Ανακαλύφθηκε νέος τεράστιος εξωπλανήτης γύρω από το μεγαλύτερο αστρικό «δίδυμο»

Ο γιγάντιος εξωπλανήτης «b Centauri b» βρίσκεται στον αστερισμό του Κενταύρου και απέχει περίπου 325 έτη φωτός από τη Γη - Η μάζα του άστρου υπολογίζεται ότι είναι εξαπλάσια εκείνης του Ήλιου
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Χρήστος Ζερεφός: Χιονοκαταιγίδα συνέβαινε κάθε 40 χρόνια, πλέον θα συμβαίνει συχνά - Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ
Για τη σφοδρή κακοκαιρία των τελευταίων ημερών μίλησε ο καθηγητής Φυσικής Ατμόσφαιρας και ΓΓ της Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστος Ζερεφός. Ο κ. Ζερεφός μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, ανέφερε πως πίσω από τη χιονόπτωση, κρύβεται η κλιματική αλλαγή. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Ζερεφός: «Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτά είναι από την ίδια τη φύση. ... Περισσότερα To άρθρο Χρήστος Ζερεφός: Χιονοκαταιγίδα συνέβαινε κάθε 40 χρόνια, πλέον θα συμβαίνει συχνά - Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Αμφιλοχία: Μεγάλη απάτη - 40χρονος άρπαξε 125.000 ευρώ από ηλικιωμένους
Αμφιλοχία: Ο 40χρονος είχε «ρημάξει» το ηλικιωμένο ζευγάριΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρεμλίνο: Τυχόν προσωπικές κυρώσεις στον Πούτιν θα ήταν πολιτικά καταστροφικές, αλλά όχι επώδυνες
Η Μόσχα δεν βλέπει χώρο για την ΕΕ ή τον ΟΑΣΕ στις συνομιλίες για την Ουκρανία και διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις
www.protothema.gr
Το Πρωινό: Η δραματική έκκληση on air - «Πώς να ηρεμήσω; Κρυώνω, πότε θα μας βοηθήσουν;»
Κακοκαιρία Ελπίδα: Δραματική έκκληση στον αέρα της εκπομπής, Το πρωινό από μια γυναίκα που μένει στο Ντράφι Αττικής, όπου για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Kαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εγκλωβίστηκε στην Αττική Οδό: «Η ταλαιπωρία δεν λυτρώνεται με 2.000€»
Για την περιπέτεια που πέρασε με τον εγκλωβισμό του στην Αττική Οδό μίλησε στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
iefimerida.gr
«Που βρίσκει τα λεφτά ο Νίκος Κοκλώνης;» - Ο παρουσιαστής απαντά
Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night show» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Νίκος Κοκλώνης...
www.zougla.gr
Αττική Οδό: Με φτυάρια στα χέρια προσπαθούν να απομακρύνουν τα εγκλωβισμένα οχήματα
Αδιανόητες εικόνες για τρίτη ημέρα στην Αττική Οδό με εκατοντάδες οχήματα να είναι ακόμα εγκλωβισμένα στον αυτοκινητόδρομοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Την Πέμπτη συνεδριάζει η Επιτροπή των ειδικών για παράταση ή μερική άρση των μέτρων
Αναβάλλεται για αύριο, Πέμπτη (27/01/2022) η συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ασθενοφόρο χωρίς αλυσίδες «παλεύει» στο κέντρο της Αθήνας [βίντεο]
Η κακοκαιρία “Ελπίς” που χτύπησε την χώρα τις δύο προηγούμενες μέρες δυσκόλεψε την ζωή όλων των κατοίκων της πρωτεύουσας και έφερε στα όρια τους τις κρατικές υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και βοήθειας.
iefimerida.gr
ΑΕΚ: Μια ανάσα από μέσο - Τα δεδομένα για τη μεταγραφή
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις των ανθρώπων της ΑΕΚ για την απόκτηση ενός κεντρικού χαφΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση για τη χορήγηση επιδόματος
Άνοιξε, την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν εκ νέου να κάνουν αιτήσεις...
www.zougla.gr
Πάνω από 6.800 αστυνομικοί στη «μάχη» με τη κακοκαιρία, έγιναν 2.194 εγκλωβισμοί
Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιήθηκαν 2.194 απεγκλωβισμοί ατόμων το διήμερο της κακοκαιρίας «Ελπίδας»
www.protothema.gr
Μόσχα: Κυρώσεις προσωπικά στον Πούτιν θα είναι πολιτικά καταστροφικές, αλλά όχι επώδυνες
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως οποιαδήποτε δυτική κίνηση για επιβολή κυρώσεων προσωπικά στον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, μια ιδέα που έριξαν η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο για την περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, θα είναι πολιτικά καταστροφική, αλλά όχι επώδυνη. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως οι Αμερικανοί πολιτικοί, που μιλάνε ... Περισσότερα To άρθρο Μόσχα: Κυρώσεις προσωπικά στον Πούτιν θα είναι πολιτικά καταστροφικές, αλλά όχι επώδυνες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έμεινε εγκλωβισμένος στην Αττική οδό: «Δεν λυτρώνεται όλο αυτό με 2 χιλιάρικα»
Το πρωί της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου...
www.zougla.gr
Βίντεο ντοκουμέντο από τη Συγγρού: Ο απόλυτος πανικός σε κοντινή καφετέρια την ώρα της έκρηξης
Ο απόλυτος πανικός προκλήθηκε το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της αρχής της Συγγρού, μετά την τρομακτική έκρηξη.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Αττική και πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Ποιου δρόμους ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός: Βίντεο με το στέγαστρο να έχει καταρρεύσει από τα χιόνια
Η κακοκαιρία στην Αττική και η έντονη χιονόπτωση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα τις τελευταίες ημέρες, με σημαντική ζημιά να έχει γίνει και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η “πράσινη” ΚΑΕ επισήμανε ότι από σήμερα (26/01) κιόλας θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αποκατάσταση της φθοράς, η οποία και αφορά κυρίως το στέγαστρο της ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Βίντεο με το στέγαστρο να έχει καταρρεύσει από τα χιόνια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπορέλ: «Καμπανάκι» για τους αόρατους πολέμους -Τι είπε για ​​μετανάστες, εμβόλια και ενέργεια
Όσον αφορά το θέμα Ουκρανίας-Ρωσίας, ο Ύπατος Εκπρόσωπος σημείωσε ότι «αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης στην ήπειρό μας
www.protothema.gr
ΦΟΒΕΡΟ! Τα άτομα που έχουν «σούπερ ανοσία» κατά του κορονοϊού
Η έρευνα, που διενεργήθηκε από ομάδα του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστήμης του Όρεγκον και δημοσιεύτηκε στο Science Immunology, δείχνει τρόπους για την ενίσχυση της ανοσίας έναντι της COVID-19. Μεγαλύτερη προστασία, όπως φάνηκε, έχουν όσοι έχουν νοσήσει και στη συνέχεια εμβολιαστεί ή όσοι έχουν εμβολιαστεί και στη συνέχεια νοσήσει. Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου […]
www.makeleio.gr
Australian Open: Το μεσημέρι της Παρασκευής η μεγάλη μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά για πρόκριση στον τελικό
Μεθαύριο, Παρασκευή 28/1, αγωνίζεται στα ημιτελικά του Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
iefimerida.gr
Κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη τα σχολεία στην Αττική
Με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των παιδιών, με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, κατόπιν σχετικών...
www.zougla.gr
Επιπλέον 10 λεπτά καθημερινής δραστηριότητας μπορούν να σώσουν ζωές
Εάν όλοι μεταξύ 40 και 85 ετών ήταν ενεργοί μόλις 10 λεπτά περισσότερο την ημέρα, θα μπορούσε να...
www.zougla.gr
ΟΑΣΑ: Πώς κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ – Πού εντοπίζονται προβλήματα
To άρθρο ΟΑΣΑ: Πώς κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ – Πού εντοπίζονται προβλήματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση για νέες δηλώσεις -Πότε λήγει η προθεσμία
Άνοιξε πριν από λίγο, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν εκ νέου να κάνουν αιτήσεις για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.
iefimerida.gr
Αναβάλλονται για αύριο οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και ΛΟΤΤΟ
Οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και ΛΟΤΤΟ, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για απόψε το βράδυ, αναβάλλονται για αύριο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα
www.protothema.gr
Metropolitan Cleopas of Sweden 5th Pastoral Visit to Iceland
The letter to the Members of the Apostle Bartholomew Parish in Reykjavik
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Ανησυχία για τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα
Εύλογη ανησυχία κι έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τον τελευταίο μήνα...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία-Χιόνια: Χάος στους Δήμους της Αττικής - Παγοδρόμια οι δρόμοι
Κάτοικοι αναφέρουν ότι το χιόνι που έριξε τις προηγούμενες ημέρες έχει μετατραπεί σε συμπαγή πάγο καθώς οι Δήμοι δεν φρόντισαν να βγάλουν εγκαίρως τα συνεργεία αποχιονισμού - Δείτε φωτογραφίες από Χολαργό, Άλιμο, Βύρωνα και Μελίσσια
www.protothema.gr
ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση για νέες αιτήσεις
Άνοιξε πριν από λίγο, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν εκ νέου να κάνουν αιτήσεις για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης. Να σημειωθεί ότι αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι φορολογούμενοι δεν είχαν υποβάλλει, μέχρι την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία που ήταν στις 15 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται […]
www.makeleio.gr
62χρονος έπαθε έμφραγμα όσο ήταν εγκλωβισμένος στην Αττική Οδό (vid)
Ένας 62χρονος που ήταν εγκλωβισμένος στο χιόνι δεν άντεξε τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και έπαθε έμφραγμα.
gazzetta.gr
Η δημοσιογράφος Πηνελόπη Γαβρά χωρίς ρεύμα από τη Δευτέρα, σε απόγνωση: «Ακούει κανείς;»
Σε απόγνωση βρίσκεται η δημοσιογράφος Πηνελόπη Γαβρά, η οποία δεν έχει ρεύμα από την περασμένη Δευτέρα, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ελπίς.
iefimerida.gr
Πέτσας: Ανεβασμένο το επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας – Αποστάσεις από Οικονόμου για την ΕΜΥ
Στο πνεύμα όλων των κυβερνητικών στελεχών, πως απαιτείται μια συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία τους κατά την κακοκαιρία «Ελπίδα», και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Οφείλουμε μια συγγνώμη, είπε, αποθέωσε την Πολιτική Προστασία και πήρε αποστάσεις από τον Γιάννη Οικονόμου για το αν και πότε είχε ενημερώσει η ΕΜΥ.  Ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας ... Περισσότερα To άρθρο Πέτσας: Ανεβασμένο το επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας – Αποστάσεις από Οικονόμου για την ΕΜΥ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάνω από 50 ασθενείς διακομίσθηκαν με τις Μονάδες Άμεσης Παρέμβασης της Περιφέρειας Αττικής
Συνεχίζεται η εξυπηρέτηση χιλιάδων κλήσεων από πολίτες που έχουν ανάγκη, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1110 του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και της Περιφέρειας Αττικής
www.protothema.gr
Πανεύκολο κέικ σοκολάτας χωρίς ζάχαρη, αυγά και βούτυρο (vid)
Αυτό το κέικ σοκολάτας έχει χουρμάδες αντί για ζάχαρηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΕΚ: Αγώνας δρόμου για να καθαριστούν τα χιόνια στα Σπάτα και να γίνει προπόνηση
Στην ΑΕΚ καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να καθαριστεί το γήπεδο στα Σπάτα, προκειμένου να διεξαχθεί η προπόνηση, που είναι προγραμματισμένη το μεσημέρι της Τετάρτης (26/01).
gazzetta.gr
Και κάπως έτσι… Το #ΜeΤoo άλλαξε τη φύση της διαδικτυακής επικοινωνίας
To «And just like that»…» ήταν το πιο δημοφιλές ντεμπούτο σειράς στο HBO Max. Ήταν σχεδόν προβλέψιμο ότι αυτή η πολυαναμενόμενη συνέχεια της εμβληματικής σειράς...
www.zougla.gr
Ν. Ηλιόπουλος: Η ευθύνη για το χάος είναι της κυβέρνησης - Προκλητική η προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε το χάος που βιώνουμε αυτήν τη στιγμή. Η ευθύνη για το χάος έχει πρόσωπο, και αυτό είναι του ίδιου...
www.zougla.gr
Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον θρυλικό Γιώργο Τρομάρα: «Ήταν αυτό που λέμε αγαθός γίγαντας»
Συγκινεί το «αντίο» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Γιώργο Τρομάρα, που πέθανε προχθες, Δευτέρα σε ηλικία 75 ετών. Ο παρουσιαστής ανέβασε μια φωτογραφία του Γιώργου Τρομάρα από όταν ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Τα Καρντάσιανς» και αποχαιρέτησε τον «αγαθό γίγαντα», όπως τον αποκαλεί. «Έφυγε από τη ζωή ο πολυβραβευμένος παλαιστής και strongman Γιώργος Τρομάρας, ένας φίλος, ένας άνθρωπος που ήταν […]
www.makeleio.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Αποκλείστηκε η τρομοκρατική ενέργεια - Τι κατέθεσε ο 78χρονος που τραυματίστηκε
Τι κατέθεσε ο 78χρονος εγκαυματίας στο ανακριτικό της Πυροσβεστικής - Δήλωσε ότι δεν θυμάται αν η έκρηξη συνέβη την ώρα που άναψε τον διακόπτη για το φως και προκλήθηκε σπινθήρας ή τη στιγμή που πήγε να ανάψει τσιγάρο ή να φτιάξει καφέ
www.protothema.gr
Στην περιοχή των 37.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin
Στην περιοχή των 37.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin, εν αναμονή των ανακοινώσεων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γουϊνέα: Ο δικτάτορας ... συγχώρησε την ομάδα και ζητάει επιστροφή χρημάτων!
Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό που συμβαίνει στην Γουϊνέα με τον δικτάτορα της χώρας, Μαντί Ντουμπουγιά να θεωρεί πως πρέπει να... συγχωρέσει την εθνική ομάδα για τον αποκλεισμό και να ζητάει επιστροφή χρημάτων!
gazzetta.gr
Αυξήθηκε το εισόδημα των νοικοκυριών, αλλά και η κατανάλωση στο διάστημα Ιουλίου – Σεπτέμβριου 2021
Στο διάστημα Ιουλίου – Σεπτέμβριου 2021, ήτοι πριν γίνει αισθητή η ενεργειακή κρίση και πριν ενσκήψει η μετάλλαξη Όμικρον το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΜΜΜ: Σε ανατολική και βόρεια Αττική τα προβλήματα με λεωφορεία και τρόλεϊ - Μέχρι «Ειρήνη» ο ΗΣΑΠ
Πως λειτουργούν μέχρι στιγμής τα Μέσα Σταθερής ΤροχιάςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οικογενειακή τραγωδία στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκαν δυο αδερφές νεκρές στο σπίτι τους
Ιωάννινα: Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, ωστόσο έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η γη της ελιάς: Η σχέση της Αθηνάς με τον Ιάκωβο βασίζεται στην αμοιβαία ειλικρίνεια
Όλα όσα θα δούμε απόψε στις 21:00 στο Mega
www.protothema.gr
Ο πρώτος cyber οίκος ανοχής άνοιξε στο Βερολίνο
Μόλις ήρθαμε ένα βήμα πιο κοντά στο Blade Runner.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΤΡΑΜ:Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 7 – ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Απώλεια ηλεκτροδότησης πλησίον Τιθορέας, εξυπηρέτηση με λεωφορεία
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας- Ακτή Ποσειδώνος» σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωης της ΣΤΑΣΥ. Στη Γραμμή 6 «Σύνταγμα – Πικροδάφνη» τερματικός σταθμός παραμένει η στάση Λ. Βουλιαγμένης. Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών IC 52 (Αθήνα -Θεσσαλονίκη) και IC 53 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που βρίσκονται καθ οδόν […]
www.makeleio.gr