«Από άλλη εποχή», η Νόνη Δούνια ποζάρει με πρώην συνεργάτες και φίλους από το μόντελινγκ - Δείτε φωτογραφία

Πίσω στη δεκαετία του '90 τότε που η καριέρα της Νόνης Δούνια ως μοντέλου βρισκόταν στο απόγειό της - Τι έγραψε στο Instagram η βουλευτής της ΝΔ
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Φάρμα: Οι παίκτες πείνασαν και ήθελαν να σφάξουν τον κόκορα - «STOP» από Τανιμανίδη
Η πείνα έβαλε τον κόκορα στη συζήτηση για το... δείπνο στη «Φάρμα»!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Αττική λόγω της χιονόπτωσης
Με εκχιονιστικά μηχανήματα και αλάτι έχουν εφοδιαστεί οι δήμοι, ενώ έτοιμοι εμφανίζονται και οι αρμόδιοι ώστε να μείνει ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο
www.protothema.gr
Παθολόγος Νοσοκομείου «Γεννηματάς»: 10 διασωληνωμένοι περίμεναν εκτός θαλάμου
Δραματική έκκληση παθολόγου του νοσοκομείου «Γεννηματάς» για την κατάσταση στις ΜΕΘ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αεροπορικό δυστύχημα με 14 νεκρούς από ένα λάθος: Μπέρδεψε τον ραδιοφάρο της Κορίνθου με του Άραξου
Σαν σήμερα στις 22 Ιανουαρίου το 1965, το C-124 Γκλοουμπάστερ από ένα τραγικό λάθος του πιλότου συνετρίβη στα βράχια του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιάννης Τσιμιτσέλης - Κατερίνα Γερονικολού: Η πρώτη γνωριμία στα γυρίσματα και η συγκατοίκηση που ήρθε νωρίς
Το ζευγάρι μίλησε για την γνωριμία του και το επόμενο βήμα στην σχέση του 
www.protothema.gr
«Λύγισε» η Αντέλ: Με δάκρυα στα μάτια ανακοίνωσε την ακύρωση των συναυλιών στο Λας Βέγκας
Η Αντέλ σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media ανέφερε ότι λυπάται και τόνισε ότι το σόου της δεν είναι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκοτώνεται LIVE στις τηλεοράσεις – Ανατριχιαστικό video
Καταδιωκόμενος αναβάτης μοτοσικλέτας σκοτώνεται μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων τηλεθεατών…
www.protothema.gr
Ινδία: Τρίτη συνεχόμενη μέρα με πάνω από 300.000 κρούσματα κορονοϊού
Στην Ινδία επιβεβαιώθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες 337.704 κρούσματα κορονοϊού και υπέκυψαν 488 ασθενείς από κορονοϊό σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιοποίησε σήμερα Σάββατο το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας. Είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που ανακοινώνονται πάνω από 300.000 κρούσματα, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από οκτώ μήνες. Τα λεγόμενα ενεργά κρούσματα έχουν φθάσει τα ... Περισσότερα To άρθρο Ινδία: Τρίτη συνεχόμενη μέρα με πάνω από 300.000 κρούσματα κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρώτο σε απόδοση στην Ευρώπη το Χρηματιστήριο Αθηνών
Πρώτη φορά μετά το 2014 ο Γενικός Δείκτης "έπιασε" τις 950 μονάδες
www.protothema.gr
Νέα επιτυχία για τη Νικολούλη: Βρήκε αγνοούμενη που την έψαχναν 7 μήνες
Στο δεύτερο «Φως στο Τούνελ» του 2022, η Αγγελικού Νικολούλη βρήκε και δεύτερη αγνοούμενη, την οποία αναζητούσαν οι δικοί της άνθρωποι από τον Ιούνιο.
