Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Ανοιξαν οι κάλπες, ποιοι μπορούν να ψηφίσουν -Αναλυτικός οδηγός

Άνοιξαν οι κάλπες σε 840 εκλογικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου ζουν απόδημοι Έλληνες για την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ. Σε χώρες της Ευρώπης , στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 7 το απόγευμα και δεν αποκλείεται να δοθεί μικρής διάρκειας παράταση με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πέθανε ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σε ηλικία 113 ετών παρά... τρεις βδομάδες!
Πρόκειται για τον Ισπανό Σατουρνίνο δε λα Φουέντε Γκαρθία - Απέκτησε επτά παιδιά, 14 εγγόνια και 22 δισέγγονα
5 m
www.protothema.gr
Διάθεση self test από σήμερα στα φαρμακεία για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς
Ξεκινά σήμερα (19.1.2022) η διάθεση των self test στα φαρμακεία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά ... Περισσότερα To άρθρο Διάθεση self test από σήμερα στα φαρμακεία για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Ινδία: Ακόμα 282.970 κρούσματα κορονοϊού και 441 νεκροί
282.970 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες στην Ινδία. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας της Ινδίας κατέγραψαν επίσης άλλα 441 θανάτους. Με 487.202 θανάτους και 37,9 εκατομμύρια κρούσματα η Ινδία καταγράφει τον τέταρτο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στον κόσμο σε απόλυτα μεγέθη, μετά τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τη Βραζιλία, και τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ... Περισσότερα To άρθρο Ινδία: Ακόμα 282.970 κρούσματα κορονοϊού και 441 νεκροί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: «Τίναξαν» με 6 μολότοφ δημοτικό όχημα
Στόχος εμπρηστών με μολότοφ έγινε  όχημα του Δήμου Θερμαϊκού Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θετικός στον κορονοϊό ο Άρης Πορτοσάλτε
Απουσιάζει σήμερα (19.01.2022) από την πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Σήμερα» ο Άρης Πορτοσάλτε. Αιτία; Ο κορονοϊός. Αντί να είναι στο στούντιο, όπως κάθε μέρα, ο γνωστός δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ βγήκε σε… παράθυρο, τηλεφωνικά. Ο Άρης Πορτοσάλτε βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και γι’ αυτό απουσίαζε. Όπως είπε, το μοναδικό σύμπτωμα που έχει μέχρι στιγμής, είναι μπούκωμα. ... Περισσότερα To άρθρο Θετικός στον κορονοϊό ο Άρης Πορτοσάλτε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ στο δημαρχείο Θερμαϊκού
Επίθεση με μολότοφ στο δημαρχείο Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αρχικά, οι δράστες – σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr – προσπάθησαν να σπάσουν τα τζάμια του κτιρίου με σκοπό να ρίξουν εντός του τις μολότοφ. Αφού όμως οι δράστες της επίθεσης δεν κατάφεραν να ρίξουν της μολότοφ εντός του κτιρίου, πυρπόλησαν ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ στο δημαρχείο Θερμαϊκού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Ποδαρικό» στις αγορές με 10ετές ομόλογο για έως 3 δισ. ευρώ
Στόχος η άντληση 12 δισ. συνολικά εφέτος – Άνοδος επιτόκιου εν μέσω πανδημίας και ανατιμήσεων
www.protothema.gr
Με τι μοιάζει αυτό το χαριτωμένο 4x4;
Δεν χρειάζεται και πολύ για να μαντέψει κανείς με ποιο γνωστό τετρακίνητο μοιάζει αυτή η κινεζική απομίμηση.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τέλος στη ηχορύπανση βάζει η Ευρώπη -Τι αλλάζει στα αυτοκίνητα
Η εφαρμογή αυστηρότερων κανονισμών ως προς τις εκπομπές ήχου, επιχειρεί να εξασφαλίσει ένα φιλικότερο περιβάλλον για τους κατοίκους της ευρωπαϊκής ηπείρου.
iefimerida.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Αυτά τα δύο συμπτώματα ίσως είναι η μόνη ένδειξη ότι έχετε μολυνθεί
Η μετάλλαξη Όμικρον συνεχίζει να εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς στη χώρα μας.
iefimerida.gr
Γερμανία: Ρεκόρ με 112.323 κρούσματα κορονοϊού σε ένα 24ωρο – 239 νέοι θάνατοι
Ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού σημειώθηκε στην Γερμανία, η οποία κατέγραψε άλλα 112.323 το τελευταίο 24ωρο.  Επίσης διαπιστώθηκαν άλλοι 239 θάνατοι το περασμένο εικοσιτετράωρο όπως διευκρίνισε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης στην Γερμανία. Ο δείκτης επίπτωσης σε εβδομαδιαία βάση έφθασε τις 584,4 μολύνσεις ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με τον ίδιο θεσμό. Ο αριθμός-ρεκόρ ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Ρεκόρ με 112.323 κρούσματα κορονοϊού σε ένα 24ωρο – 239 νέοι θάνατοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΦΚΑ: Παράλληλη έκδοση της κύριας σύνταξης μαζί με την επικουρική και το εφάπαξ
Την παράλληλη έκδοση της κύριας σύνταξης μαζί με την επικουρική και το εφάπαξ – ώστε να μειωθεί ο χρόνος απονομής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νέα Υόρκη: H στιγμή που σχολικό λεωφορείο τραυματίζει θανάσιμα 15χρονη που περνούσε τον δρόμο
Σοκ στη Νέα Υόρκη έχει προκαλέσει το βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η θανατηφόρα παράσυρση 15χρονης από σχολικό λεωφορείοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Ελλάδα βγαίνει σήμερα στις αγορές και στοχεύει στην άντληση 3,5 δισ. ευρώ
Στην έκδοση ενός νέου δεκαετούς ομολόγου προχωρεί σήμερα η Ελλάδα, μετά τη στήριξη που έδωσε στην ελληνική οικονομία η αναβάθμιση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΦΟΒΕΡΟ! Πως η γάτα σου χαμογελάει με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο
Μια ομάδα ερευνητών στη Βρετανία παρατήρησαν ότι οι γάτες χαμογελούν. Φυσικά δεν χαμογελούν όπως οι άνθρωποι με το στόμα αλλά με τα..μάτια. Ψυχολόγοι από τα πανεπιστήμια του Portsmouth και Sussex αποκαλύπτουν ότι οι άνθρωποι «στενεύουν» τα μάτια τους και τα ανοιγοκλείνουν αργά και έτσι δημιουργείται ένα γατίσιο χαμόγελο. Πολλές φορές ότι οι άνθρωποι κοιτούν με […]
www.makeleio.gr
Έρχονται τα πρώτα 6 ελληνικά Rafale -Διέλευση πάνω από την Ακρόπολη, η υποδοχή με την είσοδό τους στο ελληνικό FIR
Σημαντική ημέρα για την Πολεμική Αεροπορία, λόγω της άφιξης των πρώτων ελληνικών Rafale.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Στη φόρα οι παραβάτες -Στη δημοσιότητα οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα μέτρα
Στη δημοσιότητα θα δίνονται πλέον τα ονόματα των επιχειρήσεων που δεν τηρούν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Σχολεία: Από σήμερα προμηθεύονται τα επόμενα 5 self test μαθητές και εκπαιδευτικοί
Τα επόμενα πέντε self test θα μπορούν να προμηθεύονται από σήμερα (19/1) οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από τα φαρμακεία.
iefimerida.gr
Άκης Τσοχατζόπουλος: Μυστήριο με τρεις διαθήκες - Η μια ανοίγει σήμερα
Οι διαθήκες του Άκη Τσοχατζόπουλου φέρνουν εξελίξειςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείτε τα σπουδαιότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου
1419: Κατά τον Εκατονταετή Πόλεμος, η Ρουέν παραδίδεται στον Ερρίκο Ε’ της Αγγλίας, ολοκληρώνοντας την κατάκτηση της Νορμανδίας από τους Άγγλους. 1764: Γίνεται η πρώτη αναφορά για χρήση επιστολής – βόμβας. Ο Δανός ιστορικός, Μπόλε Λούξντορφ, γράφει στο ημερολόγιό του ότι ο συνταγματάρχης Πόουλσεν δέχθηκε ένα πακέτο στο σπίτι του και όταν το άνοιξε αυτό εξερράγη και τον τραυμάτισε. 1795: Ανακηρύσσεται […]
www.makeleio.gr
Η εκλογική καφεμαντεία, ο «Λετονός» μνηστήρας του Χ.Α, και η πώληση της Εθνικής
Χαίρετε, μα δεν μπορώ θα το σχολιάσω και μετά πάμε στα δικά μας, διαβάζω ότι ο Μπόρις είναι με το ένα πόδι έξω από την Downing Street (πρωθυπουργία) για τα κορωνοπάρτι που έκανε ενώ μαινόταν η πανδημία. Μιλάμε ότι αυτό συμβαίνει σε μία χώρα που οι άνθρωποι δεν φορούσαν μάσκα ούτε όταν είχε 1.000 νεκρούς την ημέρα, προ εμβολίων. Έτσι είναι, καμιά φορά στραβώνουν τα πράγματα και δεν καταλαβαίνεις από πού σου ’ρχεται.
www.protothema.gr
Μάρα Δεσύπρη... μούσα των 90s, icon για πάντα
Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι καλοί, οι εξαιρετικοί, αλλά κι εκείνοι που καταφέρνουν να τους αποκαλούν θρύλους - Η πρωτοποριακή φωτογράφος και μοντέλο που ταυτίστηκε με τη χρυσή εποχή της ελληνικής μόδας
www.protothema.gr
Παρθενώνας: Οι χώρες και τα μουσεία που έχουν «ξενιτεμένα» γλυπτά του
Πρώτη η Σικελία άνοιξε τον δρόμο για την επάνοδό τους στην Ελλάδα - Ποιες χώρες είναι διαθέσιμες να τα «απελευθερώσουν» και ποιες τηρούν σκληρή στάση
www.protothema.gr
Καιρός: Ψυχρή εισβολή από σήμερα - Πολικός αεροχείμαρρος βάζει στην κατάψυξη τη χώρα (pics)
Καιρός σήμερα: Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου - Δείτε την πρόγνωση του καιρού μέχρι τη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η αναλυτική πρόβλεψη του καιρού για σήμερα Τετάρτη 19/01/2022
Η Τετάρτη θα είναι μια άκρως χειμωνιάτικη μέρα, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και το κρύο θα είναι έντονο. Ωστόσο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, όπου ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως για παράδειγμα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και σε όλη την ανατολική νησιωτική […]
www.makeleio.gr
Stephen Fry: Ο Βρετανός σταρ που έκανε viral την ελληνική μυθολογία -Ένα απολαυστικό αρχαίο Game of Thrones
Απολαυστικό βιβλίο «Μύθος» του διάσημου Άγγλου ηθοποιού και φιλέλληνα Στίβεν Φράι,
iefimerida.gr
Πώς είναι σήμερα το σπίτι του «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» στην Πλάκα
Μέσω των παλιών και αγαπημένων ελληνικών ταινιών ανακαλύπτουμε μια Αθήνα, αλλά και μια Ελλάδα, που λίγοι από εμάς είχαμε προλάβει. Το ίδιο ισχύει και για την Πλάκα, όπυ γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Η παλιά και αγαπημένη ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965) με την ... Περισσότερα To άρθρο Πώς είναι σήμερα το σπίτι του «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» στην Πλάκα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δηλώσεις Ε9: Πώς θα δηλώσετε τις αλλαγές στην περιουσιακή σας κατάσταση
Βήμα – βήμα η διαδικασία για τις αλλαγές στο Myproperty
www.protothema.gr
Τα 10 σημαντικότερα «Σαν Σήμερα»: Το πλοίο Χειμάρρα βυθίζεται στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο με τραγικό απολογισμό 391 νεκρούς
Το Χειμάρρα βυθίστηκε μιάμιση ώρα μετά το ατύχημα, μόλις ένα μίλι από τη νησίδα Καβαλλιανή.
gazzetta.gr
Φόροι βεβαιώνονται, αλλά δεν εισπράττονται - Χαμηλή η φορολογική συμμόρφωση
Η φορολογική συμμόρφωση στην Ελλάδα, δηλαδή η εμπρόθεσμη είσπραξη των βεβαιωμένων από τη φορολογική διοίκηση φόρων, παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ” ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΙΝΤΙΡΙΚΟ – ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ COCA COLA
Tεύχος 2104, 7 ΧΡΟΝΙΑ αυτόνομης , ανεξάρτητης κυκλοφορίας, με αποκλειστικά αφεντικά το Λαό και το Έθνος. Σε αυτούς λογοδοτούμε και μόνον εν ονόματί τους. Απέναντι σε μια ξενήλατη κυβέρνηση ανδρεικέλων, σε ένα καθεστώς Ερντογανισμού με περιβραχιόνια νεοαλβανισμού , Εμβέρ Χότζα. Μια κυβέρνηση άκρως επικίνδυνη και δολοφονική για τον ακηδεμόνευτο Τύπο, τους ελεύθερους δημοσιογράφους και τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές φωνές […]
www.makeleio.gr
Ο ΓΓ του ΟΗΕ πρότεινε στη Μέρκελ να αναλάβει επικεφαλής συμβουλευτικού οργάνου
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, πρότεινε στην πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, την Άνγκελα Μέρκελ...
www.zougla.gr
Καταστροφή έδωκας, καταστροφή θα λάβεις
Τέτοια  κατάντια μόνο στη Μποτσουάνα. Ετσι λέτε; Πλάνη. Λάθος. Και χοντρή, ασυγχώρητη συκοφαντία. Τέτοια κατάντια ούτε στη Μποτσουάνα. Ίσως πουθενά!
www.protothema.gr
Η βρετανική αλαζονεία για τον κορωνοϊό και η ελληνική αβελτηρία
Ο Μπόρις Τζόνσον ήταν ένας στιβαρός ηγέτης της βρετανικής Δεξιάς – αλλά άρκεσε κάτι αστείο για να γίνει περίγελως: Κάποια μάλλον παιδιάστικα – για τα ελληνικά γούστα – πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία, στην Ντάουνινγκ Στριτ, την περίοδο που η χώρα ήταν σε γενικό lockdown, άρκεσαν για να αρχίσει να τρίζει η καρέκλα του.
www.protothema.gr
Φουντώνει ο τουριστικός ανταγωνισμός και με την Ισπανία -Τι μαρτυρά το σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας
Βαθιά πληγωμένη από την πανδημία η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται για ρεβάνς στουν τουρισμό.
iefimerida.gr
Ξέρεις ποιος ειμ’ εγώ, ρε;
Πόσο απόθεμα ανοχής οφείλει να διαθέτει στην κατ’ εξακολούθηση απρέπεια ένας απλός δημοκρατικός πολίτης; Πόσο πια μπορεί να διατηρεί αλώβητη την αξιοπρέπεια του στο δημόσιο χώρο απέναντι σε ανάρμοστες, ψευτοπαλληκαράδικες  συμπεριφορές από ένα μέλος του κοινοβουλίου; Με ποια εμπιστοσύνη να περιβάλει τον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό της Βουλής όταν ένας - για την ώρα ευτυχώς ο μοναδικός - εκλεγμένος αντιπρόσωπος της τσαμπουκαλεύεται, ελεεινολογεί, τρομοκρατεί και απειλεί;
www.protothema.gr
Στην αφετηρία μιας επενδυτικής έκρηξης
Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις που διατύπωσε για την πανδημία στη εφημερίδα «Le Figaro», ο επικεφαλής του φαρμακευτικού κολοσσού της Pfizer, Αλβ. Μπουρλά και “πάρουμε σύντομα τη ζωή μας πίσω”, όπως είπε προσθέτοντας ότι “είμαστε σε καλή θέση να το πετύχουμε αυτό την άνοιξη, χάρη σε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας» τότε το 2022 μπορεί να αποδειχθεί μια μοναδική χρονιά για την πραγματική οικονομία.
www.protothema.gr
Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη (19/01)
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, Τετάρτη (19/01)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μόνιμος από το 2023 ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό και τουρισμό
Πλώρη για μονιμοποίηση βάζουν και άλλες φοροελαφρύνσεις που ήδη ισχύουν αλλά έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Πρόκειται για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που ισχύσει σε εστίαση, μεταφορές και το τουριστικό πακέτο. Θεωρείται κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές και τουρισμό, θα πάρει παράταση για ένα ακόμη 6μηνο, δηλαδή έως το τέλος του 2022 ... Περισσότερα To άρθρο Μόνιμος από το 2023 ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό και τουρισμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σύντομα το δίλημμα για εκλογές
Σε μία χώρα που η κουβέντα για πρόωρες κάλπες ξεκινάει σχεδόν από την επομένη των εκλογών, τα σχετικά σενάρια κινδυνεύουν με το σύνδρομο του βοσκού, που έκανε αστεία περί λύκου.
www.protothema.gr
Πέτρος Μάρκαρης: «Το κίνητρο για να γράψω είναι η οργή που αισθάνομαι για κάποιο φαινόμενο στην κοινωνία και με κάνει έξαλλο»
Ο κορυφαίος Έλληνας αστυνομικός μυθιστοριογράφος με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου "Το κίνημα της αυτοκτονίας" από τις εκδόσεις Κείμενα, μιλά στο protothema.gr και στο Νίκο Θρασυβούλου
www.protothema.gr
Μία φωτογραφία από τα παλιά: Διονυσίου, Βαρδής, Χρυσοβέργης, Γιατράς μαζί
Και ο Αγγελος Διονυσίου μαζί τους που ανεβάζει τη φωτογραφία
www.protothema.gr
Στον ανακριτή σήμερα ο Κώστας Βαξεβάνης -Αντιμέτωπος με 4 βαριές κατηγορίες για την υπόθεση Novartis
Ενώπιον της ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του ειδικού δικαστηρίου, αρεοπαγίτη Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, θα βρεθεί στη 1:00 το μεσημέρι ο Κώστας Βαξεβάνης.
iefimerida.gr
Οι «γκρίζοι» επενδυτές, o Τζουφάλι και o Γκοσν και η μάχη των marketplaces
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βαλένθια: 5 νεκροί από φωτιά σε γηροκομείο
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία, όταν ξέσπασε φωτιά σε γηροκομείο στην Βαλένθια. «Καταμετράμε πέντε νεκρούς», ενώ άλλοι ένδεκα φιλοξενούμενοι στον οίκο ευγηρίας, με δηλητηρίαση εξαιτίας εισπνοής καπνού, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, διευκρίνισε το κέντρο άμεσης βοήθειας στην Βαλένθια μέσω Twitter. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα στη μονάδα, που προσφέρει και ιατρική ... Περισσότερα To άρθρο Βαλένθια: 5 νεκροί από φωτιά σε γηροκομείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προ των πυλών η ψυχρή «εισβολή» στη χώρα -Πολικές θερμοκρασίες ακόμη και -20°C, χιόνια μέχρι και στην Αττική
Μία «ανάσα» πριν από την «εισβολή» του χιονιά βρίσκεται η χώρα, που από την Παρασκευή αναμένεται να μπει στην «κατάψυξη».
iefimerida.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Τελικά ποιος έβγαλε τη σύζυγό του από τη φλεγόμενη Ferrari – Επιμένει ο Stan
Δύο διαφορετικές εκδοχές για το ποιος ήταν αυτός που έβγαλε τη σύζυγο του Τζώρτζη Μονογυιού από τη φλεγόμενη Ferrari στη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr