Αναστασιάδης: Οι Τουρκοκύπριοι έχουν πολύ περισσότερα να μοιραστούν με τους Ελληνοκύπριους παρά με την Τουρκία

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, ο στόχος της Τουρκίας παραμένει αμετάθετος και εκδηλώνεται και υλοποιείται...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΟΑΕΔ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανέργων 30 ετών και άνω με επιδότηση έως 8.397 ευρώ
ΟΑΕΔ: Μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, στις 15:00, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Β΄ κύκλο της δράσης «Πρόγραμμα…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Βραζιλία-Covid-19: 383 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Στη Βραζιλία σημειώθηκε χθες Τετάρτη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ρεκόρ μολύνσεων από τον νέο κορωνοϊό, που έσπασαν για πρώτη φορά το φράγμα των 200.000...
www.zougla.gr
Tέσσερις συμβουλές για να απολαμβάνετε το τρέξιμο τον χειμώνα
Σε περίπτωση που αγαπάτε το τρέξιμο σε εξωτερικούς χώρους και όχι στον διάδρομο του γυμναστηρίου, ο χειμώνας είναι η πιο δύσκολη εποχή...
www.zougla.gr
Κτηνωδία στη Σίκινο: Δηλητηρίασαν 35 γάτες
Κάτοικοι του νησιού εκτιμούν πως όποιος έριξε φόλες το έκανε πιθανόν γιατί είχε ενοχληθεί από το ότι τα γατιά λέρωναν τα καλντερίμια
www.protothema.gr
Άμραμπατ: Στη λίστα της Αλ Αχλί, λένε στη Σαουδική Αραβία
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Μέση Ανατολή, η Αλ Αχλί από τη Σαουδική Αραβία εξετάζει την περίπτωση του 34χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ ανάμεσα σε άλλες που έχει στη λίστα της.
gazzetta.gr
Βραζιλία: Νέο αρνητικό ρεκόρ με 204.854 κρούσματα σε 24 ώρες - 338 θάνατοι σε 24 ώρες
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Στη Βραζιλία σημειώθηκε την Τετάρτη (19/1) για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ρεκόρ μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τα μυστήρια του …Control
Τα μυστήρια του …Control Σημειώστε ότι το ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ της ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑΣ του LIVE της απομόνωσης , ΚΑΤΕΒΗΚΕ από το FACEBOOK !! Eννοείται ότι είναι AYTO στο οποίο ακούστηκε το …Control !! Tι θα κάνω με αυτή ρε παιδιά ;; Βγαίνει από το Μενίδι live , αρχικά κόντεψε να …ΕΚΡΑΓΕΙ το κινητό της και να τιναχθεί […]
www.makeleio.gr
Κορωνοϊός: Νέο ρεκόρ ημερήσιων μολύνσεων στη Χιλή
Το υπουργείο Υγείας της Χιλής ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκε ρεκόρ 9.509 περιστατικών του SARS-CoV-2...
www.zougla.gr
Τιμή πετρελαίου: Σταθερά πάνω από τα 88 δολάρια το Brent
Οι τιμές του βαρελιού του αργού σημειώνοτν μικτές τάσεις, σήμερα Πέμπτη (20/1) στις ασιατικές αγορές.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0: Οι Βάσκοι «πέταξαν» εκτός Copa del Ray τους «ροχιμπλάνκος» - Δείτε τα γκολ
Η Ατλέτικο, μετά την ήττα της στον ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας από την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Ριάντ, έμεινε εκτός από ένα ακόμη εγχώριο στόχο
www.protothema.gr
Μπαστάρντο – ΠΑΟΚ 3-1: Αποκλεισμός με 2η ήττα για τους Θεσσαλονικείς
Μετά την ήττα στο Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ έχασε και στις Αζόρες από την Μπαστάρντο με 3-1 και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Challenge Cup.
gazzetta.gr
Πάρος: Οι γονείς ζητούν να μείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω του επερχόμενου χιονιά
Να μείνουν κλειστά τα σχολεία στην Πάρο, με απόφαση του δημάρχου, ζητούν με ανακοίνωσή τους οι γονείς του νησιού.
iefimerida.gr
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έξαλλος με την αλλαγή του ο Ρονάλντο - Δείτε βίντεο
Ο Πορτογάλος επιθετικός ήταν φανερά εκνευρισμένος όταν ο Ράλφ Ράγκνικ τον απέσυρε στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Μπρέντφορντ
www.protothema.gr
Καβάλα: Μυστήριο με τον θάνατο 38χρονης φωτογράφου από τη Ρουμανία
Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο μιας 38χρονης φωτογράφου από τη Ρουμανία. Η σορός της γυναίκας ξεβράστηκε από τη θάλασσα στην παραλία της Κεραμωτής...
www.zougla.gr
Από πότε είχαμε καλοριφέρ; Από το… 7000 π.Χ. στην Κρήτη!
Από το 7000 π.Χ. έκτιζαν κυλινδρικά σπίτια με επίπεδες ή θολωτές στέγες, στις κορφές των οποίων υπήρχε άνοιγμα. Στο δάπεδο, ακριβώς κάτω από το άνοιγμα, υπήρχε η εστία. Τα σπίτια αυτά δεν είχαν εσωτερικούς τοίχους και έτσι η όποια θερμότητα από την κεντρική εστία, μεταδιδόταν σε ολόκληρο το κτίσμα. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, η […]
www.makeleio.gr
“ΣΤΡΑΤΗΓΕ ΣΒΗΣΕ τα ΤΗΛ. να ΣΩΣΟΥΜΕ τα ΠΑΙΔΙΑ”. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΟΥΝ ΛΑΔΙ ΤΑ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΙΔΑ ΤΗΣ COCA- COLA. Δικηγόροι και φραγκάτοι υπό συννενόηση, πληρώνουν όσο- όσο “γαλονά” για να α
Tεύχος 2106, 7 ΧΡΟΝΙΑ αυτόνομης , ανεξάρτητης κυκλοφορίας, με αποκλειστικά αφεντικά το Λαό και το Έθνος. Σε αυτούς λογοδοτούμε και μόνον εν ονόματί τους. Απέναντι σε μια ξενήλατη κυβέρνηση ανδρεικέλων, σε ένα καθεστώς Ερντογανισμού με περιβραχιόνια νεοαλβανισμού , Εμβέρ Χότζα. Μια κυβέρνηση άκρως επικίνδυνη και δολοφονική για τον ακηδεμόνευτο Τύπο, τους ελεύθερους δημοσιογράφους και τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές φωνές […]
1 h
www.makeleio.gr
Κορονοϊός στην Κύπρο: 2.226 νέα κρούσματα ανακοινωθήκαν την Τετάρτη (19/1)
Κορονοϊός – Όλες οι Ειδήσεις: Το υπουργείο Υγείας της Κύπρου ανακοίνωσε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, 2.226 νέα κρούσματα, με το…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Λέστερ-Τότεναμ 2-3: Απίστευτη ανατροπή των «πετεινών» στο 96 - Δείτε τα γκολ
Στο συγκλονιστικότερο ματς της σεζόν, η Τότεναμ πέτυχε τη μεγαλύτερη φετινή της νίκη, αφού με δυο γκολ στις καθυστερήσεις επικράτησε 3-2 της Λέστερ στο King Power και βρέθηκε στο -1 από την 4η Γουέστ Χαμ, αλλά με 3 ματς λιγότερα - Νίκη και για την Μάνσεστερ Γιουνάιτεντ
1 h
www.protothema.gr
Κτηνωδία άνευ προηγουμένου στη Σίκινο: Δηλητηρίασαν 35 γάτες
Φρικαλεότητα άνευ προηγουμένου στη Σίκινο, όπου άγνωστοι δηλητηρίασαν 35 γάτες.
1 h
iefimerida.gr
Γιατρός στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν κακοποίησε σεξουαλικά 1.000 άτομα: Αποζημίωση-μαμούθ για τα θύματα
Αφορά τις ασελγείς πράξεις του γιατρού Ρίτσαρντ Άντερσον, ο οποίος εργαζόταν το διάστημα μεταξύ 1966-2003 στο πανεπιστήμιο, το οποίο βρίσκεται στο Αν Άρμπορ.
1 h
gazzetta.gr
Rafale fighter jet (Burst of Fire) – How good is it actually? (video)
24 fighter jets will make up a new HAF squadron
1 h
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν προβλέπει ότι ο Πούτιν θα εισβάλει στην Ουκρανία
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν προέβλεψε την Τετάρτη (19/1) ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επιχειρήσει να…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Σουηδία-Covid-19: Ελλείψεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς και αστυνομία
Η εκρηκτική αύξηση των νέων περιστατικών κορωνοϊού στη Σουηδία έχει επηρεάσει κρίσιμες υπηρεσίες, καθώς πολλοί αστυνομικοί και οδηγοί λεωφορείων...
1 h
www.zougla.gr
Συναγερμός για την εξαφάνιση της 22χρονης Αναστασίας από το Κορδελιό
Κορυφώνεται η αγωνία της οικογένειας της 22χρονης Αναστασίας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την περιοχή του Ελευθέριου Κορδελιού Θεσσαλονίκης. Η νεαρή κοπέλα εξαφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας 17 Ιανουαρίου και δεν έχει δώσει κανένα ίχνος ζωής. Για την εξαφάνισή της εκδόθηκε Missing Alert και δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της. Με ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει: «Στις 17 Ιανουαρίου 2022, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε […]
2 h
www.makeleio.gr
Κούλογλου: «Η διαγραφή του Κουρουμπλή μπορεί να δείξει τον δρόμο για Πολάκη -Κάνει κακό στον ΣΥΡΙΖΑ»
«Η διαγραφή Κουρουμπλή μπορεί να δείξει τον δρόμο για τον Πολάκη», δήλωσε ο Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στο ACTION24.
2 h
iefimerida.gr
Survivor: Αποχώρησε ο Βαλάντης χωρίς να πει «αντίο» και πέταξε στη φωτιά την κόκκινη μπαντάνα
Οι τίτλοι τέλους του ερωτικού ειδυλλίου μεταξύ Μυρέλλας και Κατσαούνη, η εκπλήξεις του Βαλάντη, η μάχη για το φαγητό και το κοουτσάρισμα του Βισκαδουράκη
2 h
www.protothema.gr
André Leon Talley: Πέθανε ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Vogue
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Vogue και πρώτος Αφροαμερικανός που βρέθηκε σε αυτή τη θέση...
2 h
www.zougla.gr
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ – ΣΟΚ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ! ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ !
ΟΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ! Πηγή
2 h
www.makeleio.gr
Ηλιόπουλος: Ο κ. Μητσοτάκης πλέον βρίσκεται σε κατάσταση πανικού
«Ο κ. Μητσοτάκης πλέον βρίσκεται σε κατάσταση πανικού», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος...
2 h
www.zougla.gr
Τέλος οι γυναίκες από τη θέση συνοδηγού στην Ουγκάντα: Ο λόγος οι… κοντές φούστες
«Τα κοντά φορέματα, που εκθέτουν τα πόδια τους και αποσπούν την προσοχή των οδηγών, καταλήγουν να προκαλούν δυστυχήματα» λένε.
2 h
gazzetta.gr
ΟΛΜΕ: «Εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων μέχρι να αποκλιμακωθεί η κρίσιμη επιδημιολογική κατάσταση»
«Σχολεία ανοιχτά, αλλά ασφαλή και με μέτρα υγιεινής», ζήτησαν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ σε δύο ξεχωριστές συνεντεύξεις Τύπου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα αυξημένα κρούσματα στις εκπαιδευτικές μονάδες.
2 h
iefimerida.gr
Survivor αποχώρηση: Έφυγε από μόνος του… πριν τον διώξουν οριστικά - Πανηγύρια στην κόκκινη ομάδα
Survivor - Όλες οι ειδήσεις: Το τελευταίο επεισόδιo της εβδομάδας στο Survivor παρακολούθησαν οι τηλεθεατές το βράδυ της Τετάρτης (19/1).Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ίντερ - Έμπολι 3-2 (2-2 κ.α.): Σώθηκε στο 90+1', προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Τα... χρειάστηκε η Ίντερ απέναντι στην Έμπολι, γλίτωσε το κάζο με γκολάρα του Ρανόκια στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και τελικά έκανε την ανατροπή στην παράταση (3-2, 2-2 κ.α.) για να πάρει με δραματικό τρόπο το εισιτήριο των προημιτελικών.
2 h
gazzetta.gr
Βαλένθια - Σεβίλλη 1-1: «Κλώτσησε» την ευκαιρία κι έμεινε στο -4 από τη Ρεάλ (vid)
Η Σεβίλλη έχασε την ευκαιρία της να πλησιάσει σε απόσταση βολής τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή, μένοντας στο 1-1 στην έδρα της Βαλένθια.
2 h
gazzetta.gr
Ίντερ – Έμπολι 3-2: Σώθηκε την τελευταία στιγμή και προκρίθηκε στην παράταση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας
Η Ίντερ τα χρειάστηκε, αλλά κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, επικρατώντας στην παράταση της Έμπολι με 3-2. Οι πρωταθλητές Ιταλίας ήταν πίσω στο σκορ με 1-2 μέχρι και τις καθυστερήσεις, αλλά βρήκαν το γκολ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση κι εκεί έκλεισαν θέση στους “8”. Η Ίντερ προηγήθηκε ... Περισσότερα To άρθρο Ίντερ – Έμπολι 3-2: Σώθηκε την τελευταία στιγμή και προκρίθηκε στην παράταση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Με αυτό το μυστικό δεν θα κολλάνε τα ζυμαρικά σας
Είναι γνωστό πως ένα από τα συνηθισμένα μικροπροβλήματα όταν βράζουμε τα μακαρόνια είναι ότι φοβόμαστε μήπως μην πολυβράσουν και κολλήσουν. Υπάρχουν όμως κάποια μυστικά που θα κάνουν τις μακαρονάδες σας ακόμα πιο νόστιμες και τέλειες στην εμφάνιση. Για να μην κολλάνε τα ζυμαρικά σας πρέπει: Να τα βράζετε σε ευρύχωρη κατσαρόλα Να προσθέτετε ένα λίτρο νερό […]
2 h
www.makeleio.gr
Ο Μπάιντεν προβλέπει ότι ο Πούτιν θα εισβάλει στην Ουκρανία
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν προέβλεψε την Τετάρτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επιχειρήσει να εισβάλει στην Ουκρανία...
2 h
www.zougla.gr
Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εκνευρισμένος ο Ρονάλντο κατά την αλλαγή του (vid)
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν φανερά εκνευρισμένος όταν ο Ράλφ Ράγκνικ τον απέσυρε στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Μπρέντφορντ.
2 h
gazzetta.gr
Ο Παυλίδης νίκησε τον Λημνιό κι έστειλε την Άλκμααρ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ολλανδίας
Με γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη, η Άλκμααρ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ολλανδίας, επικρατώντας της Τβέντε με 2-1. Η Τβέντε με τον Δημήτρη Λημνιό στο αρχικό σχήμα προηγήθηκε στο ξεκίνημα της επανάληψης με τον Φαν Βολφσβίνκελ, ωστόσο η παρέα του Παυλίδη έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Η Άλκμααρ ισοφάρισε με αυτογκόλ του Πλεγουεθουέλο (63’) και πήρε ... Περισσότερα To άρθρο Ο Παυλίδης νίκησε τον Λημνιό κι έστειλε την Άλκμααρ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ολλανδίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Σουηδία: Ο κορωνοϊός «γονάτισε» ΜΜΕ και Αστυνομία -Τεράστιες οι ελλείψεις
Η αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού στη Σουηδία έχει επηρεάσει κρίσιμες υπηρεσίες, καθώς πολλοί αστυνομικοί και οδηγοί λεωφορείων έχουν διαγνωστεί θετικοί.
2 h
iefimerida.gr
Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ Νίκος Κατσαρός
Ο εκλιπών είχε υπάρξει επίσης πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών αλλά και επιστημονικός συνεργάτης του Δημόκριτου.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Η απίστευτη ιστορία του Δον Κορλεόνε της Κύπρου
Ο βίος και η πολιτεία του Αντώνη Φανιέρου που βρέθηκε από το περιβάλλον του Μακάριου στις φυλακές με εχθρό τον Κληρίδη – Κατηγορήθηκε για δολοφονίες και δέχτηκε σφαίρα από καλάσνικοφ στον λαιμό Την κυπριακή κοινωνία τη διχάζουν πολλά. Μακαριακοί και Γριβικοί, ενωτικοί και ανθενωτικοί, πραξικοπηματίες και αντιστασιακοί, Αποελίστες και Ομονοιάτες… Καιρό τώρα τη δίχαζε και […]
2 h
www.makeleio.gr
Μόσιαλος: Ποιες επιπτώσεις έχουν η νόσος Covid-19 και τα mRNA εμβόλια στους διαβητικούς
Ο Ηλίας Μόσιαλος συνοψίζει όσα είναι έως τώρα γνωστά αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις τόσο της Covid-19 όσο και των εμβολίων σε σχέση με το διαβήτη.
2 h
gazzetta.gr
Πέθανε ο Νίκος Κατσαρός πρώην πρόεδρος ΕΦΕΤ
Έφυγε σήμερα (19.01.2022) από τη ζωή, ο Νίκος Κατσαρός, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, επιστημονικός διευθυντής του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και αντιπρόεδρος του New York College. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, στις 14.30, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.
2 h
www.makeleio.gr
Παυλίδης: Λύτρωσε την Άλκμααρ με γκολ πρόκρισης στο 82' κόντρα στον Λημνιό!
Με «χρυσό» γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη στο 82', η Άλκμααρ έκανε την ανατροπή απέναντι στην Τβέντε του Δημήτρη Λημνιού και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά του ολλανδικού κυπέλλου!
2 h
gazzetta.gr
Οικονόμου: Είμαστε πολύ κοντά στην άρση των περιορισμών για τον κορωνοϊό
«Για τη χώρα, για τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι μία ιστορική μέρα η σημερινή. Η άφιξη των Rafale σηματοδοτεί και συμβολίζει την αναβάθμιση της χώρας μας...
2 h
www.zougla.gr
Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0: Έχασαν και το Κύπελλο Ισπανίας οι Μαδριλένοι
Η Σοσιεδάδ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το παιχνίδι στιγματίστηκε από την επίθεση των οπαδών της Σοσιεδάδ στο πούλμαν των Μαδριλένων. Οι Βάσκοι με τα γκολ των Γιανουζάι (33΄) και Σόρλοθ (47΄) επιβλήθηκαν 2-0 των «ροχιμπλάνκος» και προκρίθηκαν στους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου βρίσκονται ήδη ... Περισσότερα To άρθρο Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0: Έχασαν και το Κύπελλο Ισπανίας οι Μαδριλένοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr