Αναζητούνται οι φυγάδες γονείς του 15χρονου μακελάρη του σχολείου στο Μίσιγκαν, του έκαναν δώρο για τα Χριστούγεννα όπλο

Σε βάρος τους εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης - Ο 15χρονος που άνοιξε πυρ στο Λύκειο όπου φοιτούσε σκοτώνοντας τέσσερις συμμαθητές του κατηγορείται για τρομοκρατία και ανθρωποκτονία
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ιερακοθηρία με τον Σεΐχη του Ντουμπάι - Ο Έλληνας κτηνίατρος μοιράζεται την εμπειρία με το iefimerida.gr [εικόνες]
Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας του Ντουμπάι πήγαν στο Πακιστάν για το ετήσιο παραδοσιακό κυνήγι με γεράκια. Μαζί τους, ο «δικός μας» Παναγιώτης Αζμάνης.
1m
iefimerida.gr
Golden Visa: Ο κορωνοϊός έβαλε «φρένο» – Infographic
Με 1.035 χορηγήσεις αδειών έκλεισε το 2021 το πρόγραμμα Golden Visa, καλύτερα μεν από το 2020, κατά πολύ χαμηλότερα ωστόσο σε σύγκριση με τα νούμερα του 2019
5 m
www.protothema.gr
To GRMN είναι το νέο, πιο σκληροπυρηνικό Toyota GR Yaris
Μετά το teaser η πρεμιέρα της πιο σπέσιαλ έκδοσης του GR Yaris, η οποία ονομάζεται GRMN και είναι συλλεκτική μιας…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Οικοδόμος στη Ρόδο ανάγκαζε κορίτσια 15 και 17 να ερωτοτροπούν μεταξύ τους μέσα στο αυτοκίνητό του
Τον οικοδόμο κατήγγειλαν τα δύο ανήλικα κορίτσιαΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Δένδιας: Η Τουρκία να σεβαστεί επιτέλους τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη
«Πρέπει να συμμορφωθεί με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες», λέει ο υπουργός Εξωτερικών. 
7 m
www.protothema.gr
Απώλεια μαλλιών: 5 βιταμίνες για να την προλάβετε & πού θα τις βρείτε (εικόνες)
Το στρες, η γήρανση και η ανισορροπία των ορμονών, είναι μερικές από τις αιτίες της απώλειας μαλλιών.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Σε νησί τέχνης μετατρέπει τον Σκορπιό ο Ριμπολόβλεφ
Στα χνάρια του Εμίρη του Κατάρ που ήθελε να δημιουργήσει art island στο Ιόνιο, βρίσκεται ο Ρώσος μεγιστάνας Ριμπολόβλεφ.
iefimerida.gr
Νέος κύκλος ανακατατάξεων στο οργανωμένο λιανεμπόριο
Σε ένα κύκλο νέων ανακατατάξεων εισέρχεται ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, με αρκετές αλυσίδες να διερευνούν πιο στοχευμένα εξαγορές...
www.zougla.gr
ΝΔ για το επεισόδιο Πολάκη: Ο Τσίπρας με τη σιωπή του καλύπτει τον βουλευτή του
«Προφανώς αυτά που τους συνδέουν με τον συνεργάτη και φίλο του, είναι τόσα πολλά ώστε όλοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι ο κ.Πολάκης είναι η άλλη όψη του κ. Τσίπρα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία για το περιστατικό με την παρέμβαση Πολάκη σε αστυνομικό
www.protothema.gr
Survivor Spoiler: Η ανακοίνωση Λιανού για τους παίκτες που αποχωρούν: «Δεν άντεξαν να συνεχίσουν»
Σε κομβικό σημείο φαίνεται πως βρίσκεται το Survivor απόψε (16/1) καθώς θα παρακολουθήσουμε μαζική αποχώρηση παικτών, κυρίως από την Μπλε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καθηγητής Π.Γαλιατσάτος: «Για πέντε χρόνια μετά το τέλος της πανδημίας θα εμβολιαζόμαστε»
Μια όχι και τόσο αισιόδοξη έκβαση της πανδημίας επισήμανε ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Johns Hopkins, Παναγιώτης Γαλιατσάτος. Αν και η εκτίμησή του είναι πως το νέο στέλεχος θα φύγει γρήγορα, τόνισε πως εκτός του ότι θα πάμε και σε πέμπτη δόση, ακόμα και πέντε χρόνια μετά την πανδημία (όποτε αυτή τελειώσει) θα πρέπει να εμβολιάζετε […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκης: Στα δικαστήρια οι 27 συλληφθέντες για τα επεισόδια
Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν πριν από λίγα λεπτά οι 27 συλληφθέντες από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου.
iefimerida.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Το τεράστιο ποσό που θα πληρώσει μετά τη δικαστική του ήττα από τους Αυστραλούς
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε τη δικαστική διαμάχη -διάρκειας δέκα ημερών- με την κυβέρνηση της Αυστραλίας, θα απελαθεί από τη χώρα, ενώ θα πρέπει να πληρώσει και ένα τεράστιο ποσό, δικαστικών εξόδων. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς όχι μόνο χάνει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον δέκατο τίτλο του στο Australian Open που θα του έδινε περίπου 1,7 εκατ. ... Περισσότερα To άρθρο Νόβακ Τζόκοβιτς: Το τεράστιο ποσό που θα πληρώσει μετά τη δικαστική του ήττα από τους Αυστραλούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζόκοβιτς: Η αντίδραση του Κύργιου στην απόφαση της απέλασης του Σέρβου τενίστα
Το γεγονός ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πρέπει άμεσα να φύγει από την Αυστραλία δεν άρεσε καθόλου στον Νικ Κύργιο, ο οποίος αντέδρασε μέσω social media
www.protothema.gr
Σεμέδο για την επίθεση που δέχτηκε: «Ο Ολυμπιακός με βοήθησε να αναγεννηθώ, τον έχω πάντα στο πλευρό μου»
Τι έγραψε στο instagram o ποδοσφαιριστής
www.protothema.gr
Μάρω Λεονάρδου: «Όταν μου ανακοίνωσε η κόρη μου πως ήταν έγκυος στα 16, στην αρχή ήταν ένα σοκ»
Σε εξομολόγηση εφ’ όλης της ύλης προχώρησε η Μάρω Λεονάρδου στον ΣΚΑΪ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
5 στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν τα ταξίδια του 2022
Οι τάσεις που θα επηρεάσουν την συμπεριφορά των ταξιδιωτών την χρονιά που θα διανύσουμε
www.protothema.gr
Νίκος Δούκας: Σε δύο άξονες η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
Από δύο άξονες θα αποτελείται η πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΕΛΓΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής...
www.zougla.gr
«Η ζωή είναι πιο ακριβή από το εμβόλιο – Δεν το κάνω, όλοι ξέρουμε τι γίνεται» – Ηλικιωμένοι «βράζουν» με την υποχρεωτικότητα [ΒΙΝΤΕΟ]
www.makeleio.gr
Αναστασιάδης: Εάν το σχέδιο για τον EastMed δεν είναι εφικτό, θα εξετάσουμε εναλλακτικές
Εναλλακτικές επιλογές θα εξετάσει η Κύπρος, εάν το σχέδιο για τον EastMed δεν είναι εφικτό, όπως δήλωσε ο Νίκος Αναστασιάδης.
iefimerida.gr
Κύπρος: Στο λιμάνι Λάρνακας μετά από παρενόχληση από Τουρκική φρεγάτα το Nautical Geo
Στο λιμάνι της Λάρνακας βρίσκεται το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo, μετά τη δεύτερη παρενόχλησή του από τουρκική φρεγάτα το πρωί…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μεγάλο κύκλωμα πίσω απο το βιασμό της 24χρονης - Τι αποκάλυψε ο δικηγόρος της κοπέλας
Σοκαριστικές αποκαλύψεις βγαίνουν στο φως για την υπόθεση της 24χρονης κοπέλας που κατήγγειλε βιασμό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη ΘεσσαλονίκηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπακς - Ράπτορς 96-103: Toυς πήραν τον... αέρα οι Καναδοί, 30άρα ο Γιάννης
Oι Ράπτορς νίκησαν με 103-96 τους Μπακς, κάνοντας το 3/3 φέτος στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων
www.protothema.gr
Κάνιε Γουέστ κατά Κιμ: Έχει τον Πιτ στο σπίτι και δεν μπορώ να δω τα παιδιά μου
Άστραψε και βρόντηξε ο ράπερ εναντίον της Καρντάσιαν – Την κατηγορεί ευθέως ότι δεν τον αφήνει να μπει στο σπίτι του – Τι απαντά η πλευρά της Κιμ
www.protothema.gr
Ιωάννα Τούνη: Τι απαντά ο άνδρας που κατηγόρησε για το revenge porn video
Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram ο Μάκης Κατμετζόγλου απαντάει στις κατηγορίες της Ιωάννας Τούνη για τη δημοσίευση video με προσωπικές της στιγμές. Ο Μάκης Κατμετζόγλου αρνείται πως διέρρευσε αυτός το βίντεο ενώ αποκάλυψε πως έχει προχωρήσει και αυτός σε μηνύση για τη δημοσιοποίηση του video αλλά και για συκοφαντική δυσφήμιση. Στην ανάρτηση αναφέρει μεταξύ ... Περισσότερα To άρθρο Ιωάννα Τούνη: Τι απαντά ο άνδρας που κατηγόρησε για το revenge porn video δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια οι 27 συλληφθέντες των χθεσινών επεισοδίων (βίντεο)
Η αστυνομία είχε προχωρήσει σε συνολικά  30 προσαγωγές, η μία εκ των οποίων κρίθηκε ως κακούργημα για ρίψη μολότοφ - Μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο
www.protothema.gr
«Να πληρώσουν οι υπεύθυνοι» υποστηρίζει η 24χρονη, θύμα βιασμού σε σουίτα ξενοδοχείου Θεσσαλονίκης
«Αυτό που έπαθα εγώ, δεν θέλω να το πάθει κανένα άλλο κορίτσι. Δεν θα κάνω πίσω», λέει η 24χρονη κοπέλα που έπεσε θύμα βιασμού μετά από το πρωτοχρονιάτικο πάρτι στη σουίτα πεντάστερου ξενοδοχείου....
www.zougla.gr
Peugeot: Γιατί τα SUVs των Γάλλων είναι Best Sellers;
H Peugeot διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα SUVs που καλύπτει τις δημοφιλέστερες κατηγορίες με έκαστο μοντέλο να παρουσιάζει τα δικά του σημεία υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού.
iefimerida.gr
ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ! ΑΓΡΙΟΣ τσαμπουκάς με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Κανάκη σε μαγαζί της Θεσσαλονίκης ΓΙΑ τον Π@ΡΝΟΣΤΑΘΗ…
Ο παρουσιαστής που βρέθηκε στο επίκεντρο της θύελλας που δημιούργησαν οι πράξεις του άλλοτε συνεργάτη του, Στάθη Παναγιωτόπουλου, βγήκε μέσα στις γιορτές για ποτό σε ένα από τα κεντρικά μπαρ της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως αναφέρει δημοσίευμα του περιοδικού Ciao. Όπως αναφέρουν μάρτυρες στο εν λόγω περιοδικό, ο Αντώνης Κανάκης δεν ήταν σε ιδιαίτερα […]
www.makeleio.gr
Ηλίας Γκιώνης: «Δέχομαι πολλές καταγγελίες για τον Δημήτρη Φιντιρίκο»
Ο Ηλίας Γκιώνης, ο ακτιβιστής που δημοσιοποίησε την καταγγελία...
www.zougla.gr
Επεισόδιο Πολάκη σε ταβέρνα: Να πάρει θέση ο Τσίπρας για τις απειλές σε αστυνομικό απαιτεί η ΝΔ
Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη. Ο κ. Πολάκης, φέρεται να απείλησε αστυνομικούς που έκοψαν πρόστιμο σε υπάλληλο εστιατορίου στο οποίο βρισκόταν και ο πρώην υπουργός με τον ίδιο να παρεμβαίνει ζητώντας να σβηστεί το πρόστιμο. Ο βουλευτής της ΝΔ, Χριστόφορος Μπουτσικάκης ανέβασε στο twitter απόσπασμα ... Περισσότερα To άρθρο Επεισόδιο Πολάκη σε ταβέρνα: Να πάρει θέση ο Τσίπρας για τις απειλές σε αστυνομικό απαιτεί η ΝΔ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
33 Ιστορίες για το 1821
Η Επανάσταση του 1821 ήταν κομβικός σταθμός στην Ιστορία του Ελληνισμού, καθώς αφενός οδήγησε στην ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού...
www.zougla.gr
Διαστρέβλωση της ιστορίας από Τούρκο βουλευτή του Ερντογάν: «Έλληνες και Αρμένιοι έκαψαν την Σμύρνη»
Επίθεση κατά της Ελληνίδας Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου για όσα δήλωσε πρόσφατα για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου - Προκλητική διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων, από τον βουλευτή του AKP
www.protothema.gr
Κικίλιας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει στην πράξη τους ανθρώπους του ελληνικού τουρισμού
«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει να στηρίζει στην πράξη τους ανθρώπους του ελληνικού τουρισμού», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο πρόεδρος της Σερβίας έκανε λόγο για εξευτελισμό της Αυστραλίας
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς καλείται να αφήσει την Αυστραλία και ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεκσάνταρ Βούτσιτς, έριξε το… φαρμάκι του στην πλευρά των πολιτικών της “χώρας των καγκουρό”, μετά την απόφαση απέλασης του συμπατριώτη του και κορυφαίου τενίστα. Χρησιμοποιώντας… επιθετικούς χαρακτηρισμούς προς την Κυβέρνηση της Αυστραλίας, ο Αλεκσάνταρ Βούτσιτς τόνισε πως η πολιτική ηγεσία της Αυστραλίας ... Περισσότερα To άρθρο Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο πρόεδρος της Σερβίας έκανε λόγο για εξευτελισμό της Αυστραλίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τόνγκα: Αδύνατες οι τηλεπικοινωνίες σε πολλές περιοχές - Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές αναφορές για θύματα
Αδύνατη είναι η επικοινωνία με πολλές περιοχές της Τόνγκα, της νησιωτικής χώρας του νότιου Ειρηνικού που επλήγη από τσουνάμι...
www.zougla.gr
ΝΔ για Πολάκη: Απαράδεκτο να τον καλύπτει ο Τσίπρας διά της σιωπής του, παρά τις αποκαλύψεις
Την σιωπή του Αλέξη Τσίπρα, για το επεισόδιο και τις απειλές του Παύλου Πολάκη κατά αστυνομικών σε ψαροταβέρνα του Μοσχάτου, στηλιτεύει η ΝΔ.
iefimerida.gr
Ιωάννα Τούνη: Ο άνδρας που κατηγορείται ότι διέρρευσε το ροζ βίντεο απάντησε στην influencer
Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση του άνδρα που κατηγόρησε η influencer για τη διαρροή του revenge porn βίντεοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ!!! Για δείτε πόσοι πρέπει να μείνουν ζωντανοί μέχρι το 2025 – Γράφει και για την ΕΛΛΑΔΑ
Χώρες όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς για παράδειγμα είναι οι χώρες που αφανίζετε ο λευκός πληθυσμός. Αυτές είναι οι χώρες όπου τα μέτρα για τον κορωνοϊό είναι κάτι παραπάνω από δρακόντεια και όπου οι άνθρωποι αναγκάζονται να εμβολιαστούν. Ακολουθούν η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, επίσης περιοχές με αρχικά λευκό […]
www.makeleio.gr
Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!!! ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΠΑΝΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΥΝΝΕΦΟ – Ο ΚΟΥΛΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΟΚΟΜΜΑΤΟ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Τελείως αντιφατικό είναι αυτό που θα συμβεί από αύριο Δευτέρα αφού την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές που μιλάνε για τέλος της πανδημίας πριν το καλοκαίρι, η Κυβέρνηση συνεχίζει την εφαρμογή της υγειονομικής “χούντας” επιβάλλοντας πρόστιμα σε όλους τους ανεμβολίαστους άνω των 60 χρόνων. Αυτό θα ανέρχεται σε 100 ευρώ το μήνα (για τον Ιανουάριο […]
www.makeleio.gr
«Tα εμβόλια είναι το μεγάλο κέρδος της πανδημίας» - Τι λέει ο επιμελητής της μεγαλύτερης ιατροϊστορικής έκθεσης στον κόσμο
Ο επιμελητής της μεγαλύτερης ιατροϊστορικής έκθεσης στον κόσμο σχετικά με τις επιδημίες και τα εμβόλια αναφέρει σε συνέντευξη τα συμπεράσματά του.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Υπόθεση απαγωγής μεταξύ Ρομά, άρπαξαν 28χρονο και ζητούσαν 40.000 ευρώ λύτρα
Το περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνομία η 27χρονη σύντροφος του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας - Στην κατάθεσή της είπε ότι τον άρπαξαν με τη βία υπό την απειλή όπλου - Χειροπέδες πέρασαν σε έναν 69χρονο, ενώ ταυτοποιήθηκαν  12 ακόμη συνεργοί του
www.protothema.gr
Puma Hybrid Rally1: Τα εξηλεκτρισμένα «κουστούμια» της Ford που βάζουν «φωτιά» στο WRC
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν. Τα νέα Μ-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 που σε λίγες ημέρες θα τα δούμε και αγωνιστικά στο Ράλι του Μόντε Κάρλο, πρώτο ...
www.zougla.gr
Λυκ Μοντανιέ σε τεράστια συγκέντρωση στο Μιλάνο: «Είναι έγκλημα να δώσουμε αυτά τα εμβόλια στα παιδιά μας»!
«Το μέλλον της ανθρωπότητας διακυβεύεται. Εξαρτάται από εσάς, ειδικά τους ανεμβολίαστους, που θα μπορέσουν να σώσουν την ανθρωπότητα αύριο, ενώ οι εμβολιασμένοι θα πρέπει να διασωθούν από τα ιατρικά κέντρα». Λυκ Μοντανιέ 15-1-2022 Μιλάνο Σε μεγάλη συγκέντρωση κατά των μέτρων υποχρεωτικού ενβολιασμού που επιχειρεί να επιβάλλει η κυβέρνηση Ντράγκι, μίλησε στο Μιλάνο ο καθηγητής Ιολογίας […]
www.makeleio.gr
Μάνος Δασκαλάκης & Γιώργος Καλιός - Μόλις κυκλοφόρησε το νέο τους τραγούδι «Δείξε Μου Τον Τρόπο»
Ο Μάνος Δασκαλάκης έρχεται ξανά για να μας φέρει το νέο του τραγούδι, αυτήν τη φορά σε συνεργασία με τον Γιώργο Καλιό...
www.zougla.gr
Στην τελική ευθεία η ελληνική αποστολή για το Mobile World Congress 2022
Με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς προχωρά η οργάνωση από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) της ελληνικής αποστολής...
www.zougla.gr
Όταν ο εμβολιασμός έγινε «κουλ»: Έλβις Πρίσλεϊ εναντίον πολιομυελίτιδας
Πώς, στη δεκαετία του ‘50, οι έφηβοι άρχισαν να γυμνώνουν μαζικά το μπράτσο τους για να δεχτούν το τσίμπημα της βελόνας.
www.protothema.gr