Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Στα Τρίκαλα ο Παύλος Χρηστίδης -«Υπάρχει άλλος δρόμος για την πολιτική ζωή του τόπου»

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: «Η αίσθηση του ατομισμού, έναντι της συλλογικότητας. Ένας ωχαδερφισμός, μια γκρίζα κατάσταση η οποία στερείται καθημερινά αισιοδοξία και…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Καιρός – Εύβοια: Χωρίς ρεύμα 6 χωριά λόγω χιονιά – Μήνυμα έκτακτης ανάγκης από το 112
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Ελπίδα» με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να σαρώνουν και την Εύβοια. Λόγω του χιονιά προβλήματα ηλεκτροδότησης παρουσίασαν – μέχρι στιγμής – έξι χωριά στο νότιο τμήμα του νησιού.  Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η κακοκαιρία «Ελπίδα» στη Νότια Εύβοια, είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί βλάβη στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Εύβοια: Χωρίς ρεύμα 6 χωριά λόγω χιονιά – Μήνυμα έκτακτης ανάγκης από το 112 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
H απάντηση της Ελεονώρας Mελέτη στον Snik: «Εμείς τα σκουπίδια αναγνωρίζουμε τα σκουπίδια»
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο του τραγούδι του Snik που περιέχει κάποιους σεξιστικούς στίχους με την Ελεονώρα Mελέτη να δίνει την απάντησή της στον γνωστό τράπερ.
4 m
iefimerida.gr
Ουγγαρία: «Δεν θέλουμε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο»
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας προειδοποίησε σήμερα, Δευτέρα, για την απειλή ενός νέου Ψυχρού Πολέμου, εν μέσω εντάσεων ανάμεσα στη Δύση...
5 m
www.zougla.gr
Χωρίς προσωπικό από τις 12:00 οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της κακοκαιρίας
Χωρίς προσωπικό βρίσκονται από τις 12:00, τη Δευτέρα, οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της κακοκαιρίας...
6 m
www.zougla.gr
45.668 έλεγχοι την Κυριακή: Δύο αναστολές λειτουργίας -328 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας
Συνεχίστηκαν και χθες οι εντατικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
6 m
iefimerida.gr
Σήφης Βαλυράκης: Ματαιώθηκε το μνημόσυνό του λόγω της κακοκαιρίας
Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών καθιστούν τη διεξαγωγή του μνημοσύνου αδύνατη - Η ανακοίνωση της οικογένειας Βαλυράκη
6 m
www.protothema.gr
Εργοδότης Γεωργίας Μπίκα: Δέχομαι απειλές, μου είπαν τι πας να κάνεις, θα τα βάλεις με τους billionaires
Απειλές από επιχειρηματία της νύχτας κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο εργοδότης της Γεωργίας Μπίκα, που κατήγγειλε βιασμό σε σουίτα ξενοδοχείου την Πρωτοχρονιά.
6 m
iefimerida.gr
Αναβάλλονται σήμερα και αύριο όλοι οι εμβολιασμοί σε Αττική και Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα
Ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας για τους εμβολιασμούς και την κακοκαιρία ΕλπίδαΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Υπόθεση Novartis: Στο αρχείο η δικογραφία για Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο
«Καθάρισαν» ποινικά για την υπόθεση της Novartis ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος καθώς οι δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί σε βάρος τους,...
7 m
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Χωρίς ρεύμα περιοχές της Καλλιθέας και του Κουκακίου
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Η ΔΕΔΔΗΕ είναι επί ποδός για την αποκατάσταση των ζημιών.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ο Ρόμπερτ Ουίλσον σκηνοθετεί τον «Οθέλλο» του Τζουζέππε Βέρντι
«Μια εξέχουσα φυσιογνωμία στον κόσμο του πειραματικού θεάτρου και ένας εξερευνητής των χρήσεων του χρόνου και του χώρου...
7 m
www.zougla.gr
Κρήτη: Το σπάνιο καιρικό φαινόμενο «χιονοχάλαζο» έπληξε το νησί
Η επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς» αφήνει το βαρύ αποτύπωμά της σε όλο το νησί της Κρήτης με το χιόνι και το τσουχτερό κρύο να έχουν κάνει την εμφάνισή τους ενώ παράλληλα ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο με συνδυασμό χιονόπτωσης και χαλαζόπτωσης, το χιονοχάλαζο, να πέφτει στο νησί. Μιλώντας στο cretapost.gr, ο διδάκτωρ Μετεωρολογίας και Ερευνητής στο ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Το σπάνιο καιρικό φαινόμενο «χιονοχάλαζο» έπληξε το νησί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το σετ κόντρα στον Φριτζ και δεν το κατάλαβε
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 σετ κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ για τους “16” του Australian Open, ωστόσο έβγαλε αντίδραση. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κράτησε το σερβίς του στο δεύτερο σετ κι έκανε το καθοριστικό μπρέικ στο 5-4 του δεύτερου σετ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια (1-1). Αντί να πάει, όμως, στον ... Περισσότερα To άρθρο Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το σετ κόντρα στον Φριτζ και δεν το κατάλαβε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
ΑΑΔΕ: Τι γίνεται με τα ραντεβού που αναβάλλονται λόγω κακοκαιρίας
Τα ραντεβού που έχουν προγραμματιστεί με Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για σήμερα, από τις 12:00 και μετά, αναβάλλονται, στο πλαίσιο της απόφασης του υπουργείου...
www.zougla.gr
Ταλαιπωρία με... αντίτιμο στην Αττική οδό - Χιλιάδες αυτοκίνητα μπλοκαρισμένα επί 2 ώρες
Δεν φτάνει που πλήρωσαν 2,80 ευρώ, χιλιάδες οδηγοί πληρώνουν πολύ βαρύ αντίτιμο για την ταλαιπωρία...
www.zougla.gr
Σύμβαση leasing αντί δόσης για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια
Τι προβλέπει τροπολογία της κυβέρνησης για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση – Οι ομοιότητες με τον Φορέα των ευάλωτων και οι amicable solutions των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
www.protothema.gr
Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα - Η αγορά προεξοφλεί την αλλαγή της νομισματικής πολιτικής
Διατηρούνται οι πιέσεις στις αγορές των ομολόγων με αποτέλεσμα οι αποδόσεις τους να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η τάση που φαίνεται πλέον να έχει...
www.zougla.gr
ΕΦΕΤ: Αποσύρεται σνίτσελ κοτόπουλο – «Οι καταναλωτές να μην το καταναλώσουν»
Ο ΕΦΕΤ καλεί σε απόσυρση του προϊόντος με την εμπορική ονομασία «ΣΝΙΤΣΕΛ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, Mama Mia». Καλούνται οι καταναλωτές, που το έχουν ήδη προμηθευτεί, να μην το καταναλώσουν. Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τηδιενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος ΜικροβιολογικώνΚριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2021, προέβη σε δειγματοληψία ... Περισσότερα To άρθρο ΕΦΕΤ: Αποσύρεται σνίτσελ κοτόπουλο – «Οι καταναλωτές να μην το καταναλώσουν» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μέχρι τον Σαρωνικό έφτασε το χιόνι
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Ελπίδα», με τις περισσότερες περιοχές της Αττικής να έχουν ντυθεί στα λευκά...
www.zougla.gr
Τόνγκα: Η έκρηξη του ηφαιστείου ήταν ανάλογη με εκατοντάδες Χιροσίμες, λέει η NASA
Το ηφαίστειο της Τόνγκα εκτόξευσε φωτιά, λάβα και τέφρα στην ατμόσφαιρα σε ύψος 40 χιλιομέτρων όταν εξερράγη στις 15 Ιανουαρίου
www.protothema.gr
Υπ. Μετανάστευσης: Μέριμνα για τρόφιμα και θερμαντικά σώματα σε δομές φιλοξενίας
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δομές φιλοξενίας προσφύγων μέχρι στιγμής την κακοκαιρία σε Αττική, Βοιωτία και νησιά.
iefimerida.gr
Η χιονισμένη Αθήνα το 1982 σε ένα βίντεο: «Ένας εκτεταμένος χιονιάς έφτασε στην πρωτεύουσα»
Αρχειακό, έγχρωμο υλικό μας ταξιδεύει σε μια μέρα στην πόλη σαν τη σημερινή, σαράντα χρόνια πριν.
www.protothema.gr
Η Δέσποινα Βανδή με την κόρη της κάνουν αστεία και γελούν -Η Μελίνα κλείνει τα 18 σε λίγες μέρες [βίντεο]
Χαλαρές στιγμές με την κόρη της, Μελίνα, πέρασε το βράδυ του Σαββάτου η Δέσποινα Βανδή.
iefimerida.gr
Τα μνημεία Unesco της Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα τέχνης της Google
Στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού Google (Google Arts and Culture platform), η οποία προβάλλει τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς παγκοσμίως, παρουσιάζει ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ) τα μνημεία UNESCO της πόλης.
iefimerida.gr
Υπέρπτηση τουρκικών μαχητικών πάνω από την Παναγιά
Πάνω από την Παναγιά πέταξε πριν από λίγο ζεύγος τουρκικών μαχητικών. Συγκεκριμένα στις 12:41 δύο τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν υπέρπτηση στα 28.000 πόδια πάνω από το ελληνικό νησί. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. To άρθρο Υπέρπτηση τουρκικών μαχητικών πάνω από την Παναγιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φωτιά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Φωτιά ξέσπασε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου πριν από λίγα λεπτά.
iefimerida.gr
Μπόμπα-Τανιμανίδης: To video με τις κόρες τους να κοιτάζουν το χιόνι έγινε viral
Θα λιώσετε με τη Φιλίππα και την Αριάνα. Οι επώνυμοι έμειναν σήμερα σπίτι για να χαρούν τη μέρα με τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επικεφαλής ΠΟΥ: Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της πανδημίας
Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε σήμερα τις χώρες να εργαστούν από κοινού προκειμένου να τερματιστεί η οξεία φάση της πανδημίας covid-19, λέγοντας ότι πλέον διαθέτουν όλα τα εργαλεία για να το πράξουν.
iefimerida.gr
Φορέστε αλυσίδες για το χιόνι στο αυτοκίνητό σας με 9 απλά βήματα
Οι κλασικές αλυσίδες παραμένουν το σύστημα που προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής προς αποτελεσματικότητα, για την κίνηση σε χιονισμένους δρόμους. Δείτε πως και πότε πρέπει να τις φορέσετε στο αυτοκίνητό σας. Τον χειμώνα, η τοποθέτηση αλυσίδων χιονιού στους τροχούς βελτιώνει την ασφάλεια και το κράτημα του αυτοκινήτου σας σε χιονισμένους ή παγωμένους δρόμους. Καθώς στην ... Περισσότερα To άρθρο Φορέστε αλυσίδες για το χιόνι στο αυτοκίνητό σας με 9 απλά βήματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρύωσαν τα μπουμπούκια της Βουλής και διέκοψαν τις εργασίες – Έκλεισαν και τις δημόσιες υπηρεσίες…
Διέκοψε σήμερα τις εργασίες της η Βουλή, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική. Νεότερη απόφαση, για ενδεχόμενη παράταση της αναστολής των κοινοβουλευτικών εργασιών και αύριο, θα ληφθεί τις απογευματινές ώρες, οπότε η διοίκηση της Βουλής θα πραγματοποιήσει σύσκεψη. Έκλεισαν και τις δημόσιες υπηρεσίες Χωρίς προσωπικό βρίσκονται από τις 12:00 οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της […]
www.makeleio.gr
Στη «Σκοτεινή Θάλασσα» ο Χρήστος προσπαθεί να διασταυρώσει το ενδεχόμενο η Άννα να ήταν έγκυος, όταν εξαφανίστηκε
Απόψε,  στις 22:40, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Τι αναφέρει ο Πρύτανης
«Είναι σωστό να παρέμβω εγώ όταν “τρέχει” η υπόθεση;». Αυτό σημείωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ερωτηθείς από το pelop.gr για την υπόθεση της σεξουαλικής παρενόχλησης που ήρθε στο φως. Συγκεκριμένα, όπως έγραψε το pelop.gr, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση μετά από καταγγελία της φοιτήτριάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες  διετάχθη […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Θέμα στα διεθνή μέσα ο «χιονιάς» σε Αθήνα, ελληνικά νησιά
Εκτενή αφιερώματα στην κακοκαιρία «Ελπίδα» που πλήττει την Ελλάδα φιλοξενούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα ειδησεογραφικά πρακτορείαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: Ο ΟΚΑΝΑ διένειμε γάντια, κασκόλ, κουβέρτες στους ουσιοεξαρτημένους (εικόνες)
Δίπλα στους ουσιοεξαρτημένους της Αθήνας που βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Ελπίς» βρέθηκε ο Οργανισμός Κατά των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπερπτήση τουρκικών F-16 πάνω από την Παναγιά
Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία
www.protothema.gr
Δήμος Αθηναίων: 42 μεγάλα οχήματα με αλάτι σαρώνουν την πόλη -Εξω από νοσοκομεία, σε κεντρικές αρτηρίες
Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «Ελπίς».
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες που έχουν ραντεβού εμβολιασμού κατά της covid-19
Κακοκαιρία Ελπίδα: Τα ραντεβού εμβολιασμού έναντι της covid-19 που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα (24/01/2022) και αύριο (25/01/2022) στο Παίδων Πεντέλης,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κίνδυνος-Θάνατος τα συμβατικά ελαστικά στο χιόνι (Video)
Τα θερινά ελαστικά, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για τους περισσότερους μήνες του χρόνου, όμως, σε ακραίες καιρικές συνθήκες και σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνα.
iefimerida.gr
Ομοσπονδία διδασκάλων για τηλεκπαίδευση: Καμία προετοιμασία από το υπ. Παιδείας
Σκληρή κριτική στο υπουργείο Παιδείας ασκεί η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) με αφορμή την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης στα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.
iefimerida.gr
Πονοκέφαλος: Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει;
Ο πονοκέφαλος, ειδικά αν είναι έντονος ή αν είναι συχνός, μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στον...
www.zougla.gr
Το Public Group αποκτά μερίδιο 50% στην iRepair
Το Public Group ανακοίνωσε τη στρατηγική του συνεργασία με την εταιρεία επισκευαστικών κέντρων ηλεκτρονικών συσκευών iRepair. Όπως σημειώνεται...
www.zougla.gr
Η Superleague 20ο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο
H ελληνική Superleague με 610,5 βαθμούς, είναι το 20ο πιο δυνατό πρωτάθλημα στον κόσμο, υποχωρώντας από τη 12η θέση που βρισκόταν το 2020, στην κατάταξη που δημοσίευσε σήμερα η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS). Η πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας (Serie A), σκαρφάλωσε από την τρίτη θέση στην κορυφή με 1406 βαθμούς και ... Περισσότερα To άρθρο Η Superleague 20ο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ένταση στην Ουκρανία: Με μαχητικά και πλοία το ΝΑΤΟ ενισχύει τις δυνάμεις στην Ανατολική Ευρώπη
Οι χώρες του ΝΑΤΟ έθεσαν τις δυνάμεις τους σε επιφυλακή και έστειλαν πλοία και μαχητικά αεροσκάφη για να ενισχύσουν την άμυνά τους στην ανατολική Ευρώπη απέναντι στις στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας στα σύνορά της με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Συμμαχία. “Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύει και ... Περισσότερα To άρθρο Ένταση στην Ουκρανία: Με μαχητικά και πλοία το ΝΑΤΟ ενισχύει τις δυνάμεις στην Ανατολική Ευρώπη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο ΟΚΑΝΑ διένειμε γάντια, κασκόλ, κουβέρτες σε ουσιοεξαρτημένους [εικόνες]
Δίπλα στους ουσιοεξαρτημένους της Αθήνας που βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Ελπίς» βρέθηκε ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία: Απελπιστική η κατάσταση στην Αττική Οδό – Ουρές χιλιομέτρων
Εικόνες χάους κατέγραψε το protothema.gr στην Αττική Οδό, στο ύψος της Παλλήνης- Άνοιξαν οι μπάρες των διοδίων για να διευκολυνθούν οι οδηγοί
www.protothema.gr
Βουλή: Στοιχεία για τις ενέργειες των ΑΕΙ προς εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης
Βουλή: Δόθηκαν στοιχεία αναφορικές με τις ενέργειες των πανεπιστημίων για την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
O κόσμος καίγεται και το μ#$νί ξυρίζεται – Η εμφάνιση της Μαρίνας Πατούλη στην… παραλία
Εδώ ο κόσμος καίγεται, το χιόνι έχει κατακλύσει την Ελλάδα από χθες και η Μαρίνα Πατούλη στην κοσμάρα της. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες αποφάσισε να κάνει την χειμωνιάτικη βόλτα της στη θάλασσα ντυμένη… ανάλογα. Με total blue σύνολο η ίδια πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στη θάλασσα και τράβηξε όλα τα βλέμματα.
www.makeleio.gr