Βρετανία: Παραιτήθηκε βοηθός του Τζόνσον για το χριστουγεννιάτικο πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ

Με δάκρυα στα μάτια, η Αλέγκρα Στράτον αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πρωθυπουργικό γραφείο – Στο βίντεο φαίνεται ότι κάνει πλάκα σχετικά με ένα «παράνομο» χριστουγεννιάτικο πάρτι στο Νο10
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Γερμανία: Παραίτηση του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού έπειτα από τις δηλώσεις του για την ουκρανική κρίση
Μεταξύ άλλων, είπε ότι το Κίεβο δεν θα επανακτήσει ποτέ τη χερσόνησο της Κριμαίας
7 m
www.protothema.gr
Καρούσο: Χειρουργείο ο παίκτης των Μπουλς για κάταγμα στον καρπό, 6 με 8 εβδομάδες εκτός
Την πόρτα του χειρουργείου αναμένεται να περάσει ο Καρούσο, αφού υπέστη κάταγμα στον καρπό μετά το πολύ σκληρό και αντιαθλητικό μαρκάρισμα του Γκρέισον Άλεν.
9 m
gazzetta.gr
Αυτό που βλέπετε πρώτο στην εικόνα, αποκαλύπτει τι χαρακτηριστικά θέλετε να έχει ο σύντροφός σας
Τι βλέπετε πρώτο στην εικόνα;
9 m
gazzetta.gr
Τα μυστικά για να απογειώσεις τα Instagram stories σου
Οι selfies σου θα είναι ωραιότερες από ποτέ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε πόσα λεπτά μαγειρέματος χάνει την αντικαρκινική του δράση το μπρόκολο;
Όταν μιλάμε για προστασία από τον καρκίνο, το σημαντικό δεν είναι μόνο το τι τρώμε, αλλά και το πώς το μαγειρεύουμε. Το 2013, το Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Έρευνα του Καρκίνου δημοσίευσε μερικές πρακτικές συμβουλές μαγειρικής για να επωφελούμαστε στο έπακρο από τα υγιεινά μας γεύματα. Το μαγείρεμα στον ατμό για πέντε λεπτά είναι ο […]
www.makeleio.gr
Στην Κρήτη θα βρεις τον πιο επικίνδυνο δρόμο της Ελλάδας
Σε ένα από τα πλέον μαγευτικά και άγρια τοπία της χώρας βρίσκεται ο δρόμος που διεκδικεί τον τίτλο του πιο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αλμπερτ Μπουρλά: Ελπίζω ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο για την Covid που θα γίνεται μια φορά το χρόνο
Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά δήλωσε ότι ένα ετήσιο εμβόλιο για την Covid-19 θα ήταν προτιμότερο από συχνότερες αναμνηστικές δόσεις για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
U18 Rising Stars: Επανεκκίνηση με νίκες για Παναθηναϊκό, Προμηθέα, ΔΕΚΑ και Δούκα
gazzetta.gr
Τουρκία: Συνελήφθη η δημοσιογράφος Σεντέφ Καμπάς για εξύβριση του Ερντογάν
Η δημοσιογράφος Σεντέφ Καμπάς συνελήφθη και ετέθη σε προσωρινή κράτηση σήμερα για «εξύβριση του προέδρου», αφού είπε από τηλεοράσεως μία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
WRC-Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Το παιχνίδι στρατηγικής έδωσε προβάδισμα στον Οζιέ (vid)
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα ξεκινήσει την τελευταία ημέρα του αγώνα με σημαντικό προβάδισμα έναντι του Λεμπ.
gazzetta.gr
Ποδηλασία Πίστας: Τα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας στην Ανάντια της Πορτογαλίας
Πλούσια ήταν η ελληνική συμμετοχή της εθνικής ομάδας πίστας στο πρώτο διήμερο του «Prova Internacional Município de Anadia»
gazzetta.gr
Regina King: Θρήνος για τη διάσημη ηθοποιό – Αυτοκτόνησε ο 26χρονος γιος της
Τέλος στη ζωή του έβαλε ο Ian Alexander Jr., γιος της δημοφιλούς ηθοποιού του Χόλιγουντ, Regina King, ο οποίος μάλιστα είχε γενέθλια την περασμένη Τετάρτη. Μία ανείπωτη τραγωδία βιώνει η δημοφιλής ηθοποιός του Χόλιγουντ, Regina King, καθώς αυτοκτόνησε ο γιος της, Ian Alexander Jr, σε ηλικία μόλις 26 ετών, λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά του. […]
www.makeleio.gr
Ιταλία: Ασταμάτητος ο κορονοϊός – 171.263 κρούσματα και 333 θάνατοι σε 24 ώρες
Στην Ιταλία  τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 171.263 κρούσματα κορονοϊού και 333 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 1.043.649 διαγνωστικά τεστ, το 16,4% από τα οποία προέκυψε θετικό. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονται 1.676 ασθενείς με Covid-19, δηλαδή 31 λιγότεροι από χθες. Στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 19.442, που σημαίνει ότι είναι 43 ... Περισσότερα To άρθρο Ιταλία: Ασταμάτητος ο κορονοϊός – 171.263 κρούσματα και 333 θάνατοι σε 24 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η ομάδα που κερδίζει πιο συχνά πέναλτι στα Top-5 πρωταθλήματα σύμφωνα με το CIES
Η πρόσφατη έρευνα του CIES συγκέντρωσε τις ομάδες που κερδίζουν πιο συχνά πέναλτι στα μεγάλα πρωταθλήματα την τελευταία τριετία και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιγουράρει στην κορυφή της λίστας.
gazzetta.gr
Super League: Δύσκολο πέρασμα του Παναθηναϊκού από τη Νίκαια, 0-1 τον Ιωνικό [βίντεο]
Το γκολ του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα με γυριστό αποδείχθηκε αρκετό στον Παναθηναϊκό για να περάσει με νίκη από τη Νεάπολη, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» – Κυκλάδες: Πυκνό χιόνι πέφτει στα νησιά – Στα λευκά Άνδρος και Τήνος (pics)
Πυκνές χιονοπτώσεις και τσουχτερό κρύο φέρνει η κακοκαιρία «Ελπίδα» που σαρώνει τη χώρα από χθες το βράδυ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις πράξεις που κάνουμε
Στο πλευρό της συντρόφου του δηλώνει κάθε στιγμή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Τι λες τώρα» σχετικά με τη δύσκολη εβδομάδα που πέρασε καθώς έτρεξαν οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της συντρόφου του, Ιωάννας Τούνη. «Η εβδομάδα αυτή είναι δύσκολη για όλους, όχι μόνο για μένα. Είμαι ένας ... Περισσότερα To άρθρο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις πράξεις που κάνουμε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συνελήφθη δημοσιογράφος στην Τουρκία για εξύβριση του Ερντογάν
Είπε μια παροιμία και θεωρήθηκε ότι αναφερόταν στον Τούρκο πρόεδρο.
gazzetta.gr
Συρία: Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι μάχες ανάμεσα στο Ισλαμικό Κράτος τις κουρδικές δυνάμεις
Μαίνονται για τρίτη συνεχή ημέρα οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος...
www.zougla.gr
Ορλεάν - Μονακό 61-74: Συνέχισε με νίκη και στη Γαλλία χωρίς τον Τζέιμς
Η Μονακό δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Ορλέαν ακόμη και με την απουσία του Μάικ Τζέιμς και πήρε την τρίτη σερί νίκη της (61-74) σε όλες τις διοργανώσεις.
gazzetta.gr
Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται (εικόνες)
Η Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή (ΕΣΔ) είναι μορφή κατάθλιψης, της οποίας τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά τους χειμερινούς μήνες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός – Πορφύρας 3-0: Άνετο τρίποντο και τώρα Λαγκούνα
Τους 7 βαθμούς διαφορά από τον 2ο Ολυμπιακό διατήρησε ο Παναθηναϊκός, με τις «πράσινες» να επικρατούν του Πορφύρα με 3-0 έχοντας το μυαλό στον αγώνα της Τετάρτης με την Λαγκούνα για τους «8» του Challenge Cup.
gazzetta.gr
Η φωτογραφία με το τραυματισμένο πόδι του Λαπόρτ και το ειρωνικό «ευχαριστώ»
Κάτι… παραπάνω από μια γρατζουνιά στο πόδι του Εμερίκ Λαπόρτ της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Στιούαρτ Άρμστρονγκ του άφησε ένα “σουβενίρ” στην μηρό, στην αναμέτρηση των δυο ομάδων για την 23η αγωνιστική της Premier League. Την πρώτη της απώλεια μετά από 12 σερί νίκες είχε η Μάντσεστερ Σίτι στο «Σεντ Μέρις». Οι «πολίτες» αναδείχθηκαν ισόπαλοι, 1-1, ... Περισσότερα To άρθρο Η φωτογραφία με το τραυματισμένο πόδι του Λαπόρτ και το ειρωνικό «ευχαριστώ» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΑΪ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 187 § 3 ΕΔ. Β΄ Π.Κ.) – ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 306 § 1 Π.Κ.) – ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΡΘΡΑ 363-362 Π.Κ.) – ΑΠΑΤΗΛΗ ΠΡΟΚΛ
Είναι η ώρα της ολομέτωπης επίθεσής μου. Προς όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Θα ενημερωθείτε για όλες τις νομικές ενέργειες. Όπως πάντα όλα δημόσια. Πηγή
www.makeleio.gr
Βίντεο-ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στη Βούλα- Περαστικοί έτρεχαν έντρομοι!
Τον πανικό που επικράτησε μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη Βούλα. Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι της Βούλας στην οδό Ερμού, όπου βρίσκεται ο φούρνος στον οποίο εκτυλίχτηκε το σκηνικό του τρόμου με τους πυροβολισμούς ανάμεσα σε αγνώστους, περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκαν τρεις άνδρες. Το Σάββατο στις 17:30 συναντήθηκαν έξι άνδρες και μετά από έντονο […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Βάζει στην κατάψυξη όλη τη χώρα - Προβλέψεις για χιόνια και στο κέντρο της Αθήνας
Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Σχεδόν σίγουρη η χιονόστρωση στο κέντρο - Ξεκινάει τη Δευτέρα η δεύτερη και πιο «σκληρή» φάση της κακοκαιρίας  με πολικές θερμοκρασίες - Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. για διακοπές κυκλοφορίες ανά Περιφέρεια
www.protothema.gr
Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, μετά τα σχόλια για Πούτιν και Κριμαία
Παραιτήθηκε, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, ο επικεφαλής του γερμανικού ναυτικού Schönbach μετά τα σχόλια που έκανε για τον Πούτιν, με αφορμή την Ουκρανία.
iefimerida.gr
Καιρός – Καλλιάνος: Δεν αποκλείει εκπλήξεις και την Κυριακή – «Ετοιμάστε κινητά και φωτογραφικές μηχανές»
Η κακοκαιρία «Ελπίς» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο να μην αποκλείει εκπλήξεις και την Κυριακή (23.01.2022).  Σε ανάρτησή του στο Facebook επισημαίνει ότι μπορεί αύριο Κυριακή να γίνει η έκπληξη και να χιονίσει στην Αττική και σε χαμηλά υψόμετρα. Επισημαίνει μάλιστα ότι τα καλύτερα αναμένονται την Δευτέρα όπου πλέον έχουν «κλειδώσει» ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Καλλιάνος: Δεν αποκλείει εκπλήξεις και την Κυριακή – «Ετοιμάστε κινητά και φωτογραφικές μηχανές» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξεσπά ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, «στο σπίτι είναι σαν να έχουμε κηδεία, βλέπω εφιάλτες τα βράδια»
Τι απαντά ο γνωστός youtuber για τα μηνύματα μίσους, την σχέση του με τον Δημήτρη Φιντιρίκο αλλά και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει φιλικό του πρόσωπο για κλοπή 30.000 ευρώ
www.protothema.gr
Αυτά είναι τα 10 αυτοκίνητα του μεγάλου τελικού για το Ελληνικό COTY 2022
Δείτε ποια 10 νέα μοντέλα είναι υποψήφια για τον τίτλο του «CAR OF THE YEAR» στην Ελλάδα, μετά την πρώτη φάση της ψηφοφορίας των εκλεκτόρων.
www.protothema.gr
Ιταλία: Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος για την προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας, δήλωσε στο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άγιος Δημήτριος – Εξαφάνιση 6χρονου: Χειροπέδες σε δύο δασκάλες του νηπιαγωγείου
Η διευθύντρια νηπιαγωγείου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αττικής και μια νηπιαγωγός, συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 6χρονο αγοράκι έφυγε μόνο του από το νηπιαγωγείο, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, 18 Ιανουαρίου, χωρίς οι υπεύθυνες να το αντιληφθούν. Το παιδάκι περιφερόταν στους δρόμους και πολίτες που το είδαν […]
www.makeleio.gr
Μίλωνας – ΠΑΟΚ 1-3: Πέρασαν από Νέα Σμύρνη και ανέβηκαν στην 2η θέση οι «ασπρόμαυροι» (vid)
Στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα ανέβηκε ο ΠΑΟΚ, με την ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη να επικρατεί στη Νέα Σμύρνη του Μίλωνα με 3-1.
gazzetta.gr
Σασμός-Spoiler: Η μεγάλη αποκάλυψη για τον πατέρα του Άγγελου
Μετά την δολοφονία του Πέτρου Βρουλάκη η οποία θα προβληθεί...
www.zougla.gr
Δέδας: «Το πιστέψαμε από την αρχή, έχουμε μάθει να παλεύουμε»
Ο Στέφανος Δέδας τόνισε πως η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει μάθει να παλεύει απέναντι στις δυσκολίες, ενώ αναφέρθηκε και στον MVP του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, Ίαν Χάμερ.
gazzetta.gr
Κλειστά όλα τα σχολεία σε Ναύπλιο και χωριά 24 και 25 Ιανουαρίου
Κλειστές θα είναι οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπλιέων στις 24 και στις 25 Ιανουαρίου...
www.zougla.gr
Ρεάλ: Το Clásico θα διακοπεί στο 9' για να τιμηθεί ο Ρέγιες
Ο Φελίπε Ρέγιες, ο μεγάλος αρχηγός της Ρεάλ, ο οποίος έχει κατακτήσει 22 τίτλους με τη «Βασίλισσα» θα τιμηθεί στο 9o λεπτό του αυριανού (23/1, 19:30) Clásico με την Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη.
gazzetta.gr
Άρης: Στην Ειρήνη Καρυπίδη και στον Μπράμπετς τα φλουριά της βασιλόπιτας
Ο Άρης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα και τυχεροί της βραδιάς ήταν η μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Άρης, Ειρήνη Καρυπίδη και ο Γιάκουμπ Μπράμπετς.
gazzetta.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Πώς το κύκλωμα «ψάρευε» κορίτσια Instagram - Τα επίμαχα μηνύματα
Ο βιασμός στη Θεσσαλονίκη που έχει καταγγείλει η 24χρονη Γεωργία Μπίκα έχει οδηγήσει, όπως όλα δείχνουν, στην αποκάλυψη ολόκληρου κυκλώματος.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αήττητη η Νέα Ιωνία, 45 γκολ ο ΠΑΟΚ στην Α1 χάντμπολ γυναικών
Η Νέα Ιωνία συνέχισε την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών
gazzetta.gr
Πάνω από 171.000 τα κρούσματα στην ιταλία και 333 θάνατοι σε ένα 24ωρο
Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονται 1.676 ασθενείς με Covid-19
www.protothema.gr
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Με τo τζιπ του έλιωσε αμάξι κι έστειλε νοσοκομείο την οδηγό – Βίντεο
Κι ενώ οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν απώλειες, μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν το αμάξι της χτυπήθηκε από το τζιπ του γνωστού ηθοποιού, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ Ο δημοφιλής Αυστρο-Αμερικανός ηθοποιός του Χόλιγουντ Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ συμμετείχε σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα αυτή την Παρασκευή, 1,5 μόλις χιλιόμετρο από το σπίτι του στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων […]
www.makeleio.gr
Βρετανία: Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας δέχτηκε να συναντηθεί με τον Βρετανό ομόλογό του στη Μόσχα
Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού δέχτηκε να συναντήσει στη Μόσχα τον Βρετανό ομόλογό του Μπεν Γουάλας για να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προς πώληση το «Αίνιγμα», ένα εντυπωσιακό «εξωγήινο» διαμάντι 555 καρατίων [εικόνα]
Ένα μαύρο διαμάντι 555.55 καρατίων, «εξωγήινης» προέλευσης, παρουσιάζεται σε δημοπρασία στο Ντουμπάι.
iefimerida.gr
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 72-67: «Έδειξε» ψυχή και νίκησε και τις απουσίες με «super» Χάμερ
Στα… δύσκολα, η φετινή μπασκετική ΑΕΚ μας έχει συνηθίσει σε θεαματικά αποτελέσματα. Αγωνίστηκε χωρίς Ανγκόλα και Παππά, αλλά η Ένωση πήρε το ντέρμπι των «Δικεφάλων» επικρατώντας του ΠΑΟΚ (72-67) στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων. “Μεγάλο” ματς ο Χάμερ. Κάνοντας εντυπωσιακή εμφάνιση ιδιαίτερα αμυντικά, στο δεύτερο ημίχρονο και με κορυφαίους του Ιαν Χάμερ και Ερικ Γκρίφιν ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 72-67: «Έδειξε» ψυχή και νίκησε και τις απουσίες με «super» Χάμερ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εξηγήσεις Κοψιάλη: «Επειδή η φάση πουλάει, με έβγαλαν βιαστή, ρατσιστή, ομοφοβικό και κλέφτη» (vid)
Ξέσπασμα του Αλέξανδρου Κοψιάλη για τα μηνύματα που δέχεται αυτές τις ημέρες.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Η χώρα στην κατάψυξη -Πολικές θερμοκρασίες και την Κυριακή, πού θα χιονίσει
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η «Κακοκαιρία Ελπίς» η οποία έχει ντύσει και θα ντύσει τις επόμενες ημέρες στα λευκά, με τις χιονοπτώσεις να είναι εκτεταμένες.
iefimerida.gr