Αγγλία: Ντεμπούτο με νίκη για τον Ράνγκνικ στον πάγκο της Μάντεστερ!

Με νίκη συνοδεύτηκε το ντεμπούτο του Ραλφ Ράνγκνικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι», έστω και δύσκολα, επιβλήθηκαν...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Το Disney+ έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα
Έρχεται και στην Ελλάδα, πιθανότατα από το ερχόμενο καλοκαίρι, η streaming υπηρεσία της Disney+, μία κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό που υπάρχει στο χώρο της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Όπως ανακοίνωσε η Disney, η Ελλάδα είναι μία από τις 42 χώρες όπου θα ξεκινήσει και η επίσημα η λειτουργία του Disney+. Η υπηρεσία ... Περισσότερα To άρθρο Το Disney+ έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
LIVE, Κύπελλο Ελλάδας: Ο προημιτελικός Λαμία – Άρης - Τα highlights των «8» (vids)
Κύπελλο Ελλάδας: Δείτε highlights και δηλώσεις από τους αγώνες της προημιτελικής φάσης του θεσμού. Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Έσπασαν τζάμια, έπεσαν τα κουφώματα στο σπίτι του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου - Δείτε φωτογραφίες
Συγκλονιστικές εικόνες «ανέβασε» ο ηθοποιός στο Instagram - «Θα μπορούσε να μην ζούσαμε» έγραψε η σύζυγός του σtο Facebook
9 m
www.protothema.gr
Ανοιχτά τα σχολεία την Πέμπτη στα Χανιά – Ζωντανεύουν πάλι τα προαύλια
Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στα Χανιά την Πέμπτη (27.01.2022). Σχετική ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας αργά το απόγευμα της Τετάρτης (26.01.20220. Έτσι οι μαθητές των Χανίων θα επιστρέψουν στα σχολεία τους, τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Ελπίδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας, μετά από συνεννόηση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου ... Περισσότερα To άρθρο Ανοιχτά τα σχολεία την Πέμπτη στα Χανιά – Ζωντανεύουν πάλι τα προαύλια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λαμία – Άρης LIVE: Βγαίνει το πρώτο «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου
Η ρεβάνς Λαμία – Άρης θα κρίνει την πρώτη ομάδα που θα περάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού το 0-0 του «Βικελίδης» άφησε ανοικτή την πρόκριση. Το Λαμία – Άρης είναι το μοναδικό παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί αυτή την εβδομάδα. Η κακοκαιρία «Ελπίς», τα προβλήματα που προκάλεσε αλλά ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία – Άρης LIVE: Βγαίνει το πρώτο «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ινφαντίνο: «Το Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια θα μειώσει τους πνιγμούς Αφρικανών μεταναστών στην Μεσόγειο»!
Σε μία πραγματικά απίστευτη δήλωση, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, προχώρησε ο Τζιάνι Ινφαντίνο...
www.zougla.gr
Πωγώνι: Νεκρός βρέθηκε ο ηλικιωμένος που είχε εξαφανιστεί
Με τον πλέον τραγικό τρόπο έπεσε το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 14.00, η «αυλαία» στην εξαφάνιση του 88χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το απόγευμα, στο Βασιλικό του Δήμου Πωγωνίου. Σύμφωνα με το epirus-tv-news, ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σε ρεματιά σε απόσταση 1,5 με  2 χιλιόμετρα από το σπίτι του . ... Περισσότερα To άρθρο Πωγώνι: Νεκρός βρέθηκε ο ηλικιωμένος που είχε εξαφανιστεί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
#WinterMovies: Πέντε ταινίες που μπορείτε να δείτε με την οικογένειά σας
Φτιάξτε ποπ κορν και σοκολάτα, χουχουλιάστε στον καναπέ και δείτε ταινίες οικογενειακώς..Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στη μέση τάση
Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των ζημιών στις κύριες γραμμές Μέσης Τάσης σε όλες τις περιοχές, ανακοίνωσε απόψε ο ΔΕΔΔΗΕ...
www.zougla.gr
Συναγερμός στο Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα ξεβράστηκε στην παραλία Καρτερού
Το πτώμα που ξεβράστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ηράκλειο βρίσκεται σε προχωρημένη σήψηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ducati Multistrada V2: Οι τιμές της στην Ελλάδα
H εταιρεία από το Borgo Panigale προχώρησε στην ανανέωση της μικρότερης μοτοσικλέτας της οικογένειας Multistrada με την δικύλινδρη να δέχεται πολλές αλλαγές ουσίας και να αλλάζει το όνομα της από «950» σε V2.
iefimerida.gr
ΟΑΕΔ: Αυτές είναι οι νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για το 2022
ΟΑΕΔ: Οι νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από το υπουργείο Εργασίας, όπως προκύπτει από όλες τις έως τώρα ανακοινώσεις του, χωρίζονται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πούτιν: Η Ρωσία έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην εξόρυξη των κρυπτονομισμάτων
«Θα παρακαλούσα και την κυβέρνηση της Ρωσίας και την Κεντρική Τράπεζα, συζητώντας το θέμα να καταλήξουν σε μια ενιαία άποψη», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου
www.protothema.gr
Κρήτη: Καρέ - καρέ η διάσωση κτηνοτρόφου μέσα στον χιονιά - Τον βρήκαν δίπλα στη σόμπα, με ρακή
Προστατευμένος, ζεστός και καλά εφοδιασμένος αποδείχτηκε ως ήταν ο κτηνοτρόφος για τον οποίο στήθηκε χθες επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Διαιτητής έπεσε θύμα revenge porn – Όσα καταγγέλλει (video)
Ιταλία: Οι περιπτώσεις revenge porn έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα το τελευταίο διάστημα, με τη Ντιάνα Ντι Μέο να είναι ένα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Έρχονται την Πέμπτη Ζοάο Καρβάλιο και Ντιμπί Κεϊτά
Στο αεροπλάνο για την Ελλάδα θα μπει ο Ζοάο Καρβάλιο της Νότιγχαμ Φόρεστ κι έτσι να γίνει το νέο μέλος του Ολυμπιακού – Άφιξη την ίδια ημέρα και για τον Ντιμπί Κεϊτά της Ρεάλ Μαδρίτης. Επιβεβαιώνονται τα δημοσιεύματα από την Αγγλία που ήθελαν τον Ζοάο Καρβάλιο (ΦΩΤΟ) να έρχεται στην Ελλάδα, για να υπογράψει στον ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Έρχονται την Πέμπτη Ζοάο Καρβάλιο και Ντιμπί Κεϊτά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 2: Απρόοπτο με τον πάγκο στην Αριδαία - Tον... σήκωσε ο αέρας (photos)
Ο δυνατός αέρας έριξε τον πάγκο στο παιχνίδι του Αλμωπού με τον ΠΑΟΚ Β.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Φόβοι ΕΛ.ΑΣ. για πλιάτσικο και «πονηρούς» που θέλουν τα 2.000 ευρώ
Στόχος της Αστυνομίας να μη γίνει πλιάτσικο στα περίπου 200 αυτοκίνητα που παραμένουν ακινητοποιημένα και αφετέρου να μην υπάρξουν «πονηροί» που…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει ο Τσιτσιπάς με την πορεία του μέχρι τα ημιτελικά!
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ (Νο. 10) και επικρατώντας...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στον καθαρισμό της Αττικής Οδού
Ομάδες των Ενόπλων Δυνάμεων εργάστηκαν και για τον αποχιονισμό στους Δήμους Χολαργού - Παπάγου, Χαλανδρίου, Μελισσίων, Αγίας Παρασκευής, Ραφήνας - Πικερμίου και Παλλήνης
www.protothema.gr
Αρχέγονα Σαμιώτικα εδάφη και εμβληματικοί παραγωγοί
Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σάμου, αναγνωρίζοντας την αξία του μεγάλου οινικού παρελθόντος της Σάμου, της αμπελουργικής μας παράδοσης...
www.zougla.gr
Μεντβέντεφ για Τσιτσιπά: «Είναι μεγάλος παίκτης ο Στέφανος»
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ παραδέχτηκε πως θα πρέπει να παίξει πολύ καλά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Στέφανου Τσιτσιπά και να προκριθεί στον τελικό του Australian Open
www.protothema.gr
Κλειστή μέχρι να καθαρίσει η λ. Συγγρού: Γιατί έγινε η έκρηξη, πού στρέφονται οι έρευνες -«Κλειδί» η μαρτυρία του τραυματία
Κλειστή θα παραμείνει η λεωφόρος Συγγρού ίσως και μέχρι το μεσημέρι τς Πέμπτης, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της ισχυρότατης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 26 Ιανουαρίου.
iefimerida.gr
Μελίσσια: 77χρονος έχασε τη ζωή του – Γλίστρησε στον πάγο και χτύπησε στο κεφάλι!
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 77χρονος στα Μελίσσια, ο οποίος γλίστρησε στον πάγο καθώς πήγαινε στο φαρμακείο. Ο άτυχος άνδρας γλίστρησε στον πάγο, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Σύμφωνα με το MEGA, αν και το ασθενοφόρο ήρθε άμεσα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον ηλικιωμένο στη ζωή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Γιατρός χρειάστηκε να περπατήσει 5 ώρες στο χιόνι για να πάει στην εφημερία
Πολλές είναι οι περιπτώσεις ιδιαίτερης αυταπάρνησης και προσφοράς στο χώρο της δημόσιας Υγείας, αλλά ένα από αυτά τα περιστατικά είναι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάτρα: «Ευαίσθητοι» ληστές άρπαξαν 75 ευρώ από 98χρονο αλλά του άφησαν λεφτά για γάλα
Ένα πρωτοφανές συμβάν στην Πάτρα. Δύο κακοποιοί εισέβαλαν σε σπίτι 98χρονου στα Ζαρουχλέικα και αφού τον ακινητοποίησαν, κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 75 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, οι δύο δράστες δεν μπορούσαν να βγουν από το πίσω μέρος του σπιτιού στην Πάτρα από όπου είχαν μπει ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: «Ευαίσθητοι» ληστές άρπαξαν 75 ευρώ από 98χρονο αλλά του άφησαν λεφτά για γάλα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ένα περιστέρι μαθαίνει να κάνει κόλπα στο χιόνι
Σε έναν κήπο στην Άγκυρα της Τουρκίας, ένα άτομο κινηματογραφεί ένα περιστέρι που εκτελεί μια πτήση στα χιόνια. Το περιστέρι πετάει και κάνει μια βουτιά με το κεφάλι του στο χιόνι...
www.zougla.gr
Δημοσκόπηση: Αρνητική γνώμη στο 67% των πολιτών για τη διαχείριση της κακοκαιρίας από την κυβέρνηση
Δημοσκόπηση ABACUS: Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη διαχείριση της κακοκαιρίας Ελπίδα από την κυβέρνηση και δυσπιστία ως προς την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στις κύριες γραμμές Μέσης Τάσης – Πού εντοπίζονται προβλήματα
Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση και της τελευταίας μεμονωμένης παροχής θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα – Δυσκολίες πρόσβασης στα σημεία των ζημιών καθώς τα προβλήματα εντοπίζονται σε μικρότερους δρόμους που δεν έχουν καθαριστεί
www.protothema.gr
Ο Μητσοτάκης συγκαλεί ΚΥΣΕΑ για την Πέμπτη - Για τις τακτικές κρίσεις της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει, στις 10:00, στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με θέμα τις τακτικές κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.
iefimerida.gr
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μεγάλη ταλαιπωρία για την παρουσιάστρια – 36 ώρες χωρίς ρεύμα
Η ανάρτηση που έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Instagram. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έμεινε σχεδόν 36 ώρες χωρίς ρεύμα. Η παρουσιάστρια πέρασε μεγάλη ταλαιπωρία, όπως άλλωστε και άλλοι συμπολίτες μας, εξαιτίας της ισχυρής χιονόπτωσης που έπληξε την Αττική. «Αγαπημένοι μου καλημέρα και εύχομαι να είστε υγιείς και ασφαλείς. Πέρα από τις όμορφες στιγμές και φωτό που ... Περισσότερα To άρθρο Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μεγάλη ταλαιπωρία για την παρουσιάστρια – 36 ώρες χωρίς ρεύμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οργισμένη ανάρτηση του Χ.Τζωρτζάκη κατά κυβέρνησης: «Προδότες κλέφτες και δυνάστες είναι – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Ο γνωστός ηθοποιός ξέσπασε καθώς αποδείχθηκε πώς για ακόμη μία φορά, που η χώρα μας βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση, ο κρατικός μηχανισμός δεν υπήρχε πουθενά. «Πληρώνω ΕΦΚΑ, ΦΠΑ Ετήσιο φόρο εισοδήματος. Πληρώνω ένσημα ως ηθοποιός χωρίς να τα χρειάζομαι αφού πληρώνω ΕΦΚΑ. Δημοτικά τέλη. Δημοτικούς Φόρους Τέλος ακίνητης περιουσίας. Πληρώνω την ΕΡΤ. Τα τέσσερα τελευταία τα […]
www.makeleio.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στη μέση τάση
Αποκατάσταση ζημιών στη μεσαία τάση ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.
iefimerida.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Το μεσημέρι της Πέμπτης θα ανοίξει η λεωφόρος - Έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίο
Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης στη Συγγρού, με ένα τραυματία - Πηγές της Αστυνομίας υπογραμμίζουν ότι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άγγελος Λάτσιος - Γαία Μερκούρη: Έκαναν γυμναστική με φόντο το χιονισμένο τοπίο
Δείτε τις φωτογραφίες
www.protothema.gr
Ένας ανεξέλεγκτος πύραυλος της SpaceX βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σελήνη
Ένας ανεξέλεγκτος, εδώ και πολλά χρόνια, πύραυλος της SpaceX του Έλον Μασκ, βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σελήνη.
iefimerida.gr
Ο Kanye West αναλαμβάνει το μακιγιάζ της νέας του συντρόφου Julia Fox
Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο, την ηθοποιό Julia Fox, έκανε πριν από λίγες ημέρες ο Kanye West στην εβδομάδα ανδρικής μόδας...
www.zougla.gr
Υπό την «ομηρία» της Omicron η αμερικανική ήπειρος, αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων την τελευταία βδομάδα
Οι νότιες πολιτείες του Μεξικού καταγράφουν τριπλασιασμό των νέων μολύνσεων, ενώ στη Βραζιλία ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει αυξηθεί κατά 193% τις τελευταίες επτά ημέρες, σημειώνει ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας
www.protothema.gr
Ιωάννινα: Τραγικός επίλογος - Νεκρός 88χρονος που αγνοούνταν
Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του ηλικιωμένου στα ΙωάννιναΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπελλο ποδοσφαίρου, Λαμία-Άρης (20:00, Cosmote Sport 3)
Η Λαμία υποδέχεται την Τετάρτη (26/1) τον Άρη στη ρεβάνς του 0-0 της Θεσσαλονίκης με τον νικητή του αγώνα να προκρίνεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου
www.protothema.gr
Premier League: Τέλος τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης -Οι φίλαθλοι θα εισέρχονται ελεύθερα στα γήπεδα
Χωρίς πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης θα εισέρχονται στα στάδια της Premier League οι Βρετανοί φίλαθλοι, μετά τις ανακοινώσεις για χαλάρωση των μέτρων.
iefimerida.gr
Τζιάνι Ινφαντίνο: «Με Μουντιάλ κάθε διετία, δεν θα πνίγονται Αφρικανοί στη Μεσόγειο»
Η ατυχέστατη και παράλληλα τραγική δήλωση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, για να πετύχει το στόχο της διεξαγωγής Μουντιάλ κάθε δυο χρόνια. Σε αυτή τη διαδικασία, όμως, ο πρόεδρος της FIFA, κάνει κάποια σημαντικά «φάουλ» με τα λεγόμενα του, συσχετίζοντας, μάλιστα, το ποδόσφαιρο με ... Περισσότερα To άρθρο Τζιάνι Ινφαντίνο: «Με Μουντιάλ κάθε διετία, δεν θα πνίγονται Αφρικανοί στη Μεσόγειο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιώργος Πατούλης: «Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του – Η Περιφέρεια έκανε ό, τι μπορούσε»
Παρά την παρέλευση της κακοκαιρίας «Ελπίδας» για τρίτο 24ωρο ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να ξεκολλήσει από τον «πάγο».«Γίνονται εργασίες στη Μεσογείων, έχουν φύγει αρκετά αυτοκίνητα, να φύγουν όσα υπάρχουν για να ελευθερώσουμε όλη τη Μεσογείων, κάτι που έχει γίνει σε μεγάλο σημείο», είπε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Live News, με τον Νίκο ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Πατούλης: «Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του – Η Περιφέρεια έκανε ό, τι μπορούσε» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οι ΗΠΑ έχουν στείλει 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου για τον κορωνοϊό σε όλο τον κόσμο
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι στην τελευταία παρτίδα δόθηκαν 3,2 εκατομμύρια δόσεις στο Μπαγκλαντές και 4,7 εκατομμύρια στο Πακιστάν – Συνολικά έχει δεσμευτεί ότι θα δωρίσει πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια δόσεις σε χώρες χαμηλού εισοδήματος 
www.protothema.gr
Η Αυτού Εξοχότης Κώστας Καραμανλής: Συνεργείο του Δήμου ρίχνει αλάτι στο Υπουργείο Μεταφορών! Τυγχάνουν άραγε όλοι οι δημότες και επαγγελματίες της ίδιας προστασίας; (Βίντεο)
Δείτε το βίντεο με το αλάτι που ρίχνει το συνεργείο του Δήμου έξω από το υπουργείο Μεταφορών για την είσοδο του ίδιου του Υπουργού Κώστα Καραμανλή, αλλά και όσων θα εργαστούν την Πέμπτη. Το ερώτημα είναι, οι δημότες και οι κάτοικοι θα μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους για να πάνε στην εργασία τους; […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Πάνω από 6 εκατ. στρέμματα οι εκτάσεις που καλύφθηκαν από χιόνι
Σε ποιες περιοχές έφερε την μεγαλύτερη χιονόστρωση η κακοκαιρία «Ελπίδα»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Τσεχία δωρίζει 4.000 βλήματα πυροβολικού στην Ουκρανία
Η δωρεά αξίας άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από την κυβέρνηση σήμερα
www.protothema.gr