Βρετανία: Η αστυνομία δεν θα ερευνήσει το χριστουγεννιάτικο πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ, λόγω «έλλειψης αποδείξεων»

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν θα ξεκινήσει έρευνα για τη φερόμενη χριστουγεννιάτικη γιορτή που οργανώθηκε πέρυσι...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κίνδυνος αναβολής του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός για τη Superleague 1
Αμφίβολη φαίνεται πως είναι αυτή τη στιγμή η διεξαγωγή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο “Γ. Καραϊσκάκης” (23.01.2022 / 19:30) για την 19η αγωνιστική της Superleague 1. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Κίνδυνος αναβολής του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός για τη Superleague 1 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 m
www.newsit.gr
Στο gov.gr η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
Τη δυνατότητα να ανανεώνουν ηλεκτρονικά την άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου τους μέσω του gov.gr έχουν από το απόγευμα της Τετάρτης, 19 Ιανουαρίου...
3 m
www.zougla.gr
Στο Netflix το τηλεοπτικό ντεμπούτο του Σβαρτσενέγκερ - Όσα ξέρουμε για τη σειρά «Utap»
Στη σειρά του Netflix, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ θα υποδυθεί έναν πράκτορα της CIA.Περισσότερα...
4 m
www.newsbomb.gr
Ο Έλληνας ηθοποιός πίσω από τη βρετανική καμπάνια για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, αλλά έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στη χώρα μας κι όχι μόνο, πρωταγωνιστώντας στο βίντεο του «Lost My Marbles» που εντάσσεται στη μεγάλη καμπάνια «Reutine Parthenon». Το βίντεο γυρίστηκε μέσα στην πανδημία και εντάσσεται στις συντονισμένες προσπάθειες που γίνονται για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα από ... Περισσότερα To άρθρο Ο Έλληνας ηθοποιός πίσω από τη βρετανική καμπάνια για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
O Τατάρ ονειρεύεται... αναγνώριση του ψευδοκράτους
«Αν όχι σήμερα, αν όχι αύριο, αργότερα, η αναγνώριση της τδβκ, σίγουρα θα έρθει», υποστήριξε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ,…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Προειδοποίηση και συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για τα ακραία φαινόμενα
Κακοκαιρία Ελπίδα: Έκτακτη ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με συστάσεις προς τους πολίτες για τα επερχόμενα ακραία καιρικά…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες
Μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία «Ελπίς», η ΓΓΠΠ προέβη σε συστάσεις προς τους πολίτες
6 m
www.protothema.gr
Μάθημα ανθρωπιάς από πωλήτρια στη λαϊκή αγορά - Βρήκε 5.000 ευρώ και τα παρέδωσε στην αστυνομία
Μια επαγγελματίας πωλήτρια στη λαϊκή αγορά του Παπάγου, έδωσε μαθήματα ανθρωπιάς όταν βρήκε μια δεσμίδα των 5.000 ευρώ, σε χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ, σήμερα Πέμπτη (20.1.2022) το πρωί, καθώς παρέδωσε το χρηματικό ποσό στην αστυνομία. Η πωλήτρια στη λαϊκή αγορά του Παπάγου είπε ότι δεν θα μπορούσε να σκεφτεί να πράξει κάτι διαφορετικό από αυτό ... Περισσότερα To άρθρο Μάθημα ανθρωπιάς από πωλήτρια στη λαϊκή αγορά - Βρήκε 5.000 ευρώ και τα παρέδωσε στην αστυνομία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Απειλές Τσαβούσογλου σε Ελλάδα και Κύπρο: «Στηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις - Όποιος παίζει με αυτά θα πληρώσει βαρύ τίμημα»
Νέα επίθεση και απειλές εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Άλλο οι διαφορές που έχουμε σε διαφορά θέματα και άλλο η τρομοκρατία. Αυτό είναι ζήτημα ασφάλειας. Όποιος παίζει με αυτά μπορεί να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», τόνισε. Αυτή την φορά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγόρησε Ελλάδα και Κύπρο ότι ... Περισσότερα To άρθρο Απειλές Τσαβούσογλου σε Ελλάδα και Κύπρο: «Στηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις - Όποιος παίζει με αυτά θα πληρώσει βαρύ τίμημα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Τροχαίο Παντελίδη: «Οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου» λέει ο ιατροδικαστής της οικογένειας του τραγουδιστή
Με την κατάθεση του ιατροδικαστή, Αντώνη Θεοδωρίδη, εκ μέρους της οικογένειας του τραγουδιστή αλλά και του πατέρα της Φρόσω Κυριάκου συνεχίστηκε η συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για το τροχαίο με θύμα τον Παντελή Παντελίδη. Το περιεχόμενο των καταθέσεων των δύο μαρτύρων ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο. Ο μάρτυρας της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη ... Περισσότερα To άρθρο Τροχαίο Παντελίδη: «Οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου» λέει ο ιατροδικαστής της οικογένειας του τραγουδιστή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Σε κλοιό σφοδρής κακοκαιρίας, η οποία θα χτυπήσει σε δύο κύματα θα βρεθεί τα επόμενα 24ωρα όλη η χώρα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να δίνει συμβουλές προς τους πολίτες. Η ΕΜΥ μάλιστα εξέδωσε και έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δίνοντας αναλυτικές λεπτομέρειες για την πορεία της κακοκαιρίας. Γι’ αυτόν τον λόγο η γενική ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς: Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
ΚΙΝΑΛ: Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι Τύπου που επέλεξε ο Ανδρουλάκης -Όλα τα πρόσωπα
Μια ομάδα σαραντάρηδων με έντονο άρωμα γυναίκας και ένα φρέσκο δίδυμο στην ενημέρωση επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοινώνοντας τα πρόσωπα που στελεχώνουν το επιτελείο του στο ΚΙΝΑΛ.
9 m
iefimerida.gr
ΑΑΔΕ: «Τα Ραντεβού μου» σε όλες τις εφορίες της χώρας
Η πλατφόρμα «Τα Ραντεβού μου» έχει ήδη διαχειρισθεί περισσότερα από 54.000 ραντεβού κατά τη φάση της σταδιακής ενεργοποίησής της από τον Νοέμβριο 2021 έως σήμερα
9 m
www.protothema.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: «Δεν έχω καμία εμπλοκή» λέει στο protothema.gr ο Τράφαλης
Τι λέει ο 27χρονος Βασίλης Τράφαλης λίγο μετά τις κλήσεις σε ανωμοτί κατάθεση από την Εισαγγελία
www.protothema.gr
Λουτράκι: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών, το οποίο όπως διαπιστώθηκε ήταν νεκρό. Το άτυχο αγοράκι, σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, ήταν ανήσυχο το προηγούμενο βράδυ και κάποια στιγμή κοιμήθηκε. Το πρωί όμως το μόλις οκτώ μηνών βρέφος δεν ξύπνησε και οι γονείς του ... Περισσότερα To άρθρο Λουτράκι: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σασμός Spoiler 20/1: Χωρίζουν Αστέρης και Αργυρώ! (videos)
Σασμός Spoiler 20/1: Μαρίνα και Αντώνης ανταλλάσσουν λόγια βαριά! Όσα θα δούμε σήμερα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τρία αντικαταθλιπτικά βότανα που ανεβάζουν την διάθεση
Ανακαλύψτε τα βότανα που ανάμεσα στο πλήθος των ιδιοτήτων που τους αποδίδονται υπόσχονται να μας φτιάξει και τη διάθεση
www.protothema.gr
Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα: Η Πένη βάζει λόγια στον Άλφρεντ για την κόρη της
Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Χρήστος Κούτρας: Θετικός στον κορωνοϊό ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ
Χωρίς το τηλεοπτικό του «μισό» εμφανίστηκε στην καθημερινή εκπομπή στον ΣΚΑΙ ο δημοσιογράφος Γιάννης Ντσούνος και αυτό γιατί ο Χρήστος Κούτρας βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Νέα στοιχεία για περιστατικά εγκάρσιας μυελίτιδας μετά το εμβόλιο της Janssen και της AstraZeneca
Η εγκάρσια μυελίτιδα έχει προστεθεί ως ανεπιθύμητη ενέργεια με άγνωστη συχνότητα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βαλαβάνη: Το μήνυμα που έλαβε και ξέσπασε: «Δεν είμαι έγκυος! Παιδιά, τρώω και έχω πάρει κιλά»
H Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής της Ελένης Μενεγάκη ότι έλαβε ένα μήνυμα πρόσφατα εξαιτίας μίας φωτογραφίας που…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΑΟΚ – Φερνάντο Βαρέλα: «Δεν πάω πουθενά, σταματήστε το»
Ο Φερνάντο Βαρέλα θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του από τον ΠΑΟΚ την περίοδο του Ιανουαρίου. Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Φερνάντο Βαρέλα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο από τον ΠΑΟΚ, κάτι που επανέλαβε και σε δήλωση του σε Μέσα της Ρουμανίας. Πάντως, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ -που ... Περισσότερα To άρθρο ΠΑΟΚ – Φερνάντο Βαρέλα: «Δεν πάω πουθενά, σταματήστε το» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κάποια πράγματα παρεξηγούνται στη Ρωσία
Ένας άνδρας πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε ένα εμπορικό κέντρο και πήγε στα μαγαζιά. Μετά από λίγη ώρα επιστρέφοντας στον χώρο στάθμευσης βρήκε έναν άνδρα...
www.zougla.gr
Rafale: «Πραγματικά πολύ καλοί οι Έλληνες πιλότοι», λέει ο Γάλλος «δάσκαλος» των μαχητικών
Εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις των Ελλήνων πιλότων εμφανίστηκε ο Γάλλος «δάσκαλος» των μαχητικών -Τι λέει για τις ιδιαιτερότητες των αεροσκαφών
www.protothema.gr
Γερμανία: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν προσφέρει λόγους για αισιοδοξία, δηλώνει ο υπουργός Υγείας
Κορύφωση του κύματος της μετάλλαξης Όμικρον και εκατοντάδες χιλιάδες ημερήσια κρούσματα κορονοϊού αναμένει σε έναν μήνα, δηλαδή έως τα μέσα Φεβρουαρίου, ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Καρλ Λάουτερμπαχ. Ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος για αισιοδοξία ή για λήξη συναγερμού» λόγω της έξαρσης της μετάλλαξης Όμικρον και προειδοποίησε ότι ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν προσφέρει λόγους για αισιοδοξία, δηλώνει ο υπουργός Υγείας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Στο επόμενο 8μηνο η μελέτη κατασκευής δύο νέων δεξαμενών για επάρκεια νερού
Το προσεχές διάστημα η μελέτη κατασκευής νέων δεξαμενών για επάρκεια νερού στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Μετάλλαξη Omicron: Η Γερμανία αναμένει κορύφωση του κύματος και εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα σε ένα μήνα
«Κανένας λόγος για αισιοδοξία ή για λήξη συναγερμού» προειδοποιεί ο υπουργός Υγείας – «Δεν μπορούμε να βγούμε από το χάος χωρίς υποχρεωτικό εμβολιασμό» δηλώνει, ενώ το ποσοστό των ανεμβολίαστων ηλικιωμένων είναι υψηλότερα
www.protothema.gr
ΟΦΗ: Κάταγμα στο ημιθωράκιο ο Γιαννούλης
Ο έμπειρος αμυντικός των Κρητικών υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους έδειξαν το μέγεθος του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.
gazzetta.gr
Tραγωδία στο Λουτράκι: Μωρό μεταφέρθηκε νεκρό στο Κέντρο Υγείας
Τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, όταν οι δύο γονείς μετέφεραν το 8 μηνών μωρό τους, ένα αγοράκι, επειδή δεν ξυπνούσε.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος που καταγγέλθηκε από 17χρονη ότι τη βίασε
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 16χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 17χρονης ότι τη βίασε.
iefimerida.gr
ΠΑΟΚ: Επέκταση συμβολαίου σε Κωνσταντέλια μέχρι το 2026
Οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου με τον Γιάννη Κωνσταντέλια μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και ευχήθηκαν καλή επιτυχία στον 18χρονο ποδοσφαιριστή.
gazzetta.gr
Έγινε το μπαμ με Ελευθερόπουλο - Αυτή είναι η νέα του ομάδα (pics)
Επιστροφή στους πάγκους για τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος για το βιασμό 17χρονης
Ο 16χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 17χρονης στη Θεσσαλονίκη αφέθηκε μετά την απολογία του ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση. Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως ότι έγινε έγινε με τη συναίνεση της 17χρονης. ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος για το βιασμό 17χρονης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της Αθήνας
Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών με αίτημα την ασφαλή λειτουργία της εκπαίδευσης εν μέσω πανδημίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Φάρμα Spoiler 20/1: Οι κόντρες καλά κρατούν - Ποιος θα είναι ο δεύτερος μονομάχος;
Η Φάρμα Spoiler 20/1: Όλοι μετρούν συμμάχους και αντιπάλους Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Spider Man βγάζει τα ρούχα του -Ο Τομ Χόλαντ σε ρόλο μοντέλου, είναι το νέο πρόσωπο της Prada [εικόνες]
Πρωταγωνιστής της νέας καμπάνιας της Prada είναι ο Τομ Χόλαντ.
iefimerida.gr
Ξάνθος Πάτμου: Με μια βαλίτσα στο χέρι και το μπάσκετ αγκαλιά
Η ΕΟΚ στάθηκε στον μπασκετικό Ξάνθο Πάτμου, που συμμετέχει στα τοπικά πρωταθλήματα παμπαίδων, κορασίδων και νεανίδων ενώ πέρυσι κατέκτησε την 3η θέση στο Final-4 των κορασίδων κερδίζοντας στον μικρό τελικό τον Κολοσσό.
gazzetta.gr
Η μητέρα της Μυριέλλας Κουρεντή αποκάλυψε τον λόγο που η κόρη της μπήκε στο Survivor
H κυρία Εύα Κουρεντή ξεκαθάρισε τα πράγματα και για την προσωπική ζωή της κόρης της
www.protothema.gr
2021: Ένας χρόνος αγάπης, προσφοράς και ομαδικότητας για το efood
Κάνοντας μια ανασκόπηση στη χρονιά που πέρασε, το efood στάθηκε δίπλα σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη, ενίσχυσε πολλές…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Mytilineos: Στην λίστα του παγκόσμιου Οργανισμού Αξιολόγησης ESG
Στην λίστα των  Industry Top Rated Companies του παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ESG Sustainalytics, συμπεριλήφθηκε η Mytilineos, ως αποτέλεσμα της πολύ καλής επίδοσής της στα κριτήρια ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021. Καταλαμβάνει τη 2η θέση σε σύνολο 114 Εταιρειών στην κατηγορία “Industrial Conglomerates”, επίδοση που δείχνει την προσήλωση της Εταιρείας στην ενσωμάτωση και την ανάπτυξη της ESG κουλτούρας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η ... Περισσότερα To άρθρο Mytilineos: Στην λίστα του παγκόσμιου Οργανισμού Αξιολόγησης ESG δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου αναμένεται η κυκλοφορία του iPhone SE+ 5G
Η νέα συσκευή εκτιμάται πως θα κυκλοφορήσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
gazzetta.gr
Μήνυση σε καθηγήτρια για bullying σε μαθήτρια
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς τα όσα φέρεται να βιώνει από καθηγήτρια μια νεαρή μαθήτρια σε ΕΠΑΛ της δυτικής Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την 15χρονη, η οποία πριν από μερικούς μήνες είχε καταγγείλει τον βιασμό της από συμμαθητή της και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με την κακοποιητική συμπεριφορά εκπαιδευτικού του σχολείου. «Εσύ η μόνη καριέρα που […]
www.makeleio.gr
Υπόθεση Παντελίδη: Μαρτυρία ιατροδικαστή – «Οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου»
Ο ιατροδικαστής και μάρτυρας της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη υποστήριξε πως οδηγός του μοιραίου τζιπ δεν ήταν ο γνωστός τραγουδιστής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νορβηγία: Να παραμείνει στη φυλακή ο Μπρέιβικ ζήτησε η εισαγγελία - «Τρέφεται από τη δημοσιότητα»
Ο νεοναζί Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ θα πρέπει να παραμείνει στην φυλακή τόνισε η εισαγγελία της Νορβηγίας, καθώς εκτιμά ότι παραμένει το ίδιο εξαιρετικά επικίνδυνο άτομο που σκότωσε 77 ανθρώπους το 2011. Ισχυριζόμενος ότι έχει αποκηρύξει τη βία, ο 42χρονος Άντερς Μπρέιβικ ζητεί να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους από την κυβέρνηση της Νορβηγίας, δέκα χρόνια αφού καταδικάστηκε ... Περισσότερα To άρθρο Νορβηγία: Να παραμείνει στη φυλακή ο Μπρέιβικ ζήτησε η εισαγγελία - «Τρέφεται από τη δημοσιότητα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Tα απίστευτα στοιχήματα του Μάικλ Τζόρνταν
Η ζωή αντιγράφει τον κινηματογράφο ή ο κινηματογράφος αντιγράφει τη ζωή;
gazzetta.gr
Πώς να φτιάξετε βάφλες πατάτας με τυρί μέσα σε λίγα λεπτά;
Είναι πεντανόστιμες, θα τις λατρέψουν μικροί και μεγάλοι ενώ μπορούν να αποτελέσουν και ένα γευστικό και γρήγορο συνοδευτικό για το ποτό σας σε βραδιές με φίλους!
www.protothema.gr
Tραγωδία στο Λουτράκι: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο Κέντρο Υγείας
Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου...
www.zougla.gr