Εφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Αγγελικής Ηλιάδη και γιος του Καίτης Γκρέυ

Θλίψη για την Καίτη Γκρέυ και την Αγγελική Ηλιάδη, αφού ο γιος της πρώτης και πατέρας της δεύτερης, Βασίλης Ηλιάδης, έφυγε από τη ζωή.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα υπερβεί το 5% το 2022
Η αύξηση του ΑΕΠ θα ξεπεράσει το 5%, εκτιμά ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατά το τρέχον έτος.  Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Άδωνις Γεωργιάδης προέβη στην εκτίμηση ότι το 2022 το ΑΕΠ θα υπερβεί το 5% και πρόσθεσε πως «το ... Περισσότερα To άρθρο Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα υπερβεί το 5% το 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Οι θερμαινόμενες αίθουσες για τους αστέγους στον Δήμο Αθηναίων
Κακοκαιρία Ελπίδα: Σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των αστέγων της πόλης από το κρύο παραμένει ολόκληρος ο μηχανισμός του…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Έξυπνες τροφές που «καθαρίζουν» το μυαλό και βελτιώνουν τη συγκέντρωση
Μπορεί να μην υπάρχουν τρόφιμα και ποτά με μαγικές δράσεις, σίγουρα όμως υπάρχουν τροφές που βοηθούν την καλύτερη συγκέντρωση του νου και χαρίζουν εγρήγορση. Δείτε ποιες είναι
7 m
www.protothema.gr
Η Servier Hellas μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Η φαρμακευτική εταιρεία Servier συγκαταλέγεται και φέτος μεταξύ των οργανισμών που παρέχουν ένα...
7 m
www.zougla.gr
Γώγος για κορονοϊό: Δύσκολος μήνας για τα νοσοκομεία, νωρίς να μιλάμε για άρση μέτρων
Στην πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία, αλλά και στο ενδεχόμενο άρσης των μέτρων κατά του κορονοϊού, αναφέρθηκε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) στον ρ/σ του ΣΚΑΪ. Εκτίμησε μάλιστα ότι το Σύστημα Υγείας θα εξακολουθεί να πιέζεται για ένα ακόμη μηνά. Ο Χαράλαμπος Γώγος επεσήμανε επίσης ότι στα νοσοκομεία υπάρχουν σοβαρά κρούσματα με την μετάλλαξη Όμικρον, παρότι η συγκεκριμένη ... Περισσότερα To άρθρο Γώγος για κορονοϊό: Δύσκολος μήνας για τα νοσοκομεία, νωρίς να μιλάμε για άρση μέτρων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Γκυ Ντε Μωπασάν: «Ιστορίες της μέρας και της νύχτας»
«Ο βοριάς φυσούσε μανιασμένα, παρασύροντας από τον ουρανό τεράστια χειμωνιάτικα σύννεφα, μαύρα και πυκνά, που έριχναν περνώντας...
8 m
www.zougla.gr
Τ. Γαϊτάνης: Να μην ξεχνούν κάποιοι πως τα Rafale φορούν το εθνόσημο
Τη στάση της αντιπολίτευσης στη χθεσινή τελετή της άφιξης των έξι αεροσκαφών Rafale στην Τανάγρα σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Γαϊτάνης...
www.zougla.gr
Στάθης Αγγελόπουλος: «Οι περισσότερες παντρεύονται, κάνουν παιδί και μετά ζητάνε διατροφές»
Τι είπε ο τραγουδιστής για τις μέρες που έμεινε στην εντατική όταν νόσησε με κορωνοϊό
www.protothema.gr
Το χαμόγελο της ανεμελιάς πριν από τη μοιραία νύχτα - Η Γεωργία και η φίλη της λίγο πριν δεχτούν την πρόσκληση για το πάρτι
Δυο κορίτσια χαμογελαστά και τίποτα δεν προμηνύει τα όσα ακολουθήσουν το ίδιο βράδυ. Είναι η 24χρονη Γεωργία Μπίκα, η νεαρή γυναίκα που κατήγγειλε το βιασμό της σε πεντάστερο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και η 17χρονη φίλη που ήταν μαζί στο μοιραίο πάρτι. Η Γεωργία Μπίκα και η φίλης πόζαραν χαμογελαστές και ανέβασαν τη φωτογραφία στα social ... Περισσότερα To άρθρο Το χαμόγελο της ανεμελιάς πριν από τη μοιραία νύχτα - Η Γεωργία και η φίλη της λίγο πριν δεχτούν την πρόσκληση για το πάρτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Ελλάδα γίνεται εργοτάξιο – Αυτά είναι τα μεγάλα οδικά έργα που θα αλλάξουν τα πάντα
Με διαδικασίες express προχωρούν τα έργα υποδομής στη χώρα μας, καθώς το υπουργείο Υποδομών προσπαθεί να κλείσει κάθε εκκρεμότητα, ξεμπλοκάροντας έργα που παρέμεναν για χρόνια στα συρτάρια.
iefimerida.gr
Μπόρις Τζόνσον; Έξι στους 10 έχουν μη ευνοϊκή άποψη γι' αυτόν, σύμφωνα με δημοσκόπηση
«Ο Τζόνσον δεν πάει πουθενά», σχολίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Σάτζιντ Τζάβιντ 
www.protothema.gr
Συνάντηση Μακρόν - Ανδρουλακη στο Στρασβούργο
Οι  δυο άντρες βρέθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο με αφορμή την αναδείξη νέου προεδρείου
www.protothema.gr
Βρετανία: Έξι στους 10 έχουν αρνητική άποψη για τον Μπόρις Τζόνσον
Έξι στους 10 πολίτες στη Βρετανία έχουν τώρα μη ευνοϊκή άποψη για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ύστερα από τις αποκαλύψεις για πάρτι που έγιναν στην...
www.zougla.gr
Κύπρος: Έρευνα για τα περί εμπλοκής της Κύπρου στους βιασμούς (vid)
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, με την υπόθεση να φτάνει μέχρι και την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Ανοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για την 4η δόση του εμβολίου -Ποιους αφορά
Από σήμερα θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για την 4η δόση του εμβολίου κατά της covid-19, οι πολίτες που ανήκουν στην ομάδα των ανοσοκατεσταλμένων.
iefimerida.gr
Σασμός: Αστέρης και Αργυρώ χωρίζουν!
Ενώ η Μαρίνα και ο Αντώνης ανταλλάσσουν βαριά λόγια
www.protothema.gr
Για ένα κορίτσι, 24 χρονώv
Συνέχισε. Το νόημα είναι εδώ, τα κατάφερες,  και ελπίζω να καταφέρεις να εμπιστευθείς ξανά.
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός – Δημήτρης Πρίφτης: «Να διαχειριστούμε έξυπνα τον Γιόβιτς»
Ο Δημήτρης Πρίφτης στάθηκε στις δυσκολίες που έχει να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, Στέφαν Γιόβιτς. Ενόψει του αγώνα στην έδρα της Αναντολού Εφές για την Euroleague (21/01, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) ο Δημήτρης Πρίφτης αναφέρθηκε στα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του, τονίζοντας πως πρέπει να ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Δημήτρης Πρίφτης: «Να διαχειριστούμε έξυπνα τον Γιόβιτς» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σδούκου (ΥΠΕΝ): Ανάγκη μείωσης του κόστους φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων
Στην ανάγκη μείωσης του κόστους φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων αναφέρθηκε η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Αδρεναλίνη που χτυπάει κόκκινο μέσα σε αυτό το αερόστατο – «Ταξίδια μαγικά»
Ταξιδεύοντας στον ουρανό, νιώθουν την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Αιωρούμενοι με ασφάλεια ανάμεσα στα σύννεφα -χωρίς, μάλιστα, να περικλείονται από το κέλυφος ενός αεροσκάφους – βρίσκουν την ηρεμία και τη γαλήνη, που δεν μπορούν να απολαύσουν επί γης. Οι περισσότεροι πάντως, όπως λέει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πιλότος Μίλτος Κοτζαγερίδης, επικεφαλής της πτητικής ομάδας ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Αδρεναλίνη που χτυπάει κόκκινο μέσα σε αυτό το αερόστατο – «Ταξίδια μαγικά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυστρία: Νέα κίνητρα για τους ανεμβολίαστους -Θεσπίζεται εθνική λοταρία
Σε επίπεδα ρεκόρ έχουν φτάσει τα κρούσματα κορωνοϊού στην Αυστρία με την κυβέρνηση αν αναζητά λύσεις για το ζήτημα της πανδημίας
www.protothema.gr
Αγνώριστη η Σοφία Βεργκάρα σε νέα μίνι σειρά του Netflix
H Σοφία Βεργκάρα θα είναι η πρωταγωνίστρια στη μίνι σειρά «Griselda» του Netflix, από τους δημιουργούς του «Narcos».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλείνει μοναστήρι στη Φθιώτιδα λόγω κορωνοϊού
Πρόκειται για την Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Παρνασσού
www.protothema.gr
Israel, Germany sign agreement for three new submarines
The deal costs Israel an estimated €3 billion and would see the submarines reach Israeli shores in 9 years
www.protothema.gr
Δεν τους αφήνουν σε χλωρό κλαρί! Νέες αποδοκιμασίες στη Μίνα Γκάγκα στην Πάτρα (Βίντεο)
Δέκτης άγριων αποδοκιμασιών έγινε για ακόμη μια φορά η αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, καθώς ανεμβολίαστοι υγειονομικοί που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας της επιφύλαξαν μια «θερμή» υποδοχή. Οι εργαζόμενοι υποδέχθηκαν την Μίνα Γκάγκα, με συνθήματα, πανό και συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας της Πάτρας και της ζητούσαν να πάρει πίσω τις αναστολές και […]
www.makeleio.gr
Αύξηση 39,4% της βιομηχανικής παραγωγής το Νοέμβριο
Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία του μηνός Νοεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα της 4Ε/2020 για τις θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, δείτε τους πίνακες
www.protothema.gr
Ξεκίνησε η δίκη για το τροχαίο Παντελίδη - «Η κόρη μου ήταν ένα μάτσο κόκκαλα με σωληνάκια και σίδερα»
Η «μάχη» των αποζημιώσεων μετά το τροχαίο δυστύχημα όπου έχασε τη ζωή του ο Π. Παντελίδης ξεκίνησε στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας...
www.zougla.gr
Πάτρα: Έβριζε και χτυπούσε τη σύζυγό του - Εκείνη κάλεσε την αστυνομία με SMS
Το επεισόδιο έγινε μπροστά στο ανήλικο παιδί του ζευγαριού, μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης,  στην Μέση Αγυιά στην Πάτρα
www.protothema.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Ολες οι καταθέσεις -Τι λέει η 24χρονη, η φίλη της, οι αδελφοί Λεβέντη και η παρέα τους
Νέα κατάθεση αναμένεται να δώσει αύριο η Γεωργία Μπίκα, η 24χρονη που κατήγγειλε ότι βιάστηκε σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Για αυτό είσαι συνέχεια κουρασμένος μετά την προπόνηση
Αν δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει overtraining τότε πρέπει να το διαβάσεις αυτό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απαραίτητος ο περιοδικός οφθαλμολογικός έλεγχος στα άτομα με διαβήτη
Το 2015, ο αριθμός των ανθρώπων παγκοσμίως που έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) ήταν...
www.zougla.gr
Australian Open: Δυσκολεύθηκε, αλλά προκρίθηκε στον 3ο γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Σεμπάστιαν Μπάες «έβαλε δύσκολα» στον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά ο Ελληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Australian Open.
iefimerida.gr
Κούβα: Σε τι οφείλονται τα προβλήματα υγείας Αμερικανών διπλωματών -Η έκθεση της CIA
Η CIA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν αποτέλεσαν στόχο παγκόσμιας εκστρατείας ξένης δύναμης οι Αμερικανοί διπλωμάτες που κατήγγειλαν τα τελευταία χρόνια μυστηριώδη συμπτώματα υγείας, γνωστά ως «σύνδρομο της Αβάνας».
iefimerida.gr
Γώγος: Νωρίς να μιλάμε για άρση μέτρων -Σοβαρά κρούσματα με Ομικρον στα νοσοκομεία
Είναι νωρίς να ληφθούν αποφάσεις για άρση των μέτρων δήλωσε σήμερα 100.3 ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος.
iefimerida.gr
Γνωστός influencer κατηγορείται για κλοπή χρημάτων από χρηματοκιβώτιο πασίγνωστου παρουσιαστή
Γνωστός Youtuber και influencer κατηγορείται για κλοπή 30.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο καταστήματος πασίγνωστου παρουσιαστήΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για το ανοσοποιητικό σύστημα
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι καρκινικές αναπτύξεις εξαπλώνονται ταχύτερα στο σώμα των...
www.zougla.gr
Επιχείρηση «Pork Pie Plot»: Σχέδιο ανατροπής του Μπόρις Τζόνσον με «εγκέφαλο» μια γυναίκα;
«Τρίζει» η καρέκλα του μετά τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ - Ποια είναι η Αλίσια Κερνς, η οποία συγκάλεσε μυστική συνάντηση με βουλευτές των Τόρις - Σπεσιαλιτέ στην εκλογική της περιφέρεια... η πίτα με χοιρινό (pork pie) - Η σχέση της με την Ελλάδα και τους πρόσφυγες στη Λέσβο
www.protothema.gr
Μάρεϊ- Ντάνιελ 0-3: Εκτός συνέχειας ο Σκωτσέζος
Ο Αντι Μάρεϊ ηττήθηκε από τον Ιάπωνα Τάρο Ντάνιελ και ολοκλήρωσε πρόωρα ένα ακόμη grand slam.
gazzetta.gr
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στις 13:00 στο κέντρο της Αθήνας -Και άλλες πόλεις
Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κινητοποίησης του εκπαιδευτικού κόσμου.
iefimerida.gr
Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Πέντε ημέρες χωρίς νερό στα νησιά – Φόβοι για χολέρα και διάρροια
Η ανάγκη για πόσιμο νερό στην Τόνγκα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, όπως και ο κίνδυνος για ασθένειες, πέντε ημέρες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου και του τσουνάμι που την ακολούθησε, το οποίο προκάλεσε τεράστιες ζημιές. Για αυτό και τα πρώτα αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, προσγειώθηκαν σήμερα Πέμπτη (20.1.2022) εκεί. Η Τόνγκα έχει αποκλειστεί από ... Περισσότερα To άρθρο Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Πέντε ημέρες χωρίς νερό στα νησιά – Φόβοι για χολέρα και διάρροια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Yves Saint Laurent Museum Marrakech», λεύκωμα από τον οίκο PHAIDON
Την ιστορία πίσω από μουσείο-ορόσημο στο Μαρακές, αφιερωμένο στον Yves Saint Laurent, αφηγείται λεύκωμα που εξέδωσε προσφάτως...
www.zougla.gr
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μεγάλο κύκλωμα που διακινούσε αναβολικά -Εμπλέκονται γυμναστές και αθλητές
Ιδιοκτήτες γυμναστηρίων, γυμναστές και αθλητές βρίσκονται πίσω από μεγάλο κύκλωμα διακίνησης αναβολικών.
iefimerida.gr
Αυστρία: Θεσπίζουν εθνική λοταρία ως κίνητρο για ανεμβολίαστους -Ενας λαχνός για κάθε δόση
Η υπό το συντηρητικό κόμμα κυβέρνηση στην Αυστρία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα θεσπίσει μια εθνική λοταρία για να ενθαρρύνει εκείνους που επιμένουν να μην εμβολιάζονται κατά του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Φωτιά στην Ορεστιάδα: Κάηκε ολοσχερώς σπίτι στη Νέα Βύσσα [βίντεο]
Φωτιά ξέσπασε χθες, το απόγευμα της Τετάρτης, στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας, καταστρέφοντας ένα σπίτι.
iefimerida.gr
Βαρβιτσιώτης: Tα Rafale αλλάζουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο
Στην άφιξη των πρώτων έξι γαλλικών Rafale που αγόρασε η Ελλάδα από τη Γαλλία αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
iefimerida.gr
Χάπι βιασμού - Καθηγητής του ΑΠΘ εξηγεί: Μπορεί να προκαλέσει έως και ανάδρομη αμνησία
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το χάπι των βιαστών που «ναρκώνει» γυναίκεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr