Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τελική δοκιμή για τα εκλογικά κέντρα

Την επόμενη Κυριακή 5 Δεκεμβρίου θα πραγματατοποιηθεί ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών που θα αναδείξουν την νέα ηγεσία 
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
LIVE, Κύπελλο Ελλάδας: Ο αγώνας Άρης - Λαμία - Τα highlights των προημιτελικών (videos+photos)
Κύπελλο Ελλάδας: Δείτε highlights και δηλώσεις από τους αγώνες της προημιτελικής φάσης του θεσμού. Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός - Ιταλία: 188.797 νέα κρούσματα και 385 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Με ραγδαίους ρυθμούς εξελίσσεται η πανδημία του κορονοϊού στην ΙταλίαΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Ο Καρδινάλιος Μαρξ ντρέπεται για τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης στην Επισκοπή Μονάχου
«Συγγνώμη» από τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης της Επισκοπής Μονάχου και Φράιζινγκ ζήτησε το βράδυ της Πέμπτης ο Επίσκοπος της περιοχής...
7 m
www.zougla.gr
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο για χημιοθεραπείες και νέες εξετάσεις ο Πελέ
Είναι σε σταθερή κατάσταση και ενδέχεται να πάρει εξιτήριο ακόμα και εντός της ημέρας
8 m
www.protothema.gr
All Star Game: Ο Αντετοκούνμπο είναι δεύτερος σε ψήφους στην Ανατολή
Με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να οδηγεί την συνολική ψηφοφορία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι δεύτερος σε ψήφους στην Ανατολή πίσω από τον Κέβιν Ντουράντ για το All Star Game στην τρίτη καταμέτρηση
www.protothema.gr
Έφυγε από τη ζωή ο αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Κάρολος Τρικολίδης
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Ορχήστρα.
iefimerida.gr
Άρης – Λαμία LIVE για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
Ο Άρης υποδέχεται τη Λαμία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στο πρώτο ματς των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας.  Το μεγάλο στόχο του Κυπέλλου Ελλάδας θέλει να συνεχίσει να κυνηγά ο Άρης, βάζοντας βάσεις πρόκρισης από το πρώτο ματς κόντρα στη Λαμία την οποία υποδέχεται στο «Κλ.Βικελίδης» στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «κίτρινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις ... Περισσότερα To άρθρο Άρης – Λαμία LIVE για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπερψηφίστηκε από το αυστριακό κοινοβούλιο ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων
Η πρόταση της αυστριακής κυβέρνησης για εμβολιασμό όλων των πολιτών άνω των 18 ετών, με την εξαίρεση των εγκύων, όσων για ιατρικούς λόγους δεν πρέπει να εμβολιαστούν και όσων έχουν αναρρώσει από Covid-19 το τελευταίο εξάμηνο, εγκρίθηκε με 137 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 13 αποχές
www.protothema.gr
Μήνυμα του Εμανουέλ Μακρόν στα ελληνικά για τα 35 χρόνια του προγράμματος Erasmus
Το δικό μήνυμα και μάλιστα στα ελληνικά για το πρόγραμμα Erasmus που τρέχει εδώ και 35 χρόνια σε όλη την Ευρώπη έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας τονίζει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα άλλαξε τη ζωή 12 εκατομμυρίων Ευρωπαίων και καλεί την γενιά του Erasmus να διηγηθεί τη δική της ιστορία. «Μέσα σε 35 ... Περισσότερα To άρθρο Μήνυμα του Εμανουέλ Μακρόν στα ελληνικά για τα 35 χρόνια του προγράμματος Erasmus δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τέταρτος στην ψηφοφορία του All Star Game (photos)
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην τέταρτη θέση της ψηφοφορίας για το All Star Game του NBA παρέμεινε ο «Greek Freak», μετά την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τρακάρισμα με ανασφάλιστο όχημα: Τι πρέπει να κάνεις - Πως θα αποζημιωθείς
Το να τρακάρουμε με ανασφάλιστο αυτοκίνητο δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές κυκλοφορούν ανάμεσά μας 650.000 τέτοια οχήματα.
iefimerida.gr
Πάτρα: Αγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύζυγο, μπροστά στο ανήλικο παιδί τους
Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Μέση Αγυιά στην Πάτρα...
www.zougla.gr
Αυστρία: Υπερψηφίστηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων -Στα 3.600 ευρώ το πρόστιμο
To Κοινοβούλιο της Αυστρίας υπερψήφισε πριν από λίγο τη γενική υποχρέωση εμβολιασμού των ενηλίκων, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Φεβρουαρίου. Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν φθάνουν έως και τα 3.600 ευρώ.
iefimerida.gr
realme: Μοναδικές χειμερινές προσφορές σε επιλεγμένα και αγαπημένα smartphones!
Η realme, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία smartphone στον κόσμο, έρχεται με εντυπωσιακές εκπτώσεις σε αγαπημένα smartphones της, με αφορμή την χειμερινή εκπτωτική περίοδο που τρέχει...
www.zougla.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Υψηλότερα αντισώματα το Sputnik V από το εμβόλιο της Pfizer
Το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων κατά της μετάλλαξης Όμικρον απ’ ό,τι το εμβόλιο της Pfizer. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Σπαλαντσάνι της Ιταλίας με τη συμμετοχή Ρώσων επιστημόνων και χρηματοδοτήθηκε από το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), το οποίο εμπορεύεται το Sputnik V στο εξωτερικό, έδειξε ότι η εξουδετερωτική ... Περισσότερα To άρθρο Μετάλλαξη Όμικρον: Υψηλότερα αντισώματα το Sputnik V από το εμβόλιο της Pfizer δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξέσπασε ο Ντεμπελέ και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για τη σχέση του με την Μπαρτσελόνα
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ με ένα μακροσκελές μήνυμα απάντησε στα όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα
www.protothema.gr
Ο Μπάμπης Στόκας ερμηνεύει το νέο τραγούδι του «Σασμού» και στέλνει ένα δυνατό κοινωνικό μήνυμα
«Ξέχασες Ν’ Αγαπάς (Πονάς)»,  ένα τραγούδι για τον ρατσισμό, την έμφυλη βία, τα ναρκωτικά, αλλά και για όσους κλείνουν τα μάτια κι εθελοτυφλούν σ’ αυτά τα περιστατικά
www.protothema.gr
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιστρέφει -Επικεφαλής του Ινστιτούτου Ερευνών Eteron
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επιστρέφει κατά έναν τρόπο στην ευρύτερη πολιτική σκηνή.
iefimerida.gr
Τσίπρας: “Το μεγάλο και επείγον ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση”
Το μεγάλο και το επείγον ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση γιατί έχει αποτύχει και γιατί είναι επικίνδυνη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Kontra Channel και στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» και εξήγησε: Το να φύγει αυτή η κυβέρνηση είναι ζήτημα ζωής, είναι ζήτημα επιβίωσης, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην πανδημία ανέφερε […]
www.makeleio.gr
Sofia Vergara: Αγνώριστη η Κολομβιανή καλλονή - δεν την αναγνωρίζει κανείς!
Δείτε πώς είναι πλέον.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η τροπολογία για την ειδική άδεια νόσησης: Η 4η ημέρα θα πληρώνεται 100%
Τρεις αλλαγές έγιναν στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, στα άρθρα για τις άδειες νόσησης λόγω κορονοϊού. Ειδικότερα: διευκρινίζεται ότι οι γονείς εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της άδειας της νόσησης των τέκνων τους από κορονοϊό λαμβάνουν για τις τρεις  πρώτες ημέρες το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη, και […]
www.makeleio.gr
«The Crown»: Σαν δυο σταγόνες νερό Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι-Νταϊάνα - Οι πρώτες φωτογραφίες της 5ης σεζόν
Φωτογραφίες από τα γυρίσματα της πέμπτη σεζόν της σειράς του Netflix, δείχνουν την εκπληκτική ομοιότητα της ηθοποιού με την πριγκίπισσα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στη Λεωφόρο το Παναθηναϊκός Β'-Λεβαδειακός
Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Κυριακή τους Βοιωτούς στο «Απόστολος Νικολαϊδης».
gazzetta.gr
Ο Ολυμπιακός στο Top-15 του κόσμου το 2021 σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) ανακοίνωσε την κατάταξη των ομάδων για το 2021, με τον Ολυμπιακό να είναι στην πρώτη 15άδα. «Άλμα» 13 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη ποδοσφαιρικών συλλόγων, όπως αποτυπώνεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορία και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου πέτυχε ο Ολυμπιακός το 2021. Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» πλασαρίστηκαν στην 15η ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ολυμπιακός στο Top-15 του κόσμου το 2021 σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Τα δύο σενάρια για την εξέλιξή της -Ο Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί
Δύο είναι τα σενάρια για την εξέλιξη του καιρού για την ερχόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.
iefimerida.gr
Σας πνίγει με εκδηλώσεις αγάπης; Γιατί πρέπει να ανησυχήσετε – Τρία σημάδια κινδύνου
Σας βομβαρδίζει με εκδηλώσεις αγάπης και ακριβά δώρα; Θέλει να περνάτε όλη την ημέρα μαζί αποκομμένοι από τους άλλους; Τα νέα είναι μάλλον ανησυχητικά. Διαβάστε γιατί
www.protothema.gr
Σασμός: Το συγκινητικό «αντίο» του συγγραφέα του βιβλίου στον Πετρή (pics)
Το δικό του αντίο στον Κώστα Νικούλι, τον Πετρή του «Σασμού» θέλησε να πει μέσα από τα social media, ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έρευνα: Το λίγο αλκοόλ είναι… καλύτερο από το καθόλου
Οι άνθρωποι που πίνουν μέτρια ποσότητα αλκοόλ, έχουν μειωμένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη επιστημονική έρευνα. Η μελέτη επιβεβαιώνει πορίσματα προηγούμενων ερευνών ότι το αλκοόλ με μέτρο κάνει καλό στην καρδιά. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Σκοτ Σόλομον της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των ΗΠΑ, που έκαναν τη […]
www.makeleio.gr
Η Κάρι Μπράτσο φοράει ξανά το επικό φόρεμα από το φινάλε του «Sex and the City»
Θα εμφανιστεί με αυτό στο 8ο επεισόδιο του  «And Just Like That» - Δείτε φωτογραφίες
www.protothema.gr
Κορονοϊός: 88 παιδιά νοσηλεύονται σε όλη τη χώρα
Ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις και αυξάνονται συνεχώς σε όλη τη χώρα οι νοσηλείες παιδιών. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης στα νοσοκομεία όλης της επικράτειας νοσηλεύονταν 88 παιδιά. Μάλιστα, 2 νεογνά για προληπτικούς λόγους βρίσκονται στην Εντατική του Νοσοκομείου Παίδων, όπως ανέφερε το Open. Δεν είναι διασωληνωμένα αλλά τα έβαλαν στη μονάδα για να είναι ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: 88 παιδιά νοσηλεύονται σε όλη τη χώρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Αγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύζυγο, μπροστά στο ανήλικο παιδί τους
Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Μέση Αγυιά στην Πάτρα.
iefimerida.gr
Ζενίτ - Μονακό 77-86: Με Τζέιμς... άλωσε την Αγία Πετρούπολη και βλέπει 8άδα (vid)
H Moνακό έφυγε με ένα μεγάλο διπλό από τη Ρωσία μετά το 86-77 κόντρα στη Ζενίτ και συνεχίζει να παλεύει για την 8άδα της Euroleague.
gazzetta.gr
Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για τη συνέντευξη της Γεωργίας στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο
Για άλλη μια φορά η Έλενα Ακρίτα τα «πήρε» στο κρανίο με όλους αυτούς τους δήθεν και ντεμέκ οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν ότι η Γεωργία Μπίκα...
www.zougla.gr
Ούνικς - Μπαρτσελόνα 70-64: Η ματσάρα και τα 7 κλεψίματα του Μπράουν (vid)
Ο Τζον Μπράουν ήταν κομβικός απέναντι στην Μπαρτσελόνα, τελειώνοντας τον αγώνα με 7 κλεψίματα για την Ούνικς που εδραιώνεται στην πρώτη οκτάδα της κατάταξης στην EuroLeague.
gazzetta.gr
Τζόκοβιτς: Σκέψεις για αγωγή κατά της Αυστραλίας ζητώντας 3.2 εκατομμύρια δολάρια
Η «Τζοκοβιάδα» στην Αυστραλία αναμένεται να έχει και άλλα επεισόδια με την «Sun» να αναφέρει πως ο Σέρβος τενίστας σκοπεύει να κάνει αγωγή κατά της συγκεκριμένης χώρας, ζητώντας 3.2 εκατομμύρια δολάρια μετά την απέλασή του.
gazzetta.gr
Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης: Η αδιανόητη ευκαιρία από τον Καρίγιο! (vid)
Υποψηφιότητα για την ευκαιρία της χρονιάς έθεσε ο Γκουίντο Καρίγιο, ο οποίος έχασε το... άχαστο με κενή εστία κι απέτυχε να βάλει μπροστά στο σκορ την Έλτσε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
gazzetta.gr
Πτώση σημείωσαν οι πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων το 2021 στην ΕΕ
Μείωση κατά 2,4% παρουσίασε ο όγκος των πωλήσεων των καινούργιων αυτοκινήτων το 2021 στην ΕΕ, σε σχέση με το 2020. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ACEA, πέρσι πουλήθηκαν 9,7 εκατ. καινούργια αυτοκίνητα. Η πτώση του όγκου των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην πανδημία, στην έλλειψη ημιαγωγών, καθώς και στην οικονομική κρίση. Ειδικότερα, η έλλειψη […]
www.makeleio.gr
H Canon παρουσιάζει την πρώτη κάμερα 8Κ πλήρους καρέ της σειράς Cinema EOS
Η Canon ανακοινώνει σήμερα την EOS R5 C, μια ισχυρή, υβριδική κάμερα που συνδυάζει τις επαγγελματικές δυνατότητες δημιουργίας ταινιών της σειράς Cinema EOS...
www.zougla.gr
Τα παπούτσια που κάνουν θραύση χαρίζουν ύψος, αλλά είναι άνετα -Διαχρονικά κομψά, θα ανανεώσουν το στιλ σου
Τα platform παπούτσια έχουν κάνει ίσως την μεγαλύτερη επιστροφή τους.
iefimerida.gr
Βολφ: «Δεν πρέπει να αυτοσχεδιάζουμε με τους κανονισμούς»
Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG Petronas Τότο Βολφ περιμένει πράξεις και όχι λόγια από την FIA σχετικά με την έρευνα για το Άμπου Ντάμπι.
gazzetta.gr
Το τσαγανό της Ελεονώρας και η μεταμόρφωση του «επηρεάζει» σε... «πειράζει»
Τελικά γίνονται πράγματα - Τελικά αλλάζουν πολλά - Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και εντός τηλεοράσεως…
www.protothema.gr
«Κρανίου τόπος» και το Γενικό Λύκειο Μελισσίων, μετά τη λήξη της κατάληψης [βίντεο & εικόνες]
Δεν έχουν τέλος δυστυχώς οι βανδαλισμοί που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα σε σχολεία που τελούν υπό κατάληψη.
iefimerida.gr
Έξι άμαχοι νεκροί και τριάντα τραυματίες σε βομβαρδισμό στην πόλη Αφρίν της Συρίας
Η περιοχή ελέγχεται από τις τουρκικές δυνάμεις και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι οβίδες προήλθαν από μια περιοχή όπου έχουν παρουσία οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος και των Κούρδων της Συρίας
www.protothema.gr
Παύλος Πολάκης: Το Facebook μπλόκαρε ξανά τον λογαριασμό του - «Όντε ψοφά ο γάϊδαρος κουνάει την ουρά του»
Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε πως δεν είναι η πρώτη φορά που το μέσο κοινωνικής δικτύωσης τον μπλοκάρει
www.protothema.gr
Live streaming, WRC: Η πρώτη ειδική του 2022 – Εκκίνηση από το Μόντε Κάρλο (videos+photos)
WRC: Δείτε ζωντανά με εικόνα και ήχο την πρώτη ειδική διαδρομή του 2020 από το Μόντε Κάρλο, όπου παραδοσιακά ανοίγει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βορίδης: «Αυξάνεται κατά 3 ημέρες η άδεια στους γονείς στο Δημόσιο που νοσούν τα παιδιά τους από κορονοϊό»
«Με την άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους στο Δημόσιο που τα παιδιά τους νοσούν, αυξάνουμε τις ημέρες αδείας κατά τρεις», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης.
gazzetta.gr
Τανζανία: Δύο νεκροί σε σύγκρουση μικρού λεωφορείου με τρένο (pics)
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν το μικρό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο στα περίχωρα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr