«Βόμβα» από ΔΝΤ: Ίσως αναθεωρηθεί προς τα κάτω η πρόβλεψη της ανάπτυξης λόγω μετάλλαξης «Όμικρον»

«Μια νέα παραλλαγή που μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα μπορεί να πλήξει  την παγκόσμια ανάπτυξη», ανέφερε η επικεφαλής του ΔΝΤ, …

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΗΠΑ: Η Ρωσία μπορεί να εξαπολύσει επίθεση στην Ουκρανία ανά πάσα στιγμή
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνη» την ουκρανική κρίση, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να...
www.zougla.gr
Αυγενάκης σε Ομοσπονδία Γυμναστικής: «Ενεργοποιείστε αμέσως τη Δικαστική Επιτροπή για τις καταγγελίες»
Την άμεση ενεργοποίηση της Δικαστικής Επιτροπής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας ζήτησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης από το ΔΣ της ΕΓΟ, στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, κατόπιν πρόσκλησής του
www.protothema.gr
KINAL MEP Eva Kaili elected Vice-President of the European Parliament
Movement for Change (KINAL) MEP Eva Kaili was on Tuesday elected Vice-President of the European Parliament as a candidate of the Socialists & Democrats (S&D) party.
iefimerida.gr
Ενόργανη: Άμεση ενεργοποίηση της Δικαστικής Επιτροπής για τις καταγγελίες κακοποιητικών συμπεριφορών
Την άμεση ενεργοποίηση της Δικαστικής Επιτροπής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας ζήτησε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης από το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προειδοποίηση Λευκού Οίκου για Ρωσία: «Μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξαπολύσει επίθεση στην Ουκρανία»
Οι ΗΠΑ «δεν αποκλείουν καμία επιλογή» στον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν σε περίπτωση επίθεσης, τονίζει η Τζεν Ψάκι 
www.protothema.gr
Κόπα Άφρικα: Πρόκριση στους «16» για την Σενεγάλη του Σισέ και την Γουινέα του Αγκιμπού Καμαρά
Με… πρωτιά η πρόκριση της Σενεγάλης στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα – Στους “16” και η  Γουινέα, παρά την ήττα που γνώρισε με 2-1 από την Ζιμπάμπουε. Συναρπαστικό ήταν το φινάλε και στον 2ο όμιλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με τους αγώνες της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής. Η Σενεγάλη εξασφάλισε την πρωτιά μετά το 0-0 ... Περισσότερα To άρθρο Κόπα Άφρικα: Πρόκριση στους «16» για την Σενεγάλη του Σισέ και την Γουινέα του Αγκιμπού Καμαρά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νότια Αφρική: Πούμα και λιοντάρια μολύνθηκαν από κορωνοϊό
Δύο πούμα και τρία λιοντάρια που ζουν σε αιχμαλωσία σε έναν ζωολογικό κήπο στη Νότια Αφρική προσβλήθηκαν από την Covid-19,...
www.zougla.gr
Σομαλία: Η ισλαμιστική οργάνωση Αλ Σαμπάαμπ πίσω από το μακελειό – Νεκρός κι ο καμικάζι
Η Αλ Σαμπάαμπ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στο Μογκαντίσου της Σομαλίας. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν. Ένας καμικάζι αυτοκτονίας ανατινάχτηκε μέσα σε καφενείο στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου της Σομαλίας, έξω από μία στρατιωτική βάση, την Τρίτη (18.01.2022). Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SONNA, την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η ... Περισσότερα To άρθρο Σομαλία: Η ισλαμιστική οργάνωση Αλ Σαμπάαμπ πίσω από το μακελειό – Νεκρός κι ο καμικάζι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Moon Knight: Το νέο στοίχημα της Marvel ήδη τρελαίνει κόσμο
Έχουμε το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ για τη νέα σειρά της Marvel, όπου φαίνεται εξαιρετικό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίκαιρη ερώτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον καθηγητή της ΑΣΟΕΕ
Αντικείμενο της ερώτησης είναι η τοποθέτηση αναπληρωτή καθηγητή της ΑΣΟΕΕ σε κρατικές θέσεις παρά τις βαρύτατες κατηγορίες και τις δικαστικές…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός στην Θεσσαλονίκη: Το υπουργείο Πολιτισμού ακυρώνει δωρεά από ίδρυμα στο οποίο εμπλέκεται ένας εκ των κατηγορουμένων
Τελικά η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δεν θα δεχθεί τη δωρεά του κοινωφελούς Ιδρύματος «International Foundation For Greece» για την ανέγερση Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Δήλου, καθώς μέλος του ΔΣ φέρεται να είναι ο 27χρονος ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση ομαδικού βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται εδώ πως η έγκριση της δωρεάς υπογράφηκε στις 24/12/2021 ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός στην Θεσσαλονίκη: Το υπουργείο Πολιτισμού ακυρώνει δωρεά από ίδρυμα στο οποίο εμπλέκεται ένας εκ των κατηγορουμένων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χατζηδάκης: Το νομοσχέδιο του ΕΦΚΑ υπηρετεί τόσο τους πολίτες όσο και τους υπαλλήλους του Οργανισμού
Το Υπουργείο Εργασίας προχωρά στην αναβάθμιση του, γιατί πρέπει να  «πάψουν τα παράπονα και οι καταγγελίες των πολιτών» - Αυτές είναι οι έξι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο
www.protothema.gr
Ρωσία: Κοσμοναύτες εντόπισαν το τελευταίο σημείο διαρροής οξυγόνου στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
Οι Ρώσοι κοσμοναύτες Αντόν Σκάπλεροφ και Πιότρ Ντουμπρόφ εντόπισαν το τελευταίο σημείο διαρροής οξυγόνου από τον χώρο της κάψουλας Zvezda...
www.zougla.gr
Γιαννίκης: «Δεν μένει χρόνος για στενοχώρια»
Το αρνητικό αποτέλεσμα με τον Παναιτωλικό (1-2 στο ΟΑΚΑ) σίγουρα πλήγωσε την ΑΕΚ. Όμως δεν υπάρχει καιρός για στεναχώρια, αφού ακολουθεί αμέσως...
www.zougla.gr
Η Φινλανδία σταματά από τον Φεβρουάριο τους υγειονομικούς ελέγχους για τις χώρες Σένγκεν
Δεν βοηθούν στον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας ανέφερε η κυβέρνηση η οποία χαλαρώνει σταδιακά τους περιορισμούς για την Covid 19
www.protothema.gr
Απαγωγή 28χρονου Ρομά στη Θεσσαλονίκη: Σε βεντέτα αποδίδεται η υπόθεση -Ελεύθερος ο 69χρονος συλληφθείς
Σε βεντέτα αποδίδεται η απαγωγή ενός 28χρονου Ρομά, που προκάλεσε αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (16/1).
iefimerida.gr
Η Γη της Ελιάς: Ο Στάθης «τρελαίνεται» για τη Βασιλική – Στο στόχαστρο Χάιδω και Φίλιππος
Η Γη της Ελιάς: Ραγδαίες εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του Mega.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Πατρινός Μητροπολίτης που κινδύνευσε να τον φάνε ανθρωποφάγοι ληστές στην Αφρική!
Σκοταδιστικές τελετές, μαύρη μαγεία και βουντού ανάμεσα στις προκλήσεις του νέου μητροπολίτη Σε μία χώρα 93.000.000 κατοίκων, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό με πρωτεύουσα την Κινσάσα, μια πόλη 8.000.000 κατοίκων θα συνεχίσει, πλέον, το ιεραποστολικό του έργο στην Αφρικάνικη ήπειρο ο Μητροπολίτης Θεοδόσιος, έπειτα από την σχετική απόφαση που έλαβε πριν από μερικές ημέρες το […]
www.makeleio.gr
Αναβλήθηκε για τον Αύγουστο η δίκη του Ράιαν Γκιγκς ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε δυο γυναίκες
Ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τεχνικός της εθνικής Ουαλίας, Ράιαν Γκιγκς,  κατηγορείται για βιοπραγία κατά της πρώην συντρόφου του και της αδελφής της 
www.protothema.gr
Παύλος Μαρινάκης: Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επισκέφτηκε τη Σαλαμίνα
Το νησί της Σαλαμίνας επισκέφθηκε ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης.
iefimerida.gr
Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στη Formula 1: «Να εμβολιαστούν όλοι για να βρίσκονται στις θέσεις τους»
Formula 1: Μόνο όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι θα μπορούν να εργάζονται στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού από τη νέα σεζόν.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θίοντορ: Συνεχίζει στην Ιταλία με τη Βενέτσια (vid)
Ο Τζόρνταν Θίοντορ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βενέτσια που ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 32χρονο πόιντ γκαρντ, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ.
gazzetta.gr
Κλείσιμο με πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια -Πάνω από μονάδα οι απώλειες στη Φρανκφούρτη
Με πτώση ολοκληρώθηκαν οι σημερινές (18/1) συνεδριάσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
iefimerida.gr
Μάχη «γιγάντων» στο Ρέθυμνο για τον θρόνο!
Η διαδοχή στο θρόνο του Ρεθύμνου είναι πλέον το κυρίαρχο εκκλησιαστικό ζήτημα που απασχολεί τους κληρικούς και το ποίμνιο της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΟΥ – Εμβόλιο κορονοϊού: Τα υγιή παιδιά δεν χρειάζονται αναμνηστική δόση
Δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία ότι τα υγιή παιδιά και οι έφηβοι χρειάζονται αναμνηστικές δόσεις του εμβολίου για τον κορονοϊό, ανέφερε η επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Σούμια Σουαμινάθαν. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο ΠΟΥ στη Γενεύη η Σουαμινάθαν είπε ότι μολονότι φαίνεται πως η ανοσία από τα εμβόλια με τον καιρό ... Περισσότερα To άρθρο ΠΟΥ – Εμβόλιο κορονοϊού: Τα υγιή παιδιά δεν χρειάζονται αναμνηστική δόση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρετανία: Ο Ντόμινικ Κάμινγκς θα καταθέσει για τις καταγγελίες του για τις παραβιάσεις στο lockdown
Ο Ντόμινικ Κάμινγκς, πρώην σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος κατηγόρησε τον Βρετανό πρωθυπουργό ότι γνώριζε ότι είχε οργανωθεί ένα πάρτι στην επίσημη κατοικία του κατά τη διάρκεια του lockdown και τον κατηγόρησε ότι είπε ψέματα στη Βουλή, θα κληθεί να καταθέσει στο πλαίσιο της επίσημης έρευνας που διεξάγεται για την υπόθεση, ανέφερε η εφημερίδα ... Περισσότερα To άρθρο Βρετανία: Ο Ντόμινικ Κάμινγκς θα καταθέσει για τις καταγγελίες του για τις παραβιάσεις στο lockdown δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Survivor 2022: Αντίνοος Αλμπάνης κατά Βαλάντη -«Ηλίθιε...», η ανάρτηση στο Instagram
Κατά του Βαλάντη, που φέτος έχει φύγει για Άγιο Δομίνικο γιατί συμμετέχει στο Survivor 2022, στράφηκε ο Αντίνοος Αλμπάνης.
iefimerida.gr
Serie A: Νίκη στα χαρτιά για την Ουντινέζε, αλλά και έφεση από τη Σαλερνιτάνα
Η Ουντινέζε πήρε το ματς με τη Σαλερνιτάνα στα χαρτιά, ενώ αφαιρέθηκε κι ένας βαθμός από την τελευταία. 
gazzetta.gr
Πειραιάς: Σοβαρό τροχαίο στην Ηρώων Πολυτεχνείου – Άνδρας πεσμένος στην άσφαλτο
Αναστάτωση στο κέντρο του Πειραιά. Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Piraeus Press, το βράδυ της Τρίτης  (18.01.2022) στην Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά συγκρούστηκαν μία μηχανή και ένα αυτοκίνητο. Ένας άνθρωπος βρέθηκε τραυματισμένος στην άσφαλτο, από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προσωρινά η κυκλοφορία διεξαγόταν από το ένα […]
www.makeleio.gr
Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 10 νεκροί από τις πλημμύρες
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από καταρρακτώδεις βροχές στο Ανταναναρίβο, την πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης ενώ περισσότεροι από 500 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Τα περισσότερα από τα θύματα παγιδεύτηκαν σε κατολισθήσεις ή σε σπίτια που κατέρρευσαν ειδικά στις υποβαθμισμένες γειτονιές των προαστίων του Ανταναναρίβο, όπου κατοικούν σχεδόν 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Πάνω από 100 χιλιοστά ... Περισσότερα To άρθρο Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 10 νεκροί από τις πλημμύρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ντόμινικ Κάμινγκς: Καταθέτει στο πλαίσιο επίσημης έρευνας για το «partygate»
Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 11 συγκεντρώσεις έγιναν στην Ντάουνινγκ Στριτ –την επίσημη κατοικία και γραφείο του πρωθυπουργού– ή σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, από τον Μάιο του 2020 μέχρι τον Απρίλιο του 2021
www.protothema.gr
Η Φινλανδία θα αρχίσει να χαλαρώνει σταδιακά τους περιορισμούς
Η Φινλανδία θα αρχίσει να χαλαρώνει σταδιακά τους περιορισμούς κατά της Covid-19 από τα μέσα Φεβρουαρίου, δήλωσε σήμερα...
www.zougla.gr
Σαμπρίνα: «Υπάρχουν οι γυναίκες που παρενοχλήθηκαν χωρίς να το θέλουν, υπάρχουν κι εκείνες που το χρησιμοποιήσαν»
Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για την καριέρα της, τις ευκαιρίες που της δόθηκαν και τα περιστατικά παρενόχλησης που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας
www.protothema.gr
ΠΟΥ: Ο κορονοϊός και σε ενδημική μορφή θα συνεχίσει να είναι επικίνδυνος - Θα είναι εδώ για πάντα
«Ενδέχεται να μην εξαλείψουμε ποτέ τον κορονοϊό. Οι ιοί που προκαλούν πανδημίες τείνουν να γίνονται μέρος του οικοσυστήματος», αναφέρει αξιωματούχος…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γερμανία: Βουλευτής με τουρκική καταγωγή αποκαλύπτει τη δράση των «Γκρίζων Λύκων» και της ΜΙΤ στη χώρα της [βίντεο]
Η τουρκικής καταγωγής βουλευτής του Αριστερού κόμματος της Γερμανίας, Σεβίμ Νταντελέν, αποκαλύπτει το «δίχτυ» που έχουν απλώσει στη Γερμανία οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τους ακροδεξιούς «Γκρίζους Λύκους».
iefimerida.gr
Λίβανος: Άνδρας κράτησε ομήρους σε μια τράπεζα επειδή δεν του έδιναν τα χρήματά του σε συνάλλαγμα
Ένας πελάτης σε τράπεζα του ανατολικού Λιβάνου κράτησε ομήρους δεκάδες ανθρώπους, όταν οι υπάλληλοι αρνήθηκαν να του δώσουν τα χρήματά του...
www.zougla.gr
Συνεδριάζουν αύριο οι ειδικοί για παράταση στα μέτρα -Προβληματίζει η άνοδος σε θανάτους και νοσηλείες
Με την παράταση των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον κορωνοιό και ισχύουν μέχρι την Κυριακή 24 Ιανουαρίου φαίνεται ότι συναινούν οι ειδικοί.
iefimerida.gr
Την... έπεσε σε άνδρα που υποδυόταν τον Michael Jackson, αλλά για κακή του τύχη ήταν παλαιστής (vid)
Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος ένας άνδρας στο Λας Βέγκας.
gazzetta.gr
Σασμός Spoiler: Ο Μαθιός θα «καρφώσει» τον Αστέρη - Συγκλονιστικές εξελίξεις
Σασμός: Καταιγιστικές εξελίξεις στη σειρά του Alpha, στα επόμενα επεισόδια.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πειραιάς: Σοβαρό τροχαίο στην Ηρώων Πολυτεχνείου – Άνδρας πεσμένος στην άσφαλτο
Αναστάτωση στο κέντρο του Πειραιά. Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Piraeus Press, το βράδυ της Τρίτης  (18.01.2022) στην Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά συγκρούστηκαν μία μηχανή και ένα αυτοκίνητο. Ένας άνθρωπος βρέθηκε τραυματισμένος στην άσφαλτο, από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προσωρινά η κυκλοφορία διεξαγόταν από το ... Περισσότερα To άρθρο Πειραιάς: Σοβαρό τροχαίο στην Ηρώων Πολυτεχνείου – Άνδρας πεσμένος στην άσφαλτο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θανάσης Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς του ευχήθηκαν στα ελληνικά για την ονομαστική εορτή του
Θάνασης Αντετοκούνμπο: Οι Μιλγουόκι Μπακς έστειλαν τις ευχές τους στον δυναμικό φόργουορντ για την ονομαστική εορτή του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έξαλλος ο Αντίνοος Αλμπάνης με τον Βαλάντη στο Survivor: «Ηλίθιε» (φωτο)
Ο Αντίνοος Αλμπάνης τοποθετήθηκε δημόσια μετά την απαράδεκτη φράση που είπε ο Βαλάντης στην Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, στο Survivor.   Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου έχει αποκαλύψει πως είχε δώσει στο παρελθόν μάχη με τον καρκίνο, την οποία και κέρδισε. Ο Βαλάντης, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου του Νησιού στο Survivor, της είπε δεν κατάφερε να γίνει καλύτερος […]
www.makeleio.gr
Αναβλήθηκε η δίκη του Ράιαν Γκιγκς στο Μάντσεστερ
Σε νέα ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί τελικά η δίκη του Ράιαν Γκιγκς, λόγω έλλειψης δικαστικού χώρου. Ο Ράιαν Γκιγκς κατηγορείται για βιαιοπραγία κατά της πρώην συντρόφου του, υπόθεση η οποία του κόστισε τη θέση του στον πάγκο της εθνικής Ουαλίας. Η δίκη είχε οριστεί να γίνει στις 24 Ιανουαρίου, στο Δικαστήριο του Στέμματος του Μάντσεστερ, αλλά ... Περισσότερα To άρθρο Αναβλήθηκε η δίκη του Ράιαν Γκιγκς στο Μάντσεστερ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θέλει τελικό Ολυμπιακός - Πόρτο στο Europa League ο Τικίνιο
Ο Τικίνιο μίλησε για την παρουσία του στον Ολυμπιακό, για την ενδεχόμενη μεταγραφή του Σεμέδο στην Πόρτο και ευχήθηκε να αντιμετωπίσουν εφέτος οι «ερυθρόλευκοι» τους «Δράκους» στον τελικό του Europa League 
www.protothema.gr
ΕΟΔΥ: Τα 157 σημεία που θα γίνονται δωρεάν rapid test την Τετάρτη 19/1
Σε 157 σημεία της Ελλάδας θα βρίσκονται την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες.
iefimerida.gr
Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Ρώσοι κοσμοναύτες εντόπισαν το τελευταίο σημείο διαρροής οξυγόνου
Η  Roscosmos ανακοίνωσε ότι θα επισκευαστεί σύντομα
www.protothema.gr
ΠΟΥ: Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα υγιή παιδιά χρειάζονται αναμνηστικές δόσεις
Το Ισραήλ άρχισε να χορηγεί αναμνηστικές δόσεις σε παιδιά ηλικίας από 12 ετών και πάνω - Η αμερικανική υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη χρήση τρίτης δόσης του εμβολίου της Pfizer για τους 12-15 ετών
www.protothema.gr