Άγραφα: Νέα μεγάλη κατολίσθηση απέκλεισε το χωριό Βασιλέσι – «Τυχεροί μέσα στην ατυχία μας»

Άγραφα: Νέα μεγάλη κατολίσθηση απέκλεισε το χωριό Βασιλέσι – «Τυχεροί μέσα στην ατυχία μας»

Αποκομμένο το χωριό Βασιλέσι στα Άγραφα Ευρυτανίας. Οι κάτοικοι του οικισμού αποκλείστηκαν και πάλι από νέα μεγάλη κατολίσθηση. Μεγάλοι όγκοι χωμάτων και βράχων από τη νέα μεγάλη κατολίσθηση στα Άγραφα Ευρυτανίας έκλεισαν τον δρόμο προς το Βασιλέσι την Κυριακή (05.12.2021). Όπως σημειώνει το ilamia.gr, οι κάτοικοι του χωριού δηλώνουν αγανακτισμένοι, καθώς πριν ένα μήνα συνέβη ... Περισσότερα

To άρθρο Άγραφα: Νέα μεγάλη κατολίσθηση απέκλεισε το χωριό Βασιλέσι – «Τυχεροί μέσα στην ατυχία μας» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κορονοϊός: 19.712 νέα κρούσματα στην Ελλάδα σήμερα (27/01/22)
Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ σήμερα, Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022,  19.712 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Αναλυτικά η ανακοίνωση Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2022 (ώρα 15:00). Τα νέα ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: 19.712 νέα κρούσματα στην Ελλάδα σήμερα (27/01/22) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Χαλάρωση μέτρων: Οι ανακοινώσεις του Θάνου Πλεύρη
Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, κάνει τις ανακοινώσεις για τα μέτρα της πανδημίας του κορονοϊού στο Υπουργείο Υγείας. Η απελευθέρωση του ωραρίου αλλά και της μουσικής στην εστίαση ήταν… εδώ και μέρες στο επίκεντρο, ενώ και το ζήτημα της πληρότητας στα γήπεδα έπεσε στο τραπέζι. Χαλάρωση μέτρων: Δείτε τις ανακοινώσεις Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Χαλάρωση μέτρων: Οι ανακοινώσεις του Θάνου Πλεύρη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Ακόμα 112 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο,19.712 νέα κρούσματα και 633 διασωληνωμένοι
- Δείτε το infographic με όλα τα τελευταία στοιχεία για τα κρούσματα, τους εμβολιασμούς και τους θανάτους λόγω Covid-19
5 m
www.protothema.gr
Θετικός στον κορωνοϊό ο Μάριος Θεμιστοκλέους
Η ανάρτηση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
6 m
www.protothema.gr
Δείτε live: Ανακοινώσεις Πλεύρη για τα μέτρα σε εστίαση-διασκέδαση
Η επιτροπή των ειδικών εισηγήθηκε άρση των περιορισμών στο ωράριο και τη μουσική στους κλάδους της εστίασης και της διασκέδασης
6 m
www.protothema.gr
Κρούσματα σήμερα: 19.712 νέα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ - 112 θάνατοι και 633 διασωληνωμένοι
Τα νέα κρούσματα κορονοϊού σήμερα Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ - Πού εντοπίζονταιΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Κινηματογραφικές πρεμιέρες: «Μπέλφαστ»,«Αζόρ: Ο Κώδικας του Τραπεζίτη» και «Χρυσή Αυγή: Υπόθεση όλων μας»
Με τρεις νέες ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Πρόκειται για τo βιογραφικό δράμα «Μπέλφαστ» του Κένεθ Μπράνα, το πολιτικό θρίλερ...
6 m
www.zougla.gr
Ο Θάνος Πλεύρης ανακοινώνει τη χαλάρωση των μέτρων κορωνοϊού -Δείτε live
Ξεκίνησε η ενημέρωση από τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, για τη χαλάρωση των μέτρων κατά ου κορωνοϊού.
6 m
iefimerida.gr
Με κορονοϊό ο Μάριος Θεμιστοκλέους
Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας έκανε σχετική ανάρτηση στο Twitter, τονίζοντας ότι είναι τριπλά εμβολιασμένος και πλέον ακολουθεί τα πρωτόκολλα. Ο κορονοϊός επισκέφθηκε και εμένα. Τριπλά εμβολιασμένος. Ακολουθούμε τα πρωτόκολλα!
7 m
www.newsit.gr
ΜΜΜ: Προβλήματα στα δρομολόγια λεωφορείων, τρόλεϊ, ΗΣΑΠ και τραμ - Ταλαιπωρία για τους πολίτες
Πώς λειτουργούν τα ΜΜΜ σήμερα - Ποιες γραμμές λεωφορείων παρουσιάζουν προβλήματαΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Λαμία: Παίκτης του ΠΑΟΚ πανηγύρισε την πρόκριση επί του Άρη! (photos)
Λαμία: Στο γήπεδο στο ματς με τον Άρη βρέθηκε και παίκτης του ΠΑΟΚ που μετακομίζει με τη μορφή δανεισμού στην…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: «Σαρώνει» τη Θεσσαλονίκη η μετάλλαξη «Όμικρον» - Νοσούν 42.000 πολίτες
Υπολογίζεται ότι από τη συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα ότι στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή νοσούν με…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
The Chase: Όσα δεν γνωρίζετε για τον Πάνο Δημάκη ή αλλιώς... «Το Γεράκι»
Ο ένας από τους τέσσερις Chasers του καθημερινού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων του MEGA συστήνεται στο κοινό
www.protothema.gr
Πρόταση μομφής: Προς το «ναι» κινείται το Κίνημα Αλλαγής
Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη - Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση της Χαριλάου Τρικούπη «ο κ. Τσίπρας, στην προσπάθεια του να βρει σωσίβιο για τον ίδιο, ρίχνει σωσίβιο και στον κ. Μητσοτάκη»
www.protothema.gr
Δημόσιο: Τηλεργασία και την Παρασκευή 28/01
Μέσω τηλεργασίας θα λειτουργήσει και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου το Δημόσιο. Όπως αναφέρεται: Το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες στις μετακινήσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας της ισχυρής χιονόπτωσης που έπληξε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θέτοντας ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αποφάσισε την εφαρμογή του μέτρου της τηλεργασίας για ... Περισσότερα To άρθρο Δημόσιο: Τηλεργασία και την Παρασκευή 28/01 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γέφυρα Ευήνου: Επιστολή και συγκέντρωση των κατοίκων Γαλατά - Ξεχειλίζει η οργή για τον αποκλεισμό
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί της Κυριακής από τους κατοίκους του Γαλατά – Μετά την κατάρρευση της γέφυρας του Ευήνου, οι πολίτες αντιμετωπίζουν απίστευτη ταλαιπωρία για να μετακινηθούν στα αστικά κέντρα της Αιτωλοακαρνανίας
www.protothema.gr
Χρώμα στο χιόνι, από Toshihiko Shibuya
Εδώ και 12 χρόνια, ο Toshihiko Shibuya δημιουργεί κάθε χειμώνα site-specific έργα τέχνης τοπίου γύρω και μέσα στην πόλη Sapporo,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ναυάγιο στα ανοιχτά της Τυνησίας - Έξι νεκροί και 30 αγνοούμενοι
Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων μεταναστών, στο σκάφος επέβαιναν 70 άτομα, που προσπαθούσαν να φτάσουν παράνομα στην Ευρώπη - Διασώθηκαν 34 μετανάστες
www.protothema.gr
Άρση μέτρων: Επιστροφή μουσικής, άρση ωραρίου και αύξηση πληρότητας στα γήπεδα ανακοινώνει ο Πλεύρης
Άρση Μέτρων: Στις 17:30 ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, θα προχωρήσει στις ανακοινώσεις για τις αποφάσεις που πάρθηκαν μετά τις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έκρηξη στη Λεωφόρο Συγγρού: Βίντεο ντοκουμέντα από κατάστημα - Οδηγός σώθηκε από θαύμα!
Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την έκρηξη στο κτίριο της λεωφόρου Συγγρού που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου, τις σοβαρές ζημιές στο εξαώροφο οίκημα αλλά και το κλείσιμο της λεωφόρου για περισσότερες από 13 ώρες, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Το ένα από τα δύο βίντεο είναι από το εσωτερικό ενός καταστήματος ... Περισσότερα To άρθρο Έκρηξη στη Λεωφόρο Συγγρού: Βίντεο ντοκουμέντα από κατάστημα - Οδηγός σώθηκε από θαύμα! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Περιπέτεια για έγκυο – Γεννάει με τρεις μέρες καθυστέρηση εξαιτίας του χιονιά
Μια μέλλουσα μητέρα είχε προγραμματισμένο τοκετό για την Τρίτη ωστόσο εξαιτίας του σφοδρού χιονιά θα γεννήσει με τρεις μέρες καθυστέρηση, καθώς δεν μπόρεσε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Ο λόγος για τη Γεωργία Δήμου, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση πρόκειται να γεννήσει σε άλλη ημερομηνία από αυτή που είχε κανονίσει και αιτία ήταν τα ... Περισσότερα To άρθρο Περιπέτεια για έγκυο – Γεννάει με τρεις μέρες καθυστέρηση εξαιτίας του χιονιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ελληνικός Στρατός: Ποια είναι τα οχήματα που επιχείρησαν στην Αττική Οδό
Με την παρέμβαση του Ελληνικού Στρατού έληξε το μαρτύριο του απεγκλωβισμού χιλιάδων ανθρώπων από την Αττική Οδό που έκλεισε λόγω της χιονόπτωσης της Δευτέρας. Ποια οχήματα, όμως, χρησιμοποίησαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε αυτή τη γιγαντιαία επιχείρηση;
iefimerida.gr
Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο αλλά και νόστιμο λουκάνικο στον κόσμο
Αποτελεί έδεσμα για όσους γνωρίζουν από ethnic κουζίνα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΚΤΑΚΤΟ! ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΤΗΝ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ – ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι εργασίες των συνεργείων της ΔΕΠΑ, για την επιδιόρθωση του αγωγό φυσικού αερίου, απ’ όπου προήλθε η διαρροή, στην συμβολή των οδών Αινείου και Πύρρου, στο Παγκράτι, λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι. Η διαρροή προκάλεσε συναγερμό στις αρχές και στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από την […]
www.makeleio.gr
Κλειστό και την Παρασκευή το Δημόσιο - Ισχυρή σύσταση για τηλεργασία για όσους δήμους επλήγησαν από την κακοκαιρία
Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, εξακολουθεί να ισχύει η ισχυρή σύσταση για τηλεργασία στο Δημόσιο και για την Παρασκευή 28/1, στους δήμους της χώρας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Κορονοϊός – Σουηδία: Σύσταση κατά του εμβολιασμού παιδιών 5 ως 11 ετών – Ποιο το σκεπτικό
Η Σουηδία αποφάσισε να μην συστήσει τον εμβολιασμό κατά του νέου κορονοϊού για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Υγείας, υποστηρίζοντας ότι τα οφέλη δεν υπερτερούν των κινδύνων. «Με τις γνώσεις που έχουμε σήμερα, με χαμηλό κίνδυνο για σοβαρή ασθένεια για τα παιδιά, δεν βλέπουμε κανένα σαφές όφελος για τον εμβολιασμό τους», δήλωσε ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Σουηδία: Σύσταση κατά του εμβολιασμού παιδιών 5 ως 11 ετών – Ποιο το σκεπτικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Θετικός και ο Μάριος Θεμιστοκλέους - «Τριπλά εμβολιασμένος, τηρούμε τα πρωτόκολλα»
Κορονοϊός: Ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανακοίνωσε πως είναι θετικός.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Κλειδί» οι τοξικολογικές εξετάσεις της Γεωργίας
Υψίστης σημασίας είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη η Γεωργία Μπίκα και έντονο το ενδιαφέρον για το αποτέλεσμά τους...
www.zougla.gr
Super League 2 (Α' όμιλος): Πήρε το ντέρμπι του Βόλου η Νίκη, 1-0 τον Ολυμπιακό
Η Νίκη Βόλου αναδείχθηκε νικήτρια (1-0) στο τοπικό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ανέβηκε στην τέταρτη θέση του...
www.zougla.gr
Χαλάρωση μέτρων: Ανακοινώσεις από τον Πλεύρη στις 17:30
Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σήμερα στις 17.30 θα κάνει ανακοινώσεις για τα μέτρα της πανδημίας στο Υπουργείο Υγείας.
www.makeleio.gr
Παγκράτι: Βρέθηκε η αιτία διαρροής φυσικού αερίου -Συνεργεία της ΔΕΠΑ στο σημείο, δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι εργασίες των συνεργείων της ΔΕΠΑ, για την επιδιόρθωση του αγωγό φυσικού αερίου, απ' όπου προήλθε η διαρροή, στην συμβολή των οδών Αινείου και Πύρρου, στο Παγκράτι, λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι.
iefimerida.gr
O Γιάννης Τσιμιτσέλης εξομολογείται: «Με πληγώνει που είμαι πατέρας του Σαββατοκύριακου»
Καλεσμένος στην εκπομπή «Αυτός και ο Άλλος» ήταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης...
www.zougla.gr
Χαλάρωση μέτρων: Ανακοινώσεις Πλεύρη στις 17:30
Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σήμερα στις 17.30 θα κάνει ανακοινώσεις για τα μέτρα της πανδημίας στο Υπουργείο Υγείας.  Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr οι ειδικοί εισγήθηκαν την απευλευθέρωση του ωραρίου αλλά και της μουσικής στην εστίαση.  Επίσης, αυξάνεται η πληρότητα στα γήπεδα στο 50%.   To άρθρο Χαλάρωση μέτρων: Ανακοινώσεις Πλεύρη στις 17:30 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κατέρρευσε από το χιόνι η οροφή του κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΪΣ
Απίστευτη καταστροφή σημειώθηκε στο κλειστό γυμναστήριο ΔΑΪΣ, αφού από το βάρος του χιονιού που έπεσε στην Αττική τις τελευταίες ημέρες, η οροφή δεν άντεξε και κατέρρευσε, με τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες. Μεγάλες ζημιές υπέστη το γήπεδο ΔΑΪΣ, όπου στεγάζονται μεταξύ άλλων οι ομάδες μπάσκετ, χάντμπολ και FUTSAL του Δούκα, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ως ... Περισσότερα To άρθρο Κατέρρευσε από το χιόνι η οροφή του κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΪΣ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κιμ Καρντάσιαν: Στα 3,2 δισ. δολάρια εκτοξεύθηκε η αποτίμηση της εταιρείας εσωρούχων Skims
Στα 3,2 δισ. δολάρια αποτιμάται πλέον η αξία της εταιρείας Shapewear Skims, ιδιοκτήτρια της οποίας είναι η διάσημη Αμερικανίδα τηλεπερσόνα Κιμ Καρντάσιαν.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρόταση μομφής: Πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση στη Βουλή
Πρόταση μομφής: Την εκτίμηση ότι η τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20.00 το βράδυ της Κυριακής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον γ' κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας
ΟΑΕΔ: Τη Δευτέρα (31/1) ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δυναμική ανάκαμψη στη Wall Street με ώθηση από την αμερικανική οικονομία
Ανοδικά κινούνται οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Wall Street, τη στιγμή που οι επενδυτές αναμένουν το επόμενο διάστημα με αγωνία νέα στοιχεία από τη...
www.zougla.gr
Λύματα – Θεσσαλονίκη: Σταθερά υψηλό το ιικό φορτίο – Εκτιμήσεις για 42.000 κρούσματα στην πόλη
Σταθεροποιητική παραμένει η τάση συγκέντρωσης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Θεσσαλονίκης στις πιο πρόσφατες μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ. Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ... Περισσότερα To άρθρο Λύματα – Θεσσαλονίκη: Σταθερά υψηλό το ιικό φορτίο – Εκτιμήσεις για 42.000 κρούσματα στην πόλη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επιτροπή των Ειδικών και άρση μέτρων: Επιστρέφει η μουσική – Ελεύθερο το ωράριο σε εστίαση διασκέδαση
Άρση μέτρων εισηγήθηκε η Επιτροπή των Ειδικών. Σύμφωνα με πληροφορίες οι Ειδικοί εισηγήθηκαν επιστροφή ης μουσικής και ελεύθερο ωράριο σε εστίαση και διασκέδαση. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου είχε εισηγηθεί την παράταση των μέτρων όπως απαγόρευση μουσικής στους χώρους διασκέδασης, μόνο καθήμενοι έως έξι άτομα ανά τραπέζι και περιορισμός ωραρίου έως τις 00:00, […]
www.makeleio.gr
Ιταλία: Άκαρπη και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου
Στις επόμενες ψηφοφορίες απαιτείται απλή πλειοψηφία 50% + 1 ψήφο – Αναζητείται συμβιβασμός μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων
www.protothema.gr
Έκτακτες ανακοινώσεις Πλεύρη στις 17:30 -Πάμε για χαλάρωση των μέτρων
Σε έκτακτη ενημέρωση για τα μέτρα θα προχωρήσει ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης στις 17:30.
iefimerida.gr
Τυνησία: Έξι μετανάστες νεκροί και 30 αγνοούμενοι σε ναυάγιο
Έξι μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν παράνομα στην Ευρώπη πνίγηκαν σήμερα και άλλοι 30 αγνοούνται μετά τη βύθιση μιας αυτοσχέδιας...
www.zougla.gr
Απίστευτη καταγγελία: Απείλησαν ποδοσφαιριστές με σουγιάδες στην ΕΠΣ Αθηνών
Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησαν οι άνθρωποι του Μικρασιατικού, στο πλαίσιο του αγώνα με τον Α.Ο. Κηπούπολης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Κώστας Νικούλι μιλά για τον τηλεοπτικό «Πετρή» και την καταγωγή του
Ο αγαπητός ηθοποιός ανέφερε και τους λόγους που δεν θέλει να αλλάξει το επίθετό του, ενώ δηλώνει χαρούμενος από την αγάπη του κόσμου
www.protothema.gr
Οι αποκαλύψεις της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ για την γνωριμία της με τον Κριστιάνο και τις βόλτες με την Bugatti
Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ  αποκαλύπτει μέσω του Netflix την γνωριμία της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αυτά που την εντυπωσίασαν στον διάσημο ποδοσφαιριστή
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην Καλαμαριά
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 σε περίπτερο στην οδό Σωκράτους, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο δράστης απείλησε με όπλο τον εργαζόμενο και στη συνέβη απέσπασε άγνωστο, μέχρι στιγμής, χρηματικό ποσό. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο ο δράστης το είχε βάλει στα πόδια. Οι αρχές ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην Καλαμαριά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr