Alpha Bank: Προσαρμοσμένα κέρδη 300 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2021

Σε 300 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank κατά το εννεάμηνο του 2021, εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Mytilineos: Ιστορικό ρεκόρ για έσοδα και κέρδη το 2021
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πυροσβεστική: 2.354 κλήσεις στην Αττική από 24/1 - 1054 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο
Ο απολογισμός της Πυροσβεστικής για την κακοκαιρία Ελπίδα: Δεχθήκαμε 2.354 κλήσεις μόνο στην ΑττικήΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κίνδυνος για το αυτοκίνητό μας το αλάτι για τα χιόνια - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι;
Το αλάτι που ρίχνουν οι αρχές στους χιονισμένους δρόμους για να λιώσει τον πάγο μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλειά μας, όμως δεν είναι τόσο «αθώο» αφού ελλοχεύει αρκετούς κινδύνους για το αμάξωμα και πολλά μηχανικά μέρη του αυτοκίνητου μας.
www.protothema.gr
Προς παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα, συνεδριάζουν το μεσημέρι οι ειδικοί -Τι είπε ο Πλεύρης
Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των ειδικών για να λάβει την απόφασή της για το αν θα συνεχιστούν ή όχι τα μέτρα που επιβλήθηκαν λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου
iefimerida.gr
Αρης: Ζήτησαν εξηγήσεις από τους παίκτες οι οπαδοί του: «Σε τρία ματς δεν βάλατε γκολ στη Λαμία!»
Περίπου 80 φίλαθλοι του Άρη σταμάτησαν το λεωφορείο της αποστολής, που επέστρεφε από την Λαμία, προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις για τον οδυνηρό αποκλεισμό στο Κύπελλο
www.protothema.gr
Σήμερα οι κληρώσεις Τζόκερ, ΠΡΟΤΟ και ΛΟΤΤΟ, κατάθεση δελτίων μέχρι και τις 21:30
Το Τζόκερ μοιράζει απόψε 2.222.222 - Τα συστήματα που φέρνουν κέρδη
www.protothema.gr
Πάπας Φραγκίσκος προς γονείς: «Στηρίξτε τα παιδιά σας αν είναι γκέι, μην τα καταδικάζετε»
Ο ίδιος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι ομοφυλόφιλοι έχουν δικαίωμα να είναι αποδεκτοί από τις οικογένειές τους ως παιδιά και αδέλφια
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Θύμα ληστείας έπεσε 47χρονος οδηγός ταξί
Υπό την απειλή μαχαιριού και χρήση σωματικής βίας δύο άγνωστοι λήστεψαν οδηγό ταξί, στη δυτική Θεσσαλονίκη...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Ο Μαρτίνς αμφιταλαντεύεται για τον σχηματισμό στην Τούμπα, σκέφτεται και τετράδα
Ο Πορτογάλος τεχνικός περιμένει να δει επακριβώς το τι επιστροφές θα έχει για να καταλήξει στον σχηματισμό του ενόψει ΠΑΟΚ αλλά σκέφτεται και την τετράδα
www.protothema.gr
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: Αίτημα ένταξης όλων των νοσηλευτών στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
Οι νοσηλευτές εστίασαν στο πάγιο αίτημά τους για την ένταξη των νοσηλευτών που έχουν προσληφθεί πριν το 2011 στα ΒΑΕ, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για πρωθυπουργική δέσμευση
www.protothema.gr
Austraian Open: «Τρέλαναν» τη Μελβούρνη Κύργιος και Κοκκινάκης, προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού
Το Australian Open στους… ρυθμούς των Νικ Κύργιου και Θανάση Κοκκινάκη. Οι δυο Ελληνοαυστραλοί ξεσήκωσαν τη Μελβούρνη, φτάνοντας στον τελικό του Grand Slam, στο διπλό των ανδρών Η Rod Laver Arena θύμισε ελληνικό γήπεδο μετά τον νικητήριο τους πόντο. Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης “λύγισαν” τους Γκρανογέρς/Σεμπάγιος με 7-6(4), 6-4 και πέρασαν στον τελικού του ... Περισσότερα To άρθρο Austraian Open: «Τρέλαναν» τη Μελβούρνη Κύργιος και Κοκκινάκης, προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Νίκη Φωτίου Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔ
Το Υπερταμείο ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων από την Νίκη Φωτίου, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρήτη: Παραμένουν τα προβλήματα σε δρόμους λόγω κακοκαιρίας – Δείτε τα σημεία αναλυτικά
Απαγόρευση κυκλοφορίας και χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων επιβάλλεται στη μετακίνηση των οχημάτων σε σημεία του οδικού δικτύου της Κρήτης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εξακολουθούν να σημειώνονται στο νησί. Στον νομό Χανίων η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονιού και παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην Επαρχιακή Οδό Χανίων-Ομαλού στο τμήμα από την ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Παραμένουν τα προβλήματα σε δρόμους λόγω κακοκαιρίας – Δείτε τα σημεία αναλυτικά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δήμος Αθηναίων: Αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες ΙΧ που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων
Ο Δήμος Αθηναίων αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες ΙΧ που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στον καρκίνο του πνεύμονα
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες και είναι δεύτερος σε συχνότητα στις γυναίκες παγκοσμίως. Στη συντριπτική πλειονότητα οι ασθενείς είναι καπνιστές.
iefimerida.gr
ΑΑΔΕ: Έτσι θα λειτουργήσουν την Πέμπτη οι εφορίες στις πληγείσες περιοχές
Oι ΔΟΥ Κηφισιάς, Ψυχικού, Παλλήνης, Χολαργού, Αμαρουσίου και ΙΒ Αθηνών σήμερα 27/1/22 θα ανοίξουν για το κοινό από τις 10:00 π.μ., με μειωμένο προσωπικό, λόγω προβλημάτων προσέλευσης, που προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και αφού είχε προηγηθεί επικοινωνία με τους οικείους δήμους. Σύμφωνα επίσης με την ανακοίνωση «οι υπόλοιπες ΔΟΥ […]
www.makeleio.gr
Γιώργος Πατούλης: Το γαϊτανάκι, ότι για όλα φταίω εγώ, πρέπει να τελειώνει
«Να αναλάβουν τις ευθύνες όσοι τις έχουν. Εγώ είμαι ένας κρίκος της αλυσίδας της πολιτικής προστασίας, δεν είμαι η πολιτική προστασία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν στην Αττική ως αποτέλεσμα της έντονης χιονόπτωσης. Ο Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Open, αναφέρθηκε σε όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες στην Αττική ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Πατούλης: Το γαϊτανάκι, ότι για όλα φταίω εγώ, πρέπει να τελειώνει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέισερς – Χόρνετς 126-158: Σμπαράλιασαν τα κοντέρ με 158 πόντους και 24 τρίποντα
Οι Χόρνετς έπαιξαν με το πόδι στο γκάζι κόντρα στους Πέισερς, επικρατώντας με το επιβλητικό 126-158 σε αγώνα κανονικής διάρκειας, σημειώνοντας 24 τρίποντα
www.protothema.gr
Surviror: Τι έγραφε το γράμμα που έδωσε η Μυριέλλα στον Γιώργο Κατσαούνη;
Η Μυριέλλα Κουρεντή, η οποία έχει έρθει πολύ κοντά με τον Γιώργο Κατσαούνη...
www.zougla.gr
Chinese scientist defects to US carrying Hypersonic weapons secrets
The defector helped develop a mid-range hypersonic boost-glide vehicle capable of carrying DF-17 missiles
www.protothema.gr
Πυροσβεστική: 2.354 κλήσεις μόνο από την Αττική για την κακοκαιρία
Το χάος που επικρατεί στην Αττική από την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίδα» και μετά αποτυπώνεται ακόμα και στον αριθμό των κλήσεων έχει δεχθεί μέχρι σήμερα η Πυροσβεστική. Οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Σώματος τα τελευταία 24ωρα ξεπέρασαν τις 2.000 και πάνω από 1.000 άνθρωποι χρειάστηκαν βοήθεια για να μετακινηθούν με ασφάλεια.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ... Περισσότερα To άρθρο Πυροσβεστική: 2.354 κλήσεις μόνο από την Αττική για την κακοκαιρία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Mίνως Μάτσας-Όλγα Κεφαλογιάννη: Η καθιερωμένη οικογενειακή βόλτα με τα παιδιά τους
H Όλγα Κεφαλογιάννη κατά τη διάρκεια του 2021 παντρεύτηκε τον σύζυγό της...
www.zougla.gr
Ουκρανία: Στρατιώτης σκότωσε πέντε συναδέλφους του και διέφυγε -Τραυματίστηκαν άλλοι πέντε
Στρατιώτης της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του μέσα στον χώρο εργοστασίου, σκοτώνοντας πέντε και τραυματίζοντας άλλους πέντε.
iefimerida.gr
To εσωτερικό του Renault Austral είναι σούπερ μοντέρνο
Η Renault αποκάλυψε το πρώτο σκίτσο του εσωτερικού του νέου της SUV, του Astral, που ομολογουμένως δείχνει ιδιαίτερα σύγχρονο και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δύσκολη η σημερινή ημέρα για τα Χρηματιστήρια στον απόηχο των χθεσινών ανακοινώσεων της Fed
Με απώλειες κινούνται τα χρηματιστήρια σήμερα διεθνώς στον απόηχο των χθεσινών ανακοινώσεων της Federal Reserve που έδειξαν ότι η κεντρική…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ρομπότ πραγματοποίησε στις ΗΠΑ την πρώτη λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση σε έντερο χωρίς ανθρώπινη βοήθεια
Ένα ρομπότ πραγματοποίησε με επιτυχία χειρουργική επέμβαση στον μαλακό ιστό ενός εντέρου χοίρου χωρίς καμία ανθρώπινη βοήθεια...
www.zougla.gr
Πατούλης: Πρέπει να τελειώνει το γαϊτανάκι ότι για όλα φταίω εγώ [βίντεο]
Για την κριτική που δέχτηκε, αλλά και τα λάθη που έγιναν στην Αττική στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας, μίλησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.
iefimerida.gr
Κώστας Σκρέκας για διακοπές ρεύματος: Πιθανός ένας μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης σε όσους ταλαιπωρούνται
Νέο «παράθυρο» για αποζημιώσεις στους πολίτες που υπέστησαν διακοπές ρεύματος στα σπίτια τους για πολλές ώρες άφησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξει σύντομα ένας νέος μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 για τις διακοπές ρεύματος ... Περισσότερα To άρθρο Κώστας Σκρέκας για διακοπές ρεύματος: Πιθανός ένας μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης σε όσους ταλαιπωρούνται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Survivor: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έριξε «βόμβα» στο Συμβούλιο
Χαμός στο Survivor μετά την αποκάλυψη για τους Μαχητές που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μόλις ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε πως κάποιος από τους Μαχητές πλησίασε τη Μυριέλλα Κουρεντή για να την πείσει να «δώσει» υποψήφιο συγκεκριμένο παίκτη, έπεσε… αφωνία στο Συμβούλιο του Survivor. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε πως ζητήθηκε από την Μυριέλλα Κουρεντή να δώσει ... Περισσότερα To άρθρο Survivor: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έριξε «βόμβα» στο Συμβούλιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάνος Μουζουράκης-Τζίνα Βαρελά: Βόλτα στο Κολωνάκι μετά την επανασύνδεση
Ο Πάνος Μουζουράκης και η Τζίνα Βαρελά διατηρούν μια σχέση...
www.zougla.gr
Αρναία: Ένας από τους πιο όμορφους οικισμούς της ορεινής Χαλκιδικής
Δάση, τρεχούμενα νερά, αναπαλαιωμένα αρχοντικά και φημισμένα «αρνιώτικα προϊόντα» συγκροτούν έναν πολύ ξεχωριστό προορισμό, που επαινέθηκε και από το CNN
www.protothema.gr
ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΡΗΓΜΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ – Η Κροατία αρνείται να πολεμήσει κατά της Ρωσίας για την Ουκρανία! Αρχίζει ο “Γενικός Πόλεμος”;
Με δήλωση – βόμβα ο Πρόεδρος της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς, αρνείται να εμπλέξει την χώρα του σε πόλεμο για την Ουκρανία και διαμηνύει ότι θα ανακαλέσει όλους τους Στρατιώτες της Κροατίας από την Συμμαχία, προκαλώντας κυριολεκτικά σεισμικό ρήγμα στο ΝΑΤΟ, ακριβώς στην ευαίσθητη περιοχή της “Δαλματίας” για την οποία είχε δει 243 χρόνια πριν ο πατρο-Κοσμάς την […]
www.makeleio.gr
Πυροσβεστική: Από τη Δευτέρα δέχτηκε 2.354 κλήσεις στην Αττική - 1.054 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο
Συνολικά, 2.354 κλήσεις στην Αττική έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις 24 Ιανουαρίου έως και σήμερα στις 8 το πρωί.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι λήστεψε ταξιτζή στο τέλος της κούρσας – Σε νοσοκομείο ο άτυχος οδηγός
Η ληστεία ήταν όπως φαίνεται μελετημένη με τον ταξιτζή να πηγαίνει σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, για τις πρώτες βοήθειες… Υπό την απειλή μαχαιριού και χρήση σωματικής βίας δύο άγνωστοι λήστεψαν οδηγό ταξί, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο 47χρονος οδηγός κατήγγειλε την εις βάρος του ληστεία στην Άμεση Δράση και απευθύνθηκε στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τις πρώτες ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι λήστεψε ταξιτζή στο τέλος της κούρσας – Σε νοσοκομείο ο άτυχος οδηγός δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Μαρίνα Λαμπροπούλου μιλάει για τον θάνατο του συντρόφου της - Τον βρήκε ο 6χρονος γιος της στο κρεβάτι
Καλεσμένη στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Τετάρτης...
www.zougla.gr
Red Roses: Νέο τραγούδι με τους Γιώργο Νταλάρα και Κατερίνα Κυρμιζή
Το νέο τραγούδι του Νίκου Γρηγοριάδη «Red Roses» όπου τραγουδάνε σε ντουέτο η Κατερίνα Κυρμιζή με τον Γιώργο Νταλάρα είναι το τρίτο...
www.zougla.gr
Κιλκίς: Απάτη με θύμα παιδιά που είχαν όνειρο να τους προπονήσουν από την Μίλαν
Τα όνειρα του κάθε γονέα που θέλει να δει το παιδί του να διαπρέπει στα ποδοσφαιρικά σαλόνια της Ευρώπης κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύτηκαν διοργανωτές τουρνουά σε αθλητικό κέντρο στο Κιλκίς. Υποσχέθηκαν ότι τα παιδιά τους θα προπονηθούν από το τεχνικό επιτελείο της Μίλαν, που όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. 82 […]
www.makeleio.gr
Ηράκλειο: Συναγερμός για αεροσκάφος με βλάβη κατά την προσγείωση
Συναγερμός στο αεροδρόμιο του ΗρακλείουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βαλέρια Κουρούπη: Η απώλεια που δημιουργεί ο χωρισμός είναι δύσκολο να ξεπεραστεί
Όσα ανέφερε η Βαλέρια Κουρούπη. Η Βαλέρια Κουρούπη έδωσε συνέντευξη στο Λοιπόν και στην δημοσιογράφο Μα΄ια Σοφιανού. Η ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε για τον χωρισμό της και την απώλεια που δημιουργεί. Τι το σεξιστικό μπορεί να έχει μέσα του, το ότι ένα ζευγάρι αποφασίζει να χωρίσει, αλλά επιλέγει για οποιονδήποτε λόγο να συνεχίσει να συγκατοικεί, ... Περισσότερα To άρθρο Βαλέρια Κουρούπη: Η απώλεια που δημιουργεί ο χωρισμός είναι δύσκολο να ξεπεραστεί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κώστας Φραγκολιάς: Το δημόσιο ευχαριστώ σε Ρουβά - Ζυγούλη που τον βοήθησαν στην κακοκαιρία
«Ήμουν 30 ώρες χωρίς ρεύμα και όταν ξύπνησα την Τρίτη το πρωί ήμουν και χωρίς νερό, σχεδόν 15 ώρες χωρίς νερό», είπε ο παρουσιαστής
www.protothema.gr
«H Αdele δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τις πρόβες γιατί έκλαιγε και φώναζε στο τηλέφωνο στο σύντροφό της»
Μια διαφορετική εκδοχή για την ακύρωση των συναυλιών της στο Λας Βέγκας δίνουν πηγές κοντά στην τραγουδίστρια.
www.protothema.gr
Ιρλανδία: Απόστρατη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας εντάχθηκε στον ΙSIS για να ζήσει με τον ισλαμικό νόμο!
Μια πρώην στρατιώτης των ενόπλων δυνάμεων της Ιρλανδίας, που διώκεται επειδή εντάχθηκε στο Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, ήθελε «να γίνει μάρτυρας» και να ζήσει με βάση τη σαρία, τον ισλαμικό νόμο, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές. Κατά την πρώτη ημέρα της δίκης της στο Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο του Δουβλίνου η Λάιζα Σμιθ, 39 ετών, δήλωσε […]
www.makeleio.gr
Η Μιχαέλα Λάκη εκτός ημιτελικών στα Junior του Austraian Open
Η πορεία της Μιχαέλα Λάκη στα Junior του Australian Open έλαβε τέλος στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και το “εμπόδιο” της Αμερικανίδας, Λιβ Χόβντ. Η Μιχαέλα Λάκη δεν κατάφερε να πάρει το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του Australian Open στα junior. H 16χρονη αθλήτρια, Νο.6 του ταμπλό, ηττήθηκε στη φάση των «8» ... Περισσότερα To άρθρο Η Μιχαέλα Λάκη εκτός ημιτελικών στα Junior του Austraian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πόσο πιο χαμηλά! ΒΙΝΤΕΟ με τον «Βας Βας» να φέρνει σε δύσκολη θέση νεαρή κοπέλα
Σεξουαλική επίθεση Βας Βας (Αννίτα Πάνια) on air και λέει να της δώσει ένα ευρώ για την πράξη του.
www.makeleio.gr
Μακελειό στην Ουκρανία: Στρατιώτης σκότωσε πέντε συναδέλφους του και τραυμάτισε άλλους πέντε
Το αιματηρό συμβάν συνέβη σε εργοστάσιο όπου παράγονται πύραυλοι - Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη του 20χρονου άνδρα - Άγνωστα μέχρι στιγμής τα κίνητρα του εγκλήματος
www.protothema.gr
Τουρκία: Νέο «Νταβός» θέλουν στην Αττάλεια με συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου
Προσκάλεσαν Ελλάδα, Κύπρο, Αρμενία, Αίγυπτο και Ισραήλ στο επικείμενο Διπλωματικό Φόρουμ Αττάλειας, που χαρακτηρίζεται και «τουρκικό Νταβός». Για προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων της Άγκυρας με γειτονικές χώρες, μιλούν τα τουρκικά ΜΜΕ.
www.protothema.gr
Ουκρανία: Στρατιώτης άνοιξε πυρ σε κέντρο εκπαίδευσης – Πέντε νεκροί και πέντε τραυματίες
Ένας νεαρός στρατιώτης άνοιξε πυρ σε κέντρο εκπαίδευσης στην Ουκρανία με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο και πέντε να τραυματιστούν. Ο δράστης είναι στρατιώτης της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του μέσα στο χώρο εργοστασίου. Ο 20χρονος στρατιώτης σκότωσε πέντε και τραυμάτισε άλλους πέντε προτού αποδράσει, παίρνοντας μαζί του το ... Περισσότερα To άρθρο Ουκρανία: Στρατιώτης άνοιξε πυρ σε κέντρο εκπαίδευσης – Πέντε νεκροί και πέντε τραυματίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr