Α1 Γυναικών: Πολύτιμες νίκες για Εσπερίδες και ΠΑΣ Γιάννινα

Για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών, ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε την πρώτη του φετινή νίκη κόντρα στα Χανιά με 72-65, ενώ οι Εσπερίδες επικράτησαν με 67-60 του ΠΑΟΚ.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Η Αθήνα μετατρέπεται σε τεράστιο σκηνικό για διεθνή παραγωγή του Amazon Prime με τίτλο «Greek Salad» [εικόνες]
Σε ένα τεράστιο σκηνικό θα μετατραπεί η Αθήνα τους επόμενους 4 μήνες για τις ανάγκες των γυρισμάτων διεθνούς παραγωγής του Amazon Prime.
7 m
iefimerida.gr
Κακοκαιρία express το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Μετά την κακοκαιρία Ελπίδα έρχεται νέα κακοκαιρία express το Σαββατοκύριακο με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Σήμερα, Σάββατο, η κατάβαση ψυχρότερων αερίων μαζών θα ρίξουν εκ νέου τη θερμοκρασία. Θα δημιουργήσουν, όμως, και ένα βαρομετρικό χαμηλό στα δυτικά, με επιδείνωση του καιρού σχεδόν σε όλη τη χώρα. Βροχές προβλέπονται στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία express το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Πολυξένη Καράκογλου: «Ο δρόμος που έχω επιλέξει καλλιτεχνικά είναι δύσκολος»
Η ταλαντούχος τραγουδοποιός Πολυξένη Καράκογλου με αφορμή τις δύο παραστάσεις τις Κυριακές 30 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου στη σκηνή του θεάτρου "Τζένη Καρέζη" μίλησε στο protothema.gr και στο Νίκο Θρασυβούλου
9 m
www.protothema.gr
Πως επηρεάζει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη
Σήμερα Σάββατο 29 Ιανουαρίου στις 13:00, η Άση Μπήλιου αναλύει πώς θα επηρεαστούν τα 12 ζώδια από τη Νέα Σελήνη, που σχηματίζεται στον Υδροχόο και σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό και σύνοδο με τον Κρόνο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη Νέα Σελήνη, που μας καλεί να σκεφτούμε καλά τα λάθη μας, τις μελλοντικές αποφάσεις μας, αλλά ... Περισσότερα To άρθρο Πως επηρεάζει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρέθηκε πτώμα γυναίκας βόρεια της Φολεγάνδρου
Η σορός θα μεταφερθεί στον Πειραιά για νεκροψίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεοδωρικάκος: Η Αττική Οδός διαβεβαίωνε ότι μπορεί να κρατήσει τον δρόμο ανοιχτό 
«Οφείλουμε απέναντι στους πολίτες να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την κακοκαιρία και την πρόταση μομφής. «Είχαμε μια μεγάλη κακοκαιρία, στην οποία ο κρατικός μηχανισμός δεν τα κατάφερε. Και είχαμε και μια ιδιωτική εταιρεία, την Αττική Οδό, η οποία απέτυχε να κρατήσει […]
www.makeleio.gr
Η Τζώρτζια Γεωργίου είναι η μεγάλη νικήτρια του Dancing With The Stars
H λαμπερή παρουσιάστρια και ο παρτενέρ της ξεχώρισαν ανάμεσα στους φιναλίστ και έγραψαν τηλεοπτική ιστορία
www.protothema.gr
Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: Φεύγουν πλουσιότεροι από το Australian Open
Τεράστια κέρδη έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα οι Έλληνες πρωταθλητές.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο της αρχαιοελληνικής τεχνολογίας
«Μηχανισμός των Αντικυθήρων. Το μαγικό ταξίδι» είναι ο τίτλος του βιβλίου...
www.zougla.gr
Παγετός στη Λάρισα μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίς», φωτογραφίες «έργα Τέχνης»
Η κακοκαιρία «Ελπίς» δημιούργησε, σε ένα άλλο πρίσμα, σπάνιες εικόνες από πάγο - Το φως, τα αντικείμενα καταφέρνουν να συνδυάζονται απόλυτα και αρμονικά δίνοντας ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα
www.protothema.gr
Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε βόρεια της Φολέγανδρου
Σορός γυναίκας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων και σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε απογευματινές ώρες χθες στη θαλάσσια περιοχή «ΒΟΡΕΙΝΑ» βόρεια της Φολέγανδρου.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Τα τρένα του Σικάγο που κινούνται πάνω σε...φλεγόμενες ράγες (Video)
ΗΠΑ:Σε συνθήκες ψύχους, τα τρένα στο Σικάγο κινούνται πάνω από φλεγόμενες γραμμές, σε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που κάνει το γύρο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λάρισα: Χειροπέδες σε μάνα και κόρη που εξαπατούσαν ηλικιωμένους με δήθεν τροχαία
Οι δύο γυναίκες  είχαν ρόλο «εισπράκτορα» στο κύκλωμα - Καταδικάστηκαν σε πέντε και τρεισήμισι έτη κάθειρξης αντίστοιχα
www.protothema.gr
Κρήτη: Στον Άρειο Πάγο για τη δολοφονία στο Αντισκάρι
Περίπου ένα χρόνο μετά την καταδικαστική απόφαση και σε δεύτερο βαθμό για την ανθρωποκτονία του Κώστα Προβιδάκη στο Αντισκάρι το 2014 και ο ένας εκ των τριών καταδικασθέντων προσφεύγει στον Άρειο Πάγο κατά της ομόφωνης απόφασή του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Πατρίς, πρόκειται για τον ένα εκ των δύο […]
www.makeleio.gr
Άλιμος: Στην ανοικτή θάλασσα η μικρή φάλαινα που εγκλωβίστηκε στα ρηχά
Στην ανοικτή θάλασσα, οδηγήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη να κολυμπήσει – σύμφωνα με οδηγίες καθηγήτριας του Α.Π.Θ – η φάλαινα του είδους «ΖΙΦΙΟΣ» που εγκλωβίστηκε χθες τραυματισμένη στην παραλία ΕΔΕΜ στον Άλιμο. Η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, στο οποίο επέβαινε κτηνίατρος και με συνοδεία σκάφους του λιμενικού. Στη φάλαινα, που έφερε μικρό τραύμα ... Περισσότερα To άρθρο Άλιμος: Στην ανοικτή θάλασσα η μικρή φάλαινα που εγκλωβίστηκε στα ρηχά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Αθήνα μετατρέπεται για 4 μήνες σε ένα τεράστιο στούντιο για διεθνή παραγωγή του Amazon Prime
Περίπου 8 εκατ. ευρώ το κόστος της παραγωγής για τη σειρά του Amazon Prime, «Greek Salad» που θα γυριστεί στην Αθήνα από δυο νεαρούς Γάλλους
www.protothema.gr
DWTS Τελικός: Επίθεση στη Βίκυ Καγιά - Οι 3 λόγοι που τη δίκασε το Twitter
Ο μεγάλος τελικός του «Dancing With The Stars» είχε λάμψη και απρόοπτα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απόψε το συγκλονιστικό το φινάλε της σειράς «Αγάπη παράνομη»
Στις 22:00, στην ERT World - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Η Αθήνα ένα τεράστιο σκηνικό επί 4 μήνες για διεθνή παραγωγή του Amazon Prime
Ξεκινώντας από αυτή τη Δευτέρα και για τους επόμενους 4 μήνες, η Αθήνα μετατρέπεται σε τηλεοπτικό πεδίο εξερεύνησης για δύο νεαρούς...
www.zougla.gr
Φολέγανδρος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη
Σορός γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων και σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή «Βορεινά» στη Φολέγανδρο. Η σορός ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκε στον λιμένα ν. Φολέγανδρου, ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Φολέγανδρου.
www.makeleio.gr
4 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις στα φρέσκα τατουάζ σου
Έχε το στο νου σου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρόταση μομφής - Γκάγκα: Λάθος να χρησιμοποιούνται οι θάνατοι μέσα στην πανδημία για λόγους μικροπολιτικούς
«Είναι λάθος να χρησιμοποιούνται οι θάνατοι στην πανδημία μικροπολιτικά», ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλής.
iefimerida.gr
Άλκης Δαυίδ: Έβαλε πωλητήριο στην μυθική του έπαυλη στο Μαλιμπού, ζητά την αξία της, 30 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα
Συνέντευξη στη Μαρία Λεμονιά
www.protothema.gr
Ρίχνει «βόμβα» μεγατόνων ο Νίκος Κοκλώνης!
Ακόμα μία κίνηση που θα συζητηθεί… Δείτε τι ετοιμάζεται να κάνει ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός, μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.grΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βόλος: Φυλάκιση έξι μηνών με αναστολή σε δύο μητέρες που δεν έστελναν τα παιδιά τους σχολείο
Πρόκειται για δύο γυναίκες 26 και 45 ετών, που οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο - Ισχυρίστηκαν ότι δεν είναι αρνήτριες και επικαλέστηκαν προβλήματα υγείας των παιδιών τους
www.protothema.gr
NBA: Εντυπωσιακός Γιάννης - Σαρωτικοί Μπακς (photos+video)
NBA: Άλλη μια νίκη για τους Μιλγουόκι Μπακς, άλλη μια καλή εμφάνιση για τον Γιάννη ΑντετοκούνμποΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γεωργιάδης: «Η Ελπίδα ήταν ένα δύσκολο καιρικό φαινόμενο δεν τα πήγαμε τόσο καλά, όσο θα θέλαμε»
«Δεν θέλω να πω ότι φταίει ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Netflix: Vikings Valhalla και άλλες 10 σειρές που πρέπει να δείτε τον Φεβρουάριο
Ποιες είναι οι τηλεοπτικές σειρές που κάνουν πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2022 στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε. Οι νέες σειρές του Netflix, που βγαίνουν τον Φεβρουάριο του 2022 είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι. 01/2/2022 Μεγαλώνοντας τον Ντίον: Σεζόν 2 / Raising Dion: Season ... Περισσότερα To άρθρο Netflix: Vikings Valhalla και άλλες 10 σειρές που πρέπει να δείτε τον Φεβρουάριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζανάκης σε ΣΚΑΪ: Νοσηλεύουμε ανθρώπους άνω των 70 ετών, κατά κανόνα ανεμβολίαστους με σοβαρές ασθένειες
«Τα μέτρα έχουν εστιαστεί καλύτερα. Η επέκταση του ωραρίου στα εστιατόρια θα αραιώσει τον κόσμο», τόνισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την πανδημία και τα μέτρα. Όπως είπε, «πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον ιό χωρίς να καταστρέψουμε την οικονομική και κοινωνική ζωή.» Επεσήμανε, όμως, ότι πρέπει να παλέψουμε με τα όπλα που […]
www.makeleio.gr
Ηρωικές οι προσπάθειες για να βγει στα βαθιά ο ζιφιός, δείτε φωτογραφίες από τη διάσωση
Το θαλάσσιο κήτος ανταποκρίθηκε στη φαρμακευτική αγωγή
www.protothema.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν τα πήγαμε όσο καλά θα θέλαμε με τη κακοκαιρία -Εξοργιστικές οι εικόνες στην Αττική Οδό
«Εμείς στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχουμε πολλά πράγματα να παρουσιάσουμε», δήλωσε ο υπουργός σχετικά με την πρόταση μομφής που θα συζητηθεί και αύριο στη Βουλή
www.protothema.gr
Σε 24 ώρες πουλήθηκαν 1.000 ηλεκτρικές Stark Varg
Τον περασμένο Δεκέμβριο η μικρή start-up εταιρεία Stark Future έκανε αίσθηση όταν παρουσίασε μια πανίσχυρη motocross ηλεκτρική μοτοσικλέτα 80 ίππων...
www.zougla.gr
Φτιάχνουμε αυθεντική πίτσα ΒΒQ στο σπίτι
Την ζύμη μας θα την κάνουμε με την μέθοδο Poolish για να είναι ακόμα πιο αφράτη και φουσκωτή η πίτσα μας.
www.protothema.gr
Αυστραλία σε Κάνιε Γουέστ: Μόνο πλήρως εμβολιασμένος θα κάνεις συναυλίες στη χώρα
Ο καλλιτέχνης της χιπ χοπ Κάνιε Γουέστ θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένος, αν θέλει να κάνει συναυλίες στην Αυστραλία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον. Ο Κάνις Γουέστ σχεδιάζει μια περιοδεία στην Αυστραλία τον Μάρτιο και η κυβέρνηση έσπευσε να τον προειδοποιήσει για τους νόμους που ισχύουν στη χώρα. Η προειδοποίηση έγινε μόλις δύο ... Περισσότερα To άρθρο Αυστραλία σε Κάνιε Γουέστ: Μόνο πλήρως εμβολιασμένος θα κάνεις συναυλίες στη χώρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ έπεσε με το αυτοκίνητό του επάνω στο σπίτι της
Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε χθες Παρασκευή τη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα ο οποίος κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιστρέφοντας σπίτι του, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο που διαμένει η διάσημη ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ.
iefimerida.gr
Διανομή Δωρεάν Μετοχών και το Ταμείο Ανάκαμψης
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επταετία 2021-2027 τρέχουν τρία προγράμματα μαμούθ συνολικού ύψους 2.364,3 δισ. ευρώ ή περίπου 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, με στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και της απασχόλησης
www.protothema.gr
Ορέστης Μακρής, ένας σπουδαίος ηθοποιός
Ο Ορέστης Μακρής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 29 Ιανουαρίου του 1975, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς...
www.zougla.gr
Το στοίχημα του Τσίπρα και ο νόμος των πιθανοτήτων
Πότε η αντιπολίτευση οφείλει να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης; Η πρώτη σωστή απάντηση είναι ασφαλώς «όποτε την βολεύει» - πολιτικά, εννοείται. Επομένως, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και το αποφάσισε: η κυβέρνηση πήρε βαθμό κάτω από τη βάση στην τελευταία κακοκαιρία, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες δοκιμάστηκαν με ποικίλους τρόπους και μία πρωθυπουργική συγγνώμη, έστω και με αποζημίωση για κάποιους από αυτούς, προφανώς δεν είναι αρκετή
www.protothema.gr
Long Covid: «Κρυφή» βλάβη στους πνεύμονες των ασθενών δείχνει νέα έρευνα - Φως στο μυστήριο
Ασθενείς που υπέφεραν απο το λεγόμενο σύνδρομο Long Covid μπορεί να έχουν κρυφή βλάβη στους πνεύμονές τους, σύμφωνα με μια…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ έριξε το αυτοκίνητό του στην είσοδο του σπιτιού της
Ένας 31χρονος συνελήφθη στη Νέα Υόρκη αφού έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο σπίτι της Τέιλορ Σουίφτ.
gazzetta.gr
Κορωνοϊός: Μεγάλη πίεση στη Παιδιατρική του νοσοκομείου Πατρών
Oι περισσότερες εισαγωγές παιδιών με κορωνοϊό είναι από τον Πύργο, τη Βάρδα και το Αγρίνιο - Έχουν γεμίσει τα κρεβάτια
www.protothema.gr
Αυστραλία: Στο στόχαστρο και ο Κάνιε Γουέστ! “Αν θέλει συναυλίες, να είναι εμβολιασμένος”
Ο καλλιτέχνης της χιπ χοπ Κάνιε Γουέστ θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένος, αν θέλει να κάνει συναυλίες στην Αυστραλία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, αφού τα μέσα ενημέρωσης έκαναν γνωστό πως ο μουσικός σχεδιάζει μια αυστραλιανή περιοδεία για τον Μάρτιο. Η προειδοποίηση έγινε μόλις δύο εβδομάδες αφού οι ελπίδες του σούπερσταρ του τένις […]
www.makeleio.gr
Παναθηναϊκός: Τίποτα δεν είναι τυχαίο...
Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού και το ντεμπούτο του Γιόβιτς απέναντι στην Μπασκόνια, στέκεται σε Έβανς, Μποχωρίδη, Κασελάκη και Καββαδά, ενώ υπογραμμίζει τις 23 ασίστ των «πρασίνων» οι οποίες αποτύπωσαν με εμφατικό τρόπο το καλύτερο επιθετικό παιχνίδι τους από το ξεκίνημα της σεζόν.
gazzetta.gr
Ο Εθνικός εκστρατεύει στη Νέα Σμύρνη για την Α1 πόλο γυναικών
Ο Εθνικός φουλάρει τις μηχανές εν όψει Euroleague και κόντρα στον Πανιώνιο θα έχει την ευκαιρία για ένα τελευταίο δυνατό τεστ.
gazzetta.gr
Αττική Οδός – Αλέξης Κούγιας: «Απεριόριστο» το ποσό που μπορούν να διεκδικήσουν οι πολίτες
Η Αττική Οδός έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα μετά τον εγκλωβισμό στο χιόνι και την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών με τις αγωγές και τις μηνύσεις να «πέφτουν βροχή». Στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο μίλησε ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας, αναφορικά με την αποζημίωση που μπορεί να διεκδικήσει κάθε ένας από όσους εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό εν μέσω ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός – Αλέξης Κούγιας: «Απεριόριστο» το ποσό που μπορούν να διεκδικήσουν οι πολίτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διώροφη διπλοκατοικία
Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε σε διώροφη διπλοκατοικία που βρίσκεται εντός συγκροτήματος κατοικιών στο Παλαιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
ΕΟΔΥ: Σε ποια σημεία γίνοvται δωρεάν rapid test το Σάββατο 29 Ιανουαρίου
Διενέργεια δωρεάν rapid tests για όλους τους πολίτες
1 h
www.protothema.gr