ΑΕΚ: Με χτύπημα στον αστράγαλο αποχώρησε ο Λιβάι Γκαρσία

Ο εξτρέμ της ΑΕΚ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο από το ματς με την Κηφισιά, αλλά ο ίδιος ελπίζει πως δεν είναι κάτι το σοβαρό.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Βιασμός 24χρονης Θεσσαλονίκη: Καταθέτει για τέταρτη φορά η Γεωργία – Στον ανακριτή άλλα τρία άτομα
Στον ανακριτή θα μεταβεί σήμερα Παρασκευή (21.1.2022) η 24χρονη Γεωργία, όπου θα προσπαθήσει να θυμηθεί λεπτομέρειες από τον ομαδικό βιασμό της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Η Γεωργία αυτή τη φορά θα συνοδεύεται από ψυχολόγο, ενώ πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά κατάθεσή της. Μαζί με την 24χρονη θα καταθέσουν επίσης φιλικά ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης Θεσσαλονίκη: Καταθέτει για τέταρτη φορά η Γεωργία – Στον ανακριτή άλλα τρία άτομα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
ΗΠΑ: Αεροσκάφος εν πτήσει κάνει αναστροφή εξαιτίας της άρνησης επιβάτιδας να συνεχίσει να φορά τη μάσκα της
Αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μαϊάμι (ΗΠΑ) στο Λονδίνο (ΗΒ) έκανε αναστροφή στα μισά του δρόμου χθες Πέμπτη,...
6 m
www.zougla.gr
Κίνημα Αλλαγής: Οι επιλογές Ανδρουλάκη σε πρόσωπα - κλειδιά και οι επόμενες κινήσεις
Σκοπεύει να κινηθεί προς την κατεύθυνση αναζήτησης νέων και άφθαρτων προσώπων σε κάθε τοπική κοινωνία, μέσα από την διαδικασία ανασυγκρότησης του κόμματος 
8 m
www.protothema.gr
Νέο δυστύχημα στην παραλιακή - Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα - Νεκρός ο οδηγός [εικόνες, βίντεο]
Ένα νέο δυστύχημα στην παραλιακή είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός ενός αυτοκινήτου.
9 m
iefimerida.gr
Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού για καταλήψεις: Θα στείλουμε τον λογαριασμό στους μαθητές αν δεν βρεθεί λύση
«Μακάρι να γίνει παράδειγμα προς μίμηση» έγραψε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης
www.protothema.gr
Χαμός σε πτήση από Μαϊάμι για Λονδίνο: Αεροσκάφος έκανε αναστροφή επειδή επιβάτιδα δεν ήθελε να φορέσει μάσκα
Το αεροσκάφος έκανε αναστροφή στα μισά του δρόμου, σύμφωνα  με επίσημη ανακοίνωση της American Airlines 
www.protothema.gr
Ακίνητα: Σε 10 ημέρες εκπνέει η προθεσμία για τις φτηνές μεταβιβάσεις – Σκέψεις για παράταση
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου ισχύει η προθεσμία για τις φτηνές μεταβιβάσεις ακινήτωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor Spoiler 22/1: Το γράμμα της Μυριέλλας στον Κατσαούνη και οι τρεις νέοι παίκτες
Survivor Spoiler 22/1: Μπορεί να έβαλε «τέλος» στη σχέση τους, όμως «κλέβει» χαρτί και στυλό για να του γράψει γράμμα!…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υεμένη: Πρώην συνεργάτης του Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ
Η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) ανακοίνωσε το θάνατο ενός από τα στελέχη της σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor 2022: Σε άθλια ψυχολογική κατάσταση ο Βαλάντης στο ξενοδοχείο στον Άγιο Δομίνικο
Ένα από τα πιο ανατρεπτικά συμβούλια του νησιού παρακολουθήσουμε το βράδυ της Τετάρτης στο Survivor 2022.
iefimerida.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022 e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται κύριες και επικουρικές
Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η καταβολή στους δικαιούχους για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2022. Όλες οι ημερομηνίες. Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ: – Στις 25 Ιανουαρίου 2022, ημέρα ... Περισσότερα To άρθρο Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022 e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται κύριες και επικουρικές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πώς μία προίκα ένωσε Τούρκους και Ελληνες στη Μικρασιατική καταστροφή -Μία αληθινή ιστορία, γίνεται ταινία
Το βιβλίο του Τουρκου Κεμάλ Γιαλτσίν με μία αληθινή ιστορία από την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής, γίνεται ταινία.
iefimerida.gr
Πέθανε ο Έλζα Σοάρες, θρυλική τραγουδίστρια της σάμπα
Η Έλζα Σοάρες, μία από πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της σάμπα, άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε ηλικία 91 ετών. Γεννημένη σε μία φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο, η Σοάρες κέρδισε την καταξίωση στο «χώρο» της σάμπα και όχι μόνο, ηχογράφησε 36 άλμπουμ και τραγούδησε στην τελετή έναρξης ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε ο Έλζα Σοάρες, θρυλική τραγουδίστρια της σάμπα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέθανε η Έλζα Σοάρες, θρυλική τραγουδίστρια της σάμπα
Η Έλζα Σοάρες, μία από πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της σάμπα, άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε ηλικία 91 ετών. Γεννημένη σε μία φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο, η Σοάρες κέρδισε την καταξίωση στο «χώρο» της σάμπα και όχι μόνο, ηχογράφησε 36 άλμπουμ και τραγούδησε στην τελετή έναρξης ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε η Έλζα Σοάρες, θρυλική τραγουδίστρια της σάμπα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η «έξοδος Μεσολογγίου» του Αλέξη, η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκει την… Grivalia της, οι Αμερικάνοι την Αλεξανδρούπολη και το Χρηματιστήριο τον πρόεδρό του
Χαίρετε, ο καιρός «κρυώνει και πάει» αυτές τις ημέρες, αλλά εγώ σας τα λέω καιρό τώρα ότι το πολιτικό κλίμα ζεσταίνεται. Τα νέα αυτή τη φορά και πιο ενδιαφέροντα έρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, που η ανακοίνωση εσωκομματικών εκλογών από τον Τσίπρα έχει δημιουργήσει αίσθηση και κυρίως ταραχή εντός των τειχών. Εγώ ειδικός περί τα Συριζαϊκά δεν είμαι, αν και πιάνω μία νευρικότητα και δυσαρέσκεια στις διάφορες τάσεις (φράξιες τις λέγαμε στην εποχή μου, στα κόμματα της Αριστεράς) κάτι «ομπρέλες» κ.λπ. απίθανα ονόματα.
www.protothema.gr
Πότε πρέπει να κάνει το εμβόλιο κάποιος που νόσησε, σε τι χρονικό διάστημα: Οι 5 περιπτώσεις
Βέβαιοι ότι ο εμβολιασμός με την αναμνηστική -ή τρίτη- δόση είναι απαραίτητος, ακόμα και για όσους έχουν νοσήσει με κορωνοϊό, εμφανίζονται οι ειδικοί.
iefimerida.gr
Η εξομολόγηση του Ντέμη Νικολαΐδη για τα παιδιά του
Σαν «βόμβα» έσκασε στις 15 Ιουλίου η ανακοίνωση του χωρισμού της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, οι οποίοι τράβηξαν χωριστούς δρόμους έπειτα από 18 χρόνια γάμου.
iefimerida.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Πού θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή (21/1) διακοπές ρεύματος στην Αττική - Δείτε αναλυτικά
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Γιατί είναι καλύτερες οι μάσκες N95 από τις υφασμάτινες -Το CDC απαντά
Οι ειδικοί του CDC εξηγούν τις διαφορές που καθιστούν την προστασία της μάσκας τύπου N95 σημαντικότερη σε σχέση με εκείνη της υφασμάτινης.
iefimerida.gr
Υψηλότερες επιδοτήσεις για την απόκτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Μεγαλύτερες επιδοτήσεις για την απόκτηση ηλεκτρικών ΙΧ και ταξί αναγγέλλει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα από τον δεύτερο κύκλο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σιγά μην καθόταν να σκάσει! Ο Νικ Κύργιος ξεπερνά τον αποκλεισμό δίπλα σε εντυπωσιακή καλλονή(ΒΙΝΤΕΟ)
Ο Νικ Κύργιος αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του Australian Open από το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Γκραν Σλαμ, Ντανίλ Μεντβέντεφ, αλλά φαίνεται ότι θα… ξεπεράσει γρήγορα την ήττα. Κι αυτό γιατί στα social media εμφανίζεται φουλ ερωτευμένος με την επίσης ελληνικής καταγωγής Αυστραλή, Κοστίν Χατζηπουργανής, η οποία βρισκόταν διαρκώς δίπλα του στο τουρνουά […]
www.makeleio.gr
Χειροπέδες σε αστυνομικό που ξυλοκοπούσε τη σύντροφό του! Έκανε μήνυση στους συναδέλφους του
Ακόμη μια υπόθεση ξυλοδαρμού γυναίκας από τον σύντροφό της έρχεται στο φως. Αυτή τη φορά 19χρονη στο Νέο Κόσμο κακοποιούνταν από τον αστυνομικό με τον οποίο είχε σχέση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε καθώς οι γείτονες του ζευγαριού στο Νέο Κόσμο άκουσαν τις φωνές της 19χρονης κοπέλας, που δεν άντεχε τον νέο ξυλοδαρμό από τον 21χρονο αστυνομικό, ... Περισσότερα To άρθρο Χειροπέδες σε αστυνομικό που ξυλοκοπούσε τη σύντροφό του! Έκανε μήνυση στους συναδέλφους του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βαριά «καμπάνα» για τη ΛΑΡΚΟ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Βαριά «καμπάνα» επιφύλασσε στη χώρα μας το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την υπόθεση της ΛΑΡΚΟ. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμαρχος Παπάγου: Οι καταληψίες να πληρώσουν τις ζημιές που προκάλεσαν
Το κόστος απο τις ζημιές που προκάλεσαν οι καταλήψίες είναι 7-8.000 ευρώ και για τα δύο σχολεία στον δήμο Παπάγου-ΧολαργούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έρχεται παράταση για τη ρύθμιση χρεών της πανδημίας και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων
Μέσα στο επόμενο 10ήμερο εκπνέουν δύο σημαντικές προθεσμίες για τους φορολογούμενους, η πρώτη αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων βάσει των παλαιών αντικειμενικών αξιών που λήγει στις 31 Ιανουαρίου και η δεύτερη την ρύθμιση των χρεών που γεννήθηκαν στην πανδημία και η οποία εκπνέει την προσεχή Τετάρτη 26 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες έχουν υποβληθεί σχετικά ... Περισσότερα To άρθρο Έρχεται παράταση για τη ρύθμιση χρεών της πανδημίας και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα ΕΔΕ για την ξαδέλφη Πολάκη - Τι δείχνουν τα στοιχεία
Περιστατικό αφαίρεσης φαρμακευτικών σκευασμάτων από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στην Κρήτη, την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου ερευνούν οι Αρχές
www.protothema.gr
Australian Open: Επίδειξη δύναμης Σάκκαρη κόντρα στην Κουντερμέτοβα και πρόκριση στις «16»
Στις «16» του Australian Open πέρασε με εμφατικό τρόπο η Μαρία Σάκκαρη.
iefimerida.gr
Δείτε τα σπουδαιότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου
1189: Ο Φίλιππος Αύγουστος Β’ της Γαλλίας και ο Ερρίκος Β’ της Αγγλίας ξεκινούν τη συγκέντρωση των στρατευμάτων τους για την Γ’ Σταυροφορία. 1525: Ιδρύεται στη Ζυρίχη το κίνημα των Ελβετών Αναβαπτιστών, όταν μία ομάδα πιστών βαπτίζει ο ένας τον άλλο σπάζοντας μία παράδοση χιλίων ετών ένωσης Κράτους-Εκκλησίας. 1720: Η Σουηδία και η Πρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη της Στοκχόλμης. 1789: Τυπώνεται στη Βοστόνη η […]
www.makeleio.gr
Ποιος άντρας ανάγκασε την Κένταλ Τζένερ να βγει ημίγυμνη στο χιόνι;
Δείτε τις φωτογραφίες - Το μοντέλο βγήκε για μπάνιο στον πάγο και αποκάλυψε ποιος άνθρωπος την ενέπνευσε
www.protothema.gr
Εκρηξη τιμών στα καύσιμα: Πόσο έχουν αυξηθεί πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, βενζίνης, φυσικό αέριο
Μπορεί το φυσικό αέριο να έχει «καθίσει» γύρω στα 75 ευρώ, αλλά το πετρέλαιο φροντίζει να κρατά στην... τσίτα τα νοικοκυριά με το νέο ράλι τιμών.
iefimerida.gr
Το κακό και το εφιαλτικό σενάριο για τον πληθωρισμό
Ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη στις ανεπτυγμένες οικονομίες και το επόμενο διάστημα θα θέσει σε μεγάλη δοκιμασία τις νομισματικές πολιτικές που εφάρμοσαν οι κεντρικές τράπεζες, αλλά και τις κυβερνήσεις, που καλούνται να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, η οποία αποτελεί το υπ’ αριθμόν 1 οικονομικό πρόβλημα με μεγάλο πολιτικό κόστος.
www.protothema.gr
Η αναλυτική πρόβλεψη του καιρού για σήμερα Παρασκευή 21/01/2022
Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει. Ένα πέρασμα βροχοπτώσεων αναμένεται σε όλη τη χώρα. Λιγότερο έντονα φαινόμενα , γενικά πιο ήπια και τοπικά, στη Μακεδονία, όπου θα βρέξει λίγο στη Χαλκιδική και στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές που θα σημειωθούν θα είναι ασθενούς ως και μέτριας έντασης […]
www.makeleio.gr
Καλοκαιρία «Ελπίς»: Καταφθάνει σε... δύο δόσεις -Πού θα χτυπήσει σήμερα με χιόνια
Λίγες ώρες απέμειναν για να κάνει την εμφάνισή της στη χώρα μας η κακοκαιρία «Ελπίς», η οποία καταφθάνει σε δύο «κύματα».
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πλησιάζει το πολικό ψύχος - Ποιες περιοχές θα ντυθούν στα λευκά (pics)
Καιρός σήμερα: Δείτε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Τρίτη 25 Ιανουαρίου, καθώς και τους προγνωστικούς χάρτες της Εθνικής Μετεωρολογικής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ozark: Σήμερα η τελευταία σεζόν στο Netflix
Η πολυαναμενόμενη συνέχει του Ozark έρχεται στο Netflix. Η απαλλαγή από το καρτέλ μοιάζει να βρίσκεται πολύ κοντά, αλλά οι φθαρμένες οικογενειακές σχέσεις των Μπερντ ίσως τους ξεκάνουν οριστικά. Το Netflix θα κυκλοφορήσει σήμερα, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, στις 10.00, το πρώτο μέρος της τέταρτης και τελευταίας σεζόν του Ozark που θα αποτελείται από επτά νέα ... Περισσότερα To άρθρο Ozark: Σήμερα η τελευταία σεζόν στο Netflix δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΒΑΡΑΝΕ ΔΥΝΑΤΑ! ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ! ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 100.000 ΡΩΣΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
Κλιμακώνεται η διεθνής ανησυχία για την κατάσταση στην Ουκρανία και τις «ορέξεις» τουΒλαντιμίρ Πούτιν και της Ρωσίας, την ώρα μάλιστα που οι ΗΠΑ προειδοποιούν πως μία σύγκρουση στην περιοχή μοιάζει μάλλον αναπόφευκτη. Την ίδια στιγμή η Μόσχα παρουσιάζει νέα οπλικά συστήματα και παρά τις προσπάθειες της διπλωματίας, το θερμόμετρο παραμένει στο «κόκκινο» καθώς η Ρωσία βλέπει μία προσπάθεια […]
www.makeleio.gr
Συνεργάτης του Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στην Υεμένη
Η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) ανακοίνωσε τον θάνατο ενός από τα στελέχη της σε αεροπορικό πλήγμα...
www.zougla.gr
Μαρούσι: Συναγερμός από φωτιά σε εστιατόριο δίπλα σε πολυκατοικίες
H φωτιά στο Μαρούσι ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καταθέτει ξανά η Γεωργία Μπίκα, εν αναμονή των τοξικολογικών -Το νέο μήνυμά της, «δεν έχω να κρύψω κάτι»
Ακόμη ένα επεισόδιο στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα θα διαδραματιστεί σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Θρίαμβος και καταστροφή
Όπως έλεγε και ο Βολταίρος: «απαγορεύεται να σκοτώνεις. Γι’ αυτό, όλοι οι δολοφόνοι τιμωρούνται, εκτός αν σκοτώνουν σε μεγάλους αριθμούς και υπό τον ήχο σαλπίγγων»
www.protothema.gr
Ας μη μας κουνούν το δάκτυλο…
Την περασμένη Τρίτη έγιναν εκλογές για την ανάδειξη αντιπροέδρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των (επαν)εκλεγέντων ήταν και δύο Έλληνες ευρωβουλευτές: η Εύα Καϊλή από το Κίνημα Αλλαγής και ο Δημήτρης Παπαδημούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
www.protothema.gr
Οι Νόμοι του Νεύτωνα και η Λειτουργία της Δημοκρατίας…
Ο Νεύτωνας θεωρείται ο μεγαλύτερος φυσικός της ιστορίας.  Ο “νόμος της παγκόσμιας έλξης” που διατύπωσε , άλλαξε την γνώση σχετικά με την κίνηση και αλληλεπίδραση των ουράνιων σωμάτων  με την έννοια της βαρύτητας.
www.protothema.gr
Παράνομες υπηρεσίες με βαλιτσάκι
Πρόσφατα, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε πως θα κατατεθεί στη Βουλή ρύθμιση για τον έλεγχο στα social media των ιδιωτών που διαφημίζουν παράνομα υπηρεσίες κομμωτικής, αισθητικής και μανικιούρ - πεντικιούρ κατ' οίκον - Μαύρο χρήμα, αθέμιτος ανταγωνισμός και η έλλειψη της τήρησης των μέτρων για την πανδημία θα πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τις αρμόδιες Αρχές
www.protothema.gr
Πυρκαγιά σε κατάστημα εστίασης στο Μαρούσι
Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
www.protothema.gr
Τα «υδατολισθήματα» του Υπουργείου Υποδομών, ο διαγωνισμός για την Αττική Οδό και το νομισματοκοπείο
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή (21/01)
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, Παρασκευή (21/01)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσίπρας: «Μεγάλο και επείγον ζήτημα» να φύγει αυτή η κυβέρνηση
«Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ» με τον Πολάκη, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
1 h
www.protothema.gr