Απόπειρα απόδρασης από τις φυλακές Κορυδαλλού

Αφγανός κρατούμενος έκοψε τα κάγκελα της περίφραξης αλλά έγινα αντιληπτός από τους φρουρούς
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Η Ιωάννα Σιαμπάνη περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε η μητέρα της κατά την σύγκρουση των τρένων για Θεσσαλονίκη
«Την ώρα της σύγκρουσης, η μητέρα μου έφυγε με το κεφάλι στο μπροστινό κάθισμα, με αποτέλεσμα να πρηστεί όλη η δεξιά πλευρά της, το μάτι της να έχει κλείσει και ακόμα και η σπονδυλική της στήλη υπέστη τραυματισμό», είπε μεταξύ άλλων η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
www.protothema.gr
ΟΗΕ: Ταλιμπάν και Ισλαμικό Κράτος είναι ύποπτοι για περισσότερους από 100 φόνους στο Αφγανιστάν
Οι Ταλιμπάν και το Ισλαμικό Κράτος είναι ύποπτοι για περισσότερους από 100 φόνους στo Aφγανιστάν, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνεχίζεται το θρίλερ στην Αθήνα με την έκδοση του Ισραηλινού δισεκατομμυριούχου Μπένι Στάινμετζ
Τι κατέθεσε στο Συμβούλιο Εφετών μάρτυρας υπεράσπισης του Στάινμετζ και πως εμπλέκονται στην υπόθεση οι μυστικές υπηρεσίες της Ρουμανίας
www.protothema.gr
Με αυτό το Lada Niva δεν κολλάς ποτέ στα χιόνια - Δείτε γιατί κοστίζει 44.000 ευρώ
Ένα μοναδικό Lada Niva που δεν σταματά σε κανένα εμπόδιο παρουσίασε γερμανική εταιρεία, το οποίο μάλιστα είναι και ένα από τα ακριβότερα που έχουν ποτέ δημιουργηθεί.
iefimerida.gr
Τι φοβάται ο πρίγκιπας Κάρολος και καλεί τον Χάρι να μείνει στο σπίτι του;
Ο πρίγκιπας Κάρολος προσκάλεσε τον γιο του Χάρι και την οικογένειά του στο σπίτι του, φοβούμενος πως θα «κάψει» την Καμίλα στα απομνημονεύματά του.
iefimerida.gr
Βόλος: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Οι αρχές αναζητούν έναν 60αρη
Στην αναζήτηση ενός άνδρα, μεταξύ 55 και 60 ετών περίπου, βρίσκεται η Αστυνομία του Βόλου, όταν χθες το βράδυ ο μεσήλικας μπήκε σε μεγάλο super market γνωστής αλυσίδας και με την απειλή όπλου πήρε χρήματα από το ταμείο. Ο άνδρας που μπήκε με σκούφο και μάσκα ως πελάτης στο κατάστημα της αλυσίδας,στην οδό Αχιλλοπούλου 171, ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Οι αρχές αναζητούν έναν 60αρη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιταλία: Ξεκίνησε η έβδομη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου της Δημοκρατίας - «Αποδυναμώθηκε» η Μπελόνι
Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η έβδομη κατά σειρά ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία: Βόλτα για τον Σάκη Αρναούτογλου στη χιονοθύελλα που «χτυπά» την Χαλκιδική – «15 πόντους χιόνι σε 10 λεπτά»
Το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το βράδυ της Παρασκευής και ήδη αρκετές περιοχές έχουν ντυθεί στα «λευκά». Εικόνες από τα χιόνια στην Χαλκιδική μετέδωσε live και ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου με βιντεάκι του στα social media, ενώ έκανε και τη βόλτα του στο χιονισμένο τοπίο.  «Καλημέρα, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Βόλτα για τον Σάκη Αρναούτογλου στη χιονοθύελλα που «χτυπά» την Χαλκιδική – «15 πόντους χιόνι σε 10 λεπτά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το μήνυμα που σόκαρε τη Νικολούλη για τον Τζόις: «Τι γίνεται στον κόσμο, τι άλλο θα δούμε Χριστέ μου
Την ώρα που προβαλλόταν ένα video για την περίπτωση της δολοφονίας του χορευτή, ο δικηγόρος της οικογένειάς του, έλαβε ένα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έμα Ραντουκάνου: Εμμονικός θαυμαστής προσπάθησε να κλέψει ένα παπούτσι της ως «αναμνηστικό»
Έκλεψε κατά λάθος το παπούτσι του πατέρα της - «Δεν αισθάνομαι ασφαλής» λέει η νεαρή τενίστρια μετά τις τακτικές επισκέψεις του δράστη στο σπίτι της
www.protothema.gr
Πρόταση δυσπιστίας - Μηταράκης: Αποσυμφορήσαμε τα νησιά, την ενδοχώρα και την Αθήνα
«Εμφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται από πολιτική απόγνωση, καθώς η κοινωνία δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια όξυνσης του πολιτικού κλίματος», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, που εξελίσσεται για 2η μέρα στη Βουλή.
iefimerida.gr
Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού-Πόρτο για τον Σεμέδο
Λεπτομέρειες απομένουν για να επισημοποιηθεί ο δανεισμός του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού στους «Δράκους»
www.protothema.gr
Τιμωρήθηκαν από το Australian Open Τσιτσιπάς και Μεντβέντεφ
Με πρόστιμο 12.000 δολαρίων τιμωρήθηκε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ για τη συμπεριφορά του στον ημιτελικό του Australian Open με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όπως έκαναν επίσημα γνωστό σήμερα (29/1) οι διοργανωτές. Την τιμωρία δεν τη γλίτωσε ούτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει 5.000 δολάρια για παράβαση του κώδικα δεοντολογίας στο ίδιο παιχνίδι.   Το ... Περισσότερα To άρθρο Τιμωρήθηκαν από το Australian Open Τσιτσιπάς και Μεντβέντεφ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έρχονται τα χειρότερα! Στην Αμερική εισήγαγαν νομοσχέδιο για να εμβολιάζονται παιδιά χωρίς συγκατάθεση γονέων!
Σύμφωνα με το «webmd» ένα νέο νομοσχέδιο εισήχθη πριν λίγες μέρες στην Γερουσία της Καλιφόρνια που θα επιτρέπει σε παιδιά 12 ετών και άνω να εμβολιάζονται για τον COVID-19 χωρίς έγκριση ενός γονέα. Η Αλαμπάμα επιτρέπει τέτοιες αποφάσεις σε ηλικία 14 ετών, το Όρεγκον στα 15 το Ρόουντ Άιλαντ και η Νότια Καρολίνα στα 16. […]
www.makeleio.gr
Παρίσι: Διάσημος φωτογράφος πέθανε από το κρύο και την αδιαφορία στην «Πόλη του Φωτός»
Η Γαλλία έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο ενός διάσημου Γαλλοελβετού φωτογράφου απο υποθερμία σε πολυσύχναστο δρόμο του Παρισιού. Έμεινε εννέα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έλλειψη μαγνησίου: Με ποιες τροφές θα καλύψετε τις ανάγκες του οργανισμού σας (εικόνες)
Το μαγνήσιο το λαμβάνουμε φυσικά μέσω της διατροφής μας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ασθενείς με Hashimoto έχουν ανοσολογική απόκριση στο εμβόλιο όπως τα υγιή άτομα, αλλά ο εμβολιασμός πιθανόν να επηρεάζει τη θυρεοειδική λειτουργία
Οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα είναι πολύ συχνές και αφορούν πάνω από 10% του ενήλικου...
www.zougla.gr
Βογιατζάκη για #metoo: «Δεν πήρα θέση πουθενά - Είναι ένα πολύπλευρο και ευαίσθητο θέμα»
«Το αντιμετώπισα όλο αυτό με σιωπή, δεν πήρα θέση πουθενά», δήλωσε η Σοφία Βογιατζάκη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κεντρική Μακεδονία: Σε ποια σημεία είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες
Απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε αρκετά σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω του χιονιά. Ειδικότερα, όπως ενημερώνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομικής Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, τα σημεία είναι τα εξής: Ημαθία ▪ από το 94ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Βέροιας – Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), ▪ στα οδικά δίκτυα προς τα χιονοδρομικά κέντρα […]
www.makeleio.gr
Κρήτη: Πάγωσε λίμνη στα Ανώγεια -Εντυπωσιακό το χιονισμένο τοπίο
Στα ορεινά του Ψηλορείτη η «Ελπίδα» έφτιαξε ένα εντυπωσιακό σκηνικό
www.protothema.gr
Εμφανίστηκαν λύκοι σε Διόνυσο και Νέα Ερυθραία - Φέρονται να επιτέθηκαν σε σκυλιά
Αναφορές και φωτογραφικά ντοκουμέντα από τους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Διονύσου για πιθανή επίθεση λύκου σε σκύλους στην ευρύτερη περιοχή του Διονύσου
www.protothema.gr
Η Αλίσια Σίλβερστοουν δείχνει πόσο ακομπλεξάριστη είναι - Η απάντησή της σε όσους σχολιάζουν το βάρος της
Δείτε το βίντεο που ανάρτησε στο TikTok
www.protothema.gr
Φταίνε οι απαιτήσεις της ντίβας Αντέλ για την ακύρωση των σόου της στο Λας Βέγκας; Η ομάδα «απόλυτος εφιάλτης»
Πριν από λίγες ημέρες, η Αντέλ άφησε χιλιάδες θαυμαστές απογοητευμένους μετά την ανακοίνωση της ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες συναυλίες της στο Λας Βέγκας.
iefimerida.gr
Αποχαρακτηρισμένα αρχεία: Ο Βαφειάδης κατηγορούσε στους Σοβιετικούς τον Ζαχαριάδη ότι έχει σχέσεις με τη γυναίκα του!
Όλο και περισσότερα στοιχεία για τον Εμφύλιο Πόλεμο, τον ρόλο του ΚΚΕ, αλλά και τους πρωταγωνιστές του, φέρνει στο φως ο καθηγητής Ιστορίας του John Hopkins, Σεργκέι Ράντσενκο, με αναρτήσεις του.
iefimerida.gr
Πόσο «αθώο» είναι το κρύο στον ανθρώπινο οργανισμό; Ποιες είναι οι επιπτώσεις
Χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια και ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν το σκηνικό των τελευταίων ημερών στην Ελλάδα. Το τοπίο ντυμένο στα λευκά, επιβλητικό, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να παραμένουν και σε πολλές περιπτώσεις να δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Πόσο όμως «αθώες» μπορούν να θεωρηθούν οι χαμηλές θερμοκρασίες για τον ανθρώπινο οργανισμό; «Σε συνθήκες έκθεσης σε ... Περισσότερα To άρθρο Πόσο «αθώο» είναι το κρύο στον ανθρώπινο οργανισμό; Ποιες είναι οι επιπτώσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Oι Renault-Nissan-Mitsubishi ετοιμάζουν 35 νέα ηλεκτρικά μέχρι το 2030
Το γκρουπ Renault-Nissan-Mitsubishi ανακοίνωσε σε ειδική εκδήλωση τον οδική χάρτη μέχρι το 2030, από τον οποίο προκύπτει ότι θα υπάρχουν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σπάνια φωτογραφία του Μιχάλη Τσαουσόπουλου με τη σύντροφο και την κόρη του - Δείτε πόσο έχει μεγαλώσει
Ο 69χρονος ραδιοφωνικός παραγωγός έχει έναν ακόμα γιο, που τον έχει κάνει και παππού.
www.protothema.gr
Μήνυση κατά της Amazon για αντισυνδικαλιστικές πρακτικές σε αποθήκη στη Νέα Υόρκη
Μήνυση εις βάρος της Amazon για αντισυνδικαλιστικές πρακτικές κατατέθηκε από το αμερικανικό Συμβούλιο Εργατικών Σχέσεων (National Labor Relations Board, NLRB), η υπηρεσία αρμόδια για το εργατικό δίκαιο στις ΗΠΑ. Ο διαδικτυακός κολοσσός εμπορίου κατηγορείται ότι προσπαθεί να αποθαρρύνει και να αποτρέψει τους εργαζόμενους σε μια αποθήκη στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης από το να ιδρύσουν ... Περισσότερα To άρθρο Μήνυση κατά της Amazon για αντισυνδικαλιστικές πρακτικές σε αποθήκη στη Νέα Υόρκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ερευνητές ανέπτυξαν φθηνό και ακριβείας τεστ για κορωνοϊό και γρίπη – Με τη χρήση smartphone
Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα άκρως ευαίσθητο τεστ διάγνωσης του κορωνοϊού αλλά και των ιών της γρίπης, με βάση δείγμα σάλιου, το οποίο αν και κοστίζει πολύ λιγότερο ενός μοριακού τεστ PCR, έχει ανάλογη ευαισθησία και ακρίβεια.
iefimerida.gr
Ένας Έλληνας βετεράνος του μπάσκετ μαθαίνει στους Ισπανούς την ελληνική κουζίνα -Το περίφημο εστιατόριό του
Ελληνικές γεύσεις με μεράκι που κρύβουν όλο τον γαστρονομικό πλούτο της χώρας μας
www.protothema.gr
Μαρία Μπεκατώρου: «Όταν πηγαίνω στον τάφο του πατέρα μου, ξαναζώ την ημέρα της κηδείας του»
Η Δανάη Μπάρκα συνάντησε τη Μαρία Μπεκατώρου και έμαθε τα πάντα για το «Chase», την καριέρα της στην τηλεόραση και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκρέκας: «Θα αποζημιωθούν όσοι έμειναν χωρίς ρεύμα πάνω από 24ωρο λόγω της κακοκαιρίας»
Αποζημιώσεις στους πολίτες που έμειναν χωρίς ρεύμα πάνω από ένα 24ωρο λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα» προανήγγειλε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Ζοάο Καρβάλιο
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ζοάο Καρβάλιο από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο 24χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (27/01) στην Ελλάδα, πέρασε με επιτυχία από τις ιατρικές εξετάσεις κι υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδας Ο  Ζοάο Καρβάλιο αγωνιζόταν στην Championship με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και φέτος μέτρησε ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Ζοάο Καρβάλιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις όσων έμειναν χωρίς ρεύμα από την κακοκαιρία «Ελπίς»
Για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία “Ελπίδα” και τις διακοπές ρεύματος, το ενδεχόμενο αποζημίωσης όσων επλήγησαν αλλά και τις επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι όλα πήγαν τέλεια όταν νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα για μέρες, από το πέρασμα […]
www.makeleio.gr
Σκέρτσος από Βουλή: Η απαγόρευση για τα βαρέα οχήματα δεν εφαρμόστηκε στην Αττική Οδό με ευθύνη της εταιρείας
Η πρόταση δυσπιστίας είναι στιγμή εξωτερίκευσης της απειλής που αισθάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ από το Κίνημα Αλλαγής» ανέφερε ο υπουργός Επικρατείαςστην Ολομέλεια της Βουλής
www.protothema.gr
Η πρώτη κοινή εμφάνιση του Κρις Νοθ με την Τάρα Γουίλσον, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις
Το ζευγάρι εθεάθη να περπατάει μαζί στους δρόμους της Καλιφόρνια - Κρατούν τα προσχήματα για χάρη των παιδιών τους, όμως η ηθοποιός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον συγχωρήσει 
www.protothema.gr
Ρωσία – Κορονοϊός: Πάνω από 100.000 κρούσματα σε 24ωρο
Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού υπερέβησαν σήμερα τα 100.000 στη Ρωσία μέσα σε 24 ώρες για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας. Συγκεκριμένα η Ρωσία ανακοίνωσε 113.122 νέες μολύνσεις μέσα σ’ ένα 24ωρο, καταγράφοντας ένα νέο ρεκόρ για ένατη διαδοχική ημέρα. Οι αρχές αποδίδουν τον υψηλό αριθμό των κρουσμάτων στην εξάπλωση της πολύ μεταδοτικής ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία – Κορονοϊός: Πάνω από 100.000 κρούσματα σε 24ωρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Τζόνι Μίτσελ ακολουθεί το παράδειγμα του Νιλ Γιάνγκ και αποσύρεται από το Spotify
Η τραγουδίστρια της κάντρι Τζόνι Μίτσελ ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, πως αποσύρει τη μουσική της από το Spotify, όπως είχε κάνει νωρίτερα...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Ζοάο Καρβάλιο
Με έφεση στη δημιουργία, ο Πορτογάλος που μπορεί να παίξει 8άρι, 10άρι και εξτρέμ, είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης των Πειραιωτών
www.protothema.gr
Βρέθηκε ο νέος James Bond; Ο κόσμος πάντως δεν τον θέλει με τίποτα
Θεωρείται φαβορί αλλά ήδη προκαλεί αντιδράσεις.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σπύρος Μπιμπίλας: Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα όταν μου πρότειναν να παίξω στο «The Crown»
Καλεσμένος στην παρέα της «Ελένης» ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός: Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία – Που χιονίζει, οι προβλέψεις για την Αττική
Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, πλήττει από το βράδυ της Παρασκευής (28.01.2022) τη χώρα, προτού καλά – καλά συνέλθει από το σφοδρό χτύπημα της «Ελπίδας» που βύθισε στο χιόνι ακόμα και την Αττική. Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από το πρωί του Σαββάτου (29.01.2022) δυτικά και βόρεια της χώρας, ενώ χιονίζει κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά. Το ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός: Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία – Που χιονίζει, οι προβλέψεις για την Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αγωνία για τη φάλαινα: Προσάραξε ξανά - Τι λένε οι ειδικοί για την κατάστασή της
Προσάραξε ξανά η φάλαινα σύμφωνα με την οργάνωση ΑρίωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Είναι η νέα γενιά iPhone 13 η καλύτερη επιλογή για την καινούρια χρονιά;
Η Apple δημιούργησε μία συσκευή που είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό smartphone
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Ζοάο Καρβάλιο (photos)
Ολυμπιακός: Παίκτης των Πειραιωτών είναι από το πρωί του Σαββάτου 29/01, με κάθε επισημότητα ο Ζοάο Καρβάλιο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Με ΑΕΚ – Ολυμπιακός ξεκινάει ο δεύτερος γύρος της Basket League
Η 14η αγωνιστική της Basket League ξεκινάει με δύο αναμετρήσεις. Ο Κολοσσός υποδέχεται τη Λάρισα στη Ρόδο (17:00), ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στα Άνω Λιόσια (20:00). ΑΕΚ κι Ολυμπιακός αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Η Ένωση θα προσπαθήσει να φανεί ανταγωνιστική απέναντι σ’ έναν ανώτερο ποιοτικά αντίπαλο, ο οποίος, όμως, διανύει περίοδο ντεφορμαρίσματος με τρεις ... Περισσότερα To άρθρο Με ΑΕΚ – Ολυμπιακός ξεκινάει ο δεύτερος γύρος της Basket League δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ! ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΞΕΒΡΑΖΕΙ ΤΑ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ – ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΟΜΟΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Μόνο στο ΜΑΚΕΛΕΙΟ θα διαβάσετε για τα όργια και τα σκάνδαλα που συμβαίνουν στην Εκκλησία μας. Τα ραντεβού με παιδάκια και αποκαλύψεις με εικόνα και ήχο!
www.makeleio.gr