Έλληνας αστυνομικός συνελήφθη από Τούρκους στην Ανδριανούπολη - Συναγερμός στον Έβρο

Ένας Έλληνας αστυνομικός συνελήφθη στην Τουρκία και κρατείται το τελευταίο 24ωρο.

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Εξοικονομώ 2021: Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων ως τις 15 Φεβρουαρίου 2022
Την παράταση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων -κατά 15 ημέρες- για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021», ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η χορήγηση της παράτασης κρίνεται αναγκαία λόγω των έκτακτων συνθηκών στη δημόσια διοίκηση που έχουν προκαλέσει η μετάλλαξη Όμικρον της Covid-19 και τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Η νέα καταληκτική ... Περισσότερα To άρθρο Εξοικονομώ 2021: Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων ως τις 15 Φεβρουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Το νερό σου κάνει καλό μια συγκεκριμένη στιγμή μέσα στη μέρα!
Μία σημαντική λεπτομέρεια που ίσως σου σώσει τη ζωή.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη : Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Εβραίων θυμάτων του ναζισμού από το ΣΥΡΙΖΑ
Στεφάνια στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη, κατέθεσαν...
8 m
www.zougla.gr
Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο την Κυριακή 20 Ιανουαρίου
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας επισημαίνει ότι «οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ, ιδιαίτερα σε δύσκολες για τη δημόσια υγεία εποχές» - Τα αποθέματα αίματος έχουν μειωθεί αισθητά μετά την εμφάνιση της μετάλλαξης Omicron 
8 m
www.protothema.gr
Πέθανε ο Παντελής Παντελιάδης ιδρυτής του Ομίλου METRO
Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του Ομίλου METRO, Παντελής Παντελιάδης. “Με αίσθημα βαθιάς θλίψης, ανακοινώνουμε σήμερα το θάνατο του ιδρυτή του Ομίλου μας Παντελή Παντελιάδη. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας στο λιανεμπόριο της χώρας, ο Παντελής Παντελιάδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Παιδί μίας φτωχής και πολύτεκνης οικογένειας, δούλευε πάντα σκληρά ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε ο Παντελής Παντελιάδης ιδρυτής του Ομίλου METRO δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Το μέλλον του Nissan Micra θα είναι ηλεκτρικό
Η ιαπωνική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η νέα γενιά του Nissan Micra θα βαδίσει σε ηλεκτρικά μονοπάτια. Η ιαπωνική φίρμα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μια πρώτη «teaser» φωτογραφία του νέου Nissan Micra. Πέραν των όσων αποκαλύπτει η συγκεκριμένη εικόνα σε ό,τι αφορά τη σχεδιαστική ταυτότητα του νέου σουπερμίνι της εταιρείας (εμφανείς οι επιρροές από το Ariya), ... Περισσότερα To άρθρο Το μέλλον του Nissan Micra θα είναι ηλεκτρικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Κλειστά σχολεία: Ούτε την Παρασκευή θα χτυπήσει το κουδούνι στην Αττική
Κλειστά σχολεία: Οριστική η απόφαση της Περιφέρειας - Τι αποφασίστηκε στη σχετική σύσκεψη. Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Ηράκλειο: Απαγορεύτηκε να πλησιάζει την μητέρα του στα 50 μέτρα στον 27χρονο που πήγε να την κάψει ζωντανή
Ο 27χρονος γρονθοκόπησε τη μητέρα του την Τρίτη και μετά την περιέλουσε με βενζίνη - Στις 3 Φεβρουαρίου η δίκη
www.protothema.gr
Βιασμός στην Θεσσαλονίκη: Επέστρεψε στη δουλειά της η 24χρονη περιμένοντας τις τοξικολογικές από την Ελβετία
Με το βλέμμα στραμμένο στην Ελβετία η 24χρονη Γεωργία που περιμένει το τελικό πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων αφού θα καθορίσει την εξέλιξη της πολύκροτης υπόθεσης ομαδικού βιασμού σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, η οποία έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Η 24χρονη, έχοντας την απόλυτη στήριξη των συγγενών της, των συναδέλφων ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός στην Θεσσαλονίκη: Επέστρεψε στη δουλειά της η 24χρονη περιμένοντας τις τοξικολογικές από την Ελβετία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός: Μετά τον Κεϊτά στην Ελλάδα και ο Ζοάο Καρβάλιο
Ημέρα αφίξεων για τον Ολυμπιακό η σημερινή με τον Ζοάο Καρβάλιο να φτάνει και αυτός στην ΕλλάδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Abacus στον ΣΥΡΙΖΑ για τη δημοσκόπηση: Οι ατεκμηρίωτες αντιδράσεις δεν βοηθούν τη δημοκρατία
Η εταιρία δημοσκοπήσεων Abacus απάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ και σε ανακοίνωση της αναφέρει:
iefimerida.gr
Ουκρανία: Συνάντηση Μπάιντεν με Σολτς στις 7/2 στον Λευκό Οίκο -Μπέρμποκ: «Η κατάσταση απαιτεί και σκληρότητα»
Συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα έχουν στις 7 Φεβρουαρίου οι Τζο Μπάιντεν και Όλαφ Σολτς, της οποίας το επίκεντρο θα είναι η κατάσταση στην Ουκρανία.
iefimerida.gr
Tesla: Σούπερ κέρδη αλλά τι γίνεται με νέα μοντέλα; - Τι θα γίνει με το "φθηνό" και με το ρομπότ της;
Η Tesla έδωσε στη δημοσιότητα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, αλλά οι long-term επενδυτές «καίγονται» για τα νέα μοντέλα.
www.protothema.gr
Μ. Γκάγκα: Ξεκινάει η διάθεση των αντιικών χαπιών κατά της Covid-19
Ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα η διάθεση των αντιικών χαπιών μολνουπιραβίρης κατά της covid-19, σε πολίτες υψηλού κινδύνου άνω των 18 ετών με θετικό τεστ...
www.zougla.gr
Κλειστοί την Παρασκευή οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
Κλειστοί θα παραμείνουν και αύριο Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
iefimerida.gr
Καιρός αύριο: Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή (28/01)
Διαβάστε πώς θα είναι ο καιρός αύριο, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με ασθενείς σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, που από το απόγευμα σταδιακά θα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός αύριο: Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή (28/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Renault-Nissan-Mitsubishi: «ηλεκτρική» καταιγίδα με 35 νέα μοντέλα
Τα πλάνα εξηλεκτρισμού για την επόμενη 8ετία ανακοίνωσε η Συμμαχία Renault-Nissan-Mitsubishi με μπαράζ δεκάδων ηλεκτρικών μοντέλων έως το 2030.
iefimerida.gr
Pieces of Her: Μια πρώτη ματιά στην πολυαναμενόμενη σειρά θρίλερ του Netflix
Το δίκτυο κυκλοφόρησε τις πρώτες φωτογραφίες, ανακοινώνοντας παράλληλα την ημερομηνία πρεμιέρας
www.protothema.gr
Καιρός - Αρναούτογλου: Επιδείνωση με χιόνια και ισχυρές καταιγίδες -Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Αναλυτική πρόγνωση από τον έμπειρο προγνώστη καιρού της ΕΡΤ, Σάκη ΑρναούτογλουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκία: Νέο αρνητικό ρεκόρ -Πάνω από 82.000 κρούσματα κορωνοϊού σε ένα 24ωρο
Η Τουρκία κατέγραψε 82.180 νέα κρούσματα της Covid-19 το τελευταίο 24ωρο, ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του υπουργείου Υγείας.
iefimerida.gr
"Δεν είχαμε αρμοδιότητα να απαγορεύσουμε την κίνηση..."
Η Περιφέρεια Αττικής επισημαίνει ότι υπήρχαν διαθέσιμοι 6.379 τόνοι άλατος αλλά ο τεράστιος αριθμός αυτοκινήτων που δεν διέθετε αλυσίδες εγκλώβισαν και τα μηχανήματα εκχιονισμού.
www.protothema.gr
Έφτασαν στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό οι Κεϊτά, Καρβάλιο - Δείτε βίντεο
Πάτησαν ... Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης ο Ντιμπί Κεϊτά και ο Ζοάο Καρβάλιο για να υπογράψουν στον Ολυμπιακό
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός: Με το αγαπημένο του «24» και στο «τριφύλλι» ο Γιόβιτς
Ο Στέφαν Γιόβιτς θα συνεχίσει να φοράει και στον Παναθηναϊκό το νούμερο «24» που τον συνοδεύει τα τελευταία χρόνια.
gazzetta.gr
Διάσωση 49χρονου με σκλήρυνση κατά πλάκας από την Αττική Οδό – Τον κουβάλησαν στρατιώτες
Δραματικές στιγμές πέρασε ένας 49χρονος που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας όταν εγκλωβίστηκε από τα χιόνια στην Αττική Οδό. Ο κ. Γιάννης που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στην Αττική Οδό ως την ώρα που ήρθε ο στρατός και τον έσωσε. «Οι ώρες ήταν δραματικές. Μπήκα στην Αττική Οδό ... Περισσότερα To άρθρο Διάσωση 49χρονου με σκλήρυνση κατά πλάκας από την Αττική Οδό – Τον κουβάλησαν στρατιώτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
MΕΤRO: Θλίψη για την απώλεια του ιδρυτή του Ομίλου Παντελή Παντελιάδη
Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του Ομίλου METRO, Παντελής Παντελιάδης...
www.zougla.gr
ΕΟΔΥ: Τα 151 σημεία στην Ελλάδα για δωρεάν rapid test την Παρασκευή 28/1
Σε 151 σημεία της Ελλάδας θα βρίσκονται την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον
Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν έπεσαν πυροβολισμοί σε ένα ξενοδοχείο συνοικίας της Ουάσιγκτον...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Η Τουρκία κατέγραψε ρεκόρ νέων κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο
Η Τουρκία ανακοίνωσε 82.180 νέα κρούσματα, που είναι και ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός από την έναρξη της πανδημίας
www.protothema.gr
Σε υψηλά δεκαετίας οι τιμές των αγροτικών προϊόντων
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το αυξημένο κόστος στις τιμές των λιπασμάτων και πρώτων υλών, η εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στο Μουντιάλ 2022 προκρίθηκε το Ιράν των Ανσαριφάρντ, Χατζισαφί και Μοχαμαντί
Το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ εξασφάλισε το Ιράν μετά τη νίκη (1-0) επί του Ιράκ στην Τεχεράνη.  Το… κιτρινόμαυρο Ιράν έγινε η 14η εθνική ομάδα που πάει Μουντιάλ. Μπορεί οι άσοι της ΑΕΚ, Καρίμ Ανσαριφάρντ και Μιλάντ Μοχαμαντί να έμειναν στον πάγκο, ενώ ο αρχηγός της ομάδας, Εχσάν Χατζισαφί ... Περισσότερα To άρθρο Στο Μουντιάλ 2022 προκρίθηκε το Ιράν των Ανσαριφάρντ, Χατζισαφί και Μοχαμαντί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: Κίνδυνος για πλημμύρες τις επόμενες μέρες
Δεν τελειώνουν τα προβλήματα μετά την κακοκαιρία Ελπίδα, καθώς όπως ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος στο Mega αναμένουμε βροχές που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε πλημμύρες. Συγκεκριμένα, έρχεται κακοκαιρία βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, αλλά το πρωί του Σαββάτου η κακοκαιρία θα επηρεάσει αρχικά τα βόρεια με βροχές ασθενούς και μέτριας έντασης. Εκτός […]
www.makeleio.gr
Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος
Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
iefimerida.gr
Κλειστά τα σχολεία στη Χίο λόγω αυξημένων κρουσμάτων
Χίος: Τα αυξημένα κρούσματα στα σχολεία του νησιού οδήγησαν τον αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να πάρει απόφαση για διήμερο κλείσιμο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σέρρες: Δικαστής αρνήθηκε να φορέσει μάσκα εντός της αίθουσας - Προφασίστηκε πρόβλημα υγείας
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στις Σέρρες, όπου δικαστής μπήκε στην αίθουσα προκειμένου να δικάσει χωρίς να φορά μάσκαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο ιδρυτής του ομίλου Metro σούπερ μάρκετ, Παντελής Παντελιάδης
Την τελευταία του πνοή άφησε ο ιδρυτής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Metro και της επιχείρησης Όπτιμα, ο επιχειρηματίας Παντελής Παντελιάδης.
iefimerida.gr
Στο Παγκράτι ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ για να συντονίσει το έργο των αστυνομικών δυνάμεων
Στο Παγκράτι έσπευσαν ο Αρχηγός τη ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο γγ Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου - Μέχρι το βράδυ εκτιμάται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κουκουλοφόρος ληστής κρατώντας όπλο σκορπούσε τον τρόμο στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο ντοκουμέντο
Ο κουκουλοφόρος συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ καθώς ταυτοποιήθηκε άμεσα
www.protothema.gr
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΕΛΑΙΝΟΥΝ! Χωρίς καύσιμα τα εκχιονιστικά στην Αττική Οδό: «Μέχρι να τα γεμίσουν είχαν εγκλωβιστεί»
Η Αττική Οδός είχε ενημερώσει την Πολιτική Προστασία ότι διαθέτει 19 εκχιονιστικά μηχανήματα σε 6 κρίσιμα σημεία, ωστόσο φαίνεται πως ελάχιστα από αυτά δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει για τον απεγκλωβισμό των οδηγών που βρίσκονταν για ώρες ακινητοποιημένοι στον αυτοκινητόδρομο εν μέσω του χιονιά. Όπως αποκαλύπτει το Mega, ένα από αυτά τα κρίσιμα σημεία ήταν στην […]
www.makeleio.gr
Tεθωρακισμένο όχημα περνά πάνω από έναν στρατιώτη
Ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού (APC) περνά κατά λάθος πάνω από έναν στρατιώτη που στεκόταν όρθιος κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής τελετής στη Ρωσία...
www.zougla.gr
The Omicron Surge (infographic)
WHO leaders warned that letting the virus circulate at this scale could result in the emergence of new, potentially more dangerous variants
www.protothema.gr
Το απόλυτο ρόφημα βαλεριάνας για όνειρα γλυκά
Θέλετε να δοκιμάσετε ένα χαλαρωτικό ρόφημα με βάση τη βαλεριάνα, που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο εύκολα και θα διώξει το στρες; Τα βότανα που περιέχει το συγκεκριμένο ρόφημα, σε συνδυασμό με τη βαλεριάνα, το κάνουν πιο πλούσιο γευστικά, αλλά και ακόμη πιο αποτελεσματικό.
www.protothema.gr
Συνεργείο της ΔΕΗ πήγε να αποκαταστήσει το ρεύμα και βύθισε στο σκοτάδι περιοχή στο Χαλάνδρι
«Ενώ είχαμε ρεύμα, ήρθε αυτοκινητάκι της ΔΕΗ και έκοψε και τη δική μας γραμμή» λέει οργισμένος κάτοικος
www.protothema.gr
Μπορείς να μείνεις δωρεάν σ' ένα υπέροχο σπίτι στη Σικελία -Το Airbnb χαρίζει μια εμπειρία ζωής [εικόνες]
Το Aibnb διοργανώνει τον πιο δελεαστικό διαγωνισμό, για όσους ονειρεύονται να μείνουν στην Ιταλία.
iefimerida.gr
Ένα βάζο και νερό αρκούν! 5 φυτά που μπορείς να φυτέψεις για να ομορφύνεις τον χώρο σου
Οι ωραιότερες επιλογές που θα αναβαθμίσουν κάθε γωνιά του σπιτιού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σπάχια: «Σκληρή και καλά προπονημένη ομάδα ο Παναθηναϊκός»
Η Μπασκόνια αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή (28/1, 21:00) στο ΟΑΚΑ για την 23η αγωνιστική της Euroleague κι ο κόουτς Νέβεν Σπάχια στάθηκε στις δυσκολίες της αναμέτρησης, ενώ δεν επικαλείται ως δικαιολογία την κατάσταση με τον covid.
gazzetta.gr
Γιώργος Τρομάρας: Το ελληνικό κατς τιμά τον θρυλικό παλαιστή – Το ΖΜΑΚ 56 αφιερωμένο στη μνήμη του
Αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Τρομάρα που προ ημερών έφυγε από τη ζωή θα είναι το event του ZMAK pro-wrestling…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Άρχισε προπονήσεις ο Αγκιμπού Καμαρά, επιστρέφουν οι Ροντρίγκες, Ονιεκούρου και Κανέ
Περισσότερες επιλογές θα έχει πλέον στα χέρια του ο Πέδρο Μαρτίνς, ενόψει του κυριακάτικου (30/01, 19:30) ντέρμπι...
www.zougla.gr