Αργεντινή: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο Μαουρίτσιο Μάκρι για υπόθεση κατασκοπείας

Ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής, ο Μαουρίτσιο Μάκρι, αντιμετωπίζει πλέον ποινική δίωξη για την υπόθεση της κατασκοπείας...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Η Σελήνη περνά τη μέρα στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου και έχεις καλή διάθεση. Eίσαι ιδιαίτερα παραγωγική, φροντίζεις τα επαγγελματικά θέματα σου, βάζεις τάξη ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Νέο γκάλοπ: Κρατά η ΝΔ το διψήφιο προβάδισμα, αλλά ο Ανδρουλάκης απειλεί τον δικομματισό
Η Metron Analysis εκτιμά ότι η ΝΔ συγκεντρώνει 36% και προηγείται με 11,8% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κίνημα Αλλαγής φθάνει στο 18,5%, καθώς ο νέος αρχηγός του προσεταιρίζεται κεντρώους και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους -Άνετη πρωτοκαθεδρία Μητσοτάκη, αλλά και αυξανόμενη ανησυχία των πολιτών για την ακρίβεια
5 m
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σήμερα Παρασκευή (21/1) σε 154 σημεία σε όλη τη χώρα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σήμερα, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Πυρκαγιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι
Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε εστιατόριο στο Μαρούσι, επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών...
www.zougla.gr
Αστυνομικός συνελήφθη στον Νέο Κόσμο για ξυλοδαρμό της 19χρονης συντρόφου του
Μετά τη σύλληψή του για ξυλοδαρμό στον Νέο Κόσμο ο αστυνομικός υπέβαλε... μήνυση κατά των συναδέλφων του για απρεπή συμπεριφοράΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Mάβερικς - Σανς 101-109: Το δίδυμο Μπούκερ-Πολ έκανε τη διαφορά (vid)
Oι Σανς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 109-101 των Μάβερικς χάρη στους Κρις Πολ και Ντέβιν Μπούκερ.
gazzetta.gr
Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Τι αλλάζει από την 1η Φεβρουαρίου – Ποιοι κινδυνεύουν με ακύρωση
Αλλαγές στο πιστοποιητικό εμβολιασμού και την ισχύ του έρχονται από την 1η ΦεβρουαρίουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φωτιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι
Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα σε ένα εστιατόριο στο Μαρούσι, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το OPEN, η φωτιά ήταν μεγάλη καταστρέφοντας ολοκληρωτικά το μαγαζί, ενώ από τις φλόγες απειλήθηκαν και παρακείμενα σπίτια, με την πυροσβεστική να απεγκλωβίζει μια γυναίκα με ένα παιδί. Οι καπνοί ήταν πυκνοί κάνοντας την ατμόσφαιρα ... Περισσότερα To άρθρο Φωτιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαρία Τζομπανάκη: Ο χωρισμός με τον Ντίνο Αυγούστιδη και η πρόβλεψη για τον Σασμό
Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε για τον Σασμό αλλά και για τη σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Ντίνο ΑυγουστίδηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γερμανία-Covid-19: Ρεκόρ μολύνσεων για τρίτη συνεχόμενη ημέρα
Η Γερμανία κατέγραψε σήμερα Παρασκευή νέο ρεκόρ περιστατικών του νέου κορωνοϊού μέσα σε μια μέρα, για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Πού θα γίνονται δωρεάν rapid test σήμερα Παρασκευή-Τα 154 σημεία
Σε 154 σημεία της Ελλάδας θα βρίσκονται την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες.
iefimerida.gr
Κύκλωμα αναβολικών: Το «πρωτεϊνάδικο», οι αθλητές και τα γυμναστήρια
Πλούσιο «πελατολόγιο» διατηρούσε το κύκλωμα διακίνησης αναβολικών που «ξηλώθηκε» από την Οικονομική Αστυνομία, ύστερα από πολύμηνη έρευνα που περιλάμβανε ταυτόχρονες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιωάννης Κασουλίδης στο Newsbomb.gr: Μάγος στην προπαγάνδα η Τουρκία
«Η Τουρκία είναι μάγος στην προπαγάνδα, είναι μια προπαγάνδα η οποία θυμίζει ολοκληρωτικά καθεστώτα», αναφέρει ο Ιωάννης Κασουλίδης Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τη μετωπική με τον Μητσοτάκη και «ενέσεις» αισιοδοξίας επιλέγει για γραμμή ο Τσίπρας
Αποφασισμένος να συγκρουστεί μετωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό «Kontra» ο Αλέξης Τσίπρας,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σάκκαρη: «Πάμε μέχρι τέλους» (vid)
Η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε αποφασισμένη να κάνει την υπέρβαση στην Μελβούρνη όπου συνεχίζει και την δεύτερη εβδομάδα του Australian Open.
gazzetta.gr
Η πολιτική μάχη για το... πολυπόθητο «κέντρο», το ΠΑΣΟΚ και οι δημοσκοπήσεις
Μια σύντομη αναδρομή στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, πείθει με σχετική ευκολία ότι το εισιτήριο για την άνοδο στην…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν έκπτωση φόρου για επενδύσεις με αρνητική απόδοση – Εγκύκλιος ΑΑΔΕ
Εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που αφορά στην φορολογική μεταχείριση της απώλειας κεφαλαίου (ζημίας) λόγω αρνητικής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Metron Analysis: Εκλογές με φόντο ακρίβεια και πανδημία - «Πληγωμένη» κυβέρνηση, «παγωμένος» ΣΥΡΙΖΑ
Ακρίβεια και πανδημία αναδεικνύονται ως τα πιο βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, που καθορίζουν και το πολιτικό αποτύπωμα των κομμάτων…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αρνιακός στο Newsbomb.gr: Η χώρα μπαίνει στην κατάψυξη - Χιόνια και στο κέντρο της Αθήνας
Το νέο ψυχρό κύμα κακοκαιρίας βάζει τη χώρα στην κατάψυξη  με τον υδράργυρο να πέφτει κάτω από το μηδέν -…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός 24χρονης: Καταθέτει σήμερα η Γεωργία - «Φύλλο και φτερό» τα σπίτια των εμπλεκόμενων
Βιασμός 24χρονης: Φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, αναμένεται να δώσουν, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης, που κατήγγειλε ότι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σάκκαρη - Κουντερμέτοβα 2-0: Επιβλητική εμφάνιση και πρόκριση στις «16» του Australian Open
Για 2η φορά στην καριέρα της στις «16» του τουρνουά η Ελλήνίδα τενίστρια - Στον 4ο γύρο την περιμένει η Τζέσικα Πέγκουλα
www.protothema.gr
Παναγιωτόπουλος: Κοινός μας στόχος να επεκτείνουμε και να εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ
Κοινός μας στόχος είναι να επεκτείνουμε και να εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ που έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια...
www.zougla.gr
Australian Open: Η Σάκκαρη προκρίθηκε στις «16» - Νίκησε 2-0 σετ την Κουντερμέτοβα
Συνεχίζεται η πορεία της Μαρίας Σάκκαρης στο Australian Open (Αυστραλιανό Όπεν).Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σάκκαρη - Κουντερμέτοβα 2-0: Επιβλητική εμφάνιση και πρόκριση στις «16»
Κυρίαρχο τένις από την Σάκκαρη μετά το 1-3 του πρώτου σετ και πρόκριση στις «16» του Australian Open για δεύτερη φορά στην καριέρα της.
gazzetta.gr
Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το 2022
Επίδομα παιδιού - ΟΠΕΚΑ: Από τις 15 Ιανουαρίου 2022, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης Α21 του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Περισσότερες από 91 ανθρωποκτονίες την ημέρα διαπράχθηκαν στο Μεξικό το 2021
Στο Μεξικό καταγράφηκαν 33.308 ανθρωποκτονίες το 2021, με άλλα λόγια διαπράττονταν κατά μέσον όρο...
1 h
www.zougla.gr
Πλυντήριο Πιάτων: Τα 6 μεγαλύτερα λάθη που κάνετε!
Το πλυντήριο πιάτων είναι μία από τις πιο χρήσιμες ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας. Αν δεν το χρησιμοποιείτε σωστά, όμως, μπορεί να μετατραπεί σε ένα εργαλείο που θα δημιουργεί προβλήματα, αντί να σας λύνει τα χέρια. Δείτε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνετε και πως να τα διορθώσετε. Το υπερφορτώνετε Δε χρειάζεται να παραγεμίζετε […]
1 h
www.makeleio.gr
Νεκρός συνεργάτης του Οσάμα μπιν Λάντεν σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στην Υεμένη
Η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) ανακοίνωσε τον θάνατο ενός από τα στελέχη της σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ στην Υεμένη.
1 h
iefimerida.gr
Μεξικό: Πάνω από 90 ανθρωποκτονίες κάθε μέρα - Αύξηση στις δολοφονίες γυναικών το 2021
Οι 33.308 φόνοι πέρσι σηματοδοτούν μείωση κατά 3,6% σε σύγκρισή με τα δυο προηγούμενα χρόνια - Παρά τη μείωση των ανθρωποκτονιών συνολικά, ο αριθμός των γυναικών που δολοφονήθηκαν κατέγραψε νέα αύξηση, φθάνοντας τις 1.004
1 h
www.protothema.gr
Κλειστά σχολεία λόγω κορονοϊού την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου: Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική λίστα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τα σχολεία άνοιξαν κανονικά, δια ζώσης, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Πορτογαλία: 56.426 νέα περιστατικά Covid-19
Στην Πορτογαλία επιβεβαιώθηκαν την Πέμπτη 56.426 περιστατικά, νέο ρεκόρ από την εκδήλωση της πανδημίας...
1 h
www.zougla.gr
ΟΑΕΔ: «Ανοίγουν» 86.000 θέσεις εργασίας - Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι
ΟΑΕΔ -Όλες οι ειδήσεις: Θέμα ημερών είναι η έκδοση της προκήρυξης για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ που θα δημιουργήσει…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Καιρός σήμερα: Καταιγίδες, χιόνια, κρύο και άνεμοι 7 μποφόρ
Διαβάστε πως θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή (21.01.2022) σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.  Ο καιρός αρχικά στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα δώσει τοπικές βροχές και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και σταδιακά ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός σήμερα: Καταιγίδες, χιόνια, κρύο και άνεμοι 7 μποφόρ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Βαρουφάκης: Τα Rafale τα πούλησε ο Μακρόν στον Μητσοτάκη χωρίς να γίνει σοβαρή μελέτη
Tα Rafale, η πανδημία και η ακρίβεια βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης...
2 h
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίπτει νέα προσφυγή κατά του νόμου που απαγορεύει τις αμβλώσεις στο Τέξας
Από την 1η Σεπτεμβρίου το Τέξας απαγορεύει την άμβλωση, ακόμη και σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας -  Υπόσχεται αμοιβή ως και 10.000 δολαρίων σε όποιον μηνύσει  κάποιον που βοήθησε οποιαδήποτε γυναίκα να κάνει άμβλωση μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης
2 h
www.protothema.gr
Φορολοταρία: Νέες κληρώσεις - 556 τυχεροί θα κερδίζουν κάθε μήνα από 1.000 έως 50.000 ευρώ
ΑΑΔΕ - Λοταρία αποδείξεων - aade.gr: Ποσά που θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ και θα φτάνουν τα 50.000 ευρώ θα μοιράζει κάθε μήνα…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Φάρμα: Άναψε «φωτιές» η Νάιρα Αλεξοπούλου με το πρώτο της μπάνιο [βίντεο]
Η Νάιρα Αλεξοπούλου αποτελεί τη νέα είσοδο στο ριάλιτι του ΑΝΤ1 «Η Φάρμα» και με το «καλημέρα» φρόντισε να ανεβάσει κατακόρυφα τη θερμοκρασία.
2 h
iefimerida.gr
Μεξικό-Covid-19: 278 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 50.373 περιστατικά του SARS-CoV-2...
2 h
www.zougla.gr
Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη λήψη επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος - Όλη η διαδικασία
Συντάξεις - Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική αίτηση για τη λήψη επικουρικής…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Φάρμα: Η Νάιρα Αλεξοπούλου δίνει σόου στο πρώτο της μπάνιο - Δείτε βίντεο
Κατά τη διάρκεια του μπάνιου της, με την βοήθεια της Σάσας Μπάστα που της έριχνε νερό, η τραγουδίστρια δεν δίστασε να λύσει το πάνω μέρος του μαγιό της
2 h
www.protothema.gr
3+1 τρόποι για να κάνετε το μικροσκοπικό σας διαμέρισμα να φαίνεται ευρύχωρο
Όλα τα σπίτια είναι ευάλωτα στην ακαταστασία: περιοδικά και εφημερίδες στοιβάζονται σε χρόνο ρεκόρ, τα παπούτσια πολλαπλασιάζονται και τα διάφορα μικροπράγματα που δεν έχουν βρει ακόμα τη θέση τους απλώς κάνουν την κατάσταση… χειρότερη. Σε ένα μεγάλο σπίτι ίσως αυτές οι καθημερινές προσθήκες χάνονται και περνάνε απαρατήρητες. Σε ένα μικροσκοπικό, όμως, σπίτι μπορούν να πιάσουν […]
2 h
www.makeleio.gr
Τι άλλαξε στην στις άδειες νόσησης λόγω κορονοϊού - Ποιοι και πότε θα παίρνουν το 100% του μισθού
Τρεις αλλαγές έγιναν στην τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που αφορούν τα άρθρα για τις άδειες νόσησης λόγω κορονοϊού.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Κουντερμέτοβα-Σάκκαρη 2-1 games (Πρώτο σετ)
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Eurosport 1) στην «John Cain Arena» της Μελβούρνης το παιχνίδι της...
2 h
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε νέα προσφυγή για τον νόμο περί απαγόρευσης αμβλώσεων στο Τέξας
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατάφερε νέο πλήγμα χθες Πέμπτη στους αντιπάλους νόμου στην πολιτεία Τέξας, που εδώ και 4 μήνες, απαγορεύει την άμβλωση από την έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης.
2 h
iefimerida.gr
Μητσοτάκης: Η εποχή της εσωστρέφειας, η εποχή της μιζέριας, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί
Στους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό, απευθύνθηκε την Πέμπτη για πρώτη φορά μέσω τηλεδιάσκεψης...
2 h
www.zougla.gr
Κορονοϊός - Η γεωγραφική κατανομή των 18.869 κρουσμάτων: 7.139 στην Αττική - 1.704 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε, 18.869 νέα κρούσματα του νέου ιού στη…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Ο Σέρχιο Ράμος ζητά από τον κόσμο να ψηφίσει τον Giannis για το NBA Αll Star Game
Ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν, Σέρχιο Ράμος, είναι φίλος του  Γιάννης Αντετοκούνμπο και προτρέπει...
3 h
www.zougla.gr