Δύο μήνες εκτός γηπέδων ο Νεϊμάρ

Επιβεβαιώθηκαν οι αρχικοί φόβοι των ανθρώπων της Παρί Σεν Ζερμέν ότι δεν ήταν… αθώος ο τραυματισμός του Νεϊμάρ στο ματς με την Σεντ Ετιέν. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι θα χρειαστεί να μείνει περίπου δύο μήνες εκτός γηπέδων, όπερ σημαίνει ότι υπολογίζεται να επιστρέψει στη δράση τέλη Ιανουαρίου […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
«Οι Απαράδεκτοι»: Η εμβληματική κωμική σειρά, Παρασκευή και Σάββατο
Ξεκαρδιστικές καταστάσεις και ατάκες που έχουν γράψει ιστορία φέρνουν ξανά στην οθόνη μας «Οι Απαράδεκτοι», η εμβληματική κωμική σειρά του…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Ρέθυμνο: Αγέλες κυνηγόσκυλων επιτίθενται σε στάνες
Αγέλες από εγκαταλελειμμένα κυνηγόσκυλα πολύ συχνά εισβάλλουν σε στάνες στο νησί προκαλώντας τεράστιες καταστροφέςΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Cosmote: Σεμινάρια για ψηφιακές λύσεις οργάνωσης επιχειρήσεων
Η 5η ενότητα της σειράς online σεμιναρίων του #GrowYourBusiness – The Digital Sessions «ανέβηκε» στο YouTube κανάλι της COSMOTE παρουσιάζοντας τη νέα θεματική, για τις ψηφιακές λύσεις και τα εργαλεία, που βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση μίας επιχείρησης. Τα online σεμινάρια απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζομένους τους, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όσοι παρακολουθήσουν το ... Περισσότερα To άρθρο Cosmote: Σεμινάρια για ψηφιακές λύσεις οργάνωσης επιχειρήσεων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συγκινητική στιγμή στην Τανάγρα με παιδί πιλότου: «Ο μπαμπάς έφερε τα Rafale»
Ανάμεσα στον κόσμο που περίμεναν τα Rafale στην βάση της Τανάγρας ήταν και οι οικογένειες των πιλότωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η απάντηση του υπουργείου Εργασίας στον ΣΥΡΙΖΑ για τις γονικές άδειες λόγω COVID
Απάντηση στα «πυρά» για τις άδειες γονέων λόγω νόσησης των παιδιών τους δίνει το Υπουργείο ΕργασίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η εκπομπή «Όλα για τη ζωή μας» μελετά την προληπτική ιατρική, το energy coaching και τη «διατροφή του πλανήτη»
Καλεσμένοι του Μιχάλη Κεφαλογιάννη ο Θανάσης Πάτρας και ο Χάρης Χριστόπουλος - Σάββατο και Κυριακή στις 8:50 στο MEGA
www.protothema.gr
H Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε σε κλάματα: «Μου εύχονται να πεθάνω και να μην κάνω παιδί»
Στην άδικη επίθεση που δέχεται στα social media αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, ξεσπώντας σε κλάματα. Η γνωστή παρουσιάστρια, όπως υποστήριξε, τις τελευταίες ώρες δέχεται πολύ προσβλητικά μηνύματα, με κάποιους χρήστες να της εύχονται να πάθει κακό.  Η Κατερίνα Καινούργιου δέχεται αυτά τα σκληρά μηνύματα στα social media – όπως είπε – επειδή υποστήριξε τον συνεργάτη της ... Περισσότερα To άρθρο H Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε σε κλάματα: «Μου εύχονται να πεθάνω και να μην κάνω παιδί» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο βρυχηθμός μιας βασιλικής κόμπρας
Μια βασιλική κόμπρα στέκεται όρθια, κοιτά την κάμερα και βρυχάται ενώ στο στόμα της κρατά ένα μικρότερο φίδι. Η τροφή της Βασιλικής Κόμπρα αποτελείται από άλλα φίδια, αλλά τρέφεται επίσης και με άλλα...
www.zougla.gr
Παναγιώτοπουλος: Από σήμερα τα Rafale είναι έτοιμα να σκεπάζουν την ελληνική επικράτεια
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιώτοπουλος σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά το πέρας της τελετής υποδοχής των Rafale, δεν έκρυψε τι συγκίνηση του χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα «ιστορική».
iefimerida.gr
Μεγάλες καθυστερήσεις και στην επισκευή αυτοκινήτων εξαιτίας έλλειψης ημιαγωγών
Τόσο η πανδημία κορονοϊού όσο και η έλλειψη ημιαγωγών και άλλων ανταλλακτικών αυξάνουν σημαντικά τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης ενός αυτοκινήτου στα φανοποιεία και στα συνεργεία. Εκτός από τα σέρβις των αυτοκινήτων, όπου εκεί δεν παρουσιάζονται σημαντικές καθυστερήσεις, αυξήθηκε ο χρόνος παραμονής των αυτοκινήτων στα συνεργεία έπειτα από σοβαρές βλάβες, λόγω της έλλειψης ανταλλακτικών. Ειδικά αυτών που ... Περισσότερα To άρθρο Μεγάλες καθυστερήσεις και στην επισκευή αυτοκινήτων εξαιτίας έλλειψης ημιαγωγών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
8 διατροφικές συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσουμε το 2022
Αυτή τη χρονιά ίσως ήρθε η ώρα να κάνουμε ταυτόσημες τις έννοιες της καλής υγείας (σωματικές και ψυχικής) και του καλού, νόστιμου φαγητού. Ξεχάστε το «κάθε πέρσι και καλύτερα». Ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε και να μας φροντίσουμε, φροντίζοντας παράλληλα και να αλλάξουμε τον τρόπο που μαγειρεύουμε, που ψωνίζουμε και που σκεφτόμαστε το φαγητό.
www.protothema.gr
Άρειος Πάγος: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο Κώστας Βαξεβάνης
Δεκάδες άτομα παρίστανται στον Άρειο Πάγο προς συμπαράσταση του Κώστα Βαξεβάνη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Greece to ban development in mountain areas to protect habitats
Any permits of different stages for wind turbines that have been issued for wind projects in those mountains will be cancelled
www.protothema.gr
Τσέχος δισεκατομμυριούχος έκανε «test drive» σε γερμανικό αυτοκινητόδρομο τρέχοντας με 417 χλμ./ώρα
Για να μην αμφισβητήσει κανείς τα όσα ισχυρίζεται, ανέβασε το σχετικό βίντεο στο YouTube
www.protothema.gr
Μλπίνκεν: «Αυτή είναι μια κρίσιμη περίοδος για την Ουκρανία» - Διπλωματικός πυρετός ΗΠΑ και Ευρώπης
«Αυτή είναι μια κρίσιμη περίοδος για την Ουκρανία» Με τη φράση αυτή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ...
www.zougla.gr
"Διάφανος" κινητήρας αποκαλύπτει τον τρόπο λειτουργίας του - Τι συμβαίνει στο εσωτερικό του; [βίντεο]
Πιθανώς έχετε δει κάποιο ψηφιακό γράφημα για την καύση του μίγματος στους κυλίνδρους ενός θερμικού κινητήρα, αλλά τώρα το ρωσικό Garage 54 την παρουσιάζει και στην πραγματικότητα.
iefimerida.gr
Θοδωρής Αθερίδης και Έρρικα Μπίγιου καλεσμένοι απόψε στον Αρναούτογλου
Η λαμπερή ηθοποιός Έρρικα Μπίγιου και ο μοναδικός Θοδωρής Αθερίδης είναι οι αποψινοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Απόψε στις 23:45,  ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την εντυπωσιακή Έρρικα Μπίγιου που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Έρωτας με διαφορά». Η λαμπερή ηθοποιός εξηγεί γιατί δεν ακούει όταν αγχώνεται και γιατί αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. ... Περισσότερα To άρθρο Θοδωρής Αθερίδης και Έρρικα Μπίγιου καλεσμένοι απόψε στον Αρναούτογλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δανάη Μπάρκα: Το μήνυμα της παρουσιάστριας για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη - «Κανένας δεν είναι μόνος»
Η παρουσιάστρια έστειλε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα σε όσους έχουν βιώσει παρόμοια περιστατικά και επαίνεσε την 24χρονη Γεωργία για τη γενναιότητά της να μιλήσει δημόσια
www.protothema.gr
Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση «τιμωρεί» με μείωση μισθού τους γονείς γιατί το παιδί τους κόλλησε
«Πιστή στο αντεργατικό της μένος και εν μέσω έκρηξης ακρίβειας, με διάταξη του κ. Χατζηδάκη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τιμωρεί με μείωση μισθού 50% όσους εργαζόμενους του...
www.zougla.gr
Οικονόμου: Ο Τσίπρας θα μπορούσε να αφήσει στην άκρη τη μικροπρέπεια για τα Rafale
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στην επίθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για την παραλαβή των Rafale
www.protothema.gr
Πέθανε κι άλλος μοναχός από κορονοϊό στο Άγιο Όρος - «Δραματική η κατάσταση στη μονή Φιλοθέου»
Πέθανε και τρίτος μοναχός από κορονοϊό στο Άγιο Όρος. Ο πατήρ Δαμιανός ήταν ανεμβολίαστος στην αθωνική Πολιτεία όπου αρκετοί μοναχοί ακόμα, νοσούν με κάποιους να είναι διασωληνωμένοι. Πριν από λίγα 24ωρα πέθανε χτυπημένος από τον κορονοϊό ο μοναχός του Αγίου Όρους, Λουκάς Φιλοθεΐτης, που είχε διατελέσει προϊστάμενος και επίτροπος της μονής, αλλά και Αντιπρόσωπος και ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε κι άλλος μοναχός από κορονοϊό στο Άγιο Όρος - «Δραματική η κατάσταση στη μονή Φιλοθέου» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 2: Πρώην ποδοσφαιριστή της Έβερτον ανακοίνωσε η Αναγέννηση Καρδίτσας
Ο Μαγκαγιέ Γκεγιέ ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Έβερτον είναι παίκτης της Αναγέννησης Καρδίτσας 
www.protothema.gr
Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: Στον ελληνικό ουρανό τα πρώτα έξι Rafale – Η εντυπωσιακή τελετή υποδοχής
Από σήμερα η Πολεμική μας Αεροπορία γυρίζει σελίδα. Η 19η Ιανουαρίου 2022 γράφεται με χρυσά γράμματα στην ιστορία της HAF,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Εκφοβισμό από τον δικηγόρο του φερόμενου βιαστή καταγγέλλει η 24χρονη
Για τις δύσκολες στιγμές που έζησε και στο Αστυνομικό Τμήμα, παρουσία του δικηγόρου του φερόμενου βιαστή, μίλησε η Γεωργία Μπίκα - Μέχρι και οι αστυνομικοί αντέδρασαν από τη συμπεριφορά του - Αρνείται όσα του καταλογίζει η 24χρονη ο δικηγόρος
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Πότε θα χιονίσει μέσα στην Αθήνα
Προ των πυλών είναι νέα σφοδρή κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά το πολικό κρύο και τις χιονοπτώσεις σε όλη τη χώρα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οικονόμου: Ελπίζουμε στην επόμενη ιστορική στιγμή για τις Ενοπλες Δυνάμεις να παρευρεθεί έστω ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
«Ο ελληνικός λαός σήμερα αισθάνεται ασφαλέστερος και υπερήφανος», δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου με αφορμή την άφιξη των 6 Rafale.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Νέο τροχαίο με ντελιβερά – Μαρτυρίες ότι οδηγός ΙΧ παραβίασε το stop
Τροχαίο ατύχημα με ντελιβερά σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα συνέβη στις 13:20, όταν οδηγός ΙΧ παρέσυρε τον διανομέα που κινούνταν επί της οδού Ίωνος Δραγούμη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής να βρεθεί για λίγο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Όπως αναφέρει στο GRTimes αυτόπτης μάρτυρας, «ο οδηγός κινούνταν επί της οδού Φίλιππου ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Νέο τροχαίο με ντελιβερά – Μαρτυρίες ότι οδηγός ΙΧ παραβίασε το stop δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρήκαν τον διοργανωτή του κορονοπάρτι στο Μετς
Πολύ ακριβά θα πληρώσει ένας άνδρας το κορονοπάρτι που διοργανώθηκε σε ακίνητό του, στο Μετς πριν από μερικές μέρες. 200 είχαν παραβρεθεί στο πάρτι. Το κορονοπάρτι είχε γίνει σε υπόγεια αποθήκη στην περιοχή του Μετς, στην οδό Αρδηττού και μάλιστα οι διοργανωτές για να… ικανοποιήσουν τους 200 καλεσμένους τους, είχαν φροντίσει να έχουν φωτορυθμικά, σαμπάνιες ... Περισσότερα To άρθρο Βρήκαν τον διοργανωτή του κορονοπάρτι στο Μετς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οταν σε αφήνει στο «διαβάστηκε»: 4 πιθανοί λόγοι που δεν σου απαντάει
Το μήνυμα εστάλη. Διαβάστηκε, αλλά δεν απαντήθηκε.
iefimerida.gr
Κορωνοπάρτι: Πρόστιμο €50.000 για την πριβέ «πρωτοχρονιάτικη» σύναξη στο Μετς
Πρόστιμο €50.000 στον άνθρωπο που -σύμφωνα με πληροφορίες- ενοικίασε την αποθήκη απο δεύτερο πρόσωπο που την ειχε μισθώσει απο τον ιδιοκτήτη
www.protothema.gr
Νέο πλήγμα για τον Μπόρις Τζόνσον: Συντηρητικός βουλευτής αποσκίρτησε από τους Τόρις
Ο Bρετανός βουλευτής Κρίστιαν Γουέικφορντ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα και την προσχώρησή του στο Εργατικό Κόμμα, σε ένα ακόμη πλήγμα για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.
iefimerida.gr
Συναγερμός στη Νίκαια της Γαλλίας -Ένας νεκρός από πυροβολισμούς, διαφεύγει ο δράστης
Συναγερμός σήμανε στη Νίκαια της Γαλλίας καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό.
iefimerida.gr
54.505 έλεγχοι για μέτρα την Τρίτη: Τρεις συλλήψεις, 3 αναστολές λειτουργίας -412 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας
Συνεχίστηκαν και χθες οι εντατικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Η μετάλλαξη Όμικρον δε θα εκτροχιάσει την ανάπτυξη, σύμφωνα με την ΥΠΟΙΚ Γέλεν
Η μετάλλαξη Όμικρον θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη τους επόμενους μήνες, αλλά δεν θα οδηγήσει σε εκτροχιασμό της, διαβεβαίωσε η ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν.
iefimerida.gr
Ξάνθη: Η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στην ιστορική καπναποθήκη και η ανησυχία για το μέλλον
Προβληματισμός επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, την επομένη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην καπναποθήκη , στη συμβολή...
www.zougla.gr
Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Ένα μήνα θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί η σύνδεση στο διαδίκτυο
Ξεκίνησε η αποκατάσταση των τηλεφωνικών συνδέσεων – Το μοναδικό υποθαλάσσιο καλώδιο χρειάζεται χρόνο να αποκατασταθεί, ενώ άγνωστο παραμένει αν τα καλώδια είναι άθικτα ή υπέστησαν ζημιές
www.protothema.gr
Βρετανία: Πώς μπορεί ο Μπόρις Τζόνσον να αποπεμφθεί από τους βουλευτές του
Οι δύο βουλευτές που θεωρούνται φαβορί για την αντικατάσταση του Τζόνσον είναι ο υπουργός επί των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας
www.protothema.gr
Ρέθυμνο: Θρήνος για το θάνατο της 43χρονης γιατρού
Έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο η Ανωγειανή γιατρός, Σεβαστή Αεράκη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιώργος Κόρομι: Έρωτας στο Survivor, σε δύο εβδομάδες ε;
Όσα γνωρίζει εκ των έσω για το Survivor πρόδωσε ο Γιώργος Κόρομι. Με αφορμή το νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης, ο Γιώργος Κόρομι μίλησε στην εκπομπή MEGA Καλημέρα και σχολίασε αιχμηρά το ειδύλλιο ανάμεσα στην Μυριέλλα Κουρεντή και τον Γιώργο Κατσαούνη. «Έρωτας ε; Σε δύο εβδομάδες… Επειδή το έχω ζήσει το παιχνίδι και ξέρω… Είναι και ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Κόρομι: Έρωτας στο Survivor, σε δύο εβδομάδες ε; δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πώς θα πληρώνονται όσοι πάρουν άδεια επειδή νοσεί το παιδί τους από covid-19
ΕΡΓΑΝΗ: Περικοπή στους μισθούς που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι γονείς κατά τη διάρκεια άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης των παιδιών τους…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βόλος: Συνελήφθησαν τρία άτομα για κλοπή δύο χρηματοκιβωτίων
Τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι για κλοπή, συνελήφθησαν, στο Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας. Οι ανήλικοι 15, 16 και 17 ετών είναι οι δράστες της διάρρηξης και κλοπής χρημάτων και αντικειμένων αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, από την ίδια την Δομή εθελοντικής οργάνωσης που τους φιλοξενούσε. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, προχθές τα ξημερώματα, οι δράστες ηλικίας 15, 16 […]
www.makeleio.gr
Euroleague: Θλάση ο Παπαγιάννης, χάνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές
Ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δεξιό τετρακέφαλο και αναμένεται να ακολουθήσει θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δεν θα ακολουθήσει την αποστολή των «πρασίνων» για τον αγώνα της Euroleague με την Εφές (21/01) 
www.protothema.gr
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός LIVE για το Κύπελλο Ελλάδας
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για το πρώτο παιχνίδι στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ψάχνοντας το πρώτο “βήμα” για την πρόκριση στην 4άδα. Οι Πειραιώτες προέρχονται από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και θα αναζητήσουν μία νίκη αντίδραση, κόντρα στους φορμαρισμένους γηπεδούχους, που έκαναν την έκπληξη αγωνιστικής την Κυριακή (16/01) με το διπλό ... Περισσότερα To άρθρο Παναιτωλικός – Ολυμπιακός LIVE για το Κύπελλο Ελλάδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
The Washington Post: The long slide – Inside Biden’s declining popularity as he struggles with multiple crises
Biden presented himself as an antidote to his predecessor…
www.protothema.gr
Θλίψη στο Άγιο Όρος: Πέθανε μοναχός από την Ιερά Μονή Φιλοθέου
Πέθανε χθες το βράδυ ο πατέρας Δαμιανός από την Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Ορους μετά από πολυήμερη μάχη που έδωσε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Harry -Meghan: Κινδυνεύουν να χάσουν το μνημόσυνο του πρίγκιπα Φίλιππου
Δεν θα κάνουν πίσω οι Sussexes στο θέμα της ασφάλειας- Κινδυνεύουν να χάσουν και το μνημόσυνο του πρίγκιπα Φίλιππου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηλίας Γκιώνης: «Κατάλαβαν ότι είμαι γκέι και μου έσπασαν ένα μπουκάλι στο πρόσωπο»
Ο ακτιβιστής μίλησε για τη βία που έχει υποστεί από τον κακοποιητικό πατέρα του
www.protothema.gr