Εκλογές ΚΙΝ. ΑΛ: Οι ντεμέκ σοσιαλιστές και το εργοστάσιο της μεταπολίτευσης

Φυγή προς τα εμπρός με παλιά υλικά δεν γίνεται αδέρφια, ξεκάθαρα πράγματα.

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Έγινε viral η διαφήμιση του σαμπουάν Pantene με πρωταγωνιστές πέντε queer άτομα [βίντεο]
Αίσθηση προκαλεί στα social media η νέα διαφήμιση της εταιρείας Pantene για σαμπουάν, στην οποία προτάσσονται ήρωες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
8 m
iefimerida.gr
Σαν σήμερα γεννήθηκε η Έλενα Ναθαναήλ
Σαν σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 1947, γεννήθηκε η ηθοποιός Έλενα Ναθαναήλ, μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές παρουσίες της εγχώριας σόουζ-μπιζ...
8 m
www.zougla.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Η πανδημία απέχει από το να τελειώσει, προειδοποιεί ο ΠΟΥ – Ρεκόρ κρουσμάτων στην Ευρώπη
Η πανδημία της Covid-19 απέχει πολύ από το να λήξει, τόνισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προειδοποιώντας κατά του αφηγήματος ότι η μετάλλαξη Όμικρον είναι σημαντικά ηπιότερη κι έχει εξαλείψει την απειλή που συνιστά ο κορωνοϊός.
iefimerida.gr
Βόλος: Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό 20χρονης
Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό άσκησε ο εισαγγελέας του Βόλου σε δύο νεαρούς άνδρες 22 και 24 ετών από τη Λάρισα, μετά από τη σχετική καταγγελία που έκανε μία 20χρονη κοπέλα. Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το καλοκαίρι η νεαρή δήλωσε στο προσωπικό της προφίλ στο facebook πως έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες σε έρημη ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος: Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό 20χρονης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ετοιμάζει επικοινωνιακό σόου ο Κούλης με την άφιξη των Rafale – Θα πετάξουν πάνω από την Ακρόπολη
Η ώρα των Rafale έφτασε. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένονται να εμφανιστούν στον ουρανό της Αττικής τα πρώτα έξι μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Η «ώρα μηδέν» για την υπεροπλία της Ελλάδας από αέρος έφτασε. Το πρώτο βήμα γίνεται σήμερα, 19 Ιανουαρίου, μετά τις 12.00 το μεσημέρι στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα, όπου προσγειώνονται τα […]
www.makeleio.gr
Συγκλονίζει η 24χρονη που κατήγγειλε τον βιασμό της: Θυμάμαι τη στιγμή που ξεκούμπωνε το παντελόνι
Η 24χρονη που κατήγγειλε τον βιασμό της, μίλησε για όλα όσα εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νίκος Ανδρουλάκης: Ανακοινώνει νέα πρόσωπα - Ποιοι θα αναλάβουν καίριες θέσεις
Καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος, Δημήτρης Μάντζος, μέχρι τώρα διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος - Δείτε αναλυτικά 
www.protothema.gr
Αυστραλία: 9χρονο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαρέλι
Τραγική κατάληξη είχε ένα 9χρονο κοριτσάκι στην Αυστραλία καθώς πέντε μέρες μετά την εξαφάνισή της βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα βαρέλι. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη ενός άνδρα, με κάποια αυστραλιανά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι πρόκειται για τον πατριό της.  Η 9χρονη Charlise Mutten εθεάθη τελευταία φορά την Πέμπτη στα Blue Mountains, ενώ ήταν ... Περισσότερα To άρθρο Αυστραλία: 9χρονο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαρέλι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πλεύρης: Λογικό να υπάρχει παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα
Παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα «έδειξε» ο υπουργός Υγείας Θάνος ΠλεύρηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Θρίλερ» με τον θάνατο 38χρονης Ρουμάνας φωτογράφου στην Καβάλα
Η πρόσφατα διαζευγμένη φωτογράφος και μητέρα δύο παιδιών ανασύρθηκε νεκρή από θαλάσσια περιοχή στην Καραμωτή - Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η μαρτυρία της αδελφής της στο protothema.gr - Τα «ύποπτα» γεγονότα μετά την άφιξη της 38χρονης στη Θεσσαλονίκη
www.protothema.gr
Μεταδίδεται ο κορωνοϊός μέσω του θηλασμού; Τι δείχνει πρόσφατη έρευνα
Η μελέτη βρήκε ότι μολονότι ένα χαμηλό ποσοστό του μητρικού γάλακτος περιέχει γενετικό υλικό του κορωνοϊού, αυτό δεν «μεταφράζεται» σε παρουσία λοιμογόνων σωματιδίων του ιού
www.protothema.gr
Τόνγκα: Το τσουνάμι κατέστρεψε το υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο -Θα χρειαστούν βδομάδες για επισκευή
Θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για την επισκευή του υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου το οποίο συνδέει τα νησιά Τόνγκα.
iefimerida.gr
Εν αναμονή της έναρξης συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ - Βρετανίας σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς
Την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν επίσημες συνομιλίες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα Τετάρτη ΗΠΑ και  Βρετανία, με στόχο την επίλυση...
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα ανακοινώσει ένα σχέδιο για τη δωρεάν διανομή μασκών
H κυβέρνηση Μπάιντεν θα ανακοινώσει σήμερα ένα σχέδιο, για τη διανομή εκατοντάδων εκατομμυρίων μασκών προστασίας προσώπου υψηλής...
www.zougla.gr
Survivor 2022: Έξαλλος ο Κατσαούνης με τη Μυριέλλα -Κοροϊδεύει εμένα, τον κόσμο και αυτόν τον John
Πολύ εκνευρισμένος με τη Μυριέλλα ήταν στο επεισόδιο της Τρίτης στο Survivor 2022 ο Γιώργος Κατσαούνης.
iefimerida.gr
Ο Τάκης Ζαχαράτος αποκάλυψε αν έχει βρει την ιδανική σχέση
Τι είπε ο δημοφιλής καλλιτέχνης για την Άντζελα Δημητρίου και τον Γιώργο Μαρίνο
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης: Κύμα συμπαράστασης στα social media – Οργή για τον άνδρα και τους influencers
Βιασμός 24χρονης: Χιλιάδες αναρτήσεις αναστήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι χρήστες ζητούν δικαίωσηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός - Αυστραλία: Κλάπηκαν rapid test αξίας 500.000 δολαρίων
Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, καταδίκασε το συμβάν υπενθυμίζοντας ότι η Αυστραλία αντιμετωπίζει έλλειψη τεστ για τον κορονοϊό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυστραλία: Εκλεψαν 42.000 τεστ αντιγόνου από αποθήκη
Ένας άνδρας έκλεψε 42.000 rapid τεστ αντιγόνου για την covid-19 από αποθήκη στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που στη χώρα υπάρχει έλλειψη τεστ.
iefimerida.gr
1.850.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τρίτη 18 Ιανουαρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
www.protothema.gr
Πέτρινα σπίτια και αυλές, γειτονιές από άλλη εποχή -Ένα «χωριό» πέντε λεπτά από το Σύνταγμα
Η φτωχογειτονιά του Αλέκου Αλεξανδράκη στη «Συνοικία το Όνειρο» εξελίχθηκε σε πανέμορφη γωνιά του αθηναϊκού κέντρου, γεμάτη με λουλουδιασμένες αυλές
www.protothema.gr
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ! ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΑΙ ΤΗΝ 24ΧΡΟΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ(ΒΙΝΤΕΟ)
“Μήπως υπήρχε οικονομικό όφελος το οποίο ήταν δελεαστικό για να τους οδηγεί σε αυτή την πράξη;”   
www.makeleio.gr
Μας απειλεί και πάλι ο ύπουλος ΠΟΥ – Θέλουν να τρυπήσουν όλη την ανθρωπότητα αλλιώς δεν θα ησυχάσουν: «Δεν έχει τελειώσει η πανδημία – Θα εμφανιστούν και νέες μεταλλάξεις»
«Ψυχρολουσία» για τους πολίτες αποτελούν οι δηλώσεις του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος επί της ουσίας επανέλαβε τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Α.Γκουτέρες μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός υποστήριξε ότι «εάν δεν καταφέρουμε να εμβολιάσουμε κάθε άνθρωπο, θα γεννήσουμε νέες παραλλαγές». Από την πλευρά του ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους στο πλαίσιο […]
www.makeleio.gr
Επαγγελματίας gamer προκαλεί σε παιχνίδι επαγγελματίες αναβάτες της BMW
Πολλές φορές έχουμε δει επαγγελματίες αναβάτες αγώνων μοτοσικλέτας να παίζουν παιχνίδια στις αγαπημένες τους κονσόλες και να δοκιμάζουν νέες πίστες...
www.zougla.gr
ΗΠΑ: O Μπάιντεν θα ανακοινώσει τη δωρεάν διανομή μασκών υψηλής προστασίας
H κυβέρνηση Μπάιντεν θα ανακοινώσει σήμερα ένα σχέδιο, για τη διανομή εκατοντάδων εκατομμυρίων μασκών προστασίας προσώπου υψηλής ποιότητας από την COVID-19 στις ΗΠΑ.
iefimerida.gr
Τζανάκης: Πότε έρχεται η αποκλιμάκωση της Ομικρον -Πώς θα κάνουμε Πάσχα
Αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας είναι ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.
iefimerida.gr
Διευκολύνσεις και άδεια για γονείς λόγω νόσησης τέκνων από κορoνοϊό
Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για διευκολύνσεις και άδειες σε γονείς με παιδιά που νοσούν με κορονοϊόΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κως: Βρέθηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη στην Κέφαλο
Το πτώμα ενός άνδρα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης βρέθηκε στον Λιμνιώνα Κεφάλου, στην Κω. Άμεσα στην εν λόγω περιοχή μετέβησαν στελέχη του λιμενικού της Κω, όπου με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη και στελεχών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης απεγκλώβισαν τη σορό από τον λιμενοβραχίονα του λιμενίσκου. Ο εν λόγω άνδρας είχε κανονική διάπλαση και ήταν ντυμένος με ... Περισσότερα To άρθρο Κως: Βρέθηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη στην Κέφαλο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά
Ομοφώνως θετικά γνωμοδότησε το Συμβούλιο Μουσείων επί των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκρομηχανολογικών προμελετών...
www.zougla.gr
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στην Κω
Κως: Το λιμενικό εντόπισε μια σορό άνδρα σε προχωρημένη σήψη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Rafale: Το Newsbomb.gr στην άφιξη των νέων ελληνικών μαχητικών – Ιστορική μέρα για την HAF
Η καρδιά της Πολεμικής μας Αεροπορίας χτυπά σήμερα, 19/01/2022 στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα Βοιωτίας – Τα πρώτα έξι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυστραλία: Ληστής έκλεψε 42.000 τεστ αντιγόνου από αποθήκη στο Σίδνεϊ
Ένας άνδρας έκλεψε 42.000 rapid τεστ αντιγόνου για την covid-19 από αποθήκη στο Σίδνεί, ανακοίνωσαν σήμερα οι αυστραλιανές αρχές...
www.zougla.gr
Ετσι θα γίνει το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά -Εκταση 13.000 τ.μ. στο κτήριο του Σιλό στην προβλήτα [εικόνες]
Προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά
iefimerida.gr
Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς! Θετικός στον κορωνοϊό ο τριπλά εμβολιασμένος Άρης Πορτοσάλτε: «Την πάτησα – Κυκλοφορούσα με τη μάσκα»
Εκτός πλατό του ΣΚΑΪ βρέθηκε σήμερα ο δημοσιογράφος, Άρης Πορτοσάλτε, καθώς έχει κορωνοϊό, παρά τον τριπλό εμβολιασμό του. Ο Α.Πορτοσάλτε μίλησε στην εκπομπή για την περιπέτεια της υγείας του. «Την πάτησα» είπε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει σοβαρά συμπτώματα, παρά μόνο μπούκωμα και ελαφρύ βήχα. Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ ανέφερε επίσης ότι μετά […]
www.makeleio.gr
Σχολεία: Ξεκινά από σήμερα η διάθεση self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς
Τα self-test για τον κορωνοϊό πραγματοποιούνται έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο
www.protothema.gr
Πέτρος Φιλιππίδης: Σε αναστολή το «σφυρί» για το σπίτι του στο Σοφικό Κορινθίας
Τον Απρίλιο ο πλειστηριασμός για το ακίνητο στο Ψυχικό
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Περιγραφή σοκ από το θύμα - «Θυμάμαι δυο άτομα από πάνω, δεν μπορούσα να το αποτρέψω»
Με μια κατάθεση ψυχής η γυναίκα που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης αποκάλυψε τα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ. Μιλώντας στο zougla.gr η νεαρή γυναίκα περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα έζησε την Πρωτοχρονιά. Όπως είπε την προσκάλεσε στο πάρτι ο Μ.Π., τον οποίο γνωρίζει λίγα χρόνια. Όπως είπε ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Περιγραφή σοκ από το θύμα - «Θυμάμαι δυο άτομα από πάνω, δεν μπορούσα να το αποτρέψω» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρετανία: Ημέρα κρίσης για τον Μπόρις Τζόνσον –Το σχέδιο...Pork Pie και η επιχείρηση «Κόκκινο Κρέας»
Άγριος εμφύλιος μαίνεται στους κόλπους των Τόρις με θέμα το μέλλον του Μπόρις Τζόνσον και το περίφημο πλέον partygate, το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τάκης Ζαχαράτος: Δάκρυσε όταν αναφέρθηκε στην συνεργασία του με την Άντζελα Δημητρίου
Τάκης Ζαχαράτος: «Κάποτε πήγα να εμφανιστώ ως Άντζελα Δημητρίου και το αφεντικό μου είπε “δεν βάζω τέτοια πράγματα στο μαγαζί…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κολομβία: Νεκρός από σφαίρες 14χρονος ιθαγενής, υπερασπιστής του περιβάλλοντος
Ήταν 14 ετών, μέλος φρουράς αυτοχθόνων και, σύμφωνα με τους δικούς του, αφοσιωμένος υπερασπιστής της «μητέρας μας Γης».
iefimerida.gr
Χέντι Λαμάρ: Η πανέμορφη ηθοποιός και εφευρέτρια
Σαν σήμερα τις 19 Ιανουαρίου 2000, έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Χέντι Λαμάρ, η οποία θεωρείτο η πιο όμορφη και εξωτική γυναίκα...
www.zougla.gr
«Έφυγε» ο γηραιότερος άνθρωπος λίγο πριν κλείσει τα 113 το χρόνια
Το θάνατο του πρεσβύτερου μέλους της ανθρωπότητας σε ηλικία 112 ετών και 341 ημερών, του Σατουρνίνο δε λα Φουέντε Γκαρθία, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη...
www.zougla.gr
Η Τζένη Ρουσσέα ντυμένη νύφη, την ημέρα του γάμου της -Η ρετρό φωτογραφία από το 1970
Μια ρετρό φωτογραφία της Τζένης Ρουσσέα μοιράστηκε ο Άρης Λουπάσης.
iefimerida.gr
Σορός άνδρα εντοπίστηκε εντός λιμενίσκου στην Κω
Σορός άνδρα, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, εντοπίστηκε εντός του λιμενίσκου στον Λιμνιώνα Κεφάλου στην Κω. 'Αμεσα στην εν λόγω περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας λιμενικής.....
www.zougla.gr
Νέα παράταση μέτρων αποφασίζει η κυβέρνηση έως τις 30 Ιανουαρίου
Παραμένει στο mute η μουσική, νέα παράταση μέτρων αποφασίζει η κυβέρνηση! Σε παράταση των μέτρων για μία βδομάδα και συγκεκριμένα μέχρι την Κυριακή 30/1 καταλήγει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, παρόλο που τα κρούσματα στη χώρα μας μειώνονται, μετά την ραγδαία αύξηση που παρατηρήθηκε τις τελευταίες 3 εβδομάδες, η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση των μέτρων για μία εβδομάδα, έως […]
www.makeleio.gr
Κορωνοϊός: Ληστής έκλεψε 42.000 τεστ αντιγόνου από αποθήκη στο Σίδνεϊ
O πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, καταδίκασε το συμβάν υπενθυμίζοντας ότι η Αυστραλία αντιμετωπίζει έλλειψη τεστ για την covid-19
www.protothema.gr
Κατώτατος μισθός: Επισπεύδεται η δεύτερη αύξησή του - Όλο το χρονοδιάγραμμα
Το υπουργείο Εργασίας παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr