Basket League: Στις 15:00 την Δευτέρα αντί για τις 17:15 το Λάρισα-Ολυμπιακός

Νέα ώρα διεξαγωγής για το παιχνίδι της Δευτέρας μεταξύ Λάρισας κι Ολυμπιακού. Το ματς της 9ης αγωνιστικής της Basket League θα ξεκινήσει στις 15:00 αντί για τις 17:15 που είχε οριστεί αρχικά.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Επιστρέφει τον Απρίλιο το Athens Motoshow
Πέρυσι έγινε το πρώτο βήμα της επιστροφής στις εκθέσεις μοτοσικλέτας με το Motoshow που πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα του Φλοίσβου. Φέτος η...
3 m
www.zougla.gr
ΕΟΦ: Προσοχή στο «Θαυματουργό ορυκτό διάλυμα» - Μην το καταναλώνετε
Ως «Θαυματουργό ορυκτό διάλυμα» προωθείται μέσω διαδικτύου το προϊόν MMS, για το οποίο ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι η κατανάλωσή του ενέχει σοβαρό…Περισσότερα...
4 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Ο μετεωρολόγος Ζιακόπουλος προβλέπει «χιονοθύελλα» τη Δευτέρα
Ο μαθηματικός-μετεωρολόγος, στο προσωπικό του ιστολόγιο σχολιάζει την κακοκαιρία που έρχεται με εικόνα των Daltons
6 m
www.protothema.gr
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών
Τη δυνατότητα να υποδεχθούν πτήσεις υδροπλάνων αποκτούν η Κέρκυρα και οι Παξοί, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμιά...
6 m
www.zougla.gr
Είναι επίσημο - Δεύτερη σεζόν και σύμπαν «Squid Game» ανακοίνωσε το Netflix!
«Το σύμπαν του Squid Game μόλις ξεκίνησε», ανακοίνωσε το Netflix.Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Negin Mirsalehi: Η διάσημη fashion blogger από το Amsterdam είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί!
Επιχειρηματίας, μελισσοκόμος, fashion και travel bloger και influencer ...
6 m
www.zougla.gr
Greece: Plan for the promotion of military tourism
Have you ever been to Thermopylae?
9 m
www.protothema.gr
Βίκυ Πρωτογεράκη: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι o Φιλιππίδης και ο Λιγνάδης έχουν πέσει σε αυτά τα αδικήματα»
Στην κάμερα του «Πρωινού» μίλησε η Βίκυ Πρωτογεράκη...
9 m
www.zougla.gr
Στην Αθήνα ο Νταβίντ Ντεσόλα: Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας, σεναριογράφος του «Τhe Platform», συζητά με το κοινό
Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Νταβίντ Ντεσόλα έρχεται στην Αθήνα με αφορμή το θεατρικό του που παίζεται στο θέατρο Επι Κολωνω.
iefimerida.gr
Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: Γιατί είναι σημαντικό να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας κάθε μέρα
Πότε καθιερώθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς και ποια η σημασία της;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μανώλης Εμμανουήλ: Ο πρωταγωνιστής Βρετανικής καμπάνιας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα [βίντεο]
Ο Μανώλης Εμμανουηλ, Έλληνας ηθοποιός που κάνει καριέρα στο Λονδίνο, βρίσκεται πίσω από βρετανική καμπάνια για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
iefimerida.gr
Frontex: Ζητά σαφέστερους κανόνες για την εξισορρόπηση του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται σαφέστερους κανόνες για την εξισορρόπηση του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα με την ανάγκη για προστασία των συνόρων, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Frontex.
iefimerida.gr
«Super Κατερίνα»: Απίστευτο περιστατικό - Η Έλενα Πολυκάρπου έχασε το δόντι της στον αέρα (vid)
«Super Κατερίνα»: Μικρό ατύχημα για τη δημοσιογράφο στον αέρα της εκπομπήςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προσαγωγή του Μάνου Παπαδόπουλου στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης
Λίγο μετά τις 13:00, της Παρασκευής, προσήχθη στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ο Μάνος Παπαδόπουλος, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση βιασμού...
www.zougla.gr
Αθηναΐς Νέγκα κατά Ανθής Βούλγαρη για το περιστατικό με την Ματίνα Παγώνη: «Πολύ διασκεδαστικό να ειρωνεύεσαι μία γυναίκα»
Καλεσμένη στην εκπομπή της Ανθής Βούλγαρη και του Ιορδάνη Χασαπόπουλου...
www.zougla.gr
Νέο πενταετές πρόγραμμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την Ψυχική Υγεία παιδιών και εφήβων
Σε τρεις πυλώνες το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 15 εκατ. δολαρίων - «Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια ή προνόμιο λίγων, αλλά μία δεδομένη παροχή για όποιον την έχει ανάγκη», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος
www.protothema.gr
H Μαρία Βοσκοπούλου με φλοράλ φόρεμα από τα Bershka -Στιλάτο, κοστίζει μόνο 8 ευρώ [εικόνες]
H Mαρία Βοσκοπούλου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της όπου φοράει ένα υπέροχο, μίνι φλοράλ φόρεμα.
iefimerida.gr
Λάρισα: Ο παίκτης ριάλιτι αρνείται όσα του καταλογίζει η 16χρονη – Τι απαντά η συνήγορός του
Η συνήγορος υπεράσπισης του γνωστού παίκτη ριάλιτι, εις βάρος του οποίου έγινε μήνυση από 16χρονη κοπέλα για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, απαντά πως «ο πελάτης μου δεν προέβη σε κάποια πρόταση ή χειρονομία προς τη 16χρονη. Δεν έδειξε κάτι μη αποδεκτό». Μιλώντας στο GRTimes.gr, η Ιουλία Αγγελακοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης του γνωστού παίκτη ριάλιτι, περιγράφει όσα ... Περισσότερα To άρθρο Λάρισα: Ο παίκτης ριάλιτι αρνείται όσα του καταλογίζει η 16χρονη – Τι απαντά η συνήγορός του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Όμικρον 2: Η «stealth» παραλλαγή που έχει κατακλύσει την Δανία – Γιατί έχει τρομοκρατήσει τον πλανήτη
Ένας νέος εφιάλτης έχει ξεκινήσει για την ανθρωπότητα και πάλι με το γράμμα Όμικρον του ελληνικού αλφάβητου αλλά με τον αριθμό 2 να τον συνοδεύει. Η Όμικρον 2, που είναι υποπαραλλαγή της μετάλλαξης Όμικρον έχει ήδη το προσωνύμιο «Stealth» γιατί δεν ανιχνεύεται με τον γρήγορο τρόπο στα μοριακά τεστ αλλά χρειάζεται να γίνει αλληλούχιση για ... Περισσότερα To άρθρο Όμικρον 2: Η «stealth» παραλλαγή που έχει κατακλύσει την Δανία – Γιατί έχει τρομοκρατήσει τον πλανήτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Συνοδός ασθενούς έριξε κουτουλιά σε διοικητή νοσοκομείου
Απίστευτο επεισόδιο στο νοσοκομείο Ναυπλίου καθώς συνοδός ασθενούς επιτέθηκε με κουτουλιά στον διοικητή του νοσοκομείουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Kieran Reilly: Μόλις προσγείωσε το 1o τριπλό flair με ΒΜΧ στην ιστορία
Ο Βρετανός ΒΜΧας, Kieran Reilly, έβαλε το όνομα του στα βιβλία των ρεκόρ προσθέτοντας μισή περιστροφή στο ήδη εντυπωσιακό τριπλό backflip. Εάν έχετε το παραμικρό ενδιαφέρον για τα σπορ δράσης, τότε είναι...
www.zougla.gr
ΔΕΗ: Ομολογιακό 530 εκατ. ευρώ από Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς - Ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (Μου) με τις τράπεζες Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς για την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίθεση χάκερς σε τρία νοσοκομεία της Αττικής -Μπλόκαραν τις διοικητικές υπηρεσίες
Το βράδυ της Δευτέρας 17 προς την Τρίτη 18 Ιανουαρίου, χάκερ επιτέθηκαν σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, το Σωτηρία και το Ασκληπιείο της Βούλας.
iefimerida.gr
Επίθεση χακερς σε τρία νοσοκομεία της Αττικής -Μπλόκαραν τις διοικητικές υπηρεσίες
Το βράδυ της Δευτέρας 17 προς την Τρίτη 18 Ιανουαρίου χάκερς επιτέθηκαν σε τρία μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, το Σωτηρία και το Ασκληπιείο της Βούλας.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με μηχανή που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Καλούσαν 20 λεπτά το 100 και... δεν απαντούσε
Μία οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, που έγινε στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Κλεάνθους στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το grtimes.gr, το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ένα μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν ένας νεαρός και μια κοπέλα συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια οι επιβαίνοντες βρέθηκαν στο οδόστρωμα, με ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με μηχανή που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Καλούσαν 20 λεπτά το 100 και... δεν απαντούσε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ραγδαίες εξελίξεις για τον ιερέα – Σε αργία με απόφαση Ιερώνυμου: «Μου πρόσφερε χρήματα για μία ώρα μαζί του» καταγγέλλει κοπέλα
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον ιερέα που κατηγορείται πως βίασε ανήλικη μέσα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων στα Κάτω Πατήσια. Κοπέλα καταγγέλλει πως της έκανε προσωπικές ερωτήσεις αλλά και της πρότεινε 50 ευρώ για «μία ώρα από τη ζωή της». Όλα ξεκίνησαν όταν, όπως καταγγέλλει πήγε μαζί με φίλο της να ζωγραφίσουν ένα τοίχο […]
www.makeleio.gr
Μικρότερο Tesla Cybertruck;
 Λέγεται πως ο Elon Musk ζήτησε την εξέλιξη και μιας μικρότερης εκδοχής του πολυαναμενόμενου Cybertruck.
www.protothema.gr
Θρεπτική χειμωνιάτικη σούπα με μήλο και παστινάκη
Σούπα με μήλο; Κι όμως γίνεται! Και μάλιστα είναι πεντανόστιμη και πολύ θρεπτική. Το αγαπημένο αυτό φρούτο ταιριάζει υπέροχα με την παστινάκη, ένα λαχανικό, που ακούμε συνέχεια στα Master Chef.
www.protothema.gr
Άρης στον Αιγόκερω: Μια πρώτη γεύση
Περνά στον Αιγόκερω στις 24 Ιανουαρίου με... άγριες διαθέσειςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΠΟΥ ΒΙΑΖΕ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΑΝΟΥΣΕ ΑΝΗΛΙΚΗ – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑΝΕ ΤΑ… ΑΝΙΕΡΑ – ΤΟΝ ΕΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΛΙΠΟΘΥΜΟΥΣΕ – ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΣΟ – ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ
Προθεσμία για την Τρίτη το πρωί ζήτησε και έλαβε ο ιερέας που συνελήφθη μετά από καταγγελίες ανήλικου κοριτσιού για βιασμό σε βάρος της. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Νίκος Στεφανάτος, λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών και της ύπαρξης ανήλικου θύματος μελέτησε άμεσα το υλικό και προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για τα βαρύτατα αδικήματα. Ο ιερέας  διώκεται […]
www.makeleio.gr
Οικογενειακή τραγωδία στο Αγρίνιο: Μάνα και κόρες πέθαναν μέσα σε 7 μήνες!
Τραγική φιγούρα ο πατέρας - Η μητέρα και η μία κόρη πέθαναν από παθολογικά αίτια και η δεύτερη αδερφή από κορωνοϊό
www.protothema.gr
Δικηγόρος παίκτη του Survivor: «Ο πελάτης μου αρνείται κατηγορηματικά όσα του καταλογίζει η 16χρονη»
Survivor: Τι αναφέρει η πλευρά του παίκτη που βλέπουμε στο ριάλιτι επιβίωσης και κατηγορείται από 16χρονη μαθήτρια για ασέλγεια εις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ενεργοποιείται ο Σιαμπάνης λόγω των τραυματισμών των Κουέστα, Ντένις
Ο Άρης υπήρξε… θύμα ενός σπάνιου περιστατικού με τους τραυματισμούς των Χουλιάν Κουέστα, Ντένις μέσα σε σχεδόν δέκα αγωνιστικά λεπτά κι αυτό αναγκάζει την ενεργοποίηση του Μάριου Σιαμπανη.
gazzetta.gr
Σεισμός τώρα 3 Ρίχτερ βορειοδυτικά της Χαλκίδας
Σεισμική δόνηση 14 χιλιόμετρα  βορειοδυτικά της Χαλκίδας
www.protothema.gr
ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη υπ. Υγείας σήμερα για τα εμβόλια -Αναζητούν κοινό έδαφος για χορήγηση τέταρτης δόσης
Οι υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσπαθήσουν σήμερα να βρουν κοινό έδαφος για μια ενδεχόμενη τέταρτη δόση εμβολίων κατά της COVID-19 εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων που προκαλεί η παραλλαγή Όμικρον.
iefimerida.gr
Ο απίστευτος τρόπος που τυχερός στο Ξυστό ανακοίνωσε στο αφεντικό του ότι κέρδισε 2 εκατ. λίρες και... φεύγει!
Έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα λέγατε στο αφεντικό σας εάν μαθαίνατε ότι κερδίσατε το ξυστό;
iefimerida.gr
Ποινική δίωξη για ασέλγεια σε παίκτη του Survivor
Ο Γιώργος Κατσαούνης, ο οποίος αυτή την περίοδο συμμετέχει στο «Survivor», κατηγορείται από ανήλικη μαθήτρια για σεξουαλική...
www.zougla.gr
Βίκυ Πρωτογεράκη: «Θεωρώ ότι κάποια πράγματα τα έχουν τραβήξει πολύ, θα υπερασπιζόμουν τον Λιγνάδη»
Η ηθοποιός μίλησε για τον πρώην Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου κι εξήγησε πως θα τον υπερασπιζόταν, αφού η ίδια είχε γνωρίσει ένα πολύ «φωτεινό άτομο»
www.protothema.gr
Τι συμβαίνει με το Netflix: Προβλέψεις... καταστροφής από τα ίδια του τα στελέχη
Αναλυτές μεγάλων οίκων όπως η JPMorgan έχουν μιλήσει για μεγάλη πτώση στον αριθμό των νέων συνδρομών - Μια από τις αιτίες είναι η κακή εκκίνηση για το 2022 με μείωση του πρωτότυπου περιεχομένου της πλατφόρμας
www.protothema.gr
Λαβρόφ: Μάταιη η συνάντηση με Μπλίνκεν για την Ουκρανία
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε με σαφήνεια πως δεν περιμένει πολλά από τη σημερινή συνάντησή του με τον ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν. Η συνάντηση γίνεται το πρωί της Παρασκευής στη Γενεύη και αφορά στην ουκρανική κρίση με τον Λαβρόφ να δηλώνει κατά την έναρξη της συνάντησης για την Ουκρανία πως δεν περιμένει ... Περισσότερα To άρθρο Λαβρόφ: Μάταιη η συνάντηση με Μπλίνκεν για την Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συνάντηση Πλεύρη - Μπακογιάννη: 18 απινιδωτές από το υπουργείο Υγείας για τον Δήμο Αθηναίων
Δεκαοχτώ απινιδωτές για την κάλυψη των αναγκών σε χώρους άθλησης, δημοτικά ιατρεία και σε δραστηριότητες πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων, παρέδωσε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΑΔΕ - myDATA: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η διαβίβαση παραστατικών μέσω ERP και timologio
Τι ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ
www.protothema.gr
«Στον δρόμο» οι 350 εργαζόμενοι στο Hilton Athens
Να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας τους στο εμβληματικό Hilton Athens, που κλείνει για τρία χρόνια προκειμένου να ανακαινιστεί, ζητούν οι εργαζόμενοι...
www.zougla.gr
Γιουβέντους: Στην έξοδο Ντιμπάλα κι άλλοι πέντε ποδοσφαιριστές
Η Γιουβέντους πραγματοποιεί μία κάκιστη χρονιά στο ιταλικό πρωτάθλημα, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν, προκειμένου η “Γηραιά Κυρία” να επιστρέψει δριμύτερη. Επιχείρηση «εκκαθάρισης» στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας, εξελίσσεται στη Γιουβέντους. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιταλικός Τύπος, οι ιθύνοντες της “γηραιάς κυρίας” αποφάσισαν να ολοκληρώσουν ... Περισσότερα To άρθρο Γιουβέντους: Στην έξοδο Ντιμπάλα κι άλλοι πέντε ποδοσφαιριστές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Το ενδεχόμενο τέταρτης δόσης εμβολίου συζητούν οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ
Κοινό έδαφος αναζητούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας, εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων – Ο ΕΜΑ είχε ανακοινώσει ότι μια τέταρτη δόση είναι λογικό να χορηγηθεί σε άτομα με σοβαρά εξασθενημένο ανοσοποιητικό, αλλά ζήτησε περισσότερα στοιχεία
www.protothema.gr
Tο άλογο στην αρχαία Αθήνα -Μία συναρπαστική έκθεση τέχνης και επιστήμης [εικόνες]
Μία συναρπαστική έκθεση τέχνης και επιστήμης διοργανώνει η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.
iefimerida.gr
Ουκρανία: Κρίσιμο διπλωματικό τετ α τετ Ρωσίας-ΗΠΑ εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων
Οι επικεφαλής της διπλωματίας ΗΠΑ και Ρωσίας συναντήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής σε μια ύστατη προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ουκρανία.
iefimerida.gr