ANTIΠΡΟΕΔΡΕ ΤΟΥ ΣτΕ, ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕ ΤΗΝ ΚΟΚΑΪΝΗ; ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΓΥΦΤΟΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ; ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ “ΣΥΝΕΥΡΙΣΚΟΣΟΥΝ” ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ “ΔΙΚΑΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ”; ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΠΑΛΙ ΤΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

Την Παρασκευή το πρωί, 3-12, στα περίπτερα, η εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ που έχει δείξει εδώ και 7 χρόνια ότι δεν “κωλώνει” πουθενά κι ότι γράφει μόνον αλήθειες, κυκλοφορεί με τον τίτλο “ΜΑΣ ΚΕΡΝΑΓΕ ΚΟΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ Π@ΔΑΜΕ”. Φάτσα κάρτα, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κύριος Παναγιώτης Κίμων Ευστρατίου. Στο “καπέλο” του πρωτοσέλιδου, αναφέρει η […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Αμάντα Γεωργιάδη: H εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2022 μιλά για την προσωπική της ζωή
Συνέντευξη στο περιοδικό «Gala» παραχώρησε η Αμάντα Γεωργιάδη, η οποία θα είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2022...
8 m
www.zougla.gr
Κορονοϊός – Βάνα Παπαευαγγέλου: Βελτίωση στους σκληρούς δείκτες τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες
Τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα υπάρξει βελτίωση και στους σκληρούς δείκτες της πανδημίας του κορονοϊού εκτίμησε στην ΕΡΤ η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου. Η κ. Παπαευαγγέλου αναφέρθηκε στην αποκλιμάκωση στον στον αριθμό των νέων κρουσμάτων κορονοϊού, ωστόσο, τόνισε ότι «δεν μπορούμε παρά να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί», καθώς «βρισκόμαστε ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Βάνα Παπαευαγγέλου: Βελτίωση στους σκληρούς δείκτες τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έπαιξα την καλύτερη παράσταση γι’ αυτόν τον άνθρωπο και δεν θα το μάθει ποτέ
Η συγκινητική ιστορία με τον ηλικιωμένο κύριο στο θέατρο που εξομολογήθηκε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Συνέντευξη στην εκπομπή «Ελένη» και τη Δήμητρα Καλφούντζου έδωσε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, το διαζύγιο των γονιών του, το “σ’ αγαπώ” που έμαθε να λέει μεγαλώνοντας, ενώ εξομολογήθηκε και μια συγκινητική ιστορία με ... Περισσότερα To άρθρο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έπαιξα την καλύτερη παράσταση γι’ αυτόν τον άνθρωπο και δεν θα το μάθει ποτέ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2276 σήμερα Τετάρτη 19/01 με 300.000 ευρώ
Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2276: Περισσότερα από 300.000 ευρώ μοιράζει σήμερα 19/01/2022 το ΛΟΤΤΟ. Όσα πρέπει να γνωρίζετε. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην σημερινή κλήρωση ΛΟΤΤΟ του ΟΠΑΠ 2276 (Τετάρτη 19/01/2022). Οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στο ΛΟΤΤΟ θα μοιραστούν περισσότερα από 300.000 ευρώ! Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το δελτίο και δείτε μερικές χρήσιμες ... Περισσότερα To άρθρο Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2276 σήμερα Τετάρτη 19/01 με 300.000 ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σταϊκούρας: Θα πράξουμε ό,τι απαιτηθεί για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Η κυβέρνηση έχει δείξει γρήγορα αντανακλαστικά και θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο εφόσον οι συνθήκες το επιτάσσουν, ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας.
iefimerida.gr
ΣτΕ: «Όχι» στο «πάγωμα» της απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης
Κανονικά θα συνεχιστούν οι εργασίες στον σταθμό - Η Επιτροπή Αναστολών έκρινε ότι δεν πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη στις αρχαιότητες, γιατί η μελέτη τροποποιήθηκε όπως υπέδειξαν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες
www.protothema.gr
Μπάσκετ γυναικών: Ιστορική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Eurocup, 87-68 την Αϊντίν
Ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Eurocup γυναικών, πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» πέρασαν νικηφόρα με 87-68 από την Τουρκία...
www.zougla.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Γεμάτη μώλωπες η 24χρονη Γεωργία, λίγες ώρες μετά το πάρτι της φρίκης
Σοκ προκαλούν τα όσα έζησε η 24χρονη Γεωργία στη σουίτα κεντρικού ξενοδοχείου από τρία άτομα που κατηγορούνται για τον βιασμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νίκος Καπραβέλος: «Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο θανατηφόρο ιό» – Οι τρεις αιτίες θανάτων από κορονοϊό
Ο κορονοϊός επιμένει στη χώρα μας, οι θάνατοι συνεχίζουν σε υψηλό επίπεδο παρά την μείωση των κρουσμάτων γεγονός που προβληματίζει τους ειδικούς, αφού η Ελλάδα καταγράφει τους περισσότερους νεκρούς σε εκατομμύριο πληθυσμού, συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ. «Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο θανατηφόρο ιογενή λοίμωξη. Περίπου 7 – 8 ασθενείς μου έχουν καταστροφή του πνεύμονα ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Καπραβέλος: «Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο θανατηφόρο ιό» – Οι τρεις αιτίες θανάτων από κορονοϊό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός: Ένταση με εξέδρα και Αβραάμ Παπαδόπουλο - Τι συνέβη στο Αγρίνιο (photos)
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός: Ανέβηκαν οι τόνοι και υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Αβραάμ Παπαδόπουλο και οπαδούς των γηπεδούχων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα καταβάλει 490 εκατομμύρια δολάρια σε 1.000 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε χίλιους πρώην φοιτητές και αθλητές του...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα στο 8ο ΕΠΑΛ
Ενημέρωσαν ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός – Το κτήριο έχει εκκενωθεί Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, κατόπιν τηλεφωνήματος που έγινε από άγνωστη στο 8ο ΕΠΑΛ (Ευκλείδης) η οποία ενημέρωνε την διευθύντρια του σχολείου ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός. Άμεσα το κτήριο εκκενώθηκε και στο σημείο έχουν βρεθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Πηγή: […]
www.makeleio.gr
Η LG ενώνει τις δυνάμεις της με το κβαντικό δίκτυο της IBM για προηγμένες εφαρμογές quantum computing
Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε την ένταξή της στο κβαντικό δίκτυο της IBM για την προώθηση των βιομηχανικών εφαρμογών του quantum computing...
www.zougla.gr
Παραμοτέρ σπάει κατά τη διάρκεια της πτήσης
Σε χωράφια στην Αγγλία, ένας αλεξιπτωτιστής εκτελεί μια χαμηλή πτήση με παραμοτέρ και αρχίζει στρίβει με ταχύτητα 80 χλμ/ώρα. Την ίδια στιγμή, ενώ στρίβει θα συγκρουστεί στο έδαφος με αποτέλεσμα να σπάσει...
www.zougla.gr
«Καμπανάκι» από τον ΠΟΥ: «Ο κορωνοϊός εξαπλώνεται όπως ποτέ άλλοτε στην αμερικανική ήπειρο»
Η εξάπλωση του κορωνοϊού επιταχύνεται στην αμερικανική ήπειρο, φθάνοντας σε νέα αρνητικά ρεκόρ, με 7,2 εκατομμύρια καινούργιες μολύνσεις και περισσότερους από 15.000 θανάτους
www.protothema.gr
Mosaics in 6th-century Christian Basilica in Turkey reveal slave thanking God for freedom
It is located near Turkey’s southeastern coast
www.protothema.gr
Άρης – Λαμία: Οι εκλεκτοί του Μάντζιου για το Κύπελλο Ελλάδας
Ο Άρης ανακοίνωσε την αποστολή για το πρώτο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λαμία (20/1/21, 21:30) στη Θεσσαλονίκη. Ο Άκης Μάντζιος έχει στη διάθεση του και τους Χουάν Ιτούρμπε και Δημήτρη Μάνο, με τους Θεσσαλονικείς να επιθυμούν να εξασφαλίσουν ένα σκορ πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας από το πρώτο παιχνίδι. Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ... Περισσότερα To άρθρο Άρης – Λαμία: Οι εκλεκτοί του Μάντζιου για το Κύπελλο Ελλάδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Ξύλο έξω από το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου -Εξωσχολικοί επιτέθηκαν σε μαθητές [βίντεο]
Ανησυχία προκαλεί ένα ακόμη βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα (19/1) στα social media και δείχνει νεαρά άτομα να ξυλοκοπούν συνομηλίκων τους στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα καταβάλει 490 εκατομμύρια δολάρια σε χίλια θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια (!) σε χίλιους πρώην φοιτητές και αθλητές του, που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από έναν γιατρό του ιδρύματος στις βόρειες ΗΠΑ. Η συμφωνία, μεταξύ των σημαντικότερων που έχουν συναφθεί έως σήμερα στο πλαίσιο μιας υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης σε πανεπιστήμιο, θα πρέπει να επικυρωθεί επίσημα από ... Περισσότερα To άρθρο Το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα καταβάλει 490 εκατομμύρια δολάρια σε χίλια θύματα σεξουαλικής κακοποίησης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπ. Εργασίας για άδειες νόσησης: Ακόμα ένα ρεσιτάλ υποκρισίας και ψεμάτων από τον ΣΥΡΙΖΑ
«Ο ΣΥΡΙΖΑ αν διαφωνούσε με το καθεστώς ας το είχε καταργήσει, αλλά το διατήρησε, το εφάρμοσε και τώρα κουνάει το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΣτΕ: «Ναι» στην προσωρινή απομάκρυνση των αρχαιοτήτων από τον σταθμό Βενιζέλου
Το «πράσινο φως» έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών για τη συνέχιση της προσωρινής απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων από τον σταθμό Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, με την 6/2022 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε αίτηση, με την οποία είχε ζητηθεί η αναστολή της απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων που ... Περισσότερα To άρθρο ΣτΕ: «Ναι» στην προσωρινή απομάκρυνση των αρχαιοτήτων από τον σταθμό Βενιζέλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Μασίν Γκαν Κέλι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο το μονόπετρο της Μέγκαν Φοξ, ώστε να πονέσει αν προσπαθήσει να το βγάλει
Το εντυπωσιακό μονόπετρο έχει αγκάθια στο εσωτερικό του - «Η αγάπη είναι πόνος!», υποστηρίζει ο καλλιτέχνης
www.protothema.gr
Attica Group: Ξεκινά η 5η περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου
Η «Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» (εφεξής «η Εταιρία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 26.07.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρίας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 5η Περίοδο Εκτοκισμού, είναι η Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.
iefimerida.gr
Νέες φορολοταρίες με έπαθλα από 1.000 έως 100.000 ευρώ
Θα διεξάγονται δώδεκα κληρώσεις σε μηνιαία βάση και μία σε ετήσια που θα μοιράζει 100.000 ευρώ σε 12 τυχερούς - Σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται πεντακόσιοι πενήντα έξι (556) τυχεροί λαχνοί  - Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής - Πως θα γίνονται η επιλογή των λαχνών και οι κληρώσεις 
www.protothema.gr
Καιρός: Ο χιονιάς που έρχεται, εκπλήσσει και τους μετεωρολόγους -Αρναούτογλου: «Έχω πολλά χρόνια να δω τέτοια χιονοεξέλιξη»
Έκπληκτος με το πώς εξελίσσεται ο καιρός και ο χιονιάς που αναμένεται, δηλώνει με ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Παρατείνεται η απομάκρυνση των αρχαίων του σταθμού Βενιζέλου 
Παρατείνεται, με απόφαση του Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η απομάκρυνση των αρχαίων του σταθμού Βενιζέλου...
www.zougla.gr
Πολλά ατυχήματα και δυσκολία προσέγγισης τα προβλήματα που παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισού
H Λεωφόρος Κηφισού, μήκους 14 χιλιομέτρων, εξυπηρετεί χιλιάδες οχήματα καθημερινά, από την Κηφισιά...
www.zougla.gr
Ρολόι της Αποκάλυψης: Αύριο θα μάθουμε πόσο κοντά βρισκόμαστε στο... τέλος του κόσμου
Πέρυσι οι δείκτες του «Ρολογιού της Αποκάλυψης» απείχαν μόλις 100 δευτερόλεπτα από το «τέλος του κόσμου».
iefimerida.gr
Αγωγή μαμούθ σε πασίγνωστο πλαστικό χειρούργο από 38χρονη αεροσυνοδό! Δείτε πως την κατάντησε! Φωτογραφίες σοκ!
Μια 38χρονη αεροσυνοδός είδε τη ζωή της να καταστρέφεται, σύμφωνα με την ίδια, μετά από πλαστική επέμβαση που αλλοίωσε το πρόσωπό της. Σήμερα ζητάει 850.000 ευρώ από τον γνωστό πλαστικό χειρούργο που φέρεται να την έφερε σε αυτή την κατάσταση. Η άτυχη γυναίκα θέλησε να κάνει κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπό της με υαλουρονικό οξύ, […]
www.makeleio.gr
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πράσινο φως από το ΣτΕ για προσωρινή απομάκρυνση των αρχαίων της «Βενιζέλου»
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έδωσε το πράσινο φως, προκειμένου να συνεχιστεί η προσωρινή απομάκρυνση των αρχαιοτήτων από τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
Η επικείμενη νομοθέτηση του θεσμικού πλαισίου για τα υπεράκτια αιολικά ήταν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης...
www.zougla.gr
Μητσοτάκης-Κασουλίδης: Kοινός στόχος Ελλάδας και Κύπρου η εξεύρεση συνολικής και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό [εικόνες]
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα.
iefimerida.gr
Κορονοϊός: Σε ποια 26 νησιά άνοιξαν οι εμβολιαστικές γραμμές για παιδιά ηλικίας 5-11 ετών
Η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών έχει ήδη ανοίξει για τα συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντραΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εισαγγελέας Νέας Υόρκης: Εχω αποδείξεις για απάτες στον Όμιλο Τραμπ
Η έρευνα της εισαγγελέως της πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον όμιλο Τραμπ (Trump Organization) επέτρεψε να έρθουν στο φως στοιχεία που φαίνεται να αποδεικνύουν πρακτικές φοροδιαφυγής.
iefimerida.gr
Συνάντηση Μητσοτάκη - Κασουλίδη: Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία για τα Βαρώσια
Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, μίλησαν για τις τουρκικές προκλήσεις, καθώς και άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 53χρονης μετά από μια ώρα «μάχης»
Τεράστια μάχη για να σώσουν τη ζωή μιας 53χρονης γυναίκας που έχασε τις αισθήσεις της την ώρα που περπατούσε στην οδό Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και κατέρρευσε στο οδόστρωμα έδωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα κατέρρευσε λίγο μετά τις 13.30 μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Σε ελάχιστο χρόνο, στο σημείο ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 53χρονης μετά από μια ώρα «μάχης» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Ιωάννη Κασουλίδη
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φυλάκιση επτά μηνών με αναστολή στην 33χρονη μητέρα στον Βόλο που δεν έστελνε την κόρη της σχολείο
«Φοβόμουν για να μην κολλήσουν οι γονείς μου» είχε ισχυριστεί η νεραή μητέρα που επί ενάμιση χρόνο δεν έστελνε το παιδί της στο σχολείο
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης: Εισαγγελική έρευνα για τη φραστική επίθεση του συνηγόρου υπεράσπισης του φερόμενου βιαστή στην Γεωργία
Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν να καταθέσουν η 24χρονη, οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα ενώ ο δικηγόρος αναμένεται να καταθέσει ανωμοτί
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα στο 8ο ΕΠΑΛ
Ενημέρωσαν ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός - Το κτήριο έχει εκκενωθεί
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης: Στην Ελβετία οι απαντήσεις για το «χάπι του βιασμού»
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» εύκολα με 4-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας
Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε την Αναγέννηση Καρδίτσας στη Λεωφόρο για τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, και μετά τη νίκη του με 4-0 βρίσκεται με το ένα πόδι στα ημιτελικά.
iefimerida.gr
Καιρός αύριο: Αίθριος σε αρκετές περιοχές – Πού θα βρέξει
Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη (20.01.2022) σε όλη σχεδόν τη χώρα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές. Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός αύριο: Αίθριος σε αρκετές περιοχές – Πού θα βρέξει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λαμία: 3χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε με βαριά δύσπνοια στο Παίδων – Εξετάσεις για κορονοϊό
Στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα διακομίστηκε ένα κοριτσάκι μόλις τριών ετών απ’ τη Λαμία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε συμπτώματα δύσπνοιας… Το 3χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε την Τρίτη (18.01.2022), στο νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα δύσπνοιας. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις – σημειώνει το LamiaReport.gr – κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί σε εξειδικευμένο Νοσοκομείο για παιδιά. Έτσι, ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία: 3χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε με βαριά δύσπνοια στο Παίδων – Εξετάσεις για κορονοϊό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μ. Βρετανία: 5χρονη πιτσιρίκα «δικάζει» τον Τζόνσον για τα κορωνοπάρτι και γίνεται viral [βίντεο]
Ένα 5χρονο κοριτσάκι στη Βρετανία έχει γίνει viral, καθώς μιλάει αυθόρμητα στην κάμερα δείχνοντας ότι ξέρει πολλά πράγματα για την ηλικία της και «δικάζει» τον πρωθυπουργό της χώρας Μπόρις Τζόνσον για τα σκάνδαλα με τη διοργάνωση πάρτι ενώ η χώρα βρισκόταν σε lockdown για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Νίκος Βουρλιώτης – Όλγα Καρπαθάκη: Διαζύγιο μετά από 10 χρόνια γάμου
Τίτλοι τέλους έπεσαν στον γάμο του Νίκου Βουρλιώτη και της Όλγας Καρπαθάκη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού You, το οποίο αναπαρήγαγε και η εκπομπή «Πρωινό», το ζευγάρι αποφάσισε μετά από 10 χρόνια γάμου να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Τα πρώτα σύννεφα στον γάμο τους είχαν εμφανιστεί ήδη από την περασμένη χρονιά. Οι δυο τους δεν συνηθίζουν να βγάζουν στη δημοσιότητα την […]
www.makeleio.gr
Τσίπρας: Το παρασκήνιο πίσω από την πρότασή του για εκλογή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση
Δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνον εκείνοι που θα έχουν εγγραφεί ως μέλη του κόμματος με καταληκτική ημερομηνία πριν από την εκλογή - Η συζήτηση για εκλογή προέδρου απευθείας από τα μέλη  είχε αρχίσει να συζητείται μετά από την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2019 - Τι ρόλο έπαιξε η ανοικτή εκλογή  προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής
www.protothema.gr