Αρνητικό πρόσημο στη Wall Street με βαρίδι τον κλάδο τεχνολογίας

Η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε χαμηλότερα κατά εννέα μονάδες βάσης στο 1,35% ενώ στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε οριακά έναντι του ευρώ στο 1,1309 δολ.
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν σήμερα - Μεγάλος κίνδυνος στις μετακινήσεις
Μετεωρολόγοι συνιστούν τη μέγιστη δυνατή προσοχή στην οδήγηση και το περπάτημα, αφού κάθε υγρή επιφάνεια μπορεί να μετατραπεί σε «πίστα παγοδρομίου» - Πώς θα κινηθούν οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα  και πού θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις
3 m
www.protothema.gr
«Ελπίς»- Δεύτερη ημέρα αργίας: Πώς θα λειτουργήσουν ΜΜΜ, δημόσιο, σχολεία και καταστήματα
Δείτε αναλυτικά - Ποιοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί
3 m
www.protothema.gr
Συνεδριάζουν οι ειδικοί για τα μέτρα: Οι 3 παράγοντες που θα κρίνουν παράταση ή άρση
Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων καλείται να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση - Ο ρόλος της κακοκαιρίας «Ελπίς» - Πάμε προς έναν πιο βατό Φεβρουάριο
7 m
www.protothema.gr
Συνεδριάζουν οι ειδικοί για νέα παράταση των μέτρων – Οι δείκτες της πανδημίας που προβληματίζουν
Τα μέλη της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας συνεδριάζουν για το ενδεχόμενο να υπάρξει παράταση στα μέτρα για τον…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Υποψήφια για 19η φορά η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι
Για 19η φορά θα διεκδικήσει φέτος την έδρα η 81 έτους πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική βουλεύτρια Νάνσι Πελόσι...
www.zougla.gr
Survivor Spoiler: «Βόμβα» από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα – Χαμός στο συμβούλιο του νησιού
Survivor Spoiler: Μεγάλη ένταση στο συμβούλιο του νησιού λίγο πριν την σημερινή αποχώρησηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα ΜΜΜ - Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα». Συντονισμένες ενέργειες για τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πανδημία, πυρκαγιές, χιόνια – Τη μόνιμη αποτυχία Μητσοτάκη επιχειρεί να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Δεν φταίει κανένας τους, ποτέ και για τίποτα. Όλα τα πρωτόγνωρα φαινόμενα, συμβαίνουν μόνο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», σχολίασε στο Newsbomb.gr…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λαγουβάρδος στο Newsbomb.gr: Δύσκολο 48ωρο λόγω παγετού – Πότε θα λιώσουν τα χιόνια
Την προσοχή των πολιτών μέχρι και την Παρασκευή εφιστά μιλώντας στο Newsbomb.gr o διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος -…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πόλεμος κυβέρνησης – μετεωρολόγων και στη μέση Στυλιανίδης
Η επόμενη μέρα της σφοδρής κακοκαιρίας ανοίγει πολλά μέτωπα στο πλαίσιο της απόδοσης ευθυνών που αναζητούν τα στελέχη της κυβέρνησης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ποιες ανατροπές έρχονται στα βαρέα και ανθυγιεινά
Δύο σενάρια για αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους εξετάζει η Διυπουργική Επιτροπή σύμφωνα με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Γενική αργία και σήμερα Τετάρτη (26/1) - Τι ισχύει για σχολεία, επιχειρήσεις
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» που έπληξε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες, δημιούργησε προβλήματα σε πολλές περιοχές - Γενική αργία και σήμερα σε δημόσιο και ιδιωτικό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πυρ ομαδόν κατά της Αττικής Οδού από την κυβέρνηση - Μηνύσεις από οδηγούς που εγκλωβίστηκαν
«Η Αττική Οδός δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τον σχεδιασμό που μας είχε υποσχεθεί», τονίζουν κυβερνητικά στελέχη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Μητσοτάκης, η Ελπίς, η δυσφορία και ο ανασχηματισμός
Μαθαίνω πως σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός θα εξαπολύσει δριμύτατη επίθεση κατά της Αττικής Οδού ενώ θα ξεκαθαρίσει πως…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνεδριάζει το πρωί της Τετάρτης το υπουργικό συμβούλιο - Τοποθέτηση Μητσοτάκη για την «Ελπίς»
Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το υπουργικό συμβούλιο...
www.zougla.gr
ΠΟΥ: Ο «παγκόσμιος κίνδυνος» εξαιτίας της παραλλαγής Όμικρον παραμένει πολύ υψηλός
Καταγράφηκαν πάνω από 21 εκατομμύρια νέα κρούσματα τις τελευταίες επτά ημέρες, ο υψηλότερος αριθμός σε εβδομαδιαία βάση που έχει καταγραφεί από την εκδήλωση της πανδημίας - Η Όμικρον εντοπίστηκε στο 89,1% των δειγμάτων που συγκεντρώθηκαν και εξετάστηκαν τις τελευταίες 30 ημέρες
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σήμερα Τετάρτη (26/1) σε 120 σημεία σε όλη τη χώρα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σήμερα,Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται σε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σε ποιους οδικούς άξονες της Αττικής αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Η κυκλοφορία των οχημάτων σε σημαντικούς οδικούς άξονες της Αττικής αποκαθίσταται συνεχώς, μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Ελπίδα», όπως ενημέρωσε η Τροχαία.
iefimerida.gr
Πετρέλαιο: Νέα αύξηση στις τιμές του Μπρεντ και του αργού
Πάνω από 88,20 δολάρια ανά βαρέλι το Brent και πάνω απο 2,5% η αύξηση του αργού
www.protothema.gr
5 πράγματα που απαγορεύεται να βάλετε στο πλυντήριο ρούχων
Κι όμως, υπάρχουν 5 πράγματα που δεν πρέπει να μπαίνουν ποτέ και για κανέναν λόγο μέσα στο πλυντήριο ρούχων. Το πλυντήριο ρούχων είναι μια συσκευή χωρίς την οποία σίγουρα δεν μπορείτε να ζήσετε. Μπορεί πραγματικά να σας γλιτώσει από απίστευτο χάσιμο χρόνου ειδικά αν έχετε παιδιά ή κατοικίδια. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποια πράγματα που […]
www.makeleio.gr
Κλειστά σχολεία λόγω κορονοϊού την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου: Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική λίστα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τα σχολεία άνοιξαν κανονικά, δια ζώσης, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γαλλία: Ρεκόρ μολύνσεων από Covid-19 - Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο τα περιστατικά
Ρεκόρ μολύνσεων από τον κορωνοϊό κατέγραψε χθες Τρίτη η Γαλλία, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα του μισού εκατομμυρίου μέσα σε μια ημέρα...
1 h
www.zougla.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022: Νέες πληρωμές σήμερα - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία
Συντάξεις - Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις: Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Προειδοποίηση ΠΟΥ: «Ο παγκόσμιος κίνδυνος εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον παραμένει πολύ υψηλός»
Το επίπεδο του κινδύνου που εγείρει η μετάλλαξη Όμικρον παραμένει πολύ υψηλό, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων κατέγραψαν νέο ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα.
1 h
iefimerida.gr
Κλειστά σχολεία την Τετάρτη (26/1) λόγω κακοκαιρίας: Ποια δεν θα λειτουργήσουν - Όλη η λίστα
Δείτε αναλυτικά, τη λίστα με τα κλειστά σχολεία για σήμερα Τετάρτη 26 Ιανουαρίου σε όλη την Ελλάδα Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει πυροβολισμούς στο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης με έναν τραυματία
Ο ένοπλος διαφεύγει της σύλληψης, ενώ το θύμα που τραυματίστηκε στο χέρι και δεν κινδυνεύει η υγεία του την γλιτώνει δεύτερη φορά από πυροβολισμό
2 h
www.protothema.gr
ΟΟΣΑ: Ανοίγει τις ενταξιακές συνομιλίες με έξι χώρες, ανάμεσά τους η Βραζιλία και η Αργεντινή
Την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών με τρεις νέες χώρες της Νότιας Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Περού) και τρεις ευρωπαϊκές (Βουλγαρία, Κροατία...
2 h
www.zougla.gr
Aegean - Olympic Air: Αυτές οι πτήσεις ακυρώνονται σήμερα Τετάρτη (26/1)
Στη σταδιακή επαναφορά του πτητικού της προγράμματος προχωρά η AEGEAN.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ιερός Λόχος της Θήβας: Οι… εραστές του πολέμου
Η θρυλική πολεμική μονάδα της αρχαιότητας. Οι 300 επίλεκτοι που μάχονταν με… μυστικό όπλο τον έρωτα. Έμειναν 35 χρόνια ανίκητοι μέχρι που αντιμετώπισαν τους Μακεδόνες και τον Μέγα Αλέξανδρο 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Η μάχη στην πεδιάδα της Χαιρώνειας είχε ολοκληρωθεί. Ο μακεδονικός στρατός του Φιλίππου Β’ είχε κατατροπώσει και τρέψει σε φυγή τις συμμαχικές […]
2 h
www.makeleio.gr
Κρήτη: Αίσιο τέλος για τον κτηνοτρόφο που αγνοείτο -Εντοπίστηκε σώος [βίντεο]
Τέλος καλό, όλα καλά για τον κτηνοτρόφο, που αγνοείτο στο Κατωφύγι της Κρήτης, καθώς εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης.
2 h
iefimerida.gr
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Ο «παγκόσμιος κίνδυνος» εξαιτίας της Όμικρον παραμένει πολύ υψηλός
Το επίπεδο του κινδύνου που εγείρει η παραλλαγή Όμικρον του SARS-CoV-2 παραμένει πολύ υψηλό, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Ασθενής από τη Βοστώνη αφαιρέθηκε από τη λίστα μεταμοσχεύσεων καρδιάς επειδή δεν ήταν εμβολιασμένος
Το νοσοκομείο αρνήθηκε ότι ένας υποψήφιος θα μπορούσε να είναι «πρώτος στη λίστα» για μεταμόσχευση επειδή υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας για την κατανομή των οργάνων
2 h
www.protothema.gr
Ουκρανία: Διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν στο ουκρανικό κοινοβούλιο
Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στο Κίεβο, καθώς εκπρόσωποι διαφόρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο του ουκρανικού κοινοβουλίου...
2 h
www.zougla.gr
Κορονοϊός - Η γεωγραφική κατανομή των 17.409 κρουσμάτων: 4.065 στην Αττική - 2.272 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε, 17.409 νέα κρούσματα του νέου ιού στη…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ιράν: Γάλλος τουρίστας καταδικάστηκε σε 8ετή φυλάκιση για κατασκοπεία
Δικαστήριο του Ιράν καταδίκασε χθες τον Γάλλο Μπενζαμέν Μπριέρ σε φυλάκιση 8 ετών για κατασκοπεία, δήλωσε ένας εκ των δικηγόρων του
2 h
iefimerida.gr
Καιρός σήμερα: Παγετός σε Αττική, Θεσσαλονίκη – «Τσιμπάει» λίγο ο υδράργυρος
Χιονιάς καιρός σήμερα, Τετάρτη (26.01.2022). Παγετός τοπικά ολικός τις πρωινές και νυχτερινές ώρες. Σε χαμηλά επίπεδα ως προς τις ελάχιστες τιμές η θερμοκρασία. Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Στην κεντρική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με χιονόνερο ή χιόνι. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός σήμερα: Παγετός σε Αττική, Θεσσαλονίκη – «Τσιμπάει» λίγο ο υδράργυρος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Γη της Ελιάς: Όσα θα δούμε την Τετάρτη
Η Αθηνά εξομολογείται στον Ιάκωβο τα πάντα: ό,τι αφορά στη σχέση της με τον Δημήτρη αλλά και όσα έχουν συμβεί με τη μητέρα της και τον φόνο...
2 h
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Πτώση άντρα εν ώρα εργασίας - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 50χρονος που τραυματίστηκε πέφτοντας από την σκάλα την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες...
2 h
www.zougla.gr
Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2022 Α/ΕΣΣΟ
Αναρτήθηκε την Τρίτη (25/1) στη Διαύγεια (11:20:09 π.μ.) η εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την οποία καλούνται να…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Ο Νικόλης αποχαιρέτησε και συνεχίζει στα Χανιά
Ο νέος ποδοσφαιριστής των Χανίων, Νικήτας Νικόλης αποχαιρέτησε με μήνυμά του στα social media τον Ολυμπιακό.
3 h
gazzetta.gr
Panama Papers: Πάνω από 30 πρόσωπα παραπέμπονται στην παναμαϊκή δικαιοσύνη
Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί από τη 15η ως τη 18η Νοεμβρίου 2022 - Η έρευνα, που βασίστηκε στη διαρροή 11,5 εκατ. εγγράφων προερχόμενων από τη δικηγορική εταιρία Μοσάκ-Φονσέκα
3 h
www.protothema.gr
Panama Papers: Πάνω από 30 πρόσωπα παραπέμπονται στην παναμαϊκή δικαιοσύνη
Πάνω από 30 άτομα παραπέμφθηκαν σε δίκη για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο των Panama Papers.
3 h
iefimerida.gr
Πού μπορείτε να κάνετε δωρεάν rapid test την Τετάρτη
Τα σημεία δωρεάν ελέγxου Covid-19 από τον ΕΟΔΥ, την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, θα είναι τα εξής...
3 h
www.zougla.gr
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έδωσε το golden pin του - «Άφωνη» η παίκτρια που το κέρδισε
Το βράδυ της Τρίτης οι τηλεθεατές παρακολούθησαν την τελευταία οντισιόν του έκτου κύκλου MasterChef.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
ΕΠΟ: Κλειστές οι υπηρεσίες αύριο Τετάρτη λόγω «Ελπίδας»
Η ελληνική Ομοσπονδία έκανε επίσημα γνωστό ότι οι υπηρεσίες της θα είναι κλειστές την Τετάρτη λόγω της κακοκαιρίας...
3 h
www.zougla.gr
Χατόρι Χάνζο: Όλα όσα δεν γνωρίζατε για τον θρυλικό Σαμουράι του Kill Bill
Αν το όνομα Χατόρι Χάνζο σας ακούγετα οικείο, τότε είτε είστε λάτρης των Σαμουράι, είτε έχετε δει τη σειρά ταινιών Kill Bill του Κουέντιν Ταραντίνο. Στο πρώτο μέρος της ταινίας με τίτλο “Kill Bill: Volume 1”, η πρωταγωνίστρια (Ούμα Θέρμαν) προμηθεύεται το θανατηφόρο ξίφος της από έναν άνδρα με το ίδιο όνομα. Κάποτε ήταν καταξιωμένος […]
3 h
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Τι να κάνετε αν δείτε έναν άστεγο - Σε λειτουργία τα κέντρα φιλοξενίας
Κακοκαιρία «Διομήδης» - Όλες οι ειδήσεις: Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη λειτουργία μιας σειράς θερμαινόμενων χώρων, για τη φιλοξενία των…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr