Έκπληξη με Σούλη Παπαδόπουλο! Αυτή είναι η νέα του ομάδα (pics)

Νέα ποδοσφαιρική… στέγη για τον Σούλη Παπαδόπουλο, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα.

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία: Το viral βίντεο στο TikTok για όσους παραγγέλνουν με τον χιονιά
Ακρως επικίνδυνη είναι ο οδήγηση στην Αττική από εχθές με την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς» και ένας Ελληνας TikToker σχολιάζει όσους συνεχίζουν να παραγγέλνουν ντιλίβερι
5 m
www.protothema.gr
Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ για κλιμάκωση της έντασης στην Ουκρανία
Το Κρεμλίνο κατήγγειλε, την Τρίτη, ότι η απόφαση της Ουάσινγκτον να θέσει σε κατάσταση συναγερμού αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις...
5 m
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Εκκληση να μεταφερθεί από τον προαστιακό της Κάντζα ζευγάρι με το19 μηνών μωρό του
Εγκλωβισμένοι βρίσκονται 400 άνθρωποι στο σταθμό του προαστιακού στην Κάντζα, μεταξύ των οποίων υπάρχει και ένα μωράκι 19 μηνών.
7 m
iefimerida.gr
Σούπερ μάρκετ: Κλείνουν νωρίτερα λόγω της κακοκαιρίας, δείτε το ωράριο λειτουργίας
Η κακοκαιρία Ελπίς φέρνει αλλαγές σήμερα στη λειτουργία των σούπερ μάρκετ στις πληγείσες περιοχές, ενώ δεν θα λειτουργήσουν τα καταστήματα λιανικής - Κανονικά η λειτουργία των φαρμακείων και των πρατηρίων καυσίμων
7 m
www.protothema.gr
Συγκλονιστικό σημείωμα εγκλωβισμένου οδηγού που έφυγε με τα πόδια από την Αττική Οδό
Οι εγκλωβισμένοι οδηγοί της Αττικής Οδού διαπιστώνοντας ότι ήταν αβοήθητοι επικοινωνούσαν μεταξύ τουςΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Bρετανία: Η αστυνομία εγκαινιάζει έρευνα για τα πάρτι της Nτάουνινγκ Στριτ
Σε δεινή θέση περιέρχεται η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία λόγω του σκανδάλου partygate. Τις πληροφορίες για τις συναθροίσεις…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Εγκλωβισμένοι οδηγοί βρήκαν καταφύγιο σε ξενοδοχείο στην Κάντζα – Κοιμήθηκαν στα πατώματα [εικόνες]
Εγκλωβισμένα παραμένουν εκατοντάδες αυτοκίνητα στην Αττική Οδό μετά τον χιονιά που έφερε η «κακοκαιρία Ελπίδα».
8 m
iefimerida.gr
H «Ελπίδα» έντυσε την Αθήνα στα λευκά, από την Ακρόπολη μέχρι το Ζάππειο -Δείτε φωτό και βίντεο
Παρά τα τεράστια προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα» στην Αττική, άφησε πίσω της και εντυπωσιακές εικόνες, με το χιόνι να «σκεπάζει» κεντρικά σημεία των Αθηνών.
9 m
iefimerida.gr
Το «πινκγ πονγκ» των ευθυνών - Ντροπή σε όλους τους αρμόδιους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Ντροπή και στον ΟΣΕ
Μόνο αν μπεις στη θέση του απλού κοσμάκη μπορείς να καταλάβεις πόσο δίκιο έχει όταν διαμαρτύρεται για τα χάλια του συστήματος της ενημέρωσης της...
9 m
www.zougla.gr
Νέα ανακοίνωση από την Αττική Οδό για τους εγκλωβισμένους οδηγούς
Ποιοι οδηγοί μπορούν να παραλάβουν τα οχήματά τους
9 m
www.protothema.gr
Κορονοϊός στην Κύπρο: 72 θάνατοι από 1-24 Ιανουαρίου
Κορονοϊός – Όλες οι Ειδήσεις: O Ιανουάριος καταδεικνύεται προς το παρόν ο δεύτερος χειρότερος μήνας της πανδημίας.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Κουτσούμπας για κακοκαιρία: Καμία δικαιολογία δεν ξεπλένει την κυβέρνηση και το «επιτελικό κράτος»
«Καμιά δικαιολογία δεν μπορεί να ξεπλύνει την κυβέρνηση και το περίφημο “επιτελικό κράτος” από τις τεράστιες ευθύνες τους, που άφησαν στο έλεος μιας αναμενόμενης χιονόπτωσης τους κατοίκους ολόκληρων περιοχών, ιδιαίτερα της Αττικής» σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας για τα τεράστια προβλήμτα από την κακοκαιρία. Με δήλωσή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρει πως ... Περισσότερα To άρθρο Κουτσούμπας για κακοκαιρία: Καμία δικαιολογία δεν ξεπλένει την κυβέρνηση και το «επιτελικό κράτος» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οινόη: Ξεσπούν οι αγανακτισμένοι επιβάτες - «Μας άδειασαν έξω στο κρύο για να μην έχουν ευθύνη»
Χωρίς φαγητό, νερό και ενημέρωση περιμένουν να πάνε στον προορισμό τους - Ναύλωσαν λεωφορείο με δικά τους χρήματα και δεν έχει επιτραπεί στον οδηγό να πλησιάσει για να τους παραλάβει
www.protothema.gr
Μάνδρα: «Οι κεντρικοί δρόμοι είναι ανοιχτοί, τώρα θα ανοίξουμε και τις γειτονιές» λέει ο δήμαρχος
Ο δήμος της Μάνδρας-Ειδυλλίας, λόγω και του ορεινού χαρακτήρα του, είναι από αυτούς που δοκιμάζονται έντονα στις άσχημες καιρικές συνθήκες.
iefimerida.gr
Ράνια Κωστάκη: Eμεινε εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό για 16 ώρες
Έπειτα από 16 ώρες κατάφερε να απεγκλωβιστεί από την Αττική Οδό η ραδιοφωνική παραγωγός Ράνια Κωστάκη και μίλησε τόσο για τη δική της εμπειρία, όσο και για την απίστευτη ταλαιπωρία των γύρω συνοδηγών της.
iefimerida.gr
Viral ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Η στιγμή που «σώζει» ball girl από τεράστιο έντομο [βίντεο]
Στα προημιτελικά του Australian Open βρίσκεται για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
iefimerida.gr
Δέσποινα Βανδή-Βασίλης Μπισμπίκης: Το ταξίδι στην Κύπρο, οι τρυφερές αγκαλιές και οι ψίθυροι
Λίγο πριν πετάξουν για την Κύπρο, όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουάσινγκτον για κλιμάκωση της έντασης
Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουάσινγκτον για κλιμάκωση της έντασης γύρω από την Ουκρανία.
iefimerida.gr
Η Eλεονώρα Μελέτη έκανε την ανατροπή -Η καλοκαιρινή φωτό με μπικίνι εν μέσω του χιονιά [εικόνα]
H Eλεονώρα Μελέτη πήγε κόντρα στο χιονισμένο mood του Instagram και δημοσίευσε φωτογραφία της με μπικίνι.
iefimerida.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Στους χιλιάδες εγκλωβισμένους στη Μεσογείων, την Κηφισίας, τη Μαραθώνος ποιος θα δώσει αποζημιώσεις;
«Η πρωτοφανής ταλαιπωρία των πολιτών σε μια προαναγγελθείσα κακοκαιρία έχει έναν και μόνον υπεύθυνο: τον κύριο Μητσοτάκη»...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής σε τρεις ασθενείς τα όργανα 25χρονης που «έφυγε» από τροχαίο
Δώρο ζωής έλαβαν τρεις ασθενείς από τη δωρεά οργάνων 25χρονης, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονικης, όπου νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη, λόγω τροχαίου.
iefimerida.gr
Διεθνή ΜΜΕ για την «Ελπίδα»: Σπάνια χιονοθύελλα παρέλυσε Ελλάδα και Τουρκία
Για μια σπάνια χιονοθύελλα που σαρώνει την ανατολική Μεσόγειο κλείνοντας αεροδρόμια, σχολεία και εμβολιαστικά κέντρα κάνουν λόγο τα διεθνή ΜΜΕ αναφερόμενα στο κύμα κακοκαιρίας στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη.
iefimerida.gr
Σταδιακή αποκατάσταση του πτητικού προγράμματος της AEGEAN και της Olympic Air
Σε μερική αποκατάσταση του πτητικού της προγράμματος θα προχωρήσει σήμερα, Τρίτη, η ΑEGEAN από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»...
