e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις – Οι ημερομηνίες για κύριες και επικουρικές

e-ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις ασφάλισης για διαζευγμένους συζύγους

Το πότε θα πληρωθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ: – Στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από ... Περισσότερα

To άρθρο e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις – Οι ημερομηνίες για κύριες και επικουρικές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Λευκάδα: Ψαράς βρέθηκε νεκρός στην παραλία Μύλος
Λευκάδα: Βρέθηκε νεκρός ενώ πήγαινε για ψάρεμα, μια συνήθεια, που παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, δεν άλλαζε.Περισσότερα...
4 m
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Ικανοποίηση από την απάντηση των ΗΠΑ στις αξιώσεις της Ρωσίας
Η Ουκρανία δεν έχει “καμία αντίρρηση” για την αμερικανική απάντηση στις ρωσικές απαιτήσεις ασφαλείας, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα. “Είδαμε τη γραπτή απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών προτού παραδοθεί στη Ρωσία. Καμία αντίρρηση από ουκρανικής πλευράς”, ανέφερε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter. Η Ουκρανία βρίσκεται στην καρδιά μιας διπλωματικής κρίσης, ... Περισσότερα To άρθρο Ουκρανία: Ικανοποίηση από την απάντηση των ΗΠΑ στις αξιώσεις της Ρωσίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
ΠΑΟΚ: Συναγερμός στον «Δικέφαλο» – Κρούση για έμπειρο παίκτη (video+photos)
ΠΑΟΚ: Στα γραφεία της ΠΑΕ φέρεται να έχει έρθει επίσημη πρόταση από την ΛΑΣΚ Λιντζ για τον Στέφαν Σβαμπ.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Η τηλεόρασή σου είναι το νέο… σινεμά! Ανακάλυψε εδώ όλες τις νέες τεχνολογίες του 2022
Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
ΟΑΣΑ: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Σε ποιες γραμμές λεωφορείων εντοπίζονται προβλήματα
Ομαλά κινούνται ως επί το πλείστον τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, ο οποίος προχώρησε σε σημαντική ενίσχυση της λειτουργίας των γραμμών λεωφορείων και τρόλεϊ με στόχο τη ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Επί του παρόντος, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ σε λειτουργία βρίσκονται 240 γραμμές λεωφορείων στις οποίες εποπτικά συνεργεία ... Περισσότερα To άρθρο ΟΑΣΑ: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Σε ποιες γραμμές λεωφορείων εντοπίζονται προβλήματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Τα σχέδια της JP Morgan για επέκταση στην Ελλάδα και η ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα
Με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan Chase, Jamie Dimon, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση...
9 m
www.zougla.gr
Μπόρις Τζόνσον: Δεσμεύεται να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της έκθεσης για το «Partygate» 
Ωστόσο είπε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα νεότερο για το πότε θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση της Σου Γκρέι για τα πάρτι εν μέσω lockdown στην Ντάουνινγκ Στριτ
9 m
www.protothema.gr
Καιρός - Χιόνια και παγετός στην Αθήνα: Νέα ψυχρή εισβολή από το Σάββατο με ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις ξανά στα ορεινά
Επιδείνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες
www.protothema.gr
Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων του Ολοκαυτώματος - Τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας
Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί για την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υψηλός βαθμός ετοιμότητας και ανταπόκρισης στην πρόσφατη κακοκαιρία ΕΛΠΙΣ
Η Europ Assistance Greece προσέφερε υπηρεσίες Βοήθειας σε 1.500 περιστατικά στις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από την κακοκαιρία.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Διαρροή φυσικού αερίου στο Παγκράτι, εκκενώθηκαν πολυκατοικίες (vid)
Έχει δοθεί εντολή να απομακρυνθούν οι κάτοικοι που βρίσκονται σε ακτίνα 50 μέτρων.
gazzetta.gr
ΠΑΟΚ: Το πλάνο του Λουτσέσκου ενόψει Ολυμπιακού
Για δεύτερη μέρα ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στο αθλητικό κέντρο της Σουρωτής συνεχίζοντας την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.
gazzetta.gr
Χιόνια στην Αθήνα: Σε λειτουργία 240 γραμμές λεωφορείων στην Αθήνα, πρόβλημα σε 40 λόγω παγετού
Ποιες γραμμές λεωφορείων παρουσιάζουν προβλήματα, δείτε τους πίνακες του ΟΑΣΑ - Καθυστερήσεις λόγω βλαβών που σημειώθηκαν σε συρμούς, παρατηρούνται στον  ηλεκτρικό 
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Επείγουσα ανάγκη για Ομάδες Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο και φροντίδα αστέγων
Την επείγουσα ανάγκη για συστηματική παρουσία «Ομάδων Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο» (Streetwork) και εξειδικευμένη φροντίδα ανθρώπων χωρίς στέγη...
www.zougla.gr
Australian Open: Στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής ο ημιτελικός του Τσιτσιπά με τον Μεντβέντεφ - Δείτε βίντεο
O Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει την Παρασκευή (10:30, Eurosport 1) τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό του Australian Open με στόχο την είσοδο του στον τελικό
www.protothema.gr
Νίκος Αναδιώτης: Ο θρησκευτικός τρόπος ζωής με κάνει καλύτερο άνθρωπο
Ο Νίκος Αναδιώτης μίλησε στο «MEGA Καλημέρα» για τη σχέση του με το Θεό, τις στιγμές ηρεμίας και προσευχής στο Άγιο Όρος και το πιο περίεργο που έχει κάνει γυναίκα για αυτόν. Ο Νίκος Αναδιώτης αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς του. Μιλώντας για τη ζωή του, σημείωσε ότι με την οικογένειά του έχουν εγκατασταθεί στο ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Αναδιώτης: Ο θρησκευτικός τρόπος ζωής με κάνει καλύτερο άνθρωπο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ατρόμητος πιτσιρικάς μπήκε στο σπίτι του γείτονα που είχε πάρει φωτιά για να σώσει τα σκυλιά του (vid)
Πιτσιρικάδες έκαναν τα αδύνατα δυνατά δίχως να το σκεφτούν στιγμή, προκειμένου να σώσουν στα σκυλιά του φίλου τους από το σπίτι που είχε πιάσει φωτιά.
gazzetta.gr
ΑΕΚ: Με 7 μέλη της Β’ ομάδας και τον Τσιντώτα ξανά εκτός η προπόνηση
Με επτά μέλη της Β’ ομάδας διεξήχθη η σημερινή (27/1) προπόνηση της ΑΕΚ στα Σπάτα. Εκτός ξανά ο Παναγιώρτης Τσιντώτας. Προπόνηση υπό κανονικές συνθήκες κατάφερε να κάνει η ΑΕΚ στα Σπάτα, μετά από εκτεταμένες εργασίες ώστε να καθαριστεί το πυκνό χιόνι στο προπονητικό κέντρο. Η Ένωση συνέχισε έτσι την προετοιμασία της για το ματς με ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ: Με 7 μέλη της Β’ ομάδας και τον Τσιντώτα ξανά εκτός η προπόνηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η DS Automobiles στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού!
Η DS Automobiles ανανέωσε τη συνεργασία της με την “Fédération de la Haute Couture et de la Mode”, για να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Formula 1: Δεν θα μεταδοθούν ζωντανά οι δοκιμές της Βαρκελώνης
Η Formula 1 προχώρησε σε μία πρωτοφανή ανακοίνωση, καθώς το πρώτο τεστ χειμερινών δοκιμών του 2022 θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
gazzetta.gr
Κατά 6,9% αυξήθηκε το ΑΕΠ των ΗΠΑ στο δ΄ τρίμηνο
Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ταχύτερο του αναμενόμενου ρυθμό το τέταρτο τρίμηνο του έτους, αν και ο ρυθμός πιθανότατα επιβραδύνθηκε καθώς η...
www.zougla.gr
Erdogan on Greek Rafale jets: "We must get stronger"
He said that Greece had its own calculations in the regions
www.protothema.gr
Πρόταση μομφής: Η διαδικασία της τριήμερης συζήτησης στη Βουλή -Όλες οι λεπτομέρειες
Τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε νωρίτερα στην Ολομέλεια, ο ΣΥΡΙΖΑ, καθόρισε η Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής.
iefimerida.gr
Επιστρέφει με νέα γενιά το Mitsubishi ASX
Η Mitsubishi φαίνεται πως προσβλέπει σε μία δυναμική ανάκαμψη στην αγορά της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, προετοιμάζεται κατάλληλα και ένα από τα όπλα που θα παρατάξει είναι μία νέα γενιά του άλλοτε δημοφιλούς SUV της, ASX. Η είδηση της επιστροφής του Mitsubishi ASX στην αγορά προέκυψε από συνέντευξη του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων της φίρμας στην ... Περισσότερα To άρθρο Επιστρέφει με νέα γενιά το Mitsubishi ASX δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ασθενείς, γιατροί και καλλιεργητές κάνναβης μιλούν στους «Πρωταγωνιστές»
Απόψε, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στον Alpha - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan: Ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα η επένδυση στη Viva Wallet
Οι επενδύσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απόλλων Σμύρνης: Εκτίει με ΠΑΣ Γιάννινα ο Μπρούνο Αλβες, ξεκαθαρίζει για Μπαξεβανίδη-Σλίβκα
Στην προπόνηση της Παρασκευής θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή ή όχι των Μπαξεβανίδη-Σλίβκα. Εκτίει με ΠΑΣ Γιάννινα ο Μπρούνο Αλβες.
gazzetta.gr
Kαι κάπως έτσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την απόδραση από το “Αλκατράζ” του ΑΧΕΠΑ… ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΩΝ !!
Ναι. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Από το κινητό του Γιώργου. Ήταν ο Σπύρος Χειμαριός. Φίλος του Γιώργου Υφαντή. Ο αδελφός της Σμαράγδας. Παιδιά και οι δύο του Στάθη Χειμαριού. Της μίας από τις δύο εκταφές. Γιατί ο κόσμος είναι πολύ μικρός. Ειδικά αυτός της σκοτεινότερης περιόδου της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας. Της μεγαλύτερης απάτης […]
www.makeleio.gr
Meteo: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή χιονόνερο για αύριο
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και βαθμιαία στα δυτικά και στα βόρεια, αναμένεται για τον καιρό για αύριο Παρασκευή (28.1.2022), σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του καιρού από το meteo, τοπικές βροχές ή χιονόνερο θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο Ανατολικό Αιγαίο και βροχές τις βραδινές ... Περισσότερα To άρθρο Meteo: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή χιονόνερο για αύριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξέσπασμα για τους παγωμένους δρόμους στην Αγ. Παρασκευή: «Στο σπίτι του Δημάρχου θα είναι καθαρός»
Κάτοικος της Αγίας Παρασκευής ξέσπασε για το... πατινάζ που αναγκάζεται να κάνει για να βγει από το σπίτι του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σφιντέρσκι: «Εκλαψα φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ»
Ο Πολωνός επιθετικός μίλησε σε ΜΜΕ της πατρίδας του για την παρουσία του στον ΠΑΟΚ και την απόφαση που πήρε να συνεχίσει την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες και το MLS.
gazzetta.gr
Μέτριες πιέσεις στο Χρηματιστήριο
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 930 μονάδες. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις...
www.zougla.gr
Παρτιζάν: Ανακοίνωσε Βούκσεβιτς
H Παρτιζάν έκανε δικό της τον Τριστάν Βούκσεβιτς που αγωνιζόταν στη Ρεάλ.
gazzetta.gr
Σύμβουλοι σχέσεων λένε πως αυτές οι 5 συνήθειες κάνουν τους γάμους να πετυχαίνουν
Τα ευτυχισμένα ζευγάρια τις ακολουθούν.
www.protothema.gr
Ουκρανία: «Καμία αντίρρηση» με την απάντηση των ΗΠΑ στη Ρωσία, λέει το Κίεβο
Η Ρωσία επεφύλαξε σήμερα ψυχρή υποδοχή στην απόρριψη από την Ουάσινγκτον των απαιτήσεων της για την ασφάλεια
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Πώς θα χορηγούνται οι άδειες για γονείς και παιδιά που νοσούν από Covid-19
Δείτε τις δυο νέες αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
www.protothema.gr
Άφησαν σημείωμα στην Τραϊανα Ανανία για διατάραξη κοινής ησυχίας: «Αν με συλλάβουν, χαρά μου» (vid)
Μετά το πάρτι που έκανε σπίτι της, η Τραιάνα Ανανία βρήκε ένα σημείωμα από γείτονα, κάτω από την πόρτα της.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πότε θα έρθει το τέλος της πανδημίας – Τι άλλαξε με τη μετάλλαξη Όμικρον
Η μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε ένα σφοδρό κύμα της πανδημίας σε όλο τον πλανήτη. Πόσο κοντά είναι το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού. Το στέλεχος Όμικρον του SARS-CoV-2 έχει οδηγήσει σε ένα σφοδρό κύμα της πανδημίας COVID-19 σε όλο τον πλανήτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει […]
www.makeleio.gr
Η Τζάνετ Τζάκσον απαντά για πρώτη φορά στις φήμες που τη θέλουν να έχει αποκτήσει κρυφά παιδί με τον Τζέιμς Ντεμπάρτζ
Η τραγουδίστρια μέχρι στιγμής δεν είχε σχολιάσει ποτέ τις φήμες που την ήθελαν να έχει αποκτήσει παιδί με τον πρώην σύζυγό της - Ακούγεται πως είναι ένα από τα ανίψια της
www.protothema.gr
ΑΕΚ: Προπονήθηκαν με την πρώτη ομάδα οι Τζούντα Γκαρσία, Παρράς και Κορνέζος (vids)
Με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ προπονήθηκαν οι Τζούντα Γκαρσία, Αλέξανδρος Παρράς και Γιώργος Κορνέζος.
gazzetta.gr
Πρόταση μομφής: Για προσπάθεια δημοσκοπικής ανάτασης του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει η κυβέρνηση
Έρχεται «καυτό» τριήμερο στη Βουλή – Το Μαξίμου μιλά για προβλέψιμη κίνηση καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζεται από το Κίνημα Αλλαγής - Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα είναι παρών στη Βουλή
www.protothema.gr
Αστέρας Τρίπολης: Επτά παιδιά από την Ακαδημία έγιναν επαγγελματίες
Σε μια πολύ σημαντική κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον προχώρησαν οι άνθρωποι του Αστέρα που έκαναν επαγγελματίες επτά παιδιά από την Ακαδημία.
gazzetta.gr
Μ. Χάλαρης: «Lessons not Learned»
Η διαχείριση της ισχυρής έντασης κακοκαιρίας «Ελπίδα», αν και υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση...
www.zougla.gr
Ανακούφιση στην κυβέρνηση από την πρόταση δυσπιστίας - Γιατί λένε πως στόχος είναι ο Ανδρουλάκης
Με ιδιαίτερη ανακούφιση υποδέχτηκαν, μαθαίνω, στην κυβέρνηση την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά της κυβέρνησης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Τομ Φορντ ακύρωσε την επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης λόγω κορωνοϊού
Παρατηρήθηκε αύξηση των κρουσμάτων - Απογοητευμένος δηλώνει ο διάσημος σχεδιαστής
www.protothema.gr
Τουρκία: Ο Ερντογάν ελπίζει για μια «νέα εποχή» στις σχέσεις με το Ισραήλ και τα ΗΑΕ
Η Τουρκία ελπίζει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο με χώρες στον Κόλπο και στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα το Ισραήλ και τα ΗΑΕ, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
iefimerida.gr
Μ. Βαρβιτσιώτης: Προσωπική και συλλογική ευθύνη η δέσμευση «Ποτέ Ξανά»
«Δεν ξεχνάμε! Αποτίουμε φόρο τιμής στα εκατομμύρια Εβραίων και των άλλων θυμάτων του Ολοκαυτώματος»...
www.zougla.gr