Άρης Σερβετάλης: Ένα ιγκουάνα που έγινε Ρινόκερος

Ο γέροντας Θαδδαίος και ο πνευματικός Ανανίας που άλλαξαν τον «Ανθρωπο του Θεού» - Η διαδρομή του ηθοποιού από την αναρχία στην Ορθοδοξία και η απόλυτη προσήλωσή του σε σκληροπυρηνικούς μοναχούς - Το τεράστιο ταλέντο του και η ένταξή του στο στρατόπεδο των αντιεμβολιαστών
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Προ των πυλών ο πολικός αεροχείμαρρος: Στην «κατάψυξη» η χώρα, πού και πότε θα χιονίσει, τι ισχύει με την Αττική
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τον πολικό αεροχείμαρρο που θα σκεπάσει την Ελλάδα, ο οποίος θα φέρει σφοδρές χιονοπτώσεις, βάζοντας τη χώρα στην κατάψυξη.
6 m
iefimerida.gr
Γαϊτάνης: Παρά την μικρόψυχη στάση της αντιπολίτευσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα Rafale φορούν το εθνόσημο
Τη στάση της αντιπολίτευσης στη χθεσινή τελετή της άφιξης των έξι αεροσκαφών Rafale στην Τανάγρα σχολίασε ο Τάσος Γαϊτάνης με ανάρτησή του στο facebook.
6 m
iefimerida.gr
Φθιώτιδα: Λουκέτο σε μοναστήρι λόγω κορoνοϊού
Η Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Παρνασσού δεν θα δέχεται πιστούς λόγω κρούσματος κορονοϊούΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Στάθης Αγγελόπουλος: Πολλές γυναίκες κάνουν παιδί για να ζητούν διατροφές
Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στον ANT1 o τραγουδιστής Στάθης Αγγελόπουλος, στην οποία μίλησε για όλους και για όλα. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις εμφανίσεις της Νατάσας Θεοδωρίδου τις ημέρες των Εορτών, τον Νίκο Καρβέλα, τον κορονοϊό, αλλά και τους δύσκολους χωρισμούς.  Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο τραγουδιστής Στάθης Αγγελόπουλος επέκρινε την Νατάσα ... Περισσότερα To άρθρο Στάθης Αγγελόπουλος: Πολλές γυναίκες κάνουν παιδί για να ζητούν διατροφές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Ένας 57χρονος επέζησε κολυμπώντας 27 ώρες μετά το τσουνάμι
Ο Λισάλα Φολάου, ο οποίος ζούσε στο μικρό απομονωμένο νησί Ατάτα, παρασύρθηκε στη θάλασσα όταν τα κύματα έπληξαν τη στεριά
8 m
www.protothema.gr
Εύηνος: Διαμαρτυρία με τρακτέρ για την γκρεμισμένη γέφυρα – Απελπισμένοι οι κάτοικοι
9 m
www.protothema.gr
Live η ενημέρωση του Γιάννη Οικονόμου
Δείτε ζωντανά την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου
9 m
www.makeleio.gr
Μαρία Δεληθανάση κατά Κώστα Δόξα: Υπάρχει δικαστική απόφαση και δεν πληρώνει στην ώρα του
«Έχουν κατατεθεί κι άλλες μηνύσεις…Αυτή τη φορά μέσα στα πλαίσια του αυτοφώρου συνελήφθη κιόλας», λέει η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή
www.protothema.gr
Πτήσεις πάνω από την Ελλάδα με αερόστατο: Σε ποιες περιοχές γίνονται, όλες οι λεπτομέρειες
Ταξιδεύοντας στον ουρανό με αερόστατο νιώθουν την αδρεναλίνη ν’ ανεβαίνει στα ύψη.
iefimerida.gr
Το tweet του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου για τους δυσφορούντες...
Δείτε την ανάρτηση του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου για τους δυσφορούντες...
www.zougla.gr
Ηλεία: Έκαναν «καλοκαιρινά» σπίτια και καταστήματα στη Γαστούνη – Δείτε τι άφησαν πίσω τους
Η εγκληματικότητα στη Γαστούνη και την Ηλεία έχει γίνει μείζον πρόβλημα, με τους κατοίκους της περιοχής να τονίζουν πως τα όσα έγιναν χθες ξεχείλισαν το ποτήρι της υπομονής τους… Οι δράστες δείχνουν να μην λογαριάζουν τίποτα. Ακόμα και νωρίς το βράδυ, ξεκινούν τα χτυπήματα στην ακτίνα της δράσης τους. Χθες (19-01-2022) στη Γαστούνη οι κάτοικοι ... Περισσότερα To άρθρο Ηλεία: Έκαναν «καλοκαιρινά» σπίτια και καταστήματα στη Γαστούνη – Δείτε τι άφησαν πίσω τους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σήμερα 20/01
Μια ημέρα μετά την απόφαση για την παράταση των υφιστάμενων μέτρων για τον κορονοϊό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου πραγματοποιεί την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Γιάννης Οικονόμου θα απαντήσει και σε ερωτήσεις.  Παρακολουθήστε την ενημέρωση To άρθρο Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σήμερα 20/01 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έγκλημα στα Καμίνια: Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο για την δολοφονία του 29χρονου πατέρα
Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι δύο δράστες που κατηγορούνται για την δολοφονία του 29χρονου πατέρα ενός βρέφους που βρέθηκε νεκρός στις σκάλες της πολυκατοικίας όπου διέμενε την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, τα τελευταία 24ωρα ο 34χρονος Μαροκινός και η 34χρονη Ρουμάνα κρατούνταν από τις αρχές ενώ χθες βγήκε το […]
www.makeleio.gr
Καραμανλής: Έρχεται πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί» με επιδότηση €20.000 για αντικατάσταση των παλαιών με ηλεκτρικά
Στόχος 1.200 σημεία φόρτισης πανελλαδικά έως το 2025, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών - Ηλεκτρονική βάση δεδομένων και εφαρμογή στο κινητό για τους φορτιστές
www.protothema.gr
«Γέφυρα ζωής» για να μεταφερθούν δύο βρέφη από τη Λάρισα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
«Γέφυρα ζωής» για την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά δύο βρεφών από τη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη στήθηκε σήμερα.
iefimerida.gr
Λευτέρης Γκιωνάκης: Έπινα δίχως αύριο, δυο μπουκάλια την ημέρα και μετά σταμάτησα
Σε εξομολόγηση ψυχής προχώρησε ο εγγονός του αείμνηστου ηθοποιού, Λευτέρης Γκιωνάκης. Για την μάχη που έδωσε και δίνει με το αλκοόλ μίλησε ο Λευτέρης Γκιωνάκης, την Πέμπτη, στην κάμερα της εκπομπής Mega Καλημέρα. «Έπινα δίχως αύριο και μετά σταμάτησα. Με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ ή θα τρελαθείς ή θα πας φυλακή ή θα πεθάνεις, ... Περισσότερα To άρθρο Λευτέρης Γκιωνάκης: Έπινα δίχως αύριο, δυο μπουκάλια την ημέρα και μετά σταμάτησα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΕΚ: Η αγγλική πρόταση για Γιώργο Αθανασιάδη και το εμπόδιο της Σέριφ
Η ΑΕΚ φέρεται να δέχθηκε μια πολύ καλή πρόταση για την πώληση του Γιώργου Αθανασιάδη, αλλά το “αγκάθι” της Σέριφ Τίρασπολ δεν επέτρεψε να προχωρήσει η συγκεκριμένη κίνηση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η “Livesport” η ΑΕΚ δέχθηκε πρόταση από αγγλική ομάδα για την πώληση του Γιώργο Αθανασιάδη που “αγγίζει” τα 2,5 εκατ. ευρώ. Όπως τονίζεται, ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ: Η αγγλική πρόταση για Γιώργο Αθανασιάδη και το εμπόδιο της Σέριφ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρετανός υπουργός Υγείας: «Ο κορονοϊός θα είναι ναι μαζί μας για πολλά χρόνια, ίσως για πάντα»
Ο υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Σατζίντ Νταβίντ, λέει ότι η χώρα του πρέπει να μάθει να ζει με τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βρετανός υπουργός Υγείας: «Ο κορονοϊός θα είναι μαζί μας για πολλά χρόνια, ίσως για πάντα»
Ο υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Σατζίντ Νταβίντ, λέει ότι η χώρα του πρέπει να μάθει να ζει με τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η CIA έλυσε το μυστήριο με το «σύνδρομο της Αβάνας»: Από τι «αρρωσταίνουν» Αμερικανοί διπλωμάτες
Το μυστηριώδες «σύνδρομο της Αβάνας», που «αρρωσταίνει» Αμερικανούς διπλωμάτες σε ολόκληρο τον κόσμο δεν αποδίδεται a priori σε επίθεση από ξένη δύναμη
www.protothema.gr
ΟΑΣΑ: Ειδικές βάσεις για ΑμεΑ σε 74 νέες στάσεις λεωφορείων
Το έργο του ΟΑΣΑ προβλέπει την εγκατάσταση συνολικά 409 προεξοχών σε 152 στάσεις
www.protothema.gr
Εθνική Ελλάδας: Οι τέσσερις βασικοί υποψήφιοι για τον πάγκο – Ποιος είναι ο επικρατέστερος
Εθνική Ελλάδας: Ανοικτή είναι η διαδικασία ανεύρεσης του επόμενου προπονητή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας. Τα ονόματα που επιβεβαιώνει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Podcast: Πώς η αγορά εργασίας βοηθάει στην ένταξη των προσφύγων στην ΕΕ
Η ερευνητική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου αποκαλύπτει πώς η αγορά εργασίας συμβάλλει στην ένταξη των προσφύγων στην ΕΕ.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Καταγγελίες για κυκλώματα μαστροπείας και ροζ πάρτι σε ξενοδοχεία, σπίτια και… γραφεία
Θεσσαλονίκη: «Τώρα το πήρανε χαμπάρι για τα πάρτι;» ξεσπά η πρόεδρος του Σωματείου Εκδιδόμενων Προσώπων Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.), Έλλη ΚανελλοπούλουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φως στο Τούνελ: Απειλές σε οικογένεια να μην βγει στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη
«Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου στις 23:20.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΛ.ΑΣ.: 185 συλλήψεις για παράνομο τζόγο στη διάρκεια των εορτών
4.252 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα αποκάλυψαν 83 υποθέσεις παράνομου τζόγουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλείνει μοναστήρι στη Φθιώτιδα λόγω κορωνοϊού
Πρόκειται για την Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Παρνασσού, στη Φθιώτιδα, που θα παραμείνει κλειστή λόγω Covid-19.
iefimerida.gr
Τέλος το ξανθό για την Κάρλι Κλος -Έγινε καστανή μετά από 10 χρόνια, η μεγάλη αλλαγή στα μαλλία της [εικόνες]
Εποχή για αλλαγές και ανανέωση και η Κάρλι Κλος φαίνεται πως είναι στο ίδιο ακριβώς mood.
iefimerida.gr
ΠΑΟΚ: Στην τελική ευθεία του Φιλίπε Σοάρες
Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, πιθανότατα Δευτέρα ή Τρίτη, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Φιλίπε Σοάρες, καθώς οι διαπραγματεύσεις του Ζοσέ Μπότο με τους παράγοντες της Μορεϊρένσε είναι σε πολύ καλό δρόμο. 
gazzetta.gr
Κρεμλίνο για τις δηλώσεις Μπάιντεν: Κίνδυνος για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην Ουκρανία
Ο Μπάιντεν προέβλεψε ότι ο Πούτιν θα επιχειρήσει να εισβάλει στην Ουκρανία
www.protothema.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα υπερβεί το 5% το 2022
Η αύξηση του ΑΕΠ θα ξεπεράσει το 5%, εκτιμά ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατά το τρέχον έτος.  Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Άδωνις Γεωργιάδης προέβη στην εκτίμηση ότι το 2022 το ΑΕΠ θα υπερβεί το 5% και πρόσθεσε πως «το ... Περισσότερα To άρθρο Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα υπερβεί το 5% το 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρετανία: Έξι στους δέκα έχουν αρνητική άποψη για τον Τζόνσον, ύστερα από τις αποκαλύψεις για τα πάρτι
Έξι στους δέκα πολίτες στη Βρετανία έχουν μη ευνοϊκή άποψη για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ύστερα από τις αποκαλύψεις για τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Οι θερμαινόμενες αίθουσες για τους αστέγους στον Δήμο Αθηναίων
Κακοκαιρία Ελπίδα: Σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των αστέγων της πόλης από το κρύο παραμένει ολόκληρος ο μηχανισμός του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΕΚ: Χωρίς κόσμο με τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των play off
Δεν θα διαθέσει εισιτήρια η ΑΕΚ για την πρεμιέρα των play off στην Handball Premier.
gazzetta.gr
Έξυπνες τροφές που «καθαρίζουν» το μυαλό και βελτιώνουν τη συγκέντρωση
Μπορεί να μην υπάρχουν τρόφιμα και ποτά με μαγικές δράσεις, σίγουρα όμως υπάρχουν τροφές που βοηθούν την καλύτερη συγκέντρωση του νου και χαρίζουν εγρήγορση. Δείτε ποιες είναι
www.protothema.gr
Η Servier Hellas μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Η φαρμακευτική εταιρεία Servier συγκαταλέγεται και φέτος μεταξύ των οργανισμών που παρέχουν ένα...
www.zougla.gr
Γώγος για κορονοϊό: Δύσκολος μήνας για τα νοσοκομεία, νωρίς να μιλάμε για άρση μέτρων
Στην πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία, αλλά και στο ενδεχόμενο άρσης των μέτρων κατά του κορονοϊού, αναφέρθηκε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) στον ρ/σ του ΣΚΑΪ. Εκτίμησε μάλιστα ότι το Σύστημα Υγείας θα εξακολουθεί να πιέζεται για ένα ακόμη μηνά. Ο Χαράλαμπος Γώγος επεσήμανε επίσης ότι στα νοσοκομεία υπάρχουν σοβαρά κρούσματα με την μετάλλαξη Όμικρον, παρότι η συγκεκριμένη ... Περισσότερα To άρθρο Γώγος για κορονοϊό: Δύσκολος μήνας για τα νοσοκομεία, νωρίς να μιλάμε για άρση μέτρων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρετανία: «Ο πρωθυπουργός Τζόνσον δεν φεύγει», υποστηρίζει ο υπουργός Υγείας
Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν πρόκειται να παραιτηθεί, απάντησε σήμερα ο υπουργός Υγείας
iefimerida.gr
“Γέφυρα ζωής” από αστυνομικούς για να φτάσουν δύο βρέφη από τη Λάρισα στο “Ιπποκράτειο” Θεσσαλονίκης
«Γέφυρα ζωής», για τη μεταφορά δύο βρεφών από τη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα ζητήθηκε η συμβολή των δικυκλιστών της Άμεσης Δράσης, προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια και άμεσα, δύο βρέφη με προβλήματα στους πνεύμονες, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πριν από περίπου μισή ώρα οι αστυνομικοί συνόδευσαν τα ασθενοφόρα από τα διόδια των Μαλγάρων, μέχρι το […]
www.makeleio.gr
Γκυ Ντε Μωπασάν: «Ιστορίες της μέρας και της νύχτας»
«Ο βοριάς φυσούσε μανιασμένα, παρασύροντας από τον ουρανό τεράστια χειμωνιάτικα σύννεφα, μαύρα και πυκνά, που έριχναν περνώντας...
www.zougla.gr
Τ. Γαϊτάνης: Να μην ξεχνούν κάποιοι πως τα Rafale φορούν το εθνόσημο
Τη στάση της αντιπολίτευσης στη χθεσινή τελετή της άφιξης των έξι αεροσκαφών Rafale στην Τανάγρα σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Γαϊτάνης...
www.zougla.gr
Στάθης Αγγελόπουλος: «Οι περισσότερες παντρεύονται, κάνουν παιδί και μετά ζητάνε διατροφές»
Τι είπε ο τραγουδιστής για τις μέρες που έμεινε στην εντατική όταν νόσησε με κορωνοϊό
www.protothema.gr
Το χαμόγελο της ανεμελιάς πριν από τη μοιραία νύχτα - Η Γεωργία και η φίλη της λίγο πριν δεχτούν την πρόσκληση για το πάρτι
Δυο κορίτσια χαμογελαστά και τίποτα δεν προμηνύει τα όσα ακολουθήσουν το ίδιο βράδυ. Είναι η 24χρονη Γεωργία Μπίκα, η νεαρή γυναίκα που κατήγγειλε το βιασμό της σε πεντάστερο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και η 17χρονη φίλη που ήταν μαζί στο μοιραίο πάρτι. Η Γεωργία Μπίκα και η φίλης πόζαραν χαμογελαστές και ανέβασαν τη φωτογραφία στα social ... Περισσότερα To άρθρο Το χαμόγελο της ανεμελιάς πριν από τη μοιραία νύχτα - Η Γεωργία και η φίλη της λίγο πριν δεχτούν την πρόσκληση για το πάρτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Ελλάδα γίνεται εργοτάξιο – Αυτά είναι τα μεγάλα οδικά έργα που θα αλλάξουν τα πάντα
Με διαδικασίες express προχωρούν τα έργα υποδομής στη χώρα μας, καθώς το υπουργείο Υποδομών προσπαθεί να κλείσει κάθε εκκρεμότητα, ξεμπλοκάροντας έργα που παρέμεναν για χρόνια στα συρτάρια.
iefimerida.gr
Μπόρις Τζόνσον; Έξι στους 10 έχουν μη ευνοϊκή άποψη γι' αυτόν, σύμφωνα με δημοσκόπηση
«Ο Τζόνσον δεν πάει πουθενά», σχολίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Σάτζιντ Τζάβιντ 
www.protothema.gr
Συνάντηση Μακρόν - Ανδρουλακη στο Στρασβούργο
Οι  δυο άντρες βρέθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο με αφορμή την αναδείξη νέου προεδρείου
www.protothema.gr
Βρετανία: Έξι στους 10 έχουν αρνητική άποψη για τον Μπόρις Τζόνσον
Έξι στους 10 πολίτες στη Βρετανία έχουν τώρα μη ευνοϊκή άποψη για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ύστερα από τις αποκαλύψεις για πάρτι που έγιναν στην...
www.zougla.gr