Adele: Η ντίβα της ποπ επιστρέφει στα ζωντανά σόου, το 2022 στο Λας Βέγκας

Η Adele  ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά συναυλιών στο Λας Βέγκας, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο, στις πρώτες της ζωντανές εμφανίσεις…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Βρετανία: «Δεν κρίνουμε τη Γερμανία που δεν προμηθεύει με όπλα την Ουκρανία»
Η Βρετανία δεν κρίνει χώρες που έχουν επιλέξει να μην προμηθεύσουν την Ουκρανία με φονικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Μπεν Oυάλας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Βερολίνο. Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Γερμανό ομόλογό του, εάν αισθάνεται ότι η Γερμανία κάνει αρκετά για να αποτρέψει μια ... Περισσότερα To άρθρο Βρετανία: «Δεν κρίνουμε τη Γερμανία που δεν προμηθεύει με όπλα την Ουκρανία» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Σύζυγος Μίμη Πλέσσα: «Ανοίξτε τους δρόμους – Θα θρηνήσουμε θύματα»
Τρεις ημέρες είναι αποκλεισμένοι στο σκοτάδι ο Μίμης Πλέσσας και η σύζυγός του, Λουκίλα Καρρέρ, στην Καλλιτεχνούπολη Ραφήνας εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία. Η Λουκίλα Καρρέρ, μίλησε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Πρωινό» για τα προβλήματα που βιώνουν τις τελευταίες τρεις ημέρες που είναι αποκλεισμένοι στο σκοτάδι. «Εδώ και τρεις μέρες είμαστε […]
9 m
www.makeleio.gr
Λιανός: Φωτογραφίζεται στον Άγιο Δομίνικο με την κόρη του και τρελαθήκαμε! Το χαμόγελο της ευτυχίας
Ο Γιώργος Λιανός βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο για την παρουσίαση του Survivor όμως δεν είναι μόνος.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χωρίς delivery και courier την Παρασκευή 27/01 Αττική και Κρήτη
Κανονικότητα αλλά… σε δόσεις. Κάπως έτσι η κατάσταση σε Αττική και Κρήτη, που επλήγησαν από τη «Ελπίδα» με κάποιους τομείς να ανοίγουν ξανά την Πέμπτη, 27.01.2022. Πιο συγκεκριμένα και με βάση την επίσημη ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, ανοίγουν ξανά τα καταστήματα στις Περιφέρειες Αττικής και Κρήτης δύναται να λειτουργήσουν από τις 10.00 το ... Περισσότερα To άρθρο Χωρίς delivery και courier την Παρασκευή 27/01 Αττική και Κρήτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηράκλειο: Κολώνα φωτισμού στην παραλιακή «πλάκωσε» διερχόμενο όχημα
Ηράκλειο: Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμόςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Ανακοίνωση διάψευσης των πληροφοριών για τον χρόνο του αιτήματος της Τροχαίας
Αττική Οδός: Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές ΑΕ» σε ανακοίνωσή της διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες για αίτημα της Τροχαίας να κλείσει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: «Κλείδωσε» η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση
Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο ATP 500 του Ντουμπάι θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκωτία: Σκόραρε με εντυπωσιακό τακουνάκι ο Γιακουμάκης!
Ένα υπέροχο γκολ πέτυχε ο Γιώργος Γιακουμάκης στον εκτός έδρας αγώνα της Σέλτικ με τη Χαρτς, για το πρωτάθλημα...
www.zougla.gr
Γερμανία: Σάλος για τα πιστοποιητικά νόσησης των βουλευτών -Διαρκούν 6 μήνες, στους πολίτες μόνο τρεις
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας, να μην εναρμονίσει τους κανονισμούς της με όσα ισχύουν για τους υπόλοιπους πολίτες σε ό,τι αφορά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ίασης από την Covid-19.
iefimerida.gr
Σασμός: Τι θα δούμε την Πέμπτη
Ο Αστέρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην απόγνωση για το έγκλημα που διέπραξε. Η επίσκεψη της Μαρίνας στη φυλακή...
www.zougla.gr
Το Ισραήλ μεγαλώνει τη λίστα των δικαιούχων της τέταρτης δόσης του εμβολίου
Αυτοί που έλαβαν μια τέταρτη δόση εμβολίου κατά της COVID-19 ήταν τρεις με πέντε φορές περισσότερο προστατευμένοι από τη σοβαρή νόσηση και δύο φορές πιο προστατευμένοι από την μόλυνση αναφέρουν οι αρχές
www.protothema.gr
Άντονι Μπλίνκεν: Η γραπτή απάντηση στην Ρωσία ορίζει μια διπλωματική οδό
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι η γραπτή απάντηση της Ουάσινγκτον στις απαιτήσεις της Ρωσίας αναφορικά με την ασφάλεια καθορίζει μια διπλωματική πορεία προς τα εμπρός αν η Μόσχα την προσεγγίσει σοβαρά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να αποτρέψουν μια στρατιωτική κλιμάκωση κατά της Ουκρανίας. Ο Μπλίνκεν είπε ότι η γραπτή ... Περισσότερα To άρθρο Άντονι Μπλίνκεν: Η γραπτή απάντηση στην Ρωσία ορίζει μια διπλωματική οδό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιωάννινα: Ο παγετός δημιούργησε πανέμορφα «γλυπτά» πλάι στη λίμνη (pics)
Εντυπωσιακές εικόνες γύρω από τη λίμνη των ΙωαννίνωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ισραήλ: Διευρύνονται οι δικαιούχοι της τέταρτης δόσης του εμβολίου
Το Ισραήλ διεύρυνε σήμερα τα κριτήρια για τη χορήγηση μίας τέταρτης δόσης του εμβολίου κατά της Covid-19.
iefimerida.gr
Champions League πόλο ανδρών: Ο Ολυμπιακός λύγισε με 10-8 στην έδρα της Ραντνίτσκι
Τη δεύτερη ήττα του στο φετινό Champions League πόλο ανδρών γνώρισε απόψε ο Ολυμπιακός στο...
www.zougla.gr
Δανία: Η μετάλλαξη Όμικρον 2 είναι πιο μεταδοτική - Προς κατάργηση των περιοριστικών μέτρων
Προς κατάργηση των περιοριστικών μέτρων στη Δανία την ερχόμενη εβδομάδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Champions League πόλο, Ραντνίτσκι - Ολυμπιακός 10-8: Ήττα στο Κραγκούγεβατς
Δεύτερη ήττα για τον Ολυμπιακό στο Champions League που έμεινε δεύτερος και στο -4 από την κορυφή
www.protothema.gr
Ισραήλ – Κορονοϊός: Διευρύνεται η λίστα των δικαιούχων της 4ης δόσης εμβολίου
Το Ισραήλ διεύρυνε σήμερα τα κριτήρια για τη χορήγηση μίας τέταρτης δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Στόχος να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους ενήλικες κάτω των 60 ετών με υποκείμενα νοσήματα, οι φροντιστές τους και άλλοι ενήλικες που διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο έκθεσης στον κορονοϊό στο Ισραήλ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ενέκρινε ... Περισσότερα To άρθρο Ισραήλ – Κορονοϊός: Διευρύνεται η λίστα των δικαιούχων της 4ης δόσης εμβολίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εύβοια: Σαγηνευτικές εναέριες εικόνες από τη χιονισμένη Στενή [βίντεο]
Εικόνες που «κόβουν την ανάσα» καταγράφηκαν από drone στην περιοχή των Διρφύων στην Κεντρική Εύβοια, έπειτα από την έντονη χιονόπτωση.
iefimerida.gr
Ζέρβας: Η Πλατεία Ελευθερίας θα γίνει πάρκο μνήμης
Τη δέσμευσή του για επιφανειακή ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και για μετατροπή του χώρου σε πάρκο μνήμης του Ολοκαυτώματος των Εβραίων...
www.zougla.gr
Λύγισε και η Λεωφόρος: Η κατάρρευση του στέγαστρου των επισήμων Up’ο ψηλά
Η Αθήνα 24 ώρες μετά το πέρασμα της χιονοκαταιγίδας “Ελπίς” μετράει ακόμα τις πληγές της. Μία από αυτές και η πτώση του στεγάστρου της ιστορικής έδρας του...
www.zougla.gr
Λαμία – Άρης: Το απίστευτο φινάλε της παράτασης με γκολ και επέμβαση σε πέναλτι
Η Λαμία πήρε σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας του Άρη με 1-0, σε ματς που είχε απίστευτη εξέλιξη στο φινάλε της παράτασης. Η κανονική διάρκεια του Λαμία – Άρης ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα – για τρίτο σερί ματς ανάμεσα στις δυο ομάδες σε διάστημα επτά ημερών – με το ματς να φτάνει στην ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία – Άρης: Το απίστευτο φινάλε της παράτασης με γκολ και επέμβαση σε πέναλτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γερμανία – Κορονοϊός: Τρεις προτάσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στο κοινοβούλιο
Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο στη Γερμανία πραγματοποιεί απόψε την πρώτη «συνεδρίαση προσανατολισμού» – χωρίς ψηφοφορία – ενόψει της εισαγωγής γενικής υποχρέωσης εμβολιασμού κατά της Covid-19. Η κυβέρνηση στη Γερμανία αποφάσισε να μην καταθέσει δική της πρόταση, αλλά να παραπέμψει το θέμα απευθείας στους βουλευτές. Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προκριθεί, θα υποβληθούν τρεις υπερκομματικές προτάσεις ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία – Κορονοϊός: Τρεις προτάσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στο κοινοβούλιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σπύρος Σαραφιανός: «Λυπάμαι την κατάντια του Πέτρου Φιλιππίδη, άκουγα διάφορα για εκείνον...»
Στον Πέτρο Φιλιππίδη αλλά και στον Δημήτρη Λιγνάδη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του, ο ηθοποιός Σπύρος Σαραφιανός.
iefimerida.gr
Survivor: Η διαφορετική έναρξη που προκάλεσε ερωτηματικά - Ποιοι πήραν το σημαντικό έπαθλο
Survivor: Για πρώτη φορά είδαμε επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης να ξεκινά με άλλον τρόπο. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
O γρίφος της Τόνγκα: Η Χιροσίμα των ηφαιστείων και η σχέση με τη Σαντορίνη
Η υποθαλάσσια έκρηξη, που ήταν 500 φορές ισχυρότερη από αυτήν της ατομικής βόμβας που αφάνισε την ιαπωνική πόλη, ισοπέδωσε ολόκληρες περιοχές, με το ακουστικό κύμα να φτάνει έως την Αλάσκα και το νέφος της τέφρας έως την Ευρώπη, δημιουργώντας προβληματισμό - Η κοινή «αλυσίδα» που τη συνδέει με το ελληνικό νησί
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Τέλος όλα τα μέτρα στην Δανία από την επόμενη εβδομάδα
Η «Όμικρον 2», όπως συνηθίζεται να αποκαλείται η υποπαραλλαγή ΒΑ.2 του κορονοϊού, η οποία έχει καταστεί κυρίαρχη στη Δανία, φαίνεται πως είναι πιο μεταδοτική σε σύγκριση με την ΒΑ.1, εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Υγείας της χώρας, ο Μάγκνους Χόνικε. «Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η υποπαραλλαγή ΒΑ.2 προκαλεί βαρύτερη νόσηση, αλλά πρέπει να είναι πιο μεταδοτική», ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Τέλος όλα τα μέτρα στην Δανία από την επόμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Κουλιμπαλί πήρε εξιτήριο και πήγε στην προπόνηση της Αλ Ουάκρα
Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Ουσμάν Κουλιμπαλί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν μετά...
www.zougla.gr
Η Αττική Οδός διαψεύδει ότι η Τροχαία ζήτησε από το πρωί της Δευτέρας να διακοπεί η κυκλοφορία και εκείνη αρνήθηκε
Η Αττική Οδός διαψεύδει το έγγραφο που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, σύμφωνα με το οποίο είχε αρνηθεί το αίτημα της Τροχαίας να κλείσει την είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από το πρωί της Δευτέρας λόγω του χιονιά.
iefimerida.gr
ΑΠΘ: Επιχείρηση «σκούπα» της αστυνομίας στο campus -Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά
Σε τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά προχώρησε η αστυνομία στο campus του ΑΠΘ την Τετάρτη.
iefimerida.gr
Νέο κύμα πολικών θερμοκρασιών από το Σάββατο, χιόνια στα ορεινά της Αττικής
Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί το επόμενο 48ωρο, στη συνέχεια θα επιδεινωθεί με χιονοπτώσεις, κυρίως στις ορεινές περιοχές - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου - Αναλυτικά ο καιρός τις επόμενες ημέρες 
www.protothema.gr
ΤΩΡΑ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ. ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΔΥΟ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΠΟΛΛΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Πατριωτικό ΜΑΚΕΛΕΙΟ. Μία ακόμη διαδικτυακή εκπομπή με εύρος και αλήθειες.  Με τον Στέφανο Χίο. Οι μοναδικοί που κάνουν αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα ,την έρημη, που σε λίγους μήνες, εάν δεν τους εμποδίσουμε, δεν θα αφήσουν τίποτε απολύτως, όρθιο, είναι το ΜΑΚΕΛΕΙΟ. Μαζί με τον δημοσιογράφο Στέφανο Χίο, δύο καλεσμένοι που έχουν να πουν πολλά. […]
www.makeleio.gr
Twee Fashion: Τι είναι και πώς θα υιοθετήσεις τη μεγάλη τάση του 2022
Ήταν καιρός να επιστρέψει το twee, το θέλουμε όμως να μείνει;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στις 7 Φεβρουαρίου το ραντεβού Τζο Μπάιντεν και Όλαφ Σολτς στον Λευκό Οίκο
Στις 7 Φεβρουαρίου θα μεταβεί ο Καγκελάριος Όλαφ Σολτς στην Ουάσιγκτον, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η οποία επικαλείται κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel του προηγούμενου Σαββάτου, ο κ. Μπάιντεν είχε προσκαλέσει ήδη νωρίτερα τον κ. Σολτς, ο τελευταίος ωστόσο είχε ... Περισσότερα To άρθρο Στις 7 Φεβρουαρίου το ραντεβού Τζο Μπάιντεν και Όλαφ Σολτς στον Λευκό Οίκο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σάλος στη Γερμανία για τα πιστοποιητικά των βουλευτών που διαρκούν έξι μήνες αντί για τρεις
Η Bundestag διατήρησε την διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ίασης των βουλευτών στους έξι μήνες αντί τριών που ισχύουν για τους πολίτες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις
www.protothema.gr
Λαμία-Αρης: Ο Σαράνοφ απέκρουσε το πέναλτι του Γκάμα και προκρίθηκε η Λαμία! (vid)
O γκολκίπερ των γηπεδούχων «νίκησε» τον Πορτογάλο στις καθυστερήσεις της παράτασης και έστειλε την ομάδα του στους «4» του Κυπέλλου.
gazzetta.gr
Ντέιβις - Μπάγερν: Τουλάχιστον τρεις μήνες εκτός λόγω μυοκαρδίτιδας, σύμφωνα με Γερμανό καρδιολόγο
Το πρόβλημα στην καρδιά που εμφάνισε ο Αλφόνσο Ντέιβις μετά τη νόσησή του στον κορονοϊό ενδέχεται να του στοιχίσει το υπόλοιπο της σεζόν, σύμφωνα με Γερμανό καρδιολόγο ο οποίος συνέστησε αποχή τουλάχιστον τριών μηνών από τη δράση.
gazzetta.gr
Ουκρανία: 5 κρίσιμες ερωταπαντήσεις για το νέο «ψυχροπολεμικό μέτωπο» ΗΠΑ - Ρωσίας
Ουκρανία: Γιατί οι ΝΑΤΟικές φιλοδοξίες που έχει το Κίεβο είναι τόσο αμφιλεγόμενες; Θα μπορούσε να ξεσπάσει ολοκληρωτικός πόλεμος; Κρίσιμα ερωτήματα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μάντζιος: «Σκληρό αποτέλεσμα για εμάς, συγγνώμη από τον κόσμο» (vid)
Ο τεχνικός του Άρη, Άκης Μάντζιος εμφανώς απογοητευμένος από τον αποκλεισμό από την Λαμία, έκανε λόγο για σκληρό αποτέλεσμα και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας του.
gazzetta.gr
Η Τροχαία ζήτησε το κλείσιμο της Αττικής Οδού και η εταιρεία αρνήθηκε - Τα έγγραφα που ήρθαν στο φως
Φως στο τι προηγήθηκε του εγκλωβσιμού χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό επιχειρεί να ρίξει ρεπορτάζ που προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Στον ημιτελικό η Λαμία σε συγκλονιστικό ματς -Κέρδισε τον Άρη με 1-0 που έχασε πέναλτι στο τέλος
Ματς ακατάλληλο για καρδιακούς στη Λαμία. Οι γηπεδούχοι πήραν την νίκη-πρόκριση με 1-0 απέναντι στον Άρη για το Κύπελλο Ελλάδας.
iefimerida.gr
Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει τόπλες και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα (photo)
Δανάη Μπάρκα: Υπέροχη ανάρτηση γεμάτη νόημα από την παρουσιάστριαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χάος σε πολλούς δήμους της Αττικής -Δρόμοι παγοδρόμια, στα «κάγκελα» οι πολίτες
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε δήμους των βορείων και ανατολικών προαστίων - Κάτοικος του Αμαρουσίου ζήτησε εκχιονιστικό από τον δήμο και του είπαν ότι είναι αργία - Τι υποστηρίζουν υπεύθυνοι των δήμων - Κόντρα του δήμου Χαλανδρίου με την Περιφέρεια Αττικής
www.protothema.gr
Γρηγορίου: «Ο Θεός ήθελε να προκριθεί η ομάδα που πάλεψε πολύ»
Ο Μιχάλης Γρηγορίου ήταν πανευτυχής μετά τη μεγάλη πρόκριση της Λαμίας με τον Άρη στο Κύπελλο και ενώ σχολίασε και τα 2 πέναλτι σε βάρος της ομάδας του.
gazzetta.gr
Νέα έρευνα: Οι εμβολιασμένοι που νοσούν από κορωνοϊό αποκτούν «τεράστια ανοσία» - Ελπίδες για το τέλος της πανδημίας
Οι πλήρως εμβολιασμένοι που έχουν ασθενήσει από τον Covid-19 έχουν τη μεγαλύτερη ανοσία απέναντι στον ιό, σύμφωνα με νέα έρευνα.
iefimerida.gr
Κουλιμπαλί: Πήρε εξιτήριο και επισκέφθηκε τους συμπαίκτες του
Ο πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ουσμάν Κουλιμπαλί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από τη σοβαρή «περιπέτεια» της υγείας του και επισκέφτηκε τους συμπαίκτες του στην προπόνηση της Αλ Γουάκρα.
gazzetta.gr
Λαμία – Άρης 1-0: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου με γκολ στην παράταση και δυο χαμένα πέναλτι! «Ήρωες» Σαράνοβ και Τζανετόπουλος
Ο Άρης είχε θέσει σαν στόχο το Κύπελλο Ελλάδας, η Λαμία πήγε σαν… αουτσάιντερ στη «μάχη» των προημιτελικών και έκανε την τεράστια έκπληξη. Με γκολ του Τζανετόπουλου στο 117’ της παράτασης (0-0 και τα δυο 90λεπτα) και τον Σαράνοβ να βγάζει πέναλτι στην τελευταία φάση του ματς, η ομάδα της Φθιώτιδας πέρασε για πρώτη φορά ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία – Άρης 1-0: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου με γκολ στην παράταση και δυο χαμένα πέναλτι! «Ήρωες» Σαράνοβ και Τζανετόπουλος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr