Δίκη ψευτογιατρού: «Αν κόψεις τη θεραπεία ο πατέρας σου θα λιώσει σαν κερί», έλεγε ο Dr. Kontos σε κόρη καρκινοπαθή

«Αν κόψεις τη θεραπεία ο πατέρας σου θα λιώσει σαν κερί». Αυτό κατέθεσε κόρη καρκινοπαθή στη δίκη του αποκαλούμενου «ψευτογιατρού».
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τζιάνι Ινφαντίνο: «Με Μουντιάλ κάθε διετία, δεν θα πνίγονται Αφρικανοί στη Μεσόγειο»
Η ατυχέστατη και παράλληλα τραγική δήλωση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, για να πετύχει το στόχο της διεξαγωγής Μουντιάλ κάθε δυο χρόνια. Σε αυτή τη διαδικασία, όμως, ο πρόεδρος της FIFA, κάνει κάποια σημαντικά «φάουλ» με τα λεγόμενα του, συσχετίζοντας, μάλιστα, το ποδόσφαιρο με ... Περισσότερα To άρθρο Τζιάνι Ινφαντίνο: «Με Μουντιάλ κάθε διετία, δεν θα πνίγονται Αφρικανοί στη Μεσόγειο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Γιώργος Πατούλης: «Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του – Η Περιφέρεια έκανε ό, τι μπορούσε»
Παρά την παρέλευση της κακοκαιρίας «Ελπίδας» για τρίτο 24ωρο ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να ξεκολλήσει από τον «πάγο».«Γίνονται εργασίες στη Μεσογείων, έχουν φύγει αρκετά αυτοκίνητα, να φύγουν όσα υπάρχουν για να ελευθερώσουμε όλη τη Μεσογείων, κάτι που έχει γίνει σε μεγάλο σημείο», είπε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Live News, με τον Νίκο ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Πατούλης: «Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του – Η Περιφέρεια έκανε ό, τι μπορούσε» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Οι ΗΠΑ έχουν στείλει 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου για τον κορωνοϊό σε όλο τον κόσμο
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι στην τελευταία παρτίδα δόθηκαν 3,2 εκατομμύρια δόσεις στο Μπαγκλαντές και 4,7 εκατομμύρια στο Πακιστάν – Συνολικά έχει δεσμευτεί ότι θα δωρίσει πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια δόσεις σε χώρες χαμηλού εισοδήματος 
9 m
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Πάνω από 6 εκατ. στρέμματα οι εκτάσεις που καλύφθηκαν από χιόνι
Σε ποιες περιοχές έφερε την μεγαλύτερη χιονόστρωση η κακοκαιρία «Ελπίδα»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Τσεχία δωρίζει 4.000 βλήματα πυροβολικού στην Ουκρανία
Η δωρεά αξίας άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από την κυβέρνηση σήμερα
www.protothema.gr
Ιταλίδα διαιτητής καταγγέλει ότι έπεσε θύμα revenge porn
Η 22χρονη  Ιταλίδα διαιτητής Ντιάνα Ντι Μέο αναφέρει ότι χάκαραν το κινητό και καυτά βίντεο ανέβηκαν σε σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου
www.protothema.gr
Πάτρα: Οι ληστές είχαν... μεγάλη καρδιά - Έκλεψαν ηλικιωμένο αλλά του άφησαν λεφτά για γάλα
Απίστευτο περιστατικό στα Ζαρουχλέικα της ΠάτραςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τροχαίο στα Μετέωρα: «Τρόμαξε πολύ η μητέρα μου – Το αυτοκίνητο που έπεσε στο σπίτι της διαλύθηκε»
Το τροχαίο με τα δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν, έγινε το πρωί της Τετάρτης στα Μετέωρα. Το ένα από τα αυτοκίνητα, στη συνέχεια «γύρισε» και έπεσε σε σταθμευμένο λεωφορείο ενώ το άλλο, κατέληξε σε τοίχο λυόμενου σπιτιού. Γκρέμισε τον τοίχο της αποθήκης… Δείτε τις φωτογραφίες του nerwsit.gr Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί αλλά μόνο υλικές ... Περισσότερα To άρθρο Τροχαίο στα Μετέωρα: «Τρόμαξε πολύ η μητέρα μου – Το αυτοκίνητο που έπεσε στο σπίτι της διαλύθηκε» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Ουάσινγκτον καλεί τους Αμερικανούς πολίτες στην Ουκρανία να εγκαταλείψουν «τώρα» τη χώρα
Την άμεση αποχώρηση από την Ουκρανία ζήτησε, την Τετάρτη, η Ουάσινγκτον από τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα...
www.zougla.gr
Αστρονόμοι ανακάλυψαν ένα μυστηριώδες αντικείμενο στον γαλαξία μας που «αναβοσβήνει» - Δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο
Οι αστρονόμοι που χαρτογραφούν τα ραδιοκύματα στο σύμπαν, ανακάλυψαν ένα μυστηριώδες αντικείμενο στον γαλαξία μας.
iefimerida.gr
Τραγωδία στα Μελίσσια: Ηλικιωμένος γλίστρησε στον πάγο πηγαίνοντας στο φαρμακείο και πέθανε
Το ασθενοφόρο και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον ηλικιωμένοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Σασμός»: Έτσι «αποχαιρέτησε» η Θοδώρα τον Πετρή
Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Δανάη Παππά
www.protothema.gr
Καιρός αύριο: Επιμένει ο παγετός σε Αττική, Θεσσαλονίκη – Πού θα δείξει μείον 12 βαθμούς Κελσίου
Πολύ ψυχρός θα διατηρηθεί ο καιρός αύριο, Πέμπτη (27.01.2022) σε όλη τη χώρα. Τοπικά θα εκδηλωθούν λίγα χιόνια αλλά και βροχές.  Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές κατά κανόνα ασθενείς θα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός αύριο: Επιμένει ο παγετός σε Αττική, Θεσσαλονίκη – Πού θα δείξει μείον 12 βαθμούς Κελσίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Alpha Bank: Στις 10:00 ανοίγουν την Πέμπτη τα καταστήματα σε Αττική και Κρήτη
Στις 10.00 το πρωί της Πέμπτης (27/1), ανοίγουν τα καταστήματα της Alpha Bank στις περιφέρειες Αττικής και Κρήτης.
iefimerida.gr
Ανακοινώνεται από τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Σέχου
Την πρώτη προπόνηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα έκανε την Τετάρτη ο Χρήστος Σέχου και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση...
www.zougla.gr
Η ΕΕ προτείνει διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών αρχών για όλους τους κατοίκους της ΕΕ
Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσυπογράψουν διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ...
www.zougla.gr
Ukraine crisis: US F-15 fighters land on Estonian airbase
Denmark has said it would also send planes
www.protothema.gr
Η θεραπεία για ζουμερά χείλη που αναδεικνύει το φυσικό χρώμα τους -Ακαταμάχητα, ακόμα και χωρίς κραγιόν
Μπορεί τα έντονα, κόκκινα χείλη να είναι η πρόσφατη εμμονή μας στο μακιγιάζ, μετά από δύο χρόνια lockdown, όμως και οι φυσικές αποχρώσεις αποτελούν δυνατό trend της σεζόν.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» - Πατούλης: Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του! Είμαι στους δρόμους 3 μέρες
Όπως είπε, η Περιφέρεια κράτησε στο 90% την πρώτη μέρα τους κεντρικούς άξονες ανοιχτούς -  «Ζητήσαμε συγγνώμη σε όσους ταλαιπωρήθηκαν» - Δείτε βίντεο
www.protothema.gr
ΗΠΑ: «Ο Πούτιν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά της Ουκρανίας ως τα μέσα Φεβρουαρίου» λέει η Ουάσινγκτον
«Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο κεφάλι του προέδρου Πούτιν - Υπάρχει μόνο ένα άτομο που το κάνει... ο ίδιος ο Πούτιν» είπε η υφυπουργός  Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι Σέρμαν - «Προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια» συνέχισε - Η Πράγα δωρίζει στην Ουκρανία 4.000 βλήματα πυροβολικού
www.protothema.gr
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ αναμένουν πιθανή «χρήση στρατιωτικής ισχύος» από τη Ρωσία, ως τα μέσα Φεβρουαρίου
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αναμένουν ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να «χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ» κατά της Ουκρανίας με κάποιο τρόπο, «ίσως» μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.
iefimerida.gr
Καναδάς: Η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια
Αμετάβλητο διατήρησε το βασικό επιτόκιό της η Τράπεζα του Καναδά την Τετάρτη, δίνοντας ωστόσο σήμα ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις με το σκεπτικό ότι ο...
www.zougla.gr
«Ισχυρισμοί χωρίς τεκμηρίωση το υλικό που έστειλε ο Ηλίας Γκιώνης για το κύκλωμα μαστροπείας» λένε οι Αρχές
Όπως ανέφεραν στο protothema.gr αστυνομικές πηγές στη Λευκωσία, εκ πρώτη όψεως το υλικό που εστάλη δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για διεξαγωγή ανακρίσεων και πολύ περισσότερο για στοιχειοθέτηση υποθέσεων
www.protothema.gr
Μόνο για προπονήσεις αθλητών και ομάδων ανοίγει την Πέμπτη το ΟΑΚΑ
Το Ολυμπιακό Συγκρότημα θα επαναλειτουργήσει από αύριο (27.01.2022), αλλά μόνο για τις απολύτως απαραίτητες προπονήσεις αθλητών και ομάδων, κάτι που σημαίνει πως ο μπασκετικός Παναθηναϊκός θα μπορέσει να γυμναστεί και πάλι στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της διεύθυνσης, από τις 9 π.μ. οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν «μόνο για τις απολύτως απαραίτητες προπονήσεις ... Περισσότερα To άρθρο Μόνο για προπονήσεις αθλητών και ομάδων ανοίγει την Πέμπτη το ΟΑΚΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός - Σερβία: Ξεπέρασε το 50% ο δείκτης θετικότητας, εκ περιτροπής διδασκαλία στα σχολεία
Η παρουσία των μαθητών στις σχολικές αίθουσες μειώνεται στο μισό - Θα παρακολουθούν εναλλάξ τα μαθήματα
www.protothema.gr
Στο ζενίθ ο αριθμός των μολύνσεων από Covid στην αμερικανική ήπειρο
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού στην αμερικανική ήπειρο την τελευταία εβδομάδα ήταν ο μεγαλύτερος από την αρχή της πανδημίας,...
www.zougla.gr
Μελίσσια: Νεκρός 77χρονος που γλίστρησε στον πάγο
Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του στα Μελίσσια, καθώς γλίστρησε στον παγωμένο δρόμο, πηγαίνοντας στο φαρμακείο.
iefimerida.gr
Καιρός - Αρναούτογλου: Νέα επιδείνωση το Σάββατο με χιόνια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν (vid)
Έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού το Σάββατο - Αναλυτική πρόγνωση από τον έμπειρο προγνώστη καιρού της ΕΡΤ, Σάκη ΑρναούτογλουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Αναμένουν «κίνηση» του Πούτιν στην Ουκρανία μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αναμένουν ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να «χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ» κατά της Ουκρανίας με κάποιο τρόπο, «ίσως» μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι Σέρμαν. «Όλα δείχνουν» ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν «θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κάποια στιγμή, ίσως από τώρα έως τα ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Αναμένουν «κίνηση» του Πούτιν στην Ουκρανία μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία – Μελίσσια: Νεκρός 77χρονος που γλίστρησε στον πάγο
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 77χρονος στα Μελίσσια, ο οποίος γλίστρησε στον πάγο καθώς πήγαινε στο φαρμακείο. Σύμφωνα με την εκπομπή Live News στην προσπάθειά του ο 77χρονος άνδρας να πάει σε φαρμακείο, γλίστρησε στον πάγο, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Αν και το ασθενοφόρο ήρθε άμεσα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι γιατροί δεν κατάφεραν ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία – Μελίσσια: Νεκρός 77χρονος που γλίστρησε στον πάγο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Οι ΗΠΑ έστειλαν 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο
Οι ΗΠΑ έχουν στείλει 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά της Covid-19 σε χώρες που έχουν ανάγκη ως μέρος της προηγούμενης δέσμευσής τους να δωρίσουν περισσότερες από 1,1 δισεκατομμύρια δόσεις σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου με ανάρτηση στο Twitter, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του CNN. Η τελευταία παρτίδα περιλαμβάνει 3,2 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Οι ΗΠΑ έστειλαν 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πανιώνιος: Καταστράφηκε το γήπεδο μπάσκετ από την κακοκαιρία «Ελπίδα» (photos)
Τεράστιες ζημιές στο γυμναστήριο «Αργύρης Κορωναίος» του Πανιωνίου μετά την κακοκαιρία «Ελπίδα»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάτρα: Έκανε εμβόλιο για άλλον, αλλά μόλις τον κατάλαβαν έγινε "καπνός"
Την Αστυνομία και τις αρμόδιες Αρχές ενημέρωσαν άμεσα οι προϊστάμενοι του Κέντρου Υγείας Νοτίου Τομέα...
www.zougla.gr
Από τον ΟΦΗ στον Ατρόμητο ο Ναμπί
Ο Αντίλ Ναμπί αφήνει το Ηράκλειο και τον ΟΦΗ και από εδώ και στο εξής θα δηλώνει κάτοικος Περιστερίου...
www.zougla.gr
Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 2,15% -Στα 90,52 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος
Ανοδική πορεία για το Χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με +2,15%, στα 90,62 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος.
iefimerida.gr
Δεν σταματά η οργή του κόσμου! “48 να είναι οι ώρες τους. Κατάψυξη στη Νέα Σμύρνη” (Εικόνα)
Το ρεύμα είναι κομμένο για 48 ώρες στη Νέα Σμύρνη και οι άνθρωποι δεν αντέχουν άλλο. Δείτε την καταγγελία αναγνώστη μας: “Μετά από 48 ώρες και η θερμοκρασία στο σπίτι μας να είμαι στους 11.5 Βαθμούς Κελσίου. 48 να είναι οι ώρες τους! Να τα μαζέψουν και να φύγουν!!!!!!!!!! Ως εδώ!!!!!!!”
www.makeleio.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Κλειστή μέχρι αύριο το μεσημέρι η λεωφόρος - Γλιτώσαμε από θαύμα 100 νεκρούς, λένε στην ΕΛ.ΑΣ
Θα πρέπει πρώτα να καθαρίσει ο δρόμος από τα συντρίμμια και να μην υπάρχει κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς - Τζαμαρίες κρέμονται στο κενό - Έρευνες για τα αίτια της έκρηξης - Πηγές της Αστυνομίας υπογραμμίζουν ότι ήμασταν τυχεροί που η σημερινή μέρα ήταν αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
www.protothema.gr
Check Engine: Γιατί ανάβει πιο συχνά το χειμώνα σε χαμηλές θερμοκρασίες;
Η ενεργοποίηση των προειδοποιητικών ενδείξεων του πίνακα οργάνων δεν αποτελούν ευχάριστο γεγονός, με τις χειμερινές συνθήκες να αυξάνουν την συχνότητά τους.
iefimerida.gr
Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ από 6μηνα έντοκα
Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, σύμφωνα με ανακοίνωσή του την Τετάρτη...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Στο ζενίθ ο αριθμός των μολύνσεων στην αμερικανική ήπειρο
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην αμερικανική ήπειρο την τελευταία εβδομάδα ήταν ο μεγαλύτερος από την αρχή της πανδημίας, ενώ η εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον έχει ξεκάθαρα κυριαρχήσει, όπως ανέφερε σήμερα ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO). Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν τον υψηλότερο αριθμό νέων μολύνσεων, παρά το γεγονός ότι επιβεβαίωσαν περίπου ένα ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Στο ζενίθ ο αριθμός των μολύνσεων στην αμερικανική ήπειρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αττική Οδός: Εγκλωβισμένος με… το ταξίμετρο να γράφει -Μαρτυρίες τεράστιας ταλαιπωρίας στην κακοκαιρία
Ο κ. Θοδωρής κάλεσε ταξί το μεσημέρι της Δευτέρας για να πάει στο αεροδρόμιο. Ήταν ένας από τους χιλιάδες εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό. Μόνο που για εκείνον… το ταξίμετρο έγραφε.
iefimerida.gr
ΑΕΚ: Κανονικά η προπόνηση στα Σπάτα
Επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις οι παίκτες της ΑΕΚ, μετά την απίστευτη ταλαιπωρία των προηγούμενων 48 ωρών...
www.zougla.gr
«Σπίτι με το MEGA» με τον Θανάση Πολυκανδριώτη (video)
Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου στις 21:40, το «Σπίτι με το MEGA» υποδέχεται τον Θανάση Πολυκανδριώτη. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Premier League: Κανονικά στα γήπεδα οι μη εμβολιασμένοι θεατές - Αλλαγές στο υγειονομικό πρωτόκολλο
Premier League: Σε μια σημαντική αλλαγή προχώρησε η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας, όσον αφορά στην παρουσία θεατών στους αγώνες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΣτΕ: ΣτΕ: Νέα αντιπρόεδρος μετά την παραίτηση Ευστρατίου
Η επιλογή έγινε μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ξεπέρασαν τα 6 εκατ. στρέμματα οι εκτάσεις που καλύφθηκαν από χιόνι σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα
Τι έδειξε ο αμερικανικός περιβαλλοντικός δορυφόρος Aqua για τη χιονοκάλυψη στη χώρα από την κακοκαιρία «Ελπίς» - Στους -18,1 βαθμούς Κελσίου η χαμηλότερη θερμοκρασία την Τετάρτη
www.protothema.gr
ΣτΕ: Νέα αντιπρόεδρος μετά την παραίτηση Ευστρατίου
Η επιλογή έγινε μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα
www.protothema.gr