ΕΚΤΑΚΤΟ! Πυροβολισμοί έξω από γυμναστήριο στο Γαλάτσι

Ο άνδρας δέχθηκε τα πυρά αγνώστου ενώ έβγαινε από γυμναστήριο. «Συναγερμός» έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς ένα άτομο δέχθηκε πυρά έξω από γυμναστήριο στο Γαλάτσι. Ένας άνδρας φέρεται να έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστου την ώρα που αποχωρούσε από γυμναστήριο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις σφαίρες.
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία-Χιόνια: Χάος στους Δήμους της Αττικής - Παγοδρόμια οι δρόμοι
Κάτοικοι αναφέρουν ότι το χιόνι που έριξε τις προηγούμενες ημέρες έχει μετατραπεί σε συμπαγή πάγο καθώς οι Δήμοι δεν φρόντισαν να βγάλουν εγκαίρως τα συνεργεία αποχιονισμού - Δείτε φωτογραφίες από Χολαργό, Άλιμο, Βύρωνα και Μελίσσια
7 m
www.protothema.gr
Η δημοσιογράφος Πηνελόπη Γαβρά χωρίς ρεύμα από τη Δευτέρα, σε απόγνωση: «Ακούει κανείς;»
Σε απόγνωση βρίσκεται η δημοσιογράφος Πηνελόπη Γαβρά, η οποία δεν έχει ρεύμα από την περασμένη Δευτέρα, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ελπίς.
9 m
iefimerida.gr
Πέτσας: Ανεβασμένο το επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας – Αποστάσεις από Οικονόμου για την ΕΜΥ
Στο πνεύμα όλων των κυβερνητικών στελεχών, πως απαιτείται μια συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία τους κατά την κακοκαιρία «Ελπίδα», και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Οφείλουμε μια συγγνώμη, είπε, αποθέωσε την Πολιτική Προστασία και πήρε αποστάσεις από τον Γιάννη Οικονόμου για το αν και πότε είχε ενημερώσει η ΕΜΥ.  Ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας ... Περισσότερα To άρθρο Πέτσας: Ανεβασμένο το επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας – Αποστάσεις από Οικονόμου για την ΕΜΥ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Πάνω από 50 ασθενείς διακομίσθηκαν με τις Μονάδες Άμεσης Παρέμβασης της Περιφέρειας Αττικής
Συνεχίζεται η εξυπηρέτηση χιλιάδων κλήσεων από πολίτες που έχουν ανάγκη, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1110 του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και της Περιφέρειας Αττικής
www.protothema.gr
Πανεύκολο κέικ σοκολάτας χωρίς ζάχαρη, αυγά και βούτυρο (vid)
Αυτό το κέικ σοκολάτας έχει χουρμάδες αντί για ζάχαρηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Και κάπως έτσι… Το #ΜeΤoo άλλαξε τη φύση της διαδικτυακής επικοινωνίας
To «And just like that»…» ήταν το πιο δημοφιλές ντεμπούτο σειράς στο HBO Max. Ήταν σχεδόν προβλέψιμο ότι αυτή η πολυαναμενόμενη συνέχεια της εμβληματικής σειράς...
www.zougla.gr
Ν. Ηλιόπουλος: Η ευθύνη για το χάος είναι της κυβέρνησης - Προκλητική η προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε το χάος που βιώνουμε αυτήν τη στιγμή. Η ευθύνη για το χάος έχει πρόσωπο, και αυτό είναι του ίδιου...
www.zougla.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Αποκλείστηκε η τρομοκρατική ενέργεια - Τι κατέθεσε ο 78χρονος που τραυματίστηκε
Τι κατέθεσε ο 78χρονος εγκαυματίας στο ανακριτικό της Πυροσβεστικής - Δήλωσε ότι δεν θυμάται αν η έκρηξη συνέβη την ώρα που άναψε τον διακόπτη για το φως και προκλήθηκε σπινθήρας ή τη στιγμή που πήγε να ανάψει τσιγάρο ή να φτιάξει καφέ
www.protothema.gr
Στην περιοχή των 37.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin
Στην περιοχή των 37.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin, εν αναμονή των ανακοινώσεων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυξήθηκε το εισόδημα των νοικοκυριών, αλλά και η κατανάλωση στο διάστημα Ιουλίου – Σεπτέμβριου 2021
Στο διάστημα Ιουλίου – Σεπτέμβριου 2021, ήτοι πριν γίνει αισθητή η ενεργειακή κρίση και πριν ενσκήψει η μετάλλαξη Όμικρον το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΜΜΜ: Σε ανατολική και βόρεια Αττική τα προβλήματα με λεωφορεία και τρόλεϊ - Μέχρι «Ειρήνη» ο ΗΣΑΠ
Πως λειτουργούν μέχρι στιγμής τα Μέσα Σταθερής ΤροχιάςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οικογενειακή τραγωδία στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκαν δυο αδερφές νεκρές στο σπίτι τους
Ιωάννινα: Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, ωστόσο έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η γη της ελιάς: Η σχέση της Αθηνάς με τον Ιάκωβο βασίζεται στην αμοιβαία ειλικρίνεια
Όλα όσα θα δούμε απόψε στις 21:00 στο Mega
www.protothema.gr
Ο πρώτος cyber οίκος ανοχής άνοιξε στο Βερολίνο
Μόλις ήρθαμε ένα βήμα πιο κοντά στο Blade Runner.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΤΡΑΜ:Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 7 – ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Απώλεια ηλεκτροδότησης πλησίον Τιθορέας, εξυπηρέτηση με λεωφορεία
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας- Ακτή Ποσειδώνος» σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωης της ΣΤΑΣΥ. Στη Γραμμή 6 «Σύνταγμα – Πικροδάφνη» τερματικός σταθμός παραμένει η στάση Λ. Βουλιαγμένης. Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών IC 52 (Αθήνα -Θεσσαλονίκη) και IC 53 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που βρίσκονται καθ οδόν […]
www.makeleio.gr
Μαρτυρία εγκλωβισμένου οδηγού: «Η Αττική Οδός μάς έλεγε ότι είναι παράνομο να αφήσουμε το αυτοκίνητο»
Συνεχίζονται ακόμα και σήμερα οι προσπάθειες απομάκρυνσης οχημάτων από την Αττική Οδό, δύο μέρες μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Ελπίδα.
iefimerida.gr
Webinar: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - η εναλλακτική επιλογή σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα: «Εξ Αποστάσεως σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου», την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 στις 6 μ.μ.
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Διαφήμιζαν παιδικό ποδοσφαιρικό καμπ υπό τη δήθεν επίβλεψη παραγόντων της Μίλαν
Με το πρόσχημα διοργάνωσης παιδικού ποδοσφαιρικού καμπ υπό την επίβλεψη παραγόντων της ιταλικής Μίλαν, επιτήδειοι φέρονται πως εξαπάτησαν τρεις γονείς.
iefimerida.gr
Alert! Με τηλεκπαίδευση αύριο τα σχολεία
www.protothema.gr
Κακοκαιρία - ΔΕΔΔΗΕ: 3.000 νοικοκυριά παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα
Δείτε πού συνεχίζονται οι εργασίες με στόχο την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε ο χιονιάς
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Το παραμύθι με τους παράγοντες της Μίλαν κόστισε πολύ ακριβά σε τρεις γονείς
Με το πρόσχημα της διοργάνωσης παιδικού ποδοσφαιρικού καμπ υπό την επίβλεψη παραγόντων της φημισμένης ιταλικής Μίλαν, επιτήδειοι φέρονται πως εξαπάτησαν τρεις γονείς στη Θεσσαλονίκη, από τους οποίους απέσπασαν συνολικά 2.000 ευρώ για τη συμμετοχή των ανήλικων παιδιών τους στην υποτιθέμενη εκδήλωση. Ως δράστες εμφανίζονται ένας 50χρονος και μία 39χρονη, ιδιοκτήτες εταιρείας διοργάνωσης αθλητικών event, που ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Το παραμύθι με τους παράγοντες της Μίλαν κόστισε πολύ ακριβά σε τρεις γονείς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Alert! Με τηλεκπαίδευση αύριο τα σχολεία στην Αττική
Η απόφαση αφορά στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας στις πληγείσες περιοχές - Ήδη ο Γιώργος Πατούλης ανακοίνωσε ότι τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μείνουν κλειστά την Πέμπτη στην Αττική -  Αναμένεται η ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας
www.protothema.gr
Σε εξέλιξη έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο της έκρηξης στους Στύλους του Ολυμπίου Διός
Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας στο σημείο της έκρηξης που σημειώθηκε στις 07:00 περίπου το πρωί της Τετάρτης, επί της λεωφόρου Συγγρού 3,...
www.zougla.gr
Στον «πάγο» μπαίνει η Κύπρος - Αισθητά χαμηλές θερμοκρασίες
Νέο χειμωνιάτικο κύμα αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο, τις επόμενες μέρες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Η κακοκαιρία έφερε 24ωρη αναβολή της συνεδρίασης των ειδικών
Η προγραμματισμένη για σήμερα (26.01.2022) συνεδρίαση των ειδικών του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, αναβλήθηκε εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία. Αν και θα γινόταν με τηλεδιάσκεψη, θεωρήθηκε καλύτερο η συνεδρίαση, στην οποία θα εξεταστεί η πορεία της πανδημίας αλλά και το ενδεχόμενο άρσης των περιοριστικών μέτρων, να αναβληθεί και να γίνει αύριο Πέμπτη, ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Η κακοκαιρία έφερε 24ωρη αναβολή της συνεδρίασης των ειδικών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εκατοντάδες αυτοκίνητα παραμένουν εγκλωβισμένα στην Αττική Οδό - Με φτυάρια και τη βοήθεια του στρατού βγάζουν τον πάγο
Δύο ημέρες μετά, εκατοντάδες αυτοκίνητα παραμένουν εγκλωβισμένα στην Αττική Οδό, καθώς το χιόνι και ο πάγος σε πολλές περιπτώσεις δεν τους επιτρέπει να μετακινηθούν. Η Αττική Οδός παραμένει κλειστή για τρίτη συνεχόμενη μέρα, αφού τα αυτοκίνητα που παραμένουν εκεί είναι πολλά. Τα αυτοκίνητα εντοπίζονται σε διάφορα τμήματα της Αττικής Οδού, όπως στην Παλλήνη και στην ... Περισσότερα To άρθρο Εκατοντάδες αυτοκίνητα παραμένουν εγκλωβισμένα στην Αττική Οδό - Με φτυάρια και τη βοήθεια του στρατού βγάζουν τον πάγο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΑΔΕ: Παράταση στις δηλώσεις και προσφυγές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
Παρατείνονται έως και τις 4 Φεβρουαρίου του 2022 οι προθεσμίες που λήγουν από τις 24 Ιανουαρίου έως και 31 Ιανουαρίου για υποβολή δηλώσεων και ενδικοφανών προσφυγών, λόγω της κακοκαιρίας στις περιοχές που επλήγησαν, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση για την διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων, αφορά […]
www.makeleio.gr
Η Χριστίνα Κοντοβά μέσα στο πυκνό χιόνι – Με το αξεσουάρ που αντικαθιστά κομψά το σκουφάκι
Και τον πιο φινετσάτο χρωματικό συνδυασμό του χειμώνα.
www.protothema.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Στο σημείο ο Πάνος Καμμένος – Έχει γραφείο εκεί η σύζυγός του
Στο σημείο της έκρηξης στη Συγγρού πήγε σήμερα Τετάρτη (26.1.2022) το πρωί ο Πάνος Καμμένος, καθώς εκεί έχει γραφείο η σύζυγός του, Ελένη Τζούλη. Ο Πάνος Καμμένος έφτασε στο σημείο της Συγγρού, όπου σημειώθηκε η έκρηξη σήμερα το πρωί, ώστε να ελέγξει αν υπάρχουν ζημιές στο γραφείο που διατηρεί δίπλα από το σημείο η σύζυγός ... Περισσότερα To άρθρο Έκρηξη στη Συγγρού: Στο σημείο ο Πάνος Καμμένος – Έχει γραφείο εκεί η σύζυγός του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Η Αττική Οδός μας είπε ότι είναι παράνομο να αφήσουμε το αυτοκίνητο» καταγγέλλει εγκλωβισμένος
Εγκλωβισμένα παραμένουν δεκάδες αυτοκίνητα στην Αττική Οδό, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες απομάκρυνσης των οχημάτων. Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα οδηγοί αναγκάστηκαν μετά από ώρες ταλαιπωρίας να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους στην Αττική Οδό. Οδηγός που βρέθηκε εγκλωβισμένος επί 15 ώρες στην Αττική Οδό καταγγέλλει ότι κατά τη διάρκεια του χιονιά και αφού είχαν παραμείνει, μαζί με ... Περισσότερα To άρθρο «Η Αττική Οδός μας είπε ότι είναι παράνομο να αφήσουμε το αυτοκίνητο» καταγγέλλει εγκλωβισμένος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιωάννινα: Νεκρές δύο ηλικιωμένες αδελφές - Αναζητείται ένας ακόμη ηλικιωμένος
Νεκρές μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν, την Τετάρτη, δύο αδελφές 79 και 83 ετών, οι οποίες ζούσαν μόνες τους στο Ωραιόκαστρο Πωγωνίου...
www.zougla.gr
PM Mitsotakis apologizes to the citizens admitting that the management of the snowstorm was “unsuccessful”
"Things did not go well and we have to adjust our plans"
www.protothema.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Συνολικά 3.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα έναντι 200.000 τη Δευτέρα
Οι ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης επηρεάζουν αυτήν την ώρα 3.000 νοικοκυριά, έναντι 200.000 περίπου που είχαν μείνει χωρίς ρεύμα τη Δευτέρα, εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, αυτή την ώρα συνεχίζονται οι εργασίες σε 4 γραμμές στις περιοχές Κάτω Σούλι, Γραμματικό, Σχοινιά και Πικέρμι ενώ ταυτόχρονα τα συνεργεία συνεχίζουν εργασίες αποκατάστασης σε πλήθος μεμονωμένων […]
www.makeleio.gr
Βρετανία: «Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ» - Φίλια πυρά δέχεται ο Μπόρις Τζόνσον
Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα πρέπει να αλλάξει την κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ, μετά τις αποκαλύψεις για τα πάρτι, δηλώνει η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νέα έρευνα συνδέει γονίδια με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ανθρώπου
Μια ομάδα γονιδίων που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην οικοδόμηση συστατικών των κυττάρων μας...
www.zougla.gr
Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρές μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν δύο αδελφές
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια - Έρευνες και για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου ο οποίος αγνοείται από χθες
www.protothema.gr
Ήπειρος: Νεκρές δύο αδερφές μέσα στο σπίτι τους – Τι δείχνει η πρώτη αυτοψία της αστυνομίας
Νεκρές μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν λίγο πριν τις 12.00 δύο αδελφές, 79 και 83 ετών, οι οποίες ζούσαν μόνες τους στο Ωραιόκαστρο Πωγωνίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια, ενώ απαντήσεις για τα αίτια αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Η αστυνομία κάνει έρευνες και για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου ... Περισσότερα To άρθρο Ήπειρος: Νεκρές δύο αδερφές μέσα στο σπίτι τους – Τι δείχνει η πρώτη αυτοψία της αστυνομίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στα μέσα μεταφοράς, πώς λειτουργούν μέχρι στιγμής
Προβλήματα εντοπίζονται λόγω παγετού και ολισθηρότητας του οδοστρώματος κυρίως σε γραμμές στις περιοχές Ανατολικής Αττικής, Κηφισιάς, Πεντέλης, Αχαρνών, Φυλής και Θρακομακεδόνων
www.protothema.gr
Μουσικό Κουτί: «Αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα» με τους Δ. Τσακνή, Γ. Κότσιρα, Π. Βουλγαράκη και Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα
Το «Μουσικό Κουτί» του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ανοίγουν στην ΕΡΤ1 την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, στις 22:00, ο Νίκος Πορτοκάλογλου...
www.zougla.gr
Οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχασαν $135 δισ. – Ένας μόνο έγινε πλουσιότερος
Οι επενδυτές έχουν απορρίψει επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και συσσωρεύονται σε ασφαλή καταφύγια, ενισχύοντας την τιμή της μετοχής της Berkshire Hathaway, αυξάνοντας την περιουσία του Γουόρεν Μπάφετ κατά 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Μεγάλος κίνδυνος οι παγωμένοι δρόμοι - Ακόμα δεν έχουν καθαριστεί αρκετοί
Συνεχίζονται τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Ελπίδα», με δεκάδες δρόμους της Αττικής να παραμένουν παγωμένοι κάνοντας επικίνδυνη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καταδίωξαν οδηγό με κοκαΐνη στην Άρτα
Προσπάθησε να διαφύγει με επικίνδυνους ελιγμούς αλλά δεν τα κατάφερε
www.protothema.gr
Ισχυρή έκρηξη στη Συγγρού: Στη Μονάδα Εγκαυμάτων του «Γεννηματάς» μεταφέρεται ο 78χρονος τραυματίας
«Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του», λέει στο protothema.gr ο Τάσος Αντώνοπουλος πρόεδρος των εργαζομένων στο Λαϊκό
www.protothema.gr
Το αντιοξειδωτικό σποράκι που προστατεύει την καρδιά και το έντερο
Το σουσάμι περιέχει φυτικά έλαια εφάμιλλα του ελαιόλαδου, ενώ η βιταμίνη Ε του σησαμέλαιου είναι ένας πραγματικός θησαυρός με αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες.
www.protothema.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα highlights της μεγάλης νίκης επί του Σίνερ στο Australian Open [βίντεο]
Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά και πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open.
iefimerida.gr
Κλειστά και αύριο Πέμπτη τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Αττική
Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου σε όλη την Αττική, ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. «Με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των παιδιών, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και κατόπιν […]
www.makeleio.gr
Πτώσεις δέντρων στο κέντρο της πόλης
Πλήθος προβλημάτων εξακολουθεί να αφήνει για δεύτερη μέρα πίσω της η κακοκαιρία «Ελπίδα». Σε πολλά νοικοκυριά το ρεύμα δεν έχει αποκατασταθεί, πολλοί...
www.zougla.gr