Ελένη Φουρέιρα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της

Το βράδυ της Παρασκευής ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ελένη Φουρέιρα
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κύπελλο Ελλάδας, Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 2-1: Νίκησε με ανατροπή αλλά οι ερυθρόλευκοι «βλέπουν» πρόκριση
Λίγες ημέρες μετά το “διπλό” επί της ΑΕΚ, ο Παναιτωλικός νίκησε και τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Αγρινίου έφτασε στην ανατροπή του σκορ (2-1) αλλά οι “ερυθρόλευκοι” πέτυχαν το εκτός έδρας γκολ που τους δίνει προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ενόψει της ρεβάνς στο “Καραϊσκάκης”. Με δυο σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, ο Παναιτωλικός ... Περισσότερα To άρθρο Κύπελλο Ελλάδας, Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 2-1: Νίκησε με ανατροπή αλλά οι ερυθρόλευκοι «βλέπουν» πρόκριση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Το πανόραμα του Βορείου Ομίλου της Super League 2: Η ΑΕΛ έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή
Η ΑΕΛ έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στην έδρα του Θεσπρωτου και δεν κατάφερε να προσπεράρει την πρωτοπόρο Βέροια και να ανέβει στην κορυφή του Βορείου Ομίλου.
9 m
gazzetta.gr
Το βίντεο της Πρέμιερ Λιγκ για τις δέκα κορυφαίες αποκρούσεις του Ζοσέ Σα στην Γουλβς - Δείτε το
«Τι μεταγραφή ήταν αυτή» - Δείτε το βίντεο με τις καλύτερες αποκρούσεις του πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού στην Πρέμιερ Λιγκ
9 m
www.protothema.gr
Ν. Δένδιας: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει σε όλα τα φόρα την απαράδεκτη στάση της Τουρκίας»
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει καθαρά στους Ευρωπαίους εταίρους και σε διεθνή φόρα την απαράδεκτη...
www.zougla.gr
Πάνω από 15 δισ.ευρώ οι προσφορές για το 10ετες ομόλογο
Με ισχυρή ζήτηση, που ξεπέρασε τα 15 δισ. ευρώ, έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετες ομόλογο, εν μέσω δύσκολης διεθνούς συγκυρίας, με το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο του νέου ελληνικού ομολόγου διαμορφώθηκε στις 145 μονάδες βάσης συν το mid swap, δηλαδή στο 1,89%, ενώ στη συνέχεια υποχώρησε ... Περισσότερα To άρθρο Πάνω από 15 δισ.ευρώ οι προσφορές για το 10ετες ομόλογο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Superleague, Βόλος – Απόλλων Σμύρνης 1-0: Με υπογραφή Φαν Βέερτ
Ο Βόλος επικράτησε του Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Superleague. Η θεσσαλική ομάδα, μετά την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης, επέστρεψε στις νίκες, έφτασε τους 21 βαθμούς κι ανέβηκε στην ένατη θέση, ξεφεύγοντας ακόμα περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.Από την πλευρά του, ο ... Περισσότερα To άρθρο Superleague, Βόλος – Απόλλων Σμύρνης 1-0: Με υπογραφή Φαν Βέερτ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βόλος – Απόλλων Σμύρνης 1-0: Τον... βύθισε με Φαν Φέερτ! (vids)
Ο μόνιμος σκόρερ του Βόλου, Φαν Φέερτ... καθάρισε και πάλι. Ο Ολλανδός φορ πέτυχε ένα ακόμη γκολ οδηγώντας τους Θεσσαλούς στο «εξ αναβολής» 1-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης, αφήνοντας τον «βυθισμένο» στην βαθμολογική ουρά.
gazzetta.gr
ΥΠΑ: Αύξηση 80,9 % στην επιβατική κίνηση το 2021 σε σχέση με το 2020
Ικανοποιητική αύξηση κατέγραψε η διακίνηση επιβατών για το 12μηνο του 2021 σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας καθώς τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αποτυπώνουν άνοδο +80,9 % σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή σεζόν, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο 12μηνο Ιανουαρίου/Δεκεμβρίου του 2019, όπου δεν είχαν τεθεί απαγορεύσεις και περιορισμοί […]
www.makeleio.gr
Survivor: Αποχώρηση και γκρίνια στους Διάσημους – Τι θα δούμε απόψε
Στο Συμβούλιο του νησιού ο Γιώργος Λιανός θα ανακοινώσει ποιος παίκτης από την ομάδα των Διασήμων θα αποχαιρετήσει το Survivor. Το χθεσινό έπαθλο επικοινωνίας δημιούργησε ένταση ανάμεσα στη Μυριέλλα Κουρεντή και τον Γιώργο Κατσαούνη. Η Κόκκινη και η Μπλε ομάδα θα βρεθούν απόψε σε έναν υδάτινο στίβο μάχης διεκδικώντας ένα σημαντικό έπαθλο. Οι Κόκκινοι μετά ... Περισσότερα To άρθρο Survivor: Αποχώρηση και γκρίνια στους Διάσημους – Τι θα δούμε απόψε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ήρθαν τα πρώτα 6 Rafale - Τα μηνύματα- τα πλεονεκτήματα- το παρασκήνιο- οι φωτογραφίες
Τα γαλλικά Rafale έφτασαν στην Τανάγρα και εντάχθηκαν στην 332 Μοίρα και τις επόμενες εβδομάδες «πιάνουν δουλειά» στο Αιγαίο- «Με την ίδια αποφασιστικότητα που κλείνουμε την πόρτα σε κάθε απειλή, κρατάμε ανοιχτά τα παράθυρα διαλόγου» είπε ο πρωθυπουργός στην τελετή παράδοσης - Διέλευση πάνω από την Ακρόπολη 
www.protothema.gr
Μπεν Αρφά: Παίκτης της Λιλ μέχρι το τέλος της σεζόν (vid)
Ο Χατέμ Μπεν Αρφά βρήκε ομάδα μετά από έξι μήνες στην αγορά των ελεύθερων και θα τελειώσει τη σεζόν στην πρωταθλήτρια Γαλλίας, Λιλ. Έβδομο διαφορετικό γαλλικό κλαμπ στην καριέρα του βετεράνου «ζογκλέρ».
gazzetta.gr
Ήρθαν τα πρώτα έξι Rafale: Τα μηνύματα - Τα πλεονεκτήματα - Το παρασκήνιο - Οι φωτογραφίες
Τα γαλλικά Rafale έφτασαν στην Τανάγρα και εντάχθηκαν στην 332 Μοίρα - Τις επόμενες εβδομάδες «πιάνουν δουλειά» στο Αιγαίο - «Με την ίδια αποφασιστικότητα που κλείνουμε την πόρτα σε κάθε απειλή, κρατάμε ανοιχτά τα παράθυρα διαλόγου» είπε ο πρωθυπουργός στην τελετή παράδοσης - Διέλευση πάνω από την Ακρόπολη
www.protothema.gr
Ρωσία: Δεν υπάρχει κίνδυνος ενός πολέμου ευρείας κλίμακας στην Ευρώπη ή κάπου αλλού
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως υπάρχει κίνδυνος να αρχίσει ένας πόλεμος ευρείας κλίμακας στην Ευρώπη...
www.zougla.gr
Παρατείνονται για μία εβδομάδα τα μέτρα κατά της πανδημίας
Μέχρι τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου και ώρα 06:00 θα υπάρξει παράταση των μέτρων, σύμφωνα με την εισήγηση των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συνεδρίασαν σήμερα, Τέταρτη 19 Ιανουαρίου...
www.zougla.gr
Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο «Σπίτι με το MEGA» για μια βραδιά με αυθεντικό λαϊκό τραγούδι
Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, στις 21:40, στο MEGA - Μαζί του για πρώτη φορά επί σκηνής η Άντζελα Δημητρίου - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόδουλος Γλύστρας – Συλλυπητήρια από ΕΣΗΕΑ
Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Χριστόδουλος (Τόλης) Γλύστρας σε ηλικία 77 ετών. Τη θλίψη του κλάδου εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Ο δημοσιογράφος Χριστόδουλος (Τόλης) Γλύστρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945 και, αφού τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, φοίτησε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και τη Νομική Σχολή της Αθήνας. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόδουλος Γλύστρας – Συλλυπητήρια από ΕΣΗΕΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΥΠΑ: Στο 80,9 % η αύξηση στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το 2021 σε σχέση με το 2020
Η κίνηση επιβατών για το 2021 σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας κατέγραψε αύξηση, καθώς τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αποτυπώνουν άνοδο +80,9 % σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή σεζόν όπου υπήρχαν ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα για τον κορονοϊό. Σε σχέση βέβαια με το αντίστοιχο 12μηνο Ιανουαρίου/Δεκεμβρίου του 2019, όπου δεν ... Περισσότερα To άρθρο ΥΠΑ: Στο 80,9 % η αύξηση στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το 2021 σε σχέση με το 2020 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέθανε η αρχαιολόγος Αιμιλία Μπακούρου
Έφυγε από τη ζωή, η για πολλές δεκαετίες Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λακωνίας...
www.zougla.gr
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Το ακυρωθέν γκολ του Βέργου για την ομάδα του Αγρινίου (vid)
Μόλις μερικά δευτερόλεπτα κράτησε η χαρά του Βέργου για το απίθανο γκολ που πέτυχε κόντρα στον Ολυμπιακό, αφού τελικά υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.
gazzetta.gr
LIVE TV: Νεσίμπε Αϊντίν - Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός αναζητά νίκη με διαφορά μεγαλύτερη των 4 πόντων στην Τουρκία απέναντι στην Νεσίμπε Αϊντίν, στην δεύτερη αναμέτρηση της φάσης των playoff του FIBA EuroCup Women. Παρακολουθήστε ζωντανά την αναμέτρηση στο Gazzetta.
gazzetta.gr
Κρήτη: Ξανά στο εδώλιο για το θάνατο του Κώστα Κατσούλη
Κρήτη: Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή δικαστικώς 7,5 χρόνια μετά το θάνατό του στο γήπεδο του ΗροδότουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση Τσίπρα, ο πρόεδρος να εκλέγεται από τα μέλη και όχι από το συνέδριο
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας LIVE: Θέλει να κάνει βήμα πρόκρισης
Παναθηναϊκός και Αναγέννηση Καρδίτσας κοντράρονται στη Λεωφόρο, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς… έρχεται από ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και θέλει να κάνει βήμα πρόκρισης μέσα στη Λεωφόρο, ενόψει του επαναληπτικού στην Καρδίτσα. Η θεσσαλική ομάδα του Περικλή Αμανατίδη βρίσκεται για πρώτη ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας LIVE: Θέλει να κάνει βήμα πρόκρισης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός και εμβόλια mRNA: Ο Ηλίας Μόσιαλος εξηγεί τι ισχύει για τους διαβητικούς
Ανεμβολίαστοι άνθρωποι που δεν είναι διαβητικοί, μπορεί να αποκτήσουν διαβήτη, επειδή κόλλησαν κορονοϊό. Από την άλλη, μετά από εμβόλια mRNA, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μελέτες, υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν κάποιες παροδικές, αλλά όχι σοβαρές επιπτώσεις στους ασθενείς με διαβήτη. Αυτό αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος, ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός και εμβόλια mRNA: Ο Ηλίας Μόσιαλος εξηγεί τι ισχύει για τους διαβητικούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση προωθεί τιμωρητικές διατάξεις εις βάρος των εργαζόμενων γονέων
«Τιμωρητικές» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση εις βάρος των εργαζομένων γονέων που τα παιδιά τους είναι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να εκλεγεί πρόεδρος
Ο Ιταλός πρωθυπουργός δεν θα δεχθεί καμία πρόταση, αν δεν βεβαιωθεί ότι διαθέτει τις αναγκαίες ψήφους – Ποιοι τον στηρίζουν ανεπίσημα
www.protothema.gr
Ηλ. Μόσιαλος: Ποιες επιπτώσεις έχουν η νόσος Covid-19 και τα mRNA εμβόλια στους διαβητικούς
Μη εμβολιασμένοι άνθρωποι που δεν είναι διαβητικοί, μπορεί να αποκτήσουν διαβήτη, επειδή κόλλησαν κορωνοϊό. Από την άλλη, μετά από εμβόλια mRNA, σύμφωνα με τις μέχρι...
www.zougla.gr
«Τρομάζει» ο αριθμός των μολύνσεων σε Σουηδία και Αυστρία λόγω επέλασης της Omicron
Καταγράφουν ρεκόρ άνευ προηγουμένου και επιβάλλουν αυστηρότερους περιορισμούς - Κομητεία στα νότια της σκανδιναβικής χώρας διακόπτει τη διεξαγωγή όλων των τεστ, θα επιτρέπονται μόνο σε νοσοκομεία και γηροκομεία
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Τρομάζει ο αριθμός των μολύνσεων σε Σουηδία και Αυστρία λόγω επέλασης της Omicron
Καταγράφουν ρεκόρ άνευ προηγουμένου και επιβάλλουν αυστηρότερους περιορισμούς - Κομητεία στα νότια της σκανδιναβικής χώρας διακόπτει τη διεξαγωγή όλων των τεστ, θα επιτρέπονται μόνο σε νοσοκομεία και γηροκομεία
www.protothema.gr
Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία και το Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθούν τα κτίρια μετά το σεισμό
Κλειστά θα παραμείνουν έως μεθαύριο, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα καθώς και οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση των κτιρίων μετά τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, με απόφαση του δημάρχου Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία στη Φλώρινα θα παραμείνουν κλειστά ώς την ... Περισσότερα To άρθρο Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία και το Πανεπιστήμιο για να αξιολογηθούν τα κτίρια μετά το σεισμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πειραιάς: Εργάτης τη γλίτωσε στο… τσακ από κοντέινερ (Βίντεο)
Λίγοι μόνο μήνες έχουν περάσει μετά το τραγικό δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη. Με ανακοίνωσή της και βίντεο η ΕΝΕΔΕΠ (Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες του Πειραιά) έκανε γνωστό ότι λίγο έλειψε να είχαμε και νέα τραγωδία όταν υπήρξε πτώση κοντέινερ, με έναν εργάτη να γλιτώνει κυριολεκτικά […]
www.makeleio.gr
Ο Μάριο Ντράγκι δεν θα διεκδικήσει την ιταλική προεδρία αν δεν είναι βέβαιος ότι διαθέτει τις αναγκαίες ψήφους
Ο κύριος πρωταγωνιστής της ιταλικής πολιτικής σκηνής, ο πρωθυπουργός...
www.zougla.gr
Δεκαετές ομόλογο: Η Ελλάδα άντλησε 3 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 1,84% - Ικανοποίηση Σταϊκούρα
Η Ελλάδα έλαβε προσφορές άνω των 15 δισ. ευρώ στο βιβλίο προσφορών για το νέο δεκαετές ομόλογο και τελικά άντλησε 3 δισ.…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Διαλυνάς για Θεσσαλονίκη: Υπάρχει οργανωμένο κύκλωμα μαστροπείας, άτομο που γνωρίζει και θέλει να καταθέσει
Για μάρτυρας που έχει στοιχεία για την ύπαρξη κυκλώματος μαστροπείας στη Θεσσαλονίκη κάνει λόγο ο γνωστός δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς.
iefimerida.gr
Με Μέικον ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές
Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο έργο αυτή την εβδομάδα στην Euroleague, καθώς αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Εφές Αναντολού, στην Τουρκία. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη θα παραταχθεί, μάλιστα, χωρίς τους Γιώργο Παπαγιάννη και Λευτέρη Μαντζούκα κόντρα στους Τούρκους, ωστόσο ο Έλληνας τεχνικός θα έχει τουλάχιστον στη διάθεση του τον Νταρίλ Μέικον. Ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε τις ... Περισσότερα To άρθρο Με Μέικον ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναγιωτόπουλος: Τα Rafale κάνουν τη διαφορά στους συσχετισμούς δυνάμεων στους ουρανούς
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε λόγο για μια «ιστορική ημέρα» - Η ένταξη των αεροσκαφών στην Πολεμική Αεροπορία «υλοποιείται σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους» είπε ο διοικητής της 332 Μοίρας
www.protothema.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: την Ελβετία οι τοξικολογικές εξετάσεις της 24χρονης
Εκτός από το χάπι βιασμού που βρέθηκε στον οργανισμό της θα εξεταστεί αν υπάρχουν και ναρκωτικές ουσίες.
gazzetta.gr
Αυτό είναι το νέο ζευγάρι της showbiz (pic)
H ανάρτηση στο Instagram που επιβεβαίωσε τις φήμες!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Obrela: Νέα εξαγορά στην κυβερνοασφάλεια – Η σημασία και το success story που επένδυσαν Όμιλος Λάτση και Ταμβακάκης
Η Obrela Security Industries, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο, ανακοινώνει ότι στις 30/12/2021 απέκτησε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Encode. H Encode δραστηριοποιείται επίσης με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. «Ορόσημο» χαρακτήρισε την εξαγορά ο κ. Γιώργος Πατσής, CEO και συνιδρυτής της Obrela Security Industries, στην οποία ... Περισσότερα To άρθρο Obrela: Νέα εξαγορά στην κυβερνοασφάλεια – Η σημασία και το success story που επένδυσαν Όμιλος Λάτση και Ταμβακάκης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Το 2-1 με τον Καρέλη (vid)
Ο Παναιτωλικός κατάφερε να μετατρέψει το 0-1 στο Αγρίνιο σε 2-1 με το τέρμα του Καρέλη από πάσα του Μεντόσα.
gazzetta.gr
Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση για την επιλογή των διευθυντών στο Δημόσιο
Μέσα στο προσεχές φθινόπωρο τοποθέτησε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θανάσης Παπαϊωάννου, τον πανελλήνιο...
www.zougla.gr
Οι απειλές του Κάνιε Γουέστ δεν περνάνε στον Πιτ Ντέιβιντσον: «Είναι γελοίος», δηλώνει ο ηθοποιός
Ο ηθοποιός χαρακτήρισε γελοίο τον ράπερ και δήλωσε πως διασκεδάζει με όλη αυτή την ταραχή γύρω από την Καρντάσιαν και τον Γουέστ
www.protothema.gr
Χαμός σε κηδεία: Έβαλαν σημαία με σβάστικα στο φέρετρο (pics)
Τα... είδαν όλα σε κηδεία στη Ρώμη όταν οι φίλοι του εκλιπόντος άπλωσαν μια σημαία με σβάστικα πάνω στο φέρετρο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο δημοσιογράφος Τόλης Γλύστρας
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε την Τρίτη ο δημοσιογράφος Τόλης Γλύστρας...
www.zougla.gr
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Λιποθύμησε οπαδός και διέκοψε τον αγώνα
Προσωρινή διακοπή είχαμε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους στο Παναιτωλικός – Ολυμπιακός, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ένας οπαδός του Παναιτωλικού λιποθύμησε στις εξέδρες του γηπέδου του Αγρινίου, με τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων να παρεμβαίνουν. Η επείγουσα αυτή ιατρική ανάγκη προκάλεσε την προσωρινή διακοπή του αγώνα. Σύμφωνα πάντα ... Περισσότερα To άρθρο Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Λιποθύμησε οπαδός και διέκοψε τον αγώνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία και το πανεπιστήμιο προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση των κτηρίων μετά τον σεισμό
Κλειστά θα παραμείνουν έως μεθαύριο, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα καθώς και οι...
www.zougla.gr
Μητροπολίτης Ηλείας: Νέα ηχηρή παρέμβαση για τον κορονοϊό
«Να τηρείται τα υγειονομικά πρωτόκολλα», τόνισε προς τους πιστούς, ο Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr