11+1 μοναδικές πληροφορίες που ίσως δεν ξέρεις για τις ωοθήκες

Είναι ίσως το πιο μαγικό όργανο στο σώμα της γυναίκας. Καλά κρυμμένες στην κοιλιά τους, με αθόρυβη λειτουργία, οι ωοθήκες συντελούν στο θαύμα της ζωής και όχι μόνο.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κορονοϊός – Άγιο Όρος: Εξηγήσεις για τα κηρύγματα αρνητών και τους διαδοχικούς θανάτους μοναχών
Σε διευκρινίσεις προβαίνει η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους για τη στάση και τις ενέργειές της σε ό,τι αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού στη μοναστική πολιτεία. Παράλληλα, επισημαίνει την υιοθέτηση, από πλευράς της, των σχετικών αποφάσεων της πολιτείας και τις προσπάθειες για την εφαρμογή τους, με βάση και το ειδικό καθεστώς του ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Άγιο Όρος: Εξηγήσεις για τα κηρύγματα αρνητών και τους διαδοχικούς θανάτους μοναχών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Π. Σκουρλέτης: «Έσκασε η επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης…»
Ευθεία επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, στην οποία καταλόγισε πλήρη ανεπάρκεια, ως προς την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας, εξαπέλυσε...
7 m
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Σε ψυχιατρική δομή νοσηλεύεται ο 24χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του
Σε ψυχιατρική δομή νοσηλεύεται, φρουρούμενος, ο 24χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 56χρονου πατέρα του, σε οικισμό έξω από τη Θεσσαλονίκη.
9 m
iefimerida.gr
Κλειστά τα σχολεία και την Πέμπτη στην Αττική
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου τα σχολεία της Αττικής, Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, αυτό γίνεται με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των παιδιών και κατόπιν σχετικών συστάσεων και εισηγήσεων των οικείων Δήμων για τα σχολεία. Κλειστά ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστά τα σχολεία και την Πέμπτη στην Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Η αντίδραση (όλα τα λεφτά) Ιταλίδας γιαγιάς όταν η εγγονή της ετοιμάζεται να φάει κατεψυγμένη πίτσα [βίντεο]
Πως μπορεί να αντιδράσει μια Ιταλίδα γιαγιά όταν η εγγονή της της ανακοινώνει ότι θα φάει κατεψυγμένη πίτσα; Και μάλιστα με ανανά;
iefimerida.gr
Μετρό: Άνοιξε και η στάση «Κάντζα» μετά το «Κορωπί» – Κλειστή ακόμα η «Παλλήνη»
Άνοιξε και η στάση της γραμμής 3 του Μετρό, «Κάντζα», και οι συρμοί από και προς το Αεροδρόμιο πραγματοποιούν κανονικά στάσεις, ενώ παραμένει ακόμα κλειστός ο σταθμός «Παλλήνη». «Οι συρμοί του Μετρό, που κινούνται προς και από το Αεροδρόμιο, πραγματοποιούν στάση στους σταθμούς Κορωπί και Κάντζα. Οι συρμοί διέρχονται, δίχως να πραγματοποιούν στάση στον σταθμό ... Περισσότερα To άρθρο Μετρό: Άνοιξε και η στάση «Κάντζα» μετά το «Κορωπί» – Κλειστή ακόμα η «Παλλήνη» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«myΘΕΡΜΑΝΣΗ»: Νέες αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης - Πότε λήγει η προθεσμία
 «myΘΕΡΜΑΝΣΗ»: Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα της AAΔΕ για την υποβολή αιτήσεων από πολίτες που πληρούν τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλειστά σχολεία και την Πέμπτη στην Αττική - Επιβεβαιώση Newsbomb.gr
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καλλιάνος για Ελπίς: Θεωρώ ότι η ΕΜΥ είχε ενημερώσει εγκαίρως – Είχα προειδοποιήσει με ακρίβεια ώρας
«Εγώ προσωπικά έδωσα μέχρι και την ώρα έναρξης των φαινομένων» λέει σε συνέντευξή του  ο μετεωρολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
www.protothema.gr
Πάνω από 50 ασθενείς διακομίσθηκαν με τις Μονάδες Άμεσης Παρέμβασης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Συνεχίζεται η εξυπηρέτηση χιλιάδων κλήσεων από πολίτες που έχουν ανάγκη, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1110 του Ιατρικού Συλλόγου…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Murderville»: Η νέα αστυνομική κωμωδία του Netflix έχει διάσημους αστέρες αλλά όχι σενάριο!
Η νέα πρωτότυπη σειρά του Netflix φέρνει διάσημους αστέρες του Χόλιγουντ να βρουν τον δολοφόνο αυτοσχεδιάζοντας!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ALERT! Κλειστά και την Πέμπτη σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Αττική
Κλειστά και αύριο σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Αττική για τέταρτη ημέρα - Αδιευκρίνιστο αν αυριο θα γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση
www.protothema.gr
Σε ψυχιατρική κλινική ο 24χρονος καθ’ ομολογίαν πατροκτόνος
Σε ψυχιατρική δομή νοσηλεύεται, φρουρούμενος, ο 24χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 56χρονου πατέρα του, σε οικισμό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως έγινε γνωστό, αυτό αποφασίστηκε κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές λόγω της κατάστασης της ψυχικής του υγείας. Κατά συνέπεια, ο 24χρονος δεν θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και πιθανόν […]
www.makeleio.gr
Η «Ολέθρια Σχέση» γίνεται σειρά - Ανακοινώθηκαν οι πρωταγωνιστές
Το διάσημο φιλμ κυκλοφόρησε το 1987 με πρωταγωνιστές τους Michael Douglas και Glenn Close - Ποιοι αναλαμβάνουν τους ρόλους στην τηλεοπτική σειρά
www.protothema.gr
Κλειστά και αύριο τα σχολεία στην Αττική, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα
Με τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία στην Αττική και τις άλλες πληγείσες περιοχές.
iefimerida.gr
Koρονοϊός: Το τρέχον κύμα της πανδημίας μπορεί να παραταθεί λόγω της νέας υποπαραλλαγής
Το τρέχον κύμα της πανδημίας του κορονοϊού θα μπορούσε να παραταθεί από το νέο στέλεχος της παραλλαγής Ομικρον προειδοποιούν οι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εγκλωβισμένος στην Αττική Οδό και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου – Η συγκλονιστική περιγραφή
Ένας από τους ανθρώπους που έζησε την τραγική κατάσταση στην Αττική Οδό, το μεσημέρι της Δευτέρας, ήταν και ο Γρηγόρης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το «αντίο» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Γιώργο Τρομάρα
Δείτε την ανάρτηση του παρουσιαστή στο Instagram του
www.protothema.gr
Γερμανία: Εξετάζεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων – Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων
Αριθμός ρεκόρ κρουσμάτων καταγράφηκε στη Γερμανία, καθώς μέσα σε 24 ώρες η χώρα ανακοίνωσε 164.000 νέα κρούσματα κορονοϊού, ενώ η Μπούντεσταγκ ετοιμάζεται να εξετάσει προτάσεις για αν θα καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό ή αν θα ενθαρρύνει τους πολίτες να ανοσοποιηθούν. Περίπου το 75% των Γερμανών έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού – ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Εξετάζεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων – Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Συγγνώμη» Μητσοτάκη προς τους πολίτες
Συγγνώμη από τους πολίτες ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι πολίτες εξαιτίας της κακοκαιρίας. Ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη κατά τη διάρκεια.....
www.zougla.gr
Ηλεκτρική μοτοσικλέτα Zero αποκτά ήχο θερμικού κινητήρα
Οι ηλεκτρικές μοτοσικλέτες θέλουμε δεν θέλουμε μπαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Πολλοί από τους παραδοσιακούς αναβάτες δεν θέλουν...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Σε ψυχιατρική δομή νοσηλεύεται ο 24χρονος καθ' ομολογίαν πατροκτόνος
Θεσσαλονίκη: Ο 24χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ ΚΟΛΥΔΑ ΠΟΥ ΡΕΖΙΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟ ΦΗΓΗΜΑ ΤΩΝ “ΑΡΙΣΤΩΝ”: «ΗΞΕΡΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ»
«Η αρμοδιότητα μελέτης των φαινομένων ανήκει στους επιστήμονες και  η προστασία του πολίτη στο Κράτος».Μια από τις πολλές δικαιολογίες που ακούγονται από το πρωί από τα μέλη της Κυβέρνησης για το ανεπανάληπτο φιάσκο και το επιτελικό μπάχαλο που έφερε η κακοκαιρία Ελπίδα, είναι πως ο χιονιάς… ξεκίνησε νωρίτερα στην Αττική και πως δεν είχαν ενημερωθεί, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους μετεωρολόγους! Πέραν της […]
www.makeleio.gr
Το αγαπημένο πανωφόρι της Κέιτ Μος επιστρέφει
Και ορίζει τους κανόνες του εξελιγμένου street-style.
www.protothema.gr
Αυτά είναι τα ζώδια που δεν θέλουν «σοβαρές» σχέσεις
Απολαμβάνουν τα ωραία και αποφεύγουν τη ρουτίναΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ανάρτηση για τον Κόμπι Μπράιαντ
Σήμερα 26 Ιανουαρίου συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και το παγκόσμιο μπάσκετ συνεχίζει να θρηνεί για το χαμό ενός εκ των κορυφαίων παικτών όλων των εποχών. Κανένας δεν έχει ξεχάσει τον θρυλικό πια “Black Mamba” και οι σχετικές αναρτήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο είναι πάρα πολλές, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ... Περισσότερα To άρθρο Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ανάρτηση για τον Κόμπι Μπράιαντ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μητσοτάκης για «Ελπίδα»: Συγγνώμη για την ταλαιπωρία -Τι είπε για αποζημιώσεις και λάθη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο για τη διαχείριση της κακοκαιρίας Ελπίδα τόνισε:
iefimerida.gr
Μητσοτάκης: Ζητώ συγγνώμη, υπήρχαν παραλείψεις με την κακοκαιρία Ελπίδα που θα διορθωθούν
Συνεδριάζει αυτή την ώρα το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αλλαγές μετά την κακοκαιρία «Ελπίδα» προανήγγειλε ο Μητσοτάκης: Διδασκόμαστε και προχωράμε
Συνεδριάζει αυτή την ώρα το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε Μαραθώνα, Γραμματικό, Καλέντζι, Κάτω Σούλι και Μεσόγεια τα σημαντικότερα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση
Στις περιοχές Μαραθώνας, Γραμματικό, Καλέντζι, Κάτω Σούλι και στα Μεσόγεια εντοπίζονται, την Τετάρτη, τα σημαντικότερα προβλήματα...
www.zougla.gr
Ταϊλάνδη και Σαουδική Αραβία αποκατέστησαν τις σχέσεις - Η κλοπή κοσμημάτων που τις «πάγωσε» για 30 χρόνια
Η Σαουδική Αραβία και η Ταϊλάνδη ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις έπειτα από τρεις δεκαετίες που είχαν παγώσει λόγω μιας υπόθεσης κλοπής κοσμημάτων από σαουδαραβικό παλάτι. Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών ξεκίνησε το 1989 όταν ένας Ταϊλανδός, που εργαζόταν στο παλάτι ενός Σαουδάραβα πρίγκιπα, έκλεψε πολύτιμους λίθους αξίας 20 εκ. δολαρίων. ... Περισσότερα To άρθρο Ταϊλάνδη και Σαουδική Αραβία αποκατέστησαν τις σχέσεις - Η κλοπή κοσμημάτων που τις «πάγωσε» για 30 χρόνια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αττική Οδός: Απίστευτο "μίσος” για το Ελληνικό Δημόσιο που της έδωσε το έργο
Εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου στρέφεται συνεχώς η εταιρεία διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου στην τελευταία τετραετία απαιτώντας αποζημιώσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, παρά τα τεράστια κέρδη που βγάζει....
www.protothema.gr
Συγγνώμη Μητσοτάκη στους πολίτες για την ταλαιπωρία από την κακοκαιρία
Ο πρωθυπουργός είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες
www.protothema.gr
Μητσοτάκης στο υπουργικό: Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες μας - Ευθύνες στην Αττική Οδό
Στους πολίτες απευθύνεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τα τεράστια προβλήματα που προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την χώρα με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες άνθρωποι και να ταλαιπωρούνται ακόμα. Ο πρωθυπουργός μίλησε στην έναρξη του υπουργικού συμβουλίου.  Δείτε όλη την τοποθέτηση του πρωθυπουργού Καλημέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας μία προσωπική και ειλικρινή ... Περισσότερα To άρθρο Μητσοτάκης στο υπουργικό: Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες μας - Ευθύνες στην Αττική Οδό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λύγισε και η Λεωφόρος – Η κατάρρευση του “στέγαστρου των επισήμων” από ψηλά.
Η Αθήνα 24 ώρες μετά το πέρασμα της χιονοκαταιγίδας “Ελπις” μετράει ακόμα τις πληγές της. Μια από αυτές και η πτώση του στεγάστρου της ιστορικής έδρας του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πιο συγκεκριμένα το στέγαστρο που βρίσκεται από την πλευρά της Λεωφόρου κατέρρευσε από το βάρος του χιονιού δημιουργώντας εκτεταμένες ζημιές ακόμα και στις σουίτες […]
www.makeleio.gr
Γερμανία: Νέο αρνητικό ρεκόρ 164.000 περιστατικών μόλυνσης με covid-19
Νέο αρνητικό ρεκόρ 164.000 περιστατικών μόλυνσης με covid-19, καταγράφθηκε το προηγούμενο 24ωρο στη Γερμανία...
www.zougla.gr
Ορφέας Παπαδόπουλος: Ζει στην επαρχία και ασχολείται με ζωγραφική και δερματοστιξία
Ο Ορφέας Παπαδόπουλος άφησε την πόλη για να ζήσει στην επαρχία και να ασχοληθεί, εκτός από το θέατρο στο ΔΗΠΕΘΕ…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υβριδική Επιστημονική Ημερίδα της ΜΕΘ ΙΑΣΩ Γενική Κλινική με θέμα: "Οξυγόνο και Οξυγονοθεραπεία"
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική διοργανώνει την Υβριδική Επιστημονική...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Σε ψυχιατρική δομή νοσηλεύεται ο 24χρονος καθ' ομολογίαν πατροκτόνος
Σε ψυχιατρική δομή νοσηλεύεται, φρουρούμενος, ο 24χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 56χρονου πατέρα του, σε οικισμό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως έγινε...
www.zougla.gr
Σκρέκας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αποζημιώσεις σε νοικοκυριά που έμειναν χωρίς ρεύμα
«Παράθυρο» από τον Κώστα Σκρέκα για αποζημιώσεις σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ταυτοποιήθηκε η εισπράκτορας των απατεώνων με τα τροχαία
Η έρευνα συνεχίζεται για να ταυτοποιηθεί και ο «μαϊμού» γιατρός που τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη γυναίκα
www.protothema.gr
Φεβρουάριος στη Νova! Κανάλι «Novastars», «O Πατέρας», νέες σειρές & αφιέρωμα στον Άγιο Βαλεντίνο!
Μέσα από τη συνεργασία της με τα μεγαλύτερα αμερικανικά και ευρωπαϊκά στούντιο, η Nova έχει εξασφαλίσει και τον Φεβρουάριο το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Τα εμβόλια δεν επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμότητα, σύμφωνα με δύο νέες έρευνες
Αυτό είναι το συμπέρασμα δύο νέων αμερικανικών επιστημονικών ερευνών που επιβεβαιώνουν ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν επιπτώσεις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σασμός: Καλλιόπη και Μαθιός οργανώνουν σχέδιο για να φυγαδεύσουν τον Αστέρη
Η Μαρίνα πηγαίνει στο δωμάτιο του Πέτρου, εκεί «βλέπει» τον Πέτρο και μιλάει μαζί του
www.protothema.gr
Ανακάλυψε τη δημιουργικότητά σου με τα laptop Modern της MSI, τώρα σε προνομιακές τιμές
Η σειρά Modern της MSI έχει δημιουργηθεί για μαθητές αλλά και επαγγελματίες και συνεχώς ανανεώνεται με εντυπωσιακά, ελαφριά αλλά και ισχυρά laptop με σύγχρονους και ζωντανούς συνδυασμούς χρωμάτων. Η MSI σας βοηθά να αυξήσετε την απόδοσή σας στο διάβασμα, αλλά και στη δουλειά, με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel® Core™ i7 11ης γενιάς και γραφικά Intel Iris® Xe και NVIDIA GeForce MX450.
www.protothema.gr
Σασμός: Tο όραμα της Μαρίνας με τον Πέτρο και η απόγνωση του Αστέρη
Δυνατές ερμηνείες, σκηνές και εξελίξεις στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA, Σασμός, με τους ήρωες να συνεχίζουν να εμπλέκονται στο γαϊτανάκι του μίσους αλλά και του έρωτα, τωρινών αλλά και παλαιότερων. Στο σημερινό επεισόδιο του Σασμού στον ALPHA, o Αστέρης διαβάζει το γράμμα που του έχει στείλει η μάνα του με το Νικηφόρο. Η Καλλιόπη πείθει ... Περισσότερα To άρθρο Σασμός: Tο όραμα της Μαρίνας με τον Πέτρο και η απόγνωση του Αστέρη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: Δύο νέες διαταραχές θα μας απασχολήσουν από το Σαββατοκύριακο, χιόνια ξανά στα ορεινά της Αττικής
Βελτιώνεται ο καιρός το επόμενο τριήμερο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Βροχερό το Σαββατοκύριακο στην Αττική
www.protothema.gr