Αποτροπιασμός στο Πακιστάν: Όχλος βασάνισε και έκαψε ζωντανό άνδρα επειδή έσκισε αφίσα με στίχους του Κορανίου

Ένας όχλος εργατών σε εργοστάσιο στο ανατολικό Πακιστάν βασάνισε και έκαψε ζωντανό έναν διευθυντή από τη Σρι Λάνκα σήμερα, κατηγορώντας τον για «βλασφημία».
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κατατέθηκε η τροπολογία για διευκολύνσεις στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους των οποίων τα παιδιά νοσούν με covid
Τι αναφέρει η ατιολογική έκθεση - Ποιες δυνατότητες προβλέπονται 
5 m
www.protothema.gr
Θετικός στον κορονοϊό ο πρόεδρος της Παραγουάης Άμπντο
Ο πρόεδρος της Παραγουάης, Μάριο Άμπντο, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, γνωστοποίησε το υπουργείο Υγείας, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού η οποία αποδίδεται στην εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον. «Ενημερώνουμε πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μάριο Άμπντο, διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 σήμερα», ανακοίνωσε το υπουργείο υγείας της ... Περισσότερα To άρθρο Θετικός στον κορονοϊό ο πρόεδρος της Παραγουάης Άμπντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Αυτός είναι ο επιθετικός που πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός
Από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού προκύπτει ότι οι πράσινοι είναι διατεθειμένοι να χαλάσουν χρήμα και υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος επιθετικός…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Survivor: Έξαλλος ο Κατσαούνης με τη Μυριέλλα - Έβαλε τα κλάματα ο Βαλάντης
Survivor: Το έπαθλο επικοινωνίας έφερε συγκίνηση στους Διάσημους, με τον παίκτη των Μαχητών να ξεσπάει...Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χονγκ Κονγκ: Θα θανατώσει 2.000 χάμστερ -Επειδή σε pet shop βρέθηκαν κάποια θετικά σε κορωνοϊό
Το Χονγκ Κονγκ θα θανατώσει περίπου 2.000 χάμστερ αφού ορισμένα από αυτά βρέθηκαν θετικά στον νέο κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Euroleague: «Σκαρφάλωσε» στην τρίτη θέση η Αρμάνι, 84-76 την Άλμπα Βερολίνου
Στην πρώτη τετράδα παρέμεινε η Αρμάνι, η οποία με τη νίκη της με 84-76 επί της Άλμπα Βερολίνου στο Μιλάνο, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 18ης...
www.zougla.gr
Φωτιά και κατάρρευση κτιρίου στη Νέα Υόρκη – Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πέντε αστυνομικοί, σε μια έκρηξη και φωτιά που προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπρονξ, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, έκρηξη αερίου προκάλεσε τη φωτιά και την κατάρρευση κτιρίου. Βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ... Περισσότερα To άρθρο Φωτιά και κατάρρευση κτιρίου στη Νέα Υόρκη – Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super deal: Τόσα παίρνει ο Acun Ilicali την εβδομάδα για τα 5 επεισόδια του Survivor
Ποσά που ζαλίζουν ειδικά αν σκεφτεί ότι πρόκειται για πρόγραμμα που προβάλλεται αρκετές ημέρες την εβδομάδα και για πολλούς μήνες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ζανκτ Πάουλι - Ντόρτμουντ 2-1: Αποκλεισμός σοκ για τους Βεστφαλούς!
Η Ζανκτ Πάουλι σόκαρε τη Ντόρτμουντ, επικράτησε 2-1 εντός έδρας και την άφησε εκτός κυπέλλου. Πρόκριση για Καρλσρούη, Αμβούργο και Μπόχουμ.
gazzetta.gr
Ηράκλειο: «Χάθηκαν» δύο φιαλίδια με ναρκωτική ουσία από το Βενιζέλειο
Ένα περιστατικό αφαίρεσης ή κλοπής φαρμακευτικών σκευασμάτων από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου ερευνούν οι Αρχές...
www.zougla.gr
Ξαφνική παραίτηση του Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιου από το Γραφείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα
Την παραίτηση του μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιου από τη θέση του διευθυντή του γραφείου εκπροσώπησης του Πατριαρχείου στην Αθήνα ανακοίνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: “Η Α.Θ.Παναγιότης ο Πατριάρχης δέχθηκε σήμερα, Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022, τον Σεβ. Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιο, ο οποίος του υπέβαλε για λόγους υγείας την παραίτησή του από τη θέση ... Περισσότερα To άρθρο Ξαφνική παραίτηση του Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιου από το Γραφείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καλλιάνος: Ίσως να δούμε χιόνια ακόμα και στο Σύνταγμα τα ξημερώματα Κυριακής
Χιόνια ακόμα και στο Σύνταγμα προβλέπει ο Γιάννης Καλλιάνος για το Σάββατο, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα.
iefimerida.gr
Πότε πέφτει η Καθαρά Δευτέρα κι οι υπόλοιπες αργίες του 2022
Από φέτος, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, προστέθηκε η 28η Οκτωβρίου, που μέχρι τώρα ήταν προαιρετική αργία. Οι επόμενες αργίες της νέας χρονιάς 7 Μαρτίου – Δευτέρα: Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου – Παρασκευή: Επέτειος της Επανάστασης του 1821 22 Απριλίου – Παρασκευή: Μεγάλη Παρασκευή 24 Απριλίου – Κυριακή: Άγιο Πάσχα […]
www.makeleio.gr
ΕΠΙΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΟ ΠΡΩΙ !! “ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ σε περίπτωση που δεν πράξετε κατά τα άνω, η συμπεριφορά σας αυτή θα συνιστά ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ότι είστε ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΙ ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΕΙΝΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΜΟΥ” !! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Τ
Και ήρθε η ώρα του ΣΚΑΪ. Βήμα προς βήμα, η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ εναντίον των συστηματικών συκοφαντών μου !! Μέσα στην εβδομάδα οι επόμενες κινήσεις. ΑΥΤΟ είναι το κείμενο του εξωδίκου που επιδίδεται αύριο το πρωί με δικαστικό επιμελητή στον σταθμό του Φαλήρου:   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ   ΓΡΑΦΕΙΟ   ΝΙΚΟΥ  Ι.  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ  &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ      Πιπεροπούλου & Ματρώζου 2 – […]
www.makeleio.gr
Κρήτη: ΕΔΕ για την ξαδέρφη του Παύλου Πολάκη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο
Ένα περιστατικό αφαίρεσης ή κλοπής φαρμακευτικών σκευασμάτων από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στην Κρήτη, την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου ερευνούν οι Αρχές. Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια της εφημερίας του νοσοκομείου και -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του MEGA- αναφέρουν ότι η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με την καταγγελία έλειπαν από […]
www.makeleio.gr
Άστατος ο καιρός την Τετάρτη με πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα χιονίσει
Καιρός: Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός 24χρονης: Η Μενδώνη ακυρώνει δωρεά ιδρύματος στο οποίο εμπλέκεται ένας εκ των κατηγορουμένων
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ακυρώνει τη δωρεά του κοινωφελούς Ιδρύματος «International Foundation For Greece» για την ανέγερση Νέου...
www.zougla.gr
Παραγουάη: Σαρώνει η μετάλλαξη Όμικρον -Θετικός και ο πρόεδρος της χώρας
Ο πρόεδρος της Παραγουάης Μάριο Άμπντο διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 και παρουσιάζει ήπια συμπτώματα.
iefimerida.gr
Από τι έπασχε ο Σίντνεϊ Πουατιέ - Ποια τα αίτια θανάτου του εμβληματικού ηθοποιού
Ο διάσημος ηθοποιός είχε καρδιακή ανεπάρκεια, αλτσχάιμερ και καρκίνο του προστάτη - Ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός που έλαβε Όσκαρ, 24 χρόνια μετά τη νίκη της Χάτι ΜακΝτάνιελ, που είχε βραβευτεί με Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου το 1939 - Ήταν επίσης σκηνοθέτης, συγγραφέας και διπλωμάτης
www.protothema.gr
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στη νεοεκλεγείσα πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα
Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με την κ. Μετσόλα
www.protothema.gr
Κρήτη: ΕΔΕ για την ξαδέρφη του Παύλου Πολάκη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο
Ένα περιστατικό αφαίρεσης ή κλοπής φαρμακευτικών σκευασμάτων από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στην Κρήτη, την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου ερευνούν οι Αρχές. Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια της εφημερίας του νοσοκομείου και -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του MEGA- αναφέρουν ότι η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με την καταγγελία ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: ΕΔΕ για την ξαδέρφη του Παύλου Πολάκη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στις 3 Απριλίου η τελετή απονομής των βραβείων Γκράμι
Η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Γκράμι, η οποία είχε αναβληθεί λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορωνοϊού στις ΗΠΑ, προγραμματίστηκε για τις...
www.zougla.gr
Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στη νέα πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα
Συγχαρητήρια στην Ρομπέρτα Μετσόλα για την εκλογή της ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
iefimerida.gr
Euroleague: Η Αρμάνι Μιλάνο έπιασε τον Ολυμπιακό – Τα highlights κι η βαθμολογία
Euroleague: Δείτε τα highlights των εξ αναβολής αγώνων της Τρίτης (18/1) και τη βαθμολογία της διοργάνωσης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός - Τζονς Χόπκινς: Ένας στους πέντε Αμερικανούς έχει μολυνθεί από Covid-19 στις ΗΠΑ
Συνολικά 66 εκατομμύρια κρούσματα έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συναγερμός στο Λιμενικό για 85χρονο ψαρά που αγνοείται ανατολικά της Αίγινας
Σε εξέλιξη είναι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Αίγινας, για τον εντοπισμό ενός 85χρονου ψαρά. Σύμφωνα με τους οικείους του, ο 85χρονος είχε μεταβεί για ψάρεμα με βάρκα από το μεσημέρι και έκτοτε αγνοείται. Στις έρευνες συμμετέχουν υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Ερευνας και Διάσωσης, τρία πλωτά του λιμενικού, παραπλέοντα σκάφη και 3 ... Περισσότερα To άρθρο Συναγερμός στο Λιμενικό για 85χρονο ψαρά που αγνοείται ανατολικά της Αίγινας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΠΟΥ: «Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα υγιή παιδιά χρειάζονται αναμνηστική δόση του εμβολίου»
Δεν έχει εξακριβωθεί ποιος χρειάζεται τις ενισχυτικές δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού.
gazzetta.gr
ΗΠΑ: Ο Βρετανός που κράτησε ομήρους σε συναγωγή είχε κριθεί ως «μη επικίνδυνος» από την MI5
Ο Βρετανός που κράτησε τέσσερις ομήρους σε μια συναγωγή στις ΗΠΑ, είχε μπει το 2020 στο στόχαστρο της βρετανικής υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών.
iefimerida.gr
Τουρκία: Αναστάτωση από μεγάλη έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου
Αναστάτωση επικρατεί στην Τουρκία έπειτα από έκρηξη που ξέσπασε σε αγωγό πετρελαίου και από πυρκαγιά που ακολούθησε. Τεράστια έκρηξη στον αγωγό πετρελαίου Kirkuk-Ceyhan στην πόλη Καχραμανμάρας στη νοτιοανατολική Τουρκία με αποτέλεσμα να ξεσπάσει και πυρκαγιά, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το τηλεοπτικό κανάλι Haber αυτοκινητόδρομος στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποκλεισμένος. Οι […]
www.makeleio.gr
Νέo τζακ ποτ στο τζόκερ: Μοιράζει 1,6 εκατ. την Πέμπτη
Τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης
www.protothema.gr
Σακελλαροπούλου: Στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή η ΠτΔ
Επίσκεψη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή πραγματοποίησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
iefimerida.gr
Βραβεία Grammy: Στις 3 Απριλίου η τελετή απονομής
Η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy, η οποία είχε αναβληθεί λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού στις ΗΠΑ, προγραμματίστηκε για τις 3 Απριλίου στο Λας Βέγκας, όπως ανακοίνωσαν η αμερικανική Ακαδημία Ηχογράφησης και το τηλεοπτικό δίκτυο CBS σήμερα Τρίτη. Υπενθυμίζεται πως η τελετή απονομής των βραβείων Γκράμι ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 31 Ιανουαρίου ... Περισσότερα To άρθρο Βραβεία Grammy: Στις 3 Απριλίου η τελετή απονομής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: Τι είναι ο αεροχείμαρρος που θα βάλει στην... κατάψυξη τη χώρα (video)
Καιρός: Η χώρα ετοιμάζεται για πολικό ψύχος και όλα αυτά προκαλούνται από έναν αεροχείμαρρο που θα ρίξει τον υδράργυρο ραγδαία.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υφυπουργός Εσωτερικών: Συνιστά Διαρκή Παρακολούθηση του φαινομένου με τον υπόκωφο θόρυβο στη Θεσσαλονίκη
Συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου με τον υπόκωφο θόρυβο στα Μετέωρα συνέστησε, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, εποπτεύων την ΕΥΑΘ Α.Ε., Σταύρος Καλαφάτης. Συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου με τον υπόκωφο θόρυβο στα Μετέωρα συνέστησε, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, εποπτεύων την ΕΥΑΘ Α.Ε., Σταύρος Καλαφάτης. Ο κ. Καλαφάτης […]
www.makeleio.gr
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Μιλά για την απώλεια του πατέρα της και συγκινεί -«Διαλυόμουν...» [βίντεο]
Στην απώλεια του πατέρα της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.
iefimerida.gr
Δημήτρης Ανδρεόπουλος: «Το είχαμε ονειρευτεί και το ζούμε» (vid)
Τι είπε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος για την τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία του Παναθηναϊκού
gazzetta.gr
Παπαθανάσης: Στην περιφέρεια το 97% των επενδυτικών σχεδίων με τον νέο αναπτυξιακό νόμο
«Δημιουργούμε την Ελλάδα της ανάπτυξης, της εργασίας, του μέλλοντος και της προοπτικής» ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Ανάπτυξης - Κριτική από την αντιπολίτευση
www.protothema.gr
Θετικός στον κορωνοϊό ο πρόεδρος της Παραγουάης
Ο πρόεδρος της Παραγουάης Μάριο Άμπντο διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 και παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, γνωστοποίησε το υπουργείο Υγείας...
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Ένας στους πέντε Αμερικανούς έχει μολυνθεί από Covid-19
Σχεδόν ένας στους πέντε Αμερικανούς έχει μολυνθεί από Covid-19, από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα...
www.zougla.gr
Κόκκινα γαρύφαλλα και δάκρυα στη μνήμη του Αχμέτ Τσελίκ στο Κόνιασπορ – Άδανα Ντεμιρσπορ
Το ποδόσφαιρο της Τουρκιάς βυθίστηκε πριν από λίγες ημέρες στο πένθος, λόγω του θανάτου του Αχμέτ Τσαλίκ, σε αυτοκινητιστικό. Οι οπαδοί της Κόνιασπορ (ομάδα που αγωνιζόταν) θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του, την ώρα που οι παίκτες της ομάδας δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους. Οι στιγμές στο πριν τη “σέντρα” του Κόνιασπορ -Άδανα ... Περισσότερα To άρθρο Κόκκινα γαρύφαλλα και δάκρυα στη μνήμη του Αχμέτ Τσελίκ στο Κόνιασπορ – Άδανα Ντεμιρσπορ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Euroleague: «Περίπατος» της Μονακό στο «Astroballe», 100-75 τη Βιλερμπάν
To τέταρτο εφετινό «διπλό» της και δεύτερο διαδοχικό μετά το Μόναχο, πανηγύρισε η Μονακό, η οποία πέρασε «αέρας» από το «Astroballe», σε εξ αναβολής...
www.zougla.gr
Σάρι: «Νοκ-άουτ» και με σπασμένα γυαλιά από τη σφοδρή σύγκρουση με τον Πουσέτο της Ουντινέζε (vid)
Ο Ιγκνάσιο Πουσέτο έπεσε... καταπάνω στον Μαουρίτσιο Σάρι στη διάρκεια του Λάτσιο-Ουντινέζε, με αποτέλεσμα ο Ιταλός τεχνικός να σωριαστεί στο χορτάρι και να ψάχνει πλέον νέο ζευγάρι γυαλιά, αφού αυτά που φορούσε έσπασαν.
gazzetta.gr
Challenge Cup Βόλεϊ: Στα προημιτελικά ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 σετ της Χόροντοκ στον Άγιο Θωμά και με δύο νίκες προκρίθηκε στους "8" στο Challenge Cup στο βόλεϊ ανδρών
www.protothema.gr
Βόλει: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με δεύτερη νίκη στους προημιτελικούς του Challenge Cup
Ο Παναθηναϊκός είχε προκριθεί στα προημιτελικά του Challenge Cup στο βόλει Ανδρών χωρίς καν να τελειώσει ο επαναληπτικός αγώνας με την Όροντοκ.
iefimerida.gr
Η βαθμολογία της Euroleague: Η Αρμάνι... έπιασε τον Ολυμπιακό στο 12-6
Η Αρμάνι έπιασε τον Ολυμπιακό στο 12-6 και μπήκε στην 4άδα. Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague.
gazzetta.gr
ΗΠΑ: Φονική πυρκαγιά στη Νέα Υόρκη - Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες
Μια έκρηξη και φωτιά που προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου την Τρίτη (18/1) στην Νέα ΥόρκηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αρμάνι - Άλμπα 84-76: Πάτησαν 4άδα οι Ιταλοί (vid)
Η Αρμάνι σοβαρεύτηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε με 84-76 της Άλμπα, ανεβαίνοντας στην 4άδα της Euroleague.
gazzetta.gr