Δείτε το πιο σπάνιο και πιο ακραίο Volkswagen Golf όλων των εποχών

Παράχθηκε σε μόλις δύο αντίτυπα με μοναδικό σκοπό να επαναφέρει την Volkswagen στην πρώτη γραμμή του WRC. Ο λόγος για το πιο σπάνιο και πιο ακραίο Golf όλων των εποχών, το οποίο είχε την τύχη ή την ατυχία να μην φτάσει ποτέ έως τη γραμμή παραγωγής.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Παρουσία Γεωργιάδη η πρώτη συνεδρίαση του ΕΒΕΑ
Παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Τα δυο νέα φάρμακα μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας έως και κατά 88% -Αναγκαία η τρίτη δόση
Σημαντική βοήθεια στη μάχη κατά της μετάλλαξης Όμικρον και άλλων στελεχών του κορωνοϊού μπορούν να προσφέρουν δυο νέα αντιικά φάρμακα.
6 m
iefimerida.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: To «ευχαριστώ» της Γεωργίας
Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις γύρω από την καταγγελία της 24χρονης Γεωργίας ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού παραμονή Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση μίλησε το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος της νεαρής κοπέλας, Θανάσης Ζιώγας.  «Η Γεωργία σας ευχαριστεί πάρα πολύ, εγώ σας υπερευχαριστώ διότι η έκκλησή μου βρήκε ανταπόκριση ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: To «ευχαριστώ» της Γεωργίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Άρσεναλ και Λίβερπουλ για μία θέση στον τελικό
Πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Pamestoixima.gr για τον αποψινό ημιτελικό του League Cup Αγγλίας και μεγάλα δώρα για χιλιάδες νικητές με το Weekly Fest
7 m
www.protothema.gr
Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός σε τροχαίο 44χρονος – Tραγωδία σε επαρχιακό δρόμο στο Ξηρόμερο
Ακόμα ένα τροχαίο στην Αιτωλοακαρνανία με έναν 44χρονο οδηγό να σκοτώνεται ακαριαία, μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε… Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (19/01/2022) στον επαρχιακό δρόμο Αστακού – Καραϊσκάκη στο Ξηρόμερο. Αποτέλεσμα του δυστυχήματος ήταν να χάσει τη ζωή του 44χρονος από την Μπαμπίνη. Ο άτυχος άνδρας κατευθυνόταν προς Καραϊσκάκη, όταν κάτω από ... Περισσότερα To άρθρο Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός σε τροχαίο 44χρονος – Tραγωδία σε επαρχιακό δρόμο στο Ξηρόμερο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Διήμερο στη Θεσσαλονίκη: Διαμονή μακριά από τον θόρυβο της πόλης και εκπληκτικό street food
Χαλαρές βόλτες στο κέντρο της πόλης και απολαυστικές στιγμές 
8 m
www.protothema.gr
Κίνα: Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο απολιθωμένο μπουμπούκι ηλικίας 164 εκατ. ετών [εικόνα]
Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν στην περιοχή της κινεζικής Εσωτερικής Μογγολίας ένα απολίθωμα φυτού ηλικίας 164 εκατομμυρίων ετών.
9 m
iefimerida.gr
Χαϊδάρι: Συλλήψεις για όπλα και πλαστογραφία -Κατασχέθηκαν καραμπίνες, μαχαίρια και... αστυνομικός φάρος
Συνελήφθησαν στο Χαϊδάρι, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, δύο άνδρες, 36 και 70 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.
9 m
iefimerida.gr
Βέλγιο: Μεγάλη αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα κορωνοϊού
Εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού καταγράφεται στο Βέλγιο.
9 m
iefimerida.gr
Αργυρούπολη: Σήμερα στον ανακριτή ο 46χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του
Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 46χρονος «νταής», που ξυλοκόπησε βάναυσα την 40χρονη σύντροφο του, στην Αργυρούπολη.
9 m
iefimerida.gr
Μπάιντεν για τον ένα χρόνο προεδρίας του: Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει -Τι υποσχέθηκε
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναγνώρισε την αγανάκτηση των Αμερικανών κατά το πρώτο έτος της προεδρίας του.
9 m
iefimerida.gr
Σκρέκας: Έως τον Απρίλιο το νέο πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» - Ειδικό πρόγραμμα για αντικατάσταση ταξί
Το νέο πρόγραμμα για τα ταξί θα προβλέπει ενίσχυση ύψους 22.500 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού οχήματος με παράλληλη απόσυρση του υφιστάμενου
www.protothema.gr
Σε ποια εταιρεία ο μέσος ετήσιος μισθός είναι 354.803 ευρώ
Υψηλά μπόνους για να προσελκύσουν νέους εργαζομένους-«ταλέντα» δίνουν οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρήτη: Αγωνία για 13χρονο με κορωνοϊό που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με αναπνευστική ανεπάρκεια
Ανησυχία έχει προκαλέσει η εισαγωγή ενός 13χρονου σε ΜΕΘ με Covid-19, σε νοσοκομείο της Κρήτης.
iefimerida.gr
Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Aladdin» είναι το πρόσωπο του vegan αρώματος του Chloé
Η Ναόμι Σκοτ, Βρετανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της από την ταινία «Aladdin» κάνει ντεμπούτο στη βιομηχανία...
www.zougla.gr
Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα στους κινηματογράφους
Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε 4.252 ανήλθαν οι έλεγχοι για παράνομα τυχερά παιχνίδια την περίοδο των εορτών -Συνελήφθησαν 185 άτομα
Οι έλεγχοι για τυχερά παιχνίδια που πραγματοποίησε συνολικά η ΕΛΑΣ την εορταστική περίοδο από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα Θεοφάνια ανήλθαν σε 4.252.
iefimerida.gr
Ο SARS-CoV-2 μπορεί να προκαλεί εμβρυική φλεγμονή ακόμα και με απουσία λοίμωξης του πλακούντα στις εγκύους
Οι έγκυες γυναίκες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσου COVID-19 συγκριτικά με τις γυναίκες που...
www.zougla.gr
Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο απολιθωμένο μπουμπούκι λουλουδιού (photo)
Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν στην περιοχή της κινεζικής Εσωτερικής Μογγολίας ένα απολίθωμα φυτού ηλικίας 164 εκατομμυρίων ετών, το οποίο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Κάντε αυτό το ΑΠΛΟ τεστ για να δείτε αν χάνετε την ακοή σας!
Η σταδιακή απώλεια της ακοής έρχεται φυσιολογικά, αλλά ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις μεγαλουπόλεις οδηγεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε πρόωρη απώλεια της ακουστικής τους δυνατότητας εξαιτίας του μόνιμου θορύβου στο περιβάλλον τους. Μια πρόσφατη έρευνα από το πανεπιστήμιο Johns Hopkins έδειξε ότι το 30% των ανθρώπων ηλικίας 40 έως 60 ετών έχουν μικρά ή […]
www.makeleio.gr
Πάνω από 4.200 έλεγχοι για τυχερά παιχνίδια στις γιορτές - Συνελήφθησαν 185 άτομα
Οι έλεγχοι ξεκίνησαν από τς 16 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου και κατασχέθηκαν συνολικά σχεδόν 73.000 ευρώ
www.protothema.gr
Γιάννης Πλακιωτάκης: Εύσημα στους άντρες του λιμενικού στη Σάμο με αιχμές στην Τουρκία για το προσφυγικό
Ο Γιάννης Πλακιωτάκης επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο της Σάμου και έστειλε μηνύματα με πολλούς αποδέκτες για το προσφυγικό… «Τα στελέχη του Λιμενικού επιχειρούν όχι μόνο με τόλμη και αποφασιστικότητα, αλλά και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όταν τα κυκλώματα των διακινητών αφήνονται, ή και υποστηρίζονται, να θέτουν σε κίνδυνο ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Πλακιωτάκης: Εύσημα στους άντρες του λιμενικού στη Σάμο με αιχμές στην Τουρκία για το προσφυγικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γκάγκα: Αποδοκιμασίες από υγειονομικούς σε αναστολή στην Πάτρα - Tης φώναζαν «Παραιτήσου»
«Όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό για κανέναν» έγραφε το πανό που έιχαν κρεμάσει οι εργαζόμενοι που αποδοκίμασαν την κ. ΓκάγκαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Παναγιωτόπουλος απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα συνταξιοδότησης των ΕΠΟΠ
Για ενδεχόμενη τροποποίηση των συνταξιοδοτικών ζητημάτων των ΕΠΟΠ μίλησε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
iefimerida.gr
Καιρός - Γιάννης Καλλιάνος: Έρχεται χιονιάς σε δύο φάσεις με απρόβλεπτα φαινόμενα για την Αττική
Απρόβλεπτος ο χιονιάς για την Αττική με τα έως τώρα δεδομένα, η κακοκαιρία θα επηρεάσει έντονα την Κυριακή  τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά - Δείτε live την πορεία των καιρικών συνθηκών
www.protothema.gr
Οι Γερμανοί πιάστηκαν στον ύπνο: Μεγιστάνας γύριζε video στην Autobahn με 417 χλμ./ώρα
Ετεροχρονισμένα αντέδρασαν οι Γερμανοί στη δημοσίευση 2 video στη γερμανική Autobahn, στα οποία φαίνεται ένας Τσέχος μεγιστάνας να φθάνει με τη Bugatti Chiron του στην εντυπωσιακή ταχύτητα των 417 χλμ./ώρα.
iefimerida.gr
Ερευνα: Πόσο επικίνδυνος είναι ο κορωνοϊός για τις εγκύους -Καθηγητές του ΕΚΠΑ εξηγούν
Οι έγκυες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσου COVID-19, συγκριτικά με τις γυναίκες που δεν κυοφορούν.
iefimerida.gr
Rafale: Γιατί οι «ριπές του ανέμου» είναι πολλαπλασιαστής ισχύος -Πώς αλλάζουν τα δεδομένα στο Αιγαίο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τελετή υποδοχής των 6 Rafale στην Ελλάδα τόνισε ότι αναβαθμίζουν τη χώρα και ανοίγουν νέα σελίδα στα γαλανόλευκα φτερά.
iefimerida.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν ήταν εύκολο, έβρισα, αλλά έπαιξα με την καρδιά μου»
Κόντρα στον Σεμπαστις Μπάες έχασε το πρώτο του σετ στο φετινό Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σχολίασε τη… ζόρικη του νίκη κόντρα στον Αργεντινό τενίστα. Ο Σεμπάστιαν Μπάες «έβαλε δύσκολα» στον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Australian Open. Αυτή θα είναι η 4η παρουσία του Τσιτσιπά στον 3ο γύρο ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν ήταν εύκολο, έβρισα, αλλά έπαιξα με την καρδιά μου» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
O Slash κυκλοφόρησε νέο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ «4»
Ο Slash κυκλοφόρησε το πρώτο του νέο τραγούδι για το 2022, το single με τίτλο «
www.zougla.gr
Survivor: Το κοινό και το Twitter έστειλαν τον Βαλάντη στο σπίτι του - Πανηγύρια στους «Διασήμους»
«Είμαι ένας παίκτης πολύ δημοφιλής στον κόσμο», έλεγε ο τραγουδιστής που ήταν σίγουρος πως θα παραμείνει στον Άγιο Δομίνικο
www.protothema.gr
Η σοκαριστική στιγμή που κοντέινερ λίγο έλειψε να καταπλακώσει εργάτη στο λιμάνι του Πειραιά! [ΒΙΝΤΕΟ]
Βίντεο που φέρνει στο φως η Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες του Πειραιά, καταγράφει τη στιγμή που στοίβα με κοντέινερ στο λιμάνι, καταρρέει. Ο εργάτης που βρίσκεται κοντά στις στοίβες των κοντέινερ, αντιλαμβάνεται γρήγορα τον κίνδυνο και τρέχει μακριά, ενώ τα κοντέινερ καταπλακώσουν τον τράκτορα που βρίσκεται εκεί. Σε ανακοίνωσή της η ΕΝΕΔΕΠ, αναφέρει: […]
www.makeleio.gr
Πολίτες δίνουν ένα μάθημα σε ένοπλο ληστή
Σε μια γειτονιά στην Καρχηδόνα της Κολομβίας μια ομάδα ανθρώπων επιτίθεται σε έναν άνδρα που άνοιξε πυρ κατά αυτών. Προτού τραπεί σε φυγή με τη μοτοσικλέτα του...
www.zougla.gr
Λάρισα: Έτσι θα γίνει το ειδυλλιακό χωριουδάκι με δάσος, λίμνες και χώρο μόνο για 16 κατοικίες
Το οικοχωριό θα κατασκευαστεί έξω από τη Λάρισα και οι εικόνες από το πρότζεκτ εντυπωσιάζουν. Ποιο είναι το όραμα των ανθρώπων που τρέχουν τις διαδικασίες… Μια γεύση από το πώς θα γίνει το οικοχωριό έξω από τη Λάρισα και συγκεκριμένα στο Νέσσωνα, δίνει η σελίδα του εγχειρήματος τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που ... Περισσότερα To άρθρο Λάρισα: Έτσι θα γίνει το ειδυλλιακό χωριουδάκι με δάσος, λίμνες και χώρο μόνο για 16 κατοικίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Έρευνες για κύκλωμα μαστροπείας και στην Κύπρο
Έρευνες για κύκλωμα μαστροπείας έχουν ξεκινήσει και στην Κύπρο, το οποίο φέρεται να σχετίζεται και με τον βιασμό της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη, όπως επιβεβαίωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, Στέφη Δράκου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Καθημερινή» της Κύπρου, η υπουργός Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε πως έχει ξεκινήσει έρευνα από τον αρχηγό της αστυνομίας, ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Έρευνες για κύκλωμα μαστροπείας και στην Κύπρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ντιέγκο Σιμεόνε: Τα έβαλε μόνος του με τους οπαδούς της Σοσιεδάδ (vid)
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αντέδρασε στις επιθέσεις που δέχτηκε η αποστολή της ομάδας του από τους οπαδούς της Σοσιεδάδ έξω από το «Ανοέτα».
gazzetta.gr
Μαγιορκίνης για κορονοϊό: Όσοι νόσησαν μπορεί να ξανακολλήσουν σε 3 μήνες
Στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και στο ενδεχόμενο επαναμόλυνσης αναφέρθηκε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) στο OPEN. Ανέφερε μάλιστα ότι η ανοσία της αγέλης δεν μπορεί να επιτευχθεί, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μία ελπίδα που είχαν αναπτύξει οι ειδικοί αρχικά.  «Η αποστειρωτική ανοσία στον κορονοϊό δεν είναι ... Περισσότερα To άρθρο Μαγιορκίνης για κορονοϊό: Όσοι νόσησαν μπορεί να ξανακολλήσουν σε 3 μήνες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξυλοκόπησε και λήστεψε τον πατέρα του
Στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου κάθισε 28χρονος από την Κω, κατηγορούμενος για ληστεία σε βάρος του… πατέρα του! Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου 2021 στις 10 το πρωί στην Κω και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 28χρονος αφού ακινητοποίησε τον πατέρα του, τον χτύπησε με τα χέρια […]
www.makeleio.gr
Χάιντι Κλουμ: Ο αισθησιακός χορός της που… έριξε το Instagram
Η Χάιντι Κλουμ ξεσηκώνει ξανά και δικαίως το instagram με κάθε της ανάρτηση και αποδεικνύει πως μια γυναίκα μπορεί να όσο sexy θέλει ανεξαρτήτως ηλικίας. Το σούπερ μόντελ συνεχίζει στα 49 της να είναι μια πανέμορφη γυναίκα που δεν διστάζει να δείξει και τον σέξι εαυτό της, να προκαλέσει και να κόψει την ανάσα. Μέσα […]
www.makeleio.gr
Προνόμια για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα από την Fiat Professional
Με κύριο στόχο την μέγιστη προστασία και απόδοση κατά την αγορά και χρήση ενός επαγγελματικού οχήματος, η Fiat Professional προσφέρει μια σειρά προνομίων...
www.zougla.gr
Χαϊδάρι: Μυστήριο με 36χρονο που παρίστανε τον αστυνομικό – Δύο συλλήψεις
Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη σύλληψη δύο ανδρών στο Χαϊδάρι, καθώς στην κατοχή του ενός βρέθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνδρας προσποιούνταν τον αστυνομικό για άγνωστο – μέχρι στιγμής – λόγο. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στο Χαϊδάρι, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 36 ... Περισσότερα To άρθρο Χαϊδάρι: Μυστήριο με 36χρονο που παρίστανε τον αστυνομικό – Δύο συλλήψεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν ήταν εύκολο – Έβρισα λίγο» - «Τρελαμένοι» οι Έλληνες με την πρόκρισή του»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραδέχτηκε πως δυσκολεύτηκε απέναντι στον Μπάες, όμως αυτό που μετράει είναι η νίκη και η πρόκριση στον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πολίτης έριξε «κουτουλιά» στον διοικητή του Νοσοκομείου Ναυπλίου επειδή του ζήτησε να φορέσει μάσκα
Επίθεση δέχθηκε από πολίτη που δεν συμμορφωνόταν με τα μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ναυπλίου, Θοδωρής Βασιλόπουλος. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr, όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου στον χώρο του νοσοκομείου, όταν ο κ. Βασιλόπουλος ζήτησε από έναν επισκέπτη της Νοσηλευτικής Μονάδας να φορέσει την μάσκα του. Εκείνος, […]
www.makeleio.gr
Γιατί το αυτοκίνητο δεν παίρνει εύκολα μπροστά στο κρύο
Χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός είναι οι βασικές αιτίες που τα κρύα πρωινά το αυτοκίνητο δεν παίρνει εύκολα μπρος. Ωστόσο, το πρόβλημα εντοπίζεται συνήθως στην μπαταρία και στα λάδια του κινητήρα που επηρεάζονται από την εξωτερική θερμοκρασία. Στις χαμηλές θερμοκρασίες τα στοιχεία μιας μπαταρίας σε κακή κατάσταση παράγουν λιγότερο ρεύμα, άρα λιγότερη δύναμη για να εκκινήσουν ... Περισσότερα To άρθρο Γιατί το αυτοκίνητο δεν παίρνει εύκολα μπροστά στο κρύο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δύο συλλήψεις στη Βρετανία για την ομηρία στο Τέξας
Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Βρετανία στο πλαίσιο της έρευνας για την ομηρία σε συναγωγή στο Τέξας, μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.
iefimerida.gr
Πλακιωτάκης από Σάμο: Όταν τα κυκλώματα των διακινητών υποστηρίζονται, η Ελλάδα διασώζει ανθρώπινες ζωές
«Τα στελέχη του Λιμενικού επιχειρούν όχι μόνο με τόλμη και αποφασιστικότητα, αλλά και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής» ανεφερε ο Γιάννης Πλακιωτάκης.
iefimerida.gr
Οικογένεια στην Κρήτη νόσησε από κορωνοϊό και ανέβασε βίντεο στο Tik Tok που έγινε viral!
Στο βιντεάκι όλα τα μέλη της οικογένειας τραγουδούν «έχω και εγώ» κρατώντας παράλληλα το θετικό self τεστ τους
www.protothema.gr