ΔΥΣΤΥΧΩΣ! Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ “ΑΡΙΣΤΟΙ” ΤΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ – ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΣΟΥΛΑΤΣΑΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ – ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑ “ΘΕΡΜΟ” ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ;

Η αδρανής Ελλάδα επιτρέπει στην καταρρέουσα Τουρκία την παρατεταμένη (και παράνομη) δέσμευση του Κεντρικού Αιγαίου και την αμφισβήτηση από πλευράς της τής ελληνικής κυριαρχίας και τα 10ν.μ. του εθνικού εναερίου χώρου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επιχειρούν διπλωματικό μαραθώνιο διεθνούς ενημέρωσης, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κρατών που στηρίζουν την Ελλάδα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα και απειλή […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Δίκη για τροχαίο Παντελίδη: «Όλα δείχνουν πως δεν οδηγούσε αυτός» υποστηρίζει η οικογένεια
Έξι χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα της 18ης Φεβρουαρίου του 2016, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης, αρχίζει σήμερα (20.01.2022) η δίκη, με τις συνεπιβάτιδες του γνωστού τραγουδιστή, Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου, να διεκδικούν αποζημιώσεις.  Η Μίνα Αρνούτη και η Φρόσω Κυριάκου τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος για αυτό και ... Περισσότερα To άρθρο Δίκη για τροχαίο Παντελίδη: «Όλα δείχνουν πως δεν οδηγούσε αυτός» υποστηρίζει η οικογένεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Μην ποντάρεις σε τίποτα! Μηνιαίες Προβλέψεις για όλα τα ζώδια από 21/01 έως 18/02
Διάβασε την πρόβλεψη του ζωδίου σου για τον μήνα του ΥδροχόουΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Λαγκάρντ: Ο πληθωρισμός θα μειωθεί σταδιακά μέσα στο 2022
Στην εκτίμηση πως ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα μειωθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους, προχώρησε η πρόεδρος της ΕΚΤ,…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
ΣΑΣ ΕΛΕΙΨΕ;;; Βασιλακόπουλος: «Τέλος Φεβρουαρίου θα αρχίσουν να είναι καλύτερα τα πράγματα όποιο στέλεχος και εάν προκύψει»
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μίλησε για την πορεία της πανδημίας και την παράταση των μέτρων. Για την ενδεχόμενη παράταση των μέτρων μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε πως «για πρώτη φορά είχαμε περισσότερα εξιτήρια από ότι εισιτήρια στα νοσοκομεία. Τα μέτρα δεν είναι κάτι απλό. Όσο αφορά στην […]
www.makeleio.gr
Αττική Οδός: Ξεκινά η μάχη για τη μεγαλύτερη παραχώρηση της χώρας
Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός - Εντός της άνοιξης η εκδήλωση ενδιαφέροντος - Πρόβλεψη για τίμημα-έκπληξη άνω των 2 δισ. ευρώ
www.protothema.gr
Survivor: Σε σχέση με πασίγνωστο τραγουδιστή η Ασημίνα Χατζηανδρέου – Οι «επίμαχες» φωτογραφίες
Στο επεισόδιο του Survivor 2022 της Τρίτης Μαχητές και Διάσημοι αγωνίστηκαν προκειμένου να λάβουν φωτογραφίες και μηνύματα των δικών τους ανθρώπων. Nικητές αναδείχθηκαν τελικά οι Διάσημοι με τους Μαχητές να στεναχωριούνται πολύ που δεν κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους. Περισσότερο από όλους όμως είδαμε την Ασημίνα Χατζηανδρέου να στεναχωριέται. Η νεαρή παίκτρια […]
www.makeleio.gr
Ιδρυμα Ωνάση: Μαγευτική μουσική συνύπαρξή στη Δήλο -Σε παγκόσμια πρεμιέρα, με ένα κλικ [βίντεο]
Το Ίδρυμα Ωνάση παρουσιάζει τον Jeff Mills σε μια μυσταγωγική συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου.
iefimerida.gr
Μικροκύματα: Αριστουργήματα του Διεθνούς Animation στη Βουλή-Τηλεόραση
Ολοκληρώνεται με την προβολή της δέκατης ωριαίας συλλογής το αφιέρωμα σε αριστουργή­ματα του διεθνούς animation μικρού μήκους, αυτή την Παρασκευή...
www.zougla.gr
Μαγιορκίνης: Σε 3 μήνες μπορεί να ξανακολλήσουν όσοι νόσησαν από κορωνοϊό
Εξηγεί γιατί δεν υφίσταται το σενάριο της ανοσίας της αγέλης
www.protothema.gr
5 εστιατόρια με ταϊλανδέζικη κουζίνα στην Αθήνα -Comfort Thai food, Αsian fusion
Πέντε σημεία με ιδιαίτερο χαρακτήρα και διαφορετικές προσεγγίσεις της ταϊλανδέζικης κουζίνας
www.protothema.gr
«Ντύθηκε» στα λευκά ο Βαρνάβας Αττικής – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια [ΒΙΝΤΕΟ]
Τα πρώτα χιόνια έκαναν ήδη την εμφάνιση τους από χθες Τετάρτη στον Βαρνάβα Αττικής. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Κοινότητας Σπύρος Ηλίας, σε επικοινωνία που είχε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μαραθώνα ζήτησε τις πρώτες πρωινές ώρες να γίνει ρίψη αλατιού καθώς η χαμηλή θερμοκρασία θα δημιουργήσει παγετό. Δείτε βίντεο από την περιοχή:
www.makeleio.gr
Αυτό είναι το ισχυρότερο Mazda όλων των εποχών: Με Wankel και περισσότερους από 1.200 ίππους
Με έναν θηριώδη περιστροφικό κινητήρα η ισχύς του οποίου υπερβαίνει τους 1.200 ίππους εφοδιάζεται η αγωνιστική εκδοχή του Mazda 3 η οποία φιλοδοξεί να κατακτήσει την κορυφή της ανάβασης του Pikes Peak.
iefimerida.gr
Κρήτη – Κορονοϊός: Αγωνία για 13χρονο παιδί με αναπνευστική ανεπάρκεια που μπήκε στην εντατική
Ο κορονοϊός χτύπησε το 13χρονο παιδί στην Κρήτη και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ταχύτατα. Λιώνουν από αγωνία οι γονείς του… Ο ανήλικος μαθητής της Α’ Γυμνασίου παρουσίασε δύσπνοια και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με τους γιατρούς να το βάζουν στην εντατική. Το παιδί παρουσιάζει αναπνευστική ανεπάρκεια, χωρίς ακόμα να έχει διασωληνωθεί. Ο μικρός ασθενής ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη – Κορονοϊός: Αγωνία για 13χρονο παιδί με αναπνευστική ανεπάρκεια που μπήκε στην εντατική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός - Κρήτη: Στη ΜΕΘ 13χρονος - Ανησυχία για την αύξηση νοσηλειών στα νοσοκομεία
Ο 13χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων με αναπνευστική ανεπάρκεια - Συνολικά στα νοσοκομεία της Κρήτης νοσηλεύονται 236 ασθενείς με κορωνοϊό
www.protothema.gr
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα ραντεβού για την 4η δόση εμβολίου – Ποιους αφορά
Σήμερα, Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, βγαίνει στον «αέρα» η πλατφόρμα των ραντεβού για την τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού στα ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Όπως έχει ανακοινωθεί από την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, οι πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα των ανοσοκατασταλμένων θα έχουν τη δυνατότητα από σήμερα να κλείσουν τα ραντεβού τους. Ο […]
www.makeleio.gr
Βουλιαγμένη: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε πεζή
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (19/1) στη Βουλιαγμένη. Όλα συνέβησαν περίπου στις 11:00 όταν μεγάλο τριαξονικό φορτηγό με κατεύθυνση προς την μαρίνα Βουλιαγμένης, παρέσυρε πεζή γυναίκα την ώρα που περπατούσε στην Απόλλωνος, στο ύψος της παλαιάς εισόδου του Αστέρα Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά στα κάτω άκρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρθηκε […]
www.makeleio.gr
ΕΠΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ: Στα πόσα λεπτά (στοματικού) σκυλοβαριέται η γυναίκα;;
Εχει σκεφτεί ποτέ κανένας άντρας μετά από πόση ώρα στοματικού η γυναίκα αρχίζει να… βαριέται ή να εκνευρίζεται;   Μάλλον όχι, γιατί οι άντρες κατά τη διάρκεια του χάνουν την αίσθηση του χρόνου… Αντίθετα οι γυναίκες καθόλου. Ετσι τουλάχιστον λένε οι συντάκτριες του The Frisky που γράφουν ότι μέχρι τα πέντε πρώτα λεπτά η γυναίκα γενικά το ευχαριστιέται, αλλά […]
www.makeleio.gr
Μπαμπάδες χορεύουν με τα μωρά τους – Απολαυστικά στιγμιότυπα [BINTEO]
Διάφορα βίντεο με μπαμπάδες και μωρά κάνουν κατά καιρούς το γύρο του διαδικτύου. Από τα πιο απολαυστικά είναι αυτά που δείχνουν μπαμπάδες με χιουμιοριστική διάθεση να καταγράφουν δραστηριότητες, παιχνίδια ή και χορούς με τα μωρά τους. Ένα από αυτά είναι και το παρακάτω. Αυτός ο μπαμπάς ήθελε να βάλει για ύπνο το μωρό του, όταν όμως εκείνο […]
www.makeleio.gr
Παίκτρια με παρατσούκλι «σε@@@α» πήγε στο Ρουκ Ζουκ και θέλει να βρει... (vid)
Η Ζέτα Μακρυπούλια προσπάθησε να κάνει προξενιό στην Έλενα με δύο άντρες της παραγωγής, χωρίς ωστόσο να υπάρξει το επιθυμητό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
H Aston Martin αλλάζει τα δεδομένα στα SUV (vid)
H βρετανική μάρκα έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο της επερχόμενης DBX και υπόσχεται πως θα είναι το «ισχυρότερο πολυτελές SUV».
gazzetta.gr
Λαρεντζάκης: Επιστροφή στο γήπεδο που τον οδήγησε σταδιακά στην καθιέρωση (vid)
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται (20/1, 21:05) από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague και το Gazzetta στέκεται στην περσινή εμφάνιση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην έδρα της «ομάδας του λαού», η οποία αποδείχθηκε σημαντική ως προς την μετέπειτα καθιέρωση του στο ροτέισον των Πειραιωτών.
gazzetta.gr
Πληθώρα νέων μοντέλων Lamborghini
Η ιστορική φίρμα της Sant’ Agata Bolognese θα παρουσιάσει όχι ένα, αλλά τέσσερα συνολικά μοντέλα σε διάστημα μόλις 12 μηνών.
www.protothema.gr
Κρήτη: Πυροβολισμοί και σφαίρες στο ταρτάν του Εθνικού Σταδίου Χανίων
Προπονητής ήρθε αντιμέτωπος ίσως με το τελευταίο πράγμα που θα περίμενε να βρει μέσα στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Μία σφαίρα βρέθηκε καρφωμένη στο ταρτάν του γηπέδου στα Χανιά της Κρήτης. Προπονητής ήρθε αντιμέτωπος ίσως με το τελευταίο πράγμα που θα περίμενε να βρει μέσα στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του zarpanews.gr μια […]
www.makeleio.gr
Για πρώτη φορά η Χριστίνα Κοντοβά μάς ξεναγεί στο δωμάτιο της Έιντα: Το παιδικό κρεβάτι είναι σαν σπιτάκι
«Πάντα θα συγκινούμαι με τον ενθουσιασμό της μικρής όταν μπήκε μέσα για πρώτη φορά!» γράφει η σχεδιάστρια στη λεζάντα.
www.protothema.gr
Προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών
Στο τηλεφωνικό κέντρο ραδιοφωνικού σταθμού τηλεφώνησε άγνωστος στις 08:50 το πρωί και προειδοποίησε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα...
www.zougla.gr
Δείτε ποιοι δικαιούνται δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ – Τι αναφέρει η εγκύκλιος
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις μετακινήσεις των πολύτεκνων και των Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και των οικογενειών στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης αλλά και στα ΚΤΕΛ. Όσον αφορά τα Άτομα με Αναπηρίες, στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων) παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με […]
www.makeleio.gr
Το πρώτο «παιδί του σωλήνα» που γεννήθηκε στην Ελλάδα γίνεται 40 ετών -Η δημοσιογράφος Χριστίνα Ιορδανίδου
Ήταν 20 Ιανουαρίου του 1982. Πριν από ακριβώς 40 χρόνια. Ένα δυνατό κλάμα μωρού ακούγεται. Το πρώτο «παιδί του σωλήνα» στη χώρα μας είναι γεγονός.
iefimerida.gr
Survivor: Ο Βαλάντης αποχώρησε από το ριάλιτι – Πέταξε την μπαντάνα των “Κόκκινων” στη φωτιά
Ο Βαλάντης αποχαιρέτησε το Survivor, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Γιώργος Λιανός. Θυμίζουμε πως υποψήφιοι  ήταν ο Βαλάντης, ο Γιωρίκας Πιλίδης και ο Θανάσης Βισκαδουράκης. Με το άκουσμα της αποχώρησης του Βαλάντη οι “Διάσημοι” πανηγύρισαν έξαλλα καθώς ο Βαλάντης ήταν το “κόκκινο” πανί για την ομάδα. Ο Βαλάντης με επιλογή του απουσίαζε από το συμβούλιο […]
www.makeleio.gr
Και με Ολυμπιακό δεν κρύφτηκε...
Είναι σε λούκι ο Ολυμπιακός; Εύκολη η απάντηση. Μιλάνε τα αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια και η απόδοση...
www.zougla.gr
Κοζάνη: Έδωσε τους κωδικούς της κάρτας και του πήραν 27.240 ευρώ
«Φτερά» έκαναν από τον τραπεζικό λογαριασμό ενός 62χρονου από την περιοχή των Σερβίων Κοζάνης, 27.240 ευρώ, με την μέθοδο της εξαπάτησης. Ο επιτήδειος κατάφερε να αποσπάσει από το θύμα τον αριθμό της τραπεζικής κάρτας, καθώς και τους κωδικούς, τους οποίους στη συνέχεια άλλαξε, προκειμένου να καταθέσει τα χρήματα για την αγορά ανταλλακτικών, που σε γνωστή […]
www.makeleio.gr
Ουκρανία: Ο Μπάιντεν προβλέπει εισβολή της Ρωσίας – Η δήλωσή του για το ΝΑΤΟ που εξόργισε το Κίεβο
Στην ομιλία του για τον ένα χρόνο στο τιμόνι των ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε ότι ο Πούτιν θα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τροχαίο στην Αττική Οδό – Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας
Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό λόγω ενός τροχαίου μετά από σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Λόγω του τροχαίου, το μποτιλιάρισμα καταγράφεται από το ύψος του Γέρακα και της Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι λίγο μετά την έξοδο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ... Περισσότερα To άρθρο Τροχαίο στην Αττική Οδό – Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από Δουκίσσης Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τηλεφώνημα για βόμβα στο Πρωτοδικείο, εκκενώθηκε το κτίριο
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) στο Πρωτοδικείο της Αθήνας λόγω απειλής για βόμβα. Αμέσως, το κτίριο στη συμβολή των οδών Δέγλερη και Λουκάρεως εκκενώθηκε και η οδός Λουκάρεως αποκλείστηκε για να γίνει έλεγχος του χώρου. To άρθρο Τηλεφώνημα για βόμβα στο Πρωτοδικείο, εκκενώθηκε το κτίριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κίνηση στην Αττική Οδό: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων έφερε τεράστιες καθυστερήσεις
Κίνηση: Σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Κηφισίας έφερε μεγάλες καθυστερήσεις κατά μήκος της Αττικής Οδού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Σάλος σε ΕΠΑΛ μετά την καταγγελία μαθήτριας που έπεσε θύμα βιασμού για καθηγήτριά της
Καταγγελίες για σημεία και τέρατα σε ΕΠΑΛ στη Θεσσαλονίκη από 15χρονη μαθήτρια, που πριν από λίγους μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο όταν κατήγγειλε σε αστυνομικούς ότι έπεσε θύμα βιασμού… Αυτή τη φορά η μαθήτρια υποστηρίζει ότι δέχεται χυδαίο bullying από καθηγήτρια που την έχει στοχοποιήσει μετά την υπόθεση του βιασμού. Όπως λέει οι επιθέσεις που δέχεται ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Σάλος σε ΕΠΑΛ μετά την καταγγελία μαθήτριας που έπεσε θύμα βιασμού για καθηγήτριά της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Από θρόμβωση κινδυνεύουν όσοι βλέπουν για ώρες τηλεόραση – Τι πρέπει να κάνουν
Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο θρόμβωσης βρίσκονται όσοι απολαμβάνουν binge watching τηλεοπτικές σειρές, δηλαδή να παρακολουθούν συνεχόμενα επεισόδια από κάποιο πρόγραμμα στην τηλεόραση, σύμφωνα με νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης για περισσότερες από τέσσερις συνεχόμενες ώρες αυξάνει κατά 35% τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης στο αίμα, σε σχέση με παρακολούθηση ... Περισσότερα To άρθρο Από θρόμβωση κινδυνεύουν όσοι βλέπουν για ώρες τηλεόραση – Τι πρέπει να κάνουν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας: Κλείνει στις 11:00 ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο»
Λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, κλειστός θα είναι για κάποιες ώρες ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο». Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από τις 11 το πρωί οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση. Όσοι λοιπόν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν σήμερα (20.01.2022) το Μετρό θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι […]
www.makeleio.gr
Οι μεγάλες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
Η αύξηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων που σε επίπεδο έτους ανέρχεται στο 170% περίπου και η χθεσινή έκδοση δεκαετούς…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός, κρυολόγημα ή γρίπη: Η κίνηση-κλειδί για να μάθετε από τι νοσείτε
Πόσες φορές το τελευταίο διάστηματης πανδημίας ιδιαίτερα, όπου η Omicron σαρρώνει,  δεν έχετε αναρωτηθεί αν το συνάχι που σας «συντροφεύει»  είναι σύμπτωμα της COVID-19 ή  κοινό κρυολόγημα ή γρίπη; Καταρροή, κόπωση, πονόλαιμος και δέκατα – όλα κλασικά συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος, θα μπορούσαν να είναι και συμπτώματα της παραλλαγής Omicron ή ακόμη και μιας γρίπης […]
www.makeleio.gr
Μαρουσάκης για κακοκαιρία Ελπίδα: Η επέλαση ξεκινά από την Παρασκευή με κρύο και χιονοπτώσεις
Την αλλαγή του καιρού με την κακοκαιρία Ελπίδα ανέλυσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος ΜαρουσάκηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κατερίνα Ζαρίφη και Θεοχάρης Ιωαννίδης φιλιούνται με πάθος στο στόμα
Δείτε το βίντεο που ανέβασαν οι δύο τους στo Instagram
www.protothema.gr
Australian Open: Σπουδαίος Τσιτσιπάς - Υπέταξε και τον Μπάες (photos+video)
Australian Open: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 του Σεμπάστιαν Μπάες και προκρίθηκε στην 3ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έρευνα: Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από μικροβιακές λοιμώξεις παρά από AIDS ή ελονοσία
Το 2019 πέθαναν περίπου 1,27 εκατ. άνθρωποι από ανθεκτικές στα αντιβιοτικά μικροβιακές λοιμώξεις έναντι 860.000 από HIV/AIDS και 640.000 από ελονοσία - Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη να βρεθούν νέα φάρμακα και να γίνεται πιο συνετή χρήση των υπαρχόντων
www.protothema.gr
Τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης θανάτου της Ρουμάνας φωτογράφου
Ο θάνατος αποδόθηκε σε πνιγμό στην αρχή, αλλά πλέον οι αρχές εξετάζουν και άλλα σενάρια - Βίντεο ντοκουμέντο από το δωμάτιο που ειχε νοικιάσει - Τι λέει στο protothema.gr ο ταξιτζής που τη μετέφερε
www.protothema.gr
Η στιγμή που ο Ozzy δάγκωσε πάνω στη σκηνή ζωντανή νυχτερίδα (vid)
Το περιστατικό που συνέβη το 1982 και θα ακολουθεί για πάντα τον Ozzy Osbourne.
gazzetta.gr
Κόντε: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του μετά την ανατροπή με την Λέστερ (vids)
Ο Αντόνιο Κόντε ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς στον πάγκο, όταν είδε τον Μπέργκβαϊν να σκοράρει για τρίτη φορά στο ματς με την Λέστερ και να δίνει στην Τότεναμ τη νίκη.
gazzetta.gr
Η superstar έχασε 77 ολόκληρα κιλά - Η καυτή πόζα με μαγιό που θα σε κάνει να σαστίσεις (photos)
Η 40χρονη ηθοποιός έδειξε πώς ακριβώς είναι το σώμα της μετά την απώλεια 77 κιλών.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr