ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Προκήρυξη για 50 μόνιμους διορισμούς στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην ΤτΕ

ΑΣΕΠ - Όλες οι ειδήσεις: Εκδόθηκε η 11Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 50 θέσεων…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Η Σοφία Βογιατζάκη για το #metoo: «Είναι λεπτές οι γραμμές, το θύμα γίνεται θύτης και ο θύτης θύμα»
Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και σχολίασε πως κατά τη γνώμη της επικρατεί μία παραφιλολογία γύρω από το θέμα
6 m
www.protothema.gr
Ερευνητές ανέπτυξαν νέο φθηνό τεστ κορωνοϊού - γρίπης που βασίζεται σε κινητό τηλέφωνο
Το τεστ με την ονομασία SmaRT-LAMP, που βασίζεται σε κινητό τηλέφωνο και βγάζει επί τόπου αποτέλεσμα μέσα σε 25 λεπτά
6 m
www.protothema.gr
LIVE Η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας
Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η συζήτηση επί της πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Κοζάνη: Χιονόπτωση στο κέντρο της πόλης φέρνει η κακοκαιρία - εξπρές
Χιόνια στο κέντρο της Κοζάνης φέρνει η νέα κακοκαιρία εξπρές...
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Ανάρρωναν από κορωνοϊό και δεν μπορούσαν να μυρίσουν τον καπνό στο σπίτι τους -Τους έσωσε ο γιος τους
«Αν δεν ήταν ο φύλακας άγγελός μας, δεν ξέρω πού θα ήμασταν», λένε οι γονείς που κόντεψαν να καούν ζωντανοί
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Νέο τεστ γίνεται με το κινητό και βγάζει αποτελέσματα σε 25 λεπτά
Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα νέο τεστ διάγνωσης του κορονοϊού αλλά και των ιών της γρίπης, με βάση δείγμα σάλιου, το οποίο αν και κοστίζει πολύ λιγότερο ενός μοριακού τεστ PCR, έχει ανάλογη ευαισθησία και ακρίβεια. Πρόκειται για το SmaRT-LAMP, που βασίζεται σε κινητό τηλέφωνο και βγάζει επί τόπου αποτέλεσμα μέσα σε 25 λεπτά.  Το ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Νέο τεστ γίνεται με το κινητό και βγάζει αποτελέσματα σε 25 λεπτά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δοκιμάζουμε το νέο Toyota Yaris Cross 1.5 - Πόσο κοστίζει;
Η Toyota εμπλουτίζει τη γκάμα της με μια ακόμα SUV πρόταση, το Yaris Cross, που όπως φαίνεται από την πρώτη κιόλας «ματιά», έχει όλα όσα χρειάζεται για να σπάσει τα ταμεία.
www.protothema.gr
Προειδοποίηση Σκοτ Μόρισον στον Κάνιε Γουέστ: Αν θέλεις να έρθεις στην Αυστραλία, πρέπει να είσαι εμβολιασμένος
Ο καλλιτέχνης της χιπ χοπ Κάνιε Γουέστ θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένος, αν θέλει να κάνει συναυλίες στην Αυστραλία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.
iefimerida.gr
Θεοδωρικάκος: Άσφαιρη η πρωτοβουλία Τσίπρα για πρόταση δυσπιστίας
Σκληρή κριτική Θεοδωρικάκου σε ΣΥΡΙZΑ και Αττική ΟδόΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αποτελέσματα NBA: Ασταμάτητοι Σανς με φοβερό Κρις Πολ
Τη ξέφρενη πορεία τους στο πρωτάθλημα του NBA συνέχισαν οι Σανς. Η ομάδα του Φοίνιξ έφτασε τις εννέα σερί νίκες, μετά την εντός έδρας επικράτηση επί των Τίμπεργουλβς με 134-124. Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σανς με 29 πόντους, ωστόσο ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Κρις Πολ, ο οποίος σημείωσε τριπλ νταμπλ ... Περισσότερα To άρθρο Αποτελέσματα NBA: Ασταμάτητοι Σανς με φοβερό Κρις Πολ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εβδομαδιαίες προβλέψεις από 30/01 έως 05/02: Θύελλα αλλαγών
Μάθε όλα τα σημαντικά γεγονότα της εβδομάδας για το ζώδιό σουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Πολάκης αποκάλεσε τον Μαρκόπουλο «Γκέμπελς» και τον... απείλησε πως θα κατέβει υποψήφιος στη Β΄ Πειραιά
Ο βουλευτής της ΝΔ, κατηγόρησε για πολιτικό αλληθωρισμό τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας  την έκρηξη του Παύλου Πολάκη
www.protothema.gr
Φθιώτιδα: Στα «λευκά» και πάλι Δομοκός, Καρπενήσι και χωριά της Λαμίας
«Θάφτηκαν» πάλι στο χιόνι τα ημιορεινά και ορεινά χωριά του Δήμου Λαμιέων...
www.zougla.gr
Αποπλάνηση 14χρονης: Στο μικροσκόπιο δύο ακόμα άτομα
Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχουν μπει τα δύο άτομα που φαίνονται να μπαίνουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ημιδιαμονής στην Ομόνοια στο οποίο αποπλάνησε το 14χρονο κορίτσι ο 40χρονος δράστης. Η αστυνομία εξετάζει «καρέ-καρέ» τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου προκειμένου να εξακριβώσει το ρόλο των δύο ατόμων. Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο 40χρονος, […]
www.makeleio.gr
Στη Σαλαμίνα η φάλαινα που εντοπίστηκε στον Άλιμο – Υπάρχουν ελπίδες επιβίωσης
Στην Σαλαμίνα εθεάθη σήμερα η νεαρή φάλαινα που ξεβράστηκε χθες το πρωί στον Άλιμο όπως έκανε γνωστό στον ΣΚΑΪ 100,3 η Ευγενία Σκούτζου κτηνίατρος και μέλος του ερευνητικού κέντρου διάσωσης και περίθαλψης κητωδών «Αρίων». Παράλληλα πρόσθεσε πως η φάλαινα δεν φαίνεται να είναι τόσο ταλαιπωρημένη και αφυδατωμένη όσο χθες, δεν κάνει κυκλικές κινήσεις και υπάρχουν ... Περισσότερα To άρθρο Στη Σαλαμίνα η φάλαινα που εντοπίστηκε στον Άλιμο – Υπάρχουν ελπίδες επιβίωσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Δέσποινα Βανδή σε μία αποκλειστική συνέντευξη στο «Mega Star»
Σήμερα, στις 16:30, στο MEGA
www.protothema.gr
Ελπίδες για τη νεαρή φάλαινα: Εθεάθη στη Σαλαμίνα, λιγότερο ταλαιπωρημένη -Μπορεί να τα καταφέρει, λένε οι ειδικοί
Αναπτερώνονται οι ελπίδες για τη νεαρή φάλαινα – ζιφιό που εκβράστηκε χθες σε αβαθή νερά της παραλίας του Αλίμου.
iefimerida.gr
Βλάχοβιτς: Μπέρδεμα με την καραντίνα και το ταξίδι στο Τορίνο
Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς φέρεται να βιάστηκε να ταξιδέψει στο Τορίνο και φημολογείται πως παραβίασε τους κανονισμούς για την καραντίνα μετά το θετικό τεστ κορονοϊού.
gazzetta.gr
Ανακαλύψαμε τα πιο στιλάτα λουκ για τις βροχερές μέρες
Μην αφήσετε το μουντό καιρό να χαλάσει τη διάθεσή σας για στυλιστικούς πειραματισμούς.
www.protothema.gr
Σασμός spoiler: Πέφτει νεκρή και ξεκληρίζεται η οικογένεια
Συγκλονίζουν τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Σασμός». Αποκαλύπτετατι η αλήθεια, και η συνέχει αείναι τραγική… Απίστευτες ανατροπές στη σειρά «Σασμός». Αποκαλύπτεται η αλήθεια, και μία οικογένεια ξεκληρίζεται. Η τηλεοπτική σειρά που κρύβει πολλές δραματικές ιστορίες, στα επόμενα επεισόδια θα καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Οι ιστορίες των ηρώων της σειράς γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες και ... Περισσότερα To άρθρο Σασμός spoiler: Πέφτει νεκρή και ξεκληρίζεται η οικογένεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζόρνταν: Δεν άντεξε την εικόνα των Χόρνετς κι αποχώρησε πριν τελειώσει το ματς με Λέικερς (vid)
Ο Μάικλ Τζόρνταν εκνευρίστηκε με τη συμπεριφορά της ομάδας του (Χόρνετς), η οποία παραλίγο να χάσει δικό της ματς κόντρα στους Λέικερς.
gazzetta.gr
Όταν ο μετροπόντικας κατάπιε το περίπτερο σε live μετάδοση: Βρίσκεται ακόμα εκεί… θαμμένο (vids)
Σαν σήμερα λειτούργησε για πρώτη φορά το Μετρό της Αθήνας με ρεκόρ επιβατών, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί συνέβησαν απρόοπτα και ευτράπελα με κυρίαρχο αυτό με το περίπτερο
www.protothema.gr
Ελεύθερη να κολυμπήσει η φάλαινα που εγκλωβίστηκε στον Άλιμο
Στην ανοικτή θάλασσα, οδηγήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη να κολυμπήσει, η φάλαινα του είδους «ΖΙΦΙΟΣ» που εγκλωβίστηκε χθες σε παραλία του Φαλήρου.
gazzetta.gr
Ολυμπιακός: Η καλή παράδοση του Μασούρα στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (vids)
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μπορεί να μην έχει σκοράρει στην Τούμπα αλλά έχει κρίνει ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ με τα γκολ του.
gazzetta.gr
H Jeep πρωταγωνιστεί στα X Games
Η Jeep συμπληρώνει φέτος 19 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα χειμερινά X Games.
www.protothema.gr
Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για το ζευγάρι με τα παιδιά του
Στο κέντρο της Αθήνας.
www.protothema.gr
Άλιμος: Συγκλονιστικό βίντεο με εθελόντρια να τραγουδάει στον ζιφιό που δίνει μάχη για την ζωή
Στην ανοικτή θάλασσα, οδηγήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη να κολυμπήσει η φάλαινα του είδους «ΖΙΦΙΟΣ» που εγκλωβίστηκε την Παρασκευή (28.01.2022) τραυματισμένη σε παραλία στον Άλιμο. Στο ακίνδυνο θηλαστικό, που έφερε μικρό τραύμα στο ρύγχος, προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ διενεργήθηκαν και ιατρικές εξετάσεις. Κτηνίατροι, ειδικοί θαλασσολόγοι, στελέχη του Λιμενικού, αλλά και πολλοί εθελοντές προσπάθησαν να βοηθήσουν ... Περισσότερα To άρθρο Άλιμος: Συγκλονιστικό βίντεο με εθελόντρια να τραγουδάει στον ζιφιό που δίνει μάχη για την ζωή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το μήνυμα που σόκαρε τη Νικολούλη για τον Τζόις: «Τι γίνεται στον κόσμο, τι άλλο θα δούμε Χριστέ μου» (vid)
Την ώρα που προβαλλόταν ένα video για την περίπτωση της δολοφονίας του χορευτή, ο δικηγόρος της οικογένειάς του, έλαβε ένα μήνυμα που σόκαρε την Αγγελική Νικολούλη
www.protothema.gr
Μπακς – Νικς 123-108: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε σαρωτική εμφάνιση
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ισοπεδωτικός κι οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Νικς με 123-108 στο Μιλγουόκι για το NBA. Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες και συνεχίζουν να διεκδικούν με αξιώσεις την κορυφή της Ανατολής, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του. Ο κορυφαίος Έλληνας φόργουορντ αγωνίστηκε για 34 ... Περισσότερα To άρθρο Μπακς – Νικς 123-108: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε σαρωτική εμφάνιση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Google γνωρίζει τι βλέπετε, τι ακούτε, πού είστε - Πώς να διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες
Η Google γνωρίζει τα πάντα για εμάς. Συλλέγει πολύ περισσότερα προσωπικά δεδομένα απ’ όσα πιστεύουμε.
gazzetta.gr
Προς απελευθέρωση και η ενοικίαση ΙΧ με οδηγό - Αλλάξει ριζικά το τοπίο στα Ταξί
Η Κομισιόν φαίνεται πως θέλει να εφαρμόσει ίδιους κανόνες για ίδιες υπηρεσίες στις μετακινήσεις.
www.protothema.gr
Αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε και τι το Σάββατο
Αγώνες από Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα περιλαμβάνει το σημερινό τηλεοπτικό μενού
www.protothema.gr
Η Ελεονώρα Μελέτη φοράει τη cardigan της στο ωραιότερο χρώμα της σεζόν
Οι cardigans είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της μόδας, την οποία φόρεσαν οι fashionistas με άπειρους τρόπους...
www.zougla.gr
Ποιος δισεκατομμυριούχος έχασε τη μισή περιουσία του
Από τα $8 δισεκατομμύρια στα $2,6 δισ., το δράμα της Chu Lam Yiu υπενθυμίζει στους επενδυτές την πραγματικότητα της κινεζικής αγοράς
www.protothema.gr
Φοβερός Ανδρέας Πανταζής στην Καρλσρούη
Ο Ανδρέας Πανταζής πραγματοποίησε  έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας σε ένα από τα καλύτερα μίτινγκ της Ευρώπης, στην Καρλσρούη. Ο άλτης του Δημήτρη Βασιλικού αναδείχθηκε νικητής στο τριπλούν στον αγώνα της σειράς Indoor Tour της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού είχε καλύτερο άλμα στα 16,79 μ. στην τρίτη του προσπάθεια. Ο αθλητής του ΑΟ Μεγάρων ... Περισσότερα To άρθρο Φοβερός Ανδρέας Πανταζής στην Καρλσρούη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σαρμπέλ: «Από το στρες έβγαζα συνέχεια όγκους στο λαιμό, έκανα τρεις εγχειρήσεις»
Ο τραγουδιστής μίλησε για το πρόβλημα της υγείας του και την απόφασή του να φύγει στο εξωτερικό μετά τη Eurovision
www.protothema.gr
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η Αττική Οδός διαβεβαίωνε ότι μπορεί να κρατήσει τον δρόμο ανοιχτό
«Οφείλουμε απέναντι στους πολίτες να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ για την κακοκαιρία και την πρόταση μομφής. «Είχαμε μια μεγάλη κακοκαιρία, στην οποία ο κρατικός μηχανισμός δεν τα κατάφερε. Και είχαμε και μια ιδιωτική εταιρεία, την Αττική Οδό, η οποία ... Περισσότερα To άρθρο Τάκης Θεοδωρικάκος: Η Αττική Οδός διαβεβαίωνε ότι μπορεί να κρατήσει τον δρόμο ανοιχτό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δείτε live: Δεύτερη μέρα της συζήτησης στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας
Την Κυριακή η «σύγκρουση» των πολιτικών αρχηγών και η ψηφοφορία
www.protothema.gr
Συγκίνηση για τη φάλαινα στον Άλιμο: Ελεύθερη να κολυμπήσει μετά από ένα 24ωρο αγωνίας
Στην ανοικτή θάλασσα, οδηγήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη να κολυμπήσει, η φάλαινα του είδους «ΖΙΦΙΟΣ» που εγκλωβίστηκε χθες σε παραλία του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Live η δεύτερη μέρα της συζήτησης επί της πρότασης μομφής
Η δεύτερη μέρα της συζήτησης επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε πριν λίγα λεπτά στη Βουλή. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί αύριο με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ψηφοφορία. Παρακολουθήστε live τις ομιλίες
www.makeleio.gr
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1)
Πλούσιο είναι το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας, με πολλές αναμετρήσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ αλλά και τελικό γυναικών στο Australian Open. Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις: 10:30 Eurosport 1Άσλεϊ Μπάρτι – Ντανιέλε Κόλινς Τένις 12:30 ΕΡΤ3Δράμα – Ολυμπιακός Πρωτάθλημα Χάντμπολ Α1 Ανδρών 14:30 COSMOTE SPORT 7 HDΡος Κάουντι – Ρέιντζερς Scottish Premiership Ποδόσφαιρο 14:45 ΕΡΤ3 Κηφισιά – ΑΕΚ ... Περισσότερα To άρθρο Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανάσα σε φορολογούμενους - Οι φορολογικές υποχρεώσεις που παρατείνονται μέχρι 4 Φεβρουαρίου
Την απόφαση για παράταση στην εξόφληση υποχρεώσεων στην εφορία έλαβε η κυβέρνηση λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
1.600.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Παρασκευή 28 Ιανουαρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
www.protothema.gr
Πρόταση δυσπιστίας -Πέτσας: Ο κ. Τσίπρας ζητά εκλογές επειδή φοβάται ότι θα βγει τρίτος, όχι για να βγει πρώτος
Απέλπιδα προσπάθεια εντυπωσιασμού, υποκινούμενη από μικροπολιτικά κριτήρια, χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.
iefimerida.gr
Καταφθάνει νέα κακοκαιρία «εξπρες»
Χωρίς ακόμη να έχουν φύγει τα «σημάδια» της «Ελπίδας», νέα κακοκαιρία εξπρες με βροχές,καταιγίδες, χιόνια κα εκ νέου πτώση της θεροκρασίας...
www.zougla.gr
Οι κάμερες θα ρίξουν φως στην αποπλάνηση της 14χρονης - Τα δύο άτομα που ακολούθησαν τον 40χρονο
Ο 40χρονος παρέσυρε την 14χρονη σε δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής στην Ομόνοια καθώς όπως είπε την είδε το προηγούμενο βράδυ να περιπλανιέται στους δρόμους μόνη της
www.protothema.gr
Γιόβιτς για Παναθηναϊκό: «Περήφανος για την ομάδα μου»
Ο Στέφαν Γιόβιτς έδειξε την χαρά του για το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό.
gazzetta.gr