Αμαλιάδα: «Ξεκόλλησε» η δίωξη στην υπόθεση του επί τρία χρόνια βιασμού ανήλικης από τον θείο και τον αδερφό της

Στην φυλακή, ως κατηγορούμενος για τον βιασμό της ανήλικης ανιψιάς του, οδηγήθιηκε το απόγευμα της Παρασκευής, με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέως Αμαλιάδας, ένας 40χρονος από την ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους παρέμεινε τελικά ο αδελφός της, ο οποίος φέρεται ότι μαζί με τον θείο τους, τη βίαζαν κατ’ εξακολούθηση. Ο […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τηλεκπαίδευση: Λειτουργεί το 97,6% των ψηφιακών τάξεων
Ομαλά κυλάει η τηλεκπαίδευση στις περιοχές που είναι κλειστά τα σχολεία. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr σήμερα βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας περίπου 31.900 τμήματα γενικής παιδείας εξ αιτίας της κακοκαιρίας. Πριν από τις 9 π.μ. ήδη λειτουργούσαν 31.140 ψηφιακές τάξεις, περίπου το 97,6%. To άρθρο Τηλεκπαίδευση: Λειτουργεί το 97,6% των ψηφιακών τάξεων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος παραστάσεων για τις Μικρές Αλεπούδες της Λίλιαν Χέλμαν στο Studio Μαυρομιχάλη
Τελευταίες παραστάσεις για τον θίασο Συν-θήκη στο Studio Μαυρομιχάλη, την Τετάρτη 2 και Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου ολοκληρώνοντας...
9 m
www.zougla.gr
Καιρός – Αρναούτογλου: Νέες ψυχρές αέριες μάζες την επόμενη εβδομάδα
Την προσοχή όλων για τον καιρό εφιστά ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, σε ανάρτησή του στα social media. Επισημαίνει ότι τις επόμενες ώρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από το απότομο λιώσιμο χιονιού που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίδα», ειδικά στα χαμηλά υψόμετρα.  Το επόμενο 24ωρο (Παρασκευή 28/1) η θερμοκρασία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αρναούτογλου: Νέες ψυχρές αέριες μάζες την επόμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΕΒ: Δυνατότητα τηλεργασίας για 1 στους 5 εργαζόμενους
Ένας στους πέντε εργαζόμενους στην Ελλάδα (ποσοστό 18,8% ή 734.667 απασχολούμενοι) απασχολείται σε επαγγέλματα με πλήρη δυνατότητα τηλεργασίας, όπως για...
www.zougla.gr
Δείτε όλες τις εκδοχές της Lamborghini Countach
H εμφάνιση της νέας Lamborghini Countach προκάλεσε αρκετή αίσθηση (και αρκετά σχόλια) μέσα στην χρονιά που πέρασε, αποτελώντας αναμφισβήτητα ένα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις;
Στην Εθνική Ασφαλιστική φαίνεται πως πέφτει το βάρος των αποζημιώσεων που θα αξιωθούν από τους πολίτες που εγκλωβίστηκαν κάτω από επικίνδυνες συνθήκες στην Αττική Οδό.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Προς χαλάρωση των μέτρων κατευθύνεται η κυβέρνηση
«Mπορεί να επιστρέψει η μουσική στα καταστήματα, αλλά να είναι υποχρεωτικό οι θαμώνες, να είναι καθήμενοι», είπε η Μίνα Γκάγκα
www.protothema.gr
Η Moderna άρχισε τις κλινικές δοκιμές αναμνηστικής δόσης εμβολίου ειδικά κατά της Όμικρον
Η αμερικανική εταιρεία Moderna ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τις κλινικές δοκιμές αναμνηστικής δόσης εμβολίου, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά...
www.zougla.gr
Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Δεν φαντάζεστε ποιοι 30ρηδες είναι πιο ευάλωτοι
Συνηθίζουμε να θεωρούμε τους άνδρες πιο ευάλωτους όσον αφορά το έμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με νέα έρευνα ωστόσο, κάτι φαίνεται να διαφοροποιείται στις νεαρές ηλικίες κάτω των 35 ετών. Δείτε τι διαπίστωσαν οι ερευνητές
www.protothema.gr
Παγωμένοι δρόμοι και πεζοδρόμια: Μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές των δήμων της Αττικής -Πού εντοπίζονται
Για τέταρτη ημέρα τα συνεργεία των δήμων της Αττικής δίνουν τη δική τους «μάχη» στους δρόμους και τις γειτονιές της κάθε πόλης.
iefimerida.gr
Κραυγή απόγνωσης από τους εμπόρους - Η κακοκαιρία «Ελπίδα» ήταν η χαριστική βολή
Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μίλησαν στο newsbomb.gr ασκώντας έντονη κριτική στις κυβερνητικές αποφάσεις που πάρθηκαν για το λιανεμπόριο και την εστίασηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκία: Εγινε viral συγκινητικό βίντεο πατέρα να παίζει με το ανάπηρο παιδί του στα χιόνια
Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στο TikTok έγραφε στη λεζάντα «Ανθρωπος ως άνθρωπος»
www.protothema.gr
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ;;; ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΡΕΥΜΑ – ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΖΟΥΝ Ή ΠΑΓΩΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ – “ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ Ο ΓΕΡΑΝΟΣ…” – ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ “ΣΥΓΝΩΜΗ” ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Βολές κατά πάντων εξαπολύει ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, Κώστας Μανιάτης και τονίζει ότι πρέπει όλοι οι αρμόδιοι να συνεργαστούν σωστά για να μπορέσουν να επιδιορθωθούν οι διακοπές ρεύματος που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν σχεδόν 1.000 νοικοκυριά. Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί με τις διακοπές ρεύματος, ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, σημειώνει πως […]
www.makeleio.gr
Εκρηξη στη Συγγρού: Πώς με το πάτημα ενός διακόπτη για το φως τινάχτηκε στον αέρα μια ολόκληρη γειτονιά
Σόκαρε τους κατοίκους στο κέντρο της Αθήνας χθες η τρομακτική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο της Λεωφόρου Συγγρού, που άφησε πίσω της συντρίμμια και έναν σοβαρά τραυματία. Μάλιστα, ο ωστικό κύμα της πρωτοφανούς αυτής έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο που έφτασε σε απόσταση 200 μέτρων, προκαλώντας ζημιές σε τζάμια κτιρίων και αυτοκίνητα. Οι αρχές συνεχίζουν τις […]
www.makeleio.gr
Η περιπέτεια του Κώστα Φραγκολιά και η βοήθεια από τον Σάκη Ρουβα και την Κάτια Ζυγούλη
Το πρωί της Πέμπτης μέσα από την εκπομπή «Happy Day» o Κώστας Φραγκολιάς...
www.zougla.gr
Γιάννενα: Πάγωσε η λίμνη Παμβώτιδα – Στην κατάψυξη με πολικές θερμοκρασίες στα ορεινά
Επιμένει ο ισχυρός παγετός τς πρώτες πρωινές ώρες τόσο στα ορεινά του νομού Ιωαννίνων όσο και στο λεκανοπέδιο . Η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα καταγράφηκε στην ορεινή Βωβούσα με τα θερμόμετρα να δείχνουν – 11,6 βαθμούς Κελσίου. Τα Γιάννενα ξημέρωσαν με τον υδράργυρο να κατρακυλά αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και τα θερμόμετρα να δείχνουν ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννενα: Πάγωσε η λίμνη Παμβώτιδα – Στην κατάψυξη με πολικές θερμοκρασίες στα ορεινά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΕΒ: Δυνατότητα τηλεργασίας για 1 στους 5 εργαζόμενους στην Ελλάδα
Μόλις το 18,8% των εργαζομένων στην Ελλάδα, ήτοι 734.667 άτομα, απασχολούνται σε επαγγέλματα με πλήρη δυνατότητα τηλεργασίας. Τα στοιχεία αυτά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυξημένα περιστατικά καταγμάτων στα νοσοκομεία - Έκκληση του ΕΚΑΒ για αποφυγή μετακινήσεων
Λόγω του παγετού που σημειώνεται σε αρκετές περιοχές του νομού Αττικής αλλά και άλλων νομών της χώρας, ως συνέπεια των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τόνγκα: Σεισμός 6,2 βαθμών σημειώθηκε στο Πανγκάι
Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των νησιών Τόνγκα ανακοίνωσε το Αμερικανικό Κέντρο Γεωφυσικής (USGS),το αρχιπέλαγος...
www.zougla.gr
Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος -Σαν σήμερα απελευθερώθηκε το Άουσβιτς
Η 27η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως η Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος.
iefimerida.gr
Η αγάπη μιας Γαλλίδας μεταφράστριας για τα καλιαρντά πήγε την ιστορία του «Δράκου του Σέιχ Σου» μέχρι το Παρίσι
Τη γραφή του Θωμά Κοροβίνη, η νεαρή Γαλλίδα μεταφράστρια Κλαρά Νιζολί τη γνώρισε αναζητώντας λογοτεχνικά βιβλία που να πραγματεύονται...
www.zougla.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Ποια φάρμακα την αντιμετωπίζουν – Τι ισχύει για τα μονοκλωνικά αντισώματα
Αποτελεσματικά είναι δύο αντιικά χάπια αλλά και ένα νέο ενδοφλέβιο αντιικό φάρμακο της Pfizer, το οποίο δρα παρόμοια με το δικό της χάπι, για την αντιμετώπιση της μετάλλαξης Όμικρον, όμως δεν ισχύει το ίδιο για τα μονοκλωνικά αντισώματα, σύμφωνα με μια νέα εργαστηριακή έρευνα επιστημόνων στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Πιο συγκεκριμένα, δύο αντιικά χάπια ... Περισσότερα To άρθρο Μετάλλαξη Όμικρον: Ποια φάρμακα την αντιμετωπίζουν – Τι ισχύει για τα μονοκλωνικά αντισώματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηράκλειο: Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, σε τμήματα του οδικού δικτύου της Κρήτης – Παραμένουν κλειστοί δρόμοι
Απαγόρευση κυκλοφορίας και χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων επιβάλλεται στη μετακίνηση των οχημάτων σε σημεία του οδικού δικτύου της Κρήτης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εξακολουθούν να σημειώνονται στο νησί. Στον νομό Χανίων η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονιού και παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην Επαρχιακή Οδό Χανίων-Ομαλού στο τμήμα από την […]
www.makeleio.gr
Άφησαν σημείωμα στην Τραϊανα Ανανία για διατάραξη κοινής ησυχίας: «Αν με συλλάβουν, χαρά μου» (vid)
Μετά το πάρτι που έκανε σπίτι της, η Τραιάνα Ανανία βρήκε ένα σημείωμα από γείτονα, κάτω από την πόρτα της.
gazzetta.gr
Κέρκυρα: Πάγωσε το νερό της πισίνας και την μετέτρεψαν σε... τραπεζαρία
Δείτε την εντυπωσιακή φωτογραφία από τον οικισμό Μέγγουλα στην βορειοανατολική Κέρκυρα
www.protothema.gr
Δόμνα Μιχαηλίδου: Όταν πήγα πρώτη φορά στο υπ. Εργασίας με έστειλαν στα γραφεία της γραμματείας
Η Δόμνα Μιχαηλίδου μίλησε για τα στερεότυπα που υπάρχουν απέναντι στις γυναίκες επικαλούμενη την προσωπική της εμπειρία από το υπουργείο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρωζώνη έχει η Ελλάδα
Η κυβέρνηση δια στόματος Χρ. Σταϊκούρα αρνήθηκε την μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, ώστε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση...
www.zougla.gr
Κόνι Μεταξά: Το ανύπαρκτο στρινγκ που γκρέμισε το instagram
Η Κόνι Μεταξά, έχει πάρει την καλλιτεχνική φλέβα του μπαμπά, αλλά από εμφάνιση μάλλον – και θα πούμε κι ευτυχώς – από τη μαμά, την υπέροχη Ζώζα Μεταξά.. Η Κόνι έχει κορμάρα και ξέρει πώς να αναστατώνει τον ανδρικό πληθυσμό με τα προσόντα της. Με βλέμμα προκλητικό και χείλη γεμάτα αισθησιασμό είναι η απόλυτη φαντασίωση […]
www.makeleio.gr
Άγαλμα του Κόμπι Μπράιαντ και της Τζιάνα στο σημείο της συντριβής
Δύο χρόνια μετά τον θάνατό του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, ένας γλύπτης -με δική του πρωτοβουλία- προχώρησε στην ανέγερση του αγάλματος του θρύλου του ΝΒΑ και της Τζιάνα, στο σημείο που έχασαν τις ζωές τους σε συντριβή ελικοπτέρου. Ένα άγαλμα του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του Τζιάνα τοποθετήθηκε στο σημείο της ... Περισσότερα To άρθρο Άγαλμα του Κόμπι Μπράιαντ και της Τζιάνα στο σημείο της συντριβής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χωρίς ρεύμα για 4η μέρα πολλές περιοχές της Αττικής
Υπάρχουν βλάβες σε κάτω από 1000 κατοικίες εκτιμούν στο ΔΕΔΔΗΕ - Στόχος να έχουν αποκατασταθεί μέχρι το βράδυ
www.protothema.gr
Ερντογάν για τα Rafale: Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να ενισχυθεί βλέποντας την Ελλάδα να θωρακίζεται
Στην αντεπίθεση πέρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο απόηχο της άφιξης των πρώτων έξι γαλλικών Rafale στην Ελλάδα την περασμένη Τετάρτη (19/1).
iefimerida.gr
Η ημίγυμνη φωτό της Κιμ Καρντάσιαν που απέσυρε λόγω photoshop
Η Κιμ Καρντάσιαν έσπευσε να σβήσει μια φωτογραφία της με μπικίνι από το Instagram της, όταν οι θαυμαστές της συνειδητοποίησαν πως είχε κάνει Photoshop.
iefimerida.gr
Λέκκας στο Newsbomb.gr: «Λεωφόρος εγκλωβισμού η Αττική Οδός - Κανένα επιχειρησιακό σχέδιο»
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μίλησε στο Newsbomb.gr για το... φιάσκο της Αττικής Οδού αλλά και τον κρατικό μηχανισμό,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η γυναικεία ομάδα του βόλεϊ του Παναθηναϊκού στον ΟΠΑΠ: «Μεγάλο μας όνειρο ο τελικός του CC»
Ο προπονητής και οι αθλήτριες των «πρασίνων» μιλούν για τον αποψινό προημιτελικό με την ΤενερίφηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η γυναικεία ομάδα του βόλεϊ του Παναθηναϊκού στον ΟΠΑΠ: «Μεγάλο μας όνειρο ο τελικός του CC»
Ο προπονητής και οι αθλήτριες των «πρασίνων» μιλούν για τον αποψινό προημιτελικό με την ΤενερίφηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: Απροσπέλαστοι δρόμοι και απελπισμένοι κάτοικοι – «Χάος» σε γειτονιές της Αττικής
Τέσσερις μέρες μετά τη σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε την Αττική και χιλιάδες δρόμοι παραμένουν καλυμμένοι με χιόνι που έχει μετατραπεί σε πυκνό στρώμα πάγου. Πλέον, οι πολίτες έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους και βγαίνουν με φτυάρια να καθαρίσουν τους δρόμους. Την ίδια ώρα συνεργεία των Δήμων προσπαθούν με κάθε τρόπο να καθαρίσουν τους ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Απροσπέλαστοι δρόμοι και απελπισμένοι κάτοικοι – «Χάος» σε γειτονιές της Αττικής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Πανγκάι της Τόνγκα
Σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 219 χιλιόμετρα δυτικά - βορειοδυτικά της πόλης Πανγκάι , πρωτεύουσα του συμπλέγματος νησιών Χααπάι στην Τόνγκα.
iefimerida.gr
To Germany's Next Top Model διαφημίζει Μύκονο και Αθήνα - Ενθουσιασμένη η Χάιντι Κλουμ
Στα τρέιλερ βλέπουμε να κάνουν πασαρέλα δύο κυρίες άνω των 60 και δύο plus size μοντέλα
www.protothema.gr
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 34χρονος που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης -Πάνω από 75.000 ευρώ το κέρδος του
Πάνω από 75.000 ευρώ κόστιζε η ποσότητα ηρωίνης που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο του 34χρονου Κ.Ι., και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και λαθρεμπορίου του τμήματος ασφαλείας Χαλκίδας. Ο 34χρονος φέρεται να μετέφερε μεγάλες ποσότητες -κυρίως- κοκαΐνης και ηρωίνης, σε όλη την ελληνική επικράτεια, με το αυτοκίνητο του. Η σύλληψη του, όπως αποκαλύπτεται και […]
www.makeleio.gr
Παγετός: Στους -15 η θερμοκρασία στη Φθιώτιδα -Πώς θα είναι ο καιρός σήμερα [πίνακας]
Ισχυρός παγετός και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 27/01, σύμφωνα με το meteo.gr.
iefimerida.gr
Διαμαρτυρία στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για τον θάνατο αστέγου από υποθερμία
Σε εξέλιξη είναι, την Πέμπτη, διαμαρτυρία που πραγματοποιούν εκπρόσωποι εργατικών σωματείων Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο...
www.zougla.gr
Αποκάλυψη: Νέα κρατική επιδότηση - μαμούθ για ηλεκτρικά ΙΧ, ποδήλατα κλπ - Οι αλλαγές στο νέο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
Ποιες επιδοτήσεις αυξάνονται, πόσα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις και τι επιπλέον κερδίζουν οι ΑμεΑ, οι πολύτεκνοι και οι νέοι έως 29 ετών.
www.protothema.gr
Σκουρλέτης κατά Τσίπρα: Κατ’ επίφαση δημοκρατική η πρότασή του για εκλογή προέδρου
O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης κλήθηκε να σχολιάσει την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από την βάση του κόμματος. Εκτιμά πως μια τέτοια διαδικασία θα προκαλέσει νέο κύμα εσωστρέφειας, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για αιφνιδιαστική κίνηση που «είναι κατ’ επίφαση δημοκρατική». Ειδικότερα, η πρόταση εκλογής προέδρου και κεντρικής ... Περισσότερα To άρθρο Σκουρλέτης κατά Τσίπρα: Κατ’ επίφαση δημοκρατική η πρότασή του για εκλογή προέδρου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Τα αντιικά χάπια «δουλεύουν» εξίσου καλά κατά της Όμικρον, αλλά τα μονοκλωνικά πολύ λιγότερο
Δύο αντιικά χάπια (molnupiravir της Merck και η ρεμδεσιβίρη), καθώς και ένα νέο ενδοφλέβιο αντιικό (το PF-07304814 της Pfizer που δρα παρόμοια με το νέο αντιικό χάπι της, το Paxlovid) είναι αποτελεσματικά κατά της μετάλλαξης Όμικρον.
iefimerida.gr
Σκαλόνι: «Ο κορονοϊός επηρέασε πολύ τον Μέσι και έπρεπε να μείνει εκτός»
Ο Λιονέλ Σκαλόνι εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ο Λιονέλ Μέσι έμεινε εκτός αποστολής για τα παιχνίδια της εθνικής Αργεντινής με Χιλή και Κολομβία, τονίζοντας πως ο Αργεντινός αστέρας της Παρί Ζερμέν ταλαιπωρήθηκε σε τεράστιο βαθμό από τον κορονοϊό.
gazzetta.gr
Ηράκλειο: Αγωνία στην προσγείωση για ιδιωτικό αεροπλάνο – Έκλεισε για 3 ώρες ο κεντρικός διάδρομος
Συναγερμός σήμανε περίπου στις 03:30 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου CL60 από το Oxford International Airport, κατά την προσγείωσή του, αντιμετώπισε πρόβλημα στο μπροστινό τροχό του (ριναίο). Το αεροσκάφος, με τέσσερις επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος, κατάφερε να προσγειωθεί κανονικά, ωστόσο ο κεντρικός διάδρομος στον οποίο ακινητοποιήθηκε παρέμεινε κλειστός για περίπου τρεις ... Περισσότερα To άρθρο Ηράκλειο: Αγωνία στην προσγείωση για ιδιωτικό αεροπλάνο – Έκλεισε για 3 ώρες ο κεντρικός διάδρομος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Δόμνα Μιχαηλίδου για το ίδρυμα και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις: «Δεν ήθελα να βγει το όνομα δημόσια»
Καλεσμένη σε βραδινή εκπομπή η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μίλησε για την κατάσταση που αντιμετώπισε όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και για τα βήματα που έχουν γίνει στον τομέα της τεκνοθεσίας.
www.protothema.gr