Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απορρίπτουν τις κατηγορίες για εκτελέσεις πρώην στρατιωτών

Οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν σήμερα ότι έχουν δολοφονήσει δεκάδες πρώην μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας, από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία, όπως κατήγγειλαν χθες οι ΗΠΑ, οι δυτικοί σύμμαχοί τους και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Οι αποκαλύψεις της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ για την γνωριμία της με τον Κριστιάνο και τις βόλτες με την Bugatti
Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ  αποκαλύπτει μέσω του Netflix την γνωριμία της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αυτά που την εντυπωσίασαν στον διάσημο ποδοσφαιριστή
7 m
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην Καλαμαριά
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 σε περίπτερο στην οδό Σωκράτους, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο δράστης απείλησε με όπλο τον εργαζόμενο και στη συνέβη απέσπασε άγνωστο, μέχρι στιγμής, χρηματικό ποσό. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο ο δράστης το είχε βάλει στα πόδια. Οι αρχές ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην Καλαμαριά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Οι ONIRAMA για μία βραδιά στη Λυρική παρέα με όλους τους διάσημους φίλους τους
Οι ONIRAMA καλούν τους φίλους τους σε μία συναυλία στην Εναλλακτική σκηνή της Λυρικής.
iefimerida.gr
Τραμ: Ως τις 10 το βράδυ τα δρομολόγια σήμερα και αύριο
Έκτακτες εργασίες της ΕΥΔΑΠ πλησίον της στάσης «Ζέφυρος», οδηγούν τους συρμούς σε απόσυρση νωρίτερα από το προγραμματισμένο
www.protothema.gr
Άρης: Συνεχίζει με Μάντζιο εκτός απροόπτου…
Άρης: Με τον Άκη Μάντζιο θα πορευτεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτή τη στιγμή δε φαίνεται να υπάρχει σκέψη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι ιστορίες για τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του Σταμάτη Κραουνάκη στο Mega Stories
Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου, στις 23:50, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Σήλια Κριθαριώτη: Η νέα συλλογή υψηλής ραπτικής που μάγεψε το Παρίσι -Το λαμπερό, εντυπωσιακό show [εικόνες]
Η πόλη του φωτός τις τελευταίες μέρες ζει και πάλι το όνειρο.
iefimerida.gr
Ελένη Μενεγάκη: «Τα έχασε» με την παιδική φώτο του Μάκη της – Είναι αγνώριστος!
Αποκαλυπτική η Ελένη Μενεγάκη για τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο on air!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αλέξης Ράπανος: Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός της Πυροσβεστικής -Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Ο Αλέξης Ράπανος είναι ο νέος αρχηγός της Πυροσβεστικής.
iefimerida.gr
EMA: Ενέκρινε το χάπι της Pfizer για χρήση υπό όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στην υπό όρους έγκριση του αντιικού χαπιού Covid-19 της Pfizer προχώρησε σήμερα Πέμπτη η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
www.zougla.gr
The Russia-Ukraine Military Imbalance (infographic)
Tensions between NATO and Russia are still high
www.protothema.gr
Δοκιμές αξιολόγησης για την αυτόνομη οδήγηση
Η υπηρεσία ασφαλείας των αυτοκινητόδρομων των ΗΠΑ είναι έτοιμη να εφαρμόσει ένα πρωτόκολλο δοκιμών αξιολόγησης των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης.
www.protothema.gr
Η «προφητεία» σου για σήμερα 27/01
Δες το μήνυμα που κρύβει το Fortune Cookie σου για σήμερα 27/01Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Δεν ξεχνάμε», το μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη για τα θύματα του Ολοκαυτώματος
«Η Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος ας γίνει ο φάρος που θα δείχνει τον δρόμο της καθημερινής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η απάντηση της Abacus στον ΣΥΡΙΖΑ για το γκάλοπ στον Alpha: Οι ατεκμηρίωτες αντιδράσεις δεν προωθούν την δημοκρατία
Δίνει στη δημοσιότητα τις ταυτότητες των δύο διαφορετικών ερευνών - Η μέτρηση που αφορούσε την διαχείριση της κακοκαιρίας έγινε σε μικρό δείγμα 303 νοικοκυριών  λόγω έλλειψης χρόνου, ενώ εκείνη που αφορούσε τις πολιτικές εξελίξεις πραγματοποιήθηκε νωρίτερα  σε τυπικό δείγμα 1012 ατόμων
www.protothema.gr
Εξιτήριο για τη μαμά που γέννησε πρόωρα στην Αττική Οδό: «Έχω απογοητευτεί τόσο πολύ από το κράτος»
«Θα το πάρω μαζί μου το μωρό μου, μου το επέτρεψαν οι γιατροί. Ευτυχώς είναι καλά», είπε η νεαρή μητέρα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμος Γλυφάδας: Αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων
Σε αποζημιώσεις προς τους οδηγούς των οποίων τα οχήματα «χτυπήθηκαν» από πτώσεις δέντρων προχωρά ο Δήμος Γλυφάδας.
iefimerida.gr
Αναδρομικά συντάξεων: Πότε θα γίνουν οι νέες πληρωμές, όλες οι εξελίξεις
Συντάξεις: Τα αναδρομικά του 2022 και τα σενάρια πληρωμών - Εντός του έτους αναμένεται και η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας για τα αναδρομικά των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα από τις μνημονιακές περικοπές σε δώρα και επικουρικές συντάξεις 
www.protothema.gr
ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση για τη Βιολογική Γεωργία – Από 16/2 έως τις 16/3 οι αιτήσεις
Από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 16 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για ένταξη στο μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας (Μέτρο 11 του ΠΑΑ 2014-2020) καθώς...
www.zougla.gr
Ρωσία: Επιμένει η Μόσχα - «Απαράδεκτη» ακόμα και η σκέψη πολέμου με την Ουκρανία
«Έχουμε ήδη επανειλημμένα δηλώσει ότι η χώρα μας δεν προτίθεται να επιτεθεί σε κανέναν» είπε εκπρόσωπος του  ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών - Οι στρατιωτικές εντάσεις θα μειωθούν εάν το ΝΑΤΟ αποσύρει τις δυνάμεις του από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, πρόσθεσε
www.protothema.gr
Τραμ: Διακοπή δρομολογίων σήμερα και αύριο από τις 22:00 λόγω έκτακτων εργασιών ΕΥΔΑΠ
Διακοπή στα βραδινά δρομολόγια των τραμ λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ.
iefimerida.gr
ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω
Τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για τον Γ’ κύκλο του προγράμματος δημιουργίας 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ... Περισσότερα To άρθρο ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρης: Δικαιώθηκε στο CAS o Παλαθουέλος - Οι «κιτρινόμαυροι» πρέπει να του καταβάλουν 100.000 ευρώ
Σαν να μην έφτανε στον Άρη ο αποκλεισμός από το θεσμό του Κυπέλλου - και μάλιστα με δραματικό τρόπο...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Σταθερά υψηλό το ιικό φορτίο στα λύματα – Περίπου 42.000 φορείς του κορωνοϊού στην πόλη
Τι δείχνει η έρευνα του ΑΠΘ για τη συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης – Υπολογίζεται ότι από τους φορείς του ιού, οι 11.000 έχουν μολυνθεί από το στέλεχος Δέλτα και οι 31.000 από την Omicron
www.protothema.gr
Πέθανε ο μετρ της βρετανικής κωμωδίας Μπάρι Κράιερ
Σε ηλικία 86 ετών
www.protothema.gr
Κάτω Πατήσια: Νέα καταγγελία για τον ιερέα - Ζητούσε γυμνές φωτογραφίες από 14χρονη
Η 16χρονη σήμερα κοπέλα αποκαλύπτει πως αυτά συνέβαιναν όταν η παπαδιά ήταν έγκυος στο τρίτο παιδί - «Μου ζητούσε να με καλέσει με κάμερα, ποιος ξέρει τι θα έβλεπα», λέει - Δείτε βίντεο
www.protothema.gr
Γυναίκα γέννησε πρόωρα από το άγχος εγκλωβισμού στην Αττική Οδό: «Αδιαφορία, δεν έχουν το Θεό τους» [βίντεο]
Ένα θρίλερ έζησε η έγκυος γυναίκα που γέννησε πρόωρα στην Αττική Οδό, ενώ μέσω του χιονιά που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Τραμ: Διακοπή δρομολογίων σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ
Τραμ: Διακοπή δρομολογίων του τραμ σήμερα και αύριο από τις 22:00 λόγω έκτακτων εργασιών ΕΥΔΑΠΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο ηθοποιός Μόργκαν Στίβενς
Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο ηθοποιός του «Melrose Place», Μόργκαν ΣτίβενςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Κατέρρευσε μέρος της οροφής στο κλειστό του ΔΑΪΣ
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Η οροφή του κλειστού γυμναστηρίου του ΔΑΪΣ δεν άντεξε από το βάρος του χιονιά κι ένα μέρος της κατέρρευσε.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιώργος Παπαγεωργίου: Η Δανάη μού κάνει μουτράκια για τις ερωτικές μου σκηνές στη σειρά
«Δεν περιμέναμε ότι θα απασχολήσει τόσο πολύ ο γάμος μας. Προσπαθήσαμε να γίνει όσο πιο ιδιωτικά γίνεται», λέει ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου ήταν σήμερα καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Mega Καλημέρα». Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην Ελεονώρα Μελέτη και τον Κώστα Τσουρό για τη σειρά «Σκοτεινή θάλασσα», τη μητέρα του, Φιλαρέτη Κομνηνού, αλλά ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Παπαγεωργίου: Η Δανάη μού κάνει μουτράκια για τις ερωτικές μου σκηνές στη σειρά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Alfa Romeo μας αποκαλύπτει το «πρόσωπο» της Τonale! (video)
Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση της Tonale στις 8 Φεβρουαρίου η Alfa Romeo μας δίνει μια πρώτη γεύση του εμπρός μέρους της. Το πολυαναμενόμενο νέο SUV της Αlfa Romeo, η Tonale, έχει ταλανιστεί εδώ και αρκετό καιρό από καθυστερήσεις με το ντεμπούτο της να πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή. Η αναμονή όμως έφθασε στο τέλος ... Περισσότερα To άρθρο Η Alfa Romeo μας αποκαλύπτει το «πρόσωπο» της Τonale! (video) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρόταση μομφής: Το απόγευμα της Παρασκευής ξεκινά η τριήμερη συζήτηση – Όλα όσα προβλέπονται
Αύριο το απόγευμα αρχίζει η τριήμερη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, που υπέβαλλε νωρίτερα σήμερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, «μέσα σε μια συγκυρία διαδοχικών κρίσεων (πανδημία, ακρίβεια, διαχείριση κακοκαιρίας) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ... Περισσότερα To άρθρο Πρόταση μομφής: Το απόγευμα της Παρασκευής ξεκινά η τριήμερη συζήτηση – Όλα όσα προβλέπονται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το Ευρωκοινοβουλίο για την Ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος: «Ποτέ ξανά!»
77 χρόνια μετά την απελευθέρωση του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς στις 27 Ιανουαρίου 1945, οι ευρωβουλευτές τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
iefimerida.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Κατέθεσε ο φερόμενος ως διοργανωτής του πάρτι
Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν αυτός που διοργάνωσε το πάρτι
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Η Περιφέρεια Αττικής απαντά με «αλήθειες για τη διαχείριση»
Απαντήσεις για τις «άδικες κι αδικαιολόγητες επιθέσεις» -όπως χαρακτηριστικά αναφέρει- που δέχτηκε κατά τη διαχείριση της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑ», αλλά και τις εκτιμήσεις της για τα αίτια του αδιέξοδου, που κορυφώθηκε με την κυκλοφορική ασφυξία στην έξαρση του φαινομένου, παραθέτει, σε ανακοίνωση της, η Περιφέρεια Αττικής. Δεν ισχυρίζεται ότι από πλευράς της «όλα λειτούργησαν στην εντέλεια», ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Η Περιφέρεια Αττικής απαντά με «αλήθειες για τη διαχείριση» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξιφασκία: Η Γκουντούρα χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω κορωνοϊού
Η Δώρα Γκουντούρα με ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ενημέρωσε πως βρέθηκε θετική...
www.zougla.gr
Ρεάλ Μαδρίτης: Στη μεταγραφική λίστα ο Τσουαμενί
Την περίπτωση του μέσου της Μονακό, Ορελιέν Τσουαμενί, εξετάζει η Ρεάλ Μαδρίτης προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ της το προσεχές καλοκαίρι.
gazzetta.gr
Κωστής Χατζηδάκης: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας γίνεται πραγματικότητα, ξεκινά η προεργασία
Την πρώτη σύσκεψη με την ομάδα έργου για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας είχε σήμερα ο υπουργός Εργασίας και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καναδάς: «Το κομβόι της ελευθερίας» - Αντιδράσεις των οδηγών φορτηγών στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
«Να μπει τέλος στον διχασμό», που έχει προκαλέσει η απόφαση για υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού θέλουν οι οδηγοί φορτηγών στον Καναδά. Κερδίζει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας από τον δορυφόρο Copernicus Sentinel-2
Μια εντυπωσιακή φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα», από τον δορυφόρο Copernicus Sentinel-2, έδωσε στη δημοσιότητα ο ESA.
iefimerida.gr
Παναθηναϊκός -Μπασκόνια: Χωρίς Παπαγιάννη και με τρεις αμφίβολους το «τριφύλλι»
Με απουσίες αλλά και πολλά προβλήματα θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Μπασκόνια αύριο (28/1) στο ΟΑΚΑ για την 23η αγωνιστική της Euroleague, όπως αποκάλυψε ο τεχνικός των «πρασίνων», Δημήτρης Πρίφτης. Σήμερα, Πέμπτη (27/1) θα κάνει την πρώτη προπόνηση για τον αγώνα με την Μπασκόνια ο Παναθηναϊκός ελέω χιονιά, ενώ ο Δημήτρης Πρίφτης αντιμετωπίζει και αρκετά ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός -Μπασκόνια: Χωρίς Παπαγιάννη και με τρεις αμφίβολους το «τριφύλλι» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Όταν ο Ηλίας Γκιώνης εμφανίστηκε στην Πάνια ως μαθητής Λυκείου: «Οι γονείς φοβούνταν μην κάνω γκέι τα παιδιά τους»
Δείτε το βίντεο
www.protothema.gr
«Αργία» Τριών Ιεραρχών: Πως θα εορταστεί φέτος στα σχολεία
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια έως δύο διδακτικές ώρες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εγκύκλιοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παίκτης στο Ρουκ Ζουκ έδειξε πως κάνει θέατρο για να κερδίζει πέναλτι (vid)
O Παύλος έχει όνειρο ζωής να παίξει στην Πονφεραντίνα και έδειξε στην Ζέτα Μακρυπούλια πως κάνει θέατρο για να κερδίσει πέναλτι.
gazzetta.gr
Τραμ: Διακοπή δρομολογίων από τις 10 το βράδυ σήμερα και αύριο
Νωρίτερα θα σταματήσουν σήμερα και αύριο τα δρομολόγια του Τραμ εξαιτίας εργασιών. Συγκεκριμένα η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως σήμερα Πέμπτη (27.01.2022)και αύριο Παρασκευή (28.01.2022) τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ δεν θα διεξάγονται από τις 10 το βράδυ έως τη λήξη της λειτουργίας, λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ σε αγωγό που διαπερνά τον τροχιόδρομο πλησίον ... Περισσότερα To άρθρο Τραμ: Διακοπή δρομολογίων από τις 10 το βράδυ σήμερα και αύριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έγιναν γονείς για δεύτερη φορά- Οι πρώτες φωτό από το μαιευτήριο
Σε πελάγη ευτυχίας πλέει το ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο απέκτησε το δεύτερο παιδάκι του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr