΄Αγριες Μέλισσες: Ένας γάμος ένας κρυφός δεσμός και ένα διαζύγιο

Με ένα «Σκάσε Μυρσίνη» γίνεται η αρχή του τέλους στη σχέση Δούκα και Μυρσίνης. Οι σχέσεις όλων των ζευγαριών βρίσκονται…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Χαμός στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, με τον δικηγόρο του ιερέα: «Έλεος, σταματήστε πια, μη το ξαναπείτε αυτό»
Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε τηλεφωνικά ο δικηγόρος του ιερέα, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, με τα όσα ισχυρίστηκε να φέρνουν εκτός εαυτού την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της. «Για να υφίσταται βιασμός νομικά θα πρέπει να υπάρχουν δύο στοιχεία: την ιατροδικαστική εξέταση και εκτός από τη σωματική απειλή για την ακεραιότητά της […]
www.makeleio.gr
Ηθοποιός του Σασμού αποκάλυψε ότι πριν γίνει ηθοποιός ήταν ναύτης στα καράβια
Ο Δημήτρης Μαμιός, που παίζει στον Σασμό, συνδέει τη ζωή των ναυτικών με την έλλειψη αγαπημένων προσώπων για αρκετό καιρό. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» - Υπουργείο Εργασίας: Οι εργοδότες να πάρουν μέτρα για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους
Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους υπενθυμίζει το υπουργείο 
www.protothema.gr
Κρήτη: «Κορονοτρέλα» για οικογένεια που ενώ είναι εμβολιασμένη θα αντιμετωπίζεται ως ανεμβολίαστη
H ιστορία έρχεται από την Κρήτη και αφορά 6μελή οικογένεια που ζει στα Χανιά. Ο κορονοϊός χτύπησε τα περισσότερα μέλη της διαδοχικά και άφησε άλλου είδους κατάλοιπα… Σε «κενό» ανάμεσα στα πρωτόκολλα διαχείρισης κορονοϊού του ΕΟΔΥ έχουν πέσει δύο από τα έξι μέλη οικογένειας Χανιωτών με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ενώ είναι εμβολιασμένοι και έχουν ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: «Κορονοτρέλα» για οικογένεια που ενώ είναι εμβολιασμένη θα αντιμετωπίζεται ως ανεμβολίαστη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«#Cancel_Kopsialis»: Ο μισογύνης influencer και το εμετικό video
Ο Κοψιάλης Αλέξανδρος είναι ένας influencer 29 ετών. Τα στοιχεία του Διαδικτύου δείχνουν ότι διαθέτει 1,2 εκατομμύρια ακολούθους τους οποίους λογικά επηρεάζει......
www.zougla.gr
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον λαό της Ουκρανίας
Την πρέσβη της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, Οξάνα Μαρκάροβα, επισκέφθηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
iefimerida.gr
Ν. Ηλιόπουλος: "Αυτό που χρειάζεται δεν είναι υπομονή, αλλά ενίσχυση του ΕΣΥ και πολιτική αλλαγή"
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συνθηκολογήσει με τον θάνατο», αναφέρει σε δήλωσή του...
www.zougla.gr
Premier League: Πέταξαν μπουκάλια στους παίκτες της Άστον Βίλα μετά από γκολ
Ελληνικό γήπεδο θύμισε η εικόνα από τον αγώνα της ΈΒερτον με την Άστον Βίλα, καθώς οπαδοί των “ζαχαρωτών” πέταξαν μπουκάλια στους παίκτες της αντιπάλου, την ώρα που αυτοί πανηγύριζαν το γκολ τους στο ματς. Οι “χωριάτες” άνοιξα το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και πήγαν προς το κόρνερ για να πανηγυρίσουν, για να δεχθούν ... Περισσότερα To άρθρο Premier League: Πέταξαν μπουκάλια στους παίκτες της Άστον Βίλα μετά από γκολ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Acun τίναξε την μπάνκα στον... αέρα με το μισθό της Ταραμπάνκο στο Survivor
Η Κάτια Ταραμπάνκο αναμένεται να γίνει η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του Survivor.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι εργοδότες οφείλουν να λάβουν μέτρα για τους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους κατά την κακοκαιρία
Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους...
www.zougla.gr
Η Πάτρα υποδέχεται το καρναβάλι με... διαφορετικού τύπου μάσκες
Ξεκίνησε το καρναβάλι στην Πάτρα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέντε ταινίες πιο αισθησιακές και από τις 50 αποχρώσεις του γκρι
Ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη.  
www.protothema.gr
Βουλγαρία: Ο πρόεδρος Ράντεφ δεσμεύεται να στηρίξει το κράτος δικαίου, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη
«Τα επόμενα χρόνια θα φροντίσω ώστε αυτή η χώρα να μην απομακρυνθεί από τον δρόμο της...
www.zougla.gr
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Γέροντα Εφραίμ Φιλοθεΐτη: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΠΙΖΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας μίλησε το πνευματικοπαίδι του οσιακού Γέροντα Εφραίμ Φιλοθεΐτη, ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος και αποκάλυψε τη νέα προφητική εμφάνισή του για μία φρικτή αρρώστια που έρχεται η οποία θα σαπίζει το στόμα, τα χέρια και….. αφήνοντας πολλούς νεκρούς.
www.makeleio.gr
Ξέσπασε η Μαρία Ηλιάκη: «Είναι ντροπή! Θα έπρεπε να προσέχουμε τι λέμε και τι γράφουμε»
Τι λες τώρα: Ξέσπασε η Μαρία Ηλιάκη σήμερα (22/1) στον αέρα της εκπομπής.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 90ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ !!! ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΗ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ 4η ΜΕΡΑ, ΑΠΥΡΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΠΑΕΙ ΣΑΝ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ MEΘ COVID ΔΕ
Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα !! Θα μπορούσε να είναι η μητέρα μου !! 4η μέρα διασωληνωμένη εκτός ΜΕΘ η 90χρονη Παρασκευή Αλεξάνδρου και να μπορεί να αποσωληνωθεί για να σωθεί, αλλά να μη βρίσκουν λέει μονάδα για να τη σώσουν !! Βρείτε λύση ΤΩΡΑ !! Πηγή
www.makeleio.gr
Ο Φρίντριχ Μερτς εξελέγη αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Γερμανία
Ο Φρίντριχ Μερτς εξελέγη το Σάββατο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) με ποσοστό 94,62%
www.zougla.gr
Κιλκίς: Σκοτάδι και οδήγηση υψηλού κινδύνου σε δρόμο δίχως φώτα – Οι αποκαλυπτικές εικόνες από drone
Οι οδηγοί σε αυτό το σημείο του Κιλκίς βλέπουν μόνο μέχρι και εκεί που φτάνουν τα φώτα των αυτοκινήτων τους… Ο κόμβος του Μεταλλικού είναι ο πλέον πολυσύχναστος του νομού Κιλκίς. Συνδέει την πρωτεύουσα του νομού, το Κιλκίς, με την Παιονία, το Πολύκαστρο, την ΠΑΘΕ και το Τελωνείο Ευζώνων, με την ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου – Κιλκίς, ... Περισσότερα To άρθρο Κιλκίς: Σκοτάδι και οδήγηση υψηλού κινδύνου σε δρόμο δίχως φώτα – Οι αποκαλυπτικές εικόνες από drone δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΗΤΑΝ “ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ” ΜΙΑ ΧΑΡΟΚΑΜΕΝΗ ΚΟΠΕΛΑ!!!! ΣΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΤΟ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 24ΧΡΟΝΗΣ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ – “ΗΜΟΥΝ Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ ΕΙΔΑ ΝΕΚΡΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ”
Η 24χρόνη είναι το πρόσωπο των ημερών, καθώς είναι η πρώτη μη επώνυμη που καταγγέλει και κατονομάζει επώνυμους για βιασμό. Η Γεωργία Μπίκα δεν έχει περάσει εύκολη ζωή, έχοντας χάσει και τους δύο της γονείς, αλλά και τον αρραβωνιαστικό της. Τον Μάιο του 2019, η κοπέλα διασκέδαζε σε γάμο συγγενικού της προσώπου και, μέσα σε […]
www.makeleio.gr
Η έκθεση «ΙΠΠΟΣ: Το άλογο στην αρχαία Αθήνα» στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
Μπαίνοντας στην έκθεση «ΙΠΠΟΣ: Το άλογο στην αρχαία Αθήνα» που διοργανώνει η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, από τις 20/1 στην πτέρυγα...
www.zougla.gr
Ο Απόστολος Λύτρας για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: Με πήρε κι έκλαιγε, ήταν πολύ ταραγμένος
«Πληροφορήθηκα λοιπόν ότι με ψάχνει κάποιος Δημήτρης Αλεξάνδρου. Εγώ δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο», λέει ο Απόστολος Λύτρας. Ο Απόστολος Λύτρας παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τη Μαρία Παπαϊωάννου. Ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρθηκε στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, αλλά και στο τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Αυτή η υπόθεση οδήγησε στο να ... Περισσότερα To άρθρο Ο Απόστολος Λύτρας για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: Με πήρε κι έκλαιγε, ήταν πολύ ταραγμένος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηλιόπουλος: Η πανδημία χρειάζεται ενίσχυση του ΕΣΥ και πολιτική αλλαγή, όχι «υπομονή»
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ απαντά στις δηλώσεις της Μίνας Γκάγκα
www.protothema.gr
Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για την «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ -Ποιοι δικαιούνται το Voucher
Την εκπόνηση προγράμματος "Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ" προβλέπει - μεταξύ άλλων - τροπολογία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
iefimerida.gr
Αυτό στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε σε κανένα κανάλι Δίνουν μικρόφωνο μόνο εκεί που θέλουν
Από τις εντολές εμβολίων και αναμνηστικών έως τον περιορισμό του τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές εκτός της πανεπιστημιούπολης, ένας αυξανόμενος αριθμός πανεπιστημίων αναγκάζουν τους φοιτητές σε περιορισμούς. Ωστόσο, ορισμένοι γονείς λένε ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι αδικαιολόγητοι και επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία του παιδιού τους στο κολέγιο. Σε συνέντευξή τους την Τετάρτη στο «Fox […]
www.makeleio.gr
Snow falling in Athens, as “Eplis” weather system hits Greece (photos)
The state is on alert as the competent politicians said
www.protothema.gr
Η Μαρία Ηλιάκη για την περιπέτειά της με τον κορωνοϊό: «Ύπουλο πράγμα, δεν είμαι η Μαρία που ήμουν»
Η παρουσιάστρια ξεπέρασε τον κορωνοϊό, όμως ακόμα δεν έχει επανέλθει πλήρως
www.protothema.gr
Βέλγιο: Απαραίτητη από 1η Μαρτίου η ενισχυτική δόση του εμβολίου για να ισχύει το υγειονομικό πάσο
Βέλγιο: Από 1η Μαρτίου θα είναι απαραίτητη η χορήγηση της ενισχυτικής δόσης του εμβολίου προκειμένου να συνεχίσει να η ισχύει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Priyanka Chopra και Nick Jonas έγιναν γονείς για πρώτη φορά
Γονείς για πρώτη φορά έγιναν οι Priyanka Chopra και Nick Jonas, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι μέσω social media.  Η ηθοποιός Priyanka Chopra και τραγουδιστής Nick Jonas καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Με μια λιτή ανακοίνωση στο Instagram αποκάλυψαν πως κατάφεραν να γίνουν γονείς μέσω παρένθετης μητέρας. Ο 29χρονος Nick Jonas έγραψε στο Instagram: ... Περισσότερα To άρθρο Priyanka Chopra και Nick Jonas έγιναν γονείς για πρώτη φορά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φάρσαλα: Στην αντεπίθεση ο παίκτης ριάλιτι που κατηγορείται για ασέλγεια από 16χρονη μαθήτρια
Κεντρικό θέμα συζήτησης στα Φάρσαλα η καταγγελία 16χρονης για πασίγνωστο παίκτη ριάλιτι. Ο ίδιος αν και μακριά από την Ελλάδα, έχει ενημερωθεί πλήρως τόσο για τα όσα υποστηρίζει η ανήλικη, όσο και για τις κινήσεις των δικηγόρων του… Να κλείσει εν τη γενέσει του το θέμα που προέκυψε με την καταγγελία ανήλικης για παρενόχληση, θα ... Περισσότερα To άρθρο Φάρσαλα: Στην αντεπίθεση ο παίκτης ριάλιτι που κατηγορείται για ασέλγεια από 16χρονη μαθήτρια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπ. Εργασίας για κακοκαιρία: Οι εργοδότες να λάβουν μέριμνα για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους
Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους υπενθυμίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ψυχρή εισβολή στη χώρα, χιονισμένο τοπίο και στην Αττική -Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο
Δριμύ ψύχος και στρωμένο χιόνι είναι τα κομμάτια του παζλ του καιρού στις βόρειες περιοχές της Αττικής με το πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίς».
iefimerida.gr
«Πλούσια» η δράση τριών διαρρηκτών που συνελήφθησαν στις Σέρρες
Παραβίασαν οχήματα, διέρρηξαν οικία, αποθήκη, ακόμα και τα μεταλλικά δοκάρια από αγρόκτημα επιχείρησαν...
www.zougla.gr
Έχασαν 6χρονο από νηπιαγωγείο στον Άγιο Δημήτριο και τον βρήκαν περαστικοί!
Για το περιστατικό έγιναν δύο συλλήψεις, ωστόσο ο πατέρας του παιδιού δεν θέλησε να ασκηθεί δίωξη
www.protothema.gr
ΑΚΚΕΛ για ΤΕΡΝΑGate: Αν είσαι πεθερός υπουργού της ΝΔ μπορείς να πληρώνεσαι χωρίς να δουλεύεις
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. του πεθερού του υπουργού Επικρατείας και δεξί χέρι του Μητσοτάκη, θα πληρώνεται, για την όποια καθυστέρηση της κατασκευής των υπερδομών σε Θόλο Χίου, Βάστρια Λέσβου, καθώς και στο Φυλάκιο του Έβρου, από το αρμόδιο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το μόνο που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα  γνωστό είναι το πόσο θα αποτιμηθούν […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στη Δυτική Μακεδονία
Κακοκαιρία Ελπίδα: Τι αναφέρει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: «Κοντά σε συμφωνία με την Πόρτο για τον Ρούμπεν Σεμέδο» λένε στην Πορτογαλία
Τα σενάρια για το μέλλον του Ρούμπεν Σεμέδο έχουν “φουντώσει” για τα καλά τις τελευταίες ώρες, με τους Πορτογάλους να αναφέρουν ότι η Πόρτο βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Οι δύο κορυφαίες εφημερίδες της χώρας «Abola» και «O’Jogo»κάνουν λόγο για έντονες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, που φέρνουν τον παίκτη μία “ανάσα” από ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: «Κοντά σε συμφωνία με την Πόρτο για τον Ρούμπεν Σεμέδο» λένε στην Πορτογαλία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός – Υπουργείο Εργασίας: Οι εργοδότες να πάρουν μέτρα για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους
Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους υπενθυμίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αφορμή τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την επικράτηση αντίξοων καιρικών συνθηκών σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, «οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνούν, ώστε, με βάση την ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Υπουργείο Εργασίας: Οι εργοδότες να πάρουν μέτρα για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος αποκάλυψε πώς βρήκε τη Γεωργία Μπίκα και της πήρε συνέντευξη
«Πριν από τη συνέντευξη το συζητήσαμε πολύ αυτό οι δυο μας, απομάκρυνα όλον τον κόσμο», είπε ο Μάκης ΤριανταφυλλόπουλοςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λάρισα: Λήστεψαν με την απειλή μαχαιριού υπάλληλο μίνι μάρκετ
Εισέβαλαν στο κατάστημα φορώντας σκούφους και ιατρικές μάσκες - Άρπαξαν συνολικά 360 ευρώ
www.protothema.gr
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για τη δημόσια υγεία και κατά των μέτρων της πανδημίας
Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα Σάββατο (22.1.2022) στο Σύνταγμα, από όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αριστερών οργανώσεων για να διαμαρτυρηθούν και να εκφράσουν τα αιτήματά τους για θέματα δημόσιας υγείας. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της «Πανελλαδικής Μέρας Δράσης για την υγεία και την Αξιοπρέπεια του Λαού», με συνθήματα και πανό υπέρ της ενίσχυσης του ... Περισσότερα To άρθρο Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για τη δημόσια υγεία και κατά των μέτρων της πανδημίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ “ΖΟΥΓΚΛΑ” ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ!!! Λ@θραίοι ντ@βατζήδες πλακώνονται στο ξύλο ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
Αφόρητη και άκρως επικίνδυνη η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Διαβάστε τι καταγγέλλει κάτοικος στο κέντρο της Αθήνας για περιστατικό που έγινε σήμερα Σάββατο 22/1 τις πρώτες πρωινές ώρες: “5 το πρωί ακούσαμε φωνές και ουρλιαχτά όπως γίνεται σχδρόν κάθε μέρα. 2 άνδρες που ήταν μαζί με 2 γυναίκες άρχισαν να τσακώνονται […]
www.makeleio.gr
Σκρέκας: Προτάσεις στην ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
Να αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα 1,2 δισ. επιπρόσθετα δικαιώματα του Αποθεματικού Σταθεροποίησης της Αγοράς του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, είπε σήμερα ο Κώστας Σκρεκας.
iefimerida.gr
Συγκλόνισε η ανήλικη στην κατάθεσή της για τον βιασμό από τον ιερέα - «Βίασε την ψυχή μου»
Βιασμός από ιερέα: «Ήθελα κάτι να κάνω αλλά φοβόμουνα πάρα πολύ. Φοβόμουνα πάρα πολύ», τόνισε η νεαρή κοπέλα στην κατάθεσή της.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κατάθλιψη: Πέντε ερωτήσεις αποκαλύπτουν αν πάσχετε – Όλα τα συμπτώματα
Η κατάθλιψη είναι μια κοινή και σοβαρή ιατρική ασθένεια που επηρεάζει αρνητικά τον τρόπο που αισθάνεται κάποιο άτομο, τον τρόπο που σκέφτεται και τον τρόπο που ενεργεί. Η κατάθλιψη προκαλεί συναισθήματα θλίψης, απαξίωσης ή και απώλεια ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητες που παλιότερα χαροποιούσαν το άτομο που την έχει. Μπορεί να οδηγήσει σε μια ποικιλία συναισθηματικών […]
www.makeleio.gr
Γαλλία - Προεδρικές εκλογές: Προβάδισμα Μακρόν ανεξαρτήτως... αντιπάλου δείχνει δημοσκόπηση της «Le Monde»
Ο Γάλλος πρόεδρος προηγείται στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει 54% στον δεύτερο γύρο - Τα ποσοστά αφορούν σε δείγμα 12.500 ατόμων
www.protothema.gr
Η Cardi B ισχυρίζεται ότι ο τεσσάρων μηνών γιος της μιλάει
Η Cardi B είναι μία «χαζομαμά» και το αποδεικνύει συνεχώς, αφού πανηγύρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από δύο μήνες ότι ο νεογέννητος γιος της πίνει μόνος του το γάλα, τώρα υποστηρίζει....
www.zougla.gr
Βουλή: Παράταση στις πράξεις παραχώρησης ακινήτων του δημοσίου για δομές προσωρινής υποδοχής
Βουλή: Παρατείνονται οι πράξεις παραχώρησης ακινήτων του δημοσίου για δομές προσωρινής υποδοχής. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr