6 μεγάλα αεροσκάφη και 27 άνδρες εξαφανίστηκαν: Το δαιδαλώδες μυστήριο της χαμένης «Πτήσης 19» λύθηκε

Έξι μεγάλα αεροσκάφη και 27 άνδρες. Ουδείς γνωρίζει ακόμα και τώρα τι απέγιναν. Απλά εξαφανίστηκαν. Χάθηκαν, χωρίς ούτε ένα ίχνος. Σα να κατάπιε η γη αυτούς και τα συντρίμμια. Είναι η τραγική κατάληξη της πτήσης 19 στις 5 Δεκεμβρίου του 1945. Αυτής δηλαδή που γέννησε το πιο δαιδαλώδες μυστήριο του πλανήτη. Εκεί που σταματάει η […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Οδηγίες και συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία
Καιρός - Όλες οι ειδήσεις: Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Να πω ότι δεν το είπα…
Το είπα… “Αφού και τώρα νομίζω ότι παίρνω μεγάλο …ΡΙΣΚΟ που έβαλα ακόμα και τη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ της δίπλα στη δική μου…” https://nikosantoniadis.tv/2022/01/20/%cf%84%ce%b1-%ce%bc%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-control-%f0%9f%a4%94/ Και πάει και ο λογαριασμός του Δημήτρη Πηγή
www.makeleio.gr
Πλοία ΜΚΟ διέσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους στη Μεσόγειο
Σκάφη τα οποία επιχειρούν για λογαριασμό μη κυβερνητικών οργανώσεων διέσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη Μεσόγειο...
www.zougla.gr
Ιωνικός: Αρνητικά τα τεστ πριν από τον Παναθηναϊκό
Τα αποτελέσματα από τα καθιερωμένα τεστ κορονοϊού που διεξήχθησαν στον Ιωνικό, ενόψει του σαββατιάτικου (22/1, 19.30) αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού, ήταν όλα αρνητικά.
gazzetta.gr
Διάσωση εκατοντάδων μεταναστών τις τελευταίες μέρες στη Μεσόγειο από πλοία ΜΚΟ
Σκάφη τα οποία επιχειρούν για λογαριασμό ΜΚΟ διέσωσαν εκατοντάδες μετανάστες που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη Μεσόγειο τις τελευταίες ημέρες.
iefimerida.gr
Adele: Με δάκρυα στα μάτια η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανακοινώνει την ακύρωση των συναυλιών της στο Λας Βέγκας
«Η μισή ομάδα μου έχει Covid και ήταν αδύνατο να τελειώσει το σόου», εξήγησε η Βρετανίδα τραγουδίστρια ζητώντας συγγνώμη από τους θαυμαστές της - Επρόκειτο να τραγουδήσει στην πρώτη από τις 24 προγραμματισμένες παραστάσεις στο ξενοδοχείο Caesars Palace την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου
www.protothema.gr
Αυτοκίνητο: Οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός δυσκολεύουν την εκκίνηση του κινητήρα
Προσοχή στη λειτουργία του κινητήρα, ιδιαιτέρως στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εκτός με ΑΕΚ ο Σάλομον
Ο Αυστριακός χαφ του Ατρόμητου δεν υπολογίζεται για την επερχόμενη αναμέτρηση με την Ενωση.
gazzetta.gr
Η ΕΕ θα έχει διπλωματική παρουσία στην Καμπούλ για ανθρωπιστικούς λόγους
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Πέμπτη πως εγκατέστησε «μια ελάχιστη παρουσία» στην Καμπούλ, με λιγοστά μέλη του προσωπικού της...
www.zougla.gr
arogi.gov.gr: Αυξάνονται οι δικαιούχοι της πρώτης αρωγής - Παράταση στην υποβολή αιτήσεων
Επεκτείνεται ο αριθμός των δικαιούχων της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για τους σεισμούς της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χαρίτσης: «Παρά το πρωτοφανές φαινόμενο καρτελοποίησης, η κυβέρνηση επιμένει στο δόγμα αυτορρύθμισης της αγοράς»
«Η επιβολή κανόνων, η αποφασιστική ρύθμιση, η σύγκρουση με την κερδοσκοπία και τα ισχυρά συμφέροντα αποτελούν μονόδρομο, ειδικά στην σημερινή δύσκολη συγκυρία», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης.
iefimerida.gr
Γουδή: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 15χρονης, αφγανικής καταγωγής από την περιοχή Γουδή. Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του...
www.zougla.gr
Eurocup γυναικών: H Μπουρζ αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των «8»
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ στις 27/1, ενώ η ρεβάνς στις 2/2 επί γαλλικού εδάφους, με φόντο την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης
1 h
www.protothema.gr
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση στην παράδοση ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις
ΟΠΕΚΕΠΕ | Αγρότες - Όλες οι ειδήσεις: Παράταση έως τις 17 Φεβρουαρίου 2022, για την παράδοση ξηρής κορινθιακής σταφίδας.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Αφγανιστάν: Η ΕΕ αποκαθιστά «μια ελάχιστη παρουσία» στην Καμπούλ
Η ΕΕ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως εγκατέστησε και πάλι «μια ελάχιστη παρουσία» στην Καμπούλ, με λιγοστά μέλη του προσωπικού της.
1 h
iefimerida.gr
Ιταλία: Νοσοκομείο του Μιλάνου τάσσεται υπέρ της αναβολής των θεραπειών μη εμβολιασμένων πολιτών
«Η εισαγωγή των ανεμβολίαστων στο νοσοκομείο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σύνολο των πολιτών που θεραπεύονται στους νοσοκομειακούς θαλάμους», λέει ο διευθυντής του νοσοκομείου Γκαλεάτσι του Μιλάνου - Στόχος προπηλακισμών και απειλών από αντιεμβολιαστές και αρνητές ο Φαμπρίτσιο Πρελιάσκο
1 h
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2006 οι πωλήσεις παλαιών κατοικιών το 2021
Οι πωλήσεις παλιών κατοικιών ήταν το 2021 στο υψηλότερο επίπεδο από το 2006, και απέναντι σε μια ζήτηση που παραμένει πολύ μεγάλη...
1 h
www.zougla.gr
Αφγανιστάν: Η ΕΕ επιστρέφει με ελάχιστη παρουσία στην Καμπούλ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Πέμπτη πως εγκατέστησε «μια ελάχιστη παρουσία» στην Καμπούλ, με λιγοστά μέλη του προσωπικού της, για…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Μπάσκετ-Eurocup γυναικών: H Μπουρζ αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των «8»
Η Μπουρζ επιβεβαίωσε απόψε τον τίτλο του φαβορί για την πρόκριση στη φάση των «8» του Eurocup γυναικών...
2 h
www.zougla.gr
Στο Στρασβούργο ο Βαρβιτσιώτης -Για την 3η Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης
Στις εργασίες της τρίτης Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, θα συμμετάσχει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
2 h
iefimerida.gr
Κορονοϊός στην Κύπρο: Για πρώτη φορά διψήφιος αριθμός θανάτων - 2.282 νέα κρούσματα (20/1)
Κορονοϊός – Όλες οι Ειδήσεις: Διψήφιος και συγκεκριμένα 11, είναι για πρώτη φορά ο αριθμός των θανάτων από κορονοϊό, που…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Ρεκόρ μολύνσεων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη Χιλή
Το υπουργείο Υγείας της Χιλής ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκε ρεκόρ 12.500 περιστατικών του SARS-CoV-2...
2 h
www.zougla.gr
Ισπανία: H Αθλέτικ Μπιλμπάο «πέταξε» εκτός Κυπέλλου την Μπαρτσελόνα
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έριξε στο... καναβάτσο την περσινή νικήτρια του Copa del Rey Μπαρτσελόνα, τη νίκησε...
2 h
www.zougla.gr
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 3-2: Με «σόου» Μουνιαΐν οι Βάσκοι απέκλεισαν την κάτοχο του Copa del Ray - Δείτε τα γκολ
Η Αθλετικ έριξε στον «λάκκο των λεόντων» τη Μπαρτσελόνα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας - Τραυματίστηκε ξανά ο Ανσού Φατί
2 h
www.protothema.gr
Eurocup Γυναικών: H Μπουρζ αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των «8» -Στις 27/1 το πρώτο ματς
Την ιδιαίτερα ισχυρή Μπουρζ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα προημιτελικά του Eurocup Γυναικών.
2 h
iefimerida.gr
Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τη δημοσιοποίηση των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα
Κατά πλειοψηφία υπερψηφίστηκε επί της αρχής, στην ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τον «εκσυγχρονισμό του…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
3.000 ευρώ κέρδος: Αυτά είναι τα κέρματα των 100 δραχμών που μπορείς να πουλήσεις στο διαδίκτυο
Χαμός έχει γίνει τους τελευταίους μήνες στο διαδίκτυο με τα κέρματα των 100 δραχμών με την προτομή του Μεγαλέξανδρου, τα οποία κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 1990. Πληροφορίες, που κατέκλυσαν το ελληνικό διαδίκτυο, ανέβασαν την αξία αυτών των κερμάτων ακόμη και στις 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα πολλοί να ψάξουν στα συρτάρια τους για να βρουν κάποιον… […]
2 h
www.makeleio.gr
Ισραήλ: Σχεδόν 65.000 νέα περιστατικά Covid-19
Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη 64.940 νέα περιστατικά κορωνοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των μολύνσεων...
2 h
www.zougla.gr
“Ο ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕ τους ΒΙΑΣΤΕΣ”. ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΤΙ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛ, ΚΟΚΑΪΝΕΣ ΚΑΙ ΓΚΟΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΟΥΝ ΔΙΨΑΣΜΕΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ. “‘Έφαγα μια περιουσία στο κύκλωμα της μαστροπείας”.”Εκεί που περιπτύσσονται οι δύο, αν
Tεύχος 2107, 7 ΧΡΟΝΙΑ αυτόνομης , ανεξάρτητης κυκλοφορίας, με αποκλειστικά αφεντικά το Λαό και το Έθνος. Σε αυτούς λογοδοτούμε και μόνον εν ονόματί τους. Απέναντι σε μια ξενήλατη κυβέρνηση ανδρεικέλων, σε ένα καθεστώς Ερντογανισμού με περιβραχιόνια νεοαλβανισμού , Εμβέρ Χότζα. Μια κυβέρνηση άκρως επικίνδυνη και δολοφονική για τον ακηδεμόνευτο Τύπο, τους ελεύθερους δημοσιογράφους και τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές φωνές […]
2 h
www.makeleio.gr
Ισραήλ: 64.940 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 19 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη (20/1) 64.940 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 19 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο.
2 h
iefimerida.gr
Η Kate Middleton άλλαξε χρώμα μαλλιών - Τεράστια η αλλαγή στην εικόνα της (photos)
Πιο τολμηρή από ποτέ λίγο μετά τα 40ά γενέθλιά της η Kate Middleton!Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Κοινό μέτωπο ΗΠΑ-Γερμανίας για Ουκρανία
Κάθε παραβίαση των συνόρων από τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία αποτελεί επιθετική πράξη, επανέλαβε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, με την Γερμανίδα ομόλογό του να προειδοποιεί πως «κάθε επιθετική πράξη θα έχει σοβαρές συνέπειες» -  Διπλωματική παρέμβαση επιχειρεί και η Τουρκία
2 h
www.protothema.gr
Η έκρηξη του ηφαιστείου της Τόνγκα δημιούργησε πρωτόγνωρους «κυματισμούς» στην ατμόσφαιρα της Γης
Η τεράστια έκρηξη του ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χα'απάι στο νησιωτικό κράτος Τόνγκα...
2 h
www.zougla.gr
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα 3-2 (παρ.): Ματσάρα και πρόκριση - θρίλερ των Λιονταριών! (vid)
Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πέντε γκολ και αμέτρητες συγκινήσεις, η Αθλέτικ Μπιλμπάο νίκησε 3-2 την κάτοχο Μπαρτσελόνα στην παράταση και την απέκλεισε από την συνέχεια του Κυπέλλου Ισπανίας - Τραυματίστηκε (ξανά) ο Ανσού Φατί.
2 h
gazzetta.gr
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα 3-2: Οι Βάσκοι στην παράταση πήραν το «θρίλερ» και την πρόκριση στους «8»
«Τρελό» ματς έγινε στο «Σαν Μαμές» που κρίθηκε στη παράταση και βρήκε νικήτρια την Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία με σκορ 3-2 στην παράταση (2-2 κ.δ), προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανία αποκλείοντας από τη συνέχεια της διοργάνωσης την Μπαρτσελόνα. «Ψυχωμένη» πρόκριση πήρε η Αθλέτικ Μπιλμπάο που στέρησε ακόμα έναν στόχο στη φετινή σζόν από την ... Περισσότερα To άρθρο Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα 3-2: Οι Βάσκοι στην παράταση πήραν το «θρίλερ» και την πρόκριση στους «8» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Γκάνα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισχυρότατη έκρηξη
Περισσότεροι από 20 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από την ισχυρότατη έκρηξη που συγκλόνισε την κοινότητα Απιάτε, στη δυτική Γκάνα...
2 h
www.zougla.gr
Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια της σάμπα Έλζα Σοάρες
Η Έλζα Σοάρες, μία από πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της σάμπα, άφησε την Τετάρτη την τελευταία της πνοή στο σπίτι της,…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Καναδάς: Τραγωδία με τέσσερις νεκρούς μετανάστες στα σύνορα με τις ΗΠΑ -Πάγωσαν από το κρύο
Τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ενός μωρού, βρέθηκαν την Τετάρτη 19/1 στα σύνορα του Καναδά με τις ΗΠΑ.
2 h
iefimerida.gr
Έκτακτη σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά για την επερχόμενη κακοκαιρία «Ελπίς»
Έγινε ενημέρωση επί των μετεωρολογικών δεδομένων και των προγνωστικών μοντέλων και δόθηκαν κατευθύνσεις για την τήρηση από τις Ένοπλες Δυνάμεων
3 h
www.protothema.gr
Έφυγε από τη ζωή η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Έλζα Σοάρες
Η Έλζα Σοάρες, μια από πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της σάμπα, άφησε την Πέμπτη τελευταία της πνοή...
3 h
www.zougla.gr
Ενώπιος Ενωπίω: «Λύγισε» η Μαρία Τζομπανάκη - Τα δάκρυα on camera (Video)
Ενώπιος Ενωπίω: Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε για όλους και για όλα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Ισχυρή έκρηξη στη Γκάνα: Ισοπεδώθηκε ολόκληρη περιοχή - Τουλάχιστον 20 νεκροί (vid)
Περισσότεροι από 20 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από την ισχυρότατη έκρηξη που συγκλόνισε την κοινότητα Απιάτε, στη δυτική Γκάνα, όπως…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα: Αδιανόητη ασίστ Ντάνι Άλβες με ψαλιδάκι και παράταση με «buzzer-beater» Πέδρι! (vid)
Μαγικός Ντάνι Άλβες στα 38 του, έβγαλε ασίστ με αδιανόητο ανάποδο ψαλίδι για τον Πέδρι, ο οποίος σκόραρε στο 90+3' κι έστειλε το Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα στην παράταση!
3 h
gazzetta.gr
Προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα σε σουβλατζίδικο
Ο αλλοδαπός άντρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα Λαχτάρησαν πελάτες σουβλατζίδικου στην Παλαιόχωρα στα Χανιά, όταν ένας άντρας προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα στο μαγαζί! Ο αλλοδαπός τραυματίστηκε με μαχαίρι στον θώρακα και για ώρα επικράτησε αναστάτωση στο σουβλατζίδικο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου. Τελικά, μετά τις πρώτες βοήθειες που του προσέφεραν, μεταφέρθηκε […]
3 h
www.makeleio.gr
Βραζιλία: Πέθανε η εμβληματική τραγουδίστρια Έλζα Σοάρες
Η Έλζα Σοάρες, μία από πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της σάμπα και της Βραζιλίας γενικότερα, άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε ηλικία 91 ετών.
3 h
iefimerida.gr
Έλζα Σοάρες: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια της σάμπα
Η οικογένεια είπε ότι η Σοάρες πέθανε από «φυσικά αίτια» και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες
3 h
www.protothema.gr
Σερβία: Η οικολογική εξέγερση σταμάτησε την εξόρυξη λιθίου
Η κυβέρνηση της Σερβίας αποφάσισε την Πέμπτη να καταργήσει το χωροταξικό σχέδιο εξόρυξης και επεξεργασίας λιθίου στην περιοχή Γιάνταρ...
3 h
www.zougla.gr