www.zougla.gr
Καραμανλής για Αττική Οδό: Συστήνεται επιτροπή διερεύνησης -Θα αποδοθούν ευθύνες, θα επιβληθούν κυρώσεις
Παρέμβαση για τα πρωτοφανή γεγονότα στην Αττική Οδό έκανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
iefimerida.gr
Πώς λειτουργούν σήμερα Τρίτη τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
Συνεχίζονται τα τεράστια προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας λόγω της κακοκαιρίας που έφερε σφοδρή χιονόπτωση αλλά και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Λόγω της κατάστασης στο οδικό δίκτυο της Αθήνας εξακολουθεί μέχρι στιγμής να μην επιτρέπεται η εκτέλεση δρομολογίων Μέσων Μαζικής Μεταφορλας, και συγκεκριμένα δεν κυκλοφορούν λεωφορεία και τρόλεϊ. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό ... Περισσότερα To άρθρο Πώς λειτουργούν σήμερα Τρίτη τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δύσκολες ώρες για την πρώην παίκτρια της «Φάρμας» Κρίστυ Λυκοπούλου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό
Στιγμές αγωνίες έζησε το βράδυ της Δευτέρας (24/1) η Κρίστυ Λυκοπούλου. Η πρώην παίκτρια της «Φάρμας» ένιωσε ένα μούδιασμα στην μία πλευρά του προσώπου της και κάλεσε ασθενοφόρο, το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Εκεί της έγινε εισαγωγή και την ενημέρωσαν ότι υπέστη κρίση εγκεφαλικού επεισοδίου. Η ίδια, μέσα από μία σειρά αναρτήσεων στον […]
www.makeleio.gr
Αττική Οδός: Έρχονται αυστηρές κυρώσεις εκτός από τις αποζημιώσεις στους εγκλωβισμένους οδηγούς
Αντιμέτωπη με αυστηρές κυρώσεις αναμένεται να βρεθεί η Αττική Οδός καθώς συγκροτείται ειδική επιτροπή διερεύνησης από το υπουργείο Μεταφορών για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«The Batman»: Σχεδόν τρεις ώρες στην Γκόθαμ Σίτυ με τον «Σκοτεινό Ιππότη»
Αρχές Μαρτίου στις κινηματογραφικές αίθουσες οι φίλοι των superhero ταινιών θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν σχεδόν...
www.zougla.gr
Σκοτεινή θάλασσα: Ο Χρήστος ερευνά το ενδεχόμενο η Άννα να κρύβεται στη Ρωσία
Τι θα δούμε στο αποψινό στις 22.40 στο Mega
www.protothema.gr
Εγκληματική άγνοια ή συγκάλυψη;
Εν προκειμένω, έχουμε να κάνουμε με έναν ιατροδικαστή που ελέγχεται όχι μόνο για άκρως σημαντικές παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του...
www.zougla.gr
Ο Ταξιάρχης Φούντας έκλεισε σε ομάδα του MLS με ποσό ρεκόρ
Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και στην DC Γιουνάιτεντ της Ουάσινγκτον θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ταξιάρχης Φούντας. Ο Ταξιάρχης Φούντας συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο με την ομάδα της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Washington Post». Μάλιστα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο 26χρονος μεσοεπιθετικός -που άρχισε την καριέρα του από ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ταξιάρχης Φούντας έκλεισε σε ομάδα του MLS με ποσό ρεκόρ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Π. Βλάχος (ΚΙΝΑΛ): Όπου δοκιμάζεται η κυβέρνηση της ΝΔ αποτυγχάνει – Ανεπαρκής ο σχεδιασμός
Ο γραμματέας επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ , Παναγιώτης Βλάχος, μίλησε στα Παραπολιτικά 90.1 και στην εκπομπή «Μέχρι τέλους» με τον δημοσιογράφο Γιώργο Πιέρρο.
iefimerida.gr
Oymyakon: Ταξίδι στο πιο κρύο μέρος του πλανήτη
Αν είστε και εσείς από αυτούς που γκρινιάζουν για το κρύο και ψάχνουν για πιο ζεστά μέρη τότε αναθεωρήστε άμεσα!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι κερδίζουμε τρώγοντας φασολάδα
Λίγοι μπορούν να αντισταθούν σε μια χειμωνιάτικη φασολάδα, αλλά πολλοί περισσότεροι θα υποκλιθούν μπροστά στον βασιλιά των οσπρίων μόλις διαβάσουν πόσα οφέλη κρύβει για την υγεία μας
www.protothema.gr
Ας του πει κάποιος να κόψει τις παχιές μ@λακ@ες! Καλλιάνος: Τόσο χιόνι έχει να πέσει από το 1930
Κάποιος πρέπει να πει σε αυτό τον καραγκιόζη μαθηματικό, βουλευτή, μετεωρολόγο, να κόψει τις παχιές μ@λακίες! Αναφερόμαστε στον Γιάννη Καλλιάνο, ο οποίος σε συνέντευξή του, τόνισε ότι “τόσο χιόνι έχει να πέσει στην Αθήνα από το 1930”! Κάποιος να τον μαζέψει παιδιά…
www.makeleio.gr
Χωρίς ρεύμα στον χιονιά: Επεσαν δέντρα και έκοψαν τα καλώδια ρεύματος στον Ασύρματο στον Αγιο Δημήτριο
Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική προκάλεσε η κακοκαιρία Ελπίδα.
iefimerida.gr
Ποιο είναι το πρόστιμο που θα πληρώσει η Αττική Οδός; – Εκτός των αποζημιώσεων
Αντιμέτωπη με συγκεκριμένα πρόστιμα είναι η εταιρεία διαχείρισης της Αττικής Οδού. Ολα θα κριθούν σε τρίς ημέρες από την Επιτροπή Διερεύνησης.
www.protothema.gr
Βομβαρδισμένο τοπίο η Αττική μετά την επέλαση της κακοκαιρίας – Παρατημένα αυτοκίνητα και προβλήματα από πτώσεις δέντρων
Στο έλεος της κακοκαιρίας «Ελπίδα» αφέθηκε από το πρωί της Δευτέρας η Αττική, με πυροσβεστική, αστυνομία, περιφέρεια και στρατό να δίνουν ολονύχτια μάχη προκειμένου να απεγκλωβιστούν εκατοντάδες οδηγοί που βρίσκονται για ώρες ακινητοποιημένοι σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.  Μετά την επέλαση του χιονιά, η Αθήνα «ξύπνησε» σε ένα… χάος με τις εικόνες να παραπέμπουν ... Περισσότερα To άρθρο Βομβαρδισμένο τοπίο η Αττική μετά την επέλαση της κακοκαιρίας – Παρατημένα αυτοκίνητα και προβλήματα από πτώσεις δέντρων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σε αυτό το καταπράσινο χωριουδάκι της Ιταλίας, οι κάτοικοι δεν μιλούν ιταλικά -Βγαλμένο από άλλη εποχή
Ένα απομονωμένο χωριουδάκι στην ανατολική Ιταλία με μόλις 30 μόνιμους κατοίκους 
www.protothema.gr
Δώρο ζωής σε τρεις ασθενείς τα όργανα 25χρονης από τη Θεσσαλονίκη
Δώρο ζωής έλαβαν τρεις ασθενείς από τη δωρεά οργάνων 25χρονης, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο Ιπποκράτειο...
www.zougla.gr
Η υψηλότερη πρόσληψη ελαιολάδου σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα
Η κατανάλωση περισσότερων από 7 γραμμαρίων (περίπου μισή κουταλιά της σούπας) ελαιολάδου την ημέρα...
www.zougla.gr
Τα ζώδια που δεν αντέχουν καθόλου το κρύο
O χειμώνας δεν είναι η αγαπημένη τους εποχή.
www.protothema.gr
Νέες αποκαλύψεις για τον Μπόρις Τζόνσον: Έκανε και πάρτι γενεθλίων μέσα στο lockdown
Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες για διοργάνωση πάρτι στη διάρκεια της πανδημίας κατά παράβαση των κανόνων του lockdown βρίσκεται ο Μπόρις Τζόνσον.
iefimerida.gr
Prominent Turkish journalist is jailed after quoting proverb deemed ‘insulting’ to Erdogan
A spokesman for Erdogan, called Kabas a “so-called journalist” & said her comments had “no goal other than spreading hatred”
www.protothema.gr
Αττική: Πώς λειτουργούν τα ΜΜΜ - Ποιες πτήσεις θα γίνουν σήμερα
Αναλυτικά πως θα λειτουργήσουν σήμερα τα μέσα μεταφοράς, αλλά και ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τραυματίστηκε 58χρονος λιμενεργάτης στο λιμάνι του Ηρακλείου
Ένας 58χρονος λιμενεργάτης τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου κατά την διάρκεια εργασιών εκφόρτωσης Φ/Γ πλοίου το οποίο βρίσκεται πλαγιοδετημένο στον προβλήτα ΙΙΙ λιμένα Ηρακλείου. Ο τραυματίας διεκομίσθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Προανάκριση διενεργείται από την το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. cretapost.gr
www.makeleio.gr
Αλέξης Τσίπρας: Ένα 24ωρο χάους ο βασικός υπεύθυνος του χάους, απών
Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική τις προηγούμενες 24 ώρες, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «βασικό υπεύθυνο του χάους». «Ένα εικοσιτετράωρο χάους για τη χώρα και ταλαιπωρίας για τους πολίτες της και ο κ. Μητσοτάκης, ο βασικός υπεύθυνος ... Περισσότερα To άρθρο Αλέξης Τσίπρας: Ένα 24ωρο χάους ο βασικός υπεύθυνος του χάους, απών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr