Δυο μαθητές και ο οδηγός σχολικού λεωφορείου σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου στο Κόσοβο - Δείτε βίντεο

Το λεωφορείο ήταν γεμάτο μαθητές που επέστρεφαν σπίτια τους από το σχολείο - Ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης -  Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Λουτράκι: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, ένα βρέφος μόλις οκτώ μηνών, το οποίο όπως διαπιστώθηκε ήταν νεκρό. Το άτυχο αγοράκι, σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, ήταν ανήσυχο το προηγούμενο βράδυ και κάποια στιγμή κοιμήθηκε. Το πρωί όμως το μόλις οκτώ μηνών βρέφος δεν ξύπνησε και οι γονείς του ... Περισσότερα To άρθρο Λουτράκι: Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Σασμός Spoiler 20/1: Χωρίζουν Αστέρης και Αργυρώ! (videos)
Σασμός Spoiler 20/1: Μαρίνα και Αντώνης ανταλλάσσουν λόγια βαριά! Όσα θα δούμε σήμερα.Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Τρία αντικαταθλιπτικά βότανα που ανεβάζουν την διάθεση
Ανακαλύψτε τα βότανα που ανάμεσα στο πλήθος των ιδιοτήτων που τους αποδίδονται υπόσχονται να μας φτιάξει και τη διάθεση
7 m
www.protothema.gr
Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα: Η Πένη βάζει λόγια στον Άλφρεντ για την κόρη της
Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
7 m
www.protothema.gr
Νέα στοιχεία για περιστατικά εγκάρσιας μυελίτιδας μετά το εμβόλιο της Janssen και της AstraZeneca
Η εγκάρσια μυελίτιδα έχει προστεθεί ως ανεπιθύμητη ενέργεια με άγνωστη συχνότητα.Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Βαλαβάνη: Το μήνυμα που έλαβε και ξέσπασε: «Δεν είμαι έγκυος! Παιδιά, τρώω και έχω πάρει κιλά»
H Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής της Ελένης Μενεγάκη ότι έλαβε ένα μήνυμα πρόσφατα εξαιτίας μίας φωτογραφίας που…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
ΠΑΟΚ – Φερνάντο Βαρέλα: «Δεν πάω πουθενά, σταματήστε το»
Ο Φερνάντο Βαρέλα θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του από τον ΠΑΟΚ την περίοδο του Ιανουαρίου. Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Φερνάντο Βαρέλα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο από τον ΠΑΟΚ, κάτι που επανέλαβε και σε δήλωση του σε Μέσα της Ρουμανίας. Πάντως, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ -που ... Περισσότερα To άρθρο ΠΑΟΚ – Φερνάντο Βαρέλα: «Δεν πάω πουθενά, σταματήστε το» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Κάποια πράγματα παρεξηγούνται στη Ρωσία
Ένας άνδρας πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε ένα εμπορικό κέντρο και πήγε στα μαγαζιά. Μετά από λίγη ώρα επιστρέφοντας στον χώρο στάθμευσης βρήκε έναν άνδρα...
www.zougla.gr
Rafale: «Πραγματικά πολύ καλοί οι Έλληνες πιλότοι», λέει ο Γάλλος «δάσκαλος» των μαχητικών
Εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις των Ελλήνων πιλότων εμφανίστηκε ο Γάλλος «δάσκαλος» των μαχητικών -Τι λέει για τις ιδιαιτερότητες των αεροσκαφών
www.protothema.gr
Γερμανία: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν προσφέρει λόγους για αισιοδοξία, δηλώνει ο υπουργός Υγείας
Κορύφωση του κύματος της μετάλλαξης Όμικρον και εκατοντάδες χιλιάδες ημερήσια κρούσματα κορονοϊού αναμένει σε έναν μήνα, δηλαδή έως τα μέσα Φεβρουαρίου, ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Καρλ Λάουτερμπαχ. Ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος για αισιοδοξία ή για λήξη συναγερμού» λόγω της έξαρσης της μετάλλαξης Όμικρον και προειδοποίησε ότι ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν προσφέρει λόγους για αισιοδοξία, δηλώνει ο υπουργός Υγείας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Στο επόμενο 8μηνο η μελέτη κατασκευής δύο νέων δεξαμενών για επάρκεια νερού
Το προσεχές διάστημα η μελέτη κατασκευής νέων δεξαμενών για επάρκεια νερού στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Μετάλλαξη Omicron: Η Γερμανία αναμένει κορύφωση του κύματος και εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα σε ένα μήνα
«Κανένας λόγος για αισιοδοξία ή για λήξη συναγερμού» προειδοποιεί ο υπουργός Υγείας – «Δεν μπορούμε να βγούμε από το χάος χωρίς υποχρεωτικό εμβολιασμό» δηλώνει, ενώ το ποσοστό των ανεμβολίαστων ηλικιωμένων είναι υψηλότερα
www.protothema.gr
ΟΦΗ: Κάταγμα στο ημιθωράκιο ο Γιαννούλης
Ο έμπειρος αμυντικός των Κρητικών υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους έδειξαν το μέγεθος του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.
gazzetta.gr
Tραγωδία στο Λουτράκι: Μωρό μεταφέρθηκε νεκρό στο Κέντρο Υγείας
Τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, όταν οι δύο γονείς μετέφεραν το 8 μηνών μωρό τους, ένα αγοράκι, επειδή δεν ξυπνούσε.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος που καταγγέλθηκε από 17χρονη ότι τη βίασε
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 16χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 17χρονης ότι τη βίασε.
iefimerida.gr
ΠΑΟΚ: Επέκταση συμβολαίου σε Κωνσταντέλια μέχρι το 2026
Οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου με τον Γιάννη Κωνσταντέλια μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και ευχήθηκαν καλή επιτυχία στον 18χρονο ποδοσφαιριστή.
gazzetta.gr
Έγινε το μπαμ με Ελευθερόπουλο - Αυτή είναι η νέα του ομάδα (pics)
Επιστροφή στους πάγκους για τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος για το βιασμό 17χρονης
Ο 16χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 17χρονης στη Θεσσαλονίκη αφέθηκε μετά την απολογία του ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση. Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως ότι έγινε έγινε με τη συναίνεση της 17χρονης. ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος για το βιασμό 17χρονης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της Αθήνας
Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών με αίτημα την ασφαλή λειτουργία της εκπαίδευσης εν μέσω πανδημίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Φάρμα Spoiler 20/1: Οι κόντρες καλά κρατούν - Ποιος θα είναι ο δεύτερος μονομάχος;
Η Φάρμα Spoiler 20/1: Όλοι μετρούν συμμάχους και αντιπάλους Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Spider Man βγάζει τα ρούχα του -Ο Τομ Χόλαντ σε ρόλο μοντέλου, είναι το νέο πρόσωπο της Prada [εικόνες]
Πρωταγωνιστής της νέας καμπάνιας της Prada είναι ο Τομ Χόλαντ.
iefimerida.gr
Ξάνθος Πάτμου: Με μια βαλίτσα στο χέρι και το μπάσκετ αγκαλιά
Η ΕΟΚ στάθηκε στον μπασκετικό Ξάνθο Πάτμου, που συμμετέχει στα τοπικά πρωταθλήματα παμπαίδων, κορασίδων και νεανίδων ενώ πέρυσι κατέκτησε την 3η θέση στο Final-4 των κορασίδων κερδίζοντας στον μικρό τελικό τον Κολοσσό.
gazzetta.gr
Η μητέρα της Μυριέλλας Κουρεντή αποκάλυψε τον λόγο που η κόρη της μπήκε στο Survivor
H κυρία Εύα Κουρεντή ξεκαθάρισε τα πράγματα και για την προσωπική ζωή της κόρης της
www.protothema.gr
2021: Ένας χρόνος αγάπης, προσφοράς και ομαδικότητας για το efood
Κάνοντας μια ανασκόπηση στη χρονιά που πέρασε, το efood στάθηκε δίπλα σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη, ενίσχυσε πολλές…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Mytilineos: Στην λίστα του παγκόσμιου Οργανισμού Αξιολόγησης ESG
Στην λίστα των  Industry Top Rated Companies του παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ESG Sustainalytics, συμπεριλήφθηκε η Mytilineos, ως αποτέλεσμα της πολύ καλής επίδοσής της στα κριτήρια ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021. Καταλαμβάνει τη 2η θέση σε σύνολο 114 Εταιρειών στην κατηγορία “Industrial Conglomerates”, επίδοση που δείχνει την προσήλωση της Εταιρείας στην ενσωμάτωση και την ανάπτυξη της ESG κουλτούρας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η ... Περισσότερα To άρθρο Mytilineos: Στην λίστα του παγκόσμιου Οργανισμού Αξιολόγησης ESG δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου αναμένεται η κυκλοφορία του iPhone SE+ 5G
Η νέα συσκευή εκτιμάται πως θα κυκλοφορήσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
gazzetta.gr
Μήνυση σε καθηγήτρια για bullying σε μαθήτρια
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς τα όσα φέρεται να βιώνει από καθηγήτρια μια νεαρή μαθήτρια σε ΕΠΑΛ της δυτικής Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την 15χρονη, η οποία πριν από μερικούς μήνες είχε καταγγείλει τον βιασμό της από συμμαθητή της και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με την κακοποιητική συμπεριφορά εκπαιδευτικού του σχολείου. «Εσύ η μόνη καριέρα που […]
www.makeleio.gr
Υπόθεση Παντελίδη: Μαρτυρία ιατροδικαστή – «Οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου»
Ο ιατροδικαστής και μάρτυρας της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη υποστήριξε πως οδηγός του μοιραίου τζιπ δεν ήταν ο γνωστός τραγουδιστής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νορβηγία: Να παραμείνει στη φυλακή ο Μπρέιβικ ζήτησε η εισαγγελία - «Τρέφεται από τη δημοσιότητα»
Ο νεοναζί Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ θα πρέπει να παραμείνει στην φυλακή τόνισε η εισαγγελία της Νορβηγίας, καθώς εκτιμά ότι παραμένει το ίδιο εξαιρετικά επικίνδυνο άτομο που σκότωσε 77 ανθρώπους το 2011. Ισχυριζόμενος ότι έχει αποκηρύξει τη βία, ο 42χρονος Άντερς Μπρέιβικ ζητεί να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους από την κυβέρνηση της Νορβηγίας, δέκα χρόνια αφού καταδικάστηκε ... Περισσότερα To άρθρο Νορβηγία: Να παραμείνει στη φυλακή ο Μπρέιβικ ζήτησε η εισαγγελία - «Τρέφεται από τη δημοσιότητα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Tα απίστευτα στοιχήματα του Μάικλ Τζόρνταν
Η ζωή αντιγράφει τον κινηματογράφο ή ο κινηματογράφος αντιγράφει τη ζωή;
gazzetta.gr
Πώς να φτιάξετε βάφλες πατάτας με τυρί μέσα σε λίγα λεπτά;
Είναι πεντανόστιμες, θα τις λατρέψουν μικροί και μεγάλοι ενώ μπορούν να αποτελέσουν και ένα γευστικό και γρήγορο συνοδευτικό για το ποτό σας σε βραδιές με φίλους!
www.protothema.gr
Σεισμόπληκτοι: Αυξάνονται οι δικαιούχοι πρώτης αρωγής – Παράταση για τις αιτήσεις
Επεκτείνεται ο αριθμός των δικαιούχων της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για τους σεισμούς της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο και της 3ης Μαρτίου 2021. Για την υποβολή των αιτήσεων των σεισμόπληκτων, όπως ανακοινώθηκε από τα αρμόδια υπουργεία, δίνεται παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου.  Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Ψηφιακής ... Περισσότερα To άρθρο Σεισμόπληκτοι: Αυξάνονται οι δικαιούχοι πρώτης αρωγής – Παράταση για τις αιτήσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη για τα εμβόλια, τα μονοκλωνικά και την μητέρα του πρώην υπουργού
Για ακόμα μια φορά Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης συγκρούστηκαν στην Ολομέλεια για τα εμβόλια, τα φάρμακα αλλά και την μητέρα του πρώην υπουργού. Ο  Άδωνις Γεωργιάδης αρχικά τρόλαρε τον  βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη σχετικά με την χθεσινή συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό του Κώστα Βαξεβάνη λέγοντας πως «θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ... Περισσότερα To άρθρο Νέα κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη για τα εμβόλια, τα μονοκλωνικά και την μητέρα του πρώην υπουργού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η φαμ φατάλ Κέιτ Μπλάνσετ και ο, αλά Κλαρκ Γκέιμπλ, Μπράντλεϊ Κούπερ
Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες o Mπράντλεϊ Κούπερ συναντάει την Κέιτ Μπλάνσετ στο «Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.
iefimerida.gr
ΠΑΟΚ: Η Εουπεν ανακοίνωσε το δανεισμό του Κωνσταντέλια (pic)
Παίκτης της Έουπεν είναι μέχρι το καλοκαίρι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση του με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ για τους επόμενους έξι μήνες.
gazzetta.gr
Παπάγου: Οι μαθητές της κατάληψης θα πρέπει να πληρώσουν τις ζημιές, λέει ο δήμαρχος
Ένα τοπίο με κατεστραμμένα θρανία και καρέκλες, καμμένα βιβλία αλλά και πολλά αντικείμενα να λείπουν, είδε ο διευθυντής στο 1ο Λύκειο Παπάγου (που συστεγάζεται με το Γυμνάσιο) μετά την εξαήμερη κατάληψη που πραγματοποίησαν οι μαθητές και ο δήμαρχος τους καλεί να πληρώσουν τις ζημιές. Κατά την πρώτη του επίσκεψη μετά την κατάληψη που πραγματοποιήθηκε από ... Περισσότερα To άρθρο Παπάγου: Οι μαθητές της κατάληψης θα πρέπει να πληρώσουν τις ζημιές, λέει ο δήμαρχος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τουρκία: Ενίσχυση της λίρας μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να αφήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο
H τουρκική λίρα ενισχύθηκε πάνω από 1% μετά τη σημερινή απόφαση της κεντρικής τράπεζας να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια....
www.zougla.gr
Ο ημίγυμνος, λαδωμένος αθλητής των Ολυμπιακών είναι από την Τόνγκα με το ηφαίστειο -Κάνει έκκληση για βοήθεια
Ο αθλητής της Τόνγκα που έγινε διάσημος για το λαδωμένο και καλογυμνασμένο κορμί του ως σημαιοφόρος της χώρας του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συγκέντρωσε περισσότερα από 500.000 δολάρια για βοήθεια μετά την καταστροφή.
iefimerida.gr
Βαρέλα: «Δεν επιστρέφω στην Ρουμανία τώρα, το καλοκαίρι θα δούμε»
Σε συνέντευξή του σε ρουμανικό Μέσο, ο Φερνάντο Βαρέλα ξεκαθάρισε πως για την ώρα δεν υφίσταται θέμα επιστροφής του στο πρωτάθλημα,
gazzetta.gr
Τραγωδία στο Λουτράκι: Βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε νεκρό στο Κέντρο Υγείας
Το βρέφος κοιμήθηκε ανήσυχο όμως δεν ξύπνησε ποτέ – Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή 
www.protothema.gr
2 τρόποι για να βελτιώσετε την σεξουαλική οικειότητα με το ταίρι σας όταν θέλετε διαφορετικά πράγματα
Ένας ψυχολόγος για τα ζευγάρια που η λιμπιντός τους δεν «συναντιέται».
www.protothema.gr
Κομισιόν: Πρόστιμο σχεδόν 70 εκατ. ευρώ στην Πολωνία για το θέμα της ανεξαρτησίας των δικαστών
Βαρύ πρόστιμο επέβαλε η Κομισιόν στην Πολωνία για το θέμα της ανεξαρτησίας των δικαστών Συγκεκριμένα η Κομισιόν ζήτησε από την Πολωνία να καταβάλει σχεδόν 70 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν διέλυσε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ανώτατου Δικαστηρίου, ένα θεσμό που κατηγορείται ότι υπονομεύει την ανεξαρτησία των δικαστών, έγινε σήμερα γνωστό από ευρωπαϊκή πηγή. Η Κομισιόν έστειλε ... Περισσότερα To άρθρο Κομισιόν: Πρόστιμο σχεδόν 70 εκατ. ευρώ στην Πολωνία για το θέμα της ανεξαρτησίας των δικαστών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος κάνει μιούζικαλ στη Λυρική την ταινία «Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη
Είκοσι δύο χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η πασίγνωστη ταινία Φτηνά τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη γίνεται μιούζικαλ στη Λυρική.
iefimerida.gr
Παπαλουκάς για Ολυμπιακό: «Μπορεί να φτάσει Final 4, από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη»
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε με τη Μακάμπι (21:05, Novasports Prime) και ο Θοδωρής Παπαλουκάς μίλησε για τη μάχη των δύο πρώην ομάδων του.
gazzetta.gr
Survivor: Αυτοί είναι οι τρεις νέοι παίκτες που αλλάζουν τις ισορροπίες
Ανατροπή στο Survivor… Μετά τις 3 αποχωρήσεις από την ομάδα των Μαχητών, αλλά και την αποχώρηση του Βαλάντη από τους Διασήμους, τρεις νέοι παίκτες έρχονται στο reality επιβίωσης του ΣΚΑΪ, και θα αλλάξουν τις ισορροπίες στο παιχνίδι. Tα ονόματα των τριών νέων παικτών που πρόκειται να μπουν στο Survivor ανακοινώθηκαν από την εκπομπή του Love ... Περισσότερα To άρθρο Survivor: Αυτοί είναι οι τρεις νέοι παίκτες που αλλάζουν τις ισορροπίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ οι μελέτες αποκατάστασης της Διόλκου στην Κόρινθο -Επίτευγμα της αρχαιότητας
Εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, οι μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου Διόλκου στην Ποσειδωνία Κορίνθου.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε πάνω 200.000 πρόστιμα σε παραβάτες οδηγούς για το 2021
Περισσότερες από 200.000 κλήσεις σε παραβάτες οδηγούς, έκοψε κατά τη διάρκεια του 2021 η Δημοτική Αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων.
iefimerida.gr