ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΕΙΣ ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ ;; ΑΥΤΟ ΤΟ “του ότι…” ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΙΡΙ ΣΑΣ !!

Αυτό που έχει γίνει με τη σύλληψή μου και μετά δεν έχει προηγούμενο. Ούτε στα καλύτερα όνειρά μου. Όταν κατέθετα το βράδυ της 19ης Ιουλίου τη μήνυση για την εγκληματική οργάνωση και τα πρωτόκολλα της απάτης και του θανάτου δεν πίστευα ότι η ίδια αυτή η εγκληματική οργάνωση που μήνυα εκείνη την ώρα θα μου […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ηράκλειο: Βρήκε χώμα από τη Μικρά Ασία στο εικονοστάσι της μητέρας του
Ένα απίστευτο οικογενειακό κειμήλιο ανακάλυψε ο κ. Μιχάλης Κόκκινος, κάτοικος της Νέας Αλικαρνασσού που είναι μια από τις περιοχές του Ηρακλείου, με έντονο προσφυγικό στοιχείο. Πρόκειται για ένα σακουλάκι με χώμα από την Προύσα, της Μικράς Ασίας. Η μητέρα του, που έμενε στη Νέα Αλικαρνασσό του Ηρακλείου, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο και ... Περισσότερα To άρθρο Ηράκλειο: Βρήκε χώμα από τη Μικρά Ασία στο εικονοστάσι της μητέρας του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
NΟΤΑΜ για πτήσεις εξωτερικού: Παράταση μέχρι 7 Φεβρουαρίου – Τι ισχύει
Μέχρι τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου παρατείνονται οι αεροπορικές οδηγίες που ισχύουν στα αεροδρόμια της χώρας. Συγκεκριμένα, οι οδηγίες για τις πτήσεις εξωτερικού παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ΥΠΑ. Οι αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της πανδημίας και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19 προβλέπουν τα ... Περισσότερα To άρθρο NΟΤΑΜ για πτήσεις εξωτερικού: Παράταση μέχρι 7 Φεβρουαρίου – Τι ισχύει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
«Παντρέψου με»: Mια μοντέρνα ερωτική ιστορία για τη διασημότητα, τον γάμο και τα social media
Γεμάτο με καινούρια τραγούδια της Τζένιφερ Λόπεζ και του Λατίνου μουσικού αστέρα, Maluma! Στο Παντρέψου Με βλέπουμε τη Λόπεζ...
8 m
www.zougla.gr
Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν έχουν δοθεί ακόμη στην αστυνομία και την ανακρίτρια
Σε εξέλιξη βρίσκονται όλες οι διαδικασίες σχετικά με τις τοξικολογικές εξετάσεις της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα, οι οποίες θα σταλούν στην ανακριτική αρχή της Θεσσαλονίκης για την έρευνα που διεξάγεται για το βιασμό της 24χρονης. Σύμφωνα με ανώτερες δικαστικές πηγές που γνωρίζουν άριστα τις εξελίξεις οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν έχουν δοθεί ακόμη στην αστυνομία και την […]
www.makeleio.gr
Ζωντανός έφτασε στον προορισμό του λαθρεπιβάτης που κρύφτηκε στην καταπακτή των τροχών αεροσκάφους
Ένας λαθρεπιβάτης εντοπίστηκε ζωντανός στην καταπακτή των τροχών κάτω από το μπροστινό μέρος ενός αεροσκάφους...
www.zougla.gr
Καιρός – Αράχωβα: Εκπληκτικές εικόνες από drone με χιόνια να έχουν καλύψει δρόμους, σπίτια και αυτοκίνητα
Η Αράχωβα ντύθηκε στα λευκά με τα χιόνια που έφερε η κακοκαιρία να έχουν δημιουργήσει ένα πανέμορφο σκηνικό… Η «βασίλισσα του χιονιού» και της χειμερινής διασκέδασης ξανά ντυμένη στα λευκά. Ο λόγος για την Αράχωβα με τα χιόνια να έχουν καλύψει τα πάντα και τους επισκέπτες να απολαμβάνουν το σκηνικό. Μηχανήματα του δήμου βρίσκονται επί ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αράχωβα: Εκπληκτικές εικόνες από drone με χιόνια να έχουν καλύψει δρόμους, σπίτια και αυτοκίνητα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 1, Άρης-Λαμία (15:00, Novasports Prime)
Λίγες ημέρες μετά από τον αγώνα του Κυπέλλου στο "Κλεάνθης Βικελίδης" ο Άρης και η Λαμία κοντράρονται και στη Super League 1 
www.protothema.gr
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Κάθε ζωή, είτε γεννημένη είτε αγέννητη, είναι άξια της προστασίας μας
Το  μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αμερικής  στη συγκέντρωση «πορεία υπέρ της ζωής» που έλαβε χώρα στην Ουάσινγκτον
www.protothema.gr
ΥΠΑ: Νέα ΝΟΤΑΜ μέχρι τις 7 Φεβρουραρίου -Μόνο με αρνητικό τεστ η είσοδος στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εμβολιασμού
Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου παρατείνονται οι αεροπορικές οδηγίες για τις πτήσεις εξωτερικού, σύμφωνα με τη νέα ΝΟΤΑΜ της ΥΠΑ.
iefimerida.gr
Μύκονος: Έκανε μπάνιο στη χιονισμένη Ψαρρού μπροστά στην κάμερα
Αψήφησε τις χαμηλές θερμοκρασίες και έκανε τη βουτιά του
www.protothema.gr
Η Βικτόρια Μπέκαμ φωτογραφίζεται μαζί με την κόρη της φορώντας μπουρνούζια (εικόνα)
Η matchy-matchy εμφάνιση.
www.protothema.gr
Θρήνος στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθαναν η Ελένη Σάνιου και η Άννυ Ραζή
Στο πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός χώρος, καθώς μέσα στον ίδιο μήνα έφυγαν από τη ζωή δύο σπουδαίες ηθοποιοί. Ο λόγος για την Ελένη Σάνιου, που πέθανε στις 8 Ιανουαρίου, και για την Άννυ Ραζή, που άφησε την τελευταία της πνοή στις 15 Ιανουαρίου. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο […]
www.makeleio.gr
Φρικτό δυστύχημα στην Πάτρα: Η 22χρονη κατέβηκε να ελέγξει το ΙΧ της και παρασύρθηκε από φορτηγό
Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα με θύμα μια 22χρονη κοπέλα από την Αθήνα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Αυτά είναι τα νευρολογικά συμπτώματα του Covid-19
Τις επιπτώσεις που προκαλεί ο κορονοϊός στο νευρικό σύστημα εξετάζει νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science. Πρόκειται για άρθρο ανασκόπηση των S. Spudich και A. Nath, οι οποίοι εξειδικεύονται στη νεύρο-ανοσολογία και τις λοιμώξεις του νευρικού συστήματος, με σκοπό την παρουσίαση και περαιτέρω συζήτηση σε ό,τι αφορά τις νευρολογικές επιπλοκές της νόσου COVID-19. Το άρθρο ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Αυτά είναι τα νευρολογικά συμπτώματα του Covid-19 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΥΠΑ: Παράταση NOTAM για πτήσεις εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου
NOTAM: Πώς θα εισέρχονται οι ταξιδιώτες στην Ελλάδα μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου.   Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Air Yacht: Ένα πολυτελές σούπερ γιοτ που θα μπορεί να πετά αλλά και να πλέει [εικόνες & βίντεο]
Μια ιταλική εταιρεία αποκάλυψε πριν από λίγες μέρες, το πρόσφατα σχέδια του πολυτελούς γιοτ της, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να πετάει αλλά και να πλέει!
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Σύσκεψη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την κακοκαιρία Ελπίς που αναμένεται να χτυπήσει με σφοδρότητα από αύριο και την Αττική.
iefimerida.gr
Ανδρουλάκης για ακρίβεια: Εκτός από επιδοματικά μέτρα, χρειάζονται μακροπρόθεσμες πολιτικές ρύθμισης της αγοράς
Στο ζήτημα της ακρίβειας αναφέρεται σε άρθρο του ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.
iefimerida.gr
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Τέλος ο Πέρι
Παναθηναϊκός: Παρελθόν με απόφαση Δημήτρη Πρίφτη αποτελεί ο Κέντρικ Πέρι. Απομένει μόνο το τυπικό για το «διαζύγιο»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο πάπας Φραγκίσκος καλεί τον κόσμο να προσευχηθεί για την ειρήνη στην Ουκρανία
«Παρακολουθώ με ανησυχία τις αυξανόμενες εντάσεις που απειλούν να επιφέρουν ένα νέο πλήγμα για την ειρήνη» τόνισε
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Νέα ληστεία στο ψιλικατζίδικο που είχε δολοφονηθεί υπάλληλος – Βίντεο ντοκουμέντο
Η νέα ληστεία στο ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται από την κάμερα ασφαλείας και το βίντεο ντοκουμέντο του newsit.gr είναι αποκαλυπτικό… Μνήμες από τη φονική ληστεία που σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο σε ψιλικατζίδικο στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη ξύπνησαν το βράδυ του Σαββάτου (22-01-2022). Κουκουλοφόρος που κρατούσε μαχαίρι μπήκε στο κατάστημα λίγο πριν τις 22.00 και αφού ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Νέα ληστεία στο ψιλικατζίδικο που είχε δολοφονηθεί υπάλληλος – Βίντεο ντοκουμέντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Αυτοκινητοπομπή καρναβαλιστών κατά την ημέρα έναρξης του καρναβαλιού
Απίστευτη αυτοκινητοπομπή καρναβαλιστών στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΚΠΑ: Συνεργασία με το Χάρβαρντ στο πρώτο ερευνητικό κέντρο για άσυλο και μετανάστευση
Στο πρώτο ερευνητικό κέντρο στη Νότια Ευρώπη για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, που ίδρυσε το ΕΚΠΑ, συμμετέχει το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.
iefimerida.gr
Παράταση notam για πτήσεις εξωτερικού έως 7 Φεβρουαρίου – Τι ισχύει
Νέα παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εξωτερικού ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
www.protothema.gr
Βρετανία: Η μουσουλμάνα πρώην υπουργός Μεταφορών κατηγορεί τους Συντηρητικούς για ισλαμοφοβία
Η Νουσράτ Γκάνι υποστήριξε σήμερα ότι απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της στον ανασχηματισμό του 2020 επειδή «η μουσουλμανική πίστη της» συνιστούσε «πρόβλημα»
www.protothema.gr
Απίστευτη τραγωδία στην εθνική οδό Πατρών-Αθηνών – 22χρονη παρασύρθηκε από φορτηγό και σκοτώθηκε(ΦΩΤΟ)
Απίστευτη τραγωδία πριν από λίγο στην εθνική οδό Πατρών – Αθηνών στο ύψος της Παναγοπούλας. Λίγο μετά τα τούνελ, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρή οδηγός συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 22χρονη κατέβηκε από το όχημά της για να δει τί έχει συμβεί και παρασύρθηκε από μεγάλο φορτηγό με […]
www.makeleio.gr
Γκούντερ Σακς: Ο playboy που είχε σχέση με τις πιο όμορφες γυναίκες στον πλανήτη!
Αθλητής, καλλιτέχνης, σκηνοθέτης, gentleman και playboy, ο Γκούντερ Σακς ήταν από τους τελευταίους αναζητητές της απόλαυσης την χρυσή εποχή. Ήταν εγγονός του ιδρυτή του γίγαντα της Γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Opel και έγινε διάσημος ως playboy μετά το γάμο του με την τρίτη κατά σειρά σύζυγό του Μπριζίτ Μπαρντό. O όρος “playboy” που έχει χρησιμοποιηθεί και κακοποιηθεί […]
www.makeleio.gr
Οι εμπορικές επιτυχίες της Peugeot
Το 2021 ολοκληρώθηκε για την Peugeot με τον καλύτερο τρόπο και σημαντικές εμπορικές επιτυχίες.
www.protothema.gr
Mήπως το vegan Street food είναι τελικά πιο ανθυγιεινό;
Γιατί, διαλέγοντας να καταναλώσουμε ένα vegan street food, δεν σημαίνει απαραίτητα ούτε ότι θα είναι πιο θρεπτικό και καλό για τον οργανισμό μας, αλλά ούτε και ότι θα έχει και λιγότερες θερμίδες από τη μη vegan εκδοχή του.  Ενώ μπορεί να έχουμε τις καλύτερες προθέσεις (είτε να αλλάξουμε διατροφή είτε απλά να κάνουμε μια πιο ελαφριά και υγιεινή επιλογή, ίσως να πετυχαίνουμε ακριβώς το αντίθετο!
www.protothema.gr
Τα 9 σημάδια που φανερώνουν ότι είσαι ιδιοφυΐα
Πόσα από αυτά έχεις;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κεραμέως: Τηλεκπαίδευση αν κλείσει κάποιο σχολείο λόγω κακοκαιρίας
«Εάν κάπου χρειάζεται να ανασταλεί η λειτουργία ενός σχολείου, προβλέπεται τηλεκπαίδευση», διευκρίνισε η Νίκη Κεραμέως ερωτώμενη για την κακοκαιρία.
iefimerida.gr
Άγριες Μέλισσες – Spoiler: Η Ελένη είναι έγκυος και ο Κωνσταντής χαροπαλεύει
Συγκλονιστικές θα είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς “Άγριες Μέλισσες”. Σύμφωνα με το περιοδικό “MyTv” το μεγαλύτερο όνειρο της Ελένης, όπως όλα δείχνουν, γίνεται....
www.zougla.gr
Τηλεκπαίδευση αν κλείσει κάποιο σχολείο λόγω κακοκαιρίας, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας
«Εάν κάπου χρειάζεται να ανασταλεί η λειτουργία ενός σχολείου, προβλέπεται τηλεκπαίδευση», διευκρίνισε την Κυριακή...
www.zougla.gr
Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για Ιωαννίδη - Αγώνα δρόμου για Αστέρα
Παναθηναϊκός: Ξανά άτυχος, στέκεται ο Φώτης Ιωαννίδης, που τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό στη Νίκαια.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Άνοιξαν οι δρόμοι που ήταν κλειστοί στην Αττική
Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής, λόγω χιονόπτωσης από την κακοκαιρία «Ελπίς» Ειδικότερα, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Πεντέλης – Νέας Μάκρης, από το ύψος του νοσοκομείου «414 ΣΝΕΝ» έως τη θέση «Άγιος Πέτρος» και στη Δερβενοχωρίων, από το ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Άνοιξαν οι δρόμοι που ήταν κλειστοί στην Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΖΑΜΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΕΜΕΝΑΔΕΣ – ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΟΥ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Χαμός επικρατεί στη Δράμα μετά την είδηση ότι ο οσκαρικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο θα βρεθεί στη Δράμα για να παίξει σε ταινία που θα γυριστεί στην περιοχή. Αυτός ο ανισόρροπος ηλικιωμένος που όσο καλός ηθοποιός και να είναι άλλο τόσο τσιράκι της μαριονέτας που λέγεται Μπάιντεν αποτέλεσε. Αποτελεί μία ακόμα τυπική περίπτωση αριστερού με […]
www.makeleio.gr
Χρήστος Λούλης: «Υπήρξε μία εποχή που καβάλησα το καλάμι, υπήρξα πολύ αλαζόνας»
Ο ηθοποιός μίλησε για την καριέρα του, την περίοδο που υπήρξε αλαζόνας και την κριτική που δέχτηκε για το σποτ που έκανε για το «Μένουμε σπίτι»
www.protothema.gr
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: «Κανονικά στα 40 θα έπρεπε να καπνίζω πούρα»
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με τις εμφανίσεις του στη Μίλαν, παρότι έχει κλείσει πια τα 40 του χρόνια. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα αγωνίζεται για τουλάχιστον ένα δύο χρόνια ακόμη και σε μία νέα του συνέντευξη στην “L’Equipe” τόνισε ότι δεν είναι έτοιμος να αποσυρθεί από τώρα ... Περισσότερα To άρθρο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: «Κανονικά στα 40 θα έπρεπε να καπνίζω πούρα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πατήσια: Έκρηξη βόμβας έξω από κτίριο που λειτουργούσε ως τζαμί
Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (23.1.2022) στα Πατήσια, όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι στο σημείο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τον χώρο στα Πατήσια, που εξερράγη λίγο πριν από τις 3:30. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες του intime, το συγκεκριμένο κτίριο λειτούργουσε ... Περισσότερα To άρθρο Πατήσια: Έκρηξη βόμβας έξω από κτίριο που λειτουργούσε ως τζαμί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πτολεμαΐδα: Ξεκίνησαν τα ειδικά τεστ στη νέα μονάδα της ΔΕΗ -Τον Σεπτέμβριο η δοκιμαστική λειτουργία
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα ειδικά τεστ της νέας μονάδας της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα.
iefimerida.gr
Βέλγιο: Αστυνομικοί χτυπούν έφηβη που έχουν ακινητοποιήσει – Βίντεο ντοκουμέντο
Έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αρχές της Οστάνδης, στο Βέλγιο, για τη βία που άσκησαν δύο αστυνομικοί εναντίον 14χρονου κοριτσιού όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλεί αντιδράσεις. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα και στο βίντεο φαίνονται δύο αστυνομικοί να έχουν ακινητοποιήσει το κορίτσι στο έδαφος, να ... Περισσότερα To άρθρο Βέλγιο: Αστυνομικοί χτυπούν έφηβη που έχουν ακινητοποιήσει – Βίντεο ντοκουμέντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δέσποινα Βανδή: Έριξε το Instagram το βίντεο που ανέβασε με την κόρη της
Η Δέσποινα Βανδή ανέβασε ένα Instagram Story ενημερώνοντας τους followers της ότι πέρασε το Σαββατόβραδο με την κόρη της και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΝΔ κατά ΣΥΡΙΖΑ: Προκλητική προσπάθεια να καπηλευθεί κομματικά τη φρίκη που προκαλούν ειδεχθή εγκλήματα
Το κυβερνών κόμμα αντέδρασε για τα τρικάκια της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ - «Μόνο ισόβια στους δράστες για το κακούργημα του ομαδικού βιασμού» τονίζει η ΝΔ
www.protothema.gr
Σύλληψη δύο ανδρών για απόπειρα βιασμού στις Σέρρες
Δύο άνδρες συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή των Σερρών για απόπειρα βιασμού και παράνομη...
www.zougla.gr
Τράκαρε στην Αθηνών - Πατρών, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε φορτηγό! Νεκρή η 22χρονη
Tραγωδία σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλας το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με το tempo24.news, λίγο μετά τα τούνελ το αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρή οδηγός συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 22χρονη κατέβηκε από το όχημά της για να δει τί έχει συμβεί και παρασύρθηκε από ... Περισσότερα To άρθρο Τράκαρε στην Αθηνών - Πατρών, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και την παρέσυρε φορτηγό! Νεκρή η 22χρονη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τραγωδία στην Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 22χρονη
Αδιανόητη τραγωδία στην άσφαλτο με τη νεαρή γυναίκα να βρίσκει τραγικό θάνατο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνταγή για λεμονάτες πατάτες στην κατσαρόλα -Σαν ψητές, γίνονται «λουκούμι», εύκολα και γρήγορα
Λεμονάτες πατάτες στην κατσαρόλα: Ακούγονται λαχταριστές!
iefimerida.gr