ΕΕ: Μονοήμερη η Σύνοδος Κορυφής στις 16 Δεκεμβρίου

Με περιορισμένο αριθμό δημοσιογράφων λόγω κορονοϊού.

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Στη Γερμανία η σύνοδος των υπουργών Οικονομικών της G7 στις 18-20 Μαΐο
Η Γερμανία θα φιλοξενήσει τη βασική οικονομική συνεδρίαση της προεδρίας της στην Ομάδα των 7 (G7) στις 18-20 Μαΐου, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της...
4 m
www.zougla.gr
Άνδρος: Σαν άλλοι... Εσκιμώοι έφτιαξαν ιγκλού σε δημοτικό σχολείο
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έφερε τόσο πολύ χιόνι στην Άνδρο, που τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους έφτιαξαν ένα ιγκλού. Μια κατασκευή… πρωτοφανής για τα δεδομένα των Κυκλάδων, παιδιά από το δημοτικό σχολείο του Κοχύλου στην Άνδρο, έπαιξαν με το χιόνι και αντί να φτιάξουν έναν χιονάνθρωπο, όπως συνηθίζεται ίσως, αποφάσισαν μαζί με τους γονείς ... Περισσότερα To άρθρο Άνδρος: Σαν άλλοι... Εσκιμώοι έφτιαξαν ιγκλού σε δημοτικό σχολείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Study dispels human meat diet hypothesis, changing Evolutionary story
Popularly known as the “meat made us human” hypothesis
5 m
www.protothema.gr
Μπόρις Τζόνσον: Ώρα ευθυνών για τα κορονοπάρτι – Θέμα ημερών το πρώτο πόρισμα
Πλησιάζει η ώρα που ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, θα αναγκαστεί να λογοδοτήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για τα πάρτι που έκανε το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ, την ώρα που η χώρα βρισκόταν σε αυστηρό lockdown. Η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας δήλωσε πως ο Μπόρις Τζόνσον πρέπει να αλλάξει την κουλτούρα ... Περισσότερα To άρθρο Μπόρις Τζόνσον: Ώρα ευθυνών για τα κορονοπάρτι – Θέμα ημερών το πρώτο πόρισμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Παράταση στις αιτήσεις για 72 δόσεις για χρέη σε ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ
Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου, παρατείνεται, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022, η προθεσμία των ενοποιημένων ΚΑΔ που μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις τόσο για την ΑΑΔΕ όσο και για τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν ... Περισσότερα To άρθρο Παράταση στις αιτήσεις για 72 δόσεις για χρέη σε ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Λέκκας για κακοκαιρία Ελπίδα: Αποτύχαμε παταγωδώς – Τεράστια προβλήματα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό
Δεν «μάσησε» τα λόγια του αναφερόμενος στη διαχείριση της κακοκαιρίας Ελπίδα ο καθηγητής Γεωλογίας και διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών.Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Ο… πρόστυχος χιονάνθρωπος της Ματθίλδης Μαγγίρα
Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram της
7 m
www.protothema.gr
Άρτα: Βίντεο από τις προσπάθειες διάσωσης του ανέβασε ο 46χρονος πυροσβέστης
Eίναι εγκλωβισμένος σε δύσβατη περιοχή στο Αθαμάνιο της ΆρταςΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Κραυγή απόγνωσης στο Newsbomb.gr: Δύο μέρες χωρίς ρεύμα στην Παιανία – 3.000 σπίτια χωρίς ηλεκτρικό
Απόγνωση στους κατοίκους της Παιανίας οι οποίοι για δεύτερη ημέρα έχουν πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Αύξηση 22,1% σημείωσε ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Νοέμβριο
Αύξηση 22,1% σημείωσε ο κύκλος εργασιών στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν...
8 m
www.zougla.gr
«Η γατοπαρέα», ένα νέο βιβλίο για τους μικρούς αναγνώστες
Οι εκδόσεις «Διάπλαση» κυκλοφορούν την ομορφότερη και την πιο παιχνιδιάρικη παρέα για τους μικρούς αναγνώστες. «Η γατοπαρέα» ήρθε για να τους κρατήσει...
9 m
www.zougla.gr
Ρύθμιση οφειλών σε 36 - 72 δόσεις: Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία
Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που προέκυψαν από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021
www.protothema.gr
Αυτή δεν είναι χώρα... είναι κινηματογραφικό πλατό!
Πάνω που νομίζεις πως τα έχεις δει όλα σε αυτή τη χώρα, πάντα κάτι ακόμα έρχεται και σε εκπλήσσει...Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Αίρονται οι περιορισμοί σε Δανία,Αυστρία - Τέλος στο lockdown για τους μη εμβολιασμένους
Η Δανία σκοπεύει να άρει όλους τους εγχώριους περιορισμούς που είχε επιβάλει λόγω κορονοϊού έως την 1η Φεβρουαρίου. Την ίδια…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ισχυρή ανάκαμψη τιμών στο Χρηματιστήριο
Ισχυρή ανάκαμψη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία επανέρχεται στα επίπεδα των 930 μονάδων, εν μέσω ισχυρής ανοδικής...
www.zougla.gr
Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ
Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου, παρατείνεται, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022, η προθεσμία των...
www.zougla.gr
Προκλήθηκαν ζημιές στην Περιφέρεια Αττικής από την έκρηξη στη Συγγρού
Υλικές ζημιές προκλήθηκαν ακόμα και στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου όπου στεγάζεται η Περιφέρεια Αττικής, από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε ημιώροφο εξαώροφου.....
www.zougla.gr
Υπ. Εργασίας: Κανονικά λειτουργεί το ΣΕΠΕ για καταγγελίες
Κανονικά δέχεται καταγγελίες που αφορούν σε μη τήρηση των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του. Οι καταγγελίες μπορούν να γίνονται μέσω του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1555 ή απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, μέσω του sepenet.gr/liferayportal/2. «Σε κάθε περίπτωση, οι ... Περισσότερα To άρθρο Υπ. Εργασίας: Κανονικά λειτουργεί το ΣΕΠΕ για καταγγελίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κινδυνεύει με 3ετή αποκλεισμό στην Ευρώπη
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατέκτησε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν στην Πορτογαλία, αλλά τα προβλήματά της δεν εξαφανίστηκαν ούτε με την παρουσία της στο Champions League. Η ομάδα αντιμετωπίζει δυσκολίες με το Financial Fair Play και μάλιστα έχασε τη σχετική έφεση που έκανε στην UEFA, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει πλέον ακόμη και με αποκλεισμό από τις ... Περισσότερα To άρθρο Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κινδυνεύει με 3ετή αποκλεισμό στην Ευρώπη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Περισσότερους από 22 χρονίως πάσχοντες ασθενείς μετέφερε με ασφάλεια ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει χρονίως πάσχοντες για θεραπεία εν μέσω της κακοκαιρίας «Ελπίδα».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών «βλέπει» η ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση κατά 1,97 δισ. ευρώ ή 6,2% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά...
www.zougla.gr
Απαγορεύσεις κυκλοφορίας λόγω χιονιού
Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις διακοπές και απαγορεύσεις κυκλοφορίας λόγω καιρικών φαινομένων, στο οδικό δίκτυο της Αττικής, εξέδωσε η ΓΑΔΑ...
www.zougla.gr
Τραγωδία στην Κω: Νεκροί δύο 18χρονοι σε τροχαίο δυστύχημα
Θλίψη στην Κω για τον θάνατο των δύο 18χρονων μετά από τροχαίο δυστύχημαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δίπλα στο κτίριο που έγινε η έκρηξη στη Συγγρού και το γραφείο της Άννας Διαμαντοπούλου
Η πρώην υπουργός δεν έχει καταφέρει να μπει ακόμη στους χώρους του γραφείου της
www.protothema.gr
Οι υψηλές θερμοκρασίας στα νερά των θαλασσών απειλούν τον γαύρο - Αλιεύματα για... λίγους τα επόμενα χρόνια
Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή ψάρια στο τραπέζι των καταναλωτών, που υπάρχει σε αφθονία στη χώρα μας, ωστόσο ένας μόλις βαθμός...
www.zougla.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Κασταστροφές και στο γραφείο της Άννας Διαμαντοπούλου
Η πρώην υπουργός δεν έχει καταφέρει να μπει ακόμη στους χώρους του γραφείου της
www.protothema.gr
Λειτουργούν κανονικά οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ για καταγγελίες
Κανονικά δέχεται καταγγελίες που αφορούν σε μη τήρηση των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, όπως αναφέρει το υπουργείο...
www.zougla.gr
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,2% σημειώθηκε στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το γ' τρίμηνο του 2021
Αύξηση κατά 1,97 δισ. ευρώ ή 6,2% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών το γ' τρίμηνο το 2021 και διαμορφώθηκε σε 33,52 δισ. ευρώ, τονίζει η ΕΛΣΤΑΤ.
iefimerida.gr
Κως: Τροχαίο με δύο νεκρούς μαθητές και έναν βαριά τραυματία – Το αυτοκίνητο που επέβαιναν έπεσε από γεφύρι
Ανείπωτη τραγωδία περνά η Κως. Τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο 18χρονους μαθητές ΕΠΑΛ, συγκλονίζει το νησί του νοτίου Αιγαίου. Στο τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο 18χρονους, μαθητές του ΕΠΑΛ Κω, τραυματίστηκε σοβαρά ένας ακόμα νεαρός που επέβαινε στο αυτοκίνητο. Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25.01.2022) στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Κω. ... Περισσότερα To άρθρο Κως: Τροχαίο με δύο νεκρούς μαθητές και έναν βαριά τραυματία – Το αυτοκίνητο που επέβαιναν έπεσε από γεφύρι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Σε «λευκό κλοιό» παραμένουν γειτονιές στον δήμο Αμαρουσίου
Δείτε φωτογραφίες – Δεκάδες ακινητοποιημένα οχήματα, κολώνες της ΔΕΗ που έχουν κοπεί, αποκλεισμένα στενά και δρόμοι – Οι κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους με τα φτυάρια για να καθαρίσουν τους δρόμους, απ’ όπου δεν πέρασαν τα εκχιονιστικά 
www.protothema.gr
Self test: Τι ισχύει για τα σχολεία που επαναλειτουργούν -Πότε πρέπει να γίνουν
Ειδικές οδηγίες για τη διενέργεια των self test στα σχολεία εξέδωσε το υπ. Παιδείας.
iefimerida.gr
H BMW θα συγχωνεύσει τις Σειρές 4 και 8 σε ένα νέο μοντέλο
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για τα κουπέ και κάμπριο μοντέλα μειώνεται συνεχώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί κατασκευαστές να διακόπτουν την παραγωγή και την εξέλιξη τους για χάρη των SUV ή crossover αυτοκινήτων των οποίων η αγοραστική επιτυχία είναι εγγυημένη. Για παράδειγμα, η Mercedes-Benz αποχαιρέτησε μια για πάντα τις SLC, S-Class ... Περισσότερα To άρθρο H BMW θα συγχωνεύσει τις Σειρές 4 και 8 σε ένα νέο μοντέλο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καταστράφηκε εντελώς το δικηγορικό γραφείο της Έλενας Τζούλη από την έκρηξη
Τίποτα δεν έμεινε όρθιο στο δικηγορικό γραφείο της Έλενας Τζούλη, συζύγου του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου...
www.zougla.gr
Τροχαίο στην Κω: Δύο 18χρονοι νεκροί, ένας τραυματίας
Τροχαίο με θύματα δύο 18χρονους, μαθητές ΕΠΑΛ, σημειώθηκε χθες το απόγευμα την Τρίτη, στην Κω,
iefimerida.gr
Απίστευτο: Η έκρηξη στη Συγγρού διέλυσε διερχόμενο ταξί -Φωτό σοκ
Πραγματικά απίστευτες οι φωτογραφίες από την αρχή της Συγγρού όπου το πρωί σημειώθηκε ισχυρότατη έκρηξη.
iefimerida.gr
Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Τί είπε για τα περί διχοτόμησης της Μητρόπολης Αιτωλίας
Ενδεχόμενο να συγκληθεί Ιεραρχία μετά το Πάσχα για την εκλογή Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας άφησε στη σημερινή του συνέντευξη προς…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Σώματα λυγρά»: Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο ποίησης του Δημήτρη Λέντζου
Τα «Σώματα λυγρά» είναι το νέο βιβλίο ποίησης του Δημήτρη Λέντζου. Εδώ ο ποιητής παλεύει με τις λέξεις, που όπως λέει κι ο ίδιος...
www.zougla.gr
Γρήγορα και εύκολα: 20 συνταγές της μισής ώρας!
Ποιος μπορεί να περιμένει όταν η πείνα χτυπάει “κόκκινο”;
www.protothema.gr
Υπουργείο Εργασίας: Kανονικά λειτουργούν οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ για καταγγελίες
Χθες έλαβε 52 κλήσεις για καταγγελίες, ενώ, μέχρι σήμερα, είχε λάβει άλλες 31
www.protothema.gr
Έκρηξη στη Συγγρου: «Αν δεν ήταν αργία θα θρηνούσαμε πολλά θύματα», λένε σοκαρισμένοι οι γείτονες
Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο - Ο θόρυβος και το ωστικό κύμα από την έκρηξη τρομοκράτησε τους κατοίκους της περιοχής - «Μύριζε πολύ έντονα υγραέριο και είδα ότι υπάρχει ένας μεγάλος κρατήρας» - Δείτε βίντεο και εικόνες
www.protothema.gr
Όλος ο πλανήτης συζητάει για αυτή την πόλη για ένα πολύ περίεργο λόγο
Κάθε κάτοικος κάνει μόνο ένα πράγμα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλειστά σχολεία αύριο και μεθαύριο – Τι θα γίνει με την τηλεκπαίδευση
Κλειστά θα μείνουν τόσο αύριο Πέμπτη (27.01.2022) όσο και την Παρασκευή τα σχολεία στις περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα μετά την κακοκαιρία «Ελπίδα». Η… ανατροπή αυτή τη φορά γίνεται με την τηλεκπαίδευση. Από αύριο, σε όσα σχολεία είναι κλειστά, η τηλεκπαίδευση θα γίνει κανονικά, μιας και δεν θα υπάρχει αργία στον δημόσιο τομέα.    Νωρίτερα, με απόφαση ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστά σχολεία αύριο και μεθαύριο – Τι θα γίνει με την τηλεκπαίδευση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός - Πολωνία: Ρεκόρ με πάνω από 53.000 κρούσματα
Η μετάλλαξη Omicron ευθύνεται για το 40% των μολύνσεων στην Πολωνία
www.protothema.gr
Το Disney+ έρχεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα!
Το Disney+ ανακοίνωσε την λειτουργία του σε 42 χώρες φέτος το καλοκαίρι, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αποκλεισμένο το μισό Λεκανοπέδιο - Δεν μπορούν να βγουν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους
Δεκάδες περιοχές της Αττικής, ακόμα και το κέντρο της Αθήνας, παραμένουν αποκλεισμένες από το χιόνιΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπ. Παιδείας: Τηλεκπαίδευση την Πέμπτη και την Παρασκευή στις περιοχές όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά
Αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση στις περιοχές όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας. Σε όσα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν διά ζώσης, οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν μετά τη διενέργεια self test. Η σχετική ανακοίνωση του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης […]
www.makeleio.gr
Λήξη του lockdown στην Αυστρία για τους μη εμβολιασμένους καθώς μειώνεται η πίεση στα νοσοκομεία
Το lockdown της Αυστρίας για όσους δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι έναντι της Covid-19 θα λήξει τη Δευτέρα...
www.zougla.gr