Δείτε τα συμπτώματα της – Νοτιοαφρικανή γιατρός: «Τα συμπτώματά τους ήταν τόσο διαφορετικά και τόσο ήπια από εκείνα που είχα αντιμετωπίσει πριν»

H πρώτη Νοτιοαφρικανή γιατρός που ειδοποίησε τις αρχές για ασθενείς με την παραλλαγή όμικρον είπε στην Telegraph ότι τα συμπτώματα της νέας παραλλαγής είναι ασυνήθιστα αλλά ήπια. Η Δρ Angelique Coetzee είπε ότι ενημερώθηκε για πρώτη φορά για την πιθανότητα μιας νέας παραλλαγής όταν ασθενείς στο ιδιωτικό της ιατρείο στην πρωτεύουσα Πρετόρια άρχισαν να έρχονται […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Αποσύρονται σταδιακά λεωφορεία και τρόλει λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος
Σταδιακά έχουν αρχίσει να αποσύρονται οχήματα από τις λεωφορειακές γραμμές και γραμμές τρόλεϊ, στις οποίες το οδόστρωμα παρουσιάζει μεγάλη ολισθηρότητα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δημοσκόπηση Abacus: Δυσαρέσκεια για τους εγκλωβισμούς στην Αττική Οδό – Τι λένε για τα 2.000 ευρώ
Η κακοκαιρία Ελπίδα πλήγωσε την κυβέρνηση σύμφωνα με τα όσα καταγράφει η δημοσκόπηση της Abacus Research για λογαριασμό του Alpha. Στην ερώτηση για το ποιος έχει την ευθύνη εγκλωβισμού των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό το 52% απαντά η ιδιωτική εταιρεία, το 41% η κυβέρνηση και το 7% οι πολίτες. Στην ερώτηση για τους εγκλωβισμούς στους ... Περισσότερα To άρθρο Δημοσκόπηση Abacus: Δυσαρέσκεια για τους εγκλωβισμούς στην Αττική Οδό – Τι λένε για τα 2.000 ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νιούκαστλ: Δίνει 20 εκατομμύρια ευρώ στη Λεβερκούζεν για τον Μπάκερ
H Νιούκαστλ κατέθεσε πρόταση 20 εκατομμυρίων στη Μπάγερ Λεβερκούζεν για να κάνει δικό της τον νεαρό αριστερό μπακ, Μίτσελ Μπάκερ.
gazzetta.gr
Διομήδης Άργους – ΠΑΟΚ 27-33: Πανάξια πρόκριση για τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο
Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την έδρα των «Λύκων» σε αγώνα για τη β΄ φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.
gazzetta.gr
Αποσύρονται σταδιακά λεωφορεία και τρόλει λόγω παγετού - Δείτε πίνακες με τις γραμμές που έκλεισαν
Λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης παγετού στο οδικό δίκτυο και αύριο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται μετά τις 06:00
www.protothema.gr
ΕΟΔΥ: Τα 171 σημεία για δωρεάν rapid test, την Πέμπτη 27/1 -Πού γίνονται
Σε 171 σημεία θα βρίσκονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες, την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου.
iefimerida.gr
Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι χρειαζόταν 24 καφέδες την ημέρα στα γυρίσματα του «House of Gucci»
Ενώ όπως πρόσθεσε και η πίτσα ήταν εξίσου καλή
www.protothema.gr
Το Disney+ έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα
Έρχεται και στην Ελλάδα, πιθανότατα από το ερχόμενο καλοκαίρι, η streaming υπηρεσία της Disney+, μία κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό που υπάρχει στο χώρο της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Όπως ανακοίνωσε η Disney, η Ελλάδα είναι μία από τις 42 χώρες όπου θα ξεκινήσει και η επίσημα η λειτουργία του Disney+. Η υπηρεσία ... Περισσότερα To άρθρο Το Disney+ έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χωρίς delivery και courier αύριο η Αττική και η Κρήτη – Τι θα γίνει με τα καταστήματα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου εξηγεί πώς θα λειτουργήσουν αύριο, σε Αττική και Κρήτη, καταστήματα, delivery και courier. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του, για αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, τα καταστήματα δύναται να λειτουργήσουν από 10.00 έως 18.00. Παράλληλα, δεν επιτρέπονται οι υπηρεσίες διανομής (delivery) και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες (courier). Στην ίδια ανακοίνωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιγράφει […]
www.makeleio.gr
LIVE, Κύπελλο Ελλάδας: Ο προημιτελικός Λαμία – Άρης - Τα highlights των «8» (vids)
Κύπελλο Ελλάδας: Δείτε highlights και δηλώσεις από τους αγώνες της προημιτελικής φάσης του θεσμού. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Έσπασαν τζάμια, έπεσαν τα κουφώματα στο σπίτι του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου - Δείτε φωτογραφίες
Συγκλονιστικές εικόνες «ανέβασε» ο ηθοποιός στο Instagram - «Θα μπορούσε να μην ζούσαμε» έγραψε η σύζυγός του σtο Facebook
www.protothema.gr
Ανοιχτά τα σχολεία την Πέμπτη στα Χανιά – Ζωντανεύουν πάλι τα προαύλια
Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στα Χανιά την Πέμπτη (27.01.2022). Σχετική ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας αργά το απόγευμα της Τετάρτης (26.01.20220. Έτσι οι μαθητές των Χανίων θα επιστρέψουν στα σχολεία τους, τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Ελπίδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας, μετά από συνεννόηση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου ... Περισσότερα To άρθρο Ανοιχτά τα σχολεία την Πέμπτη στα Χανιά – Ζωντανεύουν πάλι τα προαύλια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καλώδια της ΔΕΗ «πυροτεχνήματα» και τρόφιμα στα χιόνια για να μη χαλάσουν: Πρωτόγονες καταστάσεις στο Κάτω Χαλάνδρι (vids)
Οι κάτοικοι στο Κάτω Χαλάνδρι έφτασαν στο σημείο να βγάλουν τα τρόφιμά τους στο χιόνι, έξω στο μπαλκόνι, για να διατηρηθούν.
gazzetta.gr
Το λογισμικό των αυτοκινήτων απαιτεί μεγαλύτερη ασφάλεια από αυτό των... τραπεζών
Το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας ανακύπτει ως κυρίαρχο στα σύγχρονα αυτοκίνητα, για τα οποία το λογισμικό ρυθμίζει τα πάντα, ακόμα και την κίνησή τους.
gazzetta.gr
Λαμία – Άρης LIVE: Βγαίνει το πρώτο «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου
Η ρεβάνς Λαμία – Άρης θα κρίνει την πρώτη ομάδα που θα περάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού το 0-0 του «Βικελίδης» άφησε ανοικτή την πρόκριση. Το Λαμία – Άρης είναι το μοναδικό παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί αυτή την εβδομάδα. Η κακοκαιρία «Ελπίς», τα προβλήματα που προκάλεσε αλλά ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία – Άρης LIVE: Βγαίνει το πρώτο «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ναμπί: «Ο Ατρόμητος θα μου ταιριάξει απόλυτα»
Οι Περιστεριώτες επισημοποίησαν την απόκτηση του 27χρονου μεσοεπιθετικού που έδωσε το... σύνθημα για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.
gazzetta.gr
Ινφαντίνο: «Το Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια θα μειώσει τους πνιγμούς Αφρικανών μεταναστών στην Μεσόγειο»!
Σε μία πραγματικά απίστευτη δήλωση, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, προχώρησε ο Τζιάνι Ινφαντίνο...
www.zougla.gr
ΠΑΟΚ: Οι αλλαγές στο ρόστερ και οι σκέψεις για τον Εσίτι
Oι προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ του ΠΑΟΚ θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Εξετάζεται πρόταση για την παραχώρηση του Αντερον Εσίτι.
gazzetta.gr
Πωγώνι: Νεκρός βρέθηκε ο ηλικιωμένος που είχε εξαφανιστεί
Με τον πλέον τραγικό τρόπο έπεσε το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 14.00, η «αυλαία» στην εξαφάνιση του 88χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το απόγευμα, στο Βασιλικό του Δήμου Πωγωνίου. Σύμφωνα με το epirus-tv-news, ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σε ρεματιά σε απόσταση 1,5 με  2 χιλιόμετρα από το σπίτι του . ... Περισσότερα To άρθρο Πωγώνι: Νεκρός βρέθηκε ο ηλικιωμένος που είχε εξαφανιστεί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
#WinterMovies: Πέντε ταινίες που μπορείτε να δείτε με την οικογένειά σας
Φτιάξτε ποπ κορν και σοκολάτα, χουχουλιάστε στον καναπέ και δείτε ταινίες οικογενειακώς..Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στη μέση τάση
Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των ζημιών στις κύριες γραμμές Μέσης Τάσης σε όλες τις περιοχές, ανακοίνωσε απόψε ο ΔΕΔΔΗΕ...
www.zougla.gr
Συναγερμός στο Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα ξεβράστηκε στην παραλία Καρτερού
Το πτώμα που ξεβράστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ηράκλειο βρίσκεται σε προχωρημένη σήψηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ducati Multistrada V2: Οι τιμές της στην Ελλάδα
H εταιρεία από το Borgo Panigale προχώρησε στην ανανέωση της μικρότερης μοτοσικλέτας της οικογένειας Multistrada με την δικύλινδρη να δέχεται πολλές αλλαγές ουσίας και να αλλάζει το όνομα της από «950» σε V2.
iefimerida.gr
ΟΑΕΔ: Αυτές είναι οι νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για το 2022
ΟΑΕΔ: Οι νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας από το υπουργείο Εργασίας, όπως προκύπτει από όλες τις έως τώρα ανακοινώσεις του, χωρίζονται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πούτιν: Η Ρωσία έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην εξόρυξη των κρυπτονομισμάτων
«Θα παρακαλούσα και την κυβέρνηση της Ρωσίας και την Κεντρική Τράπεζα, συζητώντας το θέμα να καταλήξουν σε μια ενιαία άποψη», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου
www.protothema.gr
Ο Δημοσθένης Ταμπάκος νέος μέλος του Δ.Σ. της ομοσπονδίας γυμναστικής
Ο Δημοσθένης Ταμπάκος είναι το νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΓΟ.
gazzetta.gr
Κρήτη: Καρέ - καρέ η διάσωση κτηνοτρόφου μέσα στον χιονιά - Τον βρήκαν δίπλα στη σόμπα, με ρακή
Προστατευμένος, ζεστός και καλά εφοδιασμένος αποδείχτηκε ως ήταν ο κτηνοτρόφος για τον οποίο στήθηκε χθες επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Διαιτητής έπεσε θύμα revenge porn – Όσα καταγγέλλει (video)
Ιταλία: Οι περιπτώσεις revenge porn έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα το τελευταίο διάστημα, με τη Ντιάνα Ντι Μέο να είναι ένα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Έρχονται την Πέμπτη Ζοάο Καρβάλιο και Ντιμπί Κεϊτά
Στο αεροπλάνο για την Ελλάδα θα μπει ο Ζοάο Καρβάλιο της Νότιγχαμ Φόρεστ κι έτσι να γίνει το νέο μέλος του Ολυμπιακού – Άφιξη την ίδια ημέρα και για τον Ντιμπί Κεϊτά της Ρεάλ Μαδρίτης. Επιβεβαιώνονται τα δημοσιεύματα από την Αγγλία που ήθελαν τον Ζοάο Καρβάλιο (ΦΩΤΟ) να έρχεται στην Ελλάδα, για να υπογράψει στον ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Έρχονται την Πέμπτη Ζοάο Καρβάλιο και Ντιμπί Κεϊτά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 2: Απρόοπτο με τον πάγκο στην Αριδαία - Tον... σήκωσε ο αέρας (photos)
Ο δυνατός αέρας έριξε τον πάγκο στο παιχνίδι του Αλμωπού με τον ΠΑΟΚ Β.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Φόβοι ΕΛ.ΑΣ. για πλιάτσικο και «πονηρούς» που θέλουν τα 2.000 ευρώ
Στόχος της Αστυνομίας να μη γίνει πλιάτσικο στα περίπου 200 αυτοκίνητα που παραμένουν ακινητοποιημένα και αφετέρου να μην υπάρξουν «πονηροί» που…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει ο Τσιτσιπάς με την πορεία του μέχρι τα ημιτελικά!
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ (Νο. 10) και επικρατώντας...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στον καθαρισμό της Αττικής Οδού
Ομάδες των Ενόπλων Δυνάμεων εργάστηκαν και για τον αποχιονισμό στους Δήμους Χολαργού - Παπάγου, Χαλανδρίου, Μελισσίων, Αγίας Παρασκευής, Ραφήνας - Πικερμίου και Παλλήνης
www.protothema.gr
Ορίστηκαν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός-Ηρακλής και Ιωνικός-ΠΑΟΚ
Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες που θα διεξαχθούν τα δύο εξ αναβολής παιχνίδια μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή όπως επίσης και του Ιωνικού Νικαίας απέναντι στον ΠΑΟΚ.
gazzetta.gr
Αρχέγονα Σαμιώτικα εδάφη και εμβληματικοί παραγωγοί
Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Σάμου, αναγνωρίζοντας την αξία του μεγάλου οινικού παρελθόντος της Σάμου, της αμπελουργικής μας παράδοσης...
www.zougla.gr
Μεντβέντεφ για Τσιτσιπά: «Είναι μεγάλος παίκτης ο Στέφανος»
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ παραδέχτηκε πως θα πρέπει να παίξει πολύ καλά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Στέφανου Τσιτσιπά και να προκριθεί στον τελικό του Australian Open
www.protothema.gr
ΟΦΗ για Ναμπί: «Θα φοράς τη φανέλα του Ατρόμητου, αλλά θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειάς μας»
Ο ΟΦΗ επισημοποίησε την παραχώρηση του Αντίλ Ναμπί στον Ατρόμητου και τον αποχαιρέτησε με συγκινητική ανακοίνωση.
gazzetta.gr
Κλειστή μέχρι να καθαρίσει η λ. Συγγρού: Γιατί έγινε η έκρηξη, πού στρέφονται οι έρευνες -«Κλειδί» η μαρτυρία του τραυματία
Κλειστή θα παραμείνει η λεωφόρος Συγγρού ίσως και μέχρι το μεσημέρι τς Πέμπτης, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της ισχυρότατης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 26 Ιανουαρίου.
iefimerida.gr
Μελίσσια: 77χρονος έχασε τη ζωή του – Γλίστρησε στον πάγο και χτύπησε στο κεφάλι!
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 77χρονος στα Μελίσσια, ο οποίος γλίστρησε στον πάγο καθώς πήγαινε στο φαρμακείο. Ο άτυχος άνδρας γλίστρησε στον πάγο, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Σύμφωνα με το MEGA, αν και το ασθενοφόρο ήρθε άμεσα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον ηλικιωμένο στη ζωή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί […]
www.makeleio.gr
Λέικερς: Ξεκαρδιστική αντίδραση του Όστιν Ριβς στις οδηγίες του Λεμπρόν (vid)
Ο Όστιν Ριβς φάνηκε να μπερδεύεται από τις οδηγίες που του μετέφερε ο Λεμπρόν και η αντίδρασή του ήταν τρομερή.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Γιατρός χρειάστηκε να περπατήσει 5 ώρες στο χιόνι για να πάει στην εφημερία
Πολλές είναι οι περιπτώσεις ιδιαίτερης αυταπάρνησης και προσφοράς στο χώρο της δημόσιας Υγείας, αλλά ένα από αυτά τα περιστατικά είναι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάτρα: «Ευαίσθητοι» ληστές άρπαξαν 75 ευρώ από 98χρονο αλλά του άφησαν λεφτά για γάλα
Ένα πρωτοφανές συμβάν στην Πάτρα. Δύο κακοποιοί εισέβαλαν σε σπίτι 98χρονου στα Ζαρουχλέικα και αφού τον ακινητοποίησαν, κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 75 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, οι δύο δράστες δεν μπορούσαν να βγουν από το πίσω μέρος του σπιτιού στην Πάτρα από όπου είχαν μπει ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: «Ευαίσθητοι» ληστές άρπαξαν 75 ευρώ από 98χρονο αλλά του άφησαν λεφτά για γάλα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ένα περιστέρι μαθαίνει να κάνει κόλπα στο χιόνι
Σε έναν κήπο στην Άγκυρα της Τουρκίας, ένα άτομο κινηματογραφεί ένα περιστέρι που εκτελεί μια πτήση στα χιόνια. Το περιστέρι πετάει και κάνει μια βουτιά με το κεφάλι του στο χιόνι...
www.zougla.gr
Δημοσκόπηση: Αρνητική γνώμη στο 67% των πολιτών για τη διαχείριση της κακοκαιρίας από την κυβέρνηση
Δημοσκόπηση ABACUS: Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη διαχείριση της κακοκαιρίας Ελπίδα από την κυβέρνηση και δυσπιστία ως προς την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στις κύριες γραμμές Μέσης Τάσης – Πού εντοπίζονται προβλήματα
Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση και της τελευταίας μεμονωμένης παροχής θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα – Δυσκολίες πρόσβασης στα σημεία των ζημιών καθώς τα προβλήματα εντοπίζονται σε μικρότερους δρόμους που δεν έχουν καθαριστεί
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: Tην Πέμπτη στην Αθήνα Καρβάλιο - Κεϊτά
Ο Ζοάο Καρβάλιο θα ταξιδέψει στην Αθήνα την Πέμπτη για να κλείσει στον Ολυμπιακό ενώ την ίδια ημέρα έρχεται και ο Ντιμπί Κεϊτά.
gazzetta.gr
Ο Μητσοτάκης συγκαλεί ΚΥΣΕΑ για την Πέμπτη - Για τις τακτικές κρίσεις της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει, στις 10:00, στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με θέμα τις τακτικές κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.
iefimerida.gr