www.protothema.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς - Μπενουά Περ 3-1: Ελληνικός «άνεμος» στη Μελβούρνη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 σετ [6-3, 7-5, 6-7(2), 6-4] του Μπενουά Περ και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στους “16” του Australian Open στη Μελβούρνη. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς - Μπενουά Περ 3-1: Ελληνικός «άνεμος» στη Μελβούρνη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός – Γερμανία: 135.461 κρούσματα και 179 νεκροί σε 24 ώρες
Ανεβαίνει επικίνδυνα ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, στα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 προστέθηκαν 135.461 τις προηγούμενες 24 ώρες, αυξάνοντας το σύνολο των μολύνσεων στις 8.596.007, ανακοίνωσε το Σάββατο το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας. Οι θάνατοι 179 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Γερμανία: 135.461 κρούσματα και 179 νεκροί σε 24 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποκάλυψη από τον δικηγόρο της Γεωργίας: Συνελήφθη βασικός κατηγορούμενος για μαστροπεία (vid)
Ο Θανάσης Ζιώγας που είναι δικηγόρος της Γεωργίας στην υπόθεση του βιασμού της, αποκάλυψε πως υπήρξε σύλληψη κατηγορούμενου για μαστροπεία.
gazzetta.gr
Αεροπορικό δυστύχημα με 14 νεκρούς από ένα λάθος: Μπέρδεψε τον ραδιοφάρο της Κορίνθου με του Άραξου
Σαν σήμερα στις 22 Ιανουαρίου το 1965, το C-124 Γκλοουμπάστερ από ένα τραγικό λάθος του πιλότου συνετρίβη στα βράχια του Χελμού με τραγικό απολογισμό 14 νεκρούς.
www.protothema.gr
Α1 Πόλο Ανδρών: Μόλις δύο εξ αναβολής αγώνες στο πρόγραμμα
Ο Πανιώνιος με νίκη επί του Παναθηναϊκού πιάνει τη Βουλιαγμένη στην κορυφή του β' ομίλου
gazzetta.gr
Κάρι: Bang, bang, bang και όλα τα νικητήρια καλάθια της καριέρας του (vids)
O σπουδαίος Στεφ Κάρι... εκτέλεσε τους Ρόκετς με σουτ στη λήξη και το Gazzetta ταξίδεψε στον χρόνο και συγκέντρωσε όλα τα νικητήρια καλάθια του κορυφαίου σουτέρ της ιστορίας.
gazzetta.gr
Τσιτσιπάς - Περ 3-1: Στους «16» ο Στέφανος, λύγισε τον Περ
Εστω και δύσκολα ο Τσιτσιπάς είναι στον 4ο γύρο του Australian Open όπου θα παίξει με τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πολικό κρύο, χιόνια και στην Αττική -Στα λευκά Πεντέλη, Υμηττός, Πάρνηθα
Η κακοκαιρία «Ελπίς» ξεκίνησε από τα ξημερώματα να δείχνει τις άγριες διαθέσεις της και στην Αττική με πολικό κρύο και χιονόπτωση
iefimerida.gr
Διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής λόγω χιονόπτωσης
Διακόπηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής. Ειδικότερα: – Στη λεωφόρο Διονύσου (περιφερειακή Πεντέλης) από το ύψος του Αγίου Πέτρου προς Πεντέλη. – Στην οδό Διονύσου (περιφερειακή Διονύσου) από το ύψος του «414» προς Νέα Μάκρη. – Στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος […]
www.makeleio.gr
Λινού: «Είμαστε μακριά από το να μιλήσουμε για το τέλος της πανδημίας»
Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, τόνισε πως η ύφεση της Όμικρον έχει ξεκινήσει ωστόσο είμαστε αρκετά μακριά από το τέλος…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε πλήρη ετοιμότητα οι δήμοι της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας
Ισχυρή κακοκαιρία και παγετός αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και οι δήμοι της Αττικής έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν.....
www.zougla.gr
Πολιτική Προστασία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για τα ακραία καιρικά φαινόμενα - «Μείνετε στο σπίτι»
Χαμηλές θερμοκρασίες και πυκνές χιονοπτώσεις είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και της κακοκαιρίας Ελπίς που πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, η κακοκαιρία Ελπίς θα φέρει πυκνό χιόνι ακόμα σε πεδινές περιοχές της βόρειας και ανατολικής Ελλάδας, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και οι βόρειοι ... Περισσότερα To άρθρο Πολιτική Προστασία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για τα ακραία καιρικά φαινόμενα - «Μείνετε στο σπίτι» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έρευνα για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού: Οι άνθρωποι με κατάθλιψη είναι πιο ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση
Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια Covid-19 θέτει σημαντικά προσκόμματα στις προσπάθειες εμβολιασμού και η κατάθλιψη κάνει τους ανθρώπους πιο ευάλωτους σε αυτή την αντιεμβολιαστική προπαγάνδα - Τι δείχνει νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη
www.protothema.gr
Βία χωρίς τέλος στο Μεξικό - Ανταλλαγή πυρών με 2 νεκρούς σε ξενοδοχείο
Δυο Καναδοί πολίτες σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών...
www.zougla.gr
Με Ιωνικός – Παναθηναϊκός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/01)
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ιωνικό και ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναιτωλικό για τη 19η αγωνιστική της Superleague 1, στα παιχνίδια που ξεχωρίζουν από το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου 22 Ιανουαρίου, το οποίο περιλαμβάνει και το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την Basket League, αλλά και μία σειρά από σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Οι αθλητικές ... Περισσότερα To άρθρο Με Ιωνικός – Παναθηναϊκός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρεπορτάζ Newsbomb.gr στην Εύβοια: «Είμαστε σε επιφυλακή, φόβος για τους ηλικιωμένους»
Εύβοια: Ξεκίνησε η Κακοκαιρία «Ελπίς» με χιόνια και ισχυρούς ανέμουςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Αττική
O κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα στην Αττική ενόψει της επέλασης της κακοκαιρίας «Ελπίδα».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η γέννηση του ελληνικού Τύπου – Η πρώτη εφημερίδα και η συνταγματική κατοχύρωση
Ένα θησαυροφυλάκιο και ένα φλύαρο πτηνό ερίζουν αιώνες τώρα για την πατρότητα της λέξης. Διεκδικούν το καθένα για τον εαυτό του τα εύσημα της πρώτης...
www.zougla.gr
ΟΠΕΚΑ: Ξεκινούν οι νέες αιτήσεις για το επίδομα παιδιού
Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet. Για τη χορήγηση της δόσης του πρώτου διμήνου 2022 θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020. Για […]
www.makeleio.gr
Κένταλ Τζένερ: Μετά τις φωτογραφίες με το μαγιό στα χιόνια, κάνει snowboard σαν επαγγελματίας (βίντεο)
Το μοντέλο δεν φοβάται το κρύο.  
www.protothema.gr
Κολοσσιαία συμφωνία VW Group και Bosch στον τομέα των μπαταριών
Οι Volkswagen και Bosh ενώνουν τις δυνάμεις τους στην κατασκευή μπαταριών.
gazzetta.gr
Ενέργεια: Εως και τριπλάσιες οι αυξήσεις στο ρεύμα τον Ιανουάριο!
Οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν λογαριασμούς-σοκ μέχρι την άνοιξη, όταν θα παραληφθούν και οι εκκαθαριστικές χρεώσεις από τους παρόχους - Σοβαρές οι επιπτώσεις στη βιομηχανία
www.protothema.gr
Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Ώρες και κανάλια για Ιωνικός - Παναθηναϊκός, ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και δεκάδες άλλα ματς
Με τόσο κρύο είναι για σπίτι και αθλητικά. Μπείτε στον τηλεοπτικό οδηγό του Gazzetta και βρείτε κάθε λεπτομέρεια για την αγωνιστική δράση που μεταδίδεται.
gazzetta.gr
Αγριόπαπιες, βόλτες με τρενάκι: 5+1 ξενοδοχεία φιλικά προς τα παιδιά – Για Σαββατοκύριακα στη φύση
Πανέμορφα και πλήρως εξοπλισμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα τα κρατήσουν απασχολημένα για μέρες
www.protothema.gr
Ντόρα Μπακογιάννη: «Δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές - Ψήφο εμπιστοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη»
Τέλος σε κάθε συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών έβαλε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο MEGA.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Αυτοί οι δρόμοι στην Αττική είναι κλειστοί
Κλειστοί είναι ορισμένοι δρόμοι στην Αττική καθώς η κακοκαιρία «Ελπίς» συνεχίζει να προελαύνει και χτυπά τη χώρα μας. Στην Αττική έπεσαν χιόνια στα Βόρεια ενώ και σε άλλες περιοχές έπεσε χιονόνερο. Κλειστοί είναι οι εξής δρόμοι: 1) Λεωφόρος Διονύσου (Περιφερειακή Πεντέλης) από το ύψος του Αγίου Πέτρου προς Πεντέλη 2) Οδός Διονύσου (Περιφερειακή Διονύσου) από ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς: Αυτοί οι δρόμοι στην Αττική είναι κλειστοί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τον έπιασε στα πράσα!
Ένας σκύλος ανακάλυψε την τοποθεσία της σκυλοτροφής, και αποφάσισε να βυθίσει το κεφάλι του μέσα στη σακούλα και να φάει λίγο στα κρυφά. Όμως...
www.zougla.gr
Φατί: Σαν να έχει πέσει κατάρα πάνω του... (vid)
Ο Ανσού Φατί αναμένεται να κλείσει 5 μήνες εκτός δράσης τη φετινή σεζόν αν αποφασίσει να μπει στο χειρουργείο και ο νεαρός επιθετικός της Μπαρτσελόνα από τα τέλη του 2020 έχει ταλαιπωρηθεί τρομερά.
gazzetta.gr
Γαλλία: Ο «κανίβαλος των Πυρηναίων» το έσκασε από ψυχιατρείο κι επιτέθηκε σε γυναίκα
Ένας κανίβαλος στη Γαλλία, που δολοφόνησε έναν αγρότη και μαγείρεψε την καρδιά και τη γλώσσα του, δραπέτευσε από ψυχιατρική κλινική κι επιτέθηκε σε μια γυναίκα που είχε βγει βόλτα με τον σκύλο της.
iefimerida.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Αναζητούν τα ηλεκτρονικά ίχνη, αγωνία για την «καθυστέρηση» των εξετάσεων
Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, usb και τάμπλετ κατάσχεσαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια παράλληλων ερευνών που διεξήγαγαν αιφνιδιαστικά χθες το πρωί στα τρία σπίτια των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση του βιασμού, στη Θεσσαλονίκη.
gazzetta.gr
Νέο περιστατικό της flurona, «του δίδυμου» κορωνοϊού και γρίπης, στην Αργεντινή αυτήν τη φορά
Το πρώτο περιστατικό της «flurona», με άλλα λόγια της ταυτόχρονης μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό και τον ιό της γρίπης...
www.zougla.gr
Απείλησαν οικογένεια να μην πάει στη Νικολούλη: «Σταμάτα αυτό που ξεκινάς» (vid)
Ταινία μυστηρίου θυμίζει η εξαφάνιση του Μιχάλη Κοκολάκη που ασχολήθηκε το «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, με αναπάντητα ερωτήματα και απειλές.
gazzetta.gr
Βανδάλισαν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στην Αθήνα με συνθήματα κατά των βιαστών (Εικόνες)
Καταστροφές στον κέντρο της Αθήνας προκάλεσαν άγνωστοι το βράδυ της Παρασκευής μετά τη διαδήλωση στήριξης της 24χρονης Γεωργίας που έπεσε θύμα βιασμού στη Θεσσαλονίκη. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, οι δράστες βανδάλισαν με σπρέι και συνθήματα κατά των βιαστών, το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, τα αγάλματα στα Προπύλαια, την πλατεία Συντάγματος, όλα τα κεντρικά κτήρια των […]
www.makeleio.gr
Βανδάλισαν την εκκλησία στα Κάτω Πατήσια όπου λειτουργούσε ο κατηγορούμενος για βιασμό ιερέας
Κατά τη διάρκεια της νύχτας άγνωστοι έριξαν μπογιές στην είσοδο της εκκλησίας - Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι έζησε τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βανδάλισαν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στην Αθήνα με συνθήματα κατά των βιαστών
Οι δράστες βανδάλισαν με σπρέι και συνθήματα κατά των βιαστών και τα αγάλματα στα Προπύλαια, την πλατεία Συντάγματος και όλα τα κεντρικά κτήρια των τραπεζών
gazzetta.gr
Τα κρυφά διαμάντια του Netflix: Πώς θα βρείτε παιχνίδια ή θα δείτε μια ταινία με φίλους που βρίσκονται μακριά
Εάν είστε συνδρομητής του Netflix μπορεί να χάνετε κάποιες διασκεδαστικές λειτουργίες χωρίς να το καταλάβετε.
iefimerida.gr
Διαδικτυακά και δωρεάν το 34 Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου -Οι ταινίες
Αντίστροφη μέτρηση για το φετινό 34 Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, με πλούσιο πρόγραμμα, διαδικτυακά και δωρεάν για όλους
iefimerida.gr