Εκλογές ΚΙΝΑΛ - Αποτελέσματα: Ποιος υποψήφιος τερμάτισε πρώτος στου Ζωγράφου

Εκλογές ΚΙΝΑΛ αποτελέσματα: Καταφθάνουν από όλη την επικράτεια τα πρώτα αποτελέσματα της εσωκομματικής εκλογικής αναμέτρησης στο ΚΙΝΑΛ - Εκλογές ΚΙΝΑΛ αποτελέσματα:…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κρήτη: Τι λέει ο αστυνομικός που έκανε έλεγχο σε πολίτη και εκείνος τον δάγκωσε στο πιγούνι (vid)
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε δύο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι ΗΠΑ υπόσχονται «αλληλεγγύη και όπλα» στο Κίεβο, σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία
Οι ΗΠΑ προειδοποιούν την Ρωσία να μην εξαπολύσει νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον της ΟυκρανίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείπνο Μητσοτάκη με την προεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα
Στο δείπνο παρέστησαν ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου και ο επικεφαλής του γραφείου της κ. Μετσόλα, Μάθιου Ταμπόνε
www.protothema.gr
Θρίλερ στην Ίο: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη
Η σορός εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του νησιού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Η σύζυγος του ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε στο τροχαίο - Ξέσπασε σε λυγμούς
Λίγες ώρες πριν κηδευτεί στη Μύκονο ο Τζώρτζης Μονογυιός, η σύζυγος του πληροφορήθηκε ότι σκοτώθηκε στο τροχαίο με τη Ferrari, το βράδυ της 13ης Ιανουαρίου 2022.  Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο του STAR, η γυναίκα που ήταν συνοδηγός στο τροχαίο δυστύχημα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, έμαθε ότι ο άντρας της έχασε ... Περισσότερα To άρθρο Τζώρτζης Μονογυιός: Η σύζυγος του ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε στο τροχαίο - Ξέσπασε σε λυγμούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπορέλ: Περαιτέρω επιθετικότητα από την πλευρά της Ρωσίας θα έχει συνέπειες
Ο Ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ...
www.zougla.gr
Ναύπακτος: Τα αγριογούρουνα έφτασαν μέχρι την... παραλία της Κάτω Βασιλικής! [βίντεο]
Τα αγριογούρουνα έχουν αυξηθεί τόσο πολύ στη χώρα μας, που τα συναντάμε ακόμα και στις... παραλίες!
iefimerida.gr
6 τρόφιμα που ενισχύουν τον εγκέφαλο και αξίζει να βρίσκονται σε κάθε κουζίνα
Όταν κινητοποιείτε τον εγκέφαλό σας – πχ αποκτώντας ένα νέο χόμπι ή δεξιότητα – θα εκπλαγείτε διαβάζοντας πόσα μικροπράγματα έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στη γενικότερη υγεία και λειτουργία του εγκεφάλου σας. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για την υγεία του είναι να καταναλώνετε τροφές που τον τονώνουν. Παρακάτω αναφέρονται 6 τροφές […]
www.makeleio.gr
Μποχωρίδης: «Ήθελα ένα παιχνίδι να μπω μέσα και να βγάλω ενέργεια»
Ο Λευτέρης Μποχωρίδης ήταν εκ των κορυφαίων του Παναθηναϊκού στη νίκη επί του Απόλλωνα, εξηγώντας πως οι «πράσινοι» πρέπει να είναι έτοιμοι για όταν στραβώνουν τα παιχνίδια και να μην τα παρατάνε.
gazzetta.gr
«Συμβολικής σημασίας το τέλος της κατάληψης στο ΑΠΘ, εγγυόμαστε πανεπιστήμια με ασφάλεια» τονίζει ο Θεοδωρικάκος
«Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι χώροι μόρφωσης, γνώσης, επικοινωνίας, ελευθερίας και επομένως πρέπει να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για όλους τους παράγοντες» δήλωσε ο υπουργός 
www.protothema.gr
Ο Justin Bieber έχει σωσία και είναι κι αυτός τραγουδιστής (photos)
O Elton John δήλωσε πως ο Ruel έχει «την πιο εκπληκτική φωνή που έχω ακούσει ποτέ από έναν άνδρα τραγουδιστή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απαγόρευση μεταγραφών για ένα χρόνο στη Μαρσέιγ
Η Μαρσέιγ τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για ένα χρόνο από τη FIFA για τη συμμετοχή της σε μια μακροχρόνια διαμάχη με τη Γουότφορντ για τη μεταγραφή του Σενεγαλέζου Παπέ Γκουέι, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (17/01) η ομάδα της Premier League. Ο Γκουέι είχε συμπεριληφθεί προ ημερών στην ενδεκάδα της Σενεγάλης την περασμένη Παρασκευή (14/01), ... Περισσότερα To άρθρο Απαγόρευση μεταγραφών για ένα χρόνο στη Μαρσέιγ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τετ α τετ Μητσοτάκη με την προεδρεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα
Οι επαφές που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσία του στο ΣτρασβούργοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Καμπάνα» σε Μαρσέιγ από FIFA: Απαγόρευση μεταγραφών για έναν χρόνο
Η Μαρσέιγ τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για ένα χρόνο από τη FIFA για τη συμμετοχή της σε μια μακροχρόνια…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον Τζώρτζη Μονογυιό: «Ο θάνατος ήταν βίαιος και ακαριαίος» [βίντεο]
Ο θάνατος του Τζώρτζη Μονογυιού ήταν «βίαιος και ακαριαίος», σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
iefimerida.gr
Ουίζαρντς - Σίξερς117-98: «Πάρτι» της Ουάσινγκτον στην επιστροφή Μπιλ
Η... υπερπροσπάθεια των Εμπίντ και Μάξεϊ δεν αρκούσε για τους Σίξερς που γνώρισαν την ήττα από τους Ουίζαρντς με 117-98 που είδαν τον Μπιλ να επιστρέφει και τον Κούζμα να έχει και πάλι κέφια.
gazzetta.gr
Οι απίστευτες ιδιότητες και χρήσεις του κρεμμυδιού που ελάχιστοι γνωρίζουν
Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε, τα κρεμμύδια αποτελούν μια από τις καλύτερες φυσικές θεραπείες για διάφορα προβλήματα υγείας. Αποτελούν το καλύτερο φυσικό αντιεμετικό και συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, χάρη στις αντιβιοτικές τους ιδιότητες. Αυτό που κάνει το κρεμμύδι τόσο ισχυρό αντισηπτικό και αντιβιοτικό είναι η περιεκτικότητα του σε θείο. Επιπλέον είναι μια […]
www.makeleio.gr
Κορονοϊός – Ιταλία: 83.403 νέα κρούσματα – Ρεκόρ εμβολιασμών την τελευταία εβδομάδα
83.403 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στην Ιταλία το τελευταίο 24ωρο και 287 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 541.298 διαγνωστικά τεστ, το 15,4% από τα οποία προέκυψε θετικό. Στα νοσοκομεία, σήμερα, βρίσκονται 19.228 ασθενείς θετικοί στον ιό και 1.717ασθενείς είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι περιφέρειες με περισσότερα κρούσματα, σήμερα, είναι εκείνες με πρωτεύουσα ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Ιταλία: 83.403 νέα κρούσματα – Ρεκόρ εμβολιασμών την τελευταία εβδομάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άγριες Μέλισσες: Μία δυσάρεστη συνάντηση και μία απρόσμενη πρόταση
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ: Συγκλονιστικά τα επόμενα επεισόδια στις Άγριες Μέλισσες. Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης 18 Ιανουαρίου 2022. Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα. Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και την ερχόμενη εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…. Άγριες Μέλισσες: ... Περισσότερα To άρθρο Άγριες Μέλισσες: Μία δυσάρεστη συνάντηση και μία απρόσμενη πρόταση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Noor One: Οι δύο νέοι άγνωστοι μάρτυρες
Σε σημαντική αποκάλυψη για την παρουσία δύο νέων αγνώστων μαρτύρων για την περιβόητη υπόθεση του «Noor One» προχώρησε ο Πάρις Κουρτζίδης...
www.zougla.gr
Δένδιας σε Εμιρατινό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει τον στρατηγικό της εταίρο
Ο υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό του από τα ΗΑΕ μετά την επίθεση των Χούθι με drone κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Άμπου Ντάμπι
www.protothema.gr
Φάουτσι: «Είναι πολύ νωρίς να πούμε πως η Όμικρον φέρνει το τέλος της πανδημίας»
«Ακόμη και η Όμικρον είναι η τελευταία παραλλαγή του κορονοϊού, είναι απίθανο να σημάνει το τέλος του κορονοϊού», τόνισε ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεοδωρικάκος από Θεσσαλονίκη: Απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια στα Πανεπιστήμια
Είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η ασφάλεια των φοιτητών, των καθηγητών και του προσωπικού των πανεπιστημίων, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.
iefimerida.gr
Υπόθεση Σεμέδο: Παρέμβαση εισαγγελέα μόνο σε ποινικό επίπεδο – «Δεμένα τα χέρια του» για το πειθαρχικό
Αίσθηση προκάλεσε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η υπόθεση ξυλοδαρμού του παίκτη του Ολυμπιακού Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος αρχικά κατήγγειλε πιθανή εμπλοκή...
www.zougla.gr
Καταπληκτικό! – Εσείς ξέρατε τι θα συμβεί αν βάλετε σκόρδο στο αυτί σας;
Μπορεί να καταναλωθεί φρέσκο, μπορεί να προστεθεί σε τρόφιμα, προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη γεύση, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσετε τη ψησταριά… Πέρα από αυτό, το σκόρδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο για την θεραπεία διαφόρων παθήσεων… Μπορεί να θεραπεύσει το κρυολόγημα, τον πυρετό και τα συμπτώματα γρίπης… Αν ποτέ αισθάνεστε πόνο […]
www.makeleio.gr
Μαρσέιγ: Τιμωρήθηκε με απαγόρευση μεταγραφών για έναν χρόνο
H FIFA έριξε βαριά «καμπάνα» στη Μαρσέιγ, καθώς της επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών για ένα χρόνο.
gazzetta.gr
Ο Kanye West πήγε με δράματα στο πάρτι της κόρης του, αφού κατηγόρησε την Kim πως του έκρυβε τη διεύθυνση
Η Chicago West είναι μόλις 4 ετών, όμως έχει ζήσει αρκετό drama για όλη της τη ζωή. Ο λόγος; Ο μπαμπάς της, φυσικά.
gazzetta.gr
Σαρλ Μισέλ: Ο Nταβίντ Σασόλι ήταν πολιτικός ηγέτης αφοσιωμένος στις αξίες της Ε.Ε.
O Nταβίντ Σασόλι ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνεε σεβασμό ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μιλώντας στην τελετή μνήμης...
www.zougla.gr
Μητσοτάκης: Δείπνο με την προεδρεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα
Δείπνο με την προεδρεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπερτα Μετσόλα, είχε στο Στρασβούργο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
iefimerida.gr
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 5,3 εκατ. ευρώ σε 516 δικαιούχους
Σε πληρωμή άνω των 5,3 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Συγκεκριμένα από τις 10/1 έως και 16/1, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πίστωσε στους λογαριασμούς 516 δικαιούχων το ποσό των 5.318.597,43 ευρώ. Μεταξύ άλλων, η πληρωμή αφορά κυρίως σε σχέδια βελτίωσης και νέους αγρότες. To άρθρο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 5,3 εκατ. ευρώ σε 516 δικαιούχους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αλέκος Φασιανός: Τα πρώτα λόγια της συζύγου του Μαρίζας μετά τον θάνατό του (vid)
Η σύζυγος του Αλέκου Φασιανού, Μαρίζα μίλησε συγκινημένη για τον άνθρωπο που «αγαπούσε τη ζωή, τον άνθρωπο και το χιούμορ»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Ποιοι ασθενείς έχουν απώλεια γεύσης και όσφρησης
Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανακάλυψαν για πρώτη φορά γενετικούς παράγοντες κινδύνου που παίζουν ρόλο στο κατά πόσο ένας ασθενής με κορονοϊό θα εμφανίσει ή όχι απώλεια όσφρησης ή/και γεύσης. Η απώλεια αυτή αποτελεί διακριτό γνώρισμα της λοίμωξης από κορονοϊό, χωρίς όμως να την εμφανίζουν όλοι οι ασθενείς, χωρίς να είναι ακόμη σαφές γιατί αυτό συμβαίνει. Η ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Ποιοι ασθενείς έχουν απώλεια γεύσης και όσφρησης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
FIFA Best: Ο Λεβαντόφσκι, ο Τούχελ και η κορυφαία ενδεκάδα
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πήρε το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στην ψηφοφορία που διοργάνωσε η FIFA για τα βραβεία The Best. Ο Πολωνός επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου πραγματοποίησε μία τρομερή σεζόν, σημειώνοντας 41 γκολ στο περσινό γερμανικό πρωτάθλημα, επίδοση με την οποία κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ. Ο Λεβαντόφσκι άφησε πίσω τον Λιονέλ Μέσι ... Περισσότερα To άρθρο FIFA Best: Ο Λεβαντόφσκι, ο Τούχελ και η κορυφαία ενδεκάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λοιμώδης μονοπυρήνωση: Για ποια χρόνια πάθηση αυξάνει τον κίνδυνο
Η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι ασθένεια που στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε έναν ιό (Ιός Epstein-Barr) που μοιάζει με αυτόν του ιού του έρπητα και μεταδίδεται κυρίως με το φιλί, γι’ αυτό και ονομάζεται και «νόσος του φιλιού». Πρόκειται για ασθένεια που προτιμά κυρίως τους εφήβους. Eκδηλώνεται και σε μικρά παιδιά, αλλά τα συμπτώματα σε αυτά […]
www.makeleio.gr
Μπέτις - Σεβίλλη: Συνελήφθη ο 29χρονος δράστης της ρίψης αντικειμένου στον Χορδάν
Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε τον οπαδό της Μπέτις που εκτόξευσε τη σιδερένια ράβδο στο κεφάλι του Ζοάν Χορδάν και πρόκειται για έναν 29χρονο με βεβαρυμμένο ιστορικό σε βιαοπραγίες και κλοπές μεταξύ άλλων αδικημάτων.
gazzetta.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Η σύζυγός του έμαθε για τον θάνατό του -Την ενημέρωσαν συγγενείς, ξέσπασε σε λυγμούς [βίντεο]
Η σύζυγος του Τζώρτζη Μονογυιού ενημερώθηκε για τον χαμό του συζύγου της, ενώ βρίσκεται κλινήρης σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.
iefimerida.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Η σύζυγος έμαθε για τον θάνατό του -Την ενημέρωσαν συγγενείς, ξέσπασε σε λυγμούς [βίντεο]
Η σύζυγος του Τζώρτζη Μονογυιού ενημερώθηκε για τον χαμό του, ενώ η ίδια νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.
iefimerida.gr
Πάνω από μετανάστες πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στα Κανάρια Νησιά, ανάμεσά τους και βρέφη
Οι περισσότεροι από τους μετανάστες κατάγονταν από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής - Μόνο δέκα διασώθηκαν
www.protothema.gr
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ
Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο δυτικό Αφγανιστάν, με τους περισσότερους να σκοτώνονται από την κατάρρευση των στεγών των σπιτιών τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα απόψε οι τοπικές αρχές. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πέντε γυναίκες και τέσσερα παιδιά, διευκρίνισε στο ... Περισσότερα To άρθρο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η ΧΙΟΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ: Μεγαλειώδης αυτοκινητοπομπή κατά της δημιουργίας του ΚΥΤ (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)
Σε μία άνευ προηγουμένου μαζική κινητοποίηση μετατράπηκε το κάλεσμα της Επιτροπής Αιρετών και Κατοίκων της Χίου, για αυτοκινητοπομπή, τη στιγμή της ομιλίας του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Η πλειονότητα των Χιωτών παρά τα πρωτοφανή μέτρα προστασίας και την αστυνομική παρουσία, η οποία συντονίζονταν από τον Γ.Α.Δ.Π. Ε. […]
www.makeleio.gr
Δένδιας: Η Ελλάδα στηρίζει τον στρατηγικό της εταίρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Spoiler-«Σασμός»: Ποια είναι η συγκλονιστική εξέλιξη που έρχεται στη ζωή της Αργυρώς;
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα spoilers ξέρουμε ότι ο Πετρής θα πέσει νεκρός από τα χέρια του Αστέρη...
www.zougla.gr
Ο Φάουτσι προσγειώνει για την Όμικρον: Είναι νωρίς να πούμε εάν σηματοδοτεί το τέλος της πανδημίας
Επιφυλακτικός για το εάν η μετάλλαξη Όμικρον όντως σηματοδοτεί το τέλος της πανδημίας του κορωνοϊού εμφανίστηκε τη Δευτέρα ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Άντονι Φάουτσι.
iefimerida.gr
Λήστεψε τράπεζα πριν από 50 χρόνια και έζησε μια νέα ζωή με άλλο όνομα -Το ομολόγησε λίγο πριν πεθάνει
Σε ηλικία μόλις 20 ετών λήστεψε επιτυχώς μία τράπεζα. Άλλαξε όνομα και ζωή και 50 χρόνια μετά το ομολόγησε στην οικογένεια και τους φίλους του. Κανείς δεν τον πίστευε. Λίγο πριν πεθάνει ο Τόμας Ράντελ, η επί 40 χρόνια σύζυγός του ζήτησε από τους φίλους του στο γκολφ και τους συναδέρφους του από τις αντιπροσωπείες […]
www.makeleio.gr
Αυτοκριτική Μαρτινς και κουβέντα με τους παίκτες του Ολυμπιακού μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό
Group therapy στου Ρέντη στον απόηχο του ισόπαλου αποτελέσματος στο ντέρμπι αιωνίων
www.protothema.gr
Germans google “mal@@ka” after Greek player Mavropanos shouts it at opponent
After sliding out of the pitch in agony the sideline media microphone picked up loud and clear the word
www.protothema.gr
Formula 1: Πότε θα αποκαλυφθεί η νέα McLaren; (vid)
H βρετανική ομάδα αποκάλυψε την ημερομηνία όπου θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το μονοθέσιο του 2022, την MCL36.
gazzetta.gr