Champions League: Τα 19 γκολ της 6ης αγωνιστικής (vids)

Mε 19 γκολ συνεχίστηκε η 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League, η οποία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη (9/12) με το παιχνίδι Αταλάντα - Βιγιαρεάλ. Δείτε σε βίντεο όλα τα τέρματα της βραδιάς.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Νόσησε ο Φαίδων Βόβολης και δηλώνει: «Δεν είπα ποτέ ότι η Covid είναι μια γριπούλα»
 Η πνευμονία, που του προκάλεσε η COVID-19, τον οδήγησε στο Σισμανόγλειο για 9 ημέρες - «Η νόσος εμένα με πήρε λίγο πιο βαριά από άλλους ανθρώπους» αναφέρει
5 m
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονη που τραυμάτισε τη νύφη της
Η 40χρονη νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
7 m
www.protothema.gr
Αποσύρεται στις ΗΠΑ το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού για εργοδότες μεγάλων επιχειρήσεων
Ο Μπάιντεν αναγκάστηκε να παύσει το νόμο ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου - Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις
9 m
www.protothema.gr
10 τροφές που προλαμβάνουν την τριχόπτωση (video)
Οι συνήθειες που υιοθετούμε στο φαγητό σχετίζονται τόσο με την εμφάνιση όσο και με την υγεία των μαλλιών.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επιστρέφει στη δράση στο Ντουμπάι μετά από την απέλαση του από την Αυστραλία ο Τζόκοβιτς
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει στο τουρνουά του Ντουμπάι (14-26/2) και θα είναι το "παρθενικό" του στο 2022 αφού δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στο Australian Open 
www.protothema.gr
Σασμός: Ο Αστέρης παραδίδεται στην αστυνομία
Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς «Σασμός» που έχει καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Συγκλονίζουν τα επόμενα επεισόδια στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός» που θα μεταδοθούν μέχρι την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022. Σασμός: Τετάρτη 26 Ιανουαρίου – Επεισόδιο 81 Ο Αστέρης παραδίδεται στην αστυνομία! Το νέο της ομολογίας του αναστατώνει το χωριό. Η Μαρίνα ... Περισσότερα To άρθρο Σασμός: Ο Αστέρης παραδίδεται στην αστυνομία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Survivor: Η αποκάλυψη «βόμβα» της Μυριέλλας Κουρεντή - Μαχητές την πλησίασαν για «στημένες» ψήφους
Survivor: Όσα είπε η Μυριέλλα Κουρεντή πριν το αγώνισμα με έπαθλο την επικοινωνίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυτά τα αυτοκίνητα "ξεπούλησαν" στην Ευρώπη - Τα Best Sellers μοντέλα [λίστα]
Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αναλυτικά στοιχεία των πωλήσεων στην Ευρώπη για το 2021. Δείτε ποια μοντέλα προτίμησαν οι αγοραστές της ηπείρου μας.
iefimerida.gr
Απότακτος αστυνομικός εξαπατούσε ηλικιωμένο ζευγάρι – Άρπαξε 125.000€
Για πάνω από τρία χρόνια, ο απότακτος αστυνομικός φέρεται να εξαπατούσε ζευγάρι ηλικιωμένων στην Αιτωλοακαρνανία, αρπάζοντας 125 χιλιάδες ευρώ. Τώρα, θα έρθει αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη καθώς συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγρινίου. Ο 40χρονος, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των ηλικιωμένων που κατοικούν σε χωριό της περιοχής […]
www.makeleio.gr
US prepares Ukrainians for war with Russia – Military equipment and ammunition land in Kyiv
Moscow denies planning an attack
www.protothema.gr
Ιρλανδία: Απόστρατη δικάζεται επειδή εντάχθηκε στο Ισλαμικό Κράτος στη Συρία για... να γίνει μάρτυρας
Ιρλανδή απόστρατη διώκεται επειδή ήθελε να ζήσει με βάση τον ισλαμικό νόμο.
iefimerida.gr
Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Κατασχέθηκαν κινητά κι άλλων προσώπων - Το βίντεο που ψάχνουν οι Αρχές
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στη σουίτα ξενοδοχείου στη ΘεσσαλονίκηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με φέρετρα στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε απόψε, σε εργοστάσιο φερετροποιίας, στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΧΙ: “ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΧΩΡΑ, ΑΥΤΗ Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ. ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΠΟΤΑΜΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠ’ ΤΟ ΒΟΥΝΟ. ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΝΙΞΕΙ”. ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ “ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ” ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΡΙΞΕΙ. ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝ
Οι μοναδικοί που κάνουν αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα ,την έρημη, που σε λίγους μήνες, εάν δεν τους εμποδίσουμε, δεν θα αφήσουν τίποτε απολύτως, όρθιο, είναι το ΜΑΚΕΛΕΙΟ. Δεν παινευόμαστε και δεν περιαυτολογούμε, αλλά όσοι εργαζόμαστε σε αυτή την αυτόνομη οικονομικά, ιδεολογικά και επαγγελματικά εκδοτική εταιρεία, ανεξάρτητων φωνών στα ΜΜΕ, είναι όλοι όσοι υπηρετούν τον […]
www.makeleio.gr
6 ταινίες που θα δεις αυτές τις μέρες κουκουλωμένη στον καναπέ
Μένουμε σπίτι αλλά... δε χρειάζεται να βαριόμαστε! Ευκαιρία να δούμε μερικές υπέροχες ταινίες που θα παγώσουν το αίμα μας περισσότερο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αλβανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν με εκρηκτικά στο σπίτι του προέδρου της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου
Το σπίτι του προέδρου της αλβανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Αρμάντο Ντούκα, στο Δυρράχιο, έγινε στόχος επίθεσης με εκρηκτικά το βράδυ της Δευτέρας (24/1).
iefimerida.gr
Ισραήλ: Παραιτείται ο πρόεδρος της εταιρείας NSO που ανέπτυξε το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus
Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο πρόεδρος της εταιρείας NSO που ανέπτυξε το λογισμικό κατασκοπείας Pegasus.
iefimerida.gr
«Η Τετάρτη η πιο δύσκολη μέρα λόγω παγετού – Οι δρόμοι θα μετατραπούν σε παγοδρόμια», λένε οι μετεωρολόγοι
Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα», προειδοποιεί ο διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Όπως εξήγησε ο καθηγητής μιλώντας στον Alpha 9,89, οι περιοχές που καλύφτηκαν με χιόνι και ακόμα δεν έχουν καθαριστεί, τις επόμενες ώρες θα μετατραπούν σε παγοδρόμια. «Η Τετάρτη θα είναι η […]
www.makeleio.gr
Survivor: Χαμός στους Μαχητές - «Θα έπρεπε να λέγεται κωλοτούμπας και όχι τσακατσούκας» (vids)
Survivor: Άνω - κάτω οι Μαχητές μετά την ψηφοφορία προς αποχώρηση. Βαριές κουβέντες για τον Γιώργο ΚατσαούνηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πόλο: Σπουδαία νίκη για την Εθνική γυναικών, 15-14 την Ουγγαρία στα πέναλτι
Σπουδαία νίκη με 15-14 επί της Ουγγαρίας στα πέναλτι (κ.α. 11-11) σημείωσε η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών στο...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Ενίσχυση στην ομάδα Β' με τον Κλίτσα (vid)
Ο Ολυμπιακός αποκτά και άλλον παίκτη για την ομάδα Β' και αυτός αναμένεται να είναι ο 23χρονος μπακ - χαφ, Αμίρ Κλίτσα της Ζενές Ες.
gazzetta.gr
Γη της ελιάς: Η Βασιλική πηγαίνει να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τους γονείς της
«Η Γη της Ελιάς» και απόψε στο MEGA. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, έως και την Πέμπτη στις 21:00 Καταιγιστικές εξελίξεις, συγκρούσεις και αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα έρχονται στα επόμενα επεισόδια της μεγάλης παραγωγής του MEGA «Γη της ελιάς» που έχει καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Γη της ελιάς – Επεισόδιο 134 (Τετάρτη 26 ... Περισσότερα To άρθρο Γη της ελιάς: Η Βασιλική πηγαίνει να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τους γονείς της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπουργικό Συμβούλιο: Στο τραπέζι του Μαξίμου οι ευθύνες για την «Ελπίδα» - Πρώτη παρέμβαση Μητσοτάκη
Η πρώτη παρέμβαση Μητσοτάκη μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τάκης Θεοδωρικάκος για Αττική Οδό: Δεν υπήρξε ολιγωρία των Αρχών
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην πολύωρη ταλαιπωρία του κόσμου στην Αττική Οδό και κάλεσε τους οδηγούν να κινηθούν νομικά. Ο κ.Θεοδωρικάκος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τόνισε πως «οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό», σημειώνοντας πως «το μεγαλύτερο πρόβλημα, λόγω του οποίου διαμορφώθηκε μια κατάσταση σε όλο τον ... Περισσότερα To άρθρο Τάκης Θεοδωρικάκος για Αττική Οδό: Δεν υπήρξε ολιγωρία των Αρχών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Power returns to 80% of customers after snow damage is repaired, HEDNO says
Power has been restored to 80% of the areas affected by Monday's 'Elpis' thundersnow, the Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) said on Tuesday.
iefimerida.gr
Sexy Greek celebs workout in lingerie on snow-covered roof-top (video)
The two girls were just doing their exercise routine…for the fans
www.protothema.gr
Δυο νέα κρούσματα κορωνοϊού στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ
Νέα κρούσματα κορωνοϊού στην ΑΕΚ, καθώς δύο παίκτες εντοπίστηκαν θετικοί στον τελευταίο έλεγχο που έγινε στα Σπάτα 
www.protothema.gr
Ελίζαμπεθ Μακγκόβερν: Η σχέση της με τον Σον Πεν ήταν «εξαντλητική»
«Του αρέσει να προσποιείται ότι δεν είναι πραγματικά άνθρωπος του Χόλιγουντ, αλλά είναι» δήλωσε η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Μακγκόβερν, χαρακτηρίζοντας τον δεσμό τους... εξαντλητικό
www.protothema.gr
Άργος: «Διώχνουν την μητέρα μου από το νοσοκομείο γιατί δεν έχουν υλικά να την χειρουργήσουν»
«Ντροπή και αίσχος για το Νοσοκομείο του Άργους. Εισήχθη η μητέρα μου ηλικίας 85 ετών με κάταγμα ισχύος και η απάντηση είναι ότι δεν μπορούν να την χειρουργήσουν διότι δεν υπάρχουν χρήματα στο νοσοκομείο για αγορά υλικών του χειρουργείου». Σύμφωνα με δημοσίευμα στις argolikeseidhseis, τα παραπάνω δηλώνει ιερέας για την ηλικιωμένη μητέρα του που χρειάστηκε ... Περισσότερα To άρθρο Άργος: «Διώχνουν την μητέρα μου από το νοσοκομείο γιατί δεν έχουν υλικά να την χειρουργήσουν» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τουρκία: Ο Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά δύο βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης για «προσβολή»
Σε κατάθεση αγωγής κατά δύο βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
iefimerida.gr
ΑΕΚ: Θετικοί στον κορονοϊό δύο ποδοσφαιριστές
Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στα τελευταία τεστ που έγιναν στα Σπάτα και έτσι τέθηκαν αμέσως σε καραντίνα, ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η Ένωση δεν έχει ματς πάντως αύριο Τετάρτη, αφού αναβλήθηκε ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας και έτσι περιμένει να δει πότε και ποιους παίκτες θα έχει ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ: Θετικοί στον κορονοϊό δύο ποδοσφαιριστές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρεάλ - Ούνικς: Η no look ασίστ του Λορέντσο στον Τζον Μπράουν (vid)
Με το... καλησπέρα της αναμέτρησης της Ρεάλ με την Ούνικς στο WiZink Center για την Euroleague, ο Λορέντσο Μπράουν μοίρασε μια πανέμορφη no look ασίστ στον Τζον Μπράουν.
gazzetta.gr
Θετικοί στον κορωνοϊό δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ
Δύο νέα περιστατικά κορωνοϊού ανιχνεύτηκαν στην ΑΕΚ, τα οποία αφορούν σε ποδοσφαιριστές της ομάδας...
www.zougla.gr
Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Φενέρ έκανε κίνηση για τον Τικίνιο, ο Ολυμπιακός ζήτησε 8 εκατ. ευρώ»
Η Φενέρ σύμφωνα με τους Τούρκους επιμένει για τον Τικίνιο, έχοντας κάνει κρούση, πλην όμως ο Ολυμπιακός αξιώνει 8 εκατ. ευρώ για τον παίκτη του.
gazzetta.gr
Κορωνοϊός - Ιταλία: 186.740 τα νέα κρούσματα και 468 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Ο αριθμός των νεκρών είναι ο υψηλότερος αυτού του τελευταίου κύματος, αν και στον σημερινό απολογισμό συμπεριελήφθησαν και κρούσματα των περασμένων ημερών
www.protothema.gr
Χιόνια και στην παραλία Λουτρακίου - Δείτε φωτογραφίες
Εντυπωσιακό το τοπίο από τα χιόνια δίπλα στη θάλασσα
www.protothema.gr
Λασίθι: Αγνοείται κτηνοτρόφος στο Οροπέδιο
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες Αρχές στο Λασίθι μετά την εξαφάνιση του 60χρονου κτηνοτρόφου. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, o κτηνοτρόφος βρισκόταν στα ορεινά του Οροπεδίου Λασιθίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Μανώλης όταν είχε την τελευταία επικοινωνία με τους δικούς του. Η σύζυγος ειδοποίησε τις τοπικές αρχές και εν συνεχεία ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική άνδρες της οποίας από […]
www.makeleio.gr
Κορωνοϊός: Σταθερά ψηλά οι σκληροί επιδημιολογικοί δείκτες - Συνεδριάζει η επιτροπή των ειδικών
Στη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα έχουν οι ειδικοί μια πιο καθαρή εικόνα για την πορεία των επιδημιολογικών δεικτών - Μικρή μείωση νοσηλείες και νέες εισαγωγές - Λίγο πάνω από τις 4.000 οι νοσηλευόμενοι σε απλές κλίνες Covid - Αισιοδοξία από την πτωτική πορεία του ιικού φορτίου στα λύματα
www.protothema.gr
Ουκρανία: Κυρώσεις στον ίδιο τον Πούτιν σε περίπτωση ρωσικής εισβολής προαναγγέλλει ο Μπάιντεν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις στον ίδιο τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στην περίπτωση μιας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
iefimerida.gr
Οδοιπορικό του iefimerida.gr στην Αθήνα μετά την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίδα» -Από την Αττική Οδό μέχρι το Παγκράτι [εικόνες]
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έφερε ασυνήθιστα για την Αθήνα φαινόμενα. Ο όγκιος χιονιού προκάλεσε πολλά προβλήματα στην πρωτεύουσα και τα προάστιά της.
iefimerida.gr
Έκκληση στη Ρωσία για αποκλιμάκωση απηύθυναν Όλαφ Σολτς και Εμανουέλ Μακρόν – Προειδοποιούν για «σοβαρές συνέπειες»
Έκκληση απηύθυναν για ακόμη μία φορά οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας προς τη Ρωσία, να επιλέξει την αποκλιμάκωση της έντασης στα σύνορα με την Ουκρανία,  επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ότι, σε αντίθετη περίπτωση «θα υπάρξει απάντηση» και «το κόστος θα είναι υψηλό». Όλαφ Σολτς και Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν πάντως ότι παραμένουν προσηλωμένοι στον διάλογο για ... Περισσότερα To άρθρο Έκκληση στη Ρωσία για αποκλιμάκωση απηύθυναν Όλαφ Σολτς και Εμανουέλ Μακρόν – Προειδοποιούν για «σοβαρές συνέπειες» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
World League πόλο, Ελλάδα-Ουγγαρία 15-14: Πρεμιέρα με νίκη στην Πάτρα
Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών της Ελλάδας επικράτησε με 15-14 στα πέναλτι της Ουγγαρίας σ' αγώνα του World League που διεξήχθη στην Πάτρα
www.protothema.gr
Εύβοια: Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ζευγαριού - Ήταν για τρεις μέρες χωρίς ρεύμα
Το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Εύβοια απεγκλώβισε η ομάδα διάσωσης SAR 312.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει ο Τζο Μπάιντεν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι θα είναι τεράστιες οι συνέπειες παγκοσμίως αν ο Ρώσος πρόεδρος εισβάλει στην Ουκρανία
www.protothema.gr
Ντιέγκο Κόστα: Συμφώνησε με τη Σαλερνιτάνα και επιστρέφει στην Ευρώπη
O Ντιέγκο Κόστα επιστρέφει στην Ευρώπη μετά την θητεία του στη Βραζιλία για την Ατλέτικο Μινέιρο, καθώς φαίνεται πως αποδέχθηκε την πρόταση... πρόκληση της Σαλερνιτάνα.
gazzetta.gr
Τουρκία: Ο Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά δύο βουλευτών της αντιπολίτευσης για «προσβολή»
«Υπερέβησαν τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης», υποστηρίζει η κυβέρνηση - Συνεχίζεται το μπαράζ διώξεων για όσους κρίνουν τον Ερντογάν
www.protothema.gr
Θρίλερ στην Άρτα: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για την διάσωση ορειβάτη
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα επιχείρηση της ΕΜΑΚ για την διάσωση ορειβάτη στο Αθαμάνιο Άρτας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr