ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Λέσβο

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην ΛέσβοΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Λέσβο - Όλη η προκήρυξη

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.), που εδρεύει στην Αγιάσο του Δήμου Λέσβου Ν. Λέσβου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

6 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 25 (παρ. 9) του Ν.4440/2016, άρθρο 64 του Ν.4590/2019 και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ««ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η προκηρυξη εδω


Read full article on: dikaiologitika.gr
Ποιος ήταν ο Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής που τιμάται σήμερα;
Ο Όσιος Στέφανος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του Ιωάννης και Άννα τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ο Όσιος Στέφανος, όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς. Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ο όποιος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή, όταν τον έφερνε μπροστά του, να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ο Στέφανος, από τους ανθρώπους με «πολλὴν παῤῥησία ἐν πίστει τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Α’ προς Τιμόθεον, γ’ 13), δηλαδή με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη που ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ήλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον Κοπρώνυμο. Αυτός τότε τον έκλεισε στη φυλακή και μετά από μέρες διέταξε να τον θανατώσουν. Αφού, λοιπόν, τον έβγαλαν από την φυλακή, άρχισαν να τον λιθοβολούν και να τον κτυπούν με βαρεία ρόπαλα. Ένα ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου (το 767 μ.Χ.). Κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη θάλασσα, αλλά ευλαβείς χριστιανοί που το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους. Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείαν ἄσκησιν ἐνδεδειγμένος, σκεῦος γέγονας δικαιοσύνης διαπρέπων ταῖς σεπταῖς ἀναβάσεσι· καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴν εἰκόνα σεβόμενος, μαρτυρικῆς ἠξιώθης φαιδρότητος. Θεῖε Στέφανε, ἐν ὅπλῳ ἡμᾶς στεφάνωσον τῆς θείας εὐδοκίας τοὺς ὑμνοῦντας σε. Ἕτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἀσκητικῶς προγυμνασθεὶς ἐν τῷ ὄρει, τὰς νοητὰς τῶν δυσμενῶν παρατάξεις, τῇ πανοπλίᾳ ὤλεσας παμμάκαρ τοῦ Σταυροῦ. Αὖθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἀνδρικῶς ἀπεδύσω, κτείνας τὸν Κοπρώνυμον, τῷ τῆς Πίστεως ξίφει· καὶ δι᾽ ἀμφοῖν ἐστέφθης ἐκ Θεοῦ, Ὁσιομάρτυς ἀοίδιμε Στέφανε. Κοντάκιον Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. Ἑορτάζει σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, ἑορτὴν εὐφρόσυνον, ἐν τῇ σῇ μνήμη· καὶ πιστῶς, ἀνευφημοῦσα κραυγάζει σοι, Στέφανε θεῖε, ὁσίων τὸ καύχημα. Κάθισμα Ἦχος δ’ Ὁ ὑψωθεὶς. Τῶν Μοναστῶν ὑπογραμμὸς ἀνεδείχθης, τῶν Ἀθλητῶν καλλωπισμὸς ἀνεφάνης, δι’ ἀμφοτέρων Στέφανε κοσμούμενος· ὅθεν ἀξιάγαστε, καὶ διπλοῦς τοὺς στεφάνους, ἔλαβες ἀσκήσεως, καὶ ἀθλήσεως Πάτερ. Ἀλλ’ ἐκτενῶς Χριστὸν ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν σὲ ὑμνούντων, ἱκέτευε Στέφανε.
1m
www.pronews.gr
Nadja: To πολύχρωμο διαμέρισμα στην Αθήνα με τις μεταμοντέρνες πινελιές [εικόνες]
Μοτίβα στα πλακάκια, γεωμετρικά σχέδια και μια φωτεινή κίτρινη σκάλα είναι τα πρώτα που παρατηρεί κανείς στο εντυπωσιακό διαμέρισμα στην περιοχή του Παπάγου, που σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Point Supreme.
1m
iefimerida.gr
Ρωσία: Εγκαταλείπει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να φτιάξει δικό της το 2030
Τον δικό της διαστημικό σταθμό ετοιμάζεται να κατασκευάσει η Ρωσία. Στόχος, να τον έχει θέσει σε τροχιά έως το 2030, εφόσον ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν εγκρίνει το σχέδιο. Στην περίπτωση που η Ρωσία προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου, θα σημάνει και το τέλος της συνεργασίας της με τις ΗΠΑ στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ). ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία: Εγκαταλείπει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να φτιάξει δικό της το 2030 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Σύνοδος Κορυφής για το Κλίμα: Η Κομισιόν επεκτείνει το εμπόριο εκπομπών ρύπων σε κτίρια και μεταφορές
Τι ορίζεται ως εμπόριο εκπομπών και τι προβλέπει το σχέδιο που ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής παγκόσμιων ηγετών για το κλίμα
8 m
www.protothema.gr
Γεωργιάδης για self test εργαζόμενων: Αν χρειαστούν 2 την εβδομάδα το ένα θα το πληρώνει η επιχείρηση
Το ενδεχόμενο να πληρώνει η επιχείρηση το ένα self test, εάν χρειαστεί να κάνουν δύο οι εργαζόμενοι άφησε ανοικτό ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης.
8 m
iefimerida.gr
Σοφία Παυλίδου: Ποιες είναι οι σχέσεις της σήμερα με τον Χρήστο Φερεντίνο;
Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show», ήταν το βράδυ της Τετάρτης η Σοφία Παυλίδου, η οποία...
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Ισόβια κάθειρξη για άνδρα από το Μπαγκλαντές που επιχείρησε να ανατιναχθεί σε σταθμό του μετρό στη Νέα Υόρκη το 2017
Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα, από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ένας άνδρας από το Μπαγκλαντές ο οποίος επιχείρησε τον Δεκέμβριο του 2017, να ανατιναχθεί στο μετρό της Νέας Υόρκης, κατά το παράδειγμα του Ισλαμικού Κράτους.
iefimerida.gr
Γκαρσία: «Ο Τζόλης είναι ένα ταλέντο που πρέπει να το προστατεύσουμε»
Για τη διαχείριση του Χρήστου Τζόλη μίλησε ο Πάμπλο Γκαρσία επισημαίνοντας ότι είναι ένα ταλέντο το οποίο πρέπει να προστατευθεί από τον ΠΑΟΚ
www.protothema.gr
Μητσοτάκης: «Τα κορονοπάρτι δεν αντιμετωπίζονται με καταστολή, λάθος και αστοχία η Νέα Σμύρνη»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα εμβολιασμού που επιταχύνεται, καθώς και στους λόγους που τον οδήγησαν στο διάγγελμα της Τετάρτης.
gazzetta.gr
Παναθηναϊκός: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Σένκεφελντ
Τα συνεχόμενα παιχνίδια των πλέι οφ δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στον Παναθηναϊκό, για να σταθεί περισσότερο στο ματς με την ΑΕΚ και στον τρόπο...
www.zougla.gr
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας ενισχύει την απασχόληση: Θα δημιουργήσει 2.000 θέσεις εργασίας στην τετραετία
Τον πρώτο κύκλο μιας πολυδιάστατης συνεργασίας για την επανένταξη συνανθρώπων μας στην αγορά εργασίας, ολοκλήρωσαν η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και η Action Aid Hellas.  Ο πρώτος κύκλος είχε ως στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας του προγράμματος «Συμβουλευτική Εύρεση Εργασίας» του κέντρου της Action Aid Hellas. Ο σκοπός του προγράμματος είναι άμεσα συνυφασμένος με τη ... Περισσότερα To άρθρο Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας ενισχύει την απασχόληση: Θα δημιουργήσει 2.000 θέσεις εργασίας στην τετραετία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το διπλό μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη και το ξεκάθαρο πλάνο
«Συγκέντρωση στους στόχους, προετοιμασία για την επόμενη χρονιά σε όλους τους τομείς» ήταν το διπλό μήνυμα που έστειλε στα διοικητικά στελέχη και τους επικεφαλής των τμημάτων ο Ιβάν Σαββίδης.
gazzetta.gr
Barcelona Open: Στους "8" ο Ναδάλ μετά από μάχη 3 σετ με Νισικόρι (vids)
Ο Ράφα Ναδάλ απέκλεισε με 6-0, 2-6, 6-2 τον Κέι Νισικόρι και θα παίξει στον προημιτελικό της Παρασκευής (17:00, Cosmote Sport 6)  στο Barcelona Open με τον Κάμερον Νόρι. 
gazzetta.gr
Γερμανία: «Λάθος επιλογή» ο Άρμιν Λάσετ για την Καγκελαρία λένε οι πολίτες
«Λάθος» επιλογή αποτελεί ο Άρμιν Λάσετ ως υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για την Καγκελαρία, εκτιμά η πλειοψηφία των Γερμανών. Ακόμη περισσότεροι είναι εκείνοι που αποδοκιμάζουν την επιλογή και ανήκουν στους υποστηρικτές των κομμάτων που εκπροσωπεί. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Civey για λογαριασμό του περιοδικού Der Spiegel, το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: «Λάθος επιλογή» ο Άρμιν Λάσετ για την Καγκελαρία λένε οι πολίτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τελικά τι αγοράζει πιο πολύ ο Έλληνας από το ίντερνετ;
Η μεγάλη έρευνα δείχνει ενδιαφέροντα πράγματα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τόκιο 2020: Έργο του Τσαϊκόφσκι θα αντικαταστήσει τον ύμνο της Ρωσίας
Ένα απόσπασμα από το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο από τον Ρώσο συνθέτη Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι θα αντικαταστήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο...
www.zougla.gr
Champions League πόλο: Με Μπαρτσελονέτα ο Ολυμπιακός
Η Μπαρτσελονέτα κατέλαβε οριστικά τη δεύτερη θέση του Β΄ ομίλου του Champions League υδατοσφαίρισης και θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον προημιτελικό του final-8, που θα γίνει 3-5 Ιουνίου στο Βελιγράδι.
iefimerida.gr
Δυο σεισμοί - 3,9 και 3,6 Ρίχτερ - σε δυο λεπτά στη Νίσυρο
Έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή με πάνω από δέκα δονήσεις το τελευταίο 24ωρο
www.protothema.gr
Η Σλοβακία συμπαραστέκεται στην Τσεχία – Απελαύνει τρεις Ρώσους διπλωμάτες
Nα απελάσει τρεις Ρώσους διπλωμάτες αποφάσισε σήμερα η Σλοβακία, δίνοντας τους προθεσμία μιας εβδομάδας να εγκαταλείψουν την χώρα, δήλωσε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Έντουαρντ Χέγκερ, σε μήνυμα του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. «Η Σλοβακία απελαύνει τρεις Ρώσους διπλωμάτες, οι οποίοι πρέπει να εγκαταλείψουν την χώρα στην διάρκεια των επόμενων επτά ημερών», δήλωσε ο Χέγκερ. Ο ... Περισσότερα To άρθρο Η Σλοβακία συμπαραστέκεται στην Τσεχία – Απελαύνει τρεις Ρώσους διπλωμάτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Κανένας μόνος στην Πανδημία»: Τα σκληρά βιώματα ασθενών, συγγενών και υγειονομικών
Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι σήμερα, 1.142 άνθρωποι - Ειδικότερα, 126 ασθενείς, 111 συγγενείς ασθενών, 177 χρόνιοι πάσχοντες, 123 άτομα από ευάλωτες ομάδες, 210 άνεργοι, 85 μέλη προσωπικού νοσοκομείων, 310 άτομα από τον γενικό πληθυσμό και διεκπεραιώνονται 249 νέα αιτήματα
www.protothema.gr
Απίστευτη απάτη με λεία «μαμούθ»: Της πήραν πάνω από 26 εκατ. ευρώ!
Θύμα απάτης έπεσε μία 90χρονη στο Χονγκ Κονγκ, καθώς δράστες την έπεισαν να καταθέσει πάνω από... 26 εκατομμύρια ευρώ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιασικεβίτσιους: «Δεν ξέρω αν ήταν καλό το σχέδιό μου για το Game 1 αλλά δεν το ακολουθήσαμε»
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε λόγο για πειθαρχία και ότι δεν ακολουθήθηκε πιστά το προπονητικό πλάνο κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των playoffs κόντρα στη Ζενίτ. 
gazzetta.gr
Δώρο Πάσχα: Έως την Μεγάλη Τετάρτη η πληρωμή, τι ισχύει για όσους ήταν σε αναστολή
Πότε θα λάβουν οι εργαζόμενοι το δώρο του Πάσχα. Τι ισχύει για όσους ήταν σε αναστολή και στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
gazzetta.gr
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή: Στο Ισραήλ η Εθνική Goalball
Στη τελική ευθεία μπήκε η Εθνική Ανδρών Goalball για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Φινλανδίας, που θα διεξαχθεί στο Λάχτι από τις 31 Μάιου έως τις 7 Ιουνίου...
www.zougla.gr
ΜέΡΑ25: «Ομολογία της αποτυχίας» οι ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας
«Οι αυτονόητες καθυστερημένες ανακοινώσεις της κυβέρνησης είναι παράλληλα και η ομολογία της αποτυχίας της», τονίζει το ΜέΡΑ25...
www.zougla.gr
Walt Disney Co και Sony Pictures: «Spider-Man» και άλλες ταινίες μέσω streaming
Η Walt Disney Co και η Sony Pictures ενώνουν τις δυνάμεις τους. Συμφώνησαν για την προβολή νέων ταινιών του «Spider-Man» καθώς άλλων ταινιών, μέσω υπηρεσιών τεχνολογίας streaming. Πιο συγκεκριμένα, η Walt Disney Co ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την Sony Pictures για την προβολή νέων ταινιών του «Spider-Man», αλλά και άλλων ταινιών μέσω της προσφοράς υπηρεσιών ... Περισσότερα To άρθρο Walt Disney Co και Sony Pictures: «Spider-Man» και άλλες ταινίες μέσω streaming δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Τράγκας διέγραψε τη Ραχήλ Μακρή από το κόμμα του -Η ειρωνική απάντησή της
Με συνοπτικές διαδικασίες διέγραψε ο Γιώργος Τράγκας τη Ραχήλ Μακρή από το νεοσύστατο κόμμα του, λίγους μόνο μήνες μετά τη συμφωνία τους.
iefimerida.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσυρθεί η τροπολογία για την ασυλία των μελών της επιτροπής λοιμωξιολόγων
Καυστική ανακοίνωση για την τροπολογία που διασφαλίζει το ακαταδίωκτο των μελών της επιτροπής λοιμωξιολόγων εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Η Αξιωματική Αντιπολίτευση χαρακτηρίζει «αντισυνταγματική» τη διάταξη που όπως επισημαίνει, εξασφαλίζει την ασυλία των μελών της επιτροπής λοιμωξιολόγων δίνοντας στρεβλή εντύπωση για τα μέλη της και ζητεί την απόσυρσή της. «Η αιφνιδιαστική τροπολογία δέκα υπουργών της κυβέρνησης που εξασφαλίζει ότι μέλη της επιτροπής λοιμωξιολόγων, όχι μόνο δεν μπορούν να διωχθούν δικαστικά, αλλά ούτε καν να κληθούν να καταθέσουν στις δικαστικές Αρχές για τη διαχείριση της πανδημίας, μην τυχόν και αποκαλυφθούν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, εξηγεί για ποιον λόγο εδώ και έναν χρόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι «επιβεβαιώνει την κριτική πως ο κ. Μητσοτάκης αγνοεί τις εισηγήσεις τους και τα επιδημιολογικά δεδομένα και φέρνει τους επιστήμονες προ τετελεσμένων και προειλημμένων πολιτικών αποφάσεων.» «Προσβάλλει το κύρος της επιτροπής» Όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., «η διάταξη αυτή προσβάλλει το κύρος της επιτροπής στη κοινή γνώμη και δίνει στρεβλή εντύπωση για τα μέλη της». «Σε κάθε περίπτωση άλλωστε, ο ρόλος της επιτροπής είναι γνωμοδοτικός, συνεπώς οι όποιες ευθύνες για τα εγκληματικά λάθη που έχουν οδηγήσει στο 6μηνο αποτυχημένο λοκντάουν, στην κατάρρευση του ΕΣΥ και της οικονομίας, είναι αποκλειστικά του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει ως εξής: «Αναμένουμε την άμεση απόσυρση της αντισυνταγματικής αυτής διάταξης και την άμεση δημοσίευση των πρακτικών από όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, ώστε να κατανοήσουμε για ποιες παρεμβάσεις υπουργών του κ. Μητσοτάκη ζητείται σήμερα η ασυλία».
www.dikaiologitika.gr
Η Σλοβακία απελαύνει τρεις Ρώσους διπλωμάτες σε ένδειξη αλληλεγγύης με την Τσεχία
Η Σλοβακία αποφάσισε σήμερα να απελάσει τρεις Ρώσους διπλωμάτες, δίνοντας τους προθεσμία μιας εβδομάδας να εγκαταλείψουν...
www.zougla.gr
Ήθελαν να χαιρετίσουν το τρένο
Μερικοί ποδηλάτες χαιρετούν ένα τρένο που περνά. Ένας από αυτούς στάθηκε πολύ κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές με αποτέλεσμα το τρένο να παρασύρει το ποδήλατό του...
www.zougla.gr
Απέλαση 3 Ρώσων διπλωματών από τη Σλοβακία - Προειδοποίηση για αντίποινα από τη Μόσχα
Η Σλοβακία αποφάσισε σήμερα να απελάσει τρεις Ρώσους διπλωμάτες, σε ένδειξη αλληλεγγύης με την Τσεχία, δίνοντας τους προθεσμία μιας εβδομάδας να εγκαταλείψουν την χώρα, δήλωσε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Έντουαρντ Χέγκερ.«Η Σλοβακία απελαύνει τρεις Ρώσους διπλωμάτες, οι οποίοι πρέπει να εγκαταλείψουν την χώρα στην διάρκεια των επόμενων επτά ημερών», δήλωσε ο Χέγκερ. Ο Χέγκερ είπε ότι η Σλοβακία αποφάσισε να απελάσει το μεγαλύτερο τμήμα του διπλωματικού προσωπικού, αφού κατηγόρησε την Ρωσία ότι αξιωματικοί των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών βρίσκονται πίσω από την ανατίναξη αποθήκης πυρομαχικών στην ανατολική Τσεχία το 2014. Η Μόσχα αντιδρώντας στην απόφαση αυτή της Σλοβακίας, μέσω της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, εξέφρασε την απογοήτευση της για τις «μη φιλικές ενέργειες της Μπρατισλάβας», την οποία επέκρινε για «ψευτοαλληλεγγύη» με την Τσεχία «σε μια κατασκευασμένη υπόθεση», υποσχόμενη ότι θα δώσει άμεσα την δική της απάντηση.
www.dikaiologitika.gr
Άνοιγμα της αγοράς χωρίς ραντεβού από το Σάββατο (24/4) ζητάει ο ΕΣΘ με επιστολή προς τον Μητσοτάκη
Το άνοιγμα της αγοράς της Θεσσαλονίκης, από το Σάββατο 24 Απριλίου, χωρίς ραντεβού, ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης (ΕΣΘ)…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υφυπουργείο Αθλητισμού: «Η απόφαση του ΔΣ SL2-FL προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη και πλήθος ερωτηματικών»
Η απόφαση της Ένωσης SL2-FL να ταχθεί κατά της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η οποία προβλέπεται στο νέο...
www.zougla.gr
Μπότας: «Σεβάστηκα τον Ράσελ, δεν τον έκλεισα»
Καθαρός από την πλευρά του θεωρεί ότι είναι ο Βαλτέρι Μπότας στο περιστατικό με τον Τζορτζ Ράσελ, που συνέβη την Κυριακή στο Γκραν Πρι της Formula 1 στην Ίμολα. 
gazzetta.gr
Πόλο: Κόντρα στην Μπαρτσελονέτα ο Ολυμπιακός
Η Μπαρτσελονέτα κατέλαβε οριστικά τη δεύτερη θέση του Β΄ ομίλου του Champions League υδατοσφαίρισης και θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον προημιτελικό...
www.zougla.gr
Παναθηναϊκός: «Τρέχει» για ΠΑΟΚ ο Σένκεφελντ – Οριστικά νοκ άουτ ο Χατζηγιοβάνης
Ενθαρρυντικά μηνύματα έστειλε ο Μπαρτ Σέκενφελντ στην σημερινή (22/4) προπόνηση του Παναθηναϊκού και έβαλε υποψηφιότητα για συμμετοχή στο προσεχές ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική των Play Offs της Superleague. Αντίθετα οριστικά εκτός έμεινε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Σέκνεφελντ, ο οποίος όμως έδειξε να είναι σε καλύτερη κατάσταση ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: «Τρέχει» για ΠΑΟΚ ο Σένκεφελντ – Οριστικά νοκ άουτ ο Χατζηγιοβάνης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παράταση για τις αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων εστίασης για θερμαντικά σώματα
Δημοσιεύθηκε η τρίτη τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00, αντί για την Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00. Η δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης ... Περισσότερα To άρθρο Παράταση για τις αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων εστίασης για θερμαντικά σώματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η νέα εκτός έδρας φανέλα της εθνικής Ιταλίας είναι… t-shirt (pic)
Με ένα ωραιότατο, λευκό… t-shirt θα αγωνίζεται στα εκτός έδρας παιχνίδια της η Ιταλία την επόμενη διετία.
gazzetta.gr
Τούνμπεργκ κατά ηγετών: «Πόσο θα συνεχίσετε να αγνοείτε την κλιματική αλλαγή χωρίς να λογοδοτείτε;»
Παρέμβασή της νεαρής ακτιβίστριας μέσω τηλεδιάσκεψης ενώπιον μιας επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου, στο περιθώριο της Συνόδου για το κλίμα που οργανώνει η Ουάσιγκτον
www.protothema.gr
Φόρεμα και sneakers: Ο στιλάτος συνδυασμός που φορούν κάθε άνοιξη οι fashionista -Πώς θα τον υιοθετήσεις τώρα
Ένα τζιν παντελόνι και ένα πουκάμισο, ένα stylish σετ φόρμες, μία φούστα και ένα T-shirt -οι cool συνδυασμοί της άνοιξης είναι πολλοί, αλλά ο ωραιότερος όλων είναι το φόρεμα με τα sneakers.
iefimerida.gr
Η Κλέλια Ρένεση είναι ερωτευμένη και το δείχνει!
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Κλέλια Ρένεση, επισκέφθηκε την Γαύδο και προστέθηκε άθελά της σε όλους όσοι έχουν ερωτευτεί από το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μητσοτάκης: Καλύτερα οργανωμένα έξω ο κόσμος, παρά σε σπίτια
Για την απόφαση της κυβέρνησης να χαλαρώσει τις απαγορεύσεις μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Alpha και τον Αντώνη Σρόιτερ. Στη χαλάρωση των περιορισμών μετά το Πάσχα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha, λίγες ώρες μετά το διάγγελμά του στο οποίο «χάραξε» τον οδικό χάρτη του τέλους των περιορισμών. Αιτιολογώντας την απόφαση να μην επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις, σημείωσε:«Ήταν απαραίτητο να πάρουμε αυτή την απόφαση. Το επιδημιολογικό φορτίο ήταν υψηλό και υπήρχε κίνδυνος να μεταφέρουμε το ιικό φορτίο. Συνταχθήκαμε με τους ειδικούς, όμως ήταν το απαραίτητο μέτρο σ' αυτή τη συγκυρία. Επειδή ήθελα χθες όταν μίλησα στους συμπολίτες μας να δώσω οδικό χάρτη ξεκαθάρισα ότι το αντιστάθμισμα για να μείνουμε στα αστικά κέντρα θα είναι η σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα, αμέσως μετά το Πάσχα που θα ανοίξουν εστιατόρια καφετέριες. Δεν θα είναι σαν το προηγούμενο. Το 2021 δεν είναι 2020. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε στα χωριά. Θα λειτουργήσουν όμως οι εκκλησίες. Τώρα γνωρίζουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Υπήρχε ο φόβος, μια καθολική συμμόρφωση με τα μέτρα, ήμασταν εξαιρετικά πετυχημένοι στη διαχείριση, δεν γνωρίζαμε όμως πως θα τελειώσει. Τώρα ξέρουμε ότι τα εμβόλια είναι η τελική απάντηση στο πρόβλημα του κορονοϊού. Ας είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι και πιο χαμογελαστοί. Πρέπει να βλέπουμε την τάση, τις τελευταίες 10 μέρες είναι θετική. Μειώνεται ο δείκτης θετικότητας. Γνωρίζουμε πια ότι κάθε εβδομάδα που περνάει χτίζουμε τείχος ανοσίας. Τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι γίνονται συγκεντρώσεις σε σπίτια. Προτιμώ να βγει κάποιος έξω και να φάει σε εξωτερικό χώρο παρά μέσα σε σπίτια. Η κοινωνία και οι πολίτες συμμορφώνονται όταν μπορούμε να τους περιγράψουμε τι θα συμβεί αύριο και μεθαύριο. Τα πισωγυρίσματα θα προτιμούσα να τα αποκαλώ προσαρμογές σε ένα δυναμικό φαινόμενο.  Το σύστημα Υγείας εξακολουθεί να αντέχει και θα αντέξει. Είναι και επιδημιολογικά ορθό ο κόσμος να είναι οργανωμένα έξω. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει ένα δρακόντειο καθεστώς ελέγχου της ζωής των πολιτών επί 24ωρου βάσης. Ο κόσμος θα συμμορφωθεί καλύτερα με τα μέτρα, τις μάσκες, τις αποστάσεις. Κάθε εβδομάδα χτίζουμε πέτρα πέτρα το τείχος ανοσίας. Η συντριπτική πλειοψηφία συμμορφώνεται στα μέτρα. 
www.dikaiologitika.gr
Δώρο Πάσχα: Την Μ. Τετάρτη σε εργαζόμενους σε αναστολή και ενταγμένους στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου, θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας και όσους έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως και την 31η Μαρτίου 2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Εργασίας ... Περισσότερα To άρθρο Δώρο Πάσχα: Την Μ. Τετάρτη σε εργαζόμενους σε αναστολή και ενταγμένους στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βίντεο: Η συγκινητική ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτή τη φωτογραφία
Μια απίθανη ιστορία που σίγουρα θα σας συγκινήσει.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δώρο Πάσχα: Έως Μ.Τετάρτη η πληρωμή – Τι ισχύει για όσους ήταν σε αναστολή
Πότε θα το λάβουν οι εργαζόμενοι - Τι ισχύει για όσους ήταν σε αναστολή και στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
www.protothema.gr
Μπάιντεν για Συμφωνία Παρισιού: H Aμερική επέστρεψε
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τον πλανήτη να περάσει στη «δράση» και να παλέψει για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης
www.protothema.gr
Συγκλονίζει ο Λίνγκαρντ για τη «μάχη» με την κατάθλιψη: «Ένιωθα άλλος άνθρωπος, κανείς δεν ήξερε τι περνούσα»
Ο Τζέσι Λίνγκαρντ αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της «μάχης» που έδωσε με την κατάθλιψη και συγκλόνισε με τα λόγια του, δηλώνοντας ότι έφτασε πολύ κοντά στο να τα παρατήσει
www.protothema.gr
Επιταγές: Αναστολή 60 ημερών και για τις επιταγές Μαΐου
Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης, πληρωμής και καταχώρησης αξιογράφων παρατείνεται κατά 60 επιπλέον ημέρες και για τον Μάιο στις πληττόμενες επιχειρήσεις – Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών 
www.protothema.gr