Βόλος: Υπερθέαμα και χιλιάδες πυροτεχνήματα στην τελετή έναρξης της εορταστικής περιόδου

Τελετή έναρξης της εορταστικής περιόδου στον Βόλο με υπερθέαμα και πυροτεχνήματα.

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Η ασυναγώνιστη Άσλεϊ Μπάρτι κατέκτησε το Australian Open στις γυναίκες χωρίς να χάσει σετ
Η αχτύπητη Άσλεϊ Μπάρτι επικράτησε με 2-0 την Ντανιέλ Κόλινς στον τελικό και κατέκτησε το Australian Open στις γυναίκες χωρίς να χάσει σετ! Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της μπροστά στο κοινό της στη Μελβούρνη κι έφτασε δίχως να ιδρώσει ιδιαίτερα στην κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Η ασυναγώνιστη Άσλεϊ Μπάρτι κατέκτησε το Australian Open στις γυναίκες χωρίς να χάσει σετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Η Αθηνά NewYork ξεκαθαρίζει αν χώρισε με τον Αλέξη Παππά
Δείτε το story που ανάρτησε στο Instagram
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μαρτυρία 34χρονης που έπεσε θύμα εκδικητικής πορνογραφίας από τον πρώην σύντροφό της (βίντεο)
Ανέβασε βίντεο με σκηνές από τις προσωπικές τους στιγμές και κατέστρεψε την καριέρα της - Εκείνος αρνείται τις κατηγορίες και ρίχνει τις ευθύνες  στον φίλο του
www.protothema.gr
Κακοκαιρία: Που χρειάζονται αλυσίδες σε Αχαΐα, Κορινθία και Αιτωλοακαρνανία
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα των ορεινών οδικών δικτύων σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Κορινθία, έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις που εκδηλώνονται από σήμερα το πρωί, καθώς και ο παγετός. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν κλείσει, λόγω του χιονιού, η επαρχιακή οδός που συνδέει τα Καλάβρυτα με το χιονοδρομικό κέντρο και η δημοτική οδός ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Που χρειάζονται αλυσίδες σε Αχαΐα, Κορινθία και Αιτωλοακαρνανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αστυνόμος Μπέκας: Ο ήρωας που γέννησε το ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα
Πώς ο Γιάννης Μαρής έφτιαξε τον δικό του επιθεωρητή Μαιγκρέ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρήτη: Βρέθηκε πτώμα άνδρα στη λίμνη Βουλισμένη
Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου (29.01.2022) κάτοικοι του Αγίου Νικολάου, σημαίνοντας συναγερμό στην Κρήτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε πτώμα ενός νεκρού άνδρα στη λίμνη Βουλισμένη.  Στο σημείο, όπως αναφέρει το cretapost.gr, έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Βρέθηκε πτώμα άνδρα στη λίμνη Βουλισμένη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
H Βίκυ Καγιά με εντυπωσιακή τουαλέτα Μi-Ro -Με ψηλό σκίσιμο και φτερά, σαν σταρ του παλιού Χόλιγουντ [εικόνα]
Η Βίκυ Καγιά έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της με τουαλέτα Mi-Rο που θύμιζε παλιό Χόλιγουντ.
iefimerida.gr
Εμφανίστηκαν λύκοι σε Διόνυσο και Νέα Ερυθραία – Φέρονται να επιτέθηκαν σε σκυλιά
Οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας ανήρτησαν στην σελίδα τους στο Facebook φωτογραφίες από δυο αδέσποτους σκύλους, οι οποίοι φαίνονται να έχουν δεχθεί επίθεση από άγριο ζώο, πιθανότατα από λύκο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Επικαλούνται δε αξιόπιστες μαρτυρίες άλλων κατοίκων, που ισχυρίζονται ότι έχουν δει λύκο στην περιοχή της Ραπεντώσας, «Σας εφιστούμε την προσοχή σας , στους περιπάτους […]
www.makeleio.gr
Έντγκαρ Άλλαν Πόε: Ο λάτρης του αρχαιοελληνικού πνεύματος και το ταξίδι στην Ελλάδα που δεν έγινε ποτέ
Υπήρξε φανατικός θαυμαστής του αρχαιοελληνικού πνεύματος και ονειρευόταν να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Σε κάθε κείμενό του υπήρχε κάποια αναφορά ή κάποια ελληνική λέξη. Ο λόγος για τον «σκοτεινό» Έντγκαρ Άλλαν Πόε.
iefimerida.gr
Το σύνθημα του Ρέαμπτσιουκ για το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ μίλησε για το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα την Κυριακή (30/1) για την 20η αγωνιστική της Superleague. Ο Μολδαβός μπακ του Ολυμπιακού τόνισε ότι περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο οι πρωταθλητές Ελλάδας θα τα δώσουν όλα για τη νίκη-τίτλου. «Σίγουρα πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε έναν πολύ ... Περισσότερα To άρθρο Το σύνθημα του Ρέαμπτσιουκ για το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός – Βόρεια Ελλάδα: Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας εξαιτίας των χιονοπτώσεων και της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων. Όπως ανακοίνωσαν οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ειδικότερα, στην Ημαθία απαιτούνται αλυσίδες από το 94ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Βέροιας – Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), καθώς ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Βόρεια Ελλάδα: Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ertflix: 10 νέες ταινίες και παρέλαση αστέρων του Χόλιγουντ
Πολικές θερμοκρασίες έξω; Καυτές πρεμιέρες στο ERTFLIX. Mπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ τώρα και χειροκροτήστε μια παρέλαση χολιγουντιανών αστέρων. Ο Μπεν Κίνγκσλεϊ κόβει την ανάσα σε ένα πολιτικό θρίλερ για γερά νεύρα, ο Ρίτσαρντ Γκιρ γίνεται ο θρυλικός κύριος…Τίποτα, η Ελίζαμπεθ Μος βυθίζεται σε ένα τοξικό δράμα για την αποτυχία της Δικαιοσύνης, η Μέριλ ... Περισσότερα To άρθρο Ertflix: 10 νέες ταινίες και παρέλαση αστέρων του Χόλιγουντ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρίση Ουκρανία: Γιατί ο Ζελένσκι είναι ενοχλημένος με Μπάιντεν και θέλει συνάντηση με Πούτιν
Οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της Ουκρανίας είναι ραγδαίες σε διπλωματικό επίπεδο και πολύ επικίνδυνες σε στρατιωτικό επίπεδο –…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το ξέσπασμα της Χρηστίδου: «Σφίχτηκε το στομάχι μου, δεν ήξερα τι να κάνω και πώς μπορώ να βοηθήσω»
Ξέσπασε η Σίσσυ Χρηστίδου σήμερα το πρωί με τα όσα συνέβησαν με την επέλαση της κακοκαιρίας Ελπίδα κατά την οποία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι αποτέλεσμα έρχεται στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ανάλογα με την βαθμολογική διαφορά των δύο ομάδων!
Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο Gazzetta με τον δικό του τρόπο μία πρώτη προσέγγιση για το ντέρμπι της Τούμπας.
gazzetta.gr
Έξαλλη γιαγιά με μαγκούρα τα χώνει σε σε υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ: «Αλήτες, μας κοροϊδεύετε» (vid)
Μια γιαγιά στο Ντράφι δεν άντεξε που έχει μείνει τόσες μέρες χωρίς ρεύμα και μόλις είδε έναν υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ τον σταμάτησε και άρχισε να του τα... ψέλνει.
gazzetta.gr
BMW X2: Ανανεώνεται και ξεχωρίζει
Η BMW αποκάλυψε πως τον ερχόμενο Μάρτιο θα δούμε νέες Edition GoldPlay εκδόσεις για την X2 με πινελιές εξηλεκτρισμού.
gazzetta.gr
Ερωτευτείτε όταν νιώθετε έτοιμες, όχι όταν νιώθετε μόνες
Ένα συγκινητικό άρθρο προς όλες τις γυναίκες που ανυπομονούν να ερωτευτούν – ξανά.
www.protothema.gr
Αυτοί οι άντρες του ζωδιακού εξιτάρονται από το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι
Θέλουν να παιδευτούν για να κατακτήσουν μια γυναίκαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προτεραιότητες… ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ “ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ” ;; ΜΗΠΩΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ
Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ είχε βγει τότε στα κανάλια και είχε “επιβεβαιώσει” το “τηλεφώνημα” που είχα κάνει στο ΕΚΑΒ, το οποίο παρουσίασε ως πραγματικό και ότι μάλιστα εξαιτίας αυτού του τηλεφωνήματος καθυστέρησε μία μεταφορά ασθενούς. Ότι έθεσα δηλαδή σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου. Και έδωσε το πάτημα στα κανάλια να οργιάσουν τότε, […]
www.makeleio.gr
Παναθηναϊκός: Νέα πρόταση για Διούδη - Η «πράσινη» απάντηση
Νέα πρόταση για την παραχώρηση του Σωκράτη Διούδη, έφτασε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός - Η απάντηση των «πρασίνων»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΑΕΔ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 7.000 προσλήψεις ανέργων
ΟΑΕΔ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Ιωάννα Σιαμπάνη περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε η μητέρα της κατά την σύγκρουση των τρένων για Θεσσαλονίκη
«Την ώρα της σύγκρουσης, η μητέρα μου έφυγε με το κεφάλι στο μπροστινό κάθισμα, με αποτέλεσμα να πρηστεί όλη η δεξιά πλευρά της, το μάτι της να έχει κλείσει και ακόμα και η σπονδυλική της στήλη υπέστη τραυματισμό», είπε μεταξύ άλλων η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
www.protothema.gr
ΟΗΕ: Ταλιμπάν και Ισλαμικό Κράτος είναι ύποπτοι για περισσότερους από 100 φόνους στο Αφγανιστάν
Οι Ταλιμπάν και το Ισλαμικό Κράτος είναι ύποπτοι για περισσότερους από 100 φόνους στo Aφγανιστάν, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνεχίζεται το θρίλερ στην Αθήνα με την έκδοση του Ισραηλινού δισεκατομμυριούχου Μπένι Στάινμετζ
Τι κατέθεσε στο Συμβούλιο Εφετών μάρτυρας υπεράσπισης του Στάινμετζ και πως εμπλέκονται στην υπόθεση οι μυστικές υπηρεσίες της Ρουμανίας
www.protothema.gr
Με αυτό το Lada Niva δεν κολλάς ποτέ στα χιόνια - Δείτε γιατί κοστίζει 44.000 ευρώ
Ένα μοναδικό Lada Niva που δεν σταματά σε κανένα εμπόδιο παρουσίασε γερμανική εταιρεία, το οποίο μάλιστα είναι και ένα από τα ακριβότερα που έχουν ποτέ δημιουργηθεί.
iefimerida.gr
Τι φοβάται ο πρίγκιπας Κάρολος και καλεί τον Χάρι να μείνει στο σπίτι του;
Ο πρίγκιπας Κάρολος προσκάλεσε τον γιο του Χάρι και την οικογένειά του στο σπίτι του, φοβούμενος πως θα «κάψει» την Καμίλα στα απομνημονεύματά του.
iefimerida.gr
Βόλος: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Οι αρχές αναζητούν έναν 60αρη
Στην αναζήτηση ενός άνδρα, μεταξύ 55 και 60 ετών περίπου, βρίσκεται η Αστυνομία του Βόλου, όταν χθες το βράδυ ο μεσήλικας μπήκε σε μεγάλο super market γνωστής αλυσίδας και με την απειλή όπλου πήρε χρήματα από το ταμείο. Ο άνδρας που μπήκε με σκούφο και μάσκα ως πελάτης στο κατάστημα της αλυσίδας,στην οδό Αχιλλοπούλου 171, ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Οι αρχές αναζητούν έναν 60αρη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιταλία: Ξεκίνησε η έβδομη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου της Δημοκρατίας - «Αποδυναμώθηκε» η Μπελόνι
Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η έβδομη κατά σειρά ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία: Βόλτα για τον Σάκη Αρναούτογλου στη χιονοθύελλα που «χτυπά» την Χαλκιδική – «15 πόντους χιόνι σε 10 λεπτά»
Το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το βράδυ της Παρασκευής και ήδη αρκετές περιοχές έχουν ντυθεί στα «λευκά». Εικόνες από τα χιόνια στην Χαλκιδική μετέδωσε live και ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου με βιντεάκι του στα social media, ενώ έκανε και τη βόλτα του στο χιονισμένο τοπίο.  «Καλημέρα, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Βόλτα για τον Σάκη Αρναούτογλου στη χιονοθύελλα που «χτυπά» την Χαλκιδική – «15 πόντους χιόνι σε 10 λεπτά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σάκης Αρναούτογλου: Η βόλτα μέσα στη χιονοθύελλα που «χτυπά» την Χαλκιδική – «15 πόντους χιόνι σε 10 λεπτά»
Το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το βράδυ της Παρασκευής και ήδη αρκετές περιοχές έχουν ντυθεί στα «λευκά». Εικόνες από τα χιόνια στην Χαλκιδική μετέδωσε live και ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου με βιντεάκι του στα social media, ενώ έκανε και τη βόλτα του στο χιονισμένο τοπίο.  «Καλημέρα, ... Περισσότερα To άρθρο Σάκης Αρναούτογλου: Η βόλτα μέσα στη χιονοθύελλα που «χτυπά» την Χαλκιδική – «15 πόντους χιόνι σε 10 λεπτά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το μήνυμα που σόκαρε τη Νικολούλη για τον Τζόις: «Τι γίνεται στον κόσμο, τι άλλο θα δούμε Χριστέ μου
Την ώρα που προβαλλόταν ένα video για την περίπτωση της δολοφονίας του χορευτή, ο δικηγόρος της οικογένειάς του, έλαβε ένα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Greek Salad: Το Amazon Prime γυρίζει ταινία στην Αθήνα
Η Αθήνα ένα τεράστιο σκηνικό επί 4 μήνες για διεθνή παραγωγή του Amazon Prime
gazzetta.gr
Έμα Ραντουκάνου: Εμμονικός θαυμαστής προσπάθησε να κλέψει ένα παπούτσι της ως «αναμνηστικό»
Έκλεψε κατά λάθος το παπούτσι του πατέρα της - «Δεν αισθάνομαι ασφαλής» λέει η νεαρή τενίστρια μετά τις τακτικές επισκέψεις του δράστη στο σπίτι της
www.protothema.gr
Πρόταση δυσπιστίας - Μηταράκης: Αποσυμφορήσαμε τα νησιά, την ενδοχώρα και την Αθήνα
«Εμφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται από πολιτική απόγνωση, καθώς η κοινωνία δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια όξυνσης του πολιτικού κλίματος», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, που εξελίσσεται για 2η μέρα στη Βουλή.
iefimerida.gr
Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού-Πόρτο για τον Σεμέδο
Λεπτομέρειες απομένουν για να επισημοποιηθεί ο δανεισμός του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού στους «Δράκους»
www.protothema.gr
Τιμωρήθηκαν από το Australian Open Τσιτσιπάς και Μεντβέντεφ
Με πρόστιμο 12.000 δολαρίων τιμωρήθηκε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ για τη συμπεριφορά του στον ημιτελικό του Australian Open με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όπως έκαναν επίσημα γνωστό σήμερα (29/1) οι διοργανωτές. Την τιμωρία δεν τη γλίτωσε ούτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει 5.000 δολάρια για παράβαση του κώδικα δεοντολογίας στο ίδιο παιχνίδι.   Το ... Περισσότερα To άρθρο Τιμωρήθηκαν από το Australian Open Τσιτσιπάς και Μεντβέντεφ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έρχονται τα χειρότερα! Στην Αμερική εισήγαγαν νομοσχέδιο για να εμβολιάζονται παιδιά χωρίς συγκατάθεση γονέων!
Σύμφωνα με το «webmd» ένα νέο νομοσχέδιο εισήχθη πριν λίγες μέρες στην Γερουσία της Καλιφόρνια που θα επιτρέπει σε παιδιά 12 ετών και άνω να εμβολιάζονται για τον COVID-19 χωρίς έγκριση ενός γονέα. Η Αλαμπάμα επιτρέπει τέτοιες αποφάσεις σε ηλικία 14 ετών, το Όρεγκον στα 15 το Ρόουντ Άιλαντ και η Νότια Καρολίνα στα 16. […]
www.makeleio.gr
Γκλάντμπαχ: Ο Μαξ Έμπερλ «φώναξε» για την ψυχική υγεία που χάνεται στο ποδόσφαιρο... (vid)
«Έσκασε». Κουράστηκε. Αυτό που αγαπούσε πολύ, τώρα δεν θέλει να το βλέπει. Ο Μαξ Έμπερλ σόκαρε την Bundesliga με την παραίτησή του από την Γκλάντμπαχ και έστειλε ισχυρό μήνυμα για την ψυχική υγεία που καταπατείται.
gazzetta.gr
Παρίσι: Διάσημος φωτογράφος πέθανε από το κρύο και την αδιαφορία στην «Πόλη του Φωτός»
Η Γαλλία έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο ενός διάσημου Γαλλοελβετού φωτογράφου απο υποθερμία σε πολυσύχναστο δρόμο του Παρισιού. Έμεινε εννέα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έλλειψη μαγνησίου: Με ποιες τροφές θα καλύψετε τις ανάγκες του οργανισμού σας (εικόνες)
Το μαγνήσιο το λαμβάνουμε φυσικά μέσω της διατροφής μας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ασθενείς με Hashimoto έχουν ανοσολογική απόκριση στο εμβόλιο όπως τα υγιή άτομα, αλλά ο εμβολιασμός πιθανόν να επηρεάζει τη θυρεοειδική λειτουργία
Οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα είναι πολύ συχνές και αφορούν πάνω από 10% του ενήλικου...
www.zougla.gr
Βογιατζάκη για #metoo: «Δεν πήρα θέση πουθενά - Είναι ένα πολύπλευρο και ευαίσθητο θέμα»
«Το αντιμετώπισα όλο αυτό με σιωπή, δεν πήρα θέση πουθενά», δήλωσε η Σοφία Βογιατζάκη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κεντρική Μακεδονία: Σε ποια σημεία είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες
Απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε αρκετά σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω του χιονιά. Ειδικότερα, όπως ενημερώνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομικής Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, τα σημεία είναι τα εξής: Ημαθία ▪ από το 94ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Βέροιας – Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), ▪ στα οδικά δίκτυα προς τα χιονοδρομικά κέντρα […]
www.makeleio.gr
Κρήτη: Πάγωσε λίμνη στα Ανώγεια -Εντυπωσιακό το χιονισμένο τοπίο
Στα ορεινά του Ψηλορείτη η «Ελπίδα» έφτιαξε ένα εντυπωσιακό σκηνικό
www.protothema.gr
Εμφανίστηκαν λύκοι σε Διόνυσο και Νέα Ερυθραία - Φέρονται να επιτέθηκαν σε σκυλιά
Αναφορές και φωτογραφικά ντοκουμέντα από τους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Διονύσου για πιθανή επίθεση λύκου σε σκύλους στην ευρύτερη περιοχή του Διονύσου
www.protothema.gr
Η Αλίσια Σίλβερστοουν δείχνει πόσο ακομπλεξάριστη είναι - Η απάντησή της σε όσους σχολιάζουν το βάρος της
Δείτε το βίντεο που ανάρτησε στο TikTok
www.protothema.gr