Αντετοκούνμπο: Greek Night στο Μιλγουόκι με συρτάκι και «χρόνια πολλά»

O Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έζησαν ακόμη μία ελληνική βραδιά στο Μιλγουόκι, στη νίκη των Μπακς απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πάτρα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο γιος βασανισμένου ιερέα – Τα άγνωστα χτυπήματα της μοίρας
Νέο τροχαίο με τα στοιχεία που αποκαλύπτονται να προκαλούν συγκίνηση. Συντετριμμένος ο ιερέας, πατέρας του θύματος… Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου μετά από σύγκρουση με φορτηγό, που σημειώθηκε χθες (25-01-2022), στην παλιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος των Αραχωβιτίκων. Πρόκειται για έναν 46χρονο, γιο ιερέα και κάτοικο Συνοικισμού Αιγίου, με καταγωγή από τη ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο γιος βασανισμένου ιερέα – Τα άγνωστα χτυπήματα της μοίρας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
“Τρελή” πορεία λεωφορείου του ΟΑΣΘ- Συγκρούστηκε με ταξί, τραυματίας ο οδηγός
Ένας τραυματίας και υλικές ζημιές είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε, λίγο μετά τις 9 το πρωί στον Άγιο Ιωάννη Καλαμαριάς, όταν λεωφορείο της γραμμής 4 του ΟΑΣΘ...
9 m
www.zougla.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Το ιδιαίτερο μήνυμα του Έλληνα τενίστα στην κάμερα του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φροντίζει να στέλνει πάντα ξεχωριστά μηνύματα μετά το τέλος των νικηφόρων αγώνων του. Έτσι έκανε και μετά τον θρίαμβο επί του Γιανίκ Σίνερ για τα προημιτελικά του Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν χάλασε τη συνήθεια του κι έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στην κάμερα του Australian Open, μετά την πρόκριση του στα ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: Το ιδιαίτερο μήνυμα του Έλληνα τενίστα στην κάμερα του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η αποκάλυψη της Μυριέλλας Κουρεντή στο Survivor: «Ήρθαν δύο παίκτες των μπλε και μου ζήτησαν..»
Στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor η Μυριέλλα Κουρεντή...
www.zougla.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση εγκατέλειψε την Αθήνα στο έλεος της κακοκαιρίας- Ό,τι και να κάνει δεν ξεχνιέται
Να αποτινάξει τις ευθύνες που έχει για την ταλαιπωρία των πολιτών εξ αιτίας της κακοκαιρίας επιχειρεί η κυβέρνηση, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. «Ό,τι και να κάνει το Μέγαρο Μαξίμου η εικόνα της κυβέρνησης δεν μπορεί να διορθωθεί καθώς έχει λαβωθεί ανεπανόρθωτα» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Με μια ακόμη συγνώμη που θα ζητήσει ο Κυριάκος ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση εγκατέλειψε την Αθήνα στο έλεος της κακοκαιρίας- Ό,τι και να κάνει δεν ξεχνιέται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σκρέκας: 200.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα από τη κακοκαιρία
Η προσπάθεια είναι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των βλαβών σήμερα, όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ υπογράμμισε πως «δεν είναι ώρα για κριτική» σχετικά για τα προβλήματα στους δρόμους της Αττικής
www.protothema.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το πρώτο πλάνο από την ταινία της Disney «Rise»
Η Disney ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό τις ταινίες που θα μπορέσουν να δουν οι συνδρομητές του Disney Plus και στο βίντεο που πόσταρε, μπορεί να διακρίνει κανείς κάποια δευτερόλεπτα από την ταινία για τη ζωή του Γιαννη Αντετοκούνμπο. Η ταινία της Disney, «Rise» -με θέμα τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο- θα κάνει πρεμιέρα μέσα ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το πρώτο πλάνο από την ταινία της Disney «Rise» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Μπουρούσης: Ο μπασκετμπολίστας απεγκλώβιζε οδηγούς στην Αττική Οδό
Περίπου από 24 ώρες χρειάστηκαν ώστε να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού ...
www.zougla.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Αν παραιτήσει υπουργούς ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει χωρίς υπουργικό συμβούλιο, ας τους πάρει και να φύγουν
«Μετά από δύο ημέρες silver alert για τον κ. Μητσοτάκη για το χάος που δημιούργησε το επιτελικό του κράτος, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο το ελάχιστο που θα περίμεναν...
www.zougla.gr
Απότακτος αστυνομικός «μαδούσε» επί τρία χρόνια ηλικιωμένους!
Ο αδίστακτος άνδρας είχε βάλει στο χέρι τις τραπεζικές κάρτες τους κάρτες και έκανε «αφαιμάξεις» στους λογαριασμούς τους
www.protothema.gr
Σασμός: Το twitter υποκλίθηκε στη Μαρία Πρωτόπαππα - Το μοιρολόι και η υποδειγματική ερμηνεία
Αποθεώθηκε η ηθοποιός από το τηλεοπτικό κοινό -
www.protothema.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Τι να κάνω εάν έπαθε ζημιές το αυτοκίνητό μου
Η ισχυρή έκρηξη που έγινε πριν λίγη ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού, είχε ως αποτέλεσμα να πάθουν ζημιές και πολλά αυτοκίνητα στους γύρω δρόμους. Τι πρέπει να κάνω για να αποζημιωθώ;
iefimerida.gr
Τα σημεία των οδικών δικτύων της Αχαΐας και της Κορινθίας που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Ανοιχτοί είναι όλοι οι δρόμοι στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες κυρίως σε τμήματα του ορεινού οδικού δικτύου των περιφερειακών......
www.zougla.gr
To Chaos από το Ντουμπάι κάνει τις πρώτες βόλτες του (+video)
Το Devel Sixteen είναι ένα hypercar από τα Εμιράτα που μπορεί να φθάσει έως και τα 5.000 άλογα και σε εξωφρενικές ταχύτητες. Αρκεί και αυτό να δουλέψει κάποια στιγμή.
www.protothema.gr
Κατερίνα Λιόλιου: Οι κλίκες στο J2US και η σχέση με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Καλεσμένη στο «The 2Night Show» ήταν τα βράδυ της Τρίτης η εκρηκτική Κατερίνα Λιόλιου και, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη νίκη της στο J2US μαζί με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Στην παρέα του «The 2Night Show» που παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκε και η Κατερίνα Λιόλιου. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια και νικήτρια του «J2US» μίλησε για την ... Περισσότερα To άρθρο Κατερίνα Λιόλιου: Οι κλίκες στο J2US και η σχέση με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο εφιάλτης ενός ψυχαναγκαστικού
Ένας ψυχαναγκαστικός κολυμπά στον βυθό μιας πισίνας και δείχνει τα λάθη και τις ατέλειες που υπάρχουν στα χρώματα στα πλακάκια...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Αυξημένος ο κίνδυνος θανάτου ή νέας εισαγωγής στο νοσοκομείο τους επόμενους μήνες μετά από νοσηλεία
Υπερδιπλάσια είναι η πιθανότητα να πεθάνουν ή να κάνουν νέα εισαγωγή στο νοσοκομείο μέσα στους επόμενους μήνες οι άνθρωποι που είχαν νοσηλευθεί με COVID-19 και επιβίωσαν για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά το εξιτήριό τους, σύμφωνα με μία νέα μεγάλη βρετανική επιστημονική έρευνα. Η συγκεκριμένη διαπίστωση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, καταδεικνύει την ανάγκη να αυξηθεί η ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Αυξημένος ο κίνδυνος θανάτου ή νέας εισαγωγής στο νοσοκομείο τους επόμενους μήνες μετά από νοσηλεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οικονόμου: Θα αξιολογηθούν οι ολιγωρίες στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσιάστηκε αισιόδοξος πως στο μεγαλύτερο μέρος τους τα προβλήματα ηλεκτροδότησης θα έχουν αποκατασταθεί σήμερα
www.protothema.gr
Αγωνία για τον εγκλωβισμένο ορειβάτη στο Αθαμάνιο Άρτας
Μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται για τη διάσωση του 46χρονου πυροσβέστη Λεωνίδα Μαγκλάρα, ο οποίος από χθες το απόγευμα είναι εγκλωβισμένος σε δύσβατη περιοχή στο Αθαμάνιο της Άρτας....
www.zougla.gr
Poland begins work on new EU-Belarus border wall using the Greek border wall with Turkey as an example
Poland blames Belarusian regime for encouraging illegal immigrants to fly to Belarus promising entrance into the EU just as Turkey did in 2020 at the Greek borders
www.protothema.gr
ΣΥΡΙΖΑ για κακοκαιρία: Να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μια ώρα αρχύτερα μήπως ανασάνει η χώρα
Την παραίτηση της κυβέρνησης ζητεί για ακόμα μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του για την διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε η κακοκαιρία.  Σε ιδιαίτερα σκληρό ύφος ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Μετά από δύο ημέρες silver alert για τον κ. Μητσοτάκη για το χάος που δημιούργησε το επιτελικό του κράτος, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο το ελάχιστο ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ για κακοκαιρία: Να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μια ώρα αρχύτερα μήπως ανασάνει η χώρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέψευσε τον γιατρό του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν απολαυστικός κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ, ισοπέδωσε τον Ιταλό με 3-0 σετ και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Australian Open, διαψεύδοντας ακόμα και τον γιατρό του, ο οποίος πίστευε ότι δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί στη διοργάνωση. Όπως παραδέχτηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από το τέλος του προημιτελικού του Australian ... Περισσότερα To άρθρο Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέψευσε τον γιατρό του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ποιοι εξαιρούνται από την «αργία» των 2 ημερών στις πληττόμενες περιοχές – Πληρώνονται ή όχι όσοι δεν εργάζονται σε κλειστές επιχειρήσεις;
Πλήθος επιχειρήσεων εξαιρούνται από α) αναστολή λειτουργίας β) προσαύξηση αργίας αν παρέχεται απασχόληση, γ) αναπλήρωση ρεπό
www.protothema.gr
Άρτα: Πήρε τηλέφωνο τους διασώστες ο εγκλωβισμένος Πυροσβέστης – Μάχη με το χρόνο
Μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται για τη διάσωση του 46χρονου πυροσβέστη Λεωνίδα Μαγκλάρα, ο οποίος από χθες το απόγευμα (25-01-2022) είναι εγκλωβισμένος σε δύσβατη περιοχή στο Αθαμάνιο της Άρτας, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων και σε συνθήκες ολικού παγετού. Tο Super Puma, παρά τις προσπάθειές που έκανε τη νύχτα, μέχρι το πρωί δεν κατάφερε να τον απεγκλωβίσει αλλά ... Περισσότερα To άρθρο Άρτα: Πήρε τηλέφωνο τους διασώστες ο εγκλωβισμένος Πυροσβέστης – Μάχη με το χρόνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Τραμ στην γραμμή 7
Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στην γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος». Στη Γραμμή 6 «Σύνταγμα – Πικροδάφνη» ωστόσο τερματικός σταθμός παραμένει η στάση Λ. Βουλιαγμένης. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υπόλοιπων μέσων σταθερής τροχιάς κανονικά θα λειτουργούν αύριο οι γραμμές 2 και 3 του μετρό. Στο τμήμα «Δουκ. Πλακεντίας» – Αεροδρόμιο ... Περισσότερα To άρθρο Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Τραμ στην γραμμή 7 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου λόγω κακοκαιρίας, ποιες περιοχές αφορά
Ολιγοήμερη παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ενδικοφυγών προσφυγών αποφάσισε να δώσει το υπουργείο Οικονομικών
www.protothema.gr
Ιnfluencer γέννησε τρίδυμα και περιγράφει το ταξίδι της – Η κοιλιά της έμοιαζε έτοιμη να εκραγεί [εικόνες]
Πώς είναι να κυοφορείς τρίδυμα; Μια influencer περιγράφει το ταξίδι της και γίνεται viral.
iefimerida.gr
Το ποσό που κέρδισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την πρόκριση του στα ημιτελικά του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε ονειρική εμφάνιση κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ και πήρε άνετα την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open. Πέρα από τον ταλαντούχο Ιταλό τενίστα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε και πολλά χρήματα για την πρόκριση του στην τετράδα του Australian Open. Το πριμ που προβλέπεται για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης είναι 895.000 ... Περισσότερα To άρθρο Το ποσό που κέρδισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την πρόκριση του στα ημιτελικά του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαρτυρία που εξοργίζει για το κράτος από κάτοικο του Αμαρουσίου: «Τηλεφώνησα στον Δήμο για να έρθει εκχιονιστικό και μου είπαν “είναι αργία, δεν το καταλάβατε;”»
Τσουνάμι απίστευτων καταγγελιών από πολίτες που είτε είναι εγκλωβισμένοι, είτε δεν έχουν ρεύμα. Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει το φιάσκο που ζει η χώρα τις τελευταίες ώρες, με την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς». Άνθρωποι εγκλωβισμένοι, νηστικοί και παγωμένοι στα αυτοκίνητά τους ενώ αρκετές είναι οι περιοχές χωρίς ρεύμα. Ένας κάτοικος στο Μαρούσι, σε τηλεφωνική […]
www.makeleio.gr
Τα 4 ζώδια που μπορούν να σε προδώσουν και θα το κάνουν
Αν βρεθούν σε δύσκολη θέση ή «απειληθούν», να το περιμένεις!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει να κρύβει τις ευθύνες του και να παραιτήσει υπουργούς
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσωποποιεί τις ευθύνες για την κακοκαιρία Ελπίδα και ζητά να φύγει η κυβέρνηση ΜητσοτάκηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Όταν η Τέιλορ Σουίφτ δέχτηκε επίθεση από τον Ντέιμον Άλμπαρν των Blur, την υποστήριξε αναπάντεχα ένας πολιτικός
Ο τραγουδιστής σχολίασε σε συνέντευξή του ότι η Σουίφτ «δεν γράφει τα δικά της τραγούδια».
www.protothema.gr
Αγωνία για τον εγκλωβισμένο ορειβάτη στο Αθαμάνιο Άρτας
Είναι εγκλωβισμένος σε δύσβατη περιοχή
www.protothema.gr
Χαμός με τον “Σασμό”: Οι χρήστες του Twitter θρηνούν μαζί με τη μητέρα του Πετρή
Άλλο ένα συγκλονιστικό επεισόδιο χθες στον Σασμό με τη μητέρα του Πετρή να θρηνεί τον γιο της στο νεκροτομείο και το Twitter να αποθεώνει τη Μαρίνα και τη Μαρία Πρωτόπαππα που την υποδύεται. Οι χρήστες δακρύζουν με το μοιρολόι της μάνας, αλλά και της γιαγιάς Ειρήνης. Δεν ήταν όμως μόνο αυτές που λύγισαν τους χρήστες. […]
www.makeleio.gr
1.700.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τρίτη 25 Ιανουαρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
www.protothema.gr
Τα πρώτα λεπτά μετά την πανίσχυρη έκρηξη στη Συγγρού - Φωτιά και χάος παντού
Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη λεωφόρο Συγγρού και το κτήριο που σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα της Τετάρτης (26.01.2021). Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr, δείχνει το τι γινόταν στο σημείο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη που συγκλόνισε όχι μόνο τη λεωφόρο Συγγρού αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Μεγάλες φλόγες κατακαίουν το κτήριο ενώ ... Περισσότερα To άρθρο Τα πρώτα λεπτά μετά την πανίσχυρη έκρηξη στη Συγγρού - Φωτιά και χάος παντού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» - Τρόμος από την «τρελή» πορεία «ακυβέρνητου» λεωφορείου του ΟΑΣΘ
Λεωφορείο του ΟΑΣΘ συγκρούστηκε με ταξί και καβάλησε πεζοδρόμιο στην Καλαμαριά - Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε στο πόδι από τις ρόδες του οχήματος  - Τι είπε ο οδηγός του ταξί
www.protothema.gr
Αρτα: Αγωνία για 46χρονο εγκλωβισμένο ορειβάτη στο Αθαμάνιο -Mεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη
Μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται για τη διάσωση του 46χρονου πυροσβέστη Λεωνίδα Μαγκλάρα, ο οποίος από χθες είναι εγκλωβισμένος στο Αθαμάνιο της Άρτας, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων και σε συνθήκες ολικού παγετού.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις με ανακοινώσεις τους ενημερώνουν για το πού υπάρχουν προβλήματα για τους οδηγούς λόγω…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίδομα Θέρμανσης: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα, ποιοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις
Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα της AAΔΕ «myΘΕΡΜΑΝΣΗ» για την υποβολή αιτήσεων από πολίτες που πληρούν τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προκειμένου να λάβουν το επίδομα θέρμανσης
www.protothema.gr
Εμβόλιο και νόσηση δημιουργούν «σούπερ ανοσία» – Δέκα φορές πιο ισχυρή από τον απλό εμβολιασμό
Η νόσηση πριν ή μετά τον εμβολιασμό προσφέρει μια «σούπερ ανοσία» στον οργανισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα είτε κάποιος αρρωστήσει με Covid-19 μετά τον εμβολιασμό του, είτε πρώτα αρρωστήσει από κορονοϊό και μετά εμβολιαστεί, ο συνδυασμός αυτός παρέχει εξίσου ισχυρή ανοσιακή προστασία έναντι μιας μελλοντικής λοίμωξης. Η ... Περισσότερα To άρθρο Εμβόλιο και νόσηση δημιουργούν «σούπερ ανοσία» – Δέκα φορές πιο ισχυρή από τον απλό εμβολιασμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσπρωτία: Πάγωσε η θάλασσα στη Σαγιάδα – Δείτε τις σπάνιες εικόνες που έφερε ο χιονιάς
H κακοκαιρία χτύπησε και τη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, με τον υδράργυρο να δείχνει το πρωί έως και – 7 βαθμούς Κελσίου… Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα, είχε σαν αποτέλεσμα να παγώσει η θάλασσα στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο που ακολουθούν, στην επιφάνεια της θάλασσα έχει σχηματιστεί ένα λεπτό ... Περισσότερα To άρθρο Θεσπρωτία: Πάγωσε η θάλασσα στη Σαγιάδα – Δείτε τις σπάνιες εικόνες που έφερε ο χιονιάς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ! ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΛΗΓΜΕΝΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ!
Ληγμένα κρουασάν έδωσαν οι κρατικές αρχές και μοίρασαν τα στελέχη του Ελληνικού Στρατού που μέσα στη νύχτα κλήθηκαν να κάνουν «σέρβις», στους αποκλεισμένους οδηγούς της Αττικής Οδού! Όπως μαρτυρά και η κάτωθι φωτογραφία που μας έστειλε αναγνώστης τα κρουασάν έπρεπε να είχαν αποσυρθεί από την κατανάλωση! Εκτός από την δυσφήμιση των Ενόπλων Δυνάμεων η κυβέρνηση θέτει […]
www.makeleio.gr
Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις κλώτσησε την μπάλα και αποβλήθηκε κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς
Οι Ντάλας Μάβερικς δεν κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικοί στην έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις εμφάνισε τον εκνευρισμό του. Σε μία φάση στο τέλος του αγώνα, ο Λετονός φόργουορντ κλώτσησε την μπάλα, παρότι απαγορεύεται από τον κανονισμό και δέχθηκε τεχνική ποινή και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση. Αμέσως ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν γλίτωσε ... Περισσότερα To άρθρο Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις κλώτσησε την μπάλα και αποβλήθηκε κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απίστευτες εικόνες στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας -Πάγωσε η επιφάνεια της θάλασσας [βίντεο]
Η κακοκαιρία Ελπίδα σάρωσε μεγάλο μέρος της χώρας, επηρέασε και περιοχές όπως η Θεσπρωτία όπου δεν χιόνισε, η θερμοκρασία ωστόσο έπεσε πολύ χαμηλά.
iefimerida.gr
Σκηνικό «πολέμου» λίγο μετά την έκρηξη στη Συγγρού -Δείτε βίντεο
Τα βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr από τη Λεωφόρο Συγγρού λίγο μετά την έκρηξη δείχνουν το βομβαρδισμένο τοπίο λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας
www.protothema.gr
Ο «παραβατικός» Φαίδων Γεωργίτσης που έπαιξε μπάσκετ στην «Πανιωνάρα» και έπαιξε σε ερωτικές ταινίες
Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ένας ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, ένα γνήσιος Πανιώνιος, παιδί της Κατοχής άρα και «παραβατικός»…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr