Davis Cup: Σερβία-Κροατία στον ημιτελικό της Μαδρίτης (vids)

Η Σερβία επικράτησε με 2-1 του Καζακστάν στον προημιτελικό και θα παίξει στον ημιτελικό του Davis Cup στις 3/12 με την Κροατία.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τόνγκα: Σεισμός 6,2 βαθμών στο Πανγκάι 12 ημέρες μετά την έκρηξη ηφαιστείου και το τσουνάμι
Ένας μεγάλος σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών ταρακούνησε σήμερα Πέμπτη (27.1.2022) τα νησιά της Τόνγκα, τα οποία πριν από δώδεκα ημέρες (στις 15 Ιανουαρίου), επλήγησαν από έκρηξη ηφαιστείου που προκάλεσε τσουνάμι. Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοικτά των νησιών Τόνγκα στις 08:40 ώρα Ελλάδας και είχε εστιακό βάθος 14,5 χιλιόμετρα. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκε 219 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ... Περισσότερα To άρθρο Τόνγκα: Σεισμός 6,2 βαθμών στο Πανγκάι 12 ημέρες μετά την έκρηξη ηφαιστείου και το τσουνάμι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Κορονοϊός: H Moderna ξεκίνησε κλινικές δοκιμές εμβολίου κατά της μετάλλαξης Όμικρον
Ξεκίνησαν από την Moderna κλινικές δοκιμές αναμνηστικής δόσης εμβολίου που σχεδιάστηκε ειδικά κατά της μετάλλαξης Όμικρον του νέου κορονοϊού. Αυτό αναφέρει η αμερικανική εταιρεία, σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη (26.01.2022). Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν με τη συμμετοχή συνολικά 600 ενηλίκων, οι μισοί από τους οποίους έχουν ήδη λάβει δύο δόσεις του εμβολίου της ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: H Moderna ξεκίνησε κλινικές δοκιμές εμβολίου κατά της μετάλλαξης Όμικρον δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Ανατροπή στις έρευνες της Αστυνομίας - Το κτίριο που ισοπεδώθηκε δεν είχε παροχή φυσικού αερίου!
Φιάλη υγραερίου είχε ο 78χρονος στο διαμέρισμα όπου προκλήθηκε η έκρηξη που επεκτάθηκε στις δύο γειτονικές πολυκατοικίες προκαλώντας τρομακτικές καταστροφές - Τι λένε αστυνομικές πηγές για το μέγεθος της έκρηξης
www.protothema.gr
Katie Price is now an OnlyFans model and this is a…preview (videos)
She did not disappoint her fans
www.protothema.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Την Παρασκευή στις 10:30 ο ημιτελικός με τον Μεντβέντεφ
Το εισιτήριο για τον τελικό του Australian Open θα διεκδικήσει ο Έλληνας πρωταθλητής απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καφούνης: Αναγκαία η στοχευμένη και αναλογική στήριξη του λιανεμπορίου
Την ανάγκη στοχευμένης και αναλογικής στήριξης του λιανεμπορίου, ενόψει της πρόσφατης ζημίας που υπέστησαν οι εμπορικές επιχειρήσεις, ούσες για πάνω από μία...
www.zougla.gr
Έξαλλος ο Νιλ Γιανγκ με το Spotify - Απαιτεί να αφαιρεθούν τα τραγούδια του από την πλατφόρμα
Ο Νιλ Γιανγκ κατηγορεί το podcast του Τζο Ρόγκαν που φιλοξενείται στο Spotify για «ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με εμβόλια.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα μετά τις ανακοινώσεις της Fed
Σε κλοιό ρευστοποιήσεων βρίσκονται τα ελληνικά ομόλογα και τα ομόλογα της ευρωζώνης στον απόηχο των ανακοινώσεων της Κεντρικής Τράπεζας των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Σόου» από Γιόκιτς, Μπούκερ και Ντόντσιτς – Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ
Για μια ακόμα φορά, οι Νίκολα Γιόκιτς, Ντέιβιντ Μπούκερ και Λούκα Ντόντσιτς πρωταγωνίστησαν στις νίκες των Νάγκετς (124-118 τους Νετς), των Σανς (105-97 τους Τζαζ) και των Μάβερικς (132-112 τους Μπλέιζερς) αντίστοιχα. Οι Νετς αγωνίστηκαν στο Μπρούκλιν χωρίς τους Ντουράντ, Χάρντεν και Ίρβινγκ και οι Νάγκετς κατάφεραν να πάρουν το «διπλό» με 124-118 με κορυφαίο ... Περισσότερα To άρθρο «Σόου» από Γιόκιτς, Μπούκερ και Ντόντσιτς – Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυτοκίνητα μόνα, περιμένουν – «Ελεύθερη» η Αττική οδός έως την Κυριακή – Έλιωναν χιόνι για να πιούν τα χάπια τους
Σχεδόν 60 ώρες μετά το πρωινό της 24ης Ιανουαρίου, που θα μείνει στην… ιστορία ως η μέρα που «έκλεισε» η Αττική Οδός λόγω χιονιού και χιλιάδες αυτοκίνητα έμειναν ακινητοποιημένα, ο αυτοκινητόδρομος άνοιξε και η διέλευση έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα γίνεται χωρίς διόδια. Η Αττική Οδός, με τα χιόνια στα πλαϊνά να ... Περισσότερα To άρθρο Αυτοκίνητα μόνα, περιμένουν – «Ελεύθερη» η Αττική οδός έως την Κυριακή – Έλιωναν χιόνι για να πιούν τα χάπια τους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
GNTM: Δεν το έχεις ξαναδεί! Plus size μοντέλα και εντυπωσιακές 60άρες στο σετ (video)
Το Germany's Next Top Model ξεκινά και τα πρώτα επεισόδια από τη Μύκονο είναι άκρως εντυπωσιακά. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πώς θα καθαρίσεις εύκολα και σωστά τα ακουστικά σου
Βήμα-βήμα η διαδικασία για να τα απολυμάνεις όπως πρέπει.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το πιθανότερο σενάριο για τα μέτρα: Επιστροφή μουσικής, άρση ωραρίου στην εστίαση, τι εξετάζουν οι ειδικοί
Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των ειδικών και παρά τα σενάρια που ήθελαν να παρατείνονται για μια εβδομάδα όλα τα μέτρα, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι μάλλον θα υπάρξει μερική άρση.
iefimerida.gr
Ερώτηση 43 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: «Καθυστερήσεις στις ιατροδικαστικές εξετάσεις για τα θύματα βιασμών»
Ερώτηση 43 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: «Καθυστερήσεις στις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις και ανακριτικές διαδικασίες για τα θύματα βιασμών».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Αγγελος Λάτσιος κάνει γιόγκα στη χιονισμένη Ανδρο -Με την κόρη της Δωροθέας Μερκούρη, Γαία [εικόνες]
Μπορεί κάποιους τα χιόνια να μας βρήκαν αποκλεισμένους, ωστόσο υπήρξαν και πολλοί που απόλαυσαν τις στιγμές.
iefimerida.gr
Γιατί οι εφοπλιστές δεν πουλάνε τα υπερήλικα πλοία τους για παλιοσίδερα
Πουλήθηκαν μόλις 11 container vessels και 59 φορτηγά - Ρεκόρ πωλήσεων λόγω χαμηλών ναύλων, για δεξαμενόπλοια, με ποσοστό αύξησης 242% - Τι ρόλο παίζουν τα υψηλά κέρδη από τις ναυλαγορές
www.protothema.gr
Ισραήλ: Στα λευκά Ιερουσαλήμ και Δυτική Όχθη - Σπάνιες εικόνες
Το χιόνι καλύπτει σήμερα δρόμους του Ισραήλ, της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και τους άγιους τόπους της Ιερουσαλήμ, έπειτα από μια…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καφούνης: Αναγκαία η στοχευμένη και αναλογική στήριξη του λιανεμπορίου
Την ανάγκη στοχευμένης και αναλογικής στήριξης του λιανεμπορίου, ενόψει της πρόσφατης ζημίας που υπέστησαν οι εμπορικές επιχειρήσεις, ούσες για πάνω από μία εβδομάδα πρακτικά κλειστές, ζητάει ο πρ. του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης.
iefimerida.gr
Κοψιάλης: «Xοροπηδάνε πάνω στο πτώμα μου και στη δυστυχία της οικογένειάς μου»
«Χάρηκαν με το επικείμενο τέλος μου», αναφέρει σε νέα αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κέρκυρα: Πάγωσε η πισίνα και έβαλαν πάνω καρέκλες με σκαμπό – Δείτε την απίθανη φωτογραφία
Το νερό στην πισίνα έχει παγώσει και η εικόνα από την Κέρκυρα γίνεται viral. Κάποιοι όπως φαίνεται δεν έχασαν το κέφι τους… Χαρακτηριστική των πολικών θερμοκρασιών η φωτογραφία από τον οικισμό Μέγγουλα, στην βορειοανατολική Κέρκυρα, σε υψόμετρο σχεδόν 500 μέτρων. Η παγωμένη πισίνα με την “τραπεζαρία” της, αλλά και η υπέροχη θέα που προσφέρει τούτο ... Περισσότερα To άρθρο Κέρκυρα: Πάγωσε η πισίνα και έβαλαν πάνω καρέκλες με σκαμπό – Δείτε την απίθανη φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα μεγάλη υποχώρηση του ευρώ
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,38% και διαμορφώνεται στα 1,1202 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Επιστήμονες δημιουργούν νέο PCR test που ανιχνεύει τις μεταλλάξεις
Πώς λειτουργούν τα δύο νέα τεστ για την Covid-19
www.protothema.gr
Κακοκαιρία: Οργισμένος Πατούλης καταγγέλλει τον ΔΕΔΔΗΕ - «Έχετε ακούσει καμιά συγγνώμη;»
Έμμεση κριτική στον πρωθυπουργό από τον Περιφερειάρχη Αττικής - «Έχετε ακούσει κανένα ευχαριστώ στους εργαζομένους της Περιφέρειας;» είπε ο Γιώργος Πατούλης αναφερόμενος στις ευχαριστίες που απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ενοπλες Δυνάμεις, υγειονομικούς, διασώστες ΕΚΑΒ και εργαζόμενους στον ΔΕΔΔΗΕ
www.protothema.gr
Βουλγαρία: Στον οδηγό του λεωφορείου οι ευθύνες για το πολύνεκρο δυστύχημα τον περασμένο Νοέμβριο
Το πολύνεκρο δυστύχημα είχε συμβεί στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο Στρούμα, όταν το τουριστικό λεωφορείο επέστρεφε στα Σκόπια μετά από εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη - Τι υποστηρίζουν συγγενείς των θυμάτων
www.protothema.gr
Κ(ΡΥΦΤ)ΟΥΛΗΣ
Ο κατ’ ουσίαν άφαντος πρωθυπουργός γράφει τις ευθύνες του στο χιόνι. (Γράφει ο Γιώργος Μιχάλακας)!
www.zougla.gr
Οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία ζητούν όπλα από τη Μόσχα για να πολεμήσουν
Την ώρα που οργιάζουν τα σενάρια περί ανάπτυξης ρωσικών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος και συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της ρωσοουκρανικής κρίσης, ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας, Πίτερ Ντάτον, αποκάλεσε «γηραιό δικτάτορα» τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, «γίνεται όλο και πιο παράλογος»
www.protothema.gr
Τηλεκπαίδευση: Λειτουργεί το 97,6% των ψηφιακών τάξεων
Ομαλά κυλάει η τηλεκπαίδευση στις περιοχές που είναι κλειστά τα σχολεία. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr σήμερα βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας περίπου 31.900 τμήματα γενικής παιδείας εξ αιτίας της κακοκαιρίας. Πριν από τις 9 π.μ. ήδη λειτουργούσαν 31.140 ψηφιακές τάξεις, περίπου το 97,6%. To άρθρο Τηλεκπαίδευση: Λειτουργεί το 97,6% των ψηφιακών τάξεων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος παραστάσεων για τις Μικρές Αλεπούδες της Λίλιαν Χέλμαν στο Studio Μαυρομιχάλη
Τελευταίες παραστάσεις για τον θίασο Συν-θήκη στο Studio Μαυρομιχάλη, την Τετάρτη 2 και Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου ολοκληρώνοντας...
www.zougla.gr
Πλεύρης: Ανεμβολίαστοι το 86% των νεκρών των τελευταίων ημερών
Για την παράταση των μέτρων, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το μεσημέρι συνεδριάζει η επιτροπή των ειδικών και τότε θα δούμε αν θα εισηγηθούν παράταση ή κάποια αποκλιμάκωση
www.protothema.gr
Καιρός – Αρναούτογλου: Νέες ψυχρές αέριες μάζες την επόμενη εβδομάδα
Την προσοχή όλων για τον καιρό εφιστά ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, σε ανάρτησή του στα social media. Επισημαίνει ότι τις επόμενες ώρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από το απότομο λιώσιμο χιονιού που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίδα», ειδικά στα χαμηλά υψόμετρα.  Το επόμενο 24ωρο (Παρασκευή 28/1) η θερμοκρασία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αρναούτογλου: Νέες ψυχρές αέριες μάζες την επόμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΕΒ: Δυνατότητα τηλεργασίας για 1 στους 5 εργαζόμενους
Ένας στους πέντε εργαζόμενους στην Ελλάδα (ποσοστό 18,8% ή 734.667 απασχολούμενοι) απασχολείται σε επαγγέλματα με πλήρη δυνατότητα τηλεργασίας, όπως για...
www.zougla.gr
Δείτε όλες τις εκδοχές της Lamborghini Countach
H εμφάνιση της νέας Lamborghini Countach προκάλεσε αρκετή αίσθηση (και αρκετά σχόλια) μέσα στην χρονιά που πέρασε, αποτελώντας αναμφισβήτητα ένα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις;
Στην Εθνική Ασφαλιστική φαίνεται πως πέφτει το βάρος των αποζημιώσεων που θα αξιωθούν από τους πολίτες που εγκλωβίστηκαν κάτω από επικίνδυνες συνθήκες στην Αττική Οδό.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Προς χαλάρωση των μέτρων κατευθύνεται η κυβέρνηση
«Mπορεί να επιστρέψει η μουσική στα καταστήματα, αλλά να είναι υποχρεωτικό οι θαμώνες, να είναι καθήμενοι», είπε η Μίνα Γκάγκα
www.protothema.gr
Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού στον ΟΠΑΠ!
Ο προπονητής και οι αθλήτριες των «πρασίνων» μιλούν για τον αποψινό προημιτελικό με την Τενερίφη και δηλώνουν: «Μεγάλο μας όνειρο ο τελικός του Challenge Cup».
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες από το ναυάγιο πλοίου στη Φλόριντα
Οι έρευνες για την ανεύρεση δεκάδων μεταναστών, μετά τη βύθιση του πλοίου στο οποίο επέβαιναν μεταξύ των νησιών Μπαχάμες και της Φλόριντα, συνεχίζονταν στις ΗΠΑ.
iefimerida.gr
Η Moderna άρχισε τις κλινικές δοκιμές αναμνηστικής δόσης εμβολίου ειδικά κατά της Όμικρον
Η αμερικανική εταιρεία Moderna ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τις κλινικές δοκιμές αναμνηστικής δόσης εμβολίου, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά...
www.zougla.gr
Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Δεν φαντάζεστε ποιοι 30ρηδες είναι πιο ευάλωτοι
Συνηθίζουμε να θεωρούμε τους άνδρες πιο ευάλωτους όσον αφορά το έμφραγμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με νέα έρευνα ωστόσο, κάτι φαίνεται να διαφοροποιείται στις νεαρές ηλικίες κάτω των 35 ετών. Δείτε τι διαπίστωσαν οι ερευνητές
www.protothema.gr
Παγωμένοι δρόμοι και πεζοδρόμια: Μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές των δήμων της Αττικής -Πού εντοπίζονται
Για τέταρτη ημέρα τα συνεργεία των δήμων της Αττικής δίνουν τη δική τους «μάχη» στους δρόμους και τις γειτονιές της κάθε πόλης.
iefimerida.gr
Κραυγή απόγνωσης από τους εμπόρους - Η κακοκαιρία «Ελπίδα» ήταν η χαριστική βολή
Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μίλησαν στο newsbomb.gr ασκώντας έντονη κριτική στις κυβερνητικές αποφάσεις που πάρθηκαν για το λιανεμπόριο και την εστίασηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκία: Εγινε viral συγκινητικό βίντεο πατέρα να παίζει με το ανάπηρο παιδί του στα χιόνια
Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στο TikTok έγραφε στη λεζάντα «Ανθρωπος ως άνθρωπος»
www.protothema.gr
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ;;; ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΡΕΥΜΑ – ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΖΟΥΝ Ή ΠΑΓΩΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ – “ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ Ο ΓΕΡΑΝΟΣ…” – ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ “ΣΥΓΝΩΜΗ” ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Βολές κατά πάντων εξαπολύει ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, Κώστας Μανιάτης και τονίζει ότι πρέπει όλοι οι αρμόδιοι να συνεργαστούν σωστά για να μπορέσουν να επιδιορθωθούν οι διακοπές ρεύματος που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν σχεδόν 1.000 νοικοκυριά. Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί με τις διακοπές ρεύματος, ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, σημειώνει πως […]
www.makeleio.gr
Εκρηξη στη Συγγρού: Πώς με το πάτημα ενός διακόπτη για το φως τινάχτηκε στον αέρα μια ολόκληρη γειτονιά
Σόκαρε τους κατοίκους στο κέντρο της Αθήνας χθες η τρομακτική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο της Λεωφόρου Συγγρού, που άφησε πίσω της συντρίμμια και έναν σοβαρά τραυματία. Μάλιστα, ο ωστικό κύμα της πρωτοφανούς αυτής έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο που έφτασε σε απόσταση 200 μέτρων, προκαλώντας ζημιές σε τζάμια κτιρίων και αυτοκίνητα. Οι αρχές συνεχίζουν τις […]
www.makeleio.gr
Η περιπέτεια του Κώστα Φραγκολιά και η βοήθεια από τον Σάκη Ρουβα και την Κάτια Ζυγούλη
Το πρωί της Πέμπτης μέσα από την εκπομπή «Happy Day» o Κώστας Φραγκολιάς...
www.zougla.gr
Γιάννενα: Πάγωσε η λίμνη Παμβώτιδα – Στην κατάψυξη με πολικές θερμοκρασίες στα ορεινά
Επιμένει ο ισχυρός παγετός τς πρώτες πρωινές ώρες τόσο στα ορεινά του νομού Ιωαννίνων όσο και στο λεκανοπέδιο . Η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα καταγράφηκε στην ορεινή Βωβούσα με τα θερμόμετρα να δείχνουν – 11,6 βαθμούς Κελσίου. Τα Γιάννενα ξημέρωσαν με τον υδράργυρο να κατρακυλά αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και τα θερμόμετρα να δείχνουν ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννενα: Πάγωσε η λίμνη Παμβώτιδα – Στην κατάψυξη με πολικές θερμοκρασίες στα ορεινά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΕΒ: Δυνατότητα τηλεργασίας για 1 στους 5 εργαζόμενους στην Ελλάδα
Μόλις το 18,8% των εργαζομένων στην Ελλάδα, ήτοι 734.667 άτομα, απασχολούνται σε επαγγέλματα με πλήρη δυνατότητα τηλεργασίας. Τα στοιχεία αυτά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυξημένα περιστατικά καταγμάτων στα νοσοκομεία - Έκκληση του ΕΚΑΒ για αποφυγή μετακινήσεων
Λόγω του παγετού που σημειώνεται σε αρκετές περιοχές του νομού Αττικής αλλά και άλλων νομών της χώρας, ως συνέπεια των